Skip to main content

Full text of "Woordenboek der Nederlandsche taal"

See other formats


This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 
to raake the world's books discoverable online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 
to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 
are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover. 

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the 
publisher to a library and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying. 

We also ask that you; 

+ Make non-commeicial iise of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfiom cniToniated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of 
any specitic book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's Information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web athttp: //books. google, com/ 
Over dit boek 

Dit is een digitale kopie van een boek dat al generaties lang op bibliotheekplanken heeft gestaan, maar nu zorgvuldig is gescand door Google. Dat 
doen we omdat we alle boeken ter wereld online beschikbaar willen maken. 

Dit boek is zo oud dat het auteursrecht erop is verlopen, zodat het boek nu deel uitmaakt van het publieke domein. Een boek dat tot het publieke 
domein behoort, is een boek dat nooit onder het auteursrecht is gevallen, of waarvan de wettelijke auteursrechttermijn is verlopen. Het kan per land 
verschillen of een boek tot het publieke domein behoort. Boeken in het publieke domein zijn een stem uit het verleden. Ze vormen een bron van 
geschiedenis, cultuur en kennis die anders moeilijk te verkrijgen zou zijn. 

Aantekeningen, opmerkingen en andere kanttekeningen die in het origineel stonden, worden weergegeven in dit bestand, als herinnering aan de 
lange reis die het boek heeft gemaakt van uitgever naar bibliotheek, en uiteindelijk naar u. 

Richtlijnen voor gebruik 

Google werkt samen met bibliotheken om materiaal uit het publieke domein te digitaliseren, zodat het voor iedereen beschikbaar wordt. Boeken 
uit het publieke domein behoren toe aan het publiek; wij bewaren ze alleen. Dit is echter een kostbaar proces. Om deze dienst te kunnen blijven 
leveren, hebben we maatregelen genomen om misbruik door commerciële partijen te voorkomen, zoals het plaatsen van technische beperkingen op 
automatisch zoeken. 

Verder vragen we u het volgende: 

+ Gebruik de bestanden alleen voor nieT-commeiciële doeleinden We hebben Zoeken naar boeken met Google ontworpen voor gebruik door 
individuen. We vragen u deze bestanden alleen te gebruiken voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden. 

+ Voer geen geaiiloniaTiseerde zoekopdrachten uit Stuur geen geautomatiseerde zoekopdrachten naar het systeem van Google. Als u onderzoek 
doet naar computervertalingen, optische tekenherkenning of andere wetenschapsgebieden waarbij u toegang nodig heeft tot grote hoeveelhe- 
den tekst, kunt u contact met ons opnemen. We raden u aan hiervoor materiaal uit het publieke domein te gebruiken, en kunnen u misschien 
hiermee van dienst zijn. 

+ Laat de eigendomsverklaring staan Het "watermerk" van Google dat u onder aan elk bestand ziet, dient om mensen informatie over het 
project te geven, en ze te helpen extra materiaal te vinden met Zoeken naar boeken met Google. Verwijder dit watermerk niet. 

+ Houd II aan de wet Wat u ook doet, houd er rekening mee dat u er zelf verantwoordelijk voor bent dat alles wat u doet legaal is. U kunt er 
niet van uitgaan dat wanneer een werk beschikbaar lijkt te zijn voor het publieke domein in de Verenigde Staten, het ook publiek domein is 
voor gebruikers in andere landen. Of er nog auteursrecht op een boek rust, verschilt per land. We kunnen u niet vertellen wat u in uw geval 
met een bepaald boek mag doen. Neem niet zomaar aan dat u een boek overal ter wereld op allerlei manieren kunt gebruiken, wanneer het 
eenmaal in Zoeken naar boeken met Google staat. De wettelijke aansprakelijkheid voor auteursrechten is behoorlijk streng. 

Informatie over Zoeken naar boeken met Google 

Het doel van Google is om alle informatie wereldwijd toegankelijk en bruikbaar te maken. Zoeken naar boeken met Google helpt lezers boeken uit 
allerlei landen te ontdekken, en helpt auteurs en uitgevers om een nieuw leespubliek te bereiken. U kunt de volledige tekst van dit boek doorzoeken op het web via http: //books. google, com .PORdUNIVERSITY UBRAR.es STANrORDUNIVERSir RSITY LIBRARIES STANrORD UNIVERS.TV Li BRARl ES UNtVERSlTY LIBRARIES STANFORD UNtVERSlTV LIHTVAf^ Y LIBRARIES STANFORD IJfSJIVERSITY LIBRARIES STan STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES STANFORD UNiVEl Rt" STANFORD university librar.es STANFORD IFORdUNIVERSITY LIBRARIES STANFORD [J N IVERSIT RSITY LIBRARIES STANFORD UNIVERSITY L| BRARl ES UNIVERSITY LIBRARIES STANFORD UNIVERSITY LIBRARl Y LIBRARtES ■ STANFORD UNIVERSITY LtQRARIES STan STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES STANFORD UNIVEi ^'Es STANFORD university librar.es STANFORD 'FORD UNIVERSITY LIBRARIES STANFORD U N IVERSIT LIBRARIES \NFORO UNIVERSITY LIBRARIES STANFORD \J NtVEIRSITY LIBRARIES STAMFORD UMIVERSITY iNiFORD UNIVERSITY LiBRARIES STANFORD UMVERï -RSITY LIBRARIES STANFORD UNIVERSITY LIBRAI ARIES STANFORD UNIVERSITY |_| BRAR| £S STANF LIBRARIES STANFORD UNIVERSITY LïBRARIES S STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES STANFORD L UNIVERSITY LIBRARIES • STANFORD UNIVERSITY Lil (■^FORD UNIVERSITY LIBRARIES STANFORD UNtVER! — RSITY LIBRARfES STANFORD UNIVERSITY LIBRAJ -lES STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES ■ STANF BRARIES STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES - J STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES STANFORD U ■ros'TV LIBRARIES ' STANFORD ViWV^^SVT-^ VV WOORDENBOEK DKR NEDERLANDSCEE TAAL. WOORDENBOEK DKR EDERLANDSCHE TAAL. TWEEDE DEEL. 

TWEEDE STUK. 

BERISPEN— BLUTTEN. 

■-»■ 

BEWERKT DOOB 

A. KLÜYVEll en A. LODEWYCKX. 'SGRAVENHAGE EN LEIDEN, 

MARTINUS NIJHOFF, A. W. SIJTHOFF. VVIA, QENT, EAArSTAD, 

& COMP. J. VUYLSTEKE. J. C. JUTA. 

1903. T^^^^ 0.:L. De taal is de ziel der aatie, zg is de natie zelve. 

IIALBRIITSMA. 

Bataven! kent uw spraak en heel haar oveivloed, 

1 S16H J BILDKRDIJK. VOORBERICHT. Id December 18ïtH wareu van bet Tweede Deel tvraalf afleveriogeQ 

td, ea om TerBcbillcodc redeaeo werd goed geviMidCD deüc uit te geren 

een Eerste Sluk, In de voorrede daarvan werd gezegd, dat bet Tweede Stuk 

'mlDder omrang zou hebben, en werd bet aantal afleveringeö van beide Stukken 

MineD op ongeveer twintig begroot. Inderdaad zijd wij binnen die grens gebleven^ 

want de allerlaatste afleverisg is de negentiende. 

Bg de bewerking der katate drie beb ik de zeer gewaardeerde bnlp 
mogen oDtvAngcn van Dr. lüucwtckx, die sinds Februari 1^2 aan de Kedactie 
ia verbonden, en met wien ik ook, na het vertrek van Dr. uullsh, bet Eerste 
Stnk van bet Derde Deel heb voltooid. 

In overleg met de ConimiBeie van Byetaud ia bepaald, dat de heer 
rcKi eo ik nu zullen beginnen aan het Negende Deel, dat de woorden 
met M en met iV moet bevatten. Wij hopen die beide letters samen in één 
tHiekdeel af te handelen door alle beknoptheid in acht te nemen, die met de 
ïben Wiaaraan bet Woordenboek moet voldoen bestaanbaar is. Zoo k v. 
worden reeds du een aantal samenstellingen die, als wg over meer plaats 
BocfateD beeebikkeu, stellig een afzonderlijk artikel zouden verdienen, alleen 
vermeld onder het eer^e of het tweede lid. Dit gaat niet zonder bezwaren, 
nuutr de belangHteUende gebrnikera van bet Woordenboek zullen, naar wg 
hftpen, die samenBteUiügen tooli weten te vinden. Bij de bewerking van het 
Negeodo Deel zullen wij evenzoo handelen. n 

Wg herbalen bg deze gelegenhdd de betoigiQg van onzen dank ii 
CommiBsie ran Bgstand. Moge ons werk zóó zgn, dat die Commissie door 
zorgen voor liet Woordenboek niet alleen ons maar ook anderen aan zich Terj 

Sinds wg eene voonede scbreveD bg het Eerste Stnk van bet Derde 
(Hei 1903) heeft de Commissie twee leden door den dood verloren, de li 
VAN DRooGBNiiROECK en scHAKPHAN; eerstgcnoemde is opgevolgd door den 

JOLIAAIf VAN DBR LUtDBN. 

A. KLÜYVER. 
Juli 1903. Leden der Redactie, in 1903: A. ELUYVER, A. BEËTS, 6. J. 
BOEKENOOOËN, A. LODEWYCKX. CorrespondeereDd Lid der Redactie in 
België : W. L. DE VREESE. 

Gemachtigde der Belgische Regeering: De KoDinklijke Vlaamache Academie 
voor Taal- en Letterknnde, te Gent; Secretaris F. DE POTTER. 

LedeD der GommisBie van Bystand voor het Woordenboek: 
Voor Nederland: 

H. P. G. QÜACK, Voorzitter; C. H, VAN TIENHOVEN, Onderfoorzitter en 
PenniDgmeegter; E. LAURILLARD, SecretarÏH; W. H. DE BEAUFORT, 
Jhr. A. F. DE SAVORNIN LOBMAN. 
Voor België: 

PAUL FREDERICQ, POL DE MONT, JULIUS OBRIE, MAX ROOSES, 
JULIAAN DE VRIENDT, JÜLIAAN VAN DER LINDEN. 
Voor Zuid- Afrika: 

W. J. LEYDS. BIJVOEGSELS EN VERBETERINGEN. Kol. 1908. Berline moet in liet Uatst der IV* mdw 
hier te lande frg ftebniikelgk iga ge- 
iTM*t. Eoa voorbeeld uit het jur 1893 
ia reed* opgegeven Dl. III, kol. 1877; 
berlytttje rindt men in een werk van 
16»8. II Uw SoQdtegM koeU vnn Puade 
(t. w. van Ventu) werd getrocken door 
znyrere Swaenen; nw C«ros Conpé door 
lief kotende Duyven; en nw Beriqntje 
door weeldrige Mosjet, doedtnü, Raegte 
MereuriuM in. 

, 1909. Doordat het art. Beroep reedt in 1809 it 
afgedrukt , vindt men er niet in vermeld de 
nitdrnkkingcn raad va» beroep en beroept- 
«ei , dio door de net van 8 Deo. 190S ( Stbl. 
208) itoo gebruikelgk ign getrorden. 

. lOU— 1913. Hier ii opgemerkt, dat beroept» 
nlu rechtsterm vanoudi alt voornrcrp had 
hetzg den rechter van wiens aitapraak 
men in hooger beroep komt, hetiq het 
vonnit, Dit blijkt ook nit de volgende 
plaatHn. || Soo wanneer . . . b; den ael- 
ven tjchepenen rouniue gheweien wordt, 
. . . endo dat die partje die geauccnm- 
beert heeft, die telve Sohejwoen beroept 
voor Bailliuendc Mannen M£., v. sintw, 
Privil. V. KenHemerlandt 274 (a". 1517). 
Endo indien by de voorai Mannen ver- 
klacrt wordt , wel beroepen ende qnalgck 
ghewesen, too werden die voorai Sche- 
penen to laraen ghccondemneert in de 
boeten van enz., Aid. Maer indien by 
den voortE Balllin ende Mannen ver- 
klaort wordt wel ghewesen ende qualjjck 
beroepen, aoo werdt in de toofse thien 
ponden ghecondemneert den voorai Be- 
roeper, ende niet die Sehepenen, AU. 

„ 2004. Ten onrechte it hier alleen gewag ge- 
maakt van beieitiil van tarwe ; verg. 
de volgende plaats. || Biicnj't van 
Kogge it voor de Schippers . ende Steden 
die belegert ign , ende voor de mentchen 
die groeten arbeydt doen, t. bevikw. , 
■Seiat d. Geê. 92 a. 

„ 2075. De verklaring van BeipiegeUtt it al te 
beknopt. Men lete; .Met Be- afgeleid 
van Spiegelen (zie ald.), ecne minder 
gelukkige vertaling van lat. ipeeulari" 
enz. Van ipiegeling , in den zin van 
ë/ieeuliitio, theorie, vindt men een voor- 
beeld onder Bewekkiso, 

, :il91. Onder Bestuurder had moeten vermeld 
worden de samentt. Beêluurderibond , 
de naam voor zekere bonden, gevormd 
door bettnurtleden van werklieden- 
vereen i gin gen. Kol. M39. Bg de voorbeelden van Bever» 
het volgende aan te halen. )| E 
van genoc^^me Boter eeten d 
Mn 'er Bier over (t. w. over > 
koes koet genaamt, . . . dog wai 
om de Weat it en geen Bier g 
word, kan een Kapitein volg' 
een leker gedeelte Aiyn en Wi 
plaata ta geven, 't welk men dan 
noemt, i.aUBKBCBTs , Zee-leer 
(a». 17»1). 

, 23!) I. In het art. Byiouw ia geen 
gegeven nut de abttrtcte b 
.het bgboawen"; men vindt hi 
Herbonw, bgbonw of vemieai 
gebouwen, waarvan em., Ifet v 
1870 (Stbl. 82), a. 3S (lieool 

, 2618. liet gebruik van den term £i 
f/m/ ia hier ten onrechte vo 
all beperkt tot de militaire ree! 
verg. b. v. W. t. Strafr. . a. ï. 

, 8725. Binneniortt vindt men ook bf 
HUET (b. V. Fant.15, il), waar 
in navolging van hooft. 

. iliO. Voor de geschieden is van het woo 
it de volgende plaats van eenig 

De Oon., die m|j aeyde, i 

verrekgcker vaïi Keurvortt t 
getien, van slach vaïi binocnii, 
8'/- voet langh was, en dat 
me3e geaien had hoe laet het 
van Brussel was, die 3 neren 
was, c. BUTOENS Jr., Joum. 
{a«. Ifi98). 

, 2790. Onder 7) is venuimd melding 
van blauw , elliptisch voor bla% 
lein. tl Kopjes en schoteltjes 
blauw. r>F h.vv. iooican , 
moede 83. 

„ 279R. Iemand blauto aansien moet hel: 
nen beteekenen: iemand onvri 
onheilspellend aan kg ken. || I 
remarqoecrde dat de Con. he 
blaeuw had aengesien, en hq 
praets niet en hadde gehadt 
... als van te voren , c. hiyi 
Jourm. 2, 284 (a". 1093). 

. 2851. Blikseaililiilt ia hier minder j 
klaard: verg. kol. 2934. 

. 2930. BluMtehen . met een lieht alt v 
ia nog t^enwoordig in gebmik 
... lantaarns, ... elk met dri 
waarvan er in elke lantaarn t 
middernacht worden geblutchl 
gem. Leiden 1898, Bgl. 8, 25. 
iSBJSPRK — vDorhBca ooit bblbsfik — , 

RMimi weddik,) iw. mr. Mul. óarupem, 
ttuaiti l, 946). Van «en woord ntpn, 
t a>iiH VBr*sDt Gioel liju inel bet Weililum^ 
rvftn, <Ie titaóeren af blofinsn HfitroopeD oiii 
rinpl or tuilffl (db do 942); donr ruANcn 
i b«t gtlfjkgvilvld inet ubi). hritpan, plokliea, 
«tt. |Mkk>u [£/yn. FiM, SI). Met i<früpmi9ii 
U nrgd^lUn ilja (umuiil) Aiatpaiekgn, Ut. 

) Met ««D [wrfoon »U ïwrwerp, lïniand „onder 
ifa Dtmeti'', hem iD«t woordeo kiAtydeu (in ds 
l«l(«Dwen ook «rd met 'didenj; Taodsnr: ifimaDd 
fclwjjwn, ifkcnring' over heen Ie kEDueD gBveo, 
I l« 't ■liKiDMa. |;| Dat b; leer te bsrupena 

... Dia de düot dei licbienu «rilt burhrejaa, 
>. MCXLBK, y. J. Ktlyt. t9 (ed. ]o7S|. Gy luLl 
tomten TtHratalifik bènifto. Ltuit. 19, 17- Kade 
Ic -dvt Mimiiiige vkn i^ne düdpelco niet oiLrejoe 
kuint kroot >l«n, tcrii^toa tv liaer, Mara.1 ,i. 

n soatien nanwlicfc» 'konneD leven , ma wy oiei 
koodro bvFÜpen. dk huuhï, Bank. 3. 34^. 
üan wf tiMi II j ■trEnr b«rii|[>Ga, om dal hj ge- 
jf i* iiMT Krie r^lje liuuliu-' J>«s. S, 18S. 

- Het bat grweten ati onderwErp, iq toBpauing 
wvfiÊtf. n De» wonn code knaginghe der «an- 
UÜM.dieheD-lieiIea m1 bmtp«D, knibbe, QAeertsi. 
r. tlO. 

-• BQ ntmtirs I, 158 in ff«ird«pcliug net 
<f^, «|ip*at lU imusifcrt (lie de kaait), 

- Mfo woT^t tfrüpt tteer Uit, vroeger vai» 
. t| I*t tlui ilat iek ... iMüDinne , wie t«l inj met 
it dtar *ui bariipra mogen? cookkiimbt, Bocrat. 
r. Blak ander dwr »f barifHinde, cooBffiiKiiT 
174». 

■• ZeldiMi «flderk. ^brnikt: iat> in lïrb ecÜ afkcn- 
, aeb icta k^alqk aemfo. || Ik (zoude) ay snif 
tfÊ», tü ik in «lut Vhte, u daar ran te verdea- 
, £aM. 4, EO ( lie ook stobh , Lucanu» 102A). 

- ZaUcB U (ïci/ hot Toarwerp. || O God, hebt 
di* oMnler Aan ini) loo vroc^ outnomca , U miig 
M btri»f»n, Hoe i«er ik haar betren r« , t, ilphb» 

) Aii Icrtii vitor wue <kr lichtite bcjtrarfiiigeit . 

na doof leoe |t"te1de madiL || He arraudi*- 

■t»4«ftfcrak (il) beroep deo not&ris^ di Ter- 

of bobuoriyka Ofvoejnng, te waanchnweo oT te ïerMpen, Wtt op A*l ifolariianif , a. 60, Waaneer 
coD LioLaris, bsTeid» eeumiaJ gewoarBchawd of beiicpt, 
danrtoe indcrmul >Biil«iiliDg mogt ^na m., Aii. 

c) Met reu kind ala 1ttai*/ttp ; wogeoi cbdA font, 
oen. gebrek Ie recht i«lja«D. || Op lekerea t;d van lyn 
oiidera berispt zyndc over zja slordig ichryvAQ enz., 
BiiLNIlT, D* Gruof 7. 

i ] >iït eeoo i^uk «lï Toorwerp . meeat «ene gf 
driglDg. 

a) Ia 't algocneea. Iet* af keuren, en dea bande- 
lenden [wraiKni dwroïer hard vsUep. J| Te bgrwpen 
J' kuaiinerdiflbeden Van cflaea coayogh, T. D. uuBLEFi , 
jK'. d. Ketffis. U2 {üA. l&TO). LiLt (t. w. dt namitr 
waarop iemamii sij" Aüm biitiio4f\ w«rdt berispt by 
tekcT man, Uie apraek 'er vrj wat Icpfii^ *ia, C*Ts 
2, 412 n. Toch toudt ^ het allen tcrogt in m^j 
bDriap^D, dal iJc deie pla^ia otitli'ruikte om ens., bikh. 
T. u, ssïHE. Stwi. A. 402. 

— Zelden ia toojiasBing op eeoc tuik die aiet ala 
eene gedngiDg beBcbouwd wordt. || Een Vrouw, die 
. . . iet» bcriiipl in de ploaitjci (&□ haar kamcrdoektcbc 
ranta, &f in de opipelling van b»M ronw itmur, 
V. KrPEN, Spe<l. V, ifh. 

£ ) !□ 't b^ioiadcr, \a toepajiing op bet gedrag van 
kiodaTeq. |{ AIIerhivDde guitenitukjei, dio lij (t.w de 
MSfefer) eer loejeieht, dtn op eeoe laehte wfjie I»- 
riipt, LooMfci, £ron.kA. S, 40. 

\ti, Striip, btriflijk, imtpfr, im-üpimf fiie 
die woorden}i bsrupbaaf, weinig verafihilleade Tsn 
beritptlijk {„aaa' .. . SerUpirtn Irck'', Vt. BILD. 8. 
3 ) ; bfitpig , gflitigd tot bariBpen { ,Ghj , . . brrupich 
en goedt gecka", costxk 4S7|; onbrritpf („Oitbetupt 
dnor modemenicben , Trouw io ampt cd buit en plicht", 
in rast* a, ?-5V 

Koppel. Sfrüptiuwaird, -taaariii^ (,[)«« (ïi) 

a bcite vrïendt , die a beriipt, al* ghj 't verdieat. 

dat il sli gbf ierüfim werril! iQt", datid, Watr- 
ttgjhfT 101)^ in de roSgende. |i<laatien i* do koppe- 
ling nog niet vnlledig („ Uat qaade D.aenralgiiig« alleera 
beatoadt ti]fl«ehen de palen iin woorden, af waren 
alt^jl mïodar beritpmt wrfrjipi"', PölKTlllS, Matk. 
6i5 1 evearoo „te moer btri^pftt Kirrdigk", dat|d , 
^arrtennher 162). 

NNOtmNl. Btrupditkl, beketdicbt (tiFel bjj BCHIU, 
Bi/b«l- fn ZfJf-diskint ISS ]; bfrupicaardiff{Jiful\ 
(flALOHONB, Utne. H09)-,t9rüptifk,\itAi{tïtklBlaMè. 
51). 4 \m) BERISP. BERK, BERISPER , ED<r. m., mf. ber'upfrt ea ook 

ieritperrw (ijut<]emi 1. )5g>. Iemand die lyoe 
•(keuriog over ïtnubd oi icia te Icenoeii ^«Tl. Thaa* 
wtioif iu gebrojk. || [ie Bamper tj oaberUpeUjck, 
UI MMVXt^ Smi. l, 7. Oa«... beriiper [t. fr. 
du in M» gueifj/t iine ftal had opyemtrH i wei' 
gade hihlvrij cuïkt KiD Ie □emtn, v. imx, Sptcf. 
4, 47. EeaigB beriiperi, die xulke uUekeniDgea t« 

!•■)[ agtCD. BEKEHXT, N. H, i, 1139. 

— [ruuaderheid opgevat als CMiifr, i«Di«o4 die 
s>eb gAdraojft aU r«elit«r avcr het i«de]{Jlc gedrai; van 
■uJeren. || U»a berïipcr omer leiieo, Itle liiji ... 
bedroeft om qd» fruljkhcd». hoogvliet, ^£r. 164. 
Ita p-Mtate wildloopcrt der aödenie tf orden de itreag- 
•te beriiperi, BIa*i. S-, 194. la plaats van een 
gttlmg bcfüpcT. V9od ik in mga nder «d koel en 
•[Mtriek opacrker, lUAisn uuet, Fant. 20, ISb. 

— Dtarnaut bel minder gerwoDs bgriipêtmr, wt. 
[ai« b. V, FAiFoH/Arope 2. itè , Ltev. I, 113;; 
Wildtek. ;i, 1S4}, 

BSRISFlïïQ^, (Dw. vr., m*. irrü/^Mp<n. Mnl. 
itrifpin^g iTEnuAU 1. U47). 

1) In 't al^emceD. [>c daad Van lijoe afkearing 
uver iemand of ieUi (e keanen t« gefeu, eu ook de 
ttoorden wa»riu«de dit ^leicbiedc. |;| Ëen 'lKrii|niij;B 
wel te neoieti, en dacr «ea beter Te werdca , UK BKTTHI. 
Bst»t. 1, 1\. £eii yaaCDtmea . . ,, 't welk ik vriit 
du ^ Eondt afk«uTea^ my 1>loat ge?tad« ua uva 
itren^e bcriipÏDg, Borg. 4K. Zja aatwoord wik eens 
rcberpe beritjiiag, Lete. 8, 3^3. Za|i;(e BeriBpiDgen 
mukeD rul iüfloed üp bruve gemoedereQ, cuohkl, 
VeTtt. 475 b. Terwijl de beriipiug van Let [iriial* 
lenD ttïT 7^jeDt«a . . . iutlemde met ... de gvmeoae 
Vfirmcn van h«t oad« blljiptl, Baiu. v. d. bbink. 

— fpcffl ierUfiitg, u ia 'l ^fanl nkt v«rdie- 
DCode: Ibaot Dlct «oorkomcDde. J| 0:rK;hooD ik . . 
rrceitde, ol pj wel geb«eJ bo*en alle beritpiag tja 
loud. Lfev. 8, 163. 

8) 1d 't blJiilDJer. U-o dalid laa lEmAad te beriiprrt 
{in de bet, I, fi). || l>e Elaad vau timigt en duci- 
ptiQ« { vaoT dt adfoeatm m jrrentrevrt) ... xa\ . . ., 
Uoir gelang der omitaDdigbeden , knanen apleggen de 
itriffea viu: eak>*Ie wiartehaiiïng, beriipiivg, u^kof' 
linjj mu,^ Regiem, npferl. Organ,, n*. III, a. 11. 
la het wetauatwerp betreSeade het itriOen en Je 
■infrMhUpkgïng van jeugdige perionen wordt ali 
lifhkle mutrcgcl {ttni} foor^leld: de bcrinpiDg, 
JV, Roti. CouT. V. W NoT. taSB. 

S> Hondelinge beitrafling vaa een kind. ]| Vwr 
die oiibetiineIf)kheid kreeg by eeiie itrenge bedtpiiiig. 

BSfiK il), law., d«t in het l^nwuurdige Neiler- 
Uuilieh als m. wurdt bnchonwd «ïeaali aadiere boong- 
oamea^ maat- dat óndlljdt «r. waa. Mn), terke (teb- 
uiLii 1 , 94S ), waaraan niet ia Ie lien of bet ideutïek 
ï* met agt, ieore dan wel mtt^t. iierct ,ohA. iiricAa, 
llhd. iifit^. fact ecrfet-s il ontatBan uit eea Gennjaa- 
«cheii klam brrtS , bet tancde uit een diiarv-B,D i%e- 
leiden elam inkjén (vorg. MURBat op Birc^\. In 
bet U>tli>-S]a(itch , alimcde in bet Sanikrft Ttuit 
rriea d&armede verwante vormen; de AomanniGhB talen 
hebben voor bet ineeraDdecl wnordGa. in verband 
itaaade met lat. beJu/a, dat WBaricli[j nt^jk aan bet 
KelUir^li it DDtleeod. 

) Bfnamiog ran tta geeUcht [Ut. iftula), ba- 
htiuTeadc lot de hmïlie der htriaehiiy» booroen ( lat. 
ie I u/are ae) -, tot dat gnlBcht behooren iDion^lerbcid 
de uifU of yfWöns hetk (Ut. htfvla aJia). ta Ja 
xiearie of zaeifiari^e berk (lat. htiitla ptiÈfsetnt) 
(verg, ovtkRiiaH», fftwa' 3, ISl—lS*; Lttrt. d. 
Ptaniftik. a, 653; en T. uai,l, LttKdi. Flora SOO ]. 
Uc itTk groeit io mnr noordeljjke atreken, lelfp lot djdit bij de oourdpool , het teer taai« 
bruikbur voor waf^Dmikvri, Kbrljnwerkui j 
do dnune takken worden bezeiDi gemankt I 
de Samenst. )i viak wo/ilen berken np 
aaai^eplant tot bucbutting vau ander bont l^\ 
%. a, pi. ). II De Bereken Warden oock dikwl 
tyckerj groote bwjge b'^nmea, mifr WOlqji 
91^ lecger, ende wuHO «Ls hfiatereD, doihmJ 
Uaer aien ick niet i]i Maat. en £ick, es 
Berck, iiUlai.NS 1, 317. Uaar (gTOtide|{ 
beuk tncl lijne glaaieode bladeren, de berk M 
rilieren elani rn:., coKaccxncB 2, S'ISii. Kfl 
b«rk , ilie Ie oiddea van nne brempick «taal | 
Bcioai'fl. Seheluni^ Dt IGI. UBaracht«r id 
de ïilrerwitle berken mei hnnue dunDü, dcq] 
twygca, SEQBBB, Fam. Di Mmim. SS, Dnnl 
nproclvrrJrQTeode ïncbt vau . . . berk en wij 
DB coca, FolkigtTteeti. Hfi. \ 

— Uy overdracht ilaat ia de volgende jtfi 
in Ata lia van berk&ntiirdt . •rijt. L w. oib| 
te dienen; en wel ia figuurlijk verband , met h 
Op de ,Spaaafcche [^ukkeu". j| Wi« Venoi I 
tü&nt, mei al te bant te kuaen, VA»\ 
Spaaoiche berk , vol plekken , wu gealiM 
aii V. ciiAsa. 110. 1 

Ad. BetkaeKti^ (lie boten) (,De Bhi 
met den Berk tut de afdeeling der Berka^Ati^ 
bebwiTt", ouuiiUkKS. FloTA^ 3, hi)- beri 
ald.)* beriitiüil, reder()ker, behoofende tot en 
iu wjer biBïoea bcrkvii voork'^mea iiie (ïnJ 
377. en verg. de teekening ia dt uitere van< 

filamcnal. in do tegenwoordige taal \k4 
uotal ««w«a«teU>ugeu met èerte- of berken- i 
Hd. Oar«pTünkciyk inLlicu aoiatni(;e dsBrran ko| 
geneeat i^n van een edw. niet bet bnw. bfl 
ald.), "iat echter tbans daarin niet meer dnj 
te iind erkennen. Men volgt in de jpelting 
nu de gewone regels voor het gebraik der EdMI 
vcT binding» n ( verg helden omtrent da iameui 
met <jertl gUegd ia UI. IV, kol. I6»{4). 

— Berkgboovi , berkfiorH , berieutri en het 
gevormde berkemeier, ivrinirijj, iurketuek 
die Woorden]. 

— Verder. Btrkmbaif , hetzeirde a!< -K/tH 
den Berke*ijul atookt raen eeoeempjTeninali* 
die gebrnikt wurlt ter be»idtDg van bet j'iaqI 
oiTPSHANB. FJifra' S, 134); berifnilaii ( ,1 
BtrtkeitbUder*" , dodön. 1408 t): •bol. be 
vin berkenhnut, by werpspelcn (lis aix v. 
118); berienboiei , -bojfAi'e, uit berken b 
(„l>ie landMhapptm . daar veele Berkg-ioueht 
CUOHJIL I52ilj ,\\t\ .. .btrrkpihoicfi .. ., t 
ilJD bexemr||i inced", CQtiBTH.-BEBCiiii„ 
F. d. J, SI); ierkenióUt fzie böDOH. IM 
lerfc-: „Ik (verlfen) u en al de beiembiiMl 
Cle^t bet privilegie van Ion «ennigen dage hd 
Aüuf te BDDCÏen tot aan den derden knoop", a 
nESCuM-, Oi-ici. V. d. J. 27); daaroaaat ook 
Aout {,BerkeHitoemAouf ... wordt tot ^d o| 
gebcELgd", KtrtPtB, TeeiwL 1, 6B6); •ïii\ 
(.leder vadom Eisen, of BrrkeH-MraMdAouti 
ten dienite hünoer Trafiniaea apBlaan'p Gr. F 
0. 967 6); .hakkQvl (.Voor het akkemi>«li- 
en irrttnAaJtAaut wnrdeD goede prjj^eD bed 
Merti'd. en Ber. d Qe.'il. Maaiick. t. Landk 
bli. 147); berkfnloo/ (,Berckr>iFoo/ ïa «| 
loden droogt de loopende leerBa, aliae hiar i 
waaieben worden*', nöitotf. HClSnl; berAt 
minder g^ewoon dan i^kêmri/* { sie M- ] ; tel 
het viKifat dal men afta|iC uit den berk door 
te boren door de «-bon (hd. birtetua/ï ni. 
toMAtr); uit dit lap wordt d« ioogenaemde BERK. BERKE. 1902 rktnupmttr, beoamlag voor uae BDurt 
rniKeDi Onmelra iitularia (scnLRaEi., 
sul J] ètrienilpnfineT, btijriniiDg tbd oea 
ivoranile lot i]« XykpbaK'^i] uf HGuleleri^ 
ff/r dnlruelfrOlxv. { bnklIiEN v.vdllknii., 
■t SU). btrktyni,{ (BiLn. 6, 419); «.^«f. 
n Ata UtoQ aamiddag «tand Karvl tnaicIieD 
«a Khaarboat met den rug; teijsn euiea 
leonendD". cöhsciihcb 3, 347 *); htrkgn. 
xpptga aaun «oor «laag ideI md berkemrljs 
Uten muto hq AQcIi brfCkrrUfraijefnet,\ta\ 
M. 58; „Mo*ger, il gaueino f llifl èereki» 
maeeken ml) g«sout m vet". 7S); brrlee' 
\^, he^ttcrj^btige. berlc («Dat de Bercken- 
leel endE drnocb i> indHn dgriSeu gTsed", 
l4D9«h tfftetek („Kiek geurig^, dnane 
I" SSMn i, 'ih'9); tstken.le&r. cCdq altC;- 
lonilof, die mt de «chara vau d«ti berk 
voaaeD, en die mea o. a. gebruikt bij de 
yafi laa bet jacbll>ecr (hd. Ai>il-mr4i7ÉJT);^' 
hd, iirii-nw^H ) ; lit bij b^knintap („Het 
door het liciut -JEiaCijgead aap, batwelk niea 
Aüttt gattn diMf He BËbrjrï DEen tot ïq hot 
MrcQ, dat men, ïu Nuurdelijk Ddtiebland 
1 ^>mv{t')* of deo xoüj^enaanadcu Duiuaben 
Ife ... bcrddt", V. UALL,£aw/ii. /'/ara 210); 
V( grappigs Diam tont i!attg {ui [>ihi, 
1 (6 < ). 

twee lid. TTeuThrrk , enna Tericbeidcnheïd 
gtwonen berk met meer vf min baagendc 

r. HALL. Landh. ¥l&frt SIO). 
£ (II), bgvunu tbu fiitnl' (II). Zie ald. 
aog de tiiat T«ilg«ii<ie {ilaBlaeii. tl Soo t^onit 
«teq g«vartffl ata de strauC, cati 8, 111 a. 

l\wf «acker ibd en nmi mei frool Termaeck, 
ra SpavQifliK Botck, nf d&L-i «uia fük* Kraidk. 
CiiTt 3 , tS a, 

KAK, bf)?oTin vaa Bar^k«i"t (ïïe aM, ), 
tCBBOOM,. iDw. m.i rnr. -^ooniifn; rfrkl,. 

Boom die «ea berk ii^ berk, aaugeduid kU 
Bcrci, berckeaboom. berekelcr, 
Mw beiitUa, KUL. — i)e bifluoastc scboiaïeiL 
cnkeaboom wigied in oude t^deo gbcbrujct 
raa Pipier oft PerkemeDt, Doi>aN. 1408 b. 
it 'er nu g«OD geboomte, ulan kll!«a kleine 
iBwtpabogoien.EoaHiiDX'Lceii, Oroeni. yUt^A- 
Iffke-kun . . , [iLant [idbii ) . . ook in groote 
ït liulfaoTBn lot baiijuct» of plaitier- eu, 
«hfa, CBtpu^t. 169 n. t{«oa .. . flakle, .. , 
wr bout ... met hlcioc boubjea vaa brem.- 

brvtpwilc, tn dwcreBohlicG bcrkeboomnjeB , 
'. O. »)», 

C£9lt£ïl — of bkasknuk; — , idw. tn.» 
<• lid. HrtenmeU (D. f/A. 8, 32^ UU 
I JVn, tak oi itaot van een boom ia het 
.ais Tcrder M Li , on rerg. D. fFfi. O . 147a ). 
cnl^k. JiiDge, ^TOCDo tnk vod een berk; bij 
DK 130 gtnoeind ah kiDderjpeetgiKd (ia den 
ivn). II Berckea laev, Kantat btluln- 

ebt. £ea uit een berkeaalam of -tak 
r, gewE>oii!{)k ttriemsigr (lin bet vul- 
Barekeq "ley, CuMla* btfulgcfut , 
^". ..driockt met Tniil\)cklbe7d vjX ijne 
, ■ma trnk^AXit , Oek. 100. 
EBlCEIËBf 10". n>„ nv, brrkfmeifr», 
mmfier f fl. /r/d. S, «9)- madd. bdfUrgnifitr 
WALTBEH &S). V*n Brrirmei^ 'ta de betcE- 
' Wkc&ttk, bBrkrubrjut. Ëigeuljjk; een beker 
I w rMfdi|il uit eea jikkflo tik tid ccd berk 
ifc ««a een Wok ] , w*>rb|j men de tavre 
li«t bl^jTSD (lie V. ALKEHADE AD T. n, scuKtfbiMa, Ditptgff/. 2, iZS *lgg.)i, Uit bet 
MaL. is bet Raonl niet ii|i)i:eteekeDd, w&ancbjjaltjk 
kwasi het tiUeea vour io uieer uoarddijkc ^cnreal^. 
lu lator lyd blaef het- bjj dlclhtvrs in gebmik al* nn 
tronrd Trurvan de ei^f:iiltjke beleeJceDla meer cd meer 
Tctloren ging, ea thao* ia hot Tcrdweacn. || Laat dn 
Bcrkcinefer inaaijeD, J. pluih», Gfil. 1, 13. To 
't afïcbeid D«cm«a, brij^t hem de Gr&af, teo' valleii 
Uurkooietjortue, aTjLQRN,, Vaif.Hul. 8, 77, Uo bcrkc- 
■ueier klinkt, bild, 2, llö. 

— Zie«r geWoOn ÏA V^rbiadkLig iDet ichuim cd 
ichaïmfn ^ al kaa iiiervau eiitenlijk elecbd bg eakvlei 
wijDeii ipnke 2yn. || Brailjftsr^anUu , . . . Kraoot dea 
RjljuicbeD büTckEmoier Vry met ïabuim. en B|facTt 
IcecD vreught, tdhoel 10, G74. De berkemei'sr Khuiiq 
<rafli l^ranicbe ea Rlinaehe lacht, AKToiiJnJss S, 31 
(lic ook 2, IJID). Ue bcrkeoicieT Bchaimt um 't 
vrolyk hart te lavea, foot 2, 1^57. 'i Berkcmeieri 
icbnimen, bilu. 1 , 32. Lu>ti|; ftcbaimt l'e berke- 
mc^er. a-r*kiHu S, b6. Den «.chuinieadcD berkcmicicr, 

DASKB'ilU'Kll, {f. fH Dr. 57- 

— All oad«rffer]i «nn om^aam oF tand^aitH. \\ 
Last des Rijaicben berkomeier Luitigb rual^gb om- 
megven, tokdiil 7. 7^6- öp dat Miog g» au Je 
bBrkeiDuer Keas om den diiieb, O, 234 <aie oak 9, 
GGl). De berkemeier, du ter kiomie vul geaehonkaD^ 
Gaat rood, i>a uauxe. Bat, J36, 

BSUKMET, baw. , Eouder trapp. v. verg. Vao 
£?r^. Vau berk«iiliuut geicLaakt, uit berkea.hcut be- 
«Uaade. Obd. pireAM (ac'UADï ^1); ahd, Urkat, 
b- ï. „dio iirkent fute", ^birkenti bob" (il. W/i. 
8, Üü); bij alL.: ^berckeu raed«D, oirgae b^tu- 
laffiig". In de latere taal leldeiv meer op lich (elf 
vuarkojnendc, mria.t' >rurie1iïjnl|]lf Terborgeo ïu Ram- 
mi|jB kpppoliigeD die uu ala aainenilclliiigeq «ordaa 
opgevat met ieri in den vorm b-rksA. \\ Bcd' fraaien 
berkm EtekeT, biLp. 4, 368. Zie daar dJeberkcD knHi! 
wat neVt beur wiurhT^uk goedf 4, 273, 

BBB£Ï!NKIJS, idw. oai , h«t rerkl. -K;.'ih(<m 
bd UE UEr«E [ Tritam. 81 4 ). Ooespraukelijk ecae 
koppeliDg TBQ bet bsw, Berken en bet xnw. Aij'/ 
(lOFg. mbd. iirMi ril, nhd. An-jkeiiMU': D. ITli. 

2, a9}. 

1 ) Ken berkentAk, eeae beikeortiede, inaondcrbeid 
ODi IcindereD te kul^jden. ||| Id deae laadeu (plngeaj 
de S<>Ii(Kilii]c«aleri apde de oaderii hun ionge kinderen 
aft leerlingCD met deie Bereken rij»eii te drejrgen 
esde in lontanch te bouden, UüriflH. 14GS ft, Terwyl 
t(j ,. met een barker^a faeia <)e vliegen *bei aaug»- 
Eicht ea roeten keerde, conscikncE' .3, Sö a. 

S. ) la collectieve opratliag. Kgshont ran beiknn. || 
Berkenfya fnyd«D,. bandakeni. kljeTen «□ buemi btO' 
den, camtTy.-RüHCHU., Qsteh. i-. d. J. lOS. 

BERKENSCHOBS, law. rr., mv. Khotitn. 
Verg. hd, bifkeytrinde . De ichora van berken, betiQ 
all vooTwerpanaam , beti^ ala iloFnaAm, ea in dAt 
geval tonder mT. || Ia tyde van peat aalmieii ilc Bereken 
ichonaen id huys bnoden ern-, uouow, 1408 i. De 
dnkAQ lyn ( t. w. op IJtland) . . . met UerkeachoraiDD 
en sodeui aADKevalt, gedekt, EOKOüSAOKa, Oroen/. 
rUtck. G7 (lie ook bowttutk, .Vui', Hiti.ll, 

3, 2flO)- 

_ In aamenii. || Loog va.a Sf^kftf^^ittniuifktm 
gemaeet, tmoaH. llOS ft. Bfrkentehortknrr {Boitri- 
eiut [Scatyfut) <U»/rucior) , Mae aoort van achüra- 
kever, levende viwrat ooder de ubori van berl:el)uon)ea 
(SCFILtdEL, m^k. 2, 271). 

BBBKENTIJTr. Zie BaioiStun. 

BSBKHAAIÏ. Zie BcuKgoEN 

BSBKHOEIN, tDif. DDK., mv. -AQgmteri. Een 
kadere naiam voor iiet kor- of muerhoea ( Tetfao 
ttirir), dAt raoruAraeltJk leeft op b«ideveldeu ao in 1903 BEREB. BKRNA. Ditfen 8, 373]i hd. ttrkAu/M. |) EijthrntiOD, 
. . . B. wrAaen, btrekAont, jumid», Nommti. (>& a. — 
ll*t vleucli ■«! 'I Bvk'hocn ü kk gvvbl . m >orJ 
■1* HO lfkkcriij]e op de UfeU dor Voralca cnOrooteo 
foorgedicnC, crïDMEL 16£i. 

Ite Sa^, CD Wolp. «n MKrle, en Berlc-liun.iTitni- 

BERKHOUT O). Zi« Bik (I). S^m^ait, 
BÏÏHKHOUT (li), h«lMlHc al4 Sfrjiovt ta 
B^rgfioal [lie <iLe iroordca } ; di vorm i^it-imi/ itul 
ook bl) KIL., ea wordl TcikLurd ni«l grordco T«a 
't schip, cmcliu. miiigacuium , loita navix. 
Mmmpasi. BrrlLJioiifkloi ( Bl|,D. 14, 107]- 
BERKOEN^ bijrorm vta BaMofii (tic ttd.). II 
UcjkocD, flt., fr. époniilU. Dwmnbalk •an elke sgdc 
vt<l wn BUeL||Eir(J.f, *. movcei fn f LBrriN, Jf«/J- 2%. 
BERIiAÏT, iDW. BfliiioiiD^ tih tektr kum]»! 
dit ooiier i)e reThndnn ipelcii ncrd gcrekeuil (><^rg. 
ll4n.i,iM!>B!< ). II Dat lUemuJ . . , ea tti Tcnnagm 
in i^D Eluji oi Kuaera toe te Uten ...dat iLdur 
geijMclt trerdea . . . Pe«M Dii .... Busettm , Fochgeo , 
BerUo, Triohftke, Panw F«lito, B»i*4r. t>, Jffi. 

— la Jon Torm hrrlonJ . FS. Plaeeatrlb. 4, 70. 
BEBIiIJNSCH-BLATJW. Zie Bnv*. 
BRRtiTWP , ntv. vr.. idt. bBrlaua. OntlMod 

niu fr. tfrünf, nur mia «il BrjcrleiJ ibb d«[i num 
f^li»; mcD «indt eeliter ook ireU'U, hfründe ca 
hrel'tngtte, br-éiingo!, htrliaffol {lie H* Tzr*]>t><-fiAK.MtïT. 
1, 225). lücDo loort «BD koeU. l| Bah^tve koetiea 
hkl meD vrM^ ia de 17^' «euw dni^lcoeticn, Aaeru, 
ortbatiCn, Ulutei. Wliiic», BCUQTIIL, Oud^flall. 
Hiuffêi. iSi [bl. 4fi3 Mordt nit ten werk fin dien 
tj(d «D^ebuld d« TUfm brrUjnljt). Die dtine ... in 
haar iKrline. iiOfirj't», ifij^h. Ddiüel em, 208, 

BERAI <l). by*arm na Barm |l): sta *ld., 
ca verg. ao)f de rolp^nJe pluleen. |J De Do^tMlia m 
Griccktehc liMtn (ieduéU :ifti mehal»») VintBcn 
op mijn bermen &tsei>, iiondius, Sftnife-ieianf 'ii9. 
Cliotreut bïE Sticht fin Utrecht nMmt men iket delte 
o1 btHüiildte. Ook iTcl bcfm of baoiberm, Bi;HK.iitT, 
iV. //, 9, SIS. Bi) etiD«a ipL>ar««g jlaitfo i)« bennCQ 
of benkellea de fcriudkiit , wuiin de diririlef^ri of 
hel rouilcTwefk «ordt gelegd, in iich, tijt^k 27- 

Hamentt. Xecérrm <«e •Id.Ji en verp. B^KM, 
Sameo^t 

BERM ||[), biJTonn nu Barm (II): »r^. 
BUBüLUPi-fK. LHffen 'A, 19l!; acHLicuL, rjMeJfnSh9. 

— Het TCrlil. brfmpja komt voor •!■ neaia toot 
ecae loorl 'hd k^leiaen moddcrkraiper. t^aiitU iaria- 
iula (lie mouttvth, Iftf. Hitt. I,8,g4iacHLi;stL, 
Fitifim 1251. 

BERUEN, bijvorm «eq Saratfit: ile «ld. 

1) Btrm, tu, hoop. Het ^aa tUMW, opeen- 
böopen (iCnUïtu. 44). 

3) Brrm , ia de velerbonNkginde. V*a eea (rjjIBD) 
berm Tanrtieii. 

BEEUdUJ'S, in#. OU. ll^ihoal (renocigai'Mr 
l W k\ Iciijfie), <lat voor bermen g«briiiit oonlt. 

BEÏtMSIiOOT, law. tt., idt. -jAm/m. Sloot 
lanjii Atii. binn^-nbiM'in vin een d^h. 

BERMTE. Zie BiKMTv. 

BBRNAGE — inoeiUl gee[wtd beknasii — , 
tam. *r. Neem v*a eeee pleül, wtaTvao totnniiga 
dealeii ■!« t^ekruid trordtra jtcbrnikt. en liJe daarom 
ook hier Ie Itnde nordt ataf;ekir«kt. lirh kcnmcr- 
keade door een irleuigCD rii twr ruifren i<lpL|tel : 
«racger gehundco voor een maag- ea hirlreriletiiead 

EnaMiilDiddel: tttr/fja afgcinalit h. Uo nitm komt 
1) ooi uil bel Uvmaaoeèh: fr. t(wrnK4>, il. hrff I fü«# OD icrranm, »p. korrtja-, *a 
bvrrttiek eni. By ons riodt bb 
1, laftS), ior»J^ <ia den 
vomien met ecne n er ia, aoDkla 
tJVKma, NommeL ISSd). ook 
nedeatj ifKiam^ (»e KIL.); in hel 
Icerdan borago en btrrrago. De 
Rooiaaaiclic iroord u niet baikcod, naar 
de plant afkomatig nlt bet Onefeo (OPI 
Flora* 2. JtTO). || De Gcmejae Bentagie «a 
ïu ^e baren gsnwden, poooy. i064a. Nera 
Borai^e, mante e*i,, Koacti, 6. Ben beat 
nagien. 16. Te^n ('bert bcnwgl v«n taal 
Bofage m«et bemÏJiDea, hohdittb, Mom/t-td 
(lie ook ITi en 24S>. Hoe Munt de mkk 
Bmioaicie 't hart fenlerkl. utroniou i, I 

BSBHKir — Mk DisMKN -^. Mda 
ttaait Bar»ein lïe ald., en reig. nog de «ad|| 
*«)rb«eldeD. Tbani ü de *orm 5tnum 
gchrel anbêkcnd. |j Periphu, ADtomedca, 
dac van boxen efssel^c doen berrra, t.^ 
riVjT. Jfn., fo1. Sb a. 'I If alli}l beter bM 
berrcn, «OTTwaEBT, Imt/A. J. M. 3, 318. B 
Sant W^noiberg-ben eo. al 't platte Landl, 
Nieopoort, BOon, N. B. 13. De Spcia» 
TOBrden ma^hliKfaea schrik dm ber, net b 
blaakeo, BIS. Kermen antmetiet dat schoon | 
bemt, ToxiTBL 1, 7W. Weatmaufler ... 
Tan Terling na if ne komela bernt, m pkckki 

Ari. Beni»9 (ite ald.) ;. fn^n^^/iji, b|j' 
haer lief um «niebliek, bettelii^k, bentni 
heer bemiat els" tni , aoKCX, Gkttêl. StM» 

tiameRBl. afU Berwocye» (Tcr^. Bak 
lic Hand. d. Aatiütf. Xêil ^Sj êfrOOftn 
Spienïcfae K.atte"]j taUbfmfr (rie KaLi,). 

N^aoieasl. Zie Bakhik lienHmijr alaat 
MOfvrr, .v. ir. S33 en 434 J. 

BERNHUITER, mw. m_ Eeoe aal 
in hel NederUodtch vcorkomend^, en blQkh 
gienomeo uit het HJ., waar barnfiaatfr ee 
•TDoni il tan eeDia;si:iaa iinbepatlde bclcck' 
Terder V. fffi. 1 /llïSI. || God ge»' n tiw 
tta Faepje tut een llujler. Vré, leï de Ra 
wat qaelt mr de burn h il J ter f UUiaKNB S, 

BÈRNINO, oudere Torjn Daa*t Bm 
alJ., eu lerg. nog de andentaande laorbnU 
dal lUea ... met écu beraing door dm t 
iiOfirr. Sr S, 106. De berainR der onlalo 
.V iil-oerpeii , Hoorr, jV H. 364. Sttlduten 
mBDgel van udre beraing, de lecdigha b 
braikcQ. onk *nnr te (tooken, riCxïtT, If 
(lie ook 108S). De berningb woed aen d 
S^rten, en op platea, tohi>el i, 17C. 

BBROEH). Zie het rolgende ail. 

BEBOEIEN , bedr. iw, WW. Van Botm 

1 I Ëi^t-ulyk. Door te roeten inhalen, Im 
Wj- 4 faebhcn t lier Alraadiat ...aal' lant «t 
dia wjr oa jieehdeo . dan niet coaten twrovv 
e, fr.^r Toyay. a, Ur Wierdeo een Kj\ 

ge*raer, dasr hare Scba]oepe naca' tm 

hebben , die hrt niet voor B'ont ktnidt' I 
Stfim t. Taw/^. \t, Kik. 

S) In fignurËgk lerbaod. || 't Warrv roo 
beroeyen De baeeen . die.'t beboort. nooPT, 6i 

S) Met de ïleio^la „roeieode'^ vliegende 
reiken; dichlerlijk. || AL wat njet kenineD %\ 
bcreoDen, Bemejt by daer mee (L w. Qq 
f(>M* rlm^e/t\, HOOrr, Ged. I, 168. 

S) )1|J «oNnKL viadt meq eeii paar mala 
all buw. in den sin ean riniM ^iblutdf, I 
daaiite tli ttno bopalliig aaodaidt; waartch 
BAx^ing lan iatitild, dat eckter van het ' BEROE. BEROE, 1906 BttVfid i» minder jniit. || Viertctupea , . . 

tt deo roHitr^i m«t Etrira riemen Mn. 
. . . rgcnle den ge^nïndcii Walvisdi. die 
WM, «OKPI.L i. il9 {Jen- S. 110^ 
rtmift Pritli9t}. Gfu wu A' tentt . , . . 
Wlor beroMt, miar trager om «Is iwanrte 
lip. . . . ari)tcrbEGl4e liem. 5, 830 {Am. S, 
r nmü). 

BlCt '°*r- (IQ'- ^"i Beroem^i*, Het lioK 
p ieti, grooUpruk.bvogOKred, Mul. Arrutni 
L, 961), Thuu «erauderd. |.| Souderbvroem 
D, evr inovt hetibïi) ila biDdt, di» q (ip 
■eéh gfaebrocht beeft, bcritbkiub, Du/ A«^ 
ijjii befouw beroem , en mOn' bcIcMringh 
VTOKNi 1 , B7. 

E3CD — bij oatien achrijTerir ook vuk 
-. buH.j brrotmdcr, hrrotmiial . Het verl. 
BrrotmtK, en bu Kii.- vcrtuU inct m/ü- 
1, Mc^rui, derhalvfi ïn de ook Uiidb ^• 

ultjk- Roem b«itl«nde, imi TvmMTJ, in 
in bc^md. 

ptnonED. II Berouude VUcberin (t. w. 
iw*! jwj,, Boorr, ff»* 1, 7fi, BeroeraJa 
ur Udlliodt m&ct op »chepl, dier Nftd«r- 
wkBclii, iiDiniNfl, G*d. 1, litS. IIob be- 
ieh ook woge cnMkED, Lttv, %, 61. Men 
noedc vsn bcToemd te i;n, 8, 121, Eeafl 
Ig ran \ederlaiidsdie Lctteriflnde , vrïcr 
[Lm beroemd of bclEcvd i|ia. abfi. 119. 
ccne bipaliDij, de oorzaak vao dea ruBoi 
I. II Vermida dia (f/' paiiwj om d« glqna 
ibeyda iru b«romt, TonnKi. 1, 477. 

gewouQ bjj eea i]<iaUtfttiet sdw. || Keo 
iMrde. , — Zj mogBii , , , op doQ Prpdit>>toel 
KodfiDura beraemd fja mi., Liev. h, SI7. 
Ijk kuadbg Adifocaat al lo ww gotogt uu 
in wordl , alt een inct redeo beroemd Hoetor. 
8S2< Op uljn kbtefi bfivindeu licb rsedï 
irf en , waartu^acbeu Eoksle vao beTocmdfl 
Kaïiu, Liehl m Br. it. 
ukta. beUij ttctgniot bfj peraaneo vtr- 
(■y bcicboawd all uiting van «en perioon. || 
wad«, gy bcrucBide aUdt. &feA. 26. L7. 
rt ii bcTMOil in «eeldcrle; nuicnUr 

179. CkinpiaMa, g;e"wl »aA [qgt, w^l 
, DK DBCSiK 2, 2Ï, Db bfiXMmde ont- 
ir BuhnkeiiiDa gedaui, vaan. t. d. bbInk, 
M. 

ao^nitigieD lin. Beru«bt. iliKhtbefaund ; 
n iroDiach. J| Hjj ia beroeiiid om cIJqc 
Len. — H«t hoBw'liclt ii van ïDTgb eo 
bwoml, Dl AKUNK, Emi!. 349. Het ft- 
BO hj aitalek beroeaid ia door hst loekcn 
luden, Lttv. 8, SS. Kindercp «nu ee»' 
ini*diili(«, eiLD., jV. iftHff. l, 2&1, 
ve^dAtid; OHheTi>ev\d (ïieaid., t««Brt.). 

Hoog-, vtrtld-, vijdirrofmi (lit dia 

EBECDHSID, mw. «r., m*. -jtf<J!ni <iii 

V«i Btrormii, 
iQk, abatract, Ue boedanigbeid ran beroemd 

Ia i(jn tfjd «aj bij ber'oeind , mur tyne 

keaft gecD «taad ^ebaudeii. 

otcrdrscht. Ëea beroemd periaoii . woe 
II Op dat congres lag rava alle |iiag^]|jke 

M. 

Wil Mhl — Triieg«r ouk sKboicim en bi- 
^ bedr., iradcrk. en om. f«. wtt. Vun 

pf^sen, tOvral inniad aDdori of iet* 

batrvFt; tlnni ilfcea nog in bet til buw. gebruikte deelw. Beraamd (sie ild.): by 
uit- vertaald mot efUbran , praedieare . illHttrarr, 

1) Ala b«lf. WW. II Om ijjn guethejt Ie «errau- 
den; Syueu duidc te beroeniea .... OiHk . . . Iq eruyt 
eu blftioicti, iiONDiüB, Mou/i-tehaiu 72. Physl niet 
te «eel de Vrouweo.... Voor dij, ïek leheyder wjt. 
o( ^It DLWk DDB bcroemBD, t. DKVEBfr., Wtnem. 
1.8. lek beb hinr Ockeuburf^b .. . gostiivbt, lek heb 
't bepoot, ... leb heb 'I berynit, beroemt. wiBTtn. 
BUN, Oek. 40. 'L Is Ie veel beroemt dat ak de vruu- 
won goet agu, t. BKuKaltin. Sendtbr. o. ij. ffu^vdm 
!, Ï5. 

2) Ale oni. «ni,, met eene bejialing metKdri. Thant 
geheel Tcrou'lerd. || Allemet wilt vau heoTioboonliejl 
beroDiQien, Sagt datie alleeae ii die bloesme der blom- 
men. OT[D., Cooite d. M. 44. 

8) Al» wcJeik. WW., gerolgd door eene bepaling 
met vmii (iw^. rifA itdanitfit, ^ieh Moren vamit/i). 
Thana g^eci 7<rDTid«rd. || Het ia een mteiiicbaf 
daer olck bem vaa beromt, bittdi, Over-Ta, Snnif. 
tiH, Wy bcToonen oa« ^aaJea Uejland aller lueDH-hen, 
het welek Imdb ChTi&Cns ia. tokdki, 2, 19 [tia ook 

0, S5SV Hf nikt EÏg niet goaneg te beroemen van 
de keur. «Jïe bj gedaan baj. t. vrfn. Spie/. 5,40. 

B) Boem dragen, licb vferbeD'en ep ieta. dorhalYc 
op ieta dat dan handEleudea jierioea zelf betreft^ bi) 
KIL. Terteald met jatlatf. yaedfere, «rwj^r», .... 
fflorUri eni. Thaoa verouderd. 

1 ) Ata bedr. ow. [J Beroemende 't geslacht waw 
van hy vr*t pieipmtea, voihdil I, 4311. 

— Het oliject kao uok «ene oobe]). wD*i(ja„ waarb(j 
eene bepaling, || Slerrea kan hy oïet beroemen Ven 
de Beven een' te □nemen, hUIaE^s 1, 464 a. 

2) AU OOI. WW,, geratgd door eeoe bepaling tnet 
Ban. II Wat hilp ona blKWheLt laa moede. Ende het 
berommea vaa oaiea gooda, Oni weelde, ende ome 
■erwBende «edeD? t. d. HiriiLEN, f. d. Ket^s 1S3 
(ed. Ib7fi). 

— - 1 DEooderHieid wordt de infinitief ala aaw. go- 
braikt. afbaugenda ran een Toorietiel. || Dal hjr 
(I. w, Jttw) tonder berometi voor ddb aea *t craye 
^tieatorven ie. Cotut-lhooit. Juio. 211. Opdat de. kranke 
meuacb niet «neeT ïn zot beromon, BtlsailEL. IGl. 
WBuoeer k; met berommeu Meynt iea hooobiteD lijD 
gheklommeD titt., tondel I, 105. |]ie lahjer eer- 
godet uThfjnt «n allea bis- toelaeht, Zieh toot '1 bs^ 
roemen hoed', 1. 43». 

3) Ali wedcrk. ww. 

a) Abiolant, ef |nel eene bepaling van den peraogn 
ia betrelckiiig tol wien de handeling geschiedt. || Op 
dat iieb laraél niet tegen mj beroeme, Riekt. 1, S. 
lek en woeker geen in jverfgeu spoet, la derf mir, 
en met recht, voor d' and» wel iberomen, «. bbaumoht 

1. Uat ick onghewDune beu mj licbtreirdel|]ck ta 
berommen, IIK atic*. , Bffit. 23. 

b) Mat eeoe bepaling ran de uak of den peraooii 
waarop men fich vcihcfl. 

a) UiCgedrnkt door een genitief; thans geheel -«er. 
DDderd. || Oneerlycb ia b^ die bem vronwea Atit be- 
roeiaen jt. w. op ffuiul eitit proutetn), v. oHlafjiLI, 
Ovid, Smditr,, fol. lö S, Niet i» m wili my niet 
beranmeD: Maar ïek hocpa id God die van aL ci een 
wetefe, »* caBTBi.i.ii<, Conti p. Rktlor. %4A. 

(t) In eeoe bepaling met van. \\ Bcdrieghel^ek 
waea ende Frandeliok scfa^n .... haaf' . . . beroeatendn 
VBQ tgroot bedroeb datae voort gbeslelt bebleu , 
DB CABTELEtn, F^ratn. RO, Uio Ruiker . ... Die lioh 
eens telclj ntag berueioen Ala ra:., BILD. 10. 111. 

f] In eeue bepaling met opi bet (hana gewune f(e- 
broik. II Om op niet bem te beramen, udkuius. 
MMi/fKtant 2Ï. Maak dal nwe MocKler ai«b Op n 
mag blj*ea beruewieo, Iffv- 1 . S08, Ei waa aiemand. fHe at BEBOE. sieh A[) ecaige ^ost ibu hur t* beroemeo lud, 
BBFTi, r. O. 333. 

A) Ia «n by&ia met <fd'^, soms B&agekoa{lip:tl door 
rr op. \\, Ghj mooiïbt u </<tl beTomoD, Dat u Sdud ... 
1(la«ck , . . ea versocht i«, viiBCiit», Bratb. 31. (i^m 
KMidn) die 't iii«b bBfocmt. ea pochl, Üit li; ... 
In Zm Je ïajen teL. TONDEL 2, 176. H7 beort hem 
t«\U berumt . . , Dat acbtiien duyient Wea t\^u itooT 
i(}u lut tTBrinuoit. v. zevrcotx 294. Geea VTjgEHt 
kan tich bcKMmen, dat Heldor ooll 10 dom. if«fD &1« 
mi,, Z«rP. S. 27G. Ueakj«, dut bij lou gek ia, sïcb 
It bbr<Jem«D, JbI men hein bMtkücflgehuI? v. L&itrir.p, 
Rom. i. UB. 

t) la Kue ooiiep. wijii met U, tiuiti genDOU. || 
Vurnmt g; u , a to bci'oemfn d.E ceaigBlti ti9 EJllt 
die fn^; Leec. b , 180. Iiy . . . I>er>i>emde liah . . . den. 
Vraniclieu diolittr . .. (c^icD . .. letLebben, knüppi^lu. 
7, B7. Boa K"^ paCriut, laoala hy, op h«t puol 
vkh te tterren , lich oog liDroeiBde , vauiji, ïï^m •/. G! . 
Da Guiiu beraGmd«u i1cb crr,;euBmeD te itjn vna de 
KerolingEri , 71. Lererl een maBlregel goede nitilagcu 
up, BW Wwmt elk er ijch o]i litm te b«bbeu litge- 
Toerd. BïflllB, £icJ^ ffl Br. 67. 

f) Eu eea prudïcamtiaccaaalief bf| :ir>i, tbsui ge- 
heel «eroud>erd. || Nitmaat id goet. ... Die bem vut 
iund«Ti EQuor beromueiL e>a, T. d. udxlrh, V. d. 
Kefye. 141 (ed. 1S76). Hier in macb ie tnj beier 
Pr&pbeet, daa ghf xjjt, llieromeii, codxhiixrt, Odffu, 
1, 2 a. 

40. Peragm, bevoa-md (lie die irooTdenJ^ igTotnrê- 
lijk, up aiiuHSDDJc t^^ïA; b|j KIL. : /Wran^ifr (^Sprefck 
ick brrogjaUjck }et Prinoea mjo «cliuLt TeTgEcft,", 
BKEiieiLO S, dléj hL^aC ïcV aiet ^<rofinf/i}{'4 eten- 
mende o[i eayn etghea veiatandt. dit ««rek bebbc 
ftsDghegaen'', uuascHita, Prof/rt. y ]; ln^ratTn-fr,. 
■DHTer; b^i LIL.: jfCiatoT <„Glietrou Minnaer» lüo 
weert gbelieoed^t , Mier veTTlout moetende fm-amffv 
ttEaco", Hand. d. Adiout, D d2b); èfToemig,])^itti,. 
vertaald mei jttelabvttd^ (ri^^i> Miuoi maffb iek wel 
hgroamieh Éfirekea", T. fiiiiBTKLi, Ovw^. SenMf.. 
fol, 27fii «e oog TtiBTBa, Argl- d Kelt, 2, 36); 
ieranniittf («f^e ocdenm belydeeii dei maden ja 
beter d&a ile verwaaudfi &KTósm.iHg vaa wel gtdaeii t« 
bebben". DB BBURK, Ta/jf. 2, ÏIS»); itramt» 
IxTinAUKT SüS). 

tBEROBPi mv. ooi., mr. ktroeptn. Vu iJif- 
rojyini. Mul, flffrufji {TiaoAM 1, 9B&), 

1) Het roc]Mii, bet tot licfa rucpea; tliani Tcr- 
ouderd. |;| Goda beroep door ijju woord, ii het ceaïgh 
ghenew-kruyd . dat ... »□« «taligb b«rte (kBn); weeek 
mAecken, de bbukb, Bank. 2. 106. Jlue verr bet 
fan do ^Ide Vrjhcïl ia , ap tydfge endo aaCj)iüg^ orto 
tn berotpe «au 'I Unf l« itaeD ((. n. aan AfC Jïq/ 
U mailtii vme^ifntH) , HOTaftHa 1, HQ. 

— Hicrby behogrt de oitdiukking cmi bcrotp dorn 
tp i^gi^nd u[ op i»(t, geheel overeeakomBade met 
it. /airs appfi i'. iamaoil tiT iet» te hulp roepeci , 
iDroi[)ta^ dnc aitdrukking ia nriot uDlteeud aaa de 
rariit«taol. II Bon beroep duen o|i tetnaiidia hulfcaardig- 
héA, op itliie vriejidtrhap, gp «tjae beiir^. — Tbaue 
dringt de nood out tul eeu terccp up uwc ebriBtclyke 
weldadigheid, ii; TtwiiEEiB, Hul. Sfad. 2, 812. Ik 
paoüde een beroep op hnre edel moed igbetd te doeo , 
KVflKBK HUET^ fAni. SO , SOI. Zf{ plaableo xich 
builea do werkel^kbcid, en deden ren Woep op eeit 
ulnpiHbe toekomil (di* fiw*- ml. hm ialer Ui atoft/ 
bfiorgr»), ijrACK. Slitd. Ii. 

— • Sumt^da seb^Qt m btroêp doat op b|}Da het- 
leirde all lic* Irrorjim op, tob» dan (ist loeh in 
eoktgcLiuemile uitdruk kioK racer bet deukbeeld van i«/i 
It hulp nifpn. Il Keil beroep doen op de kiefttn, 
NlMlwy lwrih«B«5«i dom ptaait Afiim, — Ik ül BEROE, 

tegeaover 11 f^tea beroep doen op een gan 
•Lode kpoedt, bubK-KR EUFTj Fanf. '20, IM 

2) Hel roepen van leiUBad tot eenc 
een AmU: in vrije (Mpuiing thant verondal. 
atoat . . . oea mijn beroep tot bet rjjlc 
Bcht bDuderdt edelcuBaBeD . . . van de 
deur, uoorr, Hmf. d. Gr. 106. Hau 
WBi 't beroep ïsu Graaf Pieler Ërnit «an 
tot de beleidiDU der oorboglie. uoort, N. B. 

S) laEondofhcid en nog iLana: de o 
(«aweg« eeae ^mMiite aau een predikant t 
ÏQ hur bet ambt vaa leeraar te beklcolea B 
duoig het Beroep ïhh den Predikant tol Tl 
dieal te «rordeu getïsea, Getd, PlaCMiti. 1. 
(a". 1710). Dat met het Beroeii Ct. •- 1 
prediiattt) aooden alil itaen, tO't dat mee 
qoaem perioou hadde aitgcvonden, 3,336(1*. 
Uan tiX h^ wel uiaakea, dat g:j nooit ita 
krygt, Léet>. 2, 2U. Seu Darppredikant, 
beroep ia ced itad afaliwg', bicu., Br. 1 
VliaaiogcQ. \TaaT by töt . . . J7&7 blrcf. loOn 
bertfep naar Daurlem aauuBjn, vi.EaiNa„ BitI, 
2, 203, L>e A tab aoht« beer bad ... bet reift 
roep, ea wilde dit nel eau den kerkcraad 
piitf «HZ., T. lOSTBTJiLD, Maitl. 18. IL(| bi 

bQ herhaling op beroep gepreekt (d. i. fm 
berotp ie Jtrtjytm). 

4) Feta waartoe iemand geroepen wordl, 
pÏDgi thani verouderd. 

Ik bLd u föKAe Qodl 11 'i niUa bfta^t te itou<>fn. 
OubA DIT *eD mui daerlltinaeb ■rDPdl(tiuTiiD^ph£«*W- 

SBCL, P. )V, ï. STd 

5 ] De werk laamü] eden , do butghcden , nadl 
ien3S0>l gero^peu ia, di« 1l^ heeft Ie verrDlIcQ;. II 
dien algaroeeiieu sin thans rerouderd. || Vermidri^ 
nu eau geriijfuica lijdt met venriiefde taecLea (lom 
mfJEl g«Wt»lll|tck bercep) beai|;b Ejjndr ^w(»t M. 
C*TB 1 , 482. Hy { t, w. tm Uj fvacht ) !elt' op 
beroep, en paal op )|jn gewcir, cars S, 42 i. 

liuD ( diK ditcipihn) wu toügctiiwn lot opbou >u la 

[lUMt, 
Te it^TOB baer berMp door nenli i>pBd«rv»ret. 

c«Tii 1, aMt, 

6} Eea mnatacbappeli^ka werkkjiag, oeua liebltk 
hing, „w.aartue men 6r d(Kr e«ne behfiarljjke laut^ 
lieg, £)[ altbaDfi door verworven kiindightdeu all' 
ware heroepep ia , d. i. de ¥erti*cht« Ijeroqdto 
heeft verkregen" (verg. Dl. II, kal. 352). || " 
beroep «HU QDdertrijier, vau advocaat, tbq tiuitfi 
luu. — Deese tbu Hulit weid . . . door P»tii i" " 
den iflitei] In ijn beroep (t. w. ait in^uaün^ 
gevealight, kooft, N. R. .tl. Hoe nedriger w; ouil 
01» beryep bevtyen , . . , hue beter wy bedlyeii . huibui 
2. 2U. De T'orkiniug vao een Beroep of Leev 
ia een der jcenigtigsle da&den raii oni fcebeetr LBe?tQj 
CHOiiiL, yrrv. 480 i, Wy w^tBa, dk beroep hnJ 
lijn belacbltlkhcdeü. kild. 6, t^'A. Ja. |ïy hel 
g-elijk: 't beroep van Predlkaut in \a^o aJa dca^ 
i« beeriyk, 8Ild., Br, i. 113. li1eD»eh«n vin dti 
iifiLfdcn staud, tbh beticlfde beroep oT haodwiffkl 
o. 11. i-AhM, Rtd. I. U2. Dat hij... een berti^ 
JreeF, hetwelk ... hem over*! den toegang bexorgds 
V. LENNtP. AiMn. S, 191. Meniohea..., die v«l 
probEematiHche beroepen leveu, mitltituli ) , 8] 
(Hij) oe/endc ... i^n beroep net miDder te^enil 
uit, dan men soade denken, aLSBCitx y,47- Waaro| 
a^D alle liberale beroepen, waarom ü de paltti 
vwr haar [de proua) alageelolüBF t^ükCtl.Stad. 
ViuoUpelrr cd niDbïekmecaUr vu) l)«roep , BSB 
TiBM Spnitfn 21. 

— ^01* itntp ftaal ook bQ andere ijualitetii 
uw. 4 die gaaoe bstrekkiog aaDdiiiilen; men BEROE. BEROE. 1910 bijlander sijci nerk ma&kt Tin 

oti wardi «angeiluiil (verg. fr. 

UiJi tprefkl ouder de BuuJcca 

bI 1U1 Vr«UWljlkc CoQÜdeDtifn, Lrfn. 

:iirucpea tid penoneu tot eene vsr- 
roioudcfi]. [| H«t OonegiuM viiii dcu 
Aoat berocji dei Atimïrael 1iT(»l|i)iart 
lorttyode, Bts"*'- fi^orfij. ü. 6 e. 
; llikai DDg gBWoa» iu Bet|(i4 iSltl 
«cd»tri)dea. || «Msg ik ineed.MQt'" 
'n bccöop," — Beroep tol bel Vegten 
irratg vau Remis te keuneo ^gereit 
l'L riatvatrtb. 47 i. 
ihblann. Het ueh irtadeQ lat een hoagieren 
hpi uil mi 11)1, ma csd Tonmg, Lbiici» voDraL 
mr hrrotf, m ia vekrlti vute aitdrok- 
■Beodc. 

|k. fl litddculeel — , prinripul beroep, Id 
p lÉ^oiBn. Huuger bencp i iiBlellea. Het 
RnWijk. Ue vëntcq^iiDg vau e«n lieroep. 
■niet) T*tb«)ir voor Looger beroE]), Het 
K voani», Iq liooger beroep pri>ct^eereD. 
ivüie, beroep ia esuttie, ta Awf,. {nt 
lUyU"., a. 382 ïlRg,; ff. b. SfTafc, 
. 346 vl^g.), — D«wyl vu uitipraak 
luidt ge«a befdtp vtel UD deo ,froot«n 
lp, iioorr, N. R. 6S6. DgnwlJligen 
;Acr d&adt jnuoghcn bedwingen, londer 
eeojgb verxet ofl biuDGp. BOiJ. Bormp 
crimioMle SeDbutiëo ïu bet T^eoitu-: 
iedcu. üiBDETI. M-ilii. H'di. Bfl a. 
iB «Bren beroep oodorbeevig .idq den 
Ka., rad. HUI. 4, 239. I>e Meule- 
t^cD deïe bcDoeibiag in beroep; dcwJi 
[^BU. /"aM. /> Mrulm. 17. 

flganrlijkti loepaeïLDg. j| üod er «ne 
t, Joor wie hel vouait der DDBlerfeltjIi- 
^getalbtid ... (•'«er de vmetitea van 
wnder boeger beroep worJt uilgei)ir(i- 
M. Std 2, fiG, 

geVvik, waarby de perioon of de 
iD«o licb beroept, iemuid of ieli ia 
Irura&er men i^i>e Hoorden, of dadeD 
rta biKwrdeetfii- || De tra»glieic) hief 
In, DO lij niet meer behoefdfl te dleiL- 
I «Ulekeiirige drooroea mot ecD beroep 
kon b4Dillb>?«a, OPZOOUiH. H'ttm d. 
i* ... opmerkeiyk, bM dat beroep op 
Q elk politiek debet, met oaaige wi,rnite 
weder biaoeniluipt , juis., filvtd, l, 
dnrenJ becoop op geieg e,a openbuiüg, 
)UWn Jr. jikbar 10?, Ket vrijmoedig 
Uil ^uut op een oalwriaiwlQk ... 
■ugd ef een, btira, Paalat SlO. 

de b<t. l'-'S). Berofptbriêf, vur- 
int imrdt med^cédeeld dit b|i beroepen 
ft iu Friêtch FfacaafS. 2. 261); ie^ 
wiKrainAt mgn lot ieU nordt opge- 
lodiiid ( „S»ek«re Strofp-CAjfrlt, g^e- 
Secrttarit Uu rut Hout", OSt.llBft, 

. ft). Bfroijuifii^ieid („lUiLr hy 

lAmjjlvJm elecbt* mr wdoig t^d 

T. LBHlftP, Kom. 3, S16; ,lJe msD, 

uren vüd den Aif vtj)ti|; un kQho 

toewydde", BAKiu V. d. ei.rirK. 
t ierotji»genoQ! , brraejuieuss ( nHat 
:deri w«i uniionlijk ^euioeK fiO^ beul 

eeuB Iferoepttnu i^ubepaald te 

". iii;flKKX uuiT, FMi. t. Ifl8)i 
e leaUle jeren bnd h)j . . . te Ilurluit all fiotarii döargebracbt , mear «oor i^n beroe/moerk 
had hy eooit hu-( gmbad", fiuiH, n>n J. 2H1 ). 

— la de bet. %]. Iu Zuid-I^edErEand. BtrofpiA»/, 
hof MO lieioep, fr. coar iPajtpe! , ( ïie b. ï. skoibi , 
Fav. Dl Jffeirlm. 18). 

— All Iweede lid. Boikitrofp, liet beroep Tim deu 
geleerde , inn den meu die met boeken omgsBl of ib 
lohrjjn (sie HuiGEKa, Btd. \, 284); verder: kwp- 
maae- . Jirijyimsiu- , teMdtriteroef en dcrg. (<ie b^ 
het ecrtlc liJV 

BEROEFSN, liedr. eo «lederk. »t. icw.; hantp 
(nch). Aifeft [cii-h) i^oepttt. Mal, irtaepett, dat 
jtetic na mak wurilt vcrfoegd («erg. tkbi).im 1 , 
ÖSfi, ca verder Roeplij), 

I ) Roepea zdit dal btit jgeluïd eeQe bepanldc pLnate 
of een bepoftldea jje/iooq bereikt. ||: ll^i) ïi >l te ler 
weg , ik kan hem niet meer beroepeu. — Als de Noordtee 
en Wyckcroieer Ekk met odctcd keel boroe|>QU , 
Hgori , Ofd. S j 219. De kapitein A art vu N« 
biold zicb 100 diabt bj den L. AdnirsBl, dat hy 
bem Eomnjl kon beroepen, BKaMDT, Dt Kuiler 42. 
Zioiieo, iu de ^roodelwaa diepte, dur geea bereiÏBn 
noeh ^een beroepen UD en it, lutkeh, Bt. 113, 

8) leioaDd tut licfa roepen, h'^ iii:li roepen, oproe- 
pen: iu 't ftlgeneeo. Tbacf verauderd. m G-aet beroept 
beoi TTj, en vereleert bem uwe ghedaehten, cooun- 
HBBT, Odtfu. 1, ma. Godt. die Abr«]iam Uit Ur 
beriEp, voNDKL &, Vi^. Ëraspii» wiert up «euM 
t^t van den KrauacSiED Koning, doiit croige daar tue 
ar^eveerdigbde peiioonen, heropen , ni bkukë, Joi 
<ftt E. lit. Dies lek raurtt roor den Couiuct: berc<[>BU 
wiuit, met bevel den Smarngt mede to brengen , 
Begin e. Foorig. 12, lÜ a. Nadien ... 't Noodlot . . . 
U vreetwaert aen beroept, eu afroept Tin mj^a cy, 

DK DtCKKK 2, 10S. 

— Ia toepuiisg op Itet maroepeo »ftn bemelielie 
m&chteiL: 

Wur t* .l«UIIe* weeid, mer fUn nu d'Hemellladea 

Baruepen Id dan eadt 

vonnaL 1, KI. 

— CPok met eeae laak ah voorwerp, tl Uer Too- 
seuaren fculp eo lalt ghy , . . Tot w«efbei(« oader- 
loeek beroepen uosh gedoogen, itvvaütiB 1, 18. Gh^, 
die de nrmeck van dal oanoiel bioad Hebt over u 
beropeu, de sfCKKn 1, 330. d God, ... Eer Ge al 
wat eenmaal niet bcttoud Uit uiet bori^t in 't weien 

fl«,, BLLD- 5. 17. 

E«a hooruior, vtifl ee ong«li«Dden , 

Ofliioonaaint tism, die ha«r h«ri«p 
Dm haci<b alt rrondelooie fioiidoti. 

rOHltBL 10, S7«. 

i) In toepauing op krjjgtliedeQ. || \)t noot ea 
't booglule rwlit ona au in 't velt beroepea, vondIIi 
Q. 112 (verg. ook 10. fl). i>e VrieMu Boudcfl... 
niet bajteo de Froriotje uogeu Iwroeiien irordeo, ten 
dieait der ooTlogjen, aoirtiiaoii, Ntdtrff. n. Sfar. tSI. 

4) Iffl tocpuiÏDg op bet l»reugcn voor een reebter, || 
Vrede-iAikorE , roor de welke ... de Lufden milkiTi- 
deren moeten berovpeo, eer dat ij baar geding verder 
moKeo aenl-cggcn, T. LEfUWLH, Betehr. v. Liyê. 

HO. lioe «rLLLen ïulckc lij>u ons . . . buchaiDeii . . ., 

Waaneer gbj' ona beroept. Groot Rechter, «oor *t 
gereebtl qk dkckek 1, 261. Beroepen de aaakeu 
voor den Eloog;cn Krygiraad : Sulki mag goscbiEden , 
aU 'er vettige ncdeaen vao Partjicbsp ... b; deo 
Sülalterua Regter eyn, niSDiTs, Milif. ifdb. fifla. 

5] Iemand roepen tot een ambt, eene betrckkiag, 
EED poil; thini in vr^e loppuiiug veroudt^rd, || StraiU 
wil , Jftt Karel f ba Driemcn . . . niet deu ma 'b Konini 
vertrek ... tot Üverita van Gelderlandt , . . beroepen 
>7 , Hoorx ,. H. E. il . Uie PLaetae , waer over gby . . . 
t«tVtd,eres, VoettAT'Heertu eindt Beachenutirs j[e*t^t, w. Ltfê. II. WilUa ^ \mn^. CiMf *m fMb^. 

«mML I , \%%. Wm, tal itat «■ ^^pts 
. bA pMg^ te 4|s|Wi n« het b^nob 

t. S, HO. IM ... UifM dw ko^^ fe- 

btri^. 10, *7f. O nii Hl ' ... t Zr 

«■t gr iqr bn^ IM d'uÉti M« «f Bd aj . 

K«rL, P. W. 1. >80. Pi [II lil, door K«t*«r lat 
—■»»wrt«fMilMa>— Mgfcwcyüt B1I.B.. r««rl. 
1 , &1. Wart bd uranBJ^ . . . jioil, dat Ac aaamge 
4c* KciHn >■« herwtarti vcri utericU. «■ v&ia 
wa' É^ocraa glimp des hrW^MI (l.v. ^ftfWflMI- 
BeM^ir) na «• hÜJ la ziadM, aAKB. «. m. «ftiMK, 

«> InaotofciU ia tPtpMWiy i^ prafikHtS: «n 
hnKp «p HHaad Mrtiriny- |( Bal aal ■iiiMaa l . . . 
gi I B rloft PfB 4n <He>«t dtai Wnc^t* . . . ts heUuli». 
•oHkr irenüjek dur tw kowpcs t* tji. C/Xrf. 

PlaaaU. £, 173 (a*- IBU). Ik (mti jmdiJtaml) \ 
(wxrd) K>4« n 't «nt* ^u naar en Teel aad- 
nmïj\a :^laab bnwpcB, ▼. ntns, Sfeet. II . 20«. ) 
Wd UnmineE' ... ali men n eani te Gouda, of 
altkau t« &B«l«Td«B of ia Atn Haa^ Imicp . ik ^itol, 
d*t je 't ook unit taanMBca. f &11. 1. 2&8. 

7) pErkooea bi^miriw|«a tot *«d« Ter j gaJeriag, lok 
■«t «fl eelleetid, de vo-g^vd^ tandiiidmde. alt 
vw>rwer|> || Vdtir Moif» tw^ldt, ■; (t.w. dt vi/) 
beroept de Raadtilnjdea isde RudtLuPU «ande V«r- 
■landeltelu^t. cooihhkii ), 884^ D« Koitiiijt oea 
aan, de Wndc SUitco te hao ey en, Hoorr, 3'. H. 
dlA. liet btroepca *«a4c *erKadlrriDglie naièm pxMta 
Vroetaehappc . oaLiu. Butfif. r Zi^J. bSI. Tu 
neeoingb «IJade deo R^ekt-nedt te fccmepen , aaACBa- 
tiua, Gaekied. BS5. Bq^guDceitem «cigerdcB, dea 
Raad te btroepen, waoia.. F«d. Bi*i. 18. 77. 0«t 
... de tCdief . . . ^ Toomaaawte aJe] lieden *aii jiiaiucb 
het r^k 9p> woe alfmecae TVfadBing beriep, t>4.*tv, 
Hitt. 3. 331 

8) Sen kampapel nitT^wpei) . ■inkondi^ea {m via- 
vaa I. a, pl-h li-ter nog ali hiitoriielM lerm. [) 
Het ... Toni07i|)ol. twdek du Gravc ren CIcrmODt 
. . tot (^rbie . . . btroepen tiadde bdea Jaere 1234, 
vsLt». Sejfir. f, Zi^rf. 2^3. Dat hj eea vu de 
Galb-Kctwn, ia tta Kamp-*^, ter cctcd van de 
heareo Iwrctpen , Titr«oqBeo bad, f LiaWs^, Btttkr. 
t. Lfyd 2] 8. 

V) lemanil uitdagen; ia de iciddelecaweD Kewoanïijk 
in de nitdrnkkimg ie tiatft imffpff (tit *ieDA)l >; 
ttiBDt atf ia Bcl^ë. |) lemaod bfToq>eB iat wd Ikm- 
|W*cebt. iemand beroepea 0[> dca ko^l, dk ao 108. 
lemaoil beroepen oji deo bitlafd- — Itïc d'wu d'ladïT 
bero«]Mn iD te eampen , MOUttaBBT. Gamt. i.<}«^ 282, 
(treaf Luidew^k b«riq> Vil«ïli tea vetdtalegh , die, 
anden )[elMt , tut ejitwoordl gef, dit het bci^ DOcb aiet 
plecfthED (|afetii. aoorr, N. JI. 18S, U« berMp ick 

■I be;dc. Grh; Platten , Daar i* mtjn IJaoUcbife, 

naaotKO, SÖddr. 2B. pen Koeckelnertv-Hsen . . . Be* 
riep ben [lAn kgttom) totden. kamgi. tomdil 1 .$07. 
'k Bcj-oep ecD ydef een Uj hier bet hooft te biett, 
V. BKVKaw., IFtnrM. 2, Ifl2. Verbiedtade . . . mm aUea 
DiMD oodenaelcn .... hen Ie Tn'acqrdtreii f emand^n 
la beroepen om handt leghen baoit, oFt Ld diie) te 
*cnhleii, (Vf . . , b; monde, met hvilKiiap. oft \j 
fiirtth. n. PUee^utfh. 2, 706 raO. IBlU). In ^he- 

va)lE («Dic]i Stadat «ich ignaaLe Ie rentoiiles 

voor tieli m1v«o «esea anderen in llnel Ie bcroepea 
mt., Qt. l'ise**H. I. SgS (aO. Ifi4l ). Oc tuilenaiit 
toa hen . . gen* in een tweeusTecbl beruepeu cji 
hem *|]nc ilDatheid dnur doea Betalen. coMWtJCKCt 
"^1 

. Binal 
ibuoaMll 

iger beroeii 
ibMM|| 

aa»db3 <«*« I I ' U i 
•akaMé..!! 

(I uy— i 

kb>«n, dat If 
Fimi. 4»0i. Qefc itk ' 
«tl* i^aiie beraepasr .Auf. «. 
Aér- I, 171. Oa He<ter»fc« Rai^. JM 
oamr aja lAvy «a kaq^ vliq^. amikfc I 
^. norr, .V. ff. «BI Uht bwM» &k' 
b^lEB ¥■■ >»' M>r ala Ulaa Hoad. 
101. Aagaataa ... da«r as teMpnal gBiliai 
pdraeca if ad*. bcgoB dea God NapCanoa \ 
■■ la dra^gen, na aauMi, S^M. M 

11) ta Bcifié ook ia dea eai 
ra^aa otb iala, er ofifacf ■«■ aiakaa. 
deef «*Ht *mI ben^ea. dal m aov i^ 
oa ao in. 

121 Ala Rcltctcm: nek ïa kooger Wne| 1 
tot eea koeler nehliOollQge (tot ce 
■pp«lle«efl. 

« ) In de nldraküag ren «»■ 
waut^ de pcnooa vf kei eollaga 
nen in bH^ hsnqi ka«t. ati ewnraf' 
dackt. Tbana fotiadcrd. || Zoo bj taa 'I roaniili 
b; ea kaa erea-ie d gbëea claóiolc «an iablU 
KbaTtÏDche raa euentie bcbMBcn. St BKcaa,, 
2. Sns. Zgn traoen teoapaa. eaa dal Ureagka en 
aaa da knógba «icnckara na thiaailii . S. siti 

i) Het bol tmmia af aiaa 4aanp lUands a 
king ala *ear««fp. Thna laiiiiiiVn] ia ti^ u 
d4efa Bfii ipreekt aop. eTuaL tn de aujdeïl 
«an cea herotfM* rcnuiü, ïoanta «aarias | 
hmgv boQ^ kovt- 

f) Ala vdark. «w., a&f rcedn eau eakel 
ia kct UaL (vaaDaa 1, «&8>. 

• ) Big^lfik- JI Tek ber>epe m; op dea I 
Smd. Sfi, il. (Zjt beiifpm ... iich daanf 
ta». dat tourna ) aan de k-oninkljke Ha^ti 
detden lali dea Ilart^gbc . . . «tetea, hqoit. 
315. Di« beA bjt refklaiiacbe vaa 't gendt b 
•oude mogen vinden, mag hem beroepen op h 
|bcr rechter, de sboot, Inl. I. 7, f li- 3 
roepea ) üp dea R : V : StalcO: Utt mag da boi 
Partje ... in cai vaa BoT^t-goederea doen. Dt 
Jfi/if, Wü. t6a. ladiea . . . neerdc/e medebalt 
a^n Hrvordeeld, en «leèbta ^a af UDi^ea 
n^ ia niiiiti' hebben beroepen, ta] au., 
Strmft.. a. 874. 

— Het gB»Du^e ODQïtnjctie- |] Aodc ab 
bem Wiep, dat vea hev> (ot de kennjng > 
bewareo aoudti mi.. Mdtté, 2&, 81. 

^1 Ëfeaali ïn bet Kranich tm 
"ordt voor #' «■ rifffr A. rtevmv 
ook bg au iieA itnupt* op w w a aJ af d;^ wifï 
«oor: aan iemand of ieti een tecbt oullecDen C 
t« reefatfatriigea ia hel^^D ma do^t of ugt. 
d' aenjcklaegbde iMi b^Mipt op 't Grieoucbi 
«JU., TO-MbKL 2, ^SS. Om die (I. *r. njiM ortM 
. . . buitea . . . bedeokiag te itcllee, bóvept da 
deijkc Itl&Q tieb op >jd . . . go^ng- SfaHi. 1 , 
Geen bewys doar gctaigen ( kau ) wonlen aangei 
... of^rhoon tDen ijcli wk op het ^«cn vai 
|r<^i[>6nnia{S: mttgt beroepot, B. W,, n. 1604. 
Mivitter licb up artikel R9 Groodnet kan be) 
en -om rtdencn tmi iii>oi[eDta.md ttaat^beltag w 
d« gedane ïnLerjicHatie Ie bcantnuurdrn, ntft», 
! , S70. l.rfBe«ier. die lifb (e|KB de regeqteq 
■eliatteryen en silden bcroejMD had. fki'ih, ] 
!]9. Ereranl ■nii Kcjd, oji irieoi (reirhïcilvcrh. 
du reed* her huid «t ijk beroepen bebbcu. 40, 
dier oïtïprakea. waarop de b«li]der« vaaJeiitt. 
met xucpveel kradtt... beriepen, hketb, /"«hAi I Aodc ab 

■ [ LITTBtJi l\p dicber lo ban|;cr bcrciep, de appel- 
f4l ■D'U* ^«Doenid Ae btfrpfjv, CU Ug«D di« 
kfcD ^[Mo beiwirBr lijn. Den gedaspdu in 
Mr WriHifi, drn jfrialntfgrit , mu. nteu mügea. 
|k den tJt) biera«pfne , indicd bet "'<'- &eroep»n 
^^kiing ciji het fjffiMdc«rcD ïo hoQger berwsp uoit 
^^1 nerJ uicl ilrcu K«daigde «li vourwerp. Uit 
slM«r uuch ia Je JmlcDilftaffKJ)* , Qixh ia <ie vrof^Er« 
ifbUal Kot p^trI , ai vaLdatr Jst de lerm be- 
|0W uch iti dirn kIq niiodcr g<->ci] lul verdedigui. 
k^am. Een on^woou gsLïicUnie i« b^oepa» in 
ito. V~U Aomka-lim (t w. enae [iluta bg ceu 
r4(«). fr. rif#r (drra«}>na, dayen coor kft g»- 
M, «a «MiAa/M). II Vergtlvk boven Ten 170 rq 
■■Asn plutécu ililmar ia de ÉADtectcniiig beroepdu . 
*%a, BtU.'* ZUtta d. Gtl., bli. 3S2. 
^tt^Stmp, brrofftr, itroepmg (liiilie woorden); 
>»pi*#r. kuDoimilo bcTuepeu warden, ^negil iin 
pnipiiit n 1 hy r^n kcrlcgeiiootiahip. 
~ÏOEP£R, iDw, ni.. m*. ierotpm. Mul. 
<TSBb41l 1, 9&&I- 

die Ben ileekKpcl nïtro^t, unVoDdigt. || 
er doen bier (4. i. mtn Jkiéld en itafiiftl ) 
éé pmir murl den iliJ^** deeember, ..- ende de 
«mr «u iniJD betre van KlaqiTEU, ds pottkr, 

rJ> il 

1} UitiUiter LuC cbd tiTC(^?ccbt; tfauii TcrciDdcrd. || 
Il «■ U obvteirea t«§b«ii de «eohtfugheii code 
tilimlmi . dïadiekfrüi gïMeLiedta «iicr bcrcKfijtigfae 
rfl pMrtjen, trillen <ry . . . dal den ^bensu di« be- 
pH ul tja, MO wel ■!■ den Iwrinper gbeatnflt 
Ua wordoa. r;. Plaeeatrllt. %. 11» {h°- USB). 

> ^eae. di« aeaige booUohaji, billel ofte t'ariel 
■ v^tn 4ra Bert«F«r uadea berociicuea iml bebbea 
fiefct. Cr. Placaaty g. 46n (a". Ii;&7). 

I> i,>aklBg;Er; Ihani «ui-oudcrd. '|| Mtn mciat (U h. 

tfirr fff^l) iDiiaiuea dat het de ber^ie|ier ver- 
Mi hrcfl: uranl hj heeft ... d'oTerwvanÏDi; . . 
Ifebi^li^ plalon, . . , /n dtibiit oelarem damnani, 

UCiil, Wttil. I, BOS. 
I) M|t die ÏD beroej) gaftt, appellant (>eï§. de 
«»■ b ti Biit oiPEw, \2). 

BKEOEPIN6, iBw. *r., mv. kerotfii^gm. Vau 
VM^o Mnl. bfTaepÏKfft (TEXIÏAII 1,^CQ). Tbans 
eSMd all «eroiiderd. 

I) Üe dud vaa iemtdd te roepen, <i[) Ie roe[«a, 
I U* te mejwD. J| De kuomat dei Aarlahertooghea 
iiUoa), •■■■ wi>«iu Woepiag wy. ia deeur nyn 
riiit I/u, uoorr. y. H. h'Al. De kotntte Tan den 
ilinfitiw Ubui'm , . . . «1 d« twrucpinga van lodea 

> Umleaaii tot bet Chriaeiyek gdwf, vondel '1, 
Ikwi kamen (t w. coin rfdtrftjkfra), die ap de 
^^■Va kaart ■*□ beroepioge ten bsateuidaD tyd 
KatB 1«r pliatiQ Vla vaar die afgewudeu 14, 

Ernar. ^^t. 4. Isa. 

Ir Mal bwocpm van een predtkaat. || Dat de 
Hki Tw Haim met de berMpingep die tMtloobn 
. na <|i 4mi FVedieuit rait WaertrvMii .... niftglit 
«teaaraa, Boo'T, Ar. 1 , 106. Waaneerder eTgbEDi 

> Imej^oKti ÏD eeo atadt vervalt, vertrouw ïck 

■a (/Mtfo#r") vattl^'k, dat Men m; die brengliea 
I. «TaBTKk filT- Mj li>) wur een auder en veel 

btroaping haiit^i , ioeh . . . ( ik ) heb . . . 
mja» ..kodde uiel te verlatcD, V. crrUN, 
«< 11, S]n Pc )teroe|iLiij; vaa Leeraaren, deaan* 
ftaC vaa KerkvcT^gadsringtu, BEBRiiKr. N. Jt. 

tOMt. Uaena beiMcpÏDgcn vaa predikanten anllen 

Vaaa paiAildeD, das na vooraf TEr1ctege.De towteni. 
if na M/. Btêi. f- iü IJee. 1813. Bijv, mi. 

. sg, «. i. 

I) Dal^HH «anrtoe iemand giruep^n i», b«l liem 
Ulat^ mark. || Kca yegeljck blyve in die beroe- pinge, daer bj ia (te"*!"" ''■ ' f^- T, 80 (gf. 
i» tfl ■Jqoii ^ JWi|»fi). Ue welcke | t. «v. da/ Iftim 
sifik biatonm met de sakim ean dfn ^oUidifntt ) 
duch buyteu heatlialor itaet , eo tc|i;heD henrliDiler 
bcrocpiuge ia, Hiit, v, ('ffm, Adr. 1, 11^6, Euu 
yc^eli« ijjae berüfl[nnghe met Daer>tichejt, vl^Jtiebeyt 
ende getroivwiobujdt waeraemeade, □«Ltas, Beteer, 
s. Lryd, iH. 

WIb 1rrft 'ur ni 1^)11 pllEhl , (clü^ ^J h'Kn moul ! 

'Wie Ueft 'er. die U reelkl nu lun feiToepIng tfoair 

«-BCL. f. ff. t. T. 

4) uitdaging. || W; (verbieden).., eenen ycgbe- 
lickea ... ie . . . brfDgfattn aendc gheii« die betripcii 

culleiii 4ya, eeuïgbe bvulicbaii, neeh twck oaer 

te leuenn Muieli billet vau }>aMpyaf.h«t n. PUc- 
r-aerth. 2. 706 (a*, 1610). 

ï) BejcIiiildiglDg,. beritpiag, |t lek aehte meer de 
veratudigD Iwru^i^iiLgcD , aln de* Lot-tiijtera oor 
■mekerlje, sbsdbbo 1, 307. 

€) All reebteterm. Beroep, app^l, ook in vrQ' 
gebraik (tie b^ BblKOIP) Tbaai Ternadord. || Uit' 
reobt vaa appel , ofte ber>i>epiri|;e op <teD Kejier 
Seuti. SB, Kamj. 16. Riadaliiid«a der Ammiraliteit, 
op de vdianiiiea der trelke .ge«n beroepiag mogbt 
volgben , maar alleealyk heniening door de zelve 
Keebleri. a<iowt, if. H. 1102. 'i Dicbteri beraepiag 
üp Snfoklri, HILb. 15. 17 Eeae pleictiKC bcrncping 
op de deugdea tbd den Maker vau het Heelal, 
BonaEB. Leerr. S. 61. 

SaiaeoiBt. In de bet. 2). Beroepitt^noTk , prtdi* 
tantti'm'fpi-g {sic Dl. V, kol. IStU). 

BEHOER, Eow. 0D£. Vati Brroirrtn, MaL tu- 
rner (vaxbAM ] , flöfl); reeJa in de 17^' eeow seld- 
laam cd daui» verouderd. Oara^t. iapiehuddiDg. || 
STaerrnoedicb |;hepefDt, draekiiauieb berMir, ... 
bertsweericb reuioer . . . koml mj beitrydon , DE Castb- 
LBiPt, Fyrawi. ih. ïemuit Kopie »1 . . . Mi)ii mti- 
truosticb beroer cooieD in «taden, GeniieAe S/r. 124. 
Hge u hert ii ontaproaglien Met aeliainigli beioer, 
UBBHSXN, Nedrrd. Foism, 11, 

Koppel. II Vliedt baa &irratT-$iiehlg>id* gbeiel- 
lehappen, ni UAaouvw, Godd. Wfntck, S7'i- 

HantcMHt. Zir-itteroer dHoe quaüjelc vat jck lelfi 
ni^n eifiei] ji?/j i^roer'" uoort, Oed, 2, 151 ji. 

B£HO£BD, bnw. tahijm.;èrr(irrder,ifro^rd*/, 
ll«t vcrt. deelw. van Brrcrtin, aU bdw. tfobfuikt. 

A) Bnw. 

I ) Geraakt, t. w. door de baad Godi. d. 1. ge- 
traCTea Aaai «eae bcvi^o, plotaelinge. liekte. en wel 
bepaaldelijk door de «audoenlDp difl ook nu nog ir- 
roertt heet <verg. Dl. V, kol. 1902); ook geraskl 
(»£e \>\. IV, köl. IBI-i) werd vrne^er i™ dcnielfdeEi 
lin geliToikt. Tbaai verouderd, || i>e ^ene di« beroert 
oft lain vaa laden EÜa, 1K)UD^. 619 i. lllj {sfktre 
iniwHl geoeut de gnraèctc, ^cslagcu aii beroente 
menichen, alimcn de bEToerde leden, eude den nig> 
RTaet ... daer mede ttrQet. l47Si, Z()ni'jDa... 
doorgaatki van 't l1ef«E^u geruilGrt; len laal«tcn bfr- 
roert en onniagtigh aller Itedeu, hooft, Bamps. 3. 
EcD ... die vele jaren aaa eea if|de beroert waa 
|ewee»t. v. bkvkiiw,, ScAat d. Ongn. 1, ia0 4. 
Uaei' ia beroert of [am, kan l(Jf noob leden roeren, 
WESTERBAEH, Otd. I, SS?, 

2) Van vlDeiiloDcDi: (roebel; Cbaui verouderd. || 
Siil-ftauade-watcre ... (lün) deï Suinerï... novt* 
ia]iel|ib . . be«t, dick eji ruyckeode. dea Winlcr» kaut, 
beroert E:n bevroieu, v. BStta'm., SciaS d. Om. ISl a. 

— Vau den groud op dea Wleiu van bet water: 
omgciwoeld. |J Oe lowootidereu bi«r teer dickmacl 
irajien int opcabaer, ... wier deur de ^Toot altooa 
beroert 'u, mdv fvrater Iroubel eude oDdderich, O.-t. 
é. ff'.-/. Fö^^j. 3, 42 rf. i 

de 

m 4 

< 
4 4 
4 1915 BEROE. BEBOE. — Ooi laa &rt Uool ; oatttcR fl 'Ol hcrie dit iaA% 
ai brtkeo, Bero0t «u ■iBfaUoet, Jh/k. LüJi.S. 

— Vu licbt. II Die bet licht de* GheEoob bial 
BB twIiW» , ■>' du daer tui üM dan een tiImIi 

M bemrt ücU «n b^bea, f«/. r. foff; :S4. 

X] Van jMnoDCD ca bun gemoed: aDitaeti, out' 
■lild . *Bit>atmt , (nfnutïgi ■! tami ïitt levlMod; in 
.\ oord- N «Verluid nitt meer u pbndk. I| Ta cé gb«n 
wondef >1 i^t gbf beroert, xrKK*Kkt 247- Wuiaecr 
i(& dm MO g rië a c b r , v» worde jck benm, cade 
mlu «Itateb haift «en gnnwcn ^^entut. Jiffd 21 . 6. 
KÖde ■;; «wdfii njtemBlea teer befTcMt roor bem, 
endc inren Mor bcnert vogr de ttodt Jo^ualem, 
Judifh 4, S. Uil allea muckt n beroert «ode *«<- 
(laegk^D^ DK HAEDUTN , Goid. Wnueh, SM, Hoe 
liRgbe xw> beriwn? Hoc bio^ ^t liür on 'i fa-Mft, 
xoo wilJt en ODgceaocrl? tohdkl 3. 620 (lic ook 
1, 771 )- Ui>e ■■blig Ïa Dij-ii liel, hoe doakcr, boe 
beroerd: Lttw. 2. 24S. Guueli Set ea nit beroerd 
legde bij (1, w. ten H^imj- Jo»}f») liJD nmntiloJcje 
in des pxioteiï icliotifl , kiïïiebö, Sojikit S;Hl. 

— Ia VlundHcn w)]c in. den lia rati: Lidit bon» 
te maken, || tl^ apnk niet» ti^n (!>)), omiUt bij 
weet dat ik iw btroeril fcea, 

— In VliAcdereD ook ia iDqujaiiip op xeer oanu- 
ti^ kinderea. || Ha g^ beroerde kerel! 

— Ook v«] onnutige uodpeaivfnn. H Wb lau 
nüt de itille to^tiii^hïng ran 't gemoed itallca boven 
elU d« Iwroerdii b Ijdic happen , «elke jiit dartele ta 
brooddronken e boertcr; geboren ... nordeD , sutsi, 
Thrr. «r» Atp. I , 14. WaDoeer ... de moeder eeo 
11U1 later . ,, ULIJ bet b^ barer dochter kwam, «aod 
Zij deu in Knen kwirtMcbtifni ea beroerden ilaap 
(^eJooiiielJ , (laLcioix, Morg^md , ia. t. a, 113. 

4) Van omitandigbed^D : (larnitig. .troebel"; tham 
Teroaderd. || Wat TBrmar de bondjgite redeserlog in 
beroerde \'^Ataf ttiit, fffk. kti. 

b| In de latere lul U itrotri een ^ledugwbe 
en ulh plalte (enn ginrordcn tmt MOdr^ glütidiff, 
van pcnaoen of uken gnegd. 

a] Tan penuaeii. — a) Onwel, min of meer onge- 
■Icld. I) Ik togI ug landujg meer dan beroerd. Hij 
riet BF beroert) oil , by zsl bet niet lang; meer maken. — 
Bram ziet er , . . ao iMrocrd uit , vf fay . . . de tjnling 
h4d oatrangen, dat bik.. Lttt. A, ÏIS. 

^} AU uitdrukking t&d afkeer: ellendig, q.par, || 
't Ja een beroerde vent, h^ beeft een gemeen kvak- 
ter. — Hj iloeg ijn handen in mekaar, om 10 eene 
beroerde kldudoifter. Ltn. 1, 261, .\1« aUe geleerden 
er zo- beriKi^ oitzien, dan it het Ia beeTjpBD, dat ij 
oen ipot en aanflDitiDg i;d, 2, 147. Alk Jk eerat 
dicu beroerden k-nijongea e«D pak «laag beb gegeven, 
IT. Ztv. \, 11£ Het il een beroerde financier, 't Ia 
lÏED tegen Cen , dat bïj niet ecni boekhoodl, FiKasoHj 
MMs. \ . lOB. 

b) Va» uken. 

o) Vaa «I wat betrekking heeft op penoaec.. || Ik 
beb Dgg niet met u afgereekeud ever de berièrdc 
vertooDing, dïc ^7 op mjne P^rtf gemaakt hebt. 
Ltrv. 3, 211, Zijio uabeaaiidbeid, zïjn beroerde dol- 
ligheid, CKiiLKH, J. R. 3, 3^4. Ik viad het bertMrd 
ïÉfi je, dat je uy nitt oji in||D «oord gelooFt, K.Zev. 
l, 1!8- Maar wat betc«kent uu «tKi"n beroerd (t. w. 
Mndi^nd) gecegidc? uaim, Saad v. I. 45. 

(l) In andere löepaanDgeo. f| Het ia beroerd weer. 
Een beroerd boeV {tletAt psh vtfm 0/ inAoud). Een 
beroerde weg [dnadri^AidSfl. osi tt loaptn). — Bet- 
lemie — dien berocTdeii oaam moet je haar afueiceii 
«U je getr^qwd a(|t. K. Z^v. 1. ^2^. Hü [mo«t) 
ook maar weten wat een beroerde gboueoe boel bet 
bier il. noiB.'-rtiusa. , MaJ, Frans I4Ü. Jeweetu,iet, 
hvc bervvrd of ïk bfft «iod, Oavu, Uaad i>. /. l4t. B) B|ir. (raa w^ «tf vm 
iu fn^V — Naar. nkeUg, 
At B)i aliw is de jo&fira tal. |t 

meed {omltnimMT). Bf ia er bcnwrd af^ekca 
iiitU hj grrmrmh — Zo benod inlt fjA 
UMt al je gdeifdhad taeh niet denken ' Bl4 
Dat gut eerat ttj Icnetd, en bouderdmaal | 
bel bodi iveg, vaar «ngemvki gewent de pi 
deac bera^did, S. SIS. In den t^d Tka . i 
raa HeaegaDwea, toen bel 'er ia dit l^ad m 
verward oitsag. ldosju. SmUti. 4, 193,1 
nooit op 'n tcbip gediend, dat zoo befocn) aU 
rcD k-jtt all dHe, wxklic. nuiHMO, Mmr.-S 
4fl. BrfOffdh^, ieraarling, ^etwirtm 
n/frd fiiï die waarden). | 

BSBOERBER, znw. m.. m>. imA 

Brtvrfeit, Icmuid door wicn btfocrio^ wor4 
gebracht. Niet in. alliadaagaebe taal. |[ 2ql j 
Elia) die WoeHer laruU? 1 fm. 18,| 
m■[^htï^ beroerder tan 't gemoed, Bcgceila,! 
Poêzf 3, 41S. Beroerden Vao Kak ca Stad 

■ EL, iJravt ?. 1, 29 {zie nog EnKAXiT 1 
met bfTOfii-tTe waarMThijolijk kr^xnirr la* M 

HEBOEBDHEID, »«. n^. Kig« 
hoedanightid vin itrcrrH te wexea. in wd 
tin^ ook; thao* niet in gebruik, ea vracpiri 
l*eid ala aS- »an ifrvgrd in de bet. 1 J, Get 
rerlamming door beroerte, ir Beroertbajl al 
heyt der zenuwen, popeU^e, viltende aia 
ander ,.. t^Daleo. di>k>n. !l&5t a. Ueee «4 
by ona . . . .^popldie . BcroBrtheydt , 0I Qoi 
ghenaaoit, Tlvsaiis, ffm(. Ar. 71. Rj 
dat de tonge met beroertbeit gcalaegeo wiarj 
gteoe die n;,. Hoorx, Br, I, bS. Pbil^ 
't IJ van droefüteit of beroertfagl, die h«N 

■ turf haettelQk, de kbumi, tfeftt. 9, 
beroerdheid up hem ncderj Oat a^o oog I 
bliktf LiDfoaxcE iZI. 

BKB0£BSN — io de 16^ euiw od 
«TN — , beJr., wederk. en oni. «w. I 
Irroerr», ierortn, ierufrm (vsioaif 1. I 
ierüAren. Thans trooral nag in het ab bnar. 
deelw. b»roerd en in eeit pur andere afleid 

1> Aanroeren, aanrakea: bi) jongara 
scbrgTen stellig naar het «oorlteeld vaa hd. 1 
ea all loodaaig niet aan te befelen. 

4) Met iett ttoffdijkt aU roorwerp. |t J 
niet , bun haodrn beroerden noadukelyker 
gedurig elkander, ldtklin^ï, D. E. L29. H 
te beroenn, die lijn ei^belang en de ee( 
eene . . . doode bem geboden onaangeraakt 
LOVlttKO, Idon. 169, 

— In toepaaking op menicbea (terg. Bu 
ds bet A, 1). II De dood ... kan oook 
gait«Q Beroeren, andergaen, en in 4en "bovn 

C*T6 2, bil e, 

&) Met iets dat ter tpralie komt ali vod 
van gewag tnakeu, ieti behondelea. || De «el 
beroert ontelbare fdlen eo denkbeelden, 
ScJkt/jeni. 3, I4S. 

c) liahen, belreSéa, aangaan^ iaioaderhii 
legeaw. deelw. Sindi lang vefonderd. |] I 
au die . . . Termoedinglie die daar af mac'b 
codBirnx&T 1, 55 fi. Soo veelt de tale b] 
iuEiB gebrayckt mag^b beroeren, ben lok | 
gewce&t in 't handelea van nieuwe staf in Nefl 
1. S70j. 'I VEiLacbtcD der ïti«Dge Ttakkj 
roerende den Godadienzt, BoorT. X. R. 1 
rende de iUgeringe endedBapaiektevandcw] 
( L w- iikvr tffidcAf ) die werl gedacn bj nH 
o^Ltut, Bticlr. w- tfvd 111. 

2) late fan t||ne plaata br BEROE. BEROE. 1918 iU fttwiiwA. II All fa; «tillel, me lal 
dP Joi S4, E9. Unt by (t. k. 0»^;) alle 
crt, Klfi onbirtHil^ak, ca» 1 , i\i. 
tiert het (tfM ibiul ia de geboorle) huidea 
(UI breeckt »\ iprinpuile «n iiMrlvleivilQ 
dier het iDgheweotèlt ia, t. bbtkrw., 

[nurl^ke iue]iti«iu|(. || Glurïe . , ,, Di>gT 
« wnmlt TToidt Wu«rt, niii[i.H, Striit d. 

'k. mbruikl. || Uw dMsrde eada beefde 

I fnDdunGolan du heniBla bofoerdoa licb. 

ra, 2 Sam. 22, 8. 

>«"eiktD. mabea dat ïtU gebeurt; tb*Di 

«dent. II Ë«Q PriDs. Wieaa M^elte^t kan 

t 't tugbcUichut de boeren. Noch het volek 

ndoiM, BBiPBKf 3, 284. 

is beftige bcwc^og brEngna, ïoodtt d« 

> daalcB daarvan duor elkander gaan. Thaiu 

malen bg diiebteii. 

uae Tloeütüf, iDtondcrhcidi waleï, t1« 
loor bewegini; tioebe] malkeu. || G; . . . 
U •rttw net uwe ToeUo, eii4e Tennod- 
lieder mtcHQ. f^i^tr^ 32, 8. Iletw bc- 
, «OHDBL 11, ^Ï5. I>e bwoKrdi, leo bd 
wa iriadea, roxu. Tfr;. W. 'S, 70. Ean 

Htcngacl -.., aan hetwelk mcD, door üot 
«iMrea, geen' t^d geeft om te bezakkea, 
k iM ... werd iwart cu vuil vnci blcLr, 
ndnvtrdtche beneRing hat watei beroerd 
«KKF, Som. 4. 07. 
dft lacbl, dt matuur, ■.!( Toorwerp: ia 

farengeu, ootitellen. || Laet bare wateren 
■•tM twrwrl irorden, Pi. Ifl, 4, Een 
igh, YiD bilden stacgb berocrl [t. m. di 
xrt. Oid- 1. 2.76. Zoudt gby . . . Dee» 
dlifhüt, rol rrcJe. .. .beroercDi' ton&el 
xci '• Koogiten irin Natuur beroerde , L>e 
loof «■;., DX LiHHOT, BieAiJc. W. \%1. 
ireld dar winter fangen Beroert met ineenv- 
in locbt, arA^UArt 1, 44. 
porljtk TeibanJ, 1| De aeeeU ( t. ■", ean 
tÜ) .. ., Die an D<r Keageiicht berneren. 
rlac^, töhdCL (, 617. 
^mniing ap lichaam eo {j(«>t («aiD« iucik 
tl). 
Hi)awstel«el wbokkeu. [| Ala Joor iiubs- 

Uchaem u buoert, Soo werdt aai innig 
e tr^ )tcrtwrt. CaTS 2, 511 ir. Üat iljnc 

Nf groolca toom , het Lichaam buo 

tf dB ZeaawcD vui de beeaeD . . . it>a ver- 

it «»I., T. BSTIBir., ScAo^ rf. Oflffg. 

g«ul beDerelca, itrwurco. |f Sfimmige 
ooDcn niet gebrujcken , uid ial ay de lioiieD 
d«grofbl9et, lade plomp v^rgtaot mkecken, 
II. Db diehtkoDit ii ut wark laa geea* 
H. BIL&. «, 2&9. 

Knovd , deo geeat, oniitEllen , vefoatruiteq 
I hutttocblCD). II Mf)a verdeelde gee&t 
ut twiit beroert, HoOrt. Gtd. 1, 84. 
v^Hdo\ d? nieii«chen ïODw' bcroertQ. met 

TAWan. I, 771. Doen Mhool de bed- 
Baroert Ujl haerau drüum, □mgrijpmde 
, 1, ^88. Uns Foorzegginiieii (d. i. cnor- 
la (MiipoeC bcroerdea e^d bjgeloaiïg hu- 
mldiflli. pa SBUNK. Wêdi. 1 , IS4. Wal 
Hh sial loo iTonderliclE beroereci, 't Ëeeu 
WÊ^ . ■■ maecktP T. nokf, £ficAf. Gtd, 
mK meo dao - . , oïet ta vreten van e«DR 
Ie aiel sa geweSdig beroert' Ldir. 7, 42. 
w . . ., die >lc gcmoadcmD , . . vorbitterdon ea bcroerdcD, loosjkh, Lijnil. 4, 40B. Tucu do pa- 
trlotKhe twtilED aldaar aller gemMderta berncrdvii, 
VBKQEN9. /FuJ. Stué. 2, 376. 

— Ia B^Egiê ook ali ooi. w«. || Ala hQ op het 
poDt waa van die miidaad te pleicea. bij beruvrde 
EoodBniit dat by ei van aCïa^, se bo 108. 

d) Met belrekbing tot de iBDprJlikoUDg der vlce> 
trtbelijke liutea. || Tm vio verre jibecuiDfiD Oiiar 
Lulhrf» venbD. DatmcD al pr^j^t, dut l«t tuadtiu 
bcrucreu inanh, &. bijns lOS {m\ \^oak.%KÉ). Eet.t 
dat |jh|i «iet achooD creatncreD, En etj d yel iot 
herlo beraereD ?klat qua?; phantsc^eu ntz,, VAh. De 
oaLunr bMft inde jonjitho lianea YeC beypieliju ghe- 
pladt, dat OQt beriMct bet bloedt, bbbiikbu 3. 116. 

Ben teLei dilMj inan, wüniieCT b> quini Ld loulon 
Dal tub BclMiicriliii rloHch In llfin IroiraB t« «oilan , 
EegiJ" hein In gutHTMt ITif' 'Ijn l»roeril« ilel, 
0|.i d*UB -dei-i-D lujm mcl ktBcliteii vedsT-hlfll. 

t;jm t , vul, 

— \it oabep. w.yi bIi znw. oni. || Üe papen ... 
volgCa haer eji^D aial^c beroerea, A. BtJNB 5B (H. 
bosjLEHh}. Svleeacbi berueren, 140. 

i) OatrnercD, tot droefheid, tot medelijdea «tem- 
Dien. II Moechdf nu nel ujt uvrea irhtJiK Uharon'r' 
)>hj duet ijiy re<>ht beraeren. wie aal di« lielen au 
ter helLen ïucreuV VAaran v«. 78. Diie wert de 
KajuiLgh scoi bl^r<:>ert . . . , eude (reende, 2 SitM. IK, 38. 
G-odt hecHt tn.^n Iberte weeck gemarckt; esde de Al- 
machtige hoert mf beroert, Job 33^ 16. Ücae ^route 

ronw. Die de aleeacu Suaw leeuicrh kaeeden. CS 

beroeren selfi tot nwmtv^ sbidebo, Sf. Ridd. 12. 
'L Geen mei medoörcD laode eca itMaeu liert beroe- 
ren, ïONDBL 2, 177. UÏB trsau heioeit haar "t iagc- 
waad. iiLLU. 1 . 10. 

— De onbep. tr^jï ala lutv. ooi. || Het dringheoile 
beruereu, Dat tay aal prangbea slerck, ta dick , . ., 
AU ick . . . tiaur hywi^en derf, uitRiiBRO, Qnant 21. 
Met Mo^orl^ck beroeren, 58. 

ft] In toepuiing op htaaL ra inaats^happg. || Waer 
daeriD l.de keken) de eendracbticlieit der karekea 
boruerca, a. bijnh 29 {cl. BoaAtae). Ue Goueeae 
regieriughea iJie Ungbe tjit i^ Vryhajt gedaert hebben. 
BOTider alioo beriiert ende gbebrabbelt te r^u , v, i. t. 
iriEUTXLT, Uisc. e. Maci. 2). Mgu vader heeft bet 
laat beroert. I SoTUr H, S9, Hj beroert Ihet volck, 
Luc. 23, h. AU |;h; ... gin|th...am een' lichte 
vroq gaota AtlEi) beroereq , vunsbi, 2, 8B&. 

AB. Berotr, tn^oerd, t^rotrder, beroerinjf, htroff- 
Ujt, flerusTBÜ, ierotrt» {ïio dïo woorden); ieroertf, 
viKirkomeDd; iq dw sin tda beroerd, oometig („DtJc 
priculciikQ ende heroerigg t^dea". v. sinacBK. Day- 
verh. 3, 80). 

BSROSHING, IB". "t., mv. hfTvrringen. 
ThaDt. neiaig meer in gebruik. 

1) Hot aanraken vaa iets. \\ Aodere iuitlktri) iQu 
iDflder tODghe. «de «y beiigWi bertwiiughe uft 
frisinghe voor haer iprake. v. VABSNRmJL'K, HUi. 
p. Bel^. \2d. HqC... kantje — met liehte. voor- 
licbüge breroeriD^ oBtrald — te Ut«ii hewonderen , 
LaYïLrva. Idott 82 

2] Beroerl«, vErlainmiDg, || Hy kreegh uu leateut 
eca berveriagb in tyu toniib, mtKnciiü t, 12ü. Ea 
goedt Burger . . . (kreegh), iSoot die bseiitiijbe ïerande- 
ringlie enda van ireugfade , md beroerlnghe . .. cndn 
Caorf) datelijck, t. i>. sands, Neii. Uil!. \ii* ^ 

3) Da banddici^ van ie(a (t. w. e^rif vtatütof) 
dooreen 1* roeren. || Een Softel .. . beroerde 'l water: 
die daa eerel daer in [juam na de berooringe van 
't water, :lie wiert geïunt. Joh, fr, 4. Dat ... de 
3(aOeq vt,n dïQ bodeoi . . , door de b«ri:>eriiig van bel 
Water in beweeging gebragt worden ,BKKKHbT , N. Ü. 
2, 1008. 1919 BBROË. BEROK. 1) Ooruit^ ODUUIIcais tui b«t gaaood; ook troe- 
bel«Q JD de DuCsch>pj>lj ; io deiB eeuir oog «el in 
gcWuik- II De bcrucriDgeii: iiilLen bem {d«M godd*- 
ffC-f) rantom EeruhrickM , J^i ])), ])- ^o d*.gh 
>&□ beroeriDfn . . ., ende van verwerringe, Jiit. 3i£, b, 
Uc innijcite beroeringcD onicr licleu, Ltfv. S, 1131. 
Hsï uade ging onder, oiuilat berOfringEQ ij> <lea SUaC 
h«t onderdrakUn , obel l&S. Te midden der bcroeri Dg 

V^a i£utM£& urn::., UiKH. v. n. BRINK, S^ud, 'S. 175. 

BEKOORLIJK, tm»-,; trrittrHjIi'V, -lijk'/. 
Van B/Teergit met -/4j^. Tb4D» verauderd. Mul. ^z- 
rogrSijc (thbdilii I, ^51). 

A) In loügve Dpreltiag. 

1] ViD ibbton. PloUdiDg iemaad tfeiïeuda. || 
Zijn blsderEn die »j gebriijckeD te^a alLe beroerlyoke 
eitfktcii die (iooi 'l Lijf icbieteo met grwte n'eedgin, 
ü../. ï. W.'I. Vayag. B. 63 i. 

S) liet gemmi ontnierend, trefTead.. \\ Om ver- 
leauenile eea iw undReblIp «o neebti^ik gehoor. 
dal de berocrcl^dko redenea, door ^cDiiEit lirnecglljfk 
uftgeiprokeii, l«r tijverer siele inas hrmkea, sb-SDEKO 
1, 3ft6. Van il il' HsrU-toehtea die wy «Dianforpta 
t||n. Ia gocu befoCrlQ'ck'Cr ali VBiide min. 2, 261). 

8) OoriLtt Uwec^breagead. I| \» tj [t.w. ifsioiub 
rroHv) ... BeroerLlck, ttocrlliidi, ofü itTJjdieli na., 
T. D. kirtLEH, r. d. Kffyv. tö (êd. 1676). Onn^ 
kenicbiBp il MD bcroBrlio qqiet, lOO. 

4) OnrDitig, Tia lIjdioniitBadiglLeden. || O BeriKr- 
Uckeo 'lyt wat doet %\ij ddi coit , mvKKiiKBT 184. 
Vta die bemerliclce tUtfeni iu dlLe Nederlaadea cd vdoi- 
tUBnctlJk ia Gihendt, door Mircui Vaii VscniEffiJeh, 
Tilfl van ttn werk. Deea rampsiligc ca beruerel^clce 
liJeD, Waer \a elek gfabtKlt, tot li^aa Diae^tBii acbter- 
d»1, laADiL A, 5B'. 

B) In puiicre opvatting. Kvanende bewa^n ■□T" 
dsD; ïy KIL. vertaald met moiiiu. || i>at hjr de 
Toetao ook die oiumcrmFcr eu gingca Beroerlyk heeft 
gemaekt eo bifdeijk doen Bpringeii, dx ORDot, 
BttBiji S3. 

Artp BtTortUjkhgid , ook ooncrect gcDomen voof 
datgeoE nat hfrorrlijk Ik, «at iemaad beroert {„\*A 
bBliKi[) der t^tieljjcka HsekeD. En heer isroertijek- 
keai", BkcülcjiQ, JKeorfJt )2); vandaar d« *«m«ni.t, 
iieféirroerlijkAtdtn (qvd'AN, i'<i«Èiy 8, Bil); Oiafr- 
rosriijHc Itie ald, <. 

WcLlictit uutilaai] uit iirtrerdiUms , dat ook wel geatgij 
wiirdt, en don gevormd wan het bnW. Betüfrd-, rere, 
HmnotUng , lavunglinff eo derg. BSeD bertferde kerDJ; 
alleen ia platte taal. Tl Tk denk, dat gij, en de 
uTcrigG bf roerlingcB , die dU al bang llju voor bat 
^apje Ie Looidninen, op de gedaohte alleen tcmg 
dóut, LoosjEi, BronJtA. S, ï9S. lic al di«D be- 
roefliog nog rtat van de kroeg dondËrau^SNIIPFELH. 
l, Rfi 

HamenHt. Apm-beroerdetmg (lie kid.). 

BEBOEBKIB, id». it.. mv. b«toemium.\\n 
StTOtr»*, Tbans verouJenl. 

I ) Flntieliug overvallende liekle, ïnioaderheid «ue 
befoeHo. || Bei-oern 1 iie. Ffii. Sirf. j. f{lL«raeokt- 

beyd, Jpoplejia, paratifiü , «Ic — Oe jicht , 

die hem 'l bieta icilki raakte, eiv 't Ifjf met beroe- 
rcni* alocgli, dat bf 't gebfaik È^art taDf,t cd (cehte 
bandt gaiidiltik vetl-wr, HOf>rT, Rampf. ÏO. 't &t- 
tn'iTile dal Kukko R*tiia, . . . tü«ci men hem dco nienwen 
eedl voorhield, ecu' bemornii op 't ly( kreegh, en 
vo«rU bcjoymende scbietjlc itarf in de vergaadcring. 
HOOrT. ,V. H- 802 (lic o«k Bl>)- 

i) Beroenog, ontatel'lenia , i» htt lichaani of in 
littt geeat. || Haer dookt . . . eenigbe b«r«eTD)« van 
koortM VDlnomen hs hebbed. IIOorT . Bf. H , 170. 
Dic4 baAfde, op eea bot^ bet gernobt bj^atra b^ 
ro^mia der gemoedea, hooft, N. 
eu il gbeeD deel in dit bedrijf der Pa 
't i* vol bcrocreuii eü Ter^lagenibeyti , 
tueeUe IT. Ue lein, die van beroernii bne^ 
9. 48d. laaerltke bcrwraiaaBD net inft^ | 
verdringen, Dl bsUMK, Jik en E. TV. [ 

:f) Onluiten, troebelen. || Om U hoedeojj 
uit lyaa franhotip vau mat d'oade vervi^ 
IJK vermecten te rukcn, gecu hoope antlï 
xOiDder Eueane beroerais met weder Ie blnfl 
Eoon, N, H. &2. Bargerlg|ke pRrti)>climf| 
roeicaÏB^en, ocskasB, CJmrQtL 'A, 200. [ 

BEROERTE, tam. vr,. ro». ifr<m, 
Brrorren. Mnl, bt^ti>ér(e (VIIDAH 1. 992); 
HnderÏDg van bet acblerv. blikbaar 
pihncridti, tater brruirde (I>. ^fè. l, 
taald met fae(ru), 

\\ Flotaeliog overralleiide nekl«, 
del{)k een pUtteling toeval, verwratalt 
lÏBg van bloed ia dï hfifMiieaj de thani mail 
betiée'kenia. || Ala ... de bero»rto af lammM 
hand of voet gevallea is, qeulikcx, E<H 
Dat dy d*ar een a|)[iopleiie ^(te bei^>ert« 
kragen mogen, hkimiui, Vem- Aom»L 
U<r vkdcr ii door ecae beroerte overvalli 
lander gevoel van imatt heeft hfj het ge* 
wereld met eooe eeuwige tuil verwünetf 
EikÊM\. 4, X9S. Muk je...i>a dnftig d{| 
om ^n beroerte op je hala te haaien , W\ 
101. Vau de levea tót veertig jaaren iSs 
achon weinig au BerMfleni ODderfaevig,] 
IBSu. Pajia «chrikte ma, dat ik dadit, 4 
beroerte kreeg, i.oosje&, BronH. ^,\M.Vi 
de eettanl binaengHreilaa , ttdrtte bjj, door f 
of benietlc getru^eo , op den grond neder, ' 
3tê/, Srud. S, 3&7. UlJ bceA een loort *« 
gehad , en tjiD hoofd i« remtlderd , K, Zt 
Hau nan..-, die «eeienloo* ... naar i 
werd gebncht. Ëeoe beroerte, ia htrl ^ 
herudilaging' LOfxt[N<l, Idon. 171. 

— Ook tii QM.in voor dergeliyke aftudoel 
dieren. || Toorta kr^gec de Paardu ook 
■ohielfke beroerteoi, eo worden dol, BtlKH] 
4', 207. 

8 ) Aandoeniog, aanprikkeliag vu bartatOl 
vernuderd. || Hel il aamogbel^cl, loo lèlM 
mcnicbe iDdcn vleeHcbe leeft, dat hi geen i\ 
ghenocchten BDdc onsujucr beruertcn en i 
UOtleo, T. n. PUTTS, Spitff. d. l'Ar. M. 5, 

3} Opiciiudding, oaruit; lha<Ds verooda 
maeckt gj beroerte, cndc nat neSAt fc;^ 'fj 
il- niet gestorven, maer bet ilaefit, Mare. I 
tl ao^Mpiioa* util Klultit:). Uier [<rai) ga 
beroerte onder de kr^lgbikilEditeD. WAt dl 
moebie geacbiet lija, lland, \%, 18. 

4) Twial, unaaiigeaiBiiiliedeDi tluna ni 
Glaciblea van ghebiiercn ieghini fOoIeDCbebli 
Cim DU'Mrbser herberghe, beroerte, of gheljrt 
Ca^f, dd Gai^d 1. bd (u». I&fl3). 

Ciewla uio mra\f mul wil «rannc-katblMl' 

B; hI hem •ondir noot In real blrMfMti 

OAT* I, 

E) Oulnitea, troebeloi, oproer in dcD at 
loldaten of bqrgerj; thanii nog trel eb | 
term. || Alioe binneo üdmh laade van Vrifl 
gruoU; eommotiea , berucrtea, Dfcuwichext el 
niUqien «od; delii^tea geperpetreert ijtn^ 
Pheuati. S, 717 i (a". I6fl7>. Datier Ha I 
beroerte in itadt wai, alioe da.t de boor» 
wi])eii wBcreti, Dt fottri, DagS. &9. firi 
Oorlogben, beroerten ende borprl^cke onea 
beaebreven door Pict«r Bor, TiM »am BEROE. BEROK. 1922 ■all hDona na wrlogen nde buoerleD . 

Dftt hj it berMrtcD had helpen ttookea, 
1. 82, Toen rjit 'er oitder 't krjifolk T«n 

eta' benMTte, 3fiO. AuWcrpea ia au 
ten t^ne tmtit qikaroit ali b&adeluUd 

, CtJHgCIIMCB 4, SCftd. 

■OM BetvrrCen, het bdtende baïtea^nflne 
nn AlfA. II Alfi. wntaiHde nb «Lle» lU 
riiSu, itflld' eeo TiericbuiT op, geuumt 
V btnerten ; en tgt hwJt d«r icive .Tan 
nooTT y g. 1B4. 

inTEmS, ïQw. Tr., tnT. beroerffnintn. 
d mei uil, waar^ de d i* veneherpt 
«Ifjc kIi bgroerdheid ea berorrff. Tbuis 

lïng QTerviIleDdc licktc. || D« litcte Cho- 
.t Ü de b« rgerlcniiia ■mn fact gaatscho 
m iB ti dn erenketi met mdqu groolea vloat 
. . . gcqcwtt \\ DonOH. [296 a, Zj tree; . . . 
mr «1 niar ledeo , En wn bertwrUDU TSn 
sneJeD, lOTQhXB. Foê;!^/ 678. 
tea. tifiitaD. II Nergeai ande» dioor ont- 
ij^ ii toa cneaighrouHile berncrtcnii-iea 
iDMheo, Dl BBUKi:, /ot n E. 9'i. 
SST. Zie héC Tolj^ende Art. 
S3TÏÏIT, oDi. «o b*dr. zw. ww. Vtn 
. herontm (tcrdau t, 9fiS). lluai in 
rland reniadcrd. 

u. WW. ftveittg worjtn. || Bcrovite», 
■tw arruffinfni eoMraAtre, kiu — Gy» 
ÏD 't unzicbt te bemeilea {d. i, njn 
il Tvod'l, j. TOB 1, 4SG, 
Iwdr. WW. Doen r««t«D. || Ledighejrdt 

Ïwr, BKiscBiCB. PrtMfMl. tfl. 
ck^ io het til buw. g«bniiktv dtwlw. 

fu titMitn in elt der bade genoemdie 

ha trordeu afgeleid. || Beroemt, rtilti- 
nuiioiot, ILIL. — He Geiu«a ... en 
ml^c]» eeoeii berMtco taagcl , om hier 
I iTaawen, BUI- "■ Am». A/ir. 1, 68. 
Wiaoi Oliof il tot do crufi beroest, 
«■fffffup. IGf3, Kjjn boroeale tork, J. VOO, 

Eéne ber<>eil«' pen, lotellhb, SiipiÏM 410 
IE». 5. R. ï, «?). 
■r bIi diohteclijlk* uildrukkia^; voor ontt' 

L all het wm eailgrront. || Zy stpndea 

RVOeten ta TtA hifidaD. D. HSinaiUB, 
ook {q tatpaa^iog op icburhcid, riuw- 
I keel, o. a. by icnaail die veel jmerer 
riaVvn, ot die gvmakkel^li h^ele ipljten 
MDoe keel ii beroit lik Icaa Di«t wel 
dngcii). DK BO ]0S. — Ue lortten... 
mtdtltej'dt (en gheaioe«!t Sprdran mrt 

•Dilerfn. in België C „De bklte iéfOlifrt 
d> ploegecbtrre brroiter^ in dea wiater", 
|farMt/>f, b|J oudere Belgitphe achrtiTen 
I htnnl (,Hur claer acagcbf^u. kift *al 
ttekt, Sf (^ zon) dos ¥erburf;b met 
iftwttieh". y. ii*Ni>EH, Bueol. 88); 
OVOTilnobtelUk voor bKOsdiling , hezwal- 
t i^neifiltffit". DATIB, Dot)^*£WT«» rf. 

t irf ■■>■ — tomi ook BBOXKcn — , bcdr. 
Ü Aaitm. WW., nli term io de ipiDDeri): 
I^Mm, ■rtarmedE men ^Ut tpiDAeiti om 
^Hin : bij K'i.. vertaaEd met nptar» coh 
^^ftvcrulneht ook «pgcvat aU iitttiffart. 
va (TKKDiU I, SRct). Thtai «eTDiidtrd 

llgaa(lij)ka tocpajitng, wnB.rb|] het ttroUm, «]■ bet opiet, de Twrbereidende mutrqel. 
;uteld wordt teftenoTer het ipmnfn. At aitToering. || 
't [« F|jn berocLC, mier grof geapoiiDea (d.i. Htt plan 
K»t tHm, naar dt uUvofring tm/iandig) , V0'irt>iL 
4. SQ3. Dm heeft hj ... Berokt «na ikoad. niet if 
te wereQ, oudain, Toiuelp. 360. 

ï] Gewoonl^k met vermelJing tbo eea voorwerp 
dat eesig iuxa optet ufiditidt, ook w&aneer de lif^uiir- 
lyke opratÜDg nog bewjurd blijft. || De duyre! bero«t, 
dat d-B ineaicheD. aTnerflltea, t. aHlBTBLE, f'irff. Ae»., 
fol. 141 n. Ghj" , . . Hobl vnrre een grooler iiiiacd 
gti'PQaDeit , en beroekt, «omdel 3, 336. Üewjri... 
Noeh werki genoeg bereikt, ta opgeapanDea ocbcen, 
OUDAAM, jH. Broeilerm. 70. 

}) Niet meer Qtcuarl|jk, loodat bbd de «Jgciilüke 
bcteekenii loogoed nlg niet meer wordt gcduibt. Icta 
bcramED , op touw letten , en laadAar iH>k verour- 
EBkeo; Hlt||d TBD iet* oaguaitigi. |i| Tatscbeii ds 
TTeediamige berockt t:|j {„étm doèifl to^e") itr^dt, 
A. BIJNS 460 («d. BOOAKU). Eer dat mj Doch eena 
■ulekeo (pal, ali hier giiter Bvnnt berwket wbj, op 

mochte eomen, caOBKiiiRT, Bocca/. 66^. Ghj 

weet hoe dee» ï«ritockte . . . loo (el eea' atorm bs' 
rvckte, ri>»DBL S. 417. Hoe lange lult g^ Khilk' 
be^d dib berocken te^en» eenea mtn? dx iiuqkht, 
P*. fiï, 4- Die dag'ljjühi twiet en krïjgh berocJteq, 
CAHPüLFTZBN, Fj. 14D, 2. GrwtB beroertea .... 
ij'Dde bedekleljk beraki door Bdeard «ooraoemt, bok- 
TSPOOM. Ntiifrg. V, S{ap. 178. Kerk-g^etchït bergkt 
onatarfffllfke kr^igen. de dbokbk 3, 131. Mtioier, 
door i^oea ojiTO<;rkri;ct eaaen boGren-oorlog ia UuitHih- 
Uqd berokt Jiebbende, O'CiLBRqE, Ciaraet. 2, 2'SS. 

— Svaad bffokken. [| Gonilt . . . Heeft ojt ter 
wereldl veel quacta doen bcrocken, T.ifANDCK, Grondt 
d, Sehitdfre 14, %, Ily h1 ... Vergelden 't qnaet van 
hen b«rocket. H4BNIX. Pt. 64. 3. Dit,.. geiUcbt, 
Dat soo veel qaiet» kan Blooeken , en berocken . 
TONDEL 7, Ï67. W« my anialig w^t! wat quaidt 
ia hier berokt? j. voa 2. 106. 

— Ipzoaderheid met eeiae pEri.oo'nsbBj>Bl!Dg ïn dcD 
dutüef, ook met Wf^. || Gbeen tirckte eo. brocCe mj 
dootljjeke martelea .,., Meer beo geiIorreiL Aoaj 
quQnen van dmc, coobhhxrt, Odi/ri. 1, Tl }, 'Wie 
ijj'en dwt beroïkt lich lij'en, cakpjiutzek. Pt. 
100, 13. Dat brnkt mjr d' oade reet, ovuaaK , 
Powy 1, 28G, Wjen hebt g; ... nu 't meeile toet 
berokt? foot 1 , 2a, DwaliniijËa ... die aea biiiyk 
de alraf rsD omen hoogmoed . .. berokkea iou4en, 

MUHTINGHS, LifTT, 94 (oBQ^b, bg t>B JASEK, 

Frfjiuiti, S, 824), 

Afl. Bgrok, opict („Wilt » dan wnt wiühtea TBO 
fllle ijiJiGt Irmfi", houwasbt. J'ür Wlertte IflS), 

BËBOKKBNAAB, mw.. m., mf. htrok- 
kênaart. Van Bfrakkenr», AiD.atoker, seruoriAkor 'BB 
ieti kwBBde. ThBDi in onbruik. 1| Zijne ionen, hé- 
rocken«eri van nieawe oorlogen, tohiniEL 6, STl (ite 
ook 1 1 , 44E ; n , 71 1 eai. ), De b«rol:keiiiM7 mh den 
geheeleu «ndergaoi; via xljJD gulocht, stdart, Bom. 
Oélth. 1, SË6. Zija «ij lïn mrnigtrlei kruii, dat 
wy I« dragen hebben, iiïet lelve de bcrokkeuaBri 
geweeit? f. HR«<iBt, Lttrr. \, 119. 

BEROKKEirEN, bedr. iw. ww. Vm Ttok- 
kenen, afgeleid »an roiifn, heitelfde ala ru*, waar- 
TBO BeroH»* il gevormd. Bttokkenen komt in de 
rniddcl teil wen niet voor, en ook roikat ia «eril van 
later Igd ( Kit- heeft >Iletn rock). Thini ii herokii» 
geheel duor het lynoaicme .ifroiiemm *erdTOD|Eeii. 

1) Met blükbora toeipelinif op de eigeDl^ke b«- 
teekenig; thans geheel TGrouderd. II Wner Ine veel 
werekia begonnen? Btroekcnt aoo veel ipeli, ala 'I 
Qtet word afgEapoDoeaP tomdil S, 3[i7. 

3) In Ti\en toepasiiag. Iiti berBnen, op touw 1923 BEROK. BEROO. satten, en THndur ook ieta TBToonaken, tawoi^brea- 
gflOi dii t^ee btgrippeu k^q nïet altjjd daidBli^k io 

ti^lietdtd. Thaas in ti«;«rkt ^bruik {tie Swuedea ). || 
liet drucTc onWfSr vhd Minerve bcnirkcut, tunükl 
ü, 371h Ludfet . . . bvrock'ODidu ceacD bur|^rk:rij)ch io 
dea hi&u«l. S, 4. HevigQ njirocrËu .... die tij haak- 
Iteuden Wj bet ioToerei) tta t»r., kut, Eiieili. 1, 
2L7. Ü& dag, die margiD rtj^t, berokkcQt ligt uw 
it&l, bjl COSTA ], 139. Uaar arbijiit hij lijdiQ^ ta 
bebbett gekregen »aa "t genq er timsebeo Erfiwrd en 
kooiiig Lwltwljtc berokkenil werd, da?id, Bis/. 8, 
524. Uit kllea scto berokkend zijnde, verklaarde i^ 
iÏBu IwUteu wil van iLareci oTerltden man ntct ü 
erkeDaBD, conhcixkcs 4, 217 4. Dn menicheD , dJe 
vryitülig het aingicibadei] redmtddel TetwicrpciE, be- 
nkkeitden bnnne «euwigf «cliiide, «. oosTCpen, ^p. 
B. J's^riin a» 82. 

— McL eeas bepaling vid den persoon Ugtn fricu 
ieti berwind worilt. || Dit tb .,, Eea rechte burgcr- 
brggh bfirDck-euL legeoi Godt, tohükl <J, 36. UI) 
(lai) op die aariEicüitcn der idWoaeTa <lit «r tegen hem 
Lïti kwudii bi^fukkr^iLd wu, ii&vt:i, His/. 4, 619. 

— Het [utett iu«t eeae perAOüae'bBjiBlin.g iu den 
ditief. II VLelIicht dal hem niDcila Wiickent wiert vta 
de Stilet), iioüv-r, Br. 1, 2ë. GJi; ...xtjt mlja 
get(itj>e, Tt'At een getreLI ly mj odUd^b op de Lybi- 
achc EOB biSBliKli bcruckeaÜD, ionüei. &, 245. Dit 
beeft mj TyAoiten berookeat, quïqem 1, 415. (Ik). 
die u Eoo leel aubeil berokkead beb, LOOukB, Bronkh, 
G, 3L6. 

— Tbam gewooiilyk met tetd, marl, teAade en 
derg-, ooV e«ii vmrijl , «)i soorwerp; ieirmid ot lich 
zelf dBitgenc bezorgen «at het voorwerp annduidt, || 
Loue leedoa . . . bdblwo hem tü die r&mpcD ber&k- 
keaJ, Lfeo. -6 , 2 1&. Mogelijk beknmiaert b^' licb 
over bet ircd, diat by mg. beruhkead b»ri, LOiuEMEa, 
BrontA, ft . 2bQ. t)« meeiteD uwor wtlao dat ik . . . 

tnjj eca scberp en onrerdioiLd ■erw^t heb ber.ik- 

keod,, opoKM w, en.. Ongttoef en Riv, 160. Eene 
dier nitweidingED ia bet verttLag . . . Wukkendc htm 
vr)J nat ouiuiDgenBBcnbad , TBEaüNB, Hu^ ^?ni^. 
ï, SË4. Dat ik refieile» to\i moeteu Buhoorea tbq 
iemand, die m^ eoovuI ubsde hbeft bcïvikkeüil, 
f. Zen, &, ]üa. Keoda had de kort« afn^eiigheLd lan 
den linilvoa|i;d ua i^tiprorioBiénonbeTetieob&rflEËbade 
berokicend, ritUIN, Tim J, 81. Uat de kfiiait. van 
de "are toedfaebt ïao oKen töïBtMij n de Dait^esdlte 
«tnnrlanü<:htberU'klceneii,820EBa, Fittn. iJ.f ifc(ii<n>. K8. 

\Tl, BerokiimaaT {tie ald. ] , bfrokktnitg , thani 
in nnbraïk („Oieo omea LtQ-le wmijUDbligeD Sluli- 
dienur, ua wien ... de ifrokk-t^ing rait bet gCMhil 

werd geweeltn", Vsfa. op waatriv. 11, 140). 

BEBOIiLEZT, ^^. ew. ww. Vid lioIleit.Oitx 
iel4 heen rollen; ÏDEOnderbcid ia betrekkiiig let bet 
rydea met een wag'OD, en dan: bergden. || Vreemde- 
liugea, die de buchtea Vaa 't gebalte Wereld-pad... 
Ilebt Ibegien. bcrolt. frevMTeo, hutoenb 1, 9ft (lic 
ook 1, WH). 

BEBOAfPELD. Zie Beiiiijfii[,kk. 
BEBÖNDEIÏ, bedr. XW. ww. Van Rorvl. Rond 
maken, een rundeiLi vorm laii ieti ^even. f| Doe tj 
{Nalnur) \ Jieele bnllder Elcmelcn beronde , hotoiks 
1, 6011. 

BEBON££N. Zie Roei kim. 

BE&OOID, baw.i de tnijif. t. vargel. i«ld- 
UMm. Eoki:)e malea Tuorkomondo lo helMnil, {tbksah 
1, 953), en bij kiu gtt(jkgelCeld Oiet ^baraofl, 
ile|AU|icrataB". Volgeni t. iikltus {^Ttjiheht. (6. 
324) eeo woord tbu Weal&i-Badie afkomit, het vet\. 
deelw. lan bet verbum öat beantKoordt B«n osaki. 
t46on, agi, réajüxn, roomu. 

I] [o 't algDnuwa. BerooAl *an dntgane wat eaa« bepaling^ noemt; nog by biLd., in naiolM 
ïcbrijvera der 1?''" eeuw. Tbaai vemtdeRt 
booft beraojt Van aetigebooreu prajek, hooI 
1 , 186. Haaire ryandcn, vErt»agbl, b^ 
rsailt, «□ BfBtide bvEcSeude buuaen uiiaalaglH 
fiaiitpi. S2. Indien i; 't ptallt liodt bd 
lyftoght vQndcu, aoosx, A". ff. 437, Vaa 1 
«BD Wr, «BEI acbtec gaateb b«roil, vonaui 
Ponp-êpyckwi , eoile tejl-gaeren i« hur jj 
door dien hot brackjo iwr leek wa>, eadc U 
■ejlen, Bf^in i. f'ocrtg. 9, Xi. Twee boQ 
van hun groeacad tap berooid, bild. 9, \ 
gedachten ,., berooid, 8, 54, Dune Sklol 
beid .... Vm smaak eo waren geest berooid,] 

2] McC betrekking tot ber f^rebraik lan,; 
mogeait hervoid van hoofd, lyn biwH kif 
luns. Thaai verouderd. || Zeeker bankier. .i 
ïd.n ba«r en h'ioft, HOort, N. H. fi. lek,' 
■uft door Tinip, eo ben mfjoa tc1& oiet cm 
word bero^d van b-aofd «BAt beeo eu weer | 
TOKBKL 2, 257. ' 

3) In itrouii ««» hoofd werd bgrooüA» 
vaa hoofd opgevat, Taadaar een b^ooid fit 
hoofd dat niet meer dealeen kan., *erib(j*td 
verouderd. || Een ridder . . ., diea 't booFt' 
berojFl, Liep giafren woedend' dol door ' 
beemden, borj^hen, Zu leer outzindt dat nUi 
Sl7. Il; ihad} t'aalwnarde {fegevea ...: al 
waere duo berojt, all het de Lc>ort« wol oiocn 
BCWFT, ^r. 1. 100. Ëen wiilpielie niiwd , , 
bjjttre itaet, bera^t hngft, vooae ipierno, 
Ged. 1, 17G. Dat» waar een berojt hooit 
gbeeo porreu lyen, bskdekq, Roddr. Ü. l 
UB rerliea vau da meeateo lyner K3ad«rea . 
lerspiLIcn tjaer naiildclea , met een borat 
vertruk. ebskuei, <^'. E. i. 730. 

4] Met btitrehking tot ^d, mtLOfBt 
werrold ii giea mioTder schangt, Ala berojk 
Ie weaeDn dbediro ï, 227. Dat i]> door 
■ an io iwaar »a oorlog ia hun beioudcreai 
middelen beronit waren gownrden , uit eBux 
2, 361. 

5) V4udaAr abjolnol gebrdkt la dea ünj 
ThaiiJ nug gewoon. 

a) EigenEi)k, van pertonan. || Ilaer wt ■ 
Moeder do Jlejiigbe Korcke ganUok berofl 
cnde beroon van alle bani leboone Schitt«D, 
Bfitic. 1, ü (bl. 41 d). lek hoor ae benoe 
berust HB ien liiijre, cobtek 37 i lerg. m 
clderï). D' alJenjkitc . . . "er<3ea bierdoor h 
dat w;f en kind-eren, londen xj eeleo, nu 
Mn' BTjno daghhiiur gaan werkeo, Hoorr, J 
ÜBD beroydcn naackt en laf Dieo ii de dool 
haven, BXKDEBo, Jngett. ü. Ken' alee^i ba 
hangclïngegi , Uit Oalilienn goracpC, die Iq 
TiBBcbGo viogea, «onpel 10, 109. d'Onn 
i'^a altoas berojt^ haer mangelt aJtoot wat, 
1 , 2K&. \ïj hadden omtrent 20 geqnebtu 
loor-eo al ooie . . . Bagagie,... cd quamed 
boToojrt t'Pluya, sTxuis. Rtyt. 240. Bea 
W«duw, en arms Kinilereji, t , xrix» , Sptct 
Borooiida bedelaars, gedekt roet bonte Lap{i4 
Mmgeip. IIB. , 

~~ hit uaamw, tvi geateldMd btj eeaj 
WW., iDioDdeibeid bf| »Aka»i thans niet in j 
Een hoer in, ceoig fanji . , . toaeckt'et al I 
waa'et eertijta r^ck, cats 1. &3«f. Ka 
laud EO<t dikwijl*... om kruidt, dat hj 
kaa berooit te willen miBaken, iioorr, iV, 
{De) Koaiogeo, die o^t Hier la^eu 9*fl 
Tochten baei boroft, TonrrEL I, 74G. Doii 
berooid gemaakt hebbende, wordt hj lold^ BEROO. BETtOO. 1920 16S. BooiirigteD, die Je wwrLooiR ineDicbeD 
I bowHd maAkcn , Blank. I , IA. 
Tcrbinding met iDdcn buw. || Kjjck ca 

.n;t «tsfBO.noHniua, Mott/tteAiuu IM. 
adErLeïd loet ijraonicflie iro<DrElea.J| Mcaicb 
(t. w. PAw Jifiiiif) camt bcrojt en pover, 
i. Qmtdt d. Sehtldrre. 1, 87. Wis fbni* 
m, itarft vErgeelea en berail, tohori. 
k Bea kul ea 1»ero;t, mtrfQxits 1, E9S. 
lat \\mjt b«rDujt ea oaecJit (t. w. vit den 
rniERBJtkK. p^rf, 2» 81. Wit nlhetliaa 
a te Uter arn en berooid lynP iijkVll , 
/. 85. H{j Iiad bankroet geiDaakC, ... en 

ft) b^rwii] in dea «recaidi:,SLi£CKX &,71- 

icmaadf ^Idbeura. || Dat Oorlog aen te 
een' bcroidEa batl . . . Zoo moj^'Ej ck is om 
]i iand«r TffetsD gsea, pi sbcker 1 , 130. 
BD 't Hooft lya bey bnoo^t, ir. a. vben. 
'. De bcrcKiidc beuriflo der DitbeeDnohen, 

y. J7. S, 654. 

d&tgeae vtt itrooidt mioichea betreFt, 

itaoiliichcdea , buune nkeu. || Ban .. . be- 

l>ier . . . tllc VBD dootichrik bly fl bevin- 

XX, Pogii/ 'm, 't Mant b«riMiJ«a ituteu 

EeruL, loSMAEK, laicijd. IS.8. Hueberaoji) 
Itn WH Oonclli De Ueuleaaere mochten 

«w) kltliBasbiïfen ...twijfel vcihevoa. ... 
iat tfja broeder ,,, veelgfld bNa.BXQsna, 
Vmin. 106. 
m Vfto «toSolijke takED; armelijk, aehkmcl , 

ffla. II Bfllaptë b^royilti icbocnCU , T. BBH- 

n^ftr. V. <^. Gufpurji I, 106. 
aat het bnw. brrootd «indt mea cenecokele 
rw. Srrooifn, dst wwreciünlijli uitf^ro^ü^, 
opgerat, ii afgeleid. || liet kruid G^el 
t Bier wel eeoige i^uriglieid ea krsgt b^ . . . , 
Dukt leluelük drouken en beruoit betboofd 

tOKIL 183 j. 

viAJteid (zie ald.), btrooidgiijk , armelijk, 
■dumel (,Gemerckt die maa bfmjfdeiijei 
, u moebt bj nel Arm t^n", cooK.sdCBT 

iQIDHEID, inw. vr„ condar ult. Üe 
u bwiMid te lya; in rtatger tgd lami 
■«r cent bcpslin^ mii ra», mMatal eehter, 
«br t^d. absolLiiit gebruikt vmt: armoaji^. 
aroijlhtidt komt met p&is vaortr Boorr, 

(0 1<trrt«1rng viu: Fnupmet panm dat). 

bcii Cii> gmmeljk. hooit» iV. i7. 818. 

dw I>aAdtvoogbdIi lan geldt en geloof: 

jwlpg 1^0 woordt ea betaal Lag varichtert 

(CmT/. ), Saiurd. beroitkeid en Terdrict. 
K I, B<1. £ea ta^urd die . . . de werelJ 
Ik iteit «oor lijae Hrmi>e<l« of EijDe berooiil- 

.Ktf HPJT. Birtif. 1, aia. 

OKJBN^f bedr, en aonLi nni. iw. ito'. 
M of «au Rovk, Mul. btrokttt (v^koa^ie 
kd. AirjMcAm, tefaiuiifffn, b^ Kiri. ver- 
fumigar» , infumar», . . . tnf^f*. 
blovUtclIen aan ruok, om bet tq zuÏTBren, 
mak'en, tae te bcTBideu cdi.; joiDi g«Ta1i(d 
bapaliuit uaw^Hodc dirar bet Waadeu van 

(MS dea rook rerkrljgt. |] Beroockt met 
ode vieroock, Iloogi U, 6. Ut dat een 
MraefI i«> id«d «al 't buvockeu mei Oaiter- 
M tul bl|^ worden, coook. iMt. Dat 
iIcs . . . da|t;cli)cki . . . met Azfja , Gemeiier- 
imvKÏ. vf anden diergvLy«k« Xruyden, 
nicekt rade ^buajTtrt, i7r. Placaafi. S, 

16T8}. ilier <>p be*al bj- . . . , dit 17 met 
iMBdt polror «anitoDdi m^D kamer . . . 
.. MHi. tTRlNsiüs, Fffin, Avant. 1, Kü. Ue geiafecteorde «lAlEen ... zal men . . . witten en 
beirookeo met jeDeTeibexiën ea u^u, daar moii eeaeu 
gloegeadoa gtreeliteea lal iadoeo, vm Jeu damp te 

AOba drlJTCn. BEKKFIET. N. fl. 8, 397. Zoodani^ 
Eebbe . . . wardt in deo «aboarateen te dlroogoa ea te 
berooken gebaugea, 9, 430. ËeueD pot..., dien mea 
'ia dna steE mt, «dken lata ber>^oken wil, Düpotïtit 
V- 14 Jio. 18U [Bija. SM. bil, 7Ü7). 

i) leta voor een bepaald doel tmK tvA [met 
roet) mart makeo^ t. w. iu aommigc vakkeu van 
kuDil of nijïerbeid. Ook aU om. ww.; door bet aan- 
guiagen roet Kirart irorden. \\ Uan 'dieut mim wel 
in acbt te DeemBa, dat men den Ëttji^iiind half ge- 
rlamd, ea dun niet lo twmrt il» ^ewooBlI^V laate 
berookeo, Bandie. 13, :2Q&. Aan due waudcn. bijatdiea 
ie VLU metaal iIJd, { geeR men) een bekleedncL lao 
toet, door ze (o lutea berookeo - . . bovea e«a «uur 
van sparrenbaut, aiiipEa, T^eAnoi. 1, 140. 

3] leta met rook a( door ieta te lateu rookcn 
ïwatt, vuil of onfriacb mak«ii. I| De Uamp, iq eeus 
te boog Apgedrsaid, berooktË bet glaï, i-ovblikq, 
Soj.AU 27. 

— Eeae eukflle maaJ oneigenlijk in dec lin van 
liisar/ ntakm, t. w. bfmittki-» , beiehuldigs^ , be- 
liuteren. || Da wroetcTa die liJD dooa (t. w. van den 
hoveüng) ... Irachtea teberoocksD, huidems I „ 151. 

— In9;aiid«rbcid in b«t bijna alt bnw. gebruikte 
deelw. 6frtMfki, in versnhiHendfl toep aii lag en. 

1", Beruiiii door mok thd den haard, den oven, 
de kacbel. tl ^ lacfaenilG Gttddin... Beweea bcin 
toeerdor jatj*t alt baar beraockte Smit (t. m. Vul- 
caiM»»), BBBDHSO S, 33£. In den ïchDonleeD (etond), 
op de gtecntjeDi de hecle biatarie *an den ByW...! 
dvuiwjilen lien 'er Je ateenijeitt m berookt ait, dat 
oien er uiett van maakeo kan, ^ildseh. U, SflT. 

— Met eeoe d)iarl)|j geroegdn bepaling. || Uotlcr- 
i>^l keek ik <ïe hut eens ia — de mnreu v^reu (WRTt 
berookt, OTiBDonr-FOST, Btt Land 236. Wiji werden 

outvaugea in het smerig berookt kiminrlje met 

... grjjii beel«Tene wanden, BKitou^H>^. S/atu 114. 

2P. Dooi- tabikirook. H Maer ffill fby nn . . . met 
ee.D bexoDckten mond , Noch kuïieo mijne lipiiea Y 
arAKTXli. B04. Dan Bteeltt h(j weir 't berookte pijpje 
in brand En BïUOokt te vrein, MTLOn, Gifd. 187. 

3°. Van beeldea, eigenlijk Tin beelden In Je 
Room ach- KAtboIieke kerken. Oud en ocifriaeh geworden, 
eïgenl(jk Joor het aanaLaan tbq den giebrandcn wie- 
look. Ij M. Lynlje hoe lUeltet jou au (t. w, «u ii 
f^ipatleert" b^}. I(j(i-k ïck wat, wal dunckf joii 
DUuF L. len biel aer meaacb, en fliua ien berwtckte 
liïeve vrvuw, w. a. uoarr, J. dt Pure B. 

Alt gh; tOODt beroDckle bccideb 

Vafi da Vadtiri d|0 ii |.ü«]di?D , 

Dier kIi; ikIxt nipl *a dnuglit 
Maar In booaliajdl iliil ii. JeU^bl. 

onaaPniEH , i'ntftt, 44S. 

\t\. BsTfji^önj , de baqdeling van Let berooken 
(ia de bet. I ) („Dat ... de itallea . . . niet ... bi- 
rvotinffen . . . diendeu ««rfriacht 1« norden", bbbkuet, 
.y. S. 8 , S'lS i |f «roipiHnirm met de koitbaartte 
»pe«rüen'\ t. b. riiu, Sal. 6, MO); Ijj) ovia^lracbt 
ook datgene waarmetle men ivtii berookt ( , Ue Joden 
Cöopease {sfkfre s'->ii/Tt) ora bij beur btn/oekvtgtn 
te doeu", DOtinFr. 146SÏ). 

BSHOOSD, bnw. Ei^enl^k: rooaklenrig, waar- 
tchijsl|]1c naar bel voorbeeld van fr. roté, VooraaaM- 
I^k vaa de gelaaUkleur : beider tbo bloi. la Noord- 
Nederlaod niet cneer Ün gebruik. || Waer ia nn bet 
eonel van o beiaoule vraughen? Z. ?faffi!. 'i, 48. 
Hare wangen waren berooid met «enen inaegdelgkeD 
bloa, coitacixiiCK %, \\a. Haar voorhoofd wm« loo 
lelieblank , itore wangen aoo t»r bcrioiJ , 2 , 362 b. 1927 BEROO. BEROÜ. Ari. Somi vindt mcD nok het nw. brrozen, (lat 
'Insr itroofd wor4t onderitcl'd. || £eae warme kleur 
berooide nwe wan^eo, C0jf8Clic;fCx 4, Ï&& j. 

— DoarDBut erna enkele raaal iiFro^^fn, wellicht 
uader iavlued vsa hd, roriji. || Dnior de 4VDDd§;lDed 

faerOïifd, BR UOITT. Loft(«}l 4S, 

BEIllOOVËN, badr. (en wederti.) iw. ww. Van 
Eoifcn. Mnl. berovn (vibdau 1. 96S]. 

A } Mtt een ))ËrsooD kLi voorwerp ; de thftua ^ 
■rone ci>DB.tructie- 

Ij Eigenlijlc. lemind ieti doen verlieten door roof. (| 
Hy gatse io de hHul dw rooTereo, dieie beroofden, 
hisht, 2, 14. Doe gin^h het voLcV u;t, «Dde beruofds 
hel {f%tt der Symn, £ Ken. 1, Ift. Ëv berooft Aaa 
srmea niet am dat li; arm ka, Sftreuk. 82, S2. 
Verloït deo beroofdcD ujt de hvpt dea T«rdruckqri , 
Jerem. 21 , 12. Edetsn toorn &Ls tk ui iprekea vao 
de vcrl»';f«liag der bcroafdeu, HuLtiTuLI 1, 1Ö4. 
Stuc plolselinge berioiDering , VQ Jat wel uit deq mond: 
VBD den faeroofJeD vader [t.w. lovuu kind gtttonen 
vat), bekTs, C. o. 140. 

~ la de oudere taal ti»gBp»it Op het pUadereD 
VDQ eene ttad. || Diit aoade op iljn Mectiels ghtweeAt 
liebb«u, Boe %j Mlver a&^T'^oo, dat ea dat aj benveft 
aouJeo gheweest hebben, OR potthb, Bagb, 6i. Op 
-den vierden van llerfidDUnt , werd lIoDachooteii ia 
V laa ai re ooTerroin pelt eii berooft , door den Heer 
van Im Motte, aoarr, Ü. Jl. RflO. 

— Gewuniil^k mtt eeoc bepaling vea eeoe laak in 
deo genitief (eakela laaleo door een accuiatïef ver- 
vBDgeDli, in de Utere taal altijd oinichrerea met ten 
(lie ooit ouder 2). || Waoroui nonde iele oock n^er 
beyder berooft wordea op eeaea dagb? Gnt. 37. 45. 
Hootcer, cnde booa gedierte, di« u van kinderen be- 
roovcD aulLen , £ccvA. 5, 17. Haer vao haro beaittïoge 
ia beroovea, 40, I'S. U wreede iooil die mj «au 
allen trooat berooft, Li»a£NntJ]i S. 3H6. Armelieden 
die luDD berooft van wat diBDea moet tot ODderlioad 
vu hun Iffven. j(ui,T*t(ii.i l, 221, 

— Sama met eene laaSc ali voorwerp, to dergeL||ke 
CiiDitnicliei II Uat . . . ejlufdcn hen vervorderen . . . 
Ie Heroïeu die Straodea . .. vin 't gunt ejter Zsc 
undeo icIved Üijck dryvende sa, enrie op geworpm 
wort, Sr. Pieraaii. 1, 14U (a". 1BB9). 

3) Ta vryer ^ebrnik. leraaod iett of het genot vno 
icl« dloeo misten , tunder dat daarbij ■■□ roof ia 
eigenl^keo lin wordt gcdaeht: in allerlei uttdrukilcio- 
gED overeenkomieode ribI fr. jiriegr. || Sïdi diu ver- 
bljjt Om dat i;hi mi van gode bcbl beroeftP Stckeriijc 
4S4. Moet ik eene lieve Vroow ,,. berooveij van tea 
Eeer aober Tractement, en overgecren aan gebrek? 
Leev. G, 7fl. Het onialig t«alaiiiiciit ... ^benMifde) 
roti van het genot van al nijjöe goederen, «lOKBa, 
Fam. Dl Mim!ti». 100. 

— Zeer gewoon in hel |iaitief. || Wj, broeder», 
vaa u Ijerooft geweekt jijjnde vuor een klejTie wfjl* 
tfjld, na het aeugeaicbt, niet oi bet herle, 1 TAéu. 
S. 17- Mooachea die enn verdorven veratant bebbea, 
eode van 4e waerheyt twrooft tiJD, 1 Tim, 0, G (gr. 
&rttiitt^i3>fi*<oT cEj,- &iii9»ia{)^ Van ftedült baTDOR , 
voMDiL 4, 19. I> 't oDodlat dat irk rail', van aere 
EQ itaet berooft tni., 9, 3SÖ. Op pene vaD...aU 
ntiwaarilig ijo dieiut berooft, en citm iofaioia ver^ 
■tooten t« ijn, «Bsitsias. f>rw, JfiHt. ï, 72- Kïe 
daar tnj dan . . . beroofd rao hur bjsja , Zmv. 7. 134. 
Ik , B«iroofJ der glaoa Vao ''a bemcle traoa, ULD. 

IS, m, 

— Inaonderhdd ia «mige nia of raaer taite ver- 
bindioften, ala h. v.; 

— infANÜ Pt» lifme rrijMJ ifroos/n. || Hier 
blae' ik agt dagen, beroofd van [Aj^ha tr^lieid, an 
nomt allnni, Ltn. 7^ IS3. Men beroofde hem vaa i(Jdo vrybeid voor eene daad, •rkardDOF bl 
inaii<! kwaad deed, seoeiu, Lieif en Ar. il 

— lem/Kid itoii Ae/ léve* bcrooven . Aooim 
laelgc Gjdoo. gh; . . . Wordt door '» Oaldili^ 
VBU 't tevea «cbler berooft, vonoll S, ESa.| 
bet leven te herooveo, LasoiNDEJK 2. U4 

SaarlJD . . . lioli in eene sloot van JM , 

roofd haii, LO'Oaju, Bronii. 6. 402. | 

— IfMaiUt fiM ftj'n vrftfiiiuf èetOOMn, U 

loos maken. j| Soa d^uctme ajrnde bcroofl m 
Want noynC ea aaj;gbic hoer ao mildd, ivil 
Dat gbü m|jn SchcjipeT .. mQ (niet babÉ 
van redei ntedt, uoorr, Ged. 1, 898.' 
( t, w. ran Jmi/t rot ) ai hem ter»loal 
en sin berooven, VOivnEL &, 792, Zj tehjei 
veratand beroofd, LiKnBMOUH 4, 80, L)it 
een man gelooft. Ia vaa Ejjn ver&taDd 
V. aLFTiitf 1, 402. 

— Eene enkele maal Bioet die bepaÜog 
verband worden opgemaakt. || Ala of ie1c H 
door dronckeoscHap berooft. De ainoao bad i 
PKW. Sacciin 77, I 

— In de joodere taal wordt bgrootf» I 
gepast op bet gebruik maken van ieta dat dol 
wünit aangebuden, en waarvan bij nïel a 
Etch lelf he«ft; vnrg. hd. iiA toill diek nieki 
{D. Ift&. I, 1499}. II Beroof ik a niet? 
noj m.eer ligaren b^j a? — Ik beo aaln 
( t. w. cait reuiffOed), ta lOo mocbt ik i 
rooveo, K. Zrs, 2, »94. 

B) Met feoe »ak alt vooriterp, eo eene 
bepaling in den datteT; in de middeleeuwen i 
CDDitraciie, na de 1?^' eeuw weinig af 1 
voorlcQ mende. lemaud ieti ontroovea, onlaH 
nemen. || Hebt ghy uwen naeateo door faaet 
Sijin fame berooft in liJn abtenÜc tnj., 4, ■ 
{ed. DOoaKBs). Nv ncrt de ioni haer pru 
berooft, GenticMg Sp. 118. Na dat hani aja 
mserten ea eseliDaea, Berooft narea tit , 
Sfi. 1^2, Des prinun legher ... beroefda 
arm bajtCDVolek al dat aij badden , nx 
!>ngh, 47, Sj , . , berocfden de boiBrgbera al 
ICoeden, 7'). Sint gïj den Thracier hebt ajB 
berooft, TOHDBii I, 34. Beroof oni 'I ovei 
Ileerelijehe tpereken (t. w, pa% de kmleek 
Borifeiijtf traardiffiffid) . b. 463 («ie ooit 
Siet daar, deuie beun heb ick atracx ïeQ 1 
roofl. BiKSTKENB, cïdiM Kluft A, 6. Dat ra 

Poraoonen . . , »ich vervorderen . . . to litd 

Ie berooven de Pnjeli^en ende Korven vand 
tflneia, Gr Plaeaatb. 8, 2271 (&> ISlJI). 
oio^ieu verhoeden dat jen Hufalu^dea ende ] 
Taq4e J^pden haere Beegleu,, gowicren ende 
(e Veldei ni^t en werden berooft, 3, £460 (a* 

— Iemand ftei ItvrM, Hft xeri^oMd, ds 
iiroopffi, If T>at da doot n t'l«Tep too 
bebbea berooft, uovwaekt, Ot»tr. ZMp ', 
monich , . . nicogeboriin kint beroofde ghj 
Ekviuv, Oetr-fu. Sen^, 173. Venn» die : 
ciDnen berooven. Hand. d. Jmovr. A a 6 t, 
en alnneo (loat hj («<ni mutnaar) raj eoo beroc 
ick hem noeli DÏet wol en itan vergbeten, aoi 
Lutti. li. H. S, 60a. Wal menaeh beeft o 't 
berooft? «OMUSl- S, E)S. Zoo lal . . . t'hey rl 
Hebrecaw«D Hao vrjjheyt tien berooid, L, 3 

Afl. Brrooving (lie ald.]; betoevef, dïl 
berooft, benteelt (.Heere. ... die gy ... den 
ende sooUtraftifen (rrddct] ran a^Den kerM 
3G, 10; „Br wai gMn vrek meer, geen I 

V. DROOOEnaiLOiECK, Sjir, Ï4); daaroawt J 

(,l>at a; {d* ifutiigAtid) ia ean bennoftf» 
iocto ilape", cooaNBxax 1, flB«), BKROO. BEROU. 1930 >OVINGl, IQW. fr., mr. betoavingen. i 
•ul^b- Krï bcrosvea, iiet uitpiütidcrciv voii . 

i«U. II I)u« Ipjdn ding«rt lullen o in eeucn 
. ovcrkomeD . . ,, de bBrooTLo^c vin kiadtreu, 
iWMhap. Jm. 47. V. Sy >tilUn vnllcn dnor ' 

•ode door «lamms. door i^evangeDiMe, eaAa I 
otitt^t, D{r<: II, 3^. Hiw vnlieïchaBBidBr ' 
ihe le^hanfdea . . . ii«h <le berDovio^ fsa 
lalfliieu fa h^iaaita rijjeDdommea veroor> 
loaacEiA, Les. v. ff'. Tl, 119. 
IJ oioer opgeval »1» iff heroofd tij-». \\ Ue 
, , , ïi gfcn bcrooviq^ eau Ucht, mair list 
■ tifihl, DZ BRurrE, Hf^eltl. 1, ï'J. Ëcae 

.1. in de uitfcnmil dÏbU opgeleverd heeft 
UjJvQnd genpel »□ Woofiog en l«(05. 

EDUsen , het 'jDtbemii van iels ; (r. pri- 
Moa ntriaig. oi uict mc«r in g«.bntik' || lic 
anLke «tnüfcit verlticEea (t. m. pqj^ ^m^»- 
u[i bcrooviu^ iiïUoiae», Blank. 3, 224. A.1 
n^KD «□ cpoffïrin^eo (t. v. pan een» mQfdtr 
tmiii. T. t>. r«LU, 5d/, 2. 118. Voor dB 
huuoer uutverpea eïcIi At berooviog na 
ptVM^D» U getrooKlev, G, 5 (v^arg;. ook 
B. *a B en «ld«n). 
ÏOTP"» mw. oQï., ïoodcr inw. Vno Bfrou- 

IdJij mApOtniifnlia. ptintifuda, 
hém, «p^t, over i«l* waaraad men lerVecrd 
IMB; en iaioiiElerbeid droefheid over iels 
DMQ titb httft buDDiSijid , ractde bQ^etiiafbte 
llHtig rerlaagea Daar b«ter«chjip. Genoonl^li 
loor MDc twpcLLDf niet in>tr, in de cude» 
door «Q ü or nitt afütcbrersii f^itief. || 
I oordMlcD baail, die Rjioedet iich ten be- 
■rt. «KixHtimT 1 , 298 b, Stna komt een 
in Ap ■ijn gewri^D vbIIcd, CaTS 1^ 107 A. 
drar louge als Iranea van Woun, de bf.[ihe , 
, IS&. &lya betOLin . . , it ed cjirn'Jit, dal 
r. S, 12?. VVif EjQ |ic1i«rl beroviH ea inia> 
ngr »Qie ilMiauhEÜeD . I' , 26 l. Endloa I>ceielid 
ndrag door eoii lUiKWastig wcrktium be- 
kwehlA, 7, 78. Neem IicL beraDn aau van 
IwaatJea Zoon, 7, 2&3.TMa ... K^nevruai* 
oprecht b*rooir ïich in B()ne t,Ttt\*a witrp. 
iTa, r'iMir .ffuuW 191. 

iIm ladrr la gfnaffC 1« leivD In de iroii, 
daar 1i, i4mT KsaLi.. cm >in^ii« »□ borou. 

tprcekvuDrJelijkc Qitdrakking«n wau-io wordt 
a«d t^ttni avEi(i1de bandclingea. || BemDW 
iMt. — UcTouT ta laet. En doet gheen 

MV3KK, Jï^*. 2. 100. 

^ gelMflIecr Hordeo vcricbi.UondB soorten 

■V Doderubeiden.. \f Een naitmiriyk — , D$n 

vrlVk — , aen oavolmukl — , een ittl- 

, au «luTieb bernuw (I. vr. jm d^ tter der 

OêiMütt Ktrkl 

ttrUBdlag nel traDiitiev» mr. || Bj d« 

b* de penen , die bestaaa toodeo zyat laadiett 

dfli, daa btronw (a doen draagbcn , aoarz , 

IJ. H Vtfilindü hirt 9ot\l geun beraaw vsn 

«kken, La)inicr«i>rjK 2, IH. Vly krjge.a 

Bvi» vui berouw, Lfn. fl, Sël. Mo|^t 
jl llr VMbrjMlJ nofde, berouw gé- 
r hebben, 9, laS. .Koui maaf hier, 
im d« jkger, bvoaw touaw^Ig, axirrs, 
S. 

ipert gevoat Verbiiidiu^ ii Irrauio kebht*. \\ 
i JuIm. , . . fieudï dat hj TeraoTJe^U wu, 
rihBÜ. cnde hteft de dcrtïj^b ailtarB ^lenaia- 
aate' KEbnekt, JToi'^A. S7i S. Indianwe waeracbligh beroD *«n on» lahelniituckeu bcbbei), 
lr>D mosteuHB d« bcgJniieleiL der bitute b^^^rlcn tagt 
<!ea wortel oitciicken, tondel Ij, !ï2fi. U' at doen wy 
Teel DiB«r , . , . dan zoiiiüpso «u beretiw b«bben ? £^eF. 
7, 7Ü. Mccutg Meiiïcb beeft beroaw dal h; gchund 
U, onoUKi, feTc. 4Sr)A. Nauwlijks wai Iiein liju 
MoVud oiitj^lipt, . .. af hj] kid er nl berouw van, 
rauiM, Diuseid. xxti. 

— Spreekw. x^tw. Stronm AMf» at» htirmt njt 
jy» haafd, EEBr vee! hefouie-. tvt lil. V. kol, 1403. 

— Id het Üade Teatamcat boois gi^te^il vaii G'jd, 
b|j vergetjikiagmet meu4c!iea fvergrOok DcKuimeK). || 
lek (t, w. Qod) heb berouw uter bel qniiet. dal ick 
u aeageüaen Lebbe, Jnrem. 42, LO ( varg'. ook Jixl 
3. 13: Jüna 4, 2 ent.)- 

Koppel. SeroiuelifbtMd (lis aSili. ]. 

Naoienal. aTl, BtroaiD/umltttty t, .„^ o\ui -«ildejidoa 
wejt «an 6erouwit6$infi det (ikImh". b[H>,. Sffir. u, 
UtKr.ii ri\VB. Sai C>i« »Qk 74 eo Qiy, birtouK, 
/oOHÜiff [„L)b vcT^uude tydt tci berouwfoiriii»g nocb 
CïQ munt ïerlengt ïyiiJe" ?nï-, HoofT, jV, ff, SiH). 

Karoenitt. StriHiwuol ( lie ald, ) ; heraurnhfie/, 
Kaarïn iDeo 1^0 berouw <e kcaaea gocll („i^lfik, 
iDtlien fij m^ «n* iirouiP&njf sohrwf. veri)ligt i»m 
haar allaa te vier^veii?" tKiidteh. 6, 45). 

— Als tweede lid, B^sl- , galg- ^ Haherame (lïe die 
woorden <if ht!t«eiiitu lid). 

BEHODWSN, bedr. en «reJerk. ww., öok 
onperAODolijk jjebruikt. Met Ba- ran /(owH>«jt , dat 
in het (Judf^Brraaaajeb een it. wiv. wai naait het 
low. KouKi. en diit ook in bet Mol. n-Qg tttrk ll«rd 
vcr*cic||;d. la bat latere Nederlandech ia hel deelw. 
ieroaicfn nog ïcer gewao.a, Jncb ua de 17^' eeuw 
TÏadl fata BH^ttOtf «tleen berauteft, 

A ) Met eeu persoou nis oniiernarp, Unief heïiS , 
leedweiEn, tpyt gevoelen over Lelt dat men heeft 
gcdnaa, ïaionderheid over ïeli dat als <oüde is lo 
bcgcbouHcn, In Nnoid- Nederland tbaas veruaderd. 

1 ) Ala ani, en bedr. ww. Tbnna nog by B«1|ctiob« 
iirhrfjTer*, donb niet ia dn ipreektsaV ||| Het ia 
Ifbeuoech dat wj hebben berau«ea , Ka dat wj 
TuartaBQ de «onJea ftchonweD, uüuwiaitr, P'ur 
fFtmfe 63. Ileea eo die.... Die. natt een iBaoat 
t? iym getroiil , IJlal ^aaKtcha Keseu heeft berout,. 
CATfl 1, S66a. TeTAtont beroud« Godt dka eet, 
TONDBi. 1 1 , S4I. Ik moet CD|jn werk bofouwicD ! 
BtLD. 1. 44. Re<3d$ larht uit deu bonge Ac oppenta 
Goddheid den berouwejiden loadatr tegen, coksuibncR' 
4^ 77 (T. lly beroowdc reciia iIJdc daad, maai' dofst 
er toeb niet op tiTug-keereB , tovEtino, SopAie 828. 
Aleer het antwoord kwB,m, bernnwdfl il) de *ru^, 

LOYELINS, Idon. 80. 

— Do *tahtp. w^je wurdl a!» inw. jtebraikt, || 
Dat hf reurreArde »ja beroowea , iioi;waert, Orne, 
d. Amh. V. ABrtiherf. Matlh. 33. lek bun doa be- 
roTiweDi mo^e siewprdea, -li-fem. ]5,6. Korte Treugt, 
en kug berouwen, hh-kbh. D. Liet 30. 

3] Ala wederk. wh., gevolgii door e«nc bepaliog 
van de luk die tnen betreurt, \\ lle tweede [oor- 
taak) is, ... dat 17, ujt eeniga tiiaicbea-redEa, 
eich beroaweo oser haer belofte, n» udLj^i;, ümh!. 
2S(t. G(i bl4]ft ten uaient weg. of gij tutt het 1 
berouwen, CQHSDiKNtB I, 211 A. Dat duei nenacben 
dikwijls a-ieb t« laat over ban floekbaar verbond be- 
rouwen, H, 224 d. Verr« van mi) De begeren eu raU 
tebcronwen,TDeldeik,dBt(nu., DE[tOU*HK,S/d>M30. 

— Het deelw. btrouioe», dat kan behooreu b^^ 
neA itrotmm, Hailit men lomi ila bnw.: berouw- 
bebbesd. [\ Wel o|i., beroUtVen riel, laet dat bcraaw 
eens blaeken , lllflSEirs I, 8!t. 

B) Met eeae »uk «U ondurwer^ii Je Ihaua gewwM 
constraclie. 

«s 19^1 BEROU. BEROÜ. 1 } Ia pcriiMDtykc al tlechta ichiiubiar oapcnood- 
lljkc cjaatructie, lemmii b«riiu<r duQa heb ben , v^qe 
wirutk TUI Vemuw vuar iiem i^u. || Ooel te doea 
latfa nicl beruuwou macli, éij V. Vi^itKn , K!ueiO/r. 
I, 113. IJÏE keur . . . lal my □immermrer bprouw^Q, 
LAHaKNDiJK i, 167- IJcexc [rott aiO|it u .., berjo- 
wca, 3, ÜB8. UU Troua dat bau de koop uu^ be- 
roanui, uAArNM, tcïfe» lil. 6k»ük, mm 4vtt 
i^n *Up al rucb wederoa beroawdc^ begoa eiu., 

— Het fruJerwerp kwi een auiw. «uw. iüd. ba- 
trckliia^ helibende op ieU dat uit bet v«rhioJ bli|kt. || 
Uoe het iiieC^ het aal JB berouwenl (ooi ai» btdrei- 
fiv)- — ^Ü" Go4i, deu ttttita ntAl U >ie haji'Dp d 
te haitweu WsDt ud ui hem n«;t bervunca uie up 
n allecDE lUct, db iiAaDUTM, Qadd. Wt»tek. 3EiS. 
Hel b«ruu«t m^, na bet te laai it.QERLiii. Etojfn^ 
meioje irïuHt zich jiooU □iilatea a*er End llcet : bet mocbt 
bair iiiiderhaaij berou.HGD,T. LxgrNEF,AaM. 4,129. 

— tiel woor4 jr/ kau ook een büiio met rfdf 
■Biikuudiffcu. Il L>a« JKraun-Je het dea Hcefc. d«l h; 
deu mBDicha . . . gemneckt bnildn , Gfit. C, 6. Die rui 
l>el">ift bD trae^li -iMjeX, 't Bercul bcm dki hy 't 
[Tcveti itiMt, KirTQEHB ]. CT4. N^eihind hEruuwde 
bet <tea KouiuK Cocb, dnt b^ aoii haattig gvuteest 
WW, roKKB, .ff. Ü, 4. 9S. 

— Niet oogewuou ia ^e Ter^Luding: met !aien-. tieh 
fu( HUMl^) Üfjl /"'n hfr^ttiüBH Jl lel Uit ticl my 
beroaimn. doibk, fitMTa fiifcit iG. Dianiin , Iaat het 
■n^ DiE-l bcrounrea, je op lUrdsiliiia t^ bebbeu ge- 
braichi. *■- Zff, l, ai9, 

— In dcD Tolm, ?erl. tyd wordt jti Uter t^d 
fiicütf» all hiilpwcrkiT. gebruikt, b(j oudere kcbrijireti 
viudt cieu ook ^i/n. )| Eea ander irai dMU we) ge- 
t/uuirt, Macr 't wu hem "« anJarJa^ba Iwruikirt, 
tvlK-TLUEi, Miult M. Hel liEefL beiu Mcr Wuuwd. 

— Tot ia de [1^" ■isiuw idB «w^ii iu dïD vitrll, tyd 
geie^ ieli u (eenc eokek Djaal hief f ) iêutttnd bt- 
rmw^n; uuk IU de LuiilJeleeuwËiir Ïh <lat gevrouu ( lin 
TiKiiAM ] , 96& ), \l \i^t •iia CD ytt tui ouck j^beeoi- 
■ini beroawcn, v. QHiaTKi.B, Tereni. Aadf. i. U&lia 
baer csmcicalkcuB bouwen ... Dat cd hoor ie aiel, 
dat Iwo M berouwoB, *. hijhs H|i7 (ed. DQQaxRS). 
O llirerc, 1.1J11 u de bnlo'iifLea bi!ruuw«a . I hc (jhij 
Pvtro 'ilefdl? 111. Heb Neve, 't irat my loa leer 
bvuuwca, Rufferd. Sp. fi. lek eu iriljei met drwn 
Iweick oaa ua nel 1» beruuirtu, C<IOkï<Hfcl>T , OJyu. 

I, hl h. IIt beeft aksi» kb«^u ttseu uirt iI'mil helTt vaq- 
dea legher .... uiaef t'biKft lieui hoetl Wiuwen. 
T. acniBüK, Outiyt. il. Neilrrl. 1\. MjD ftchrjïcii . . 
U ui; daaraai beroaweu, HuorT, l{. )l. 602. 11«iud1, 
. . , U u ''t ^ruulc werck berouweji'i' uuraKM I , ÜS. 
MadaiDo, ... 't U u te lael berouwua, 2, 110. Het 
hjlick met d«D ouwcd V/at haei M laagh beroiiweD , 
i, i*2. 

8) Iu liiivcr un|)U^ic>öDtTjke cuoRtructie , waarbij de 
|>eriooa>1>epB.!iiig in d^u accusatieF (i>f in deu datief'r'), 
«□ de bcpilia|[ der laak in dvu gtuitieC elaal, at inet 
OW 14 Teiboitdeu. Tbatu VerDnderd. In bel Uude 
Tnatauieot ook tn l<re[itiwiug irp God, || lek reraGk«r 

II, lea «ai u det irbeyli niet beroawEit, viNC lik.1- 
XKHI DAIL. i (»"■ 1667). Bode het »1 hein (t. w. 
Jn Mneri) -wsr a^pe ^ncEliteo 1>crvuwea, Deui. 
82. ÜA. tiebuurumt der ileuitne dfa Mccreti a'net 
Güdi : iiM lat het dra Hecrc bcruuwru 'iver het 
qtixt. dat hy Icjien u ^upriilieii b»vft, Jertm.26, 13. 
Wat ial dat we wecUo te nGDMben Met too r^p 
ceuen rudt, dat de* uui niFt eu beTuuvet^ KOfirr, 
0»it, I, tS2. H«i bl;cbl dat deu j<iutreliiij{h lynt 
dactt ber<mde, vunukl 4, Hl. Me^lirk nf 't dkou, 
Ëewi^h truuweu . . . iDciobt . . . der gireueliii|i;Ii beruu- 
fvea, iiuiaiLiia I , Si. — ■ Vcrboodea met iafrm. || KeerI af 
beyt nwaï toon», ead« l««t o ont 
taiekê berauirea, &rad. ii. li. 

Amma», Sommige dicb Ier* bebheu 
gsbrxikt ia ^'O lio 'bq : ttmw dra|^a 
of ieta, ieinanJ (I. ir. «en ^utorveoe) 
Wel iaL< bctreurea Jal lava beeft uuderiu 
waartoi^ iD«a ulf difI hee/l made^tvnerkt 
aecjie taal kcut dat jctamiik nut (ter^. bild.J 
-0^ Snfd. Fr- 26; ten Hinreeittc necnt by i^j 
teen niet penouiiliik kaa wurdea gebraikit in' 
■au bfrouie Jtfilmi), || Ly» lUagh hae/ Uaa t 
la eea' twart'likea bi>a«eu m^., HiJiiiKii*|| 
Spreekt, Geeatsu, dïe daar ïwtxfl, «au dia if 
beroiiKt, BILD. i, 31. U&t kleinood ïa Mj 
wordt U La»t berQDwd, 5. 170. 't fienmiM 
vtwhligde Igk. lü, 2k^9. 

AeLI Diel Mn **n lUiHIid VTngwairl 
In iiw traaBililaDi ••n' banil^ ". 

aiLD. iffJ 
AFIé Brr^uiethjk, waarvan OiU^reu^elifi ff 

«I) ifTfftHetiijkieid .. aelief "[Jge^att dehï«d«mg 
tot licMuw i^aoei^d te ijja { «Eo hebt gb; 
icbuld van eea dogr-MhuIdij^h lavea, Oiu eend 
bliek ifrffitwitekkeiU , •«r^teveo", BftQbKt 
ieTouu tl^g . ?uu)kuineude in dea lia «aaJ 
die lieh üit eeae anilere m betere deukwtt 
bekeerd [«ie aiiaEK v. fk., Adi. I8ift-1 
107)^ bfumwejut»* (kil.: pomiftttiiai ,1)1 
den WfTdeo den inentcliect «ergbereu up dU 
ntiCi ) hi daer ieromemutt of beeft", WftA é 
Ti {cit uuk BS J ) ; henotUBtr. ietnaiLJ di4i'| 
beefl. t KuiQx.ia 2. ^74 in woordapeliag met A 
itri^umi'i (ïie alil.»^ 

BBÊ.OUWHEBBEMT», bnw. kopnil 
BTimw co het tetJeii*. dpelw. JleibeiuU, NS 
iu Mliivta gnbruikt. |J Eïd bcroiitrbebbeiide ui 

BaKhaund in ncrkcgeii, ia ... uioct | 

bervqwbebbfn4e Zmo-b mh iiïoürïtell.eti. i«», 
Och' dat bei verloren aobup beruuwbebbu 
by ii.ij kii-»me!ï- üCflKB?. flo«. a, 24Ï. 

BEBOUWIG, bBw. VaQ (::«■>; i Jnnnirt 
è'^ituxifA (VBUDAH I. 9tif>j. Tut bcruu* .1 
Tin beruuw blijk geveelde, bcruaw hebbend; n 
het Aarl. Tliioa veronilerd. || Sondaera . . . , , 
bcrouwighcr herten, clQ(;beu en Icermeu. nol 
Gfnrr, Loop 2SA. Jjvu bcrouwicfa herla beil 
tcbinekeude, j>. itJJisa 259 (oi. jioQuca^ 
wigc Buehlcn, 28y. SuecC deJ9 H«en iB«t M 
{[runde, 'ii'i. Betroudt op dea Heen soo | 
nel. Mei een berouwieb vpilel, Rottfrd. jp 
ata, gelyk vertuft, . . . Met een bareflwigbM 
P. IK 3. 50. II 

— Eeuiiguija adverbiaal. || Bewegoa Oj dj 
Die een' Tcrhöerde bucst btTouirigh ich^nt tel 

Ul!II)RN8 I , 82 

BEROUWVOL, bDw- Uit Btnutt , 
Upreclit berijuH hcbbeade. AIImu in ie jonguq 
Kb if) berouwtul eu boetvurdigE roLLcira 1 
Hij , , . die . . , erkent in de loDde te leven, a 
ecu berouwvol faarl r.m.. aciiiKHSL £. ISCl 

BERBEN. ^ie B>R'<R1« eu B&BNKH. 

B£!BBrB — dureaait Troeiiet en ad 
ua^ gewei.lelijk niKlB ~-. euw. rr.. mr. ' 
Mul, bfrie. berrir {vuBCiM 1, 941). Kwv] 
Tan btt Uudgennaaoacfae ww. j<T>zn. de ffi 
is barjó (verg. raancK, Slyn. ifrli.), WMTIj 
uiitetoud ercDaU Mwn uit a-r/a-n; i*rrit ii j 
uit dien Kclfdea grondvorm, tour i^ dat q 
lettergreep langer geilaten Ue«f. 

£ea boutui loeatsl on Ie Atm^ivi, BERRI. HERST. 1»S4 4t«ftg>ki1ih«u , doiiT dwarihuuteu niet cllnu- 
eti. 
•Ijniuceu , II Vfy iigbo txx v«l loffDCin- 

i!U ttp At ilraiit rvQtiFU tade eau iiiLi3cr 

n üenyv ^ItcJroglivn t«ij vier lijiiv. ilas^ii, 
O/, f'oytty ï. 74^. liet kiirer (Kiert)' 

f/ 247 EjJiJvlyk iiniiii <laar iici|; 
||{jcn 1,1, vi. tl* fifji/ frucguié], dal 
lÜti bliduw /41I11 klwli We^I wu, 
iij'f. V82. U« buritcuwcBltr. ilic weieiilooi 

lïe UMf «IJU WOUD t«Eril ((LbroiËbl, LOIK- 

I. 171. 

gttarlljk. verband. || Vul |«eU oen Wie 
ek «crtrHcIltcU . Jh/u. Sp, (Itüij] i. 
(■onJcre locftuiiia^i), b. v. : 

Igltbur, ij Ue Llgkco ... iriorileii ... 
, CD itf titTiit.lt a.tlcfcitl i-ija<h. büjUa da 
irt, iTiiDïi. Rt'si»- a&7- Het (Ijkl wert 
^ WD bcrry, ot hhvi.m, £fifm 2, 192^. 
MMt op te IkJen ca Ie vbrvAiTcu. (| Ben berry 
I ta dragan , t. kiebk ek., Dagurrh. 1 , U84. 
werk wuroji ilc bali van «0. niKc-u ruit, || 

■luk nut ttUa ()(oii'll punt . .. «iMnicU. 
in mi uug «an At benie lier kar wordl 
loiurri. Bred, T. 324. 
iu), d. i. ti'iulen ratia, dat ovtr «wn 
irarJt J^lo^pl um het «oer hQui brwJ^f t« 
Ui U Zuid-tldUntl. 
EOii o. «, iu UtrccËt «ü in da Betuwe. 
migcge*4ii ■!* Lium ttm zekare italckeu 
n dur iu Witat-VliAuiliireu isie Loquela 

tl. BtrrUtoom, hdotea huam Me eeu daal 
IB <la b«rric viu wne kar^ ierriffiauf , een 

Vtn ceti tiociirasiii. — Surrifbank , in 
id««u ilc DMiu vot>r eenv ,|KineUte bauk. 
'•to deel tftu de lieukeu, en ftui 't ma^egat 

luopl" \_Loqi-iU 8, ei I. 
Idwde lid. DraayéfTTif, fijiinrii, tieina- 

1. KEJUSiLCK. /ïmn, 3ï); mrsirrris 
SKAiendi, „» itrwioUli: wukcii. w«orï»n de 
gun ïf «D vervaaiEca >Iuut evu^u b«rd<iliia 
rop luen in«tcb IxtiU eii voert", Loquela 

TSS, oudere Torm nutt Bm-i/en (sie 
' enigen Dog mqj^b uudcre vaürbtwldeD. || 
B vut Juida . . . Blieteusv ïbd de iplac dar 
if, dntM ille beritedeu. S CAron, 26. 12. 
bentea de IcdArucketi , rnd« At, wiyu wort 
il»tlh. fl, 17. Ali ij nn ditho^rdeu, 
kkra b«rtau |t. 1». P«nt teoft), ends by 
is Uodei) te^fl biMO, Hand. 7. B4. De 
;FUUaL, die ... Met l)«lgV WbIcu werfit 
i:Uend pil, uoorr, üfiJ. I, Ïl2. Ali |Uij 
haltl tut bcDtca* toe ({hebrut. asma tib- 

d. i. Mh. 

mifit {«• kul. 1043). Il Zy ... loopt. 

lim der we, lirli up e«<i ruta ie heriteu, 

, 888. llua hf (t. ir. Hereaiei't . , , «sn 

■B te bcntt diiAde. fi, 3rj4. Dit h; in 

[iloR, en . . . «■□ dea hucf der hutlcuidc 
t< b«r»U iteiratil *«rt. &. 40?. Het lint 
■Bbnur «n rliier cuct . . . Knulijtli vellgewu 

lM«t« 1*£n. 8, IVÜ, 

tm»aml4tkgn (de kot lOiSV || U..., 
undl TBO Ltcben Om 'sirenlti loLUrni;, 

rd 1, flS IvBrg. ), 71: U iNCtbt tim dhr 

r bval). 

ra(M^ (■I'ur nyt (t. F. ui' d^ loarnüf- 
trrttmgt ■uide adercu, ... i»l- 
COOBKUHT I, 28a fi). HantBni*l> Iu VloandDrca: ifnUbol, al» num 
Tinr Mue iptji ■TAarram mu Ha uMtogfUHin nevueL 
Trui voibeid krjjjt. 

BERT, lUBf- uiw. Weioig TuiirkumepJii bg^urin 
rail Bot! ( liu Dl. III, kul. Ö27j. [1 tlior o|i uvcr- 
qaftiii iQï 't Gtcrt .... loei grunCe beuaimdheyd , *cr- 
■ nackiugli rau krsgbliiu, en leveut'-gevAcr, s. liT 
VKIKS, rt'uW. //. 2mpii 610, 

BEBTKAM, tn*r., bi^ uiiilere ^elirtiKers ia 
j;ebruili(, %\s [^etjjlc aan üëii Diauiriiaaia, Platiliikam, 
Tcrbutcrd alt Pyrtlhrum. Wellicbl bij ui» uver^- 
notnea ubt het Hd.. altbuns ivsw» { Nammel. 15.5a) 
*Eriae!dlt btrlraai itU alleeu ia die taal ifvbruikelijk. 

1) EigQulyk. Naam vaa hda jilaut, die uuk kürijl- 
xorM (Ld, ^o/'rT'Jc'ir;) beel. || Bertram r>ft Pj^re- 
thruiii beeft «Mr diuiii« eude .. VBTileylde Bliailer»u, 
b(| Dia als de VeiickeLbUdcreii, düdün. 607 u. De 
tte-ncIJijclie hitle ^uu de ntirtel isn BertlrBni . . , 
vcrauel, ixiok de |)|iue vaa dr kiltvnde tundeu die vau 
te odinitigbe cduwg veTaariBHt ii , 600 a. Den BcTtram 
(nart) onrk TamtCIuj'C [gheiirioiAt , II^GI d. 

'i) Met liijïoegiiig vm urii'tft alt ueacn «uor «ene 
foorC van lluizeodblad. |J S^mfliigc irillenie Fyrt- 
/liT^^M iUuds/rtr. dat ia Wildsa Beftraoi Di>eniea i 
ioiiiuii);« ander huudeuie roui Jen Draro nluTMitit, 
aft Tarcoit itiiu'nfró. dat '\i WilJeii iJrajiau, üOUOM. 
L^niii. SrtiiilhlA.liic diii£Ëiidb)«d , Kildiï LJirs^mi, wjldü 
IJerlraiii; jiffiiJlfra Plarmiea L. (ucpSMiNB. FloT»* 
S. 2661, 

BERUCHT, butf.; isrmehitr, btrveUtl. Mnl. 
h^uft, hemeht ( vt,BDtu 1, 972^ de vorin btnift 
viadi iniaa eukele malen ouic uu^ b|i latere ichryvera: 
Ete b. r. sTolüi, Lneanut S^i). Ki)^alyk bet verl. 
de^lir. van btniftm, $»ruej/m (lie vkrd&m , t. a. |i<l.), 
afgekid vaa hel idw. nteli! , dat vuurkomt in^mieAf 
en in ruclitbaiir, en dut eenc ■tieiding' La Tlii rue^cim. 

Al Iu oagua^tij!!) beleekeui'. 

I ) [fl hït Mnl. wcirdc b^ruehlan gebruikt vav 
giamand vardacht makea , heiu iu erii ilH^hteu uaani 
bTeuK«ii, ook wd b«ui asukUp^en". Vqiidter aiig iu 
dt 17''* eciiiT btraekl kotiUh, veidacht, beiebnldigd 
wnrden, t. w. «an ieli dat geo'ieind h o( uit het 
veirbapd blijkt- lr A. line koomt gby dan berucht? 
K Dat vraeglit hen die dit itro;«ü, Tut icheunia 
mtJDes aoeine, vonijel 2, 437. B. Hoe komt gy dan 
berufibli' N. Vraag dat de u^ilt, o. BRanoT, Veiiu. 
Tiii-i/. r.5. 

— Gevolgd door eene bepftli.ng, aanduideade waar- 
vaa mvü beiaehuÜiliicd uf verdaebt wnrdt, tn verboadeii 
duo^ mtf. II Daar leid' hetn doei te Satt, dat by. 
u»«cr laciKe jaareo, met Luitcrye bcruclit K^Keeit naa, 
ElOüJ-T, y. H, 193. Juppiju, beracbt met siq veel 
iaoüiiiurijett , iioo?T. Qsd. 1, 122. Ynmaadi. Alt toM 
iiljdighi'yd burDclit nae, dk aatTNi , Fmbl. 83A. 

— Gen''LiaBr ia eene bepaliatf, refbi.>udca duur pp» || 
AU Uufiu faa eeo inAort berugt, Waa njt Eg;|j1eu 
HC{(.|i«vliigt en:., caTB I , ZAO c, Waaroovcr de Prina 
eeaeii eedelniian v%n der Aa ftmaamt. die berucht wii 
v.tn ï»lk Ie werTea. bj aicb ontltoodt. HOort, N. fl. 
lül. Vermbda hf waa berucht van arhandol^okeFojtf», 
TONifKL 2, 431. Zw •rert . . . D'QaiiDot'le GBrnalia 
VBU roaaslagbl salacb burueht, b. 413. Dal iele van 
tnverkiinst on^aeriie beu berucht, S, ^1&. 7,oo dat "y 
depfnenleo ven(«lt alaaii dat Yan ffandcvDir bcTiaclit 
worduD, BbAiibT, Dg Ktii/^-r S94. 

— I|ie bepaliing nardt ■oma aïl)(edrgik( door wn 
bQsJu met tia!. \\ Üj 't lcv«n van haer naa wai 
moje May berocht. Dat »j wa«, aiDt ran hem, 
maar vaa haer knecht bevrucht, t. akaumont 71- 

2> VervoliieiiD vrordi ifnirM eli miver bn». se- 
beciprd vnor: alechtbcfaaind, de nog thanB, gsw^un op- 

VBttiuy . a) Vau perioaen. || TamatCa i* '«t bj, bcro'rht 
oni biAfe bui)«hcïi|, LAHOtlilil^K 1, I6C- Ue Nerooa 
.... berucht door grnirlyk heden, J>i». S,25). tadieo 
ty ticli nirt berii::Iit maaken door in bel oo^ ratleiiJc 
|i»baDdiybei<|, G, 8(tB. Ik weni, Jour o«kI geperkt, 
MO berucht valirh ipeelcr, Witdich. &, 197. Ljroa 
bEnikt bïbbeuJe, deed hem ced LonrlcrLiD.^ toeval met 
den berochtep Cartwucbe io kenuiBkuiUPD,». lïnmi', 
Bam. 3. \%f'. 

b) Vla zAliEit. Il LciDDog, . , . beriicht alam di>or 
d'oD^aBde Eo minsle^hl van 't j^lacbl dervroawea 
dkcr begsQn, TüMD£L 11, 72X. Ëcn slil zeer berucht 
«legt buiï, Legp. <& , S69 (t. v. reji tpetSiniM of êm 
èor^dtl). ilil te varecben door vrteos toedocD eiKcaluk 
dat mcïijE in bet beruchta huü ii gebracht, f. Zev, 
B, 78. 

— InEDnJerheid Ld tocpuring o|i ïeti dal leer nogitQ- 
stig bekcud «luC- Ln de gewbicdcnis. || De bemcklo 
. . . Ritreaten uiii de Tweede Kimer aver d« Eoogeaaaaiile 
(rrieveu, vëioens, EüL Siitd, 2, 327. JJ« berntlitc 
TuIpcDhADdel Via 16S6. vrtaiBiHO. B&finn. 1, )3ï. 
Da beruchte Ligii« tiiMch«D de FrmnMhe katboliekei], 
met Haailrik van Gaiae uo het hoofd, raum, Tim 
J. 71. 

B| In guniti^ea lin: *«rg.6#yd«:Mirfeii lat./ninMnu'. 
TtiBus iii«t meer ia gebruik. 

1) Vaa pefiQUen. || Oen aeief bcmelilca iïi&D ficter 
Gyita, die aiut G^t eeu vorilerMr Keve^&t ia v«d 
«00 etin gezegende Sebepefi-bdixr, gaeti^bdou, iaanl. 
Are. i'id. Öea biacinhof vin een berugt liefhebber, 
die ïüOF eeu fja lieiiDcr te boek siant, v, f;rri;N, 
SpiKl. 7 , 04. O Karet I om uw helJeniDoedi . . . Ea 
lieide loor uw volk bcrii^, laoL^kBr-tiaorxA:* 107. 
IV iiio?i kunn^a ïhHimIm, dnt mya Broer ... byden 
berachCen LivMer nt^ttttn heeft, Lifv. 1, 7'9. Üe 
jaDge Graaf thji IIuLliud werdt i:«rtt Wiij;!, toen hj 
ia dei) jiare 1347 tol Roifrateh-Koiiiag vetkooren 
werdt, itkOiH., Fnd. liial. £, 378. Zyn naam ..., 
Uoor heUrndjiriLi belucht, bild. t, lil. L>e beracblo 
keucr Karel V, copsciijN'^b 4, 267 fi ("ern, ook 
4, 201 d ea 4, 2T:i<3). 

— MnbtheliiuDi^ iieVruikt, niet tocapclin^ op de 
bet, A). II Uw Vfieud nio*»t lich lo heel »roej{ piel 
beruebl imiakeD (t. tt. daar Ie iutiUsrei») ^ Lee». 
I , Ü77- 

Sl Vbu lokcD. II Deae Stadt bitwyde wel huat.. ., 
ea wierd bcrtiiïht by de u^tlaadeTj, aoBTEBoaii, 

Opgank v. AÏup, Ut, ( i>j«e) lUdt, Berucht dflrar 

»lcikle «II leg«rtraDtsea , bdtuanb, Pot:*/ IIH, Ge- 
melde Heer die TteA± itttthéAt *B.a ontc Proriceiea, 
DEreas de beingtile HutliJidiche iteden geïïen bid, 
T. ïrrËH, Speet. 3, 131. Hy itichlte . . . de ooo 
beruchte KoQÏnkljjke Acudemie te Pie7a, die Dider- 
hiDd zmuviniL ichatteo via ^leerdlieïd of^levETd heeft. 
FOKKK, S. li. i. 91. 

ATI. B^rueMifft» (lio ald.); ietiKJitJieid (V v. 
aLkKcax B, £20; bij Daaiia, Kruixag. ISA in den 
Eia «aa eeoc bcrocmdbeid, een beroemdi tarnt „Wij 
ODiiervcDden het bij dirucAlAedeyivtamH^erelyita"). 

Koppel. llooytfTticAl { „Mitier*i, Aeagh beruckt", 
Amtl. Pegitt- tl ) ; ivaitjJtitrueAt, ilecblhefumil <nOo- 
geregelile enjualutiifnM^klffnieait'hea", yüLLlSHOm, 
llferUiA. d. R/riü- fiti. 

BÈRUCHTIGËN, bedr. aw. ww. VerlenKde 
rurm uuil ierucJrfgn (zie het vooTgaande irt). Mul. 
ittvcA/iffen (TiRptN 1, '973); hd. ifrüchl*gnf (D, 
Wtb. ], 1B&8). Thans Terondenl. 

I ) Eifcenl^k. Verdacht maïcn af bcttchten. || l\<f 
., , beru(?hti|[h1 iia» »»» wegen de aünd«ll umer Wlnde- 
lin^. Boek li. ff'jih i, J2. ^ij {begint) d' Brrae 
ducblcr te bcru(^h1i|ccii en te haten, joicctua, 7W<«. 
4, Jfl. 1, 712, t>e genen dit mjn wcrV tbh ^aaad ^ragti^en eer %j 't aagen. UKKia, 

— Meeatal ToorlcomcnJe in het ptMirft 
AaoT eene bepalie^, vcrboadcu dmt 
naliet, bemcht{|(bl; met itrnikroof en rrima 
HOOIT, fi«7ir. d Gr. \h2. lleeM w«rd 
Uovcrheit ftebeeiJght, onj de beriiehlJghdeii 
rye L'anderrrBigheD, soorr, ,V- IJ- t\. 
, .. tcrnchti^bt jeneeat met een merkljrk 
ooverspel , 1'M {«e ook ifr. 2, IS! cm.), 

— üe be[ial]Q^ 'u ook verbuudeo Jour 
muEiealjkglc kerklujrdca. en andei^e , beroi 
Ihitterheit le^ghenj d' Uiiraomscben , Huorr, 
Luideo .... die , , . daar rao, hernghti^ 
IJ besoadcTË geOkêeatcbip met ileA Uu II 
sMKsa, BiioB. Weer. S, 1B4. 

S) BerueMfigii wordt daarna ook ^e 
gebrnïkt, iu deii aio ran brfaaméL. 

a) [n slechten lici. || Het Slut te Vil 
ruchtiicht voor een' noortVail eu Iccrker 
HOOFT. If, H. 350. 

£) In goeden liu. [| Een Beat, bcru 
VOOriJlellïO, UILD. &, 29&. 

BEBUlJi'EIiD, bnw., Toofkonietide 
t«rtn. II BetuifeU. Bealnmmerl te *che 
ODgewwoe beleticlea, t'm dal men aicli 
kan, WITSex. .ScAeeptb. 4S8 i (lieoofe] 
Ssevi. lgl, _ 

BERlTtKEN, bedr. at. ww. Va 
iemiad o( iel* ruikeo. |J Ziet ghj niet ha 
koort» de hengsten door bet l(Jf rffdt, 
alechtt de merri bemiekeaP voNDiLL 6. 
aan^boden liiciar vin alle kanten beaciia 
betuikcude, r. Xfv, 1,10», 

— UcerdrachleLfjk Toor: aeer dioht 
komen. \\ Liet una dan oni jnu^e jaren |_ 
Ëer tra^ ouderdam 'ios kuml bervycken. 
Bfahb. Vi'i. 

EEHUTTNIKEN, bedr. iw. ww. V( 
Tegen CBQ au>ier guard fainaikeD. |t Eea 
bengat beraiinikt allyl de aseer Ai» hj 
TiJN. Ooirf. l, 243. 

BERITSTEN, cna. ra eeae eakek 

EW. TVïT Van lliufnn. blul. iïfI*IM/4f« ITIHDJ 

1) Van peraonen. 

a) Tut ruit kacneu, rntt ggniclcn: 
va'iteH, II Vi/i«eal oeb, laat «f'.'.,, en !■ 
Mfjn Heotor in iljn graf, rosTBK 386. Gh] 
. .. moit stiiE bersaten ia dit graf, vohdi 

t) Rail nemen. d. i. geena pogingen (l 
om saD een {bepaalden toestand, Kaarin 
ieta te veranderen : (leb daaraan onder 
liad getcllieid , maar findeLIjk atil en ondi 
mat, iCHiuueL 3,. 29a. 

— S ij ieft bcT'H/en . Iiel er b^ Ut 
Terder uicta diMu. )| I^^n maatregel bet 
genomen om bem te dwin^n, en tli dis 
lal ik er bg bernatca. — Ik wiat nieta; ik I 
Ik bernatte ilaar echter niet by, Ltts. 4, 

— In üU ieruilen, licli in icta teU 
er aan oaderiierpen. || Ik moet bcTnaten il 
mijdelijkc. — Myn vooitd bcTiiaUe in di 
mjaer Moede/, Bur^. 2(1. Ja. ik ton 
suinuen, tndren myue r^e duir in atemdn 
deiLgid er io beriulte, Liev. 6, 393. 't 
ona Mj B1LD. 13, 75. 'I Zon m\j «p^t 
tou er wal i n moeten bemateii , K. 
Geloon ge, dat h|j ,,.ioo kalm lou W 
in de «ergaiairip Tbn t^^at WT? HSLII 
1 . J72. 

d Rmt neUDt). d.i. iJüi rorUton op I 3 BERCS. BEEÜS. 1938 i allcca by Saï)gl«eba Hhr^yera, doeb 

leveoJe tatL ]\ IJc uude vrouw, WutttDi! 

lebt tiiL iMl nJiiiiddfl fti;., tuvKLiSQ. 

7. HuDijeiia beraMta in de Keiiaebte. dal 

CD pÜcbt li«d ïiilb[B<^ht, 44^. Ëeoi^... 

■e mIcdkiii ia n^DQ baujfu, bruiitea v]) 

I* en ■tellen ««rtruuwHti 'm itjuea riad, 

. St^uu 176- 

■■Ican. 

rwrt kamen, baJinui tbani («roaderd. || 

il , - ,, Die ... lic luiten . . . Aoti Ivrustca, 

tt<m/f»tJiant WJ. 

i«t i^Di, (ittt bclinndold, oLct |;eliaotccrd 

et hlrn: ïtlt taien itrusleH , iets IhIcii 

il. l*ri-ii «lua. 'wU «'lurlatEu", Thsa» 
|[ W.tttr/ «iD i» of1« aiïl, IncleD »ƒ !□ 
! leraitru, cinLexa, Bficht. u. Ltyrl. 18H. 
en . . liel ... bet drauhje beruttea, vluoit 
irbnii lor nu., bban»t, Sr Groo/ 2SI. 

■mietcualeo; Lkel u cain[9«ji e«u ure (gU 
lOMUiUi, Ucu/e-fcAatu xixi. Dit muel 
Ibtcbiiidei) CD . . . eenijco dagcu . . . Uten 
HUat bet gciicten is, h.ërkhxt, N, U. 

Toort^an, np cco bepniJd puDt blIJrt^D, 
indcLiageui Ihtus no^ in KuU-Ncderlninl. || 
ornile b«t Diet , mter meii trad tut bül 

... bel (ermoge-cj kbd dsn vryou n-iLIe 
Bö. 'osi>«L 10, a67, l>it ooderbiak de 
i|[iugcn, eu het Weef .., daarbij heroafen, 
rcjcK ♦47. 

met tjUtn; til» UitH ier»t'm, & uiet 
ga«ij, ^1 IHw^l o mannen bet besic lieel 
igb al reriiKipcQ ii. ino Uet bet -werck 
u*(eii. «i)M]i:l ^. 334- Uier neJe xsl Ik 
I lateo bBruiieti , v. srFSN , Spgf:/, 1 1 , IS2. 
Iitrb w^ de betehTÜrmg van bel kaaimaken 
inttliEi. 2f. il. ■i, 460. Uat ik u ... 
|{ gaf . . de taak lutt nter tisiuwkeurig^ 
rvegcD , 'ED lot ecne □Kilera b^teeukomit te 
UQ, 70IIKE. ffN, W. i, 47. 
M a[) iemaud rif itl*. iu B^uurlykca liu, 
I of Lel* alhaingEn. In. *ry gebruik ver- 
't Luidi OppdrmarJit , ... Wtlk^ eere qji 
, oiinAAK, J[. Bro^rUfiH. 70. Mj gaa» 
laar biaaen, W; lutcD 't op \i beruiUu, 
' ilo« itv ian.keu uicl iinD^D, lanokhuiik 

derbiid Tan TciJeDMriugBii , ODJeTstelliDges , 
W, ten tifxichte van ij« panelen wiaroji 
II Uwe laalate bcn^ireilcn komt m^ vochr 
tteru«teiLde op eenc lebjjnwaarbïid, co?(- 
X00£, De IcirenB der Heiligen . . . bcrui- 
V bf) in lid» bede II , niet dan oii. vcilkaovcr- 
pavili-, Huf. I, 2UI. Als d« TcTdenlLing 
oiet [>]) deu^lelijlte gronden te ibernaleu, 
I. ifd/. Frfiii 56. Oit gcvu^lea, dal 
gcvn Inise grooden berutt, rHi'LN, Af- 
li. Uit gefclircveDe beriLilte niet np «ene 
i)cll>u|E, uiBT«, r<Tic^. i, 151. Z^ne 
ttq Dp ^eoe redencenu){; üiiJ volgde 
■t|u Dxrt. iaveljuq, ftop^t^ -444. 
atreL()ke zakrti: zich er^^n» beviixlcri. 
ipnkt gebruik. [| De bruii van dit ^reemi 
... benut in tin-etrntifhheid. /rfTfr 3, 11. 
■ bouji . . . ïu liuunc hArleu baruïteo ; doch 
lEPCa A. 92 a. 

icrMil tan ecac mat^ht. een ^tttf.. eigen 
ICKiii of eeue tiialelling;; Ihaua nog ^woon. j| 
ld ... nrdFjfeljk Twr dn* Kerlt, iraoDecr 
afl.... dat de onfrilbaarbeid bj btm 
t, Spret. 18. 96. l)ii*daui(; roUlnkt i^Bitg boTDit, b; GemeaoebuteD, ia '»Laada Wetteo, 
13, lil. De iiLlïijereuile ma^t berust bij den Kouinv, 
Qrendw., O- iB. Het beh^r der »e«3keii berutllc aQ 
de admirftUteiltn , i'auiM, Hen J, 5S. 

ƒ) Van itufrcLt|ke talcea: bij iemand in bewariug 
fijui. II Dei<}'l htl Capitaal reedt UDlfangeD iü, en 
onder ni; berual, lakgbniink 4, 2S5. Er berait 
cea grcfut pakït Brieïca cc GcïchririeiL ander lajr, 
Hiy vp ffii bevel... loegeT-e^feld gmnudeii, Ltfv. &, 
338. GewifhIigË papieren .,., vrclke (inder dtii Notarsa 
Biikiictt berugtcuds Haren, v. lennep , iüufN. 4, 11S6. 

H| Rfrdr. ^ Ëiihete tuaUu wordt bmttffit oak 
al» bedr. ww, gebruikt. 

1) In ruat o[i icta woaeu , iets iu runt bectttea. [| 
Te looDB lult iihj ...de vuur^btluufiie Kuittii Van 
'I r^ckc ClhaitBBn beiïlteji en berusten, iiuruuNs I. iS, 

3) !□ de voIj^vuiIë plaats i^ebrujk.! voor: ruil doen 
^enieteu. || Ghf Üiocleliiuu , tJ^C u ejgeu ibrocD 
^etcaen. Om ii uuthe^t . . . Iu u liirven te bi^ruiten> 
JlMNlilirs, Mtiafg-tcfiani 113. 

*rir Ht^tuliff! 1 1). 

BERU8TINQ (ll. ^nw. »r., tonder jhï. Van 
B f nut en. 

i) BfTMlen iu de bet. &, 1, 4). De daad van 
üicb tr oiidortrefpen Aan d-e besliLileu eeocr biu^rre 
■Dacht, aain xiju lut, aan de nurMlcakt-liJkheid; nu uuk 
de ^eDvoedïifesteldlidii: waarin irieu dstibij vurkctïit. || 
All oen rt!(iie.Hjk weii^u , rnct .(luilcj'ncrpiii^ cu bcrus- 
tÏDg te ïwy^ei)! v. i., palu. Ked, \ , S7. Beu* itoffe 
Iwrnaling, di« baar [ilicbt iLeed met ijzeren (telaten- 
heid, va»uaBH, Arno;. 174, Waarom «nu bvrustio)! 
in bet onverrngdel ijke joelde» nour flauwbaiiijEbrid! 
MUbiiiiit, J. F. 1 , 181 

2) Bfriuten in de bet. A. 2, fj. Ki^eulÜk: de 
towtlDii T«n fejj iemund io btnTarin[( Ie i^a; outi^eil- 
l^k EC^t men dat ieCa andir ismandi bgrutling ii oen 
axa te duidoo dat Let imd.er htm trriuf. || H|| (aal) 
... de na^lBlene ROEiieren .., intflaiiK iinder t^m 
beruitifig boliden , lot b^ deo naaateu bloedverwant , . 
aal hebben iLilgevouiEen, iiaa.FvtB., Pal. I, 378. Uïe 
papieren ..., die ik aof aadcr P^n lerntting heb, 
K. Xsc. 4, 801- 

BKRUBTÜTG- (11), ajitr. ?r. Ëeae onbek maal 
vwi-kumeade aU «lïeidln^ vaq iiennlv, nitrustei), 
UiliüMiog, totfotling. || Periclea niel Ie min ie leyl 
{.'aende, rn^hte oiet met allen iift dat su eeo grocite 
bKraatiD$;lie belamen noekte (fr.i «e St aucim frphit 
diffKü tl'aH si graitd equipagt), V. Z. 't. KIKUTkLT. 

BÏIÏLZIÏ! — ook aaitsiiE — , amr. vr,, aunder 
mv. Ëcu woord dat in de spreektaal van Vclo ^cMesteD 
imr genoou is, hetzij in den aïn vao: „ungeurdenilc, 
trildt Iruep van koeien, vau hinderen, van (^emetD 
volk", helzy in dien vau „on^tiirdeniie bd«l, romcaêl". 
ol ook in dien vaq „drukte, herrie" ( lie de Teriobil- 
Icnde idiotica!. In dien xia beeft &il. den wriaterie^, 
vertaslil rneC propera/io , . . . et coiiiivie. . . foni^UfaKS 
Mordhiin", nasrbij het wi», óiwjc^/b, dat als ^JTt^JWiiir, 
aeeetffTHTg , et ronfiueri' wordl verklaard;, dil uw. ii 
uiig iu België iii gebruik (Terg. b^ GB B.0: ^door 
Tfgeq tv wïqd &aTrc>ien" ; ,JoDg!ied.eu die lao|>ea ea 
bertehen {•&. \. rüttttrooien) 'ia de kcrmiada^en"). — 
MeD beeft dit noord gelijkgesteld met mnl. ifrteH, 
bJ. birieAm, outlËcnd aao ondfr. itrifr, vna«r dit 
ttcrd alleen jclirnikl TOOT eeue bepaalde soort ran 
jecftf, en kr^gt uooit de afgoleïilo ,' ongunstige bcïec- 
keuii, die bij bfrirhejt de («alice sebynt tè weieo- 
Bi) ubLXKA stut nBtat btriin ook binit, roor ,meDi([tfl. 
true]i, van liÊudcTeo, liocien eni. getegd". Üaaraaaat 
heeft bf) b\rim co birztlen (wsarvaa r/fbir^f!) voor 
nttüd roudloupea , ifooi dilc en dun, van vee en men- 
aobcD geiegd". Dit birzgn slclt litj te recht geJQk 1939 JERZIE. BKs (irr net uederd. iirtc*, baen , btucit, liet onrmlir; li«wi] 
(U WKf l(Mip«ii van het vee, H'H ""'. <l>t in iiet 
Oudjrerm. met I ffnorkomt (nhd. puótt-. bcuaub 68), 
en dat oük met l bewaard ii b. t. Ju tnnl hUsn 
((■[pikAH 1. ISTO), bij KIL. hijrni, iirteji, ^innmo 
moTf FfueuTTfre" taz. (tie b[J7.fcN). — Ue oitgan^ 
iir II welticbl dcEïirdo ali iu Anrie. rtni^, t-u m.h- 
vaaketyk ihI berrie belcekeDrl hebbent hst onrijiftii, 
«ilrl r^>D4liKi[ieii . Jurii4 wuute beudc, trilde boel, 
■Irukle, riiinmcl. 

B£S Uk inic. vr. (oade vroiiw). Zie BtiST |I |. 

BES 0''< 2"^' ''• i"^ litUfnt. Ueie Eqrm «SO 
bet KiKiril ïa vadouJs, uasr liet ccb^at, neer in 
flourd- Neder land in gebruik m^eot . allhtui \ir^\i 

\/^ TEBDAll, liocb bij KIL. klimt hy mas; UA MuL 

kende hne [tehdah I, mi6>. on br:ie (1. 1040); 
ntt hatt Duittand '?m (lie 1)1, 11, kol. I:1S0'. Id 
Nonrd'NcdBi'lBDd eïjd thÉDi voorDniDcIijk in gebruik 
JiM ea A»i> (bat laalBt« klinkt itLiaEler «llediAfrtch), 
CD i^umiBst, vooral ia iamtaitclliij|ccn, ha , h»X 
ntyoinloftiBch rti\ tiider fföon] ii (sie Ül. II, hul. 
1E3S ). Ue viirin het* vm !*!(!« iiwoordïgt een Ond- 
KcrmuiiBchen nominHticf, in het Giithineli h&ai, ftui 
batj-' in vcrbciiceii QUlUTAllcn bËanInciordl bes. en 
btiii» nir>et verklaarit wurdüu uit een Turtn met i vour 
de y, ePD Efrichijiaiel dat stjae 'Oorauk reeds muel 
hcbbrD iu het ludütreriniiailiish. NÉttt Ata vorm tUrt t 
kouit iu het Germaanjcti puk een vi.rni mrt s ïpor, 
wnnruit ïn hM WcAtgrrmuiiich vormen met r ifjin 
Dalatuit: obdi. Am, nbd. btrre , ejiff. berry. Iii Ncder- 
Uiid«diB toDgTnUeD ia (irr* niet QabeVaud (verii. b. v. 
ni. Jll^ kol. 649 en 468)^ eo iraAmhijnl i)k itut 
ook KH in VUaiidi^ren Rn ZrcUnd ^vune teier daer- 
mttiic in vvrbinil [li^ UI II, kd. i&41). 

1 ) In 't hI^ehvud, in de tail vin het dij^el Ijkicli 
IcTCD Bciiaiiiiin^ voor allerlei kleinedreiijie vruchten , 
min of me?r pelijkenJe op aptèrum, moerMen. 
Hrvifiit tn defg , die eFtnwel in de ir^teiitcliap tot 
xeef verschillende ■oorlcn kuoncD beboaren. ( lie oiidFr 
i). Buiten Hmeaitdling thm) mcw^t iii deu il:ii vbd 
(wiltc o( road«) aMbfi ' Ri&et tuim'i»'\ of :^üTtfbe* 
( Riift »r^i^in ) , behiioreDde (o-t de lartiilie der Orotiu- 
iarieeefit, |] S(j ea gouden iiiet Kbcerne ren buikeD 
pluckeo, Ten nare op hur* raderi erte ^htoBucn, 
«. BLJM9 \Z'A (ed Bon.>KKs). Bitier... van beaen, 
T. HAHDEB, Bufol.^b. Gfottvlario rubra hhA^ Croint- 
laria fra»rmiirina - h\er te lande Briiekeni over Zee, 
niiieT ghemevnlqrk Aelbmïen, DoroN. lSS3ii. D'seu- 
■ aiftne «ildcrniiKiL . , . tien blMtront van k»«|)|icn «n 
beiicn. VOHItüt 6. IHI. 1>b kwartel ea patr^t uien 
op koorn, ... en de Ivaleri op beiièn, B8B.K.llKr, jV. JI. 
3, lilt. Knrieun. Krieken. BcMen , Pruimen,... en 
•.DdefQ ligt-vcrderliyke b'rnylen, Ilan^t'. e. Amtl . 
IIS^. Waar de lakkeo ... Vul vai) rpode beaten 
■taiu, T0L1.SMH 9, U'S. 'i Loniri^ woud(i«n-u, Wur 
. . . eca mri>jo beEtn laa. BoaisHe 3, 8{9I> AU de 
knaap kwam beiien plukken (bedoeld elJq aar^ifieK\, 
cooPMüW. KinJerf. 88. 

— In do oadcfe tsnl ook voot druif. || Dti bra 
van At^im vatt wel kleea, dtwh . . . hoodt heler . . 
Hkt' imatek dan alle wijn, ^JOnukl 8. SI5. Ghelfjrk 
iijt vela bcfj'cn riameii jreper^t lijnde, erae irljii ende 
dr&nck vljelet, eu4c hem ooder een vermengbcti. Ferm. 
w. 't H. NiuJt/m. 

— B(J clliptiieh g^cbruïk ïi beéitn de naam vonr 
jenever, ^etrohkwi o[i twarie bfïien. imin^jmevfr. 
raoii^ jmi'vfT uf rood Isit l]L T. kfll 19). || ,W>t 
tal mijri lieer ^cbniikeor" — nl^n elaa hcMcn, aoo 
er die ï^|q." ^ „Ben glu niid vcwr m^a Heer!" 
Hthriüenwilie Siiel. E. Zée. 2, 7. 

2) In het UjX'iKder, ali Irrni in dn welenichap, 
B«aam{ng tour vleetige vFuehtea, bQ «elko de geheete ;iieo bdtMl 

'en, de ini 
a., mur I 
'ba. 1 

Ui {StJ^ 
vrncblwand sapriyk ia, en de eaden, lundor i 
■fecD omgeren ie i^n, ÏD bet rruelitmUM liu 
bari;<t. Mea «preekt van biiUH in tt^uutellli 
tleifncrMthlm^ piierrirAlcn, iovtkanatervrMm 
4/ramjf-^ of ciiTomninickien [ zie oudihiks, Xm| 
Flmtttik. I, )54). II Tot de Beiuo bdtM 
oalbesaen . de baacbbeneo. de dniiren, de' 
deo ajirdappel, vao de bcrberie eu,, 
van de iiHrilbej, du bruin, de iii(i«rba. 

Natnenal. ALa tireede lid. Ja 
aarii- , berm-, berg*, ihwe-, boteh- , trftm (j 
liroat-)-, hmidt-, Jtnevrr-, iUfi-, Jir*ii-, J 
jlruM-, JijiftT', moer', ilik- , ittktt- , Mfj 
( of -btsia \ { lie die w^jrdnii of het eerct* il 
Ifiic Ook de anrler Bai ({vur.'emde wourdca. al 
beeld van etrdbetfTt viudt ineu li^j v, H:a..<i[ixE,', 
10, en bet veikl. eonlhetje itaat b|| m 
Kmdrfl. aa. en bij nAUTkiENnitiia . Fertft. i 
0»d. ISD, wBBT men ook leeal AiitiSnièn {n 
iimbiere). — Venr. wlr Bhausooh en I'maM 

— Al* eerste lid. Hel dca taru tn-. JSji 
eeue bfideplaoC, waarvan hier Ie lande t»^ 
bekend ii, de noarte iffihdt \Smptlm» « 
va.» «Ddere beide verÉriiitleadr iloar e«ne kIOI 
aan den undarkant der bladeren, de beHcn e| 
(tie V, UALL, LaiuiA. Fiora 192. ca oill| 

Fiiita- t. \ii\. bijl CUOHCL, J'n-c 4ttl d VI 
de viiff ifsifidf venneld]; bnmfltif, bjl 4 
t'fTs. 4US d vrrmeld ala naam voor «i 
«DOttcn vau Üiium («wg nUollli 
riintenk. 2, fi24). 

— Met d«a Torm tuu- of btutH'. ' 
( Ecpn. L.'i, 114), -ttTvik ■ éfuntgelet . ■ 
'Titf, -lop, -sop {Witdici. i. 108), -jriïn»^ 
-Kijn. in denttlrdcD zin al» de nmenilolhn 

I oaibcM (eio l>l. I, kal. 19—20); beu^tufüm 
ïBOH^i, {l'fffi. iHb), be*tf>*uilijf {VtTT. y 
uaiven van iniccieD die viak op d« beMc) 
Konlcn K^^'^ndeo. i 

'SER I til ). rn». rr.. het n>*. veiuig ia, 
Btiibniiiiii; i'flQ den e«n halven klanktrap V4 
zcvcudcn tniin der diatuD.ÏBche toumchaal ( 
Lfrin/n 'i, Toonlr. 1 , lüll; de rtarim ïa rail 
é en eit met -lit laatile wirdt Aaneeil^uid i 
een halven toon ia vcrlaa^cd . vandaar b*.t-ta 
b die uiet een heel«n tocin verlaagd wnrdt. || 
heet in lirt Lluilieh b. <u het Kianieh >i ij 
het Kniirlxi-li L ftiii lint üUeira itaat ïn bci g 

BÜSABBEIiFN*. 7m Bsz«aacLiH. 

BESABBËÏtHN. Zie BiztBUiKXit 

BESARREN, bedr. ïw- WW. SarreJi, 
in verziMjbiu^ breripea, 'rhauaaabekeod, || M«i' 
dikwili iiitelik beaert Van Dafiel. Werdl 
CU tiinden, acHAKi-, Bltmoi-tuifni/f 2XS (ti 
(zie uok ^'21 >. ' i 

BEBAIX8EN, bedr. Jtw. wv. V«u Smt 

1) Eigenlek, VBD s.pJJK. M ec eene a*u» avM 
Ik heb by n^rumitcrii Mniieielen, daar dj fi 
gCBSjode Salade, met Si/oup bc»auat, tiü| 
l^et. B.IUHI1T, jV, II, S. 976. | 

S) Oueigeplljk. Met eene vlaeiitnf beniM 
fErappige aitdrukktn^. || lemend, die met 
topje chdoojadï htfamd wcrit, knippi 
Slap haü^eud . beaaoid «n bedor^ven 1 1 
ffftidf kiffiifrgn\, Kxn-j'ici.ti. j. 106. 

BESCHAAFD, bnw, ei> byw.; Ie 
ieniiAiin/dt' en m^csJ brjefiaafd, liet itt\ 
van BetcAapm (lio ald,), ala baai gebniiki| 

I \ Bnw. 

A ) Vab ei*!! volk, eew ma«tifhap|i(|, tiitf 
den iinontniVkrl'^eii uatLiiiratjiat rrrkc«reod«; ; 
Tiif. II Eeae lohenriuic (in de Cbriat^ 
BESCH. BESCH. 1D42 beMhaafde wtrelJ. mrer dwi Liree ecuwen 
XmsCilHflCIl $, ö ^. » gii^Geii ,._ ^avea 
, ds gesaUnbapjMQ WËmel'Jca . . d-iqr- 
nauiiJc» ite uien ilcr L«ir.liaafiJe wcccld, 
^■i 4H. Ile rt)i[e«riu|!fi]i der brk^hsafdt 
^Pn|>B. *iBSBRiNii, tifrinn. 3, 9S. 
fMV bticbaviag «n opsocdiiifc beiillcadc 
bl||k |[t!«eiidt, {^«naoDlijk met b«lblJcleEjk< 
ciiig«siaii biK^rcD lUnd tn ^e mantc^tiipptj ; 

penoufu. II Een jongeling, ... b«Bi:1u»M 
rm, miatwtm, fifttbaUiea , Letn. 1 , 37S. 
«dluiclBudcr, xe|tt m«n, dan. bet DuiUcb 
nJ BFucr bctcbufde «raaw. ocel KÏ. Wst 
ifu gtniMoi^k IsD^ orefdacltt — eeneleen- 
... die by doD bHchaafdeu UuftcHinii algc- 
NULTAtULi 1 , 53. [>c irtifrt als bciclinafii 
tea fattMaiykcD «tand au bij de GritkEo 
roSHaXR . j^nox. il9. Uc laai d^r bfurbHaFHen . 
«n kria^, ceiia muUifbappLj, || Uc fM.n(;e> 
am . . , A\en uie& in een* bbtcti.'ufde eamvn- 
ndi kunoen virlaiigoD , Lees. 7, 212. [Ie 
vnftrtehiiligbüid «mr deCbri)t«l|ilH)CD^e- 
a dn betchaafda «taadto, vcrdkivs, Hul. 
847- Ik beb joD^ieden unlmoet, uit de 
I krin^n, . . die op d1t punt .. onver- 
rann. anrrs, t, ü. SS. Het was bem 
ib ateodi j^eweeit, dit uo-lk bochiiilile 
fialftk ^u Honandbcheu miDai) iMcn. 
«dl e&2. 

IpaiQdhfdcii en DttbD)^a. \\ nebeBchaafdi uit- 
te» voord, va» eeae linl, — ïlutbuehaafde 
rid alfcnt Ie acbjaeu «uur duizEode beuie- 
I men ecbler hooTea moei, L»ta. \, 145. 
bocrl ï» hrt EDittdlervrieiLdtchap, lddbjbs, 
, S-SO. luaclitnemïo^ der furoien «an ilta 
I Oiri^an|(, oiEi. SH3 i^r beer^eb'E ann, <Jit 
Mr baobaafdfi tann; e«D onngennim gezellig 
tBalHS. ;/ür fifud. 2. SSC Dat do litti- 
litn lyd, lae' al hiinnie buchaafile Tormeo 
jgeootiiiciht, buune licbninen plicblen Ie 
feOOaai. SfhfUcub. 8, 169 
W> ' <atl xqM)', — 7.A6 a)* bjj menicfaen 
iiii)(( gvWiLikiAttjk il. II H^ eprcekl Eecr 

\r$thaafd, beiehiiafiHiiiiI {zvi'Xk woifrdcD);. 
(</A, Uiaat iiiel meer in t;ebrinlc(^BEiti>0T- 

■aar door '» llerlcigeii liaudrlnyt aan 

■üaafdflyi. maar i«er vtr^tmmbinr. onder 
tgt iiierdt". :iaL>i. »]> wAaRH 1. 4»7}. 
, (d da b«1. Al en lil- BatfinrA«afil 

V, kol. lölS) (,[leilavu«nnurD. . . . d«' 
lan b«lr-jfe!Mrden e» fialfbetc/iaa/^&n", 

e bel. B) Fijm^trhaif/d liïa ald.). 
jf. Inde bet. B). Jfdöjji('a.;A«n/rf(pAUpng3 
al* een Aij<^ btin/iaafii^ geleerd man, 
irdecrd", *EtuBM, Bui. Ütn^. 3. Ui); 
\fé. door al te «Krl^Ade bearhaving ouna- 
irordcii (,Zci<) a1g«ineeu Bohijut railertands- 
MD , dat . . . •lei'htf uffrbttcittafdnt , uvu- 
i ftrdaebt wurdeu haar te miiaen". n*Kii. 
1. .V-'i H. tfiS). 

iAAPDHEID, «nw. ^r.; hel niv. 
Mmliarlit. Vdu Biachaffd. 
OCataud van beteAaafrf Ie i^n in tts bel. 
Icre tdirUfeTB mk iu gevallen wairia meu 
iittM; |cbtuïkt II Keedi icer iroeji lijn 
cnvi* landen baatnatd ^L'worJen donr het 
UadiufHIind. *. ibrubkt. Lfkl. A, xa. 
inilal, de voed «ter dtr bncbaaldlirid , de 
liir*n, T. I>. raLM, Sai. 2, 48. S) Üo bacdaoipbcid van htiuhaafA lo ijjn in de 
bet. B ) , en iinujs weinig meer «etichtliende van meU 
i^rmahi^üktid [ver^, fr, pohfttte. waarbü «o drrgo- 
lijke overgaae van beteekeni» hccK plaat» grhati). || 
llge veele nietsbednidende kaïapen bfvngen bet «er 
in deeta tLiterl^ke bbrbaafdtipiijl Lten. I, 3(IK. Dan 
uiig eiicliit de beirhanfiilieid. ei> al niet de tri«udBcliap, 
dat men %\% nuk wat uaar elkamjer rnege. Wiblich. 
ï, J<l7. Woardoor men,, eeu ruwen ploinjwii louo 
dion der beg-chaafdhcid cu «rclIcvctiJbeii duet ver- 
v«irg«p, V. ü. PALU, J^dT. 2. 41^. Z^ <t, w. ta/tt 
mfiitfitti hftndea «iHeK^t te Kuricli- teker niet in 
kiurhlieïd ta befcbiafdjieid . vosH.a.KG. Inwijd. lüT. 

— Htt mt. BCae enkele niaiil in <leu fin van 
plieAtpitffii^en, fr. pólifeuft. || BuchasfDiedL-n , en 
cervmonLen, dÜG vin [ninderen... ain^ncnt worden 
Dnilr«nt Itiiden van cea verheeve ul^at, v. iFfiM, 
.Sp^et, ;. 81. 

BESCHAAMD, bnw.; dn Inpp >. ««rg«l. 
«üinilii nf ni«t il) |2cbri»i)(. liet ver), deelw, tiq £<>- 
JcAim^it (tit Bid.}, alia baw, gebruikt^ en iiinii oiet 
duidelijk Fan btt (teelw. te nn de rsrbcid en . 

1 > Te «ctiandc g«CQaikl, met «ehaude btdtkt; tbaui 
veT&aderd. || Lietae beacbaenit enJe te scbande wor- 
den, die mijne liele inreken, Fi. .IE, 4. Gy verlutl 
<m« vui OQse wederpRMtJdeis; pud« ^ maeekt uni>e 
halcra brachaemt, 44, Ü, 

2) lil zijne ïernaehting (elenrgeSileld; thaos ver- 
oudord. II l>ie vrglljtke b^'^e op G-odc . . , eu Uct 
niemMnden bCjcbaamE werden. Overmil« Gndt ^hctroa 
is fw:., coGRiaiiEPT 1^ SiHi/. Ka Uet my nicl lie- 
ichiemt wnrdGD orcr inijne hnpe, t». \\i , IIS. 

Ü ) Ztor verleen, zich aeer ïcbaniieiLde over Jcti 
dat men ^e\1 duet üf Aal men *rq anderen niiJprciiidt. || 
£. Kd, neem liflt. ïoeie kind-... K. Myii heer. 
m^& hrCf , ik ben bt'jichaamd 1 1. w. raamegjf tane fOOi 
dif word/ aaMyi'b<ifln)\ i,4Kaf:.>inijiK %. \AA. Weei 
uicl bMcbitmd, sprctk vry re<?hr uit, £, 2Ü4 Aeh! 
raoolerlief, ik bieii iwachnaind ! Gy gprcrkt een taal 
dïe niet betiumt. 4. Si). '): Bid u, maak my niet 
besrbasmd. 4, 85. Ik g*vflelde thQ bejefiaamd cd 
diep getrniTeB, V. tBKNBF, Ram. A, ï&. Laai je niet 
bctrihsamd maken! 

— Geriiilpid donr eene bepaling mrt oivr, t| Ik 
ben., onvoldaen , heiFhanmd nier niy lelt. Luie. 
'i, 6. Zij bl«n«de, want sij wis be^ohaimd over hsrs 
(ledachten . rTouBT»l.-Bi!Uf:H*( , Gdrh. p. d J. 'Al. 
Ik vatte ie (t. w. itjte haitdea), teen bjJ ie, be- 
fflLaBipH "««r E^a g«iQï«Diumbieid , ferug wilde trek- 
ken, IIH.ITB, f; O, 63. 

— Minder gewnnji ii. eens nnbep. w^ji met nol te. \] 
Ik Eiiu begcbumd lyn f>in my isu 't bnof^ «is to 
ve*l terlyte luiden t* begeevea, I.ahoimihjk 4, 208, 

— In België onk met aadcrc voiirEeliiBlbepalingcn || 
H^j ï» iu niemand be^uhanwid [d. i. verffs™ voor 
tnemand^, tir, q-o 101)., Ue iiLoder» ijjii dikn-ljlt bc- 
iRbeamd van perinnen die ie niet kennen, Jld. 

— In Brabkntouk «■«! in den sin vin if»<Mi»ti. ims. 

— Eenigsiiiti adv«rbi4al || Piet keek betebiiRind , 
¥. ALPBinv I , 447. 

4) Scbsamaehii^, iugelogeu: allee» by Btlgiub^ 
jchrijvers. || Haar buchïiden , brsphiamden p^oet . 

l.OVBLINO, Sophif l)Fl'2. 

6 j Van lietaaa^iiii'ebt; rowl, bhiende van arbaamle; 
tnei h»schaajaile kaken Is Uofc Ibinu gewoon || Wat 

krijgt''er menig man een paac beacharmde waugeu 

Om dxt by iuni)«r groot ia hieateu beeft ^etroal 
ËcD romje sondcr kees), raTH 1 .SSQ n. Wy kennender 
toch niet als en bcBcbieml aeusicht halen. luaMMioDK^ 
(i. Wnuteri |4 Het na«r my leker lerdt dat ik,.. 
n teltan snO ec.li pner br.t'obBrnldo keken, FOlBTaiB. 
Mm*k. 99- Uoar itond ik tuen ivet beacbaaoidckaaken. Slaat. 1, 2>1, 'k SIjiuJ niet meer mcl bciclianiDdG 
kakeiL All tuius Feu lielju tdb ac^u );if , v. keggelbN 

6) Schamel, arm; liiaDi «Eruudcrd. || De TatllEQ 
bcbbcu ook «ertcbrideoc Ge«ïteljke Orde».. . . De 
UervicEiti worden vaoi Je g«mccottumDt«i co be- 
ne haAuid «Ie ijehoudea, ox bjhttn , Reiim i, lii &. 

1) Vnu de Ik humt deel en ntimtr m«a lioh 
ichuint , de eelmanidËeleu . liiéoi icrAudcid. || Alioo 
dut «j haor bcbcbBFiiLi^e toleii Dict cd coudejibedecken , 
WKLZII3, Betc/ir, t. Leyd- 476 Arm . .. vdek, di« 
gealii tiaeckl litpn, hehslven rfil «y . . . efti ilMTt 
vaD dLcrj^belijcke (t. ir. iian een icAaap) voor de 
besrliuKiude Icdui Jiho|j;gii bftüden, £fffm e. Voirrig. 
11, 52 ^. 

8> Bjj ciitilerB, inxaDdErbri-d ZuLdneüerlBiidBche, 
icbrijjvrr* ook ia ruiinRr gebruik VQor s' d^t^eue 
wuttravsr mesi zich m»tt tEhamcn, «rit ivjuiud tul 
«chandn ctrdit. |,| IKJn lev^D niit ie □»;! vaa een 
bBacbacmdoi svnJB, Naoh van ceu vuflder diop-b , 
DB VTNCK, Wekel. yttjrt. I. &4. Ëea . . . ooïcrbitre 
Trouna ... loopt t«r>taDilit in hiiyi, bqo b«Bcb*emde 
tak.e is dil tovt bier, datid. Doolh. 4Ö8. 

tri. BftiAaamdelijJi , tn^tcAaamdAtid , onieMiaanid 
(lie iIlg iroorden ). 

^lanienBt. ari. SeinAea-mdwaiU^ ( .OBU'Sr ilgbe- 
meyue vjaudeii 6^.icAi«ntt-mar.ciingAé", T. noucKK, 
TVtfcr. rf. ÏViiui. 89ü); befciaaMii!:»HiKg , het bn- 
■DhBB.uitl makeiL (gUe velerlei heichaamditdingp' ,i\^ 
raCD (t.W. d/j ^tini/) AndtrgH&t, onidat icdcfteB gclchift 
da.1 een kind meiii|; djng uiel' gevuelt, d*!^ h^m i>acb 
diep n«iit!" ur.KTB, (.'. O. J2). 

BESCHAAMDEIiIJK, bijw, en bnw. Van 
Bfteiia-rmii. TbsuB «eraudml, 

A) Byw. ( ?in fi'^ic). ZiM^ dat de haatleleade 
[«rioan ll^k ^eeft vBd beschaamd, Terl^iien te wei cd ï 
by KIL. vc-rta&ld met padmter, r^eCHifitf- \\ 7,y iluegli 
büchuRidcIgck ea droef haerc mgen neder, tuudsl 
8. S-IG. 
U) Bnw. 

1 ) GeKhlkt om iemand lot icbumte tfi brengen. || 
Ue Koning, over 't bedfyf tiq die JoucIcvruiiiireD 
taiiDocift, tielt bem keu. vf hj 'er eeu be&rbacmle- 
l|)eke itrafTc «on wiilca a«a dciËü, c4Ta 8, 4JI. Ghy 
moet B'Z.Elii!a begheven lol d.uj»«D( bette bacuidelucke 
VBrocJlmoediogcD , pk buck, ÉoëJ. \i9. 

2) Z^iuig dat men er «ler betehaimd tnuetiljii, 
aïch er ofer moei lahamen. || Bewhaemdel^cke moa- 
d«[i Kn dlïüeii . . . nltt vcrbondeD Wanneer het iemant 
alet. CL7V \, Alia. R«n ander Ce beriepen ia be- 
■cbacmdellilk , JenL f. h. opr Gt!, Ufi I tfi. 1676). 

B£SCHAAUrHEir, mw. im bet m'. 
komt niet voor. Vitn Beifhitamd. Tbiot in Moord- 
Nederland weinig in gebruik. 

1) Me ig»ttuiii van iemand die hwcbaamil, die te 
BCbBade gemukt ïi, || ile Wacrbej't . . . qigclBt den 
hooiaardigbeD met naardige beiehaïnilliejt, connM- 
HsaT 1, ADdrf. Laei ui^ne tc^ustiLudei-s mel«ehande 
bólcloct irerdcD : eode datje itlct hatr beschaiciDtJiejt 
lich bedeckeu, al* met txata ma.a\jt\. Pi. i09, 2^. 

2) Soliaude die iemsaii warM aangedaan. || Dat 
heCD aeer . . . qünlde en knnigdc de bcïcliaemthef 1 die 
hem den MaW ... lea gedaea badile. Hut, v. Vota. 
Air. 1 , 51. 

X) Vurltï^iibeid, Mthaamte. |) Hebl ^h; dna olêt 
nel ^otc rcdea van betcbaiuftheyt, il* ^y merckt 
UW6 traechejl? t. a. ii*TT. t-tur. ii^rr. 10. LoüjieadB 
met bodoe «thaotelhe:;! bloot, inndpf oeiji|tcb«iehiEiiit- 
hajt davr in te hebben, O,-/. '. tP.-I. Votrao. 
G. )U. 

^ Inaaniicthri'i el* uortaak Van bluaeii. |1 Diea 
mr diwr beaeliacmptbejt wordt bloei ia aicoit btcl, nDta. 
liaeiU, Ttou a. tl. 173. Ue JoSraoKTC , gfiljjflk «7 d*« 
ter heTteu IlbJ, wiert van beifhaemibcyt rooi 
nehter lucr (lorto, foietkicb, M«tk. 84, Tot 
zjJnB iMren rüod vAn heicbQB.iadheid , DE YOa, S- 
geu. SI. 

4) In fttorkcr opvatting: angit. beutuwdheid, )| ^ 
Dacr mi^rmorrcD wel outrcnt ij c vTuniren *aii kisitna 
van V*caiiithey*, «aui elle nachten AaLm ty (1. 
de SpaameAe ioldaien) laewn nllerrocn nft .■<7 deiti 
«ouden ghepillert heb^o, de roTtUE, liiij/i 
Sjiujiinaert van Lii«v«u, wel nultrent *jk, ... quaa 
bier voer de itadt ende die deden oni «reder 
ecD groute beuaempbejil atie, alioe dal mea mo 
ia! in v fl|jeii lijii, il(l. 

BE&CHACQËN, bedr. kv. wit. Bciacbea, 
bEr3)>u<tcn; IbmB veruuderd. || God ... aai . . . buei 
bedrjf tipüL'baphen , wtbnHovü, f», hl, 7 (bjj Jiir **a»a. 

BEBCHADBBï, beJr. iw. wir. Van Seka 
Mul, ieicJiadm (vxKDau 1, 073) Beicltvlifi 
beiiadeulcu, ducD IQdeu . in £crr «r(| gcbruib. Ni 
I7''* eeuw ïeronderd, || Ijiedt ona ... den 
vr«eiea . ,, En declea den nfrmcn dieiyn beacliaeiR^ 

DB CaGTELGIN, ConU B. RhitOT. 91. Da vj-BOLirn 

di* loy willen benchaden , noumEitT, Gfxrr, 
2^4 (de ouk 220). IJeaï Eorenbijtera . .. StKckeni 
te bescaden docr liSer ticürljir, Traii- m tl. 
'i liCaniiici <j[ifiEr-re.i!cn, Uie letten wat hi^t r^ck 
ïonrJiea cü tie«ebadea, tonubl 1 , 29il. Ilj ja 
r(jFi cjr^b«n Bdhae, die and'ren wil beat^baden. 1 , 
(ïie «wk 1, 6I3i ï, S76 en»,)- Die baiar lot 
Inat keersn, Hei{;b&den bare Ziel. iiorriCRUA 
Luitl om Ie beecbadeu, olihaam, Ttmerlp. 147. 
Judai Eoelit cjn' lieer, dgor vriendlsehip t^ beu-had 
Te levren door een' km, ^nblo, Poëtfj 8. Ëcn 

. . . loo bnrd nli boren .... Dien Ue 

Unsfuloul niet lisht beirbiukn mig, iloI 
Oid. &%. 

Iktli Bttchaadiirid, Bchaile (iia mm bccftj 

(„Ue buuilere of buuderi^he ... veFmaeh 

Khttitkide t' bbeleae in sctieci uji deu celfos 
C0Ddpni|ineerdrn", ttim'. dt Gand ï, 148; .„Soa _ 
■cbiedeu dier... ieicAaeJiedeit der Spriuchaaea' 
de Acki:r«", rB^aïJCK, C/iron. £, 14 t^)- hetcAat 
dd baudvliaf^ van iemand LwaBd te doen. en ook] 
loulaQiL waario loo itnuiud i3ieniïDf(:Tnt(EekDm(i;i 
laam [^Wicn dalae clapbeu, Wmuecr tf oammeaj 
hiuderlïct bfidaelY'^ Dtotok der Amorfvii. 11^ 
ificiadiff, bcbade doende (vTca u my niet (irotfy 
Eirk maer óeieiaedirA". hb iiehb, TetJam tt7f 
,0 ]«at die uapbeaDilirb '£^t op den boort vaOiStyt'l 
Acherob inehadish ODiilich voortghebrocht". voni 
I , 9Sh iifiekadmg. bealdcelinR („Hel ^rhuiide lei 
iJl{)t toQr'brru[i;eade de beletteteu, verpcbtijigeo 
itichadi^gm tutter lalighejl". Bul. t. Cüm. Adr.i 
IS; „Dit Uarpen ende llayiliijden Ie drejgeu, .,, 
bedwlugen met af-le^inge. brintatiDhliDg* . kt 
dinffe in bare goederen" *«*,. Cr. PUifaafi. 9, 
ook in den ein van aanvai, in legenslalling 
ver^fdigifff Cn?ï «tePJeo ook veeterJe; vannrcrl 
tue, «n ander gereedschap van be^eherming en 6m<*iI 
diaii" , iiDfiFT. jV. ii 7!9i. 

BESCHADIGEN. be<t>. r*. — . Een kne 
vorm naast BfaeAadm.tu waardcxrr dat woord gaaiiile- 
wc|{ ia verdrciD^ei], hlal. iticadigen {tkud^m I,^^ 

A) Met tm penoou «Il Tooiwup; thua 
meer in ^braik. 

1 ) In 't algemeen. Iemand benadeelen, bam k* 
Jmii. II Alte xondaor . . . vuordcrt ... int btif^bai^ii 
vso anileren »ijD ey^hEo «chadc, touapanutT ) , 20^ 
Aeb lulliel tmikeliFiiil harl I luttel cao u be»chadi| 
HDOrT, Ora'. S, MH Wir nicmanl ^atUl.l IM5 BESCH. BESCH. 1946 hA bacfaiJi^t, Die ««rt «u Godt TUicliouiit^ 
loiitKL 7, 194. Deo .. . Muiebi^Bar. dia .. . to-aden 
ttl imcedca, tüttn io^Tiitbt. om te bedriegen, t« 
ligen. irt-c. 6, 827- 

ItiBiD^ Lrcnkeik in siJD ttcht, b. «. iu t(|n 

iieebi. bcm ieht.it tocbi^iigtD. || Ia vatf^tu 

iaX etck ten, dier by (^t. h. /ioor ttkeri gelimmfTten 

4t 4tra(r%) pretenderende t>Mchuliglit te f^D, 

Im ttjJca ^Tj ibct diitr tun »i)trujDhin^6 te 

iiui, Knirmt v. Lfyd. iS. ludien tenich Landt. . , 

Borgenn met onnrbte be^ettel, (ceviDg^a, haer 

gtB O»M . . . btilde . . ., ssl de cltgende Buri^er 

wtèentn . . . umtereD icet rechie ille die gene, 

Ibv kmI. die ujl htt Lnudt ... nacren, dacr 

BKrga WttTt htathtAit\ii , Br^th!. V DtE^nfef 

I, fl, 10. IIgo Isogduyiijfheii outIoh;, iu weElkeu de 

UvArs *«a Ugllkudl, ÏD hRer Bealiael en.de Vee, 

<'-> beichtili^ht code berooft WBrcn, Byv op 

7, 26 {ffl, J675). 

Aj l-maiHl lichiiueli^k letsel doen l^den , hem 

WataKB. ItwcUen, || >1^d Qridt hecfl iübcd liagd 

pHtAao, inde bj heefl deu diiljI der leeuweD lof> 

gnbara, 4t\ tj u\j nifit beschidig'ht en bebben, Dait 

ft, XX SitA tdc gcTC o de marhl oin op slDcijcca ende 

MOfioBBMi Ie treden , . . ■ Eode gifo dlagb. cu aal >i| 

wlttiihii haeludigetL, tut. 10. J9. WnnuKr... 

•y BVt de Wageu omvielen, ... en ik eeo weinig 

MB nju eenc t>i:ea betebadïgd «rierd, hkinsius, 

fm». Jr*Hl. S, jtg. Jk .. bevoud, wbiildclt het 

^■■A op tyoB beeuen bljft ileia , dat bet altdan 

^Mf hét *«r|tirt uiït btschediiiid wurd, de bul'tn, 

S^*i 1. U> 

— ] cuondorlieïd ia toenaasiug op het Jcwetien eu 
dndaB Bwt «lucaea. || Luil om deu vjandt te be- 
lAadtfhai, te beder«Bü ende grDiidt!j)clE te verdeka, 
vMBUnxBT I, 163 ff. Oramc njt den lelfdeo (t.w. 
MWf ttirktt) . . , heer te mviiea verweereu, endii! hare 
Wagffcan ofle vervoVeM 1c bctrliaedigbcu. ohlbiib. 
Btmtr. r. Leyd. 85. 't IJetcliut, dat aiJLe vimrate 
mimètm (tnR^k Wcliuadighde, iiaori, JV. ]i. H 
(bt Mik 270], liet de vnuir»! Solijaltn ... !□ eeaige 
ranostra ofte «ctie met de» VyamI zyn . . . beecbidigt 
fXMtdMi. O. PlaeMlb.A. ]a6d ja'.IG'jg} Vi«r... 
ketfala . . . ittar «in den ecu een aalt [lialool ap mj 
Iwt*. eoader dat i\ nu^en» 'kar «aa besehedigd 

4) leoMiid in dea oorlog aunvallca; vaudnar bt- 
tr ém üf fmd in deu zin itm ofi-Hfti-/, |j Meo noïB't 
ba (I. ir- Jt Kap^neni ^meendijck verwerende eu 
knrtadijeenJe wipenen, db niL(.'NK, IFafsf. 2-, 195. 
)!* («nbvcidienj cig . , _ dev Uuhïciiea budeui ...Ie 
nllo be»eb4di§:«n , waosh.. Fai/. i/u^. 9, ISL Z7. 
i* hdde KudiuKcu loekeaile Cd bencegcii, am reu 
hpAadinad verbond met ben aan te g%Kn. 9, 314, 

B) Met titt tkak all vODrwerp. Er arbade Mn I ) atat UDiloffeiQke laak , mee^t hii Sfruurlijke 
iMfMÉlBg; tiian» DJtt neer in gebraik. II Uw godi- 
Mmttit gsbouir... Herd... DiwJt iliiur fijne over- 
■rivmaadip! ipilivïnDiiibedeo iii hel illermiDtte 

t) Bbm alofTcljjIcc iteis-, ile thaoi ^ewooe beleeke- 
**■' II IHt *f [rfr jpriniinnm) hel gre* der aerdc 
■ia ^ «otufen biaehadi^n. L|pm£. e. 4. Soci eenige 
«aa *i Laadta Vliiole geduyieode bet gcce^ht 
i|nam«a fe iteniflteii. ... tullou de wel 
Sclteepen , . . tliulek« bNehadi^hde Scheepen 
... vwi deu Vjrandt efaleeren, Or, Plaranii. Q, 
M « ( ■<>. 1 70D ) . BeaebiBdtgCQ erniit Veldgewaï , 
B aa wj B. lEaagMi. 'I'uvneu, Bïximeii of Weydea in 
«■ AautBare . . . ia vubuodcu, o\BaKtï,^ilU. Ifflh, 
Ht. Wk4 er VBO* rail gebraken, een getouw be- I Mhadigd, ... bet «iel allM ag de wetblicden. BBËü- 
HANN, AViiiEj lis. Hy din ipaarweg- of telegrief- 
iverkea,,.. ga- ui waterleidingen of rivleu . . . -u^i- 
cellelyk . . . vcraielt, begnbadigt uf □nbraïkbi.Br maakt h 
mr., \F. p. üira-fr., a. 361. Guederen, dour bet lee- ■ 
WBier be^ehadigd. m 

ATI, S4ëehadtgdht:iii ^ de hoedanigheid van iitic)ra- 
diffd te ign, iu welke opvaltiDg Quk (,iJie ge«ue 
die iu bet geveght tta Ata V^andt . . . ititjutta, 
loadrr te konnen bewyaen dnar Loe door . . ■ eitia- 
ordiuaris besc/iadight^f^tt aan Mneten, Zeylen, ec... . 
geniruiitJrnckt Ie ireejen". Gr. Piaeaail. b. 283 i 
( H**. 17(^l<)); „Schepen , die, om nnr^Ay)i»l>eschaodiijd- 
fifid ... de Vissohery ïerlLeteu'", Terp. op WAaKM. 
28, S61 {>!>. 1788); „Indien eeae Teraekenng i* 
fjwtoleu met hel hediny „vr^j van btic/iadigdJieid" 
enz,, V. r. Eooph., a. 61A]; beschadlgwg , het toC' 
brcD^u Tan icïradé, boe naV opgevut I. „Ëcd etak 
ksoiil, . . - eeq vernogefid werktuig ler iridadipiny", 
V. D. PALM, Sal. K ÜO; ^yvTuHAiwg ot inêciadi- m 
ging van |ï°cdereu". itf'. e. Hlra/r.. a. 860 w!^((. ). 1 

BESCHADUWEN — by diebier» w,k Bit- ■ 
HrBAhuwKN — . bedr. iw. vn. Van Se/iaduw. Mtïl. 
bescaden (vejcoam L, 978). 

1 I ËïgeDlyk , viu hwcnen. Iemand oT iot« Beliaduir 
doen. hebbten. i\ Ooder d«s PopnlieTs ewl be«.rtiaaw«n , 

DE CASTELIIK, Voilil P. Rlie/OT. 131, Iq de bctpha.' 

JoLie bp'Hen v^nehujlien diertele Satyn, cdbtu 119. 
Bejebhduwd door 't peboümt', t hbrkeh. Oerm. &<). 
Esn raïm iiadctijk vertrek, . . . dut . . . dour Itvte 
tw&re IiD'^eiiboiuea «oor de lua bcEohudiifrl wordt , 
Barff. £17, l>e bon men , die, in den bof uf boon- 
g:uTd, te iligt op een ({eilaen, en daardoor elkander 
te veel beBchaduuwd beblieo, Soifdv, IS. IS. Eea 
ïellde idlmstruilc, aan deu uuur, Bucludoirt beider 

graf, ITABINS 1, 56. 't Luof dor eiccLoD. Bo- 

«diaduwde tgo pid, iJornuK, Aiddon 94. 

2) Ziurei ÜgnarL^k. |[ God ... gnve dïea -.. 
boome ( l. w. kei huil v/tn OroMft) , . . met ijn' 
btoe^^ende tel^hen, alle euderiaBleD.teeüheaïdeSpuii- 
tcbe hïtle, en BÜFrley ouwerder, te beBcbe.adU'n'oll, 
en Ifl beïcbutlen^ nooiT, N. il., Opdr. 5. 

3) Vatiddu': boTeit ielii uitgespreid ii)D (gete^ 
van (leagelen , vlaggen, leilcnjf^ en bet als bet wsre 
(lader li^ae hoede iiemeo, || Wat watlren worden niet 
btspbadawt van haee »ejleüP vohdïl 3, 0+ {Op 
JtniMredam ) { verg. ook 1 , 132). Zoo wijt ali 
Biekert vlagh deu gTooteci Oceaeu Ëeteliaduwde , 
voiNSRL 6, ÖISI. We«:r bl|jf ikTfirwinnaar.be&cbBAuwd 
door uw vlnnglen, niobammol'i tkk haas, Ocd. 
!, 13&. 

— Uok geugd van de Chernbijnen , die q* het 
dektel TBii de ark dea verliund» narea gqtlaali't. |[ 
De ClenibinïQ , . ,, die bet «noendelsel bescbaduw- 
den, Mebr. 9,6. 

— Iu vrijer gebruik. || t)ea dierbaien jongeling;, 
die (iDi met itjoe , , . hBrlclyikG . . . vrieadieliip b«- 

ecbaduwdc, KNSPFGLU. 11, S2. 

4) lljl de eigenlijke ojirstliiig onlclsat onk bel 
be^]i rin; minder doidelijk zichtbaar makeo, injuder 
bidder maken, in verecbïSleude rAepataiug. || Alt gbQ 
't hel peiicbt leicbadimt met de plujnien , koott, 
Oid. 1 , SOS. Hoeden breed van randeii . BBiebadimen 

't gelact. TONriKIi 2, 48? Irk Eïgh G>idta lih$chB|i 
leir ticb uiet evn woick rao ruu BeicbaduKcn , B , iM. ■ 
Hoe het ongelak be.icbBdii^« myu lel, v. ^ tiaiikk, ■ 
Früó 6, B63. |]fi loiidLleiirifre, i.iratr hMthadumle ■ 
tïot UBD Christuï' l^k , koosbs , jiit<K, Sr^HMmch. ïï.lö. 
5} Iets, dat men niet wil lepgen of laten welen, 
min oF merr bedekt boiideo ; thant (lehect onbekcud. |[ 
't Klry»»olkr 't welk de Hartoj^h bj iTomtlagh ge- 
bood liah naa 't iMKber te verTocjjhea, tot eea' alge- 194T BESCH. BESCH. meetie laautcrlog-- ■.- Uit, om das ouTxiak v«ti 't 
wupritcu tyner trirepca te buchiuluirea, iioorr, 
iV. JI H4^. SfwrBtvï. . . om da laslcu , die . . . md 
de Liefde verzitU aijii, te beiclLid uir«u , verdjchtl en;., 
JD^tTlJS, rnw tH Milt. il {noof), 

fl) leU ituiTcIi^ka bidekkeo, hcti\j mei oea per* 
luDU all oudertverp, of uint dofguue wBunneJ* Ón 
uak buickt wciiüt', tbaM» ti)«t cattr in pitbniili. || 
T'haas sli d' mnta wul u batiKa Vanden baert be- 

Aerlc, dift hy teadiifüwde mcl tiipyWn, vöhürj, 2, lïï'. 
Beu ie|(el\jali vnu hun bcac.liaduwt lijiie hncren Mït 
vilCe aiyt«r4.'n, 6, 448. Ilcl houn lust cruci r^iitliiivr 
btaubiuliint , 9. 7. Efü pur kDevdï . .4 die tyo 
gRnUrb'O truuJEbescbidnudcD , iisiNSiui, Femt. Aannt 
I, 2Ï6. Bre«c)i; , . . bMrdïii, die ecu gedMlUderlrarit 
... beiehaduireD, v. 11. va\m, Sal. 6, 422. 

ATI. BoeJiadHtflmy , b. t. id deu iïd tbu trrriloe- 
minst: tie hel ww. ia de bet. ë) (nAl«oo li«t «en 
getrouw uodcrdiED tuulaet, dr oprechte 'nicrlieyt tciicu 
aijn llc«r te belljdeii, lund-er beichadtiwivn ui' ichljn 
vftu vlefvrj", v. goü, /Jon ifuicAor 2, 13). 

BESCHAFPEN .. bcdr. m. ww. Vnn&An/iTl. 
In bec MdI. niet tMagewcien; hi). besc/ia^en. ThiLUt 
nog iri beljiié. 

I J lu dCD^eltdiu lin ■!■ eenr/tajfen , 'it^tOió idtl 
buorpen, :[| Hier dient Ata i]]i gelet en ^ue^len rail 
bwcbift, CATS 2. QHOj. lek knu . . . clcli eenhel 
*|||q Intobaflca ( a m/erf lezing'. lercchHSca ], TOHUEL 
8, 3641. Het j «er Wchift bero u<rerTlnet van npp^leii , 
. . ta vnlk scbnreD, h, WA. O p»iid« ?ürBt,»el!i 
of^he llslio ci:ueu laD^diiriiteiL trede bEtchsfrii, Cl, B47. 
HïDi, die ,,. den li-iUfter Bpijf bcwliaft , T. 573, 
Ua«r \ij ^Dfi balp bei^iharte, II. 71Ü Gby , Hcere, 
■ijk de geen IHe — jeJcr lunn n« nerck beachafl. 
ci.HPHiiiZE?<„ Fs. 62. 9. Gy , llB«d-liii;i, die . . . 
ilsn oiiO'DEeleD jrenae en rfchc bKiebaft, fTKiTBueaBiii, 
Ged. i, 2Qn. Wy heljbeu roli geaoesrh urn . . , eea 
tuger Ie werven,, iiidien uw' Majesleit 't gslt mur 
|g:eliG(dB te tieachaGeii. itB BBifHK. Jok en E. 1S3. 
Üal ileie Itslalc iiumkBla^ tiii enn Ecer a«rdii( [o^ffcl- 
«luk gelegHiulbeid bwihart, UK enCNX. iFfllI, \.i'A. 
Ue Zrc (b6»ehs(t]i do» Mcnccb ... b(«c Viiscben, 
40-»C,TiJB, Vaiut *» Min. 6. 

— hmaHd leeTk bneka^en , itBU wat te doen 

gtVttu iM b. #. DB BttiUNIC, JoJc tm E. 16[)) mirdt 
ook K^iegd voor : ieitisiid „merk geven*', bel hein leer 
m^wilijk maken. || Al tradt (tj . . iu 't perk Met 
rgf ichiIlkDaei>eD; 'k lou dicu blujd'cn weeiiruiriTtfck 
BetchiffeD, tonhki, 9, TSO- M«u aal n ff«n ge- 
nocgb hefchsffeQ , 11, 6S. 

i) ïtU bttare^a, d. ï. beraldtreu , in oi^t brcu- 
geij ; by KIL. rerlaald jnet conJicfTe , prrJleeTi^. |) 
Hem en 1711' aiiipIgDn-ijoleD. «iie cirli \a t gemeiu 
^Last vuDdcu. allii. wat ij den Landen dit(i*ti|^li 
nurdeelilea, te beiL-biSen, ende ion Lut het EMOilen 
«au. deii lirief . . . «raaren i;e<Ir»ii^lieD gcfreut, dooft, 
N. Jl. Ilsit. 

8 ) In ^^ eit-Vlaaiidureu beeft irtcAaffe» ook Jeii 
lin van opmtrkm. || Heschaf liet wol ht»e ik bet >)'«: 
aoo aiilt Kjj bet i>uk Iceteu. a* na lOy. 

A) Alt ane.idii>|{ «au ttkaj^tit, «Uu en diïak'ri 
lreaur{,»D. Iemand van iplja eu drnuk vounien, || Irk 
■el juu atlr geutegacf bettcbaflFU cu. bckuki'u. HtiEUKSu, 
LueilU 44. 

Afl.. Berrhaf, tiet beï'ChalTcii , en onk rlat^enc nat 
ïeU aaubrcitfct^ iii de «uigTiiklie plaatt iu sainenil. 
(,Hiin faiiiiujiiit (van de tuMtn) ii nrier/tfKlmf", 
all V. ciiAKi>., Pt. E, 9] 

BESCHAMSN, bnlr. eu «caBrk ik. irw. 
MiiL (tfui I £e/(vi>jv«ii iiaaciaM 1, ttTU). VaiiKifdiw, 
thuu rcnrwfui door teAMmt». >afb^ 1) B«dr. 

1) lemaad uf ïeta mtit ichande bedakkon. out 
TbaQa «'ercüdierd. || (Jp dat lii (t. ar. JtSMt) 
hta allen die tot Fj^IbIu* bojite hjurdeu, 
meer eade Ie o]Kab«ïrlj)eker beit^euil moehlei 
V, D. ruTTB, Spicf. d. CAt. ^. HS é, Sy i(jqI 
ja ••ordeu Eahagiurüut, eode budeckeo baer 
Jffgm. 11, S. En Kt>}', bMj kL^oiu^. QntMrl dei 
urnlruckt en itmcjpl de burner^eu ... h'l wd*k! 
hIIgd tjen \irr fiem begrhacmeu ibI , vaK(iRl,IO,l 

— lu ecD oivikeuuvaileu t\e: uiet fot «oha 
intt*.r tot ecT atrrkkeii. |.| Heeren, die huun' 
kussen (1. w. 4iii etniff niet Ümschseiiiea , rou 
0. *»7. 

i) lcm«nd M-iflbJUintcbroDgenr beita fcrlcKcn cni 
door hem tyiie verk«i>nihe{d te da«u gcTExLeu , t| 
lunf leer gewoau. || Hul dwase der werelt heeft 
ujrtvÉrkuf en ( op dit iij de hiJm beïchamen n 
I Cor, I. 37. lek -eu >i;hrijre detie dluicun uiet | 
u Ie beachinieit. macr aU mijae lieve kiuileren 
rnaiie ick 11, 4, 14 Hij ii geroepen haar af Ib 
^c(i. hur te ktïtraiT'en, bakr te H'-cfaaiDeD, 
Pdu/iu au. 

Ogirenhle uiuiil -de proef gewllll^h i^dee kin. 
i^D<^ lal 't Daiartcben iHiok gtaa' BCilück'nua buehae 

Tovnai. •*, 4*i.\ 

— Mei eene saak ala andwKerp. || Zijne eJali 
dv^heid beej^ mt) b^attaaind. - Aliul lUne uni 
riug bcm bndde beïchaaicd , keerde hfj hit grlirbt' 
iCONtcUNciL 4. IÏ4^ In bSijmoediji lelfvuTiaked 
Kunt Gij de mocdar _ . . uw tKachaneud voart 

tilüDCIll TtN CATS, Sciepp. 2)iQ, 

tl) loüMDderbeid rael beimkkiDR tvt lump. ver 
liu{>, die niet vervuld nurdt ftttehoGO men er rail 
op bad gerekund , cd die iemand d.ui li.-lcur<tGll a 
verlegen BiMkt. 

a) EigcAlijk. [| Ëude do bopt en beeoihaeint 
Ham. □, b l vBTg. de Kiinlt.i Ali «f }ret . . tutj 
Hiem (ue hopen, dat uus daer na coiii', 100 
vj üttT over b; riut Milveu Ibtd/ottt eade bj au 
beachaemt). Een ye^liek die in hem tceiaoit, en 
uiet betchaeiut «vrdeu , Ittrm. U, ü, VVeereLd 
hujK bedriegt, ea b«*cliaemt ons diekn^U. ua Bkol 
_ffaii.t^ K, 3:10. Wie,, daar in 't ■tarreniehr 
lii);|teia|t gucbreveu, Uieniet betchameuaaltTKit uj 
Oed. i. 214. 

Al Omgekeerd aegt m«ii in de latere taal ook 
de Aitop. en teK» dt vrrei. lietaAaam/i »ordl, in im 
liu vam biel benaiubeid. niet tervuld. || llirori 
iKik nil M^ju biddeu niet beMttMBHB , tik 
Qtd. 1 , iW. Zy JKX'Ba) ngt om ua iiiruvre, 
t«>ek(>mst Iit bii[>eD. En die hoop >• niel liciirLiiamd, 
OFznüH&x, Wr.im tf.. Deugd U. Willem II heelt dit 
fjlritiiffcu uiet betehiamd: Willem II ia ecu r>»l 
KuEiiu^ (leweejit, M aSinaolcK , IV. en Dr. üntt. Wat 
i>. «indf vader «tierf, al vaak uw vrecb bewb 
LaUKtLLAKn, Eriul m KI. 'Ai. 

4) Mon brcDgt iemand tul tciiaantte door ham 
uiuiJerlieid (e doou i^evMlvu. dcnir bom lu «nig^ 
ii«bt tt o*ertreff*n. 

a) Ëtf^eiil^lt, met een per.iooQ uf eene hoedaiui 
van nii ]WT<ii<;>»i hU Tourwerp. || Uw BV^dtiuidl 
Terniin tbq nicmnndl vütX bncbaeinl, iiuQrr. 
J , 100 ALFiiir.wcl gliy aiigeU'i<rt. i^t, an tl.ilil,] 
beachaauit «by mIT» dg Bel«ertbv}l Atr Bticltori 
met H nituiulyckt keniiiate, BRtiiiitQ 1, lOi. V| 
wimt eeu (cruato dcu^bl , beM:bacoead« vecle Ct 
lenen, i\\<i ali «y tiyl de kuLp itln, dienüa waji 
utn bacr beloften doiiokru . (MtNTaaoK , loir». 
VbbIb» . . tja . . . [■*.' i4«^ rekmen tut! hti ha 
lerijfft) BWJ byivadvr ^luw. Uil at . . , gruote 
DMFa «el Moa bcMdaBmen, &■■■»», jV, ƒƒ. y, |:| in on \m BESCH. BESCH. 1950 MmMw (WA] ,.,. w«l gdtlk (t-w. dotf kI/ i'i 
~ liauiw^iny R^i^' /<r Ktrkfn >. . , , ea zjj baecbumt 

Uilcre il»liics, K. 2pn, 'i, 171, l>r Irrftficho 

, Wiwi tm (t. w. ifi- pmMw) in gEuCkncht ,,. 
■laituiul ))T(dLtmeii kan, TtN katk, Sehtfif. IfiB. 
Ij»I ^ ni(l >»ii lieui bn^hinic-N I 

i\ Uok mei Mue luk ili vu>irv«rp Ei) il< oader- 

•■*(>. II |l vlMhlco t' ^iiil bcscliBmeu UalmcD <At 

't, Moiirr, Oed, 1, >&. Dk durati Llie 

CU ulaoi' btaeliacmcii 't diejalt gaeren, 

. ..Il .--J--II MutlicI , ilal iD wilhtid de ïuccuh' be- 
iiltuu»l>, wi Liji Je iiiai(« ruiling wunderljlc tLftUlc, 
r, irrKN. ^/fcf. V, 116. Uvi aDMUwüisiIccin, Die 
't i;iintlrca bciHctiidint fa» biia utctï^e krnoficn , 
IT> (.ATK, Srh*p}i. 4S. 

Ui Wedcrk. ~ In iVgorJ-NcJerland Cbani uUt 
iMtf- la ftbroik. 

I ) Z«cb >ncl tcliaiidi; Wvkkvii. || llui^li uuuit be- 
lAum ik (iiQ vu'^r '1'rojei buxjicrbrhatr, Uat ïk dcD 
kr^e onlMV'' ■ ■'* 'a'^^ril of vcrradEr, e. 'aOKj.t'KM- 
«t>KI. //. I, 220. 

i) Bbcbumd rrorilfji || Ik wij nirt. dat m^Dc 
Dcc*tcre»*e licb in hatc irijfciie viuririlea Is bcichameci 
Mb«. rgnstiwtct 4. M7J ft, Juuühm . .KfeS"- 
Ma tW nuniin, L>at i;jne Itiitder^ep* ^a^ruvcr iieh 
iMcèuMD, V. i>i;t3K. Fra!. 7R. 

Ir Vaa itltto. C. (T. vaii wooT-iJtii, rv^itticenngco' 
ndi MiLf <*eJcrli!^'jjcD , met lich ulF io fitiiji komvD; 
Uwaï leroiidcrri. |{ lirt icrdraijJi r*ii MaBKhilcnbur^h 
... i«a«l «n vcriJcniri, licli lelf bEinbatueuie irml 
da liltcekcEiiea der leiiltElwze EdUgeucu, naar vnii bït 
,,. t'taaneii hitiK, HOorr, Aeni'. nf Gr. 54 (muu/: 
VtrdMte dinjteti tKachaaiïu ficfa lelvc t. Uit bKicbaemt 
lU Kif. TONUKL B. 44G. 

k0. JSfWjI^AHiif , bnehami»g (zïe die woardeo)- 
ineitmrttjt , t6é ilal meo licb er over moei scba< 
■aa (,MiB icii'^dmWijii'c sundeii''. I)K bklIiT , If'underk. 
tl ( •". lA3tt I; ,Uii> alct bftchameiijtk te Ldupeu", 
«•las, iïo<Tv (ïiVJt- 7; ,Ucdel«a x» vuur liem euu 
imtka»*tijk ilal bij li^ïer vau tiun|ier zou beiwcllvn". 
Df IK> 110); hetrhaitrali t VrBcbumiDg (rI^b hupe vaa 
tileftw vert. mtt bnfhaimie, cu c[kiI. baodwoardt". 
BS «■DUB. .fidii :^, IC4). 

BBBCHAMINO, mw- vr.. rav. JMftffmüi^^tfii. 
VsB BifAamn Ik daad vkD ieiDAoil Ie he6(!h*ia«u. 
•1 ook «el d« luuraiid wuariD ieuiaud diGutcugevulj^fi 
kwi. II l«ette v«rwoe«lrt wifrdïii tot loifa EmreT 
t— tMBJBp. dic «*tL m^ te^nt. [Ea, HaI/'j.-IO, Ifi. 
Laai ik, boeoel lot mgncr bcirhaaiiiÏDgc. u daarvan 
da winaak mo^n xetn^c», U'iliheA. Ei, t-ll, Hi«rtoe 
Il v. 'df <)(• ila^gn B60t kindgren i bdboorea ODt- 
hMadlaf, arei^crinic «bd geaot^etii, . . beacbamiage-n, 
fl» lomi hel T«r fCHt, («Ifi verDedcriiiicen. « □- rALni . 
A«/. 7. lt^5. Kij lijliiei neg, ku liet m|j HlaaD i» 
Maa aabwehriftcltiki! ver*>i,rfing en DetchamiDg, 
aOia -TaiTts.. Mtij. Fntnt \Ai. 

BESCHAMPEM, bolr. iw. ww. Van Schamp 
af .Va,É .iii,>.i ; tiU xiL. gelijk||^lel<l rnct iieii:Atmjjfn. 
M: X <Yk.RU«ii 1, OhO), Beubimj^n. 

b-, ' .rbrii *cnii~'lcr'il. II lïeat diirjclil , dat a^ 

. . i'aui, paoiin-ileii. blHt^>|i|ieii Wcliainjieii? A. HCJtis 
IH |«i. «ogjtMs). Uueii lieeCt hem docIi Eiimeiu. 
al (harktmrln bachijiipl, cunKNiiRKT. Uilyst. V, , 146 
(at, l&Mt, F)ieu trivk «»ile tiiu[h«r)« ti;(Ni!iiiiiiiiier«Ei t« 
lMièi«|im uiils l« na yEmaiidu teiiirtkcn.u-uBi-lHU. 
4MiyJl. d. Rêrit. 4Tr. Al wirri «r Juïcph , s; , cd 
^ Üad. triiiirao om betnbaiujit, «litvtkr. £i:)/<- v. 
Jf«M m Utu Sjiolter . . ., Ilieuu belacbf , l)u<ïriampt 

liiMlil^il Tvli 'jtAft* (l<«ii. V. II VkLN. Zinnflr Bil. 

B18CHAUFERIIIT , be-ir. $« i*». Wiur- 
idi|al(k lau Aifiimj'ft'. tcb*iii|i<!r bgVpcacii, b«' 
, bmpolten, lliaui uuliekc-uit, |( I)k Pkiimc- lyVe Bm ,,,, [>ie heeft hy .,, met de woot ^treêo, 
bfisebnm^M^rt en bekrht, quliaan'. 'l^neelp. lIS, 

BBSCHANDIGBN, btJr. aw, ww. Verlengde 
vorm aaqKt (ie!i;i}Htif» ( vt.xiiAM: ) , 9S0), Tbans 
Dobekond. 

l]i ïlct acbaode bedekken, bejchaiaeD. || Üie na 
Uiten, fforitn zeer gheurt door den vromeu daden 
landcQ vuüïoiidcTED , fijidc iinjt deu ^cbrekcu vaodea 
te:geD woord ighea Enllen biucliaadjcbt worden de ua- 
comcUugheD, v, diuektbyn, M. JureÜiu lOii. 

2) Bij T. n. wïRVE {SfA/it iba] gclykgMteU met 

„rfij^'ain^fn . . ., 6gc/nppfn'\ 

BUSCHAKSEN^ bcdr. (cu weiiiQrk.] xw. ww, 
Vtn itrhiui. Ihnas «eroudcrd. 

1 1 Met CEue «chiaiit, mtt eeae senchtj\i\a% bc- 
TciligCD; met een Jv^cr. eene pUal» of uok licJi feU 
als vDiifWcrp: bij XtL. VtMiintd lACt pui/d muairt, 
valiv eitfferf nor, 

d) )-;ifcnlQk. II Men (bfiiiDhADftei beidde de UcgliCTa. 
lao nerkeljic, nf( ydL-r (uor hele^ >;eTrccit hadda, 
BQOFT , y, H- IG, H'ie d« Htrantea bdeC, betcbanst, 
eii alles mtt gmorc ntt handbusum gutiOLirdtwaii, 137- 
VocitC* \xgaa kj acii Ic bcicbaoieu ^ t, n. bij fent 
Mtfferïog), 2&S. MtJO kan ïwr eeuea overval Deu 
iKfer T>D den ïliet b^irhBuasen, voNmi. 9 , 1^6. 
Üat men... de paiaeu beïchaiiaacn; do jircuMtccdeD 
TCTdHdiiKK (1UOML1, BBAHnT. Z>e Sui/«r 619. Wy 
. . , ( voDiJiiD t eta bf^baiM vao «teen . . , , iUer { luu 
irii^u licD condc^ hscr eertijts rcni^be bi^rhauat haddcu . 
O-I. s. ff'.I. Fiti/^s. 3, 5.1 Hier Jiadiieu ïT netyls 
»iie LcgürpJBeCBe up^el-tcfal , dlo ay Uitl Ksfreo «U 
Wagens beiGli9iie[|i baddeu, ItR JDHottK, Om-ttcht 
Geieh. 1, Jl (ed. 1181). 

h\ OLei^>cL)l|gk: beveilipeu, ««rdedlgeu met ielH dat 
mBD vergulykt b|j eeoe vencliBJMiinK; dicbterlijk. || 
De ^u . . . , IJie met hier vLeuch tu been bel 
Keyeerriiclt bcic-hBuateii J t, w. die i'oof Irüt vaiierlanil 
yefiuutiefii cijn), voKUBi, 1 , AU.']. VujitHrK by lidi 
begchuijt die droorut buur [I. f. Oaiff «rna^i uyt 
te alu;;tFn, l . 1570, Lart n. mei klUikklacr gout ucd- 
luiuien en be&dliaDBtn, l'OOT 3, B. 

et Bij vertidijkiDg ook: uniri[i||tEa met ieli, t. w. 
iu et!ii |iaar btikeode jilaatuii bü vomüel. || Dbgt hj 
beaebnat ik met papiereo , vondel S, 4S:S.S4ndniri, 
beicbau» bem QÏËt tucl hutclcrn. eu lU'el blareu (t. w. 
htttd Aera too niet af), 4, &. Waaaecr niijii wachter 
[bfdoeld tl /on ffff ^iV) lit beactiKugCiii «yq itapiBTea, 
8, fl42. 

S) ) Eene plaat» iluor middel vau vcrHThND^iii^tailuL- 
ten, van de KBmeentcliap met aixjierie i>laot«eii afsny- 
deii. II Suo beeft hj de Stadt veel vaeter betloulen 
eiide bcjiaut, jae ion bcsrbantt op alle >vc^bi;(i etide 
walereo, itailer mieniïiit m ufte (lyt vu moebt ge- 
rflfctJti. oBLiBa. Beiciif. ». L^d. 446, 

Aanni. J. Naa«t bgirkaiaett «oa vroe^^T in ge- 
bruik ificAmmim (zit «enier hij Scuakb}. H '« Avcdi 
doeu [Ic Papauvr^Li wartii ^lieitchceiir, ... Ily beif hraiil' 
ttt xiJD liuyi, vriBeaeiicle alleen 't Geirelt der Getiieu , 
V, ïLOTFS. Nerf. GifcAwds, 2, i4R. 

AsDin. S. Beu gebe«l and-cr niKinl ia het 10 Zuid- 
Nederland vourkouiendL- baschansgt [tch klinkt ala (;i] 
bftronu van Sekimeis (lie ald, ), t, w. alt ■llïidiun: 
van tefianff. oulleend naa fr. ciancf i,''t!if. m 00 
ci|> OiMnHif ^ t«^eLiji||i<«d |. Ifli beïprekeu. biwla); i)|i 
ietï le^SGQ. icli voor xieh neTneii. || Ia die pintu □'«h 
«au ainnaiid brïcbaant ? Liqnffa 7, II. — M IJutit 
daer, neempl dat (t. w enxe irart btrr). B. Irk inich 
'r( hfiraneeii: è.\ itiiamnier wiil niNr, ick tonti n>Qn 
□iel belden, in Durftrie Ifirr 10, 111. 

*fl. B^*efia<tiiBi] {ïie alü.). 

Koppel. Wflbeteiianil (^11*1 wy g»a eaDiesioude 
met OD8B open aLoepeii le^ht^ de Tljftic}) »ti-èie§ch»Ml4 I 1951 BESCH. BESCH, 11 Fortugisen U »echtoti" «nx„ O.-I. t. W.-L Voyaf. 
2. 39rfi. 

BESCHAirSING , «»w. tr., m». bttehan. 
linden. V>u BetihanjFn. Tiiana FeruaJcril. 

] ) Eigenlek, abitjict. J)o dud v*d Cenc let'- 
ïctiBQiin^ Qp Ic fferptD. |) £«u balf uyre nne ile 
buchaQRginghe c^q de Sp>i)gi»rrdeti ti]rt Zuelcrtneyr 
KuujtiicD . . . om te tsliEriiiulaclcii , oxlesb, Bttc/ir. 
9, Lv^ii; 607, 

2) B^ij overdrsobl, concreet. Us opgeiri>rpea iitr- 
BcItiiiriiiiK, of oolc wel, iu vr^cr gGbruïk, dn muren 
wiSTBcliür men ïich beveiligt. |) Zy VHWOudcreü wcli 
uTei d« bufferj der FrygiaeubD , dib ÏD huu bet«liaui- 
MD^ bl|)vca DCïtcku, lONUEL G, 3SL. Vcrnoadcit 
... r>R( «y . . , Iljt hner bcti;li>ii»in|;b niet «cu ojtvcl 
kumea doeo , WE&TKHBAKCf. C?(#fj. 3. :tl4. Een piiAc 
vulo crict olTlc brkL-hnniiDjch «nu lockcD, t. nitHKKK , 
Dagvfrit. 2, £''i^. Beu bew!htniia||:h rsa pUticken. . . 
ia lier hn»t. op 1c i.laED, 3, 87. AsDïieulj'lke llrir. 
legers, dïe te ver|j;etfB lyae «crbnteude breidianiÏLigBii 
uututes. V. nrrEK, Sptef. 1. SS, 

— ]u Ziiiil-NtilerlaDd, Ditt n.HiDe te Ooiteade, 
□ok ia gebruik Tuar de fetiiChaDaiuic «au hde ilorp 
fii"c Sietor/ 0. 201). 

BESOHAPENHEED , tav. vi. In de vuiat 
laai ïiuorkoLuciide [□ dvig llii caQ- buedaiiif^hcy. || 
Dot dn idfe ... §[e«a'' buciliïui^beLt haddeu, out, 
biiLuen At at^dt aft het Laudt rsn Uitrecht, de arbl- 
baiTBlti arii[ilei] te beklredru, HOOfT, jV. H. 12Si 
{kaïUI.: Beschaapeiibirit . qualiteit >, 

BESCHABEIT, be<lT. i». rw. TtiimiiiideBl^ 
ineene lutl riiift uimt ÏO gïbrdlt, ukwt gi;«f(;»1«lijl( nog 
Mend (zie t. T. j)£ EU 1 10), WunehijDlfjk, Kit <lcn 
vurin betreft, gelijk aaa oihd. bttekam (lerg. LsXEb.); 
verg. iKik maj. ietciarSiar [ LüaBtN-KALTHBH 13), 
Vau bet iniF. Schaar [obd. jiraru] uf via het daarvin 
afgeleide ww, ScAarm (oM. jcarrf» ). Het griiadwourd 
tichaar (zie aliJ.) Jie«fl iu hel Oiidgerui- Her uileeti- 
loQpende beleelLcaisïen , ü.*, die vin detl (verg. oük 
ng*. sctaru, eng. thare). 

I ) VaD wiie weidt: er iwe^l »« in breog^n nU 
t\\ kfui «caleu. II Ui-a netde ii niat ^noeg beEeliiu,rd 
[*f :ijn tamdiT tenai^B in rfo» nj katt vaeiitnê], — 
Dftt w\j iTBreo ia e«u laudc, dier uiet te beseWea 
ea «ru, WbdC Juyaeat buiidcfca uïel ilirGcbaul en 
waa om cea beeit de noit ts ^evea, v. nltunEX, 
Daijftrh. ^, 493, WeyUaden, die met bèta teu werdea 

betcburt. uil «n« i/,u^ can 166-^ (bij BOtKEM- 
OOQkM fi4). 

3) lemind ieta toabedeeleD. || Bie kloek z^d . . ,, 
bcTeel-uu ij <t. i^. de owiefi) naa buun' dge rei'- 
dicniteii; weekcÜiigen. diirente^^D ... buohartn c; 
een ruimer deel. ke bbunk, Joi m E. 3b5. Gern 
blireii: vnn een rooi, . . . Dair deea hufdaairbeft ( t. w. 
.n'/licAfiil'") WO Kcr i( uq l«»ehMr{, "« «kOfn, 
IFet-L 1. 174. 

8) VaaiJMr uok: icmaud iels Teri,cb«D(:u, ieC« bc' 
luj-geii. II Hü b«ft m^ wneo gf*de« dienstbode V- 
tiebiird, DK BO. — Ik ui 't (t. <r. Aef paard) 
een lekker baScieltje ro^^ ■troobciclture'u, 4LfcwijN, 
Rfdr. Wucitr. fl. We hebben. Tjkp HfertehD[>pen gc- 
kreegïu, dj« >■□ d« nicht hier lulleo ImgieEreii, En 
J7 moet 'er aliaiijilaata voor be«i:batu'eii, S. Kiet of 
jy me eeu kuoltje keul BesEbareu, om daar me niju 
pf;» eeiLit »d tir »(ekrn. v, ilchtisq I, 537. Ik lal 
je iidg drie & tïct j^cluigcn br«ehurED, ilEe . . . op 
die dÏD^eii ufgerrgt ijjiL, Oric. WevKenaat S', 4 {nt 
Mk fl. SI J. 

— Abkulunt ^bfaikt. Daar liet sdtflut in den lin 
vio: *9or iDdereu lleJje» o|ixvek«u, bet kopjielur*- 
bidrff aitMfcDfta. 1| F. Zj slubl dit oaii« ca Ajit 
Peenlen, Uie . . . iu hiuir ouwen dag uergeat gücil t(K i^n.... R. Uau moet i'er met betshuno 
mefi behelpen. OeK. IfnuefHAitf 3, 10. 

8) Zieh leir iets beïOTgea , veTtcliafle» , unk 
iets verweTTCD. || Had ik i^eeu gciM beiehaud, 
kAhoft tou al oui goed fraaij Lebben Jocu terkoop 
LANnE.>4DlJï 2, 114, Ik hpti liet (iieldl'. en 
We 'er TM lOffl alle* te betcbaareu. d*at rorn 
uaar strekt, ï. kiFtN , Spfr/ B, 2j1S. Torwyllij,] 
uieiiw ^oli tnthi k l)i;>i:b4aren , diKir «utl L(e«lii ' 
trekkeu van hitre bekoarljkbüdta, 10, 233.~l)t.i 
mem van allea beter kami >ian aoderoD lig Ie 
ftchsRreii, 13, GO Een bliadeffiaa 4ie de kuat 
rj kel;k beichoaren kon , ^'ed. Speet 2 , 1 <l4t. 
yty brbbcn beraemt oici irivera ( fr. pirrei ) te 
lehaereii, VBHVistii, J^p 3. 168. Jui»l uf 
(t. w. „Sifrt Zieaie, du rfft l'Aitit iiiMl"} 
eeni vuoral geuoeg bejcbaard bad , Lers. t , 
Sii(j nw ncboon hair tut op den wortel if. 
eeu atyr tmeerpruïkjrii . iVttdach. 4, 35b. IJ-el 
door vaadreu xorg, ur «ï^eu («eet, beteliMrd, ai; 
S, 4^0. Dat kan ik a\n beaoiiarcn, dai gaat 
taijn èeteik (u. a. in Gcldcrlasd). 

4) 1 ni-uaderbeid met bet bydenkb«eld vanontcTll 
heid : iwh ied lO'CDigcDeu, leXt, kapen. || 't . . . Tf 
telen \rrot AtiX Op buup datsC c«u ttiiRk of 
i-au tafel LucbaxeQ luugteu, TiLtLiiTI,r>, Jtictn. 
Wat butt«l.i {t.^. jTfueAen wiJH). IJle "k ( t. w. 
in&cif) p-Stna... vau de tHaall^d htd beat 
Kn «rijEin in een boeit .,. bewaait, Oe». Droft ■ 
(a^, 1111). Ik boop vj (t.w. 'wir^ ditem) tvX. 
meer beichaircn Vau dtcie uachl, cjk **.ar , Mmfi 
'J&. He^eliHBren uf sj^lerhouden iett *«□ het Vvt.J 
dat van liet V1«es o]f de Scbcepe-o komt: Is rerfa 
aan de Sclicepi'koks, ciluaüTK, MiliL /fd^ Afl 
Beteliaareii vau geld of gued op die Ourlcigarh* 
Sie OnUtuIeti tui bet sein, GT a. 

Ad. Beiehaardrr, gaati'dief ( „Bnekaarjifrt 
<^uudsBrd)j|;e Medscbeu haar EDRieDrotlJUReii ten p| 
ten Lande T-mi]' kiemen", uiniiET?;, Ift/ii*, ^di.tAi 

BESCBARMEN*. Zie Bucuerukh. 

BESCHATTEM", bedr *w *w. V»n.Sc^*i'fl 
Mal. biicallfH (vkhdiu 1, 9S0 ). Umnnd 
lÏDg laten betalen, hem r^ebattiui; ■fj>er&eo, Itacdaj 
de 17''* eeun wunig meer iu gebruik. || l>ie 
Amersfoort . . . worden tot allen pleckca meer geri* 
Dueert eiide beinballet danmen pïagh Ie duen, ijklkI 
Seir/iT. e. Lr;/d. 3^5. 

BEaCHAVBN, bedr eu ook wpjeTk. »»-(( 
tijda it. I WW. Vau Sciazitv- Mnl. brtettnn [rKK-DJ 
1. 981). 

A ) in it ffliddelccuwea werd Sftfavnn ioaoiide 
gebruikt iii den zin lan afteMaven , afkrmhim,' 
vandaar b^ ovcrdiaehl voor èefuoten ; het de 
irtrai'm b«tet;tefii]e befaoid. Na de I <}'■'■ Mnv vji| 
men die betcekeui* niet meer, || W|J t)ju niitmai 
DogeraMt, ouet en faetcaVïD, k. bij kb SAS (i 

BOO-AKIt»}. 

B) la de laters laai nordt bfickaoat opgevat 
icta ^Udviakf» door het te K&euen. 

\) Ëi^L'pLiJk, alk lurm in vcrsrbilWude bedryi 
(lie b. V. T. KimeBiLci., r>'u>in i, [| Ue Troia 
... B«iiDb«rea balok, en planrk tu riemen. 
touneti Sn lakeU klaer eu Hi , VUKOKt. 8, 41B, 
raten (ean purtrfnn) ... «rufden . , . «edwoio 
hel wiel ^Lt, alwaar fjjj djiu door teherpt 
liiiiTi-n vau a(*Al. beichaafd worden, Handte, iS, 
l>e koperen |>1aalea . . . wunlen iivet den ilrljrerab|| 
beaohaafd eu a'itenaaltt, la, 110. 

2^ let*. Jlul meii ge>r1irc«ei] berft, pol^aten, ' 
de Uatate hand «»o leg>;eD; niwttal io |tun*ti|cea 
(verp. IjIKKXK (II). || Het opatal.., <wta) . 
Machaaft, d«t 'ct de iMlate baui! naar aan ad 1953 BESCH. BESCH. 1954 rhl minljcD, t. ctmHBiritaH , De Qnot Si. 
Vti«r , .. btschaxfde bfi likte ic (t. w. :ijne 
MTsc») , . . tiQ lau^^ . . tuL hj ie meeïtsl beJurvca 
bd, Btl-D , Br. Tl . 31S. Vele . . . ijjacr KilcTOtritL^eu 
IL «. M« Ctcrro) h«n Je tjld ){e«[iurd . . ., iieijjh 
hf M . . . bta^tiuM «Il «[iguchreTCD beeft, v, d. palh , 
W. J. 7- 

Sl Vin pcfionsa ea han geut, cf ds uitïageD 

^mu.. MiniieT rnn milccii. totBjdbd, Teredclen. || 

\klueiiile Itert men, eq DefeDiDg böebtaft de kimtten . 

Blani. 1. 179. De bïicEuo iutj; Jiingt tf vnq dcaoBrtJ 

ia tolkcD, die tig; tlUng* buchuven, t. hëueut. 

6, S4. Dat b^ geen tüIJc, dal denkt dd lich 

I, it MberlfviLiilc bïïn&dEling «ao eeq puiler- 

Je enulige htn voorKfgUD, uïb:L 117. 

^ In bet tx^DM, docln. || DebeaicbavGiideiavloed 

m bet tliriftcii'Jon]. — U« lucbt, dif ik ■Kjd tot 

Jt botliivciide DeetcDirhappen gelild hebbc , V. trFEN, 

SftH. IL, SS- Ds cïgEDl^ke gelieirdea ... bobben 

HUBurlgk neer uoodi^^ mur voor de ftlgemeene be- 

■ftitvcudc opvoediD^ i* dit «nldooDdt', TESBïRINa , 

Brrtnn- S. IGS. 

— Zeer geirooD in bet vti\. deelw. , nU bntr. ge- 
kmikt: fie BticiiiAVD. 

AfL. Bt*fkaefd , heichaBtny {x\t die wocirdeu } ^ 
lMc44mr (aHter ... d>>el ik alweder op de FrauGhe 
fMtA^xn, Zq ïerlieblcn . maJiT vArb^tercD avX'' 
1. V. i-i^awijct 36Si faodaar tolkthttchattr , io tü«' 
HBOBf v)i ilcji Qodcrn'ijicr in il-e rollfgaeliool (nK<>e 
kj . 7. , *!■ nederig roikthtiffiaurT in hel durp pt- 
kMDva, aller liefdi- ea wjhtiug had vreCea Ie viiirieii". 

BÊaCHAVIN'G, inw. ïr., hel mv. «rciiiijf; of 
BHl in iiiebmilr. Vm BeH^a-pt^, Beo woord, dat 
iawixlcrhiud ia deze tflow aeer g'eieooD ia geworden. 

IJ Eigenlek, de dnad vaji bet bcarhacen ; na pCT' 
MM vf tMC maatBcbipp^ doen TtMiruitgaaii in out- 
«ikktJiuic t^ib den geut, eu iu dn liaonuede «ameit- 
gUBilr crt^iiiag Ti.n de ledeu, || De bes^^bnvin^ tid 
ét ütgin dour d« EurojiGaacD. — LfAl de liegchaaving 
M ■«ruiolitiiig van d«n ... mau ... bevftljlge ... 
MM^fcu» door d« Nainar lelve t* opg«l«giL, IfiiifjrA. 
4, «iS. 

S) Bij oierdnclit. De looatand vsn bcicliaafdheïJ . 
ilo aoOTt m de nuts Tin (jotwikkeling bj) rca bepaald 
pvtono of bi) «ae mtattclmpjiij in een biipaalilcn 
t|J. II IÏ4t volk ata&t Dog «ttijd op cca la^eo trap 
tm beMbaTiDg. — Zija bewe^lljk ... gezicht, «aar 
MB» «lc3ier büchivia); dan Ut men hier Z!>n zneketi, 
)a>r a^al np gedrukt iiad, kne^tiLLa 7, 20. Jouge- 
badan van fijne bnclLaiiïiig, vaq uitmaDtcodeD aanleg, 
TOBBaillD. //iTlM. 3, 860 

— £n* bfandfanl ca» btickasin^'. «ie Dl, III, 

k«i. ni«i 

— Te umea gcooeiDd net vitUehfMg. \\ liet ge- 
ht. der varlichting en bËJchaTiug, qrel 4G. WannEcr 
NB ... iloutw^ bwrt ferkoadigea, dat de legerti 
m Napoleon heieturing ea uerlichting ovtr Ktirapa 
Ltfcbca verbreid, TEraeNS, RuL S/ad 2, 233. 

-- fftatiarmg Kordt \u verbiad gebraclit in.ct voor- 
dlgni M kiiD»l bo letttrea, neer den Riel ïuirere 
VidaM^ap of godsdienst. || De geadüedenii der be- 
«kivüfc ca d« Ieit«rcii, oxd, 2. Da kerk, ;le 
pUkaal to de letlerkandigt bueharing in de Ver- 
«■lifde .Vederlanden, iKum, Tim J. SSA- 

— Mat «ene bqialiug Ier laadaïdiiig ttnitèMcAa- 
PHM m een of éniei rolk, of io de eeue of uidere 
ftnoét. II l'nrkf)« behoort tot ËDi^pa, uiBar de 
■ lalMWitii bcichafiDg vindt men er tocigoed ah 
■iaL — ladiea ik vgoroaderttdJe Jat de Griekïche 
WeAviaic Terloren waa gegiuti , loudar een «{KKir 
itAtar u Utca, 4IILL UI. liet Tiieuwc, ... meor Toor onn tf|dea, nmie seden, ani« leremwyie ea bc- 
achaviifg getchikt, SIS. Er ia ino groot oeo tlitand 
tusDcbvn i3« li<;«E|is7itig <ler heldcalydeu eti Aia viu 
ome Mun. 2hti. Gerjnaansche ruwheid wad geu.ood- 
laakt Tiwr ICoznEioirhe beBchBviag Ie irijkeD, i)KOi.H 
T. PB., Ongtlöof fn Kée. ISa. H-el LujJ van 
Rcrmbrand : Sluidiöu oser de N.iJOTdn«IetlaQJ»ch« be- 
■chaviug in ia zeventiende eenw, Tife! san e f taeri 
pan avsuïN HutT. [)e kerk {begun] mh bardaek- 
kig«a a trijd tegen de moderne liMchawiujj , Bti 1», 
Sttid. 1, 445. Ue brandponten ooxer moderae be- 
Echiiviiig, KUïPES, Caitin. ftt Kunst S6. 

— In looTerre all er in de buchavi»^ pon Toort- 
gang of eeoo voranderiDg merkbnir ia, eq ig vag het 
eeoB valk over kan ^ud up het aadere, wurdt er 
gesproken Mn de gftchiedcmii der ittr/iavinff (verg. 
de aam-BBiC.) || Vele r>ad|f.la in d? g^ctiiïdegiii baO' 
acf lieicbBviiig. oeil 14^. 

HameDdt. BêichatiHgtgMe/titdatMt , gcTolgd aaar 
bd. eti/itirfftieiieAte { ,'t Hier volgïud itaal vaa vollca- 
[ioêïk .... alb bfdrago lot BirciaBtnys-^etcliiirdettia 
belangryk," iicit.T*iT)i.i 9, 272; „Kijn boek ... io.u 
Diar 'waBTheld een stak ie»eAavingt-ifeiehif4enit be- 

helien/' qUACK, StUd. 268); har/iaBiuffSfofirand, 
verg. hd. culturiiutand {OrtthïiiXali ... rao een 
vroegersD. La deze itrekcn althaiii!, {iverwcuaeii ie- 

JcAaviitfftriMt/and", T. L1U B. BHOUWEB Jr., JJciitT Si). 

— All tweede lid, Gttttbe^riaviig (^lliepe ilodM, 
bqj)ite ea &]uk gesilbeichncins" • vosu^eh, Ainas. B3 t 
verg, ook UI. IV, kol. 732]^ vert/amds-, zielrlie.rcAa- 
viHf fi'm oïEi, I3S); sfffbenühavinff (ïie PiSBSOW, 
Öteif. foarmid. 3, lOfi). 

BESCHEELEN, b«dr. tm. «mr. Van Schevl, 
deksel (ïie nld,)- B&Iekken ; tbnns "reromleril. || Dïe 
inet een dicke wuick Van goed-dnn ekens lea^u-beeld 
Hert Ko iwKeii heeft beicheett, dk BH^iai, £Bii/. 271. 

BESCüi^iÜiB , Enw. om., zonder oiv. Het be- 
nchercD, be«dilkkoa, eo ook wat bisi^boren, beabteo 
ii. Thans verouderd, 

\) Van oieaacbi'u. )| lluaiit voar 't voorueeuilykïte 
bcwys myni beieboert {nOot: „vao de «eithejdt myna 
beraadts"), dnt ik oover nieineodt klaagb, noorr, 
Tdc. 3ftï. 

2] Vbu bemclacbe maehtea. |[ 't BeieheDf dca 
heeioela xal er 't niaeal?, iinniers 't al Ine doen, 
Hoorr. Br. t. JÏ3. 't Mild be^cheej d«r veel- 
derlc; genaden, CA^PriUTZKN. Pi. \\f> , fi. 

— Uok iu den liii van het noadlof. || Ik ... 
vÏD^t mjD oordeeï in onzeeki^rheit , oTt de taaknn der 
steiSeljken door hcacbeor en on verander! j^keo noodt, 
uft by lot (jjeK-cBilult ivorileii, iiuuvT, Tiic, HO. lek 
■al icr Oodeu rsed vrtvoerea na'et faescbeer, voHnEi, 
a, 267. OnDotHorsIelbaBT beicheer] vaNns.1, K, 407. 

H«iiienat. Noodbescheer, Qoodlot ( uoorr, Tat. 
l&O); rampbiaehe^ , raiUpi^a die iemand beachorenciju 
(cAifrauïiüs, Ps. 13&, 5). 

BESCHinX) — by andere scliryve». en tlisni 
no^ gew6itKl{]k, oolc buciieid — -, mir. due , mr. 
beicAtiden (iu de bet. 13). Mul. Iriceif, ifir-eei 
(TiiRSi,M 1, ödS'). De itam ran Bsithaidai. ww. 
(»ie ald.). 

1 ') Onderscheiden , tnegewesea deel ; than* Ter* 
onderd., It Aeueu..., Treckeade mi, lynea helm een 
elcT bescheet (t. w. &y hri loim), t, anisriELB. 
Tijy. Atn-, fol, 8? A. 

S) Oordeel i!e« onder ech eld ■ . verttandj Üa.aa va- 
onderd. || De taoTsight eo WüiLt n-ijahejt noch he- 
BchGet, Want reden faalt, dser gr40iiichap'4* opgereteD, 
Nuuin, Striil li. ^fm. 94j, Beschdt nucb anbe- 
sflieil MogM gelden, onder al dit jammeren eu treuren, 
ïOMDtt fl, flSI. Veel woorden, weyaigb betebejd, 
DK fiBCNIC, SaH*. l, IST. 1%^ BESCJI. BEsca. — Bij beachté (itit btrieAisede). ot meer gciraon 
NLs/ be'cAeid , uiet ounlKiil, uieL iceuaii vau iikeD. || 

'/m xult ghj dcee «atidte by bciwhM hikuJetv^n, t>K 

dcBI dJDete bj bcachec, 3^. &a uniuu^^rlLJck bIh iity 
wur iQcL goeden btucbM, Te teüca si >k Jruirjitlea 
v»a J« ïce, uoilwjtKB.t, ^«tr Wlin-ife ♦. Kieit'er 
üiet bMcheyt ile l>«lv «uoriect uyt, cïts 1, 3lH. 
lly bdifbc hnin op lic kiut it. W. van dtn puf], . . 
U|i (3aL hy iriüt boi-cbtyl de [uiiuije diugan >RCg, 

2, aöO #. 

QpriL waftrifHi bcdl haer' iiitellgbDlt. 

UODPT, &«[!, L, 8S4. 

— Somi ntj^euoeg iu Jeu iitii v.siu; mei averlfig. 
DJflt 0ubtiui*4, bedqurii- || U^r kaa vgd te«re inieK,t 
Jeu eob-ten. Rleet bi^iDiiCD Id :iLil[e, met Wchoyl, 
c»TS 1 , 298 i. iSjiocL uJL-t ■!* lüet buicSejt ; . . - Huc 
list kku la der bacit cea ijunde iljig ({.uirhiËa! 1 , 61S j. 
Wal dopiien ii d«C? uclujitdueti uiit lifiscbisyt. ütDorT^ 
öfrf. i. 330. 

3) VcnlnuJiKe band^lrijEe. || G««^elJt Cegben )(«> 
neldC. m^a SuOati, ilitt '■ biMüUeyt , imarT. Oifd. 
1 , l;!ï. i>(iii «ïuueluaBcii rouw dn» vcblu Uw te guveu 
. . . U immer* |jt:ea bifïulteJLll , 3. ^68. 

— MeI ceu bu>v., s.uiD« in il-iiuigRhe D|)Vatliu^, \\ 
It dit niet een «cb'iuu liMoheet, Dat lueu loj ecu 
here mu^t In dal grQve witec lirs^gt P CiLTs 
1. tö^t. 

1 ) VertUd^iijje , o( alitiiQi Ternlaauburi: taal. |[ Sjju 
uteiauic (wai) byiler meet, Men bturd' eeu luide 
galm, uiacr cntiter ^eeu bcM^btct, UATs I. S94 a. 

&) llti ber«deijeerDu van iet«, eu uiik eau groud, 
een motief. || Al ict^vmi i(| t^ue; redeuE ea clenr 
bctcvet, Sj Lnuctcn al dulvu, a. BIJNS -19 (dl. 
UüaiEHS). ^Vie eD aiijt ile aiccliLe redene niet , «uilt: hut 
kleyD Iki'lLMilit , viü de jbene lüc ^r<;., oiviD, Tian. 
ma (■■. IGOa). Ghy vinJ weJ vreml^ ea ïraughl tuy 
ani boiebcyt Wa<rüi>i J^oott met «.n rrijt die r^cke 
lufiyt, V. Hi^iuiioNT 172. Hit behoort, u^ rut be- 
■lOieyt, BEbendigli aea te lijn Kcl^eyt, Cats I , 217 a. 
lek viud «el veel beüclieidB Om u j^elack Ie biSii, 
HOOFT, Gcd, I . lË-i. UouiiDir en AfLHigiii ... Ilauj^en 
iiin hel fceht gelfHjf. Vederi iiiycbrachl. bcEohcyt In 
de Wsc^-tichacl wurd gcleyt, vondsl 2, S6T< ^Vit 
brbbea iry icrbenrt? geeft T-edcu. eu Lucbut, fi, 2bl>. 
£eii iuBÏcbt, eeo. buarbcid, neu eiode breaght ooi 
hifil. HUÏ&BNS l, tl89. 

Hen nrjl, lfi«l follca MaDI, (l»t liy Ie IJdlJ breEt 
4dk (ïstvn llBVv-kgoiL O vuil eaa. ilBcbl bP4ch««1 ! 
Vat lal dao irootaa Yociv Id lüna fuail belatLsaT 

GATS 1 , iiti a. 

— Ook bg Ifttere &chrij«era riadl gDsn nog wd 
r«ii«N nt itteh«id, i^ofb waarsr-buiiljih keuden zij <le 
jltiite b^tedseni* niet meer || De LflqitvoogdM, »erro 
ven nuj- rede ot buoheid te Iniiterca, iisu er ellBs 
•an Ke*ra«^d bebben, uid dit «luk dour to dfjJTea, 
■Tt^U. typk. 102. 

— Btj, uit heieheid . mt\ttAta^(»^^Mitapaai.\\ 
Mvm b; bcïcbeeiie deu Moerboom wit I* «wert ghc- 
wunlcu, 11E cABTKLtPif, /"yniBi. B3, tel: .. minne 
DW «et uit reden ta beAebeit, vonhil 7. bib. 

— Meer i^ewoon ia in ikien (ia m«f Ifti-hrid || llei 
wti on» rniieyoa T« rMr[Wu 1/>1 u mot g>wJ»u bcïcliw, 
A. BiJse 42li («d. BOiiAlltl]. Miju CittJlu verirtniet 
t'i-tinaeriliah mei Iiesrbcjt, iioort, ÜriV. I, IU. Uc- 
niaieilk. wel iirrat bcerliell ventvbtu «y *t uniicht 
uuBcr bctuïudu l« «ien, nt BitlNi, Ti-f//. l, 118. 

U| ra«l. D«1 klaon U'tubatt, dal tk nja Junf ■ taiiiii 
5au niul rifa )rv>ijiii iciurn int wwljiitl o^ifgavtp. J — \Z^) ttakaid Miem, v*o ukeu: tljoe 
hubbcu, giKil „itemutÏTeerd" liju. (| .rut^ii , dat 
f>j linrlyolc icbrevt Om u ueni djiil, hecfV 
Webeyt. r. nii^-HiaHT HO. .\la de >Urt;« T^JI 
Icvvn b<wR b«l(Tu|jen, L>aa h^tgfl'el [c^u burbeyt 
i(tt Ie willfo boficii, c«T9 1, -11154, t liunt, 
«ntnuurilt, «oidt ^eieyl. Heeft (iie mijn unr 
t!<iet bnclicyt. 2, ia^i (xLt ook A, i04 6 en elda 
Uet men geen' toen^r ven «tiruren att kryi|F- 
reetirlLiji ten <ry*D'Jt Iccde, fiitil lyii bucheidt , iionrr, 

— ü-ifn iaieheid Aebb&it. met ie baruleoecrtiii 

Bu drrhilie: oDbc^rij]>elijk, rerbniend ; ver^. 
iiil^Fiiiikjiii^ aU ahet iï te nek!" || Je hebt tiier iiirh* 
bcauchte l[itti|^fl ItnechCen, Uie ta ^'irker tnj^eh.' 
'1 bat ^eo bcBchcjrdr unKnlDtd 1, Üiid. 

6) Uit«pTuk, getuigieni*, jaliditing, veralag. ||; 
Tmyaeatcbe rrojneD bnurcnde aulr^ bnaf^eet Wt 
beeï Tcnlexlieo eyliei denr dien, v. ciHlsTELa, 
Am., Tol. ^i b. H«rt. irbg ait ( iek houli 
acii dat bescheet -. De doot des &oudBc>rt cu ben 
QÏel begcerlijek, k. siins 3<>0 (clI. nnnaxBJi). M 
wieroui niet io kirt beielieyt Ihn i;mnee&eii 
uyt-gcicytP CATA 1, S4a a. Mcuig dcTtLg niM. 
met een fol beiclieyt liSer «an getuyi^a ltaii,2,S9 
SwjjKbt, biitte des beicheydi (d, i. „dt *rlu ihr 
ItiiijenU"), araklen en SihyHcn, VüKDSL 8, VO. 

— BficAeid vragen, in»ehei», triiifm on 
K. Wgït iny unerder reden bcq, . . . S.Gy eyit mj • 
der vut beicbeet, C&TS I, 2T2 i. Maef ■ratnich ïein 
|)]jnt, uiea krijgt geeu vatt bucbeet, 2, 73 i. ^. 
Dirimedei liiygh. D- Wet eyseht men voor beube 
A. '1'uygh Wit u «rederroer ali gby de roode 
ïONPEi. 3, 41». Meo »enori«d dtt hy 4Mr «m 
w>lil« beesten TcrHlondea ïh; ireat men heefl 
^CGii bucheidt XHa hcrn |[choi>rt, pi bhunv, VVi 
it, iJ-Sa. Sm-^rgeas vroetib voEreu my Je Lwlifie 
i^.n bo'srt oni br«ed«f betcbcydt te rcroetnen 
Zee gunde ouatz|jtle ..., ende hebbea om goet ' 
Mheyl gedaen. O.-I. f. IF.I. />v9fl. 1, i*>f. 

— BfSClifiü dorii^ gfutm. \\ O GurlJione diwl al 
Pij*at bier af bwiffheel, v. oii i&tele , *'ny. 
fül. ld? A. Meer ^rettt ous tcal beaehnl*. lit qui 
of isl welp nnort. ff#rf. S, 186. VcrBcliynenae 
op den vyMeo van Bloeimavndl, in deu KiB^-e 
SliBle, ^f tiy by monde beMbeidt van lyn 
( t. w. voH. rertr imtitH^ nnar Spritijr), Ht 
JV. B. El. Nojrt biu^bt oitl ei^oi^b niBiiteb vaa 
(t. w. Fitii dm verform <}e«aaiui^it Jaif/i bet 
beiebnd, vanutL 3. %Bi. liet h^ . . builen kr 
bleef liggen,,., sn evenmin later *au becl d« 
goed betebeid (kuadet ||:e*BD, ilebcks i, SV. 

7) Zckertnid, de wnwheid omtreal iet»; 
hejd btf^fiaid UKffn- || Lutfaer veiwert nplimp 
euda diiriMrt, Mes weet Uia beiccct te ttienixer 
■ f, *. utJHi BI ( ed. KOQAKiM,]. Reti [abele. 
vremde fantailjei ti^aen dfiwm louder lekexbeyl ' 
bcMheet, SirilAV, S/rtit d frwc. Ha. Ihi uil 
Dootoren . . ■ m igu daerjuede uiet Ie rredeu, 
willua Doab breed er b<«vh«<y( jmt tid wettiD. mRii 
Byrjie. 3. S (bl. Ha). Wat sitekt «y ««al bc 
rau G4idei eenirig ttcieuP r^rn I , IV7 A. Mart hfl 
doit ccDi het recbl beeHiect rnr,. 1, iéóa. Mmt 
Symuii. aegh ai(jn doHi eciii bet rothte 
Selje Jauuat|CDu Oieleu uiel beblieu iln- muye me 
flftKümu, KI. r. Symm 7. T>c *9tte (Minu) OKmt 
by ire«t iid ■!■ bc*eb«^j, iiutgem 1, 
U tot beicbdt te kümen ■ , , trii gbj 
nx TtccKXB :i, Sö7> Koseken «iit niet gixd" 
biervsa. tovkUHa, SopiU «SI. 

S) AiLtttnnrd. 

a) Bigrat^k. || NMBpl «IdttB a kavi Mi X9b7 BESCn. BESCH. 1968 iMcfantr TVwu m. 6!. iSn. Wel. ... dat« gaedt be- 
nbail. uoorr, Qtd. 1. 67. Nia rtljbu dasiiLciL 
■tr*u1icl>* om be«c]i«ydt, i«eii?rdcD ly ««o tW'Wil'e 
infcfcacbrift in, iiuoJTT. !/, tl. G81. ü'\inbaMBdeura, 
iu .. tvuArr liUur bt^cheyill ... te heym keerdsD, 
U6 0|i tur WacbciJ , dftt bet niet goed met hare 

er His. ZFt lic aadn rn; . L0Tt'LlHO|, ■^IpAijlO'li. 
Bftrkeid wuye», krijgen «ii dsr^. (| ften^l jck 
t^odeljielc (t. w. a/donel) bwchayt üp mya vnr- 
•rtti verbid, lianrT, (7flri. 2, LKlè. ^Wst «»i.iil 117 
100 wn GuafierDFor "ijjiirlyke wel liw leggeu?" — 
«t'MLetCgeni'" krt^ ik tot büubtid, v. efikn, Speef, 
61, Gaef vfj . . - due eu die , . . niudellea nw.r 
meie, opdat cn^ue vroavr «elue daar itit Icicze. 
'pBrgn knal pti bMcbdd krijgca. «. mluekt, LeJsf. 
4, 7K. De pBidjIfr hecfl mi) Eczcgd oHCTinoriiËD uia 
bnabcM l« louLcu. BLEicsx o, 'il. 

— StKhtid 4ofit. gtmen en derg, ; — ^c^pcti is nog 
tkiai star ({«'■'od ('t S-uo gin^ea de twvlen beoeii, 
■td« brachttD hem botelieyt w«d«r, l jSTtin, 20, 9. 
Ik Tid« bvt iqiertt. die gaf hem dit beicliHt, 
C^X* I , &B8JI, Hj vraagt wie dat 'er Rlaopt, ben 
«nrt bvMhvft gedaen , 1 . 387 o Geef mj hier op 
techit^; ...Gb? knul hét lïire'a, roNn'Et. 3, 6S&. 
Xu rtien mj op myn vracj^h mtl kort en klier bc' 
Mbti»l. ^, »9S. T« iQB' ^ekomea, brajit hg bet vol- 
ftoJi hniftbei'i , V. hkuickt . Likf. 1 , 104. Kaar 
■«rUf^ea Urm bg bet ^mu van dit beacbeid, v, LnNKEr, 
Stm. 4, ]»- 

— Uct cent atetling. ccac hewenag. aU bepaling: 
4awap •ntwimrdBii, ie «eertegneu. || Om deei' edisle 
ii»ri>fcd'l beanbcil te duen, inuet raeii leggeu Mf., 

M ftlBKI. fFefil. I . 1-L^. 

i) Id ■■ir|iaula|{ nji «i^u dronk «ïarmede men c.ea 
udtTTJi Jfink bctDt«-<»rrilj bij KIL. verUald met 
«y«Ki* iaiufa rfipondtTti. || A>oüit, en doet hc' 
tAtjt, A»et U uoclj ia<i« tu^ne. vniruBL 1, S95. 
ISw ^11 ...Tol r>p dfiu gronit self^st beet than* 
b(*ebc>d golften, tie iiRca.Rii 3, 112. Iti 't afscheid 
ammn bngl hem de GraaF' e«n' culleu Herkeme^eF 
i»i 8i4t Geerleu miiiiiE grnciemd, waaT'i|i Amt-lel 
kwUd decdt, WAO»., Taf/. J/ur. 3. 17. lu »ci 
aUSHMl Manen t» gaaa, nm er eeus 'beai^buid te 
iav IMI Kn gla« Her of een btriEl^o, di tus, 

n. j«y. ua. 

fsB||l iath uwaa tricnl •au tvden af in Ivfdim. 

WbmI ioH bBcchBJt !«- daeu. tn-n nor! mta DClbrienvTiIiiil. 

0AT4 I . xisti. 

V) t)«p«lio^. ahpnak, roorwurde. |9 T' elckena 
i^ BBD boete Tka drie guldeaa , ead>a djt al Jnot 
■a)ck«9 Wr-hejd», dit cick ecD ns., Kruffn v, 
Ufd. lU. 

10) Boebl. reohttncicn (t.w. door middel waarvaiD 
nlqmfcui gega*ea irorJaa). || Om ri' Oiialervolclce- 
Rft, ilje «iirat al* beeiten leerdmi, T>h breageti tut 
balql, en burgerU«k Imclieit. dr uecksb I. 1BD. 

11^ Owrrimda itul, ordcnioei. loeijt&iid. |{ Sy 
Offea •!• kuuenn , en al Ibrxcbcet Vaode VLinr^aemlc 
Kna d a ^ Wl SMT triumpliant , v. oiaisTBLK, l'ïrif. Ach, 
M. Mm. Noeb Mn biiouktn Ic . . . pljuiici vvt (« 
tntfw., •!■ Bene die wilde bupiea TbetCheet «t.D 
daMi, M 4. All ic ia mi zeloeD ouerdijairke dbeaoheet 
Tm mua baeden itaet, Hoc gh^ aal vertrooitet ,,. 
Ifté* au tatl oWinaet, RK CA4TKLIIH, 0»»; c. 
iUrA>r 147 

U) BflaliHiDii blt)k, bgwiji, leekeu van ieta. |^ 
Ale na d« . . . Mürgheniterre klaer llaer beiide «er- 
liaat bM bhjchelijc 1>eiche«it, *. nmersLB. Tfr;;, 
Ak, IêL Vt'- Wat 't dit indt» al» b«8cbeil Kn 
MAtf Itfccn *an U»tJ togKuwucirdichKil P HOOrT. Oirrl. 
1, 11. &t BW bvwfjseD op, dser geit bcKihat eu blijek, voNpiL ^, S4S. Wj liepea n/i> aen ommeer- 
der betchityt te ma, O.I t. W.-ï. f'oyöj. 3. 12i. 

I, 1V«1 fjnil 'er In do luclit «ïh «tof>ro1eli. liüt d«t »ci1oli. 
.9. lek iIb gBEu kliBT bcMliell: t; treckao la von irulck. 

TOHOai S, 730. 

\'A) \ □lonrlcrbeiil een bewüt ^ geleverd daar een 
geiiCbreven ttiik; vsadaar de uitdrukkiu^ tehrif/ekjk 
biiehaid. ]\ !□ alle andere «aken werd ïi^hriftelie^ 
beackdd gulioadêD VQdT voUümcn bew(ja, DB OB.OOT. 
IhI. III, 5, f 4. Zee- eu rncbCbnËVcii, of 't tehrif- 
telyk beioheit vau d' ialaadJug di-r «cbeepeq, kundt, 
13e Ruiter Hl. Zo drt 't veritra^ getrofftn ia, wofdeu 
(te V^aillit CS evq boeilel, bj bcbtiriclyk bescheid, 
fktte vaa Rehibiljl«il Reuiwind, oatilan^en vau lie 
Kamer. ITaOëS.. AmU. ü , 4G2 <l. 

^ Vatid&u' ciok bescheid, abiolaul ;^.bru.ikt, voor; 
I^BcbrrTfn tlulc, bewtjjstuk, akte, „paiiicr" betref- 
fende eene laalc, ihaaa uog \a gebruik, gewoauliijk 
!□ Let nav, || Die GrefËeri . . . «uHen de parttjeci . . . 
haitDe bcAcheet ende docMraealea loogbea wederom 
gheTen, midti «nj., sciiONï , Sfitf-. r. LriffcJc fl 6 
(4°. 1G94 ). Hel gemelde beacbeidt , ^eteekent en 
bezemt ia do breedttle forme, nODFT, £r. 4,, HS. 
In d' nnwiLe ordeain^ea cd bcscbLiden. den ilaat «tor 
vjiirleeiie tjde», dm t? vorgien, uoorr, N. U B4, 
Uienvolithen» telden bvm Hatriiaa Koodoabur^h . . , 
en Adriaaa Pbdw achtduitent guldcD, endc iia&nlen 
't bïicbeidt daaraf, aU fhuanen bebueve, 146. Dit 
koattc der »tadt all' baare buak6u. «ehriften, en be- 
so helde n , 471. Uit lorghe «an jetwe» lo verwriikkali 
dcii ïin vau een bEschfit {X.'x.de TTnie va" üfreeht), 
waarop gc^runilt «tiat hrt vuAantachflp der g:ewc:tcti, 
die gn:., fi^4. Voljjliend» 't beichoidt {K:thII.'. «otej 
vau de opdraght der AljEctnciue Laudluo[jghil'}'«, 1182 
[lic nn); 8112 eni:.). Beicbeid vad een beam[ite wbry- 
ver («c/« HUlariael), vt. GRUOT, Inl. III, 5, f I. 
Bc&rbeirdeu, dueiimeutea, buekea eiL |]apieren, <lie- 
QDiide tot enz., iiIbbiLTZ, lUilif. WJi.dla.Z^ moeilea 
(iHih ... het pitroot uit het leatament, de bi-iflvea 
van flinck. an'lere bv^eheiden meer, feebben gcoüden, 
£" Zee. 4, 29i). l>eo Bisschop .... in taiena bescheid 
vau I3l0 de eeaigc verni?^>jiiiii( der jilants gijvoadea 
wordl. B. Dic VBiis. HoU. Nsorderkie. 16. lo dene 
wet wordl ver* taan : a. onder brieven: alle boiohei- 
den Ëu qp papier, perkament oT andere aoortgelyke 
■IdETod gut«lde ibcditdutiEif^n co berichteD, al of niet 
in gealoten ouiilng, vonr xoover em., if^ef v. \h April 
1391, Srbl. 91, a. l. Oftieieele tiegclieiden. 

— Met andere baw., de belrouwbaBrliHid aaodai' 
dende. || Ik (ben) voornecmens my lul dit nerk Ce dienen 
van de aeekerete beaf hf iden , phjküT, Po ffuiïer 2, 
Done . . ^si^hicdenLA , . . verdient ;tat men ze votgeaa 
de gelnofwaerdigite boieheiden . . . bier naeukenrig ver- 
haete, dbandt, Df Orooi itö. Hotige oudheid, hirager 
dn» itiibetwiirtbare his.tcirit.chB bEJcheïden reiken, nUL 
164. Van de e«rate vlaamsche Viireitiers beeft men 
(retiTie xekere teicheideu. nAvin, HUt. 4, Ö, Naar 
tchke bejciieïden . . . heb ik in de vDoriiraande bladiij^len 
beproefd oi-u b(«ld van Olivicr van Keu.leo'i leeftjjij 
tB ontwerpen, niiSBEN Burr, Rgmir. 1, 83. 

BSISCHEIDKN (I), bnw.; bfidteidener, 6e- 
leAridifrut . Het a|a bnw. gebruikte verl. deelw vqu 
Setcheidim (lljr aia aLd. it gevallen waarin bet 
declw. nu^ niet j|;eh>eel en al ali bnw. kan beifbanwd 
warden, Mql bëicfidf» (vb.buj.m I, 1185); hd, 0ir> 
ieheida». 

A) Bnw. 

1) Afgei^nderd, Qp lich leH «laaurfia. eu randur 
b. 1. duideiyk waaTQwrrthisr || i)e woi^rdtjee . . wel 
claer en wel beacbeiden Vloeiden uiuo oureu ïd, 
aaort, Qti. 1, lOS. 1959 BESCH. BE5CH. I — In de volgeade liljWlplaalaen «orttt ètf beiden 
tMgepait u[i het begrip ieAitrji, -ifreng , geaf^d vin 
KtaiL leer die lich duiilelijli uudertchcÜt raii aiiJeria. t| 
lek beo een. Judiscli idbh, , . , ggJerwweti na <!:e be- 
KTbE^donite wjjiB der viderlicke vet, Üai^d. li, 3. 
Dat iele uu de beachejdeosle lecle on oiiaen Godb> 
■tieiHi alt ËVD Pbnnzwr gelcefc h^bbe, B»md, SG. S 

2) Uurilecl hebbendit, vBriiaaiiijir, t. w. •!» bebiui- 
reii4e lijj het wh. httthei^^» iit den liii fan ooT' 
dcefin*.. fifilM&H, ee. DVtirËeaki^Hiieade tnet fr. liUere! 
ÏQ ile uuJem upïatting ( „capible dj Jisrenier , ïpilruit"), 
ontleeiiJ ua Lal. ditprtliu. dat Uier ia diaa sta werd 
i^bruikt (rer^. HAT^ribi)— SABUKar. l,7B*;.Th&tu 
veruDdeiil. 

d) Van pertaaE'B. j| Sichbure Ggdt, ... Al goedi 
ca al bEaclieitiea Scblft gbij Vad eca de donJtv^andc 
t^doD (t. w. ïamer m minftr), hooft, Oeii. I, 11^. 
Ken oprceht laaa, bEnt^haUiGJi vna venttiit, Aobt al 
du vrarelC ritinl nfjn luitirK Vadcrltut, 2, IGO Ouk 
bleijf by sedert biniieu Gariucbem bj alle he*cheidcD« 
en -EctlyliQ Uurger» Lu gitoB^l ea aeaiieu, ukandt. 
De GtüoI 81». 

^— Ë«r»hB]Te al uit (Hleerdlieïd gebruiktv [| E., 
vroarac, TtHirsieaigD , iMr IteicheiJcne UKrcu i,aam 
buri/eMfetfeten can Muiden), HOOIT. Br, 1. IT, 
EreiitfutB, hooühjieleerda, lanriiKai^ , seer bE-ichei. 
dcDB IIectö, I, '•id. EliermeilB Wdwijic, sccr bueliST'dc 
MiM^re, willea HE, ... aleu «eoigCD Alrnacbtigiei] in 
KeuiJeci bevdvu, b- bii^kkï , liayvgrh, 1 , 2G-li. 
Voorrede lut den bei^heidcii I.eei«r, hutdecopbk , 
fV. 1, :xxvii. Het \.19\) m; ungcaaam wexea bet 
DOldecl VDU kandigif en b«Hi^boïdBD Ltefbebbeirg over 
myne cryge vmi bBbsa(telt[i.g ... te vernecDcn, ?. lili- 
VELD, in uuTr>ECOPlcH , Pr. 1, ti%. 

(l Vau kts (Sat BiIi e«D vermo^D of «en e uUiag 
van bet vcrgtaiiii n'orit b«icb[)iiniL, || Ih f;loieD pade 
lrtlflggta};1ien &m hc^Yx^hcr Vaderen fB.a Hooidcd . .. 
■\jii eUer, vost, , . «uOe 11 kI1« bare «tueken nxi 

bcqaa«in tai\t ^tÈibtliyi.tVi. . UAHMX. ff^fhg. 2, 1 
(bj. 605). Ktiit nat h; oonk gebijt, ofl secht, U al 
v&erocbtii; «u<l bni;Li«)''<ii!Ei, haunjs, jP/. lil, l.Cïb; 
lleeren ...wilt met buobeyden redeD Verddghen 
dcM Iwiet, BKEUfKO 3, 86. 

UnaotlDUOtl d'a«r<raardx Sou. en hal beji:h«ldea wcikea 
!>«■ gHwIlf* natulrt , dSu tchcii>nliait In harr cracbL 

HoofT, Gêd. I, aO. 

13) riemaCigd, bcEadigiL- thans niet meer in gebruik. II 
Cï? hiiyikorcbtea i|jt cnet nLle rre«ie ooderdaaiicb deu 
hBeroD, aiet tlleea d«n gwltn endq b^tt'beydcnen , 
mavr oock dem harden. 1 Putr. 2, 18. Dat«e,.. 
bnübefden ly'u, alle aaobtiacwdii^bEjt bcny«En<le tegen 
atls menKbcD, Tii. 3, 2. ZyDJe 't boC te betcbïfdeg, 
om der wnak)cteri|Ebdt de naogtel» Ce lengen^ hoopt, 
2f. B, G5, [laer Siele defticb, rroom, rechtvaerdicb , 
heüscb, beicbeydcQ, dooft, Qe4. \, 50. 

4) GcGDc lx, Ikuo|i;c j<edetbten van lich leirbefabeode, 
«Q ïich dienuvereeukamUig ptdra^ende, niet te «r^- 
moedt^, Eonder eenige aaDiUBtii^g; de tbiDS gswoa« 
opvatting. 

a) Van pertooen. || HocitbI h^ at«da werd gc- 
preieD. bleef bij leer beicbeideD. — Ih iedi^> bï' 
•cbcideo WsLaptekcjidheid , die laet •efaroom hafo rode 
uuT&Dgt, die . . . Dset tur^nliLige aaicwgsietbeid het 
•pra^gcbrnik lal^, ▼■ d. f*lu. Red. 1, ST.UffeliooD 
eVD goed ataaUmao en een m«er dan genaoa vcldlicer, 
wu hy totb uiterst beiebwdeo, ►p.uin. Tien J. BO. 

j) Van datgene waaraan alle aanmati^Ln^ rreamd 
it, We^ vbd. den getut of igne tiiliog-cL, bcUü tbs 
al dalgsne wurdwr uu jeuutUgde eiicbeu «tgnlt 
TcildtHn. II tfy muite c«d« leer lieaebeidea opmer- 
king. — De poging durtJie . .. gedaan, waa tan be- «eheiiten uitt^evallea, dal nu., BaKO. T. 
>¥/uf/', 3, 48D. tSeu üiJu betrheiden uciian; 
'LcgvD bet absoluut %ti»^ a\* nu., bubi 
R<fmbr, L, 112. Gedur^aiEe dea ^hvflte 
van K^D ureuti^arig Icveu is dcie bit4!tii 
vloeii Enumui' doel geiceeat, 1, MS7. ■!*■ 
oiet Uu^ «r eea lieBcbeidBu bdle'Je kimJiil 
iiamil TAU den ceratver<o1i{Jnciidca giul «U, 
C. O. GO. Bch1*r kon eï) , . . iiiet ualittn 
igeieo 'qod ea biar bcaclieideii blik te n 
LOvBLiNö. &'tip4ii! 131. Mid* iiieii...iaB 
Ken beicEieidea vaarrnnd uab'engt ( tr U JTNif 
«rt hu»iiijli)^ K. ZfB. 4, aüO. 

^~ Soma itt don lia vaa ,ali ieieAfitiis)ie\ui\f 
Ik lou ecDC hescliBide» epmerkiug wiUen uiiktt ^o 
mrjjDe Wcbeiden mueaiDg ia dit ){elic«l siijmtt. -k 
bescbnldigÏDj ia, naar ai|JDD beïehiïtdcuF meiiiui;, 
geheel UD^egrond, vkkquns, Huf. Ó.W l, 911 
Voor de kerkclijJce gctchiedeoit vkn dit U^itA 
rHltca de Annalen, naar mga beaobeidu ineeaiag,tal 
(e wurdeereu bijdragen, muiN, DuutU. bUTin 

B) HUw. (TGQ n-jjie). 

1) Mot Donieet, vsnlaadig; tbstii TeroaderfL || 
geeae . , ., di» anifqngea rotcht beaeheideii gtd ba 
den, HOO)^, Gtd. I. lOO. 

2) Zander aaDmatiging . ledig. || H|j apnk ■ 
bBicbdden maar toeh ivoder aaTïeling. — Uri 
Vrüuwen ging by niet veel bescheid en ar om fl 
iij iprak er tnl ktaaad ivin), Blattk- t, 11 
UuwaDkelbnar ia haar verLraiDweo op hoogen teilfa 
.^ing £y *tï] co bescbciiea haren trcfC, «cpitl 
Hui. Slud.. 2, 2fi4. OcttntovdÏK van bert, uau 
de hewllsea viaacbticig ,. . beiehadeuun. lotuji 
Sep/iii i\%. KleiiritD en «ormen beacheidea eu 
dLiidcn (t. ». in tent tcJiiltJrnJ), Bootit, Ja 

\ti. BeseAéiéénAaid, irieAeuifmliJi , onèMtimi 

(lÏG die n'ourilen). 

BESCHEIDEN(Ii:), i>c(Ir.iTn.,uiidtDJ*iH 
ia later t^<l met iw. «erl. t|j>J, bat declw. lot bi 
toe ia den it. ïarm : b?ickeidd/r , hetfi ineMtiim. 
it middclwuwen ia leer nle ttwpaitiuftco in g^ 
(eie VK&DAH 1, 082), die ia de \1** eeuw ttDJi 
veranderd tgn , eo t^n deele in cHcaadei 
thui* nug »lecbli in eakrle gefsllcn 

A ) Met eeae of meer zaken, alt vaai 

1 ) Scbeideq . afïcbeïdeD ; vaadaar 
BLti van afyiiandffd , bijsondrf. Tliaae t< 
LeugcndryrcTi .... liie. «an eeu «ake eprefcEi' 
... recht te be4i;ba}deD uoeh af Ce palen het^ncJ 
tj VBQ baudeteu. it^HHtx, ffM<7Jr. 2 , 44. Beaefa^ 
bebbe:aiie de t:yden te vorea geardineqrt, cndfl dt 
palingen «au Imn •fooitiDge, Hand. 17, S4, E 
eüa betcheyde aalcen n\t uacr hel w^f «UaaB, 
hbcrc baden, raeckcn, cats 1, SnSd, Bata.,.1 
..., hj dea trelkeu jrte beivadeTel&i;iiiiiteQi«iM 
^IbLi, elk in zjd beacbeiden bedrjf, uooft, N, UA 

Uaer 1* (««n dvel \t alen ito al ti\n faiueha TadaJ 
Uaer mei ba|.eh#r4«D pUDi al4l rp en wflH fnlHM 

ctTi 8, Mllkl 

2) leta bepalen, TastaCellen, loisa ook bedïagM 
Wutt bji »L volbrengea dat over my bMciieTdedlJ 
Job 23, U. Wel acn dan, doe m; rediC. Wl) 
dea bruflofa-dag, C4T« 9, T ff. DaC ghf hr^^Clt { 
Riiider... Op da voorwaardi^ die de Prinre aU 
bier bdcbeyde, BBKDti:o 2, 316. Üieu 't iSe I| 
belieft Ie openbaren Na «iju bescbejden reet enOa^ 
lijekca vU, ketius, Oeer-Yu. Sang lit. He 
op 't beacheiden Uer (roden, deee boen. lou anlli 
om geleiden, vonokl 8, S3&. tidgek hel isj 
riet dur boven le^ht beicheidcn, 10, !)^ Hil 
la Töfen too bcMbddea, lü, IlS. Jilea Roewiit 
BESCH. BESCH. 1962 [AadriM fM Bcan en Gdd te icLüdtn: Hj* lei, ili 
■AMt, liel mj tca rÜDgb bc«cfaftid«ö nu.. 
2, 77- Nser Goia 'be^tctivfiieo rted wert 
Oai»1i Moet TcrgDUD. V. dürp. ^'/i^Ar, Gnf. 173. 
% ooMn t^J^ iIed tgd Vad Hem bEgcbeydfln . 2i37. 

— Ook ia tMpu«iug upGtfd* niiitvcrkoieu" volk,)| 
^ U BWr HU klcya ^1*]» dit Godt bwft u^t- 
phnna "^I ifjn bucheyilco <ra!ck, Ckra 2, 2i5 a. 

1} ItU beilincD, uitiüaJcca; thini verouileril. || 
OttfmtdU 04IM Dactorcn van Lonen mtl »a vbU,.. 
baeanmiErl iljn, dat njr de moejic oiet en 
■ dit roa?! Ceilegbü U^ichvftlED, HABNix, 
■. l, ï (fcl. 7d>. 
4) Ifltiuud ieU toewijtCD, üiciIeeIcd. || Oe akme 
(. — , w«t tloar i' Hupels gnuit bMeteeo, tonhkü 
Mn kvick vai mj Tsn tOËU bEKhcüen, -i.&Ö. 
ï'.-u bebbeo eau plaetie aeo de «rut s^dc 
|L O, •! <b ttad BoKCa-m), wier . . . o» oock odsu 
■DoainEbe wm kicbejdca. O.-/, e. IT.-/. Vovag. 
I. *8i 

— Iimnderbeld in liel deelw., ittrilmlief geliruLkt 
\6lu een lOW^ flii «aorifgegaBii door een liciitl:. vdW., 
ba fMMKia ftanirtjïendt! wïcd ieti ia t(i4;be>je«ld. |I 
(loi uL «CD looDie gieo tut ilja li«tcfaeyd« pUctiteiiF 
r.kT% I. &84é. Het watci lag gebogt ia éIJiI bc- 
itimjit ]ia]eii, % , 4a, Uc weg ït Diet la ver,... 
Ua bca iek ia den Rscdc op nijjii bticbeydea aofp 
I. t9lA. Beo •ebnldAoAcr .. .. Uic rcaku gcv«D alI 
Of •(• baifhcyden dag , 3 , 1 S i)-. 

t Wu ap aait Sktiirl^g dit HiMlHld UV« SVMn 
t« ku* twaehafdcD (ilaeu bj| siin avrfBiIerl ultii, nu. 

os va 3, SI u. 

— ItBAoJt JMcAn^M tfM^.bybelAcbBuitdrakkiD^, 
■M «uk in de latere ta&l Iwwi.u'd getileveii ii. || IJe 
FVialeft luddeii een betch^jden d«el vqa Pharao, 
Gm. at. 23. rirmoedR, nocltte rtJckdoiD en (reeft 017 
lirf* roodl tn; met liet broot ■n:|jaeB bcichevdeDcu 
Ma, üfvtuè, :S0, 8. De KetrouffB . . . ha^sbeaorger, 
öa lil llcera dvct sync lËeiutbodeD utl «etten. tiin 

Het bcacbeïdea dec! ap^ie te geien, £ifc. 
i «al mj , , . nieti vun u . . . begeereii Ah 't 
b brood, CD mjabMcbeideo deel, LESCArui, 
S. 409. 

l (M of (peer pcrtoncD Ui roorwerp. 
1) ttm of meer jXTUOèD bE^crhteo, bdoi of fauB 
I(a4i^ govoi ; thao* ia de klgeineeiie taal veroaderd. |] 
9m U« ooaml Liefde gh^un , . . . Oie »1 fros be- 
■fcijM TUI ciu«a vngtLCii.\iJnW. Sp. M m iiijd. 

-^ In Wc»UVla>DdereD gebruikt meu bftckaeiiem 
Hf ta «cnebiUnide gcrillea die met deze opTalting 
ii f«ri«ad itun. 

1*. Icn>ad inltclilen , op d» hotigte iWlen. 1| Ik 
tal ■!*< be»cl»td, ODMtAt hü de xuk mur haU ver- 
Uavd k«ll. UB M 310 

P. Iemand voonien ran vrat Ly vraigt ( Ln een 
eiaUi). beoi gerieTeD. || Ik heb maetg<a f>u:ht«Q 
w A kaacfcuJ ftierd , AU. 

S*, Mat iemand afrckeaeD. || Ik kan u niet bo- 
ldat'*, ondet ik maar xïlfereu ee |teaD« Vapereo 
1^ «V iMb, Aid. 

HailaiiH, rqgeereDi thans geLn] (eroaderd. || 
han (t. w, 4tn rwH) dijn volck met recht 
^ÊÊigfdm. K>d oa dga hejlig noort M«t alle 
UlaAajl Ul^deo, xasnlx, Pt- 78, 1. 
J) l^aattd MJi*(iï<ö roor «cqe bcpwldc tnak, bem 
Of ttn beraaldea po^t; tbaoa Teronderd. || 
■uaaalB^ bdqdeo , Tul, bet tolioetea tbd xoo 
•tok bcKhgden, Boorr, (/«if, 1, 310. 
4a laetiêiiditiHindt Ilaliaaoïcbe oH Sivoitche 
oodfr b^iebaideo «aaren, vind ik DÏeawer* 
, DOOjTT. JV. II. HO. Ook baddea aj 
éajMBt dalreff* . . ~, booTen driebondert wjToa, 

tIL beaehefdleiL tot bet selftte werk, Dodtr l^eaauw Simea 
Haaielaari, 297- Dit W«hcidea wba om At gron- 
deeriacbt van 't g«zelM:hag) Toldoeninge Ie geren, irboat 
bier op uit ^l-., ue uuuNiE, Joi m E. 218. Op dato 
ia overkdcu «en iuïtmoa f^caaniiid Tjerk Klust., be- 
lebejden geweest op dcu UrttinmedariB, ». HiRntKa, 
Da^virJi. 1, 29. Ud onnaodigc toeI<X)[j vhd 't Volk 
tot de Branil (t. v. lat hH ilnucien eau dmirrand) 
niet beiüheydeü , Ilainfp. p. Am^i- 1 , 1S2 « i(*9. IGBl) 

i} leniBDd oproepoD. iiitnoodigva , om up eeae be- 
paftldc pluats te kojncn ; ttiana Dog in gr.krnik, || Knde 
de df di[ii;i[)etea ij]iL beueii gejaeg. na Galüpan, □■ 
deu bergh daer Jmus bur beaflie^den haddic. Mallh. 
S8, 16. üe mauLpr van een guet p;etal poïtjiecriiMi , 
'SU tieu tnt tien inylen, te beteheidBn, uy [irunk, 
Jok e» E. 2S2. Sn iQn iry ghuejlt . , . na Tucl, 

i>m DLettcD andere scbejffin die daer bufrtiey^leil 

warea, odb& aeyla^e te begiaueu, O.-l. e. fT.-l. 
Vofiag, 1, 12c. Jlyn beer, gy neet ... «aaroin wy 
hier ter plaatie tja beïcheldcn, X9HRL1JN, Ügm. m 
H. iO. Vw Vader gaet daer beaca. Daer h; beaobn;- 
lEen il, «. DOUP. SfieAt. Oid. 273. Üat by bem 
dessen moTgea beieh^'Iden b^d,. om lyn geld te haien . 
UKiHSll/B, Fera. Aeanl. 1, 44. Alle de Drapiers 
. . ., die doof den Baillinir ... siiUen zyn vefwCt- 
tichit eude beiebeyden om te komen voor dtin S<i.[H>r< 
iDtendaatea em.. Keuren op Se Leidtche Lakendrti-p. 
7R, Ni.dat i|i xioh cene korte poos bcdiAcbl had, be- 
■cheidde EJj bem tegen den avond, LOoajRS, Buiim. 
4, KÜ. Seo vriend (hadaiijer)bueheiilsD, vtssEniKa. 
HrrittH. 1, 42. ik heb hen, die ik moeude het best 
te mogen vertroo'^ea, deiea a-vood ... bescheid, 
aLBKCEi 16, lU. 

ArL Beieitid, ieieievtfn, bnw., hercAHiliHif [zie 
die woorden}; bticAwdig, ml oQrdeeleode.welberaden 
(,EIier h; behoort een Kootnck tEijoc betrifedieh , 
Sjna rolex wel belcedinh", dx ca.btklbik, Sal. 14; 
ook van wuon^ea: Teritandiji [Bitl. n, Com. Adr. 
1, 100); Tsndaar oriieicAéidig (,)Wat een jaoimcT- 
lick eiide abeichgitdic^ ghf iruel dat daer rgien ariude" 

BBSCËtÈlDEWSElD, aaw «r,; bet mr. 
niet iu gebruik. Vaa BfiehfidfH,\iBXi.'^t.\iVKr\.Aai[vi. 
i>f aU bun. Mnl. ieiceidtHAeii (ïbbdau U 98(1), 

A] BercAnden alj^ rerl. deelw. io Jen lia vun 
bepaald, haêongeH. Iet* dat bedongen La, eene «(«jr- 
vaarde; thaaB «eratiderd, |{| ^00 auUea de ichulden.. . 
by den Erfgenamen vnd den tiieblcnacr befnelt iForden. 
Met de Eiescbcrdenheüt dat de geincbtigdis iiit geheel 
of in ecu detL sul . . . voor lyne quota, te ncteu, 
vQoi- de hcUt ïBttde atingË goolo, oock d.o Itelfl vamde 
sEholdeo baUlen, Laitfr. c>, Vtluwtn XXVIII, 7. 

B] Snehndm ali hnw. 

I) Oordeelkundigheid, verïtind, goedioEÏeht; thau 
nog Hlechta in eene enkele vaite uitdrukking. || De 
mJiilag van de joDjeliog qoam daer uyt. dat hy den 
regel, dien by gehoort hadde, al Ie brcel en londef 
beiEheydentheyt in 't werck itelde, care 2, \%%a. 
üe taeoke van ooi gcaam>tiutltjc'k arernogea oaerder 
iaDesiende . .., beeFt my hoonhnodich gnduoht ... 
met rjjper begobeidenheit eo kennUee daerinoe Ie 
ha.DdBleii. iio^irr, Br. \. 17 la". 1409). Ziet dan, 
uR beieheirdeuhojit tn een einlooAC VTöbWe leyt, HOOPT, 
OtA. %, Sri. 'k Zal van noze . - . Vader apreeckoii 
met beachcidcalieid, en reSn , vokuil Ü, &06. Dat 
h/ «oude handeleu aasf lyu beaeboidenhdt, BBanDT, 
Otf Rtulex %\ {kan!t.-. Piecfetie ). 

— Jifei eau baieAndrnAfui . njaren van Doder- 
•cheid". II In gciallc de drMbtcr i» gekomen tol behoür- 
licke jaren van bescheydenlheyt , c\ts 3. 99 A. Nadien, 
O Zoneu nu gekomen Tot jaren van beiebeidenlieid , Ue 
Uamberi 11 lyn afgenomen, AVOAUf, P^ë^ S, H-S. 

63 1963 'BESCH. — Ter lii-tche\(U»iieid vnn iciaimi} , «uEgcas liju 
Wtjccl, *i)n gofilvind«ii , lyne bealUiing'- || Ter be- 
•ehEideaheil tid >le jgLtiG Heerea ilood het ttn^«ii 
Tiji woorden uft irerLea. rioorT, A'. H. 104. Op 
iItbITb ter lifacliBiil^nlteit du rechters, 195 [no ook 
53 en elders). Voor ■ndere vermiukthedcn zon men 
iel gcDÏcLeu ter bcMheideubelt vB.a At Killegieji ter 
AiiiniraalilL'it , hhi-Hivt, Df Ruiter ^M. Dat, lïertig 
düizenC jnenMben, diit . . . Kteh Dji b&gcbeid'EulieiV haJ- 
dca o«crja;cgevEn . vja anlhalti, v. ottenuuB&ii , 
D» ifrtiai 207. Op da! ik Dist oTcrue'-everd warde 
Ier beHcbddEoheid viu eene unbeiocgdc ficrnchur. 
gTUL, Opk. VIII. Ue lUJ, itie du aïet laugcr hond- 
bur wu, gaf lic}! over ter fcesdieiiienhci-l raa d«ii 
oinritiaDBar, T, D. P4LII . £i;M s. d.JeugfiM. 13. 
De bMior<!c«.ling der kracht tbu lienïjs welke eaa* 
w()zia(!ca in elk bijionder gvvBl hcbbea, warJt ajta 
de bescbeidcDillieid ilêa refters Dver^ciliteD , ff. >. 
S^rafc, a. 4Ü)(. Wat i«: biciUKnVIcamen doeu, ataat 
UU hiin. bucheideuheid , hliltatul: $, 3il. 

— Met pcrsooDarcrbecIdiD^. || Zjoen broeder...) 
die uldED ni wigSiligbs ter bucLeide-DhEÏt vau 't 
gcvol stelde i uoorr, £f. ü. i&l. 

2) GciDAtigdbeid, tcdelijïltcid, kuiufiniteit; thtoi 
veruuderd. \\ Wat beïcbefiluDheyJC oF Bnalc mach d^aa 
Je tQorDi.ghcjdt ilu-ïh gheliirujekeii inde rer^cldÏDge 
«10 misdtadt^ codjikhilst 1, %%Aa. UirebescbtydeD- 
hejt >ƒ «He Bien«c>ieq bekent, J'Ai/- 4, 3 (gr. i^ 
frt4iriii)f ü^Ar). Mïernp zj d^ goddelijke rede U Bi. 
racdiTrouw, eadc de gonlerlieren God ganno U R 
't j^bTujken van dieu geest der beieheiilie>ih«it, uoorr, 
.Sr. I, 31? (aO. 1627). Arenbergh ..., van wieai 
beubcidcnheït ia ^Wfizaakca ik cldcri vermeit bcfa, 
«OQTT, jV, II. 178. AIt»..., beloaveiide . . . all* 
beKheideplidt ta gebrtiikeo (t. w. 6y fliff intordiren 
van dm Itittden jKrumvfS, die van de noodt des 

handels tereitebt mag;li1e wor^on, 2DG. Een Vurat 

VBU leldiune bueiieidenbdt ia *t atak van den 
Oodgdieaat, 4S0. 

'A) Ingctogeiibeïd, teÜLglieid; thana veranderd. || 
ÜiC (t. «r. lekers twaai aan dr tehaamdetlen) be- 
JioefC niet ï«e! uitleg, de bcacheidtalmid vFrbied.t hiet 
meerder verklaring, eBitKKXT, N. il. 8, 145. 

4] be boedstiijtheid v&n niet «1 te vrynaedig Ie 
si)n, vrjjbcid vau ■■nmatijjing; de tbana gewoiic be- 
teekeixii. || D« jonge' llccr bad de beacheideiihoiJ van 
oiemu^ tot hel driuü^en uu te parreo^ v. kpfkh, 
Sptet. 1 1 . 205. Dit lyn ^miugen, waaroiEde ik 
miiaefaieu bake'e mcbt^ iaacheidesbeid luu beleedigd 
hebben, üakh, v. i>, aitiKit, Slud, .1, 410. Uin 
(wurheiil) met beacbddcubcLd , Aixk Eoader aaoïicn 
de« perMODS.., em 't lïi^lit u brepgta, VRESEns, 
Hitt. Slud. a, 3S2. Hij (Kihreet) iqn .atÜEwijgen 
to» aan de be»nlii;idcnbeid , iiasecnde aan ten van ilc 
jOBglIe leden der Kamer, 3,. 8.41. Alt qu Woiitcr 
eeui miD iille beacheidrabeid" de opmeTliiiig gemukC 
hkd, dat tni., multaTVli 8, 2. Huofd en bauileu 
■y.n , , . rnet berchei den beid geicïiilderd , cnnar ook 
met ecne ODgeboorde malichheid en keurigheid, Kooaiïs, 
jH<>e- Schihlerir-fi 324. 

— Sami bepiitileUjk ïa tocpuiiag up het ni^t 
afeDcrlellen van geheÉroeii, cïcoali (r. diicréiivn^ \\ 
Ik beb ^enoe^iaam Tertronweu op Imane bcicbeiden' 
bei4. ... om Je gaoKhe Uiitarie bun m«Je tedeeka, 
», grytw. Spitl 12. 188. 

BESCHÏirDENTiIJK — ook •*«! heschbi- 
uiEMTLi/K CO uuciiiiUELiJK; e«D wfiD igndcT d 
{Aaeishjci) lindl men b. v. IVoh h, 61, 71 — . 
b^M, en buw. Vju EiÊchfidm, djeelw. of bnw. Mul. 
hifridmlikf (te^dan 1. 9S3]: bd. ^NOfffifffTt^tc^ 
eii teirhtid^ilicA (D. r/S. 1. 16BÏ), In Noord- 
NederUod tbani alleen nog tu de bet &., ?), A) Byw. 

1 ) Z66 dat Mne saak doiJel^k van indtn 
jnlyke irtirdt onderKbeidea. |] Gbebujitn, i 
te aameo jder niet ecu AndïfscbejdclLCkca 
noemt eudc' beaciiejdrlickeo a%#paelt tte 
Seichr. s. Lfi/d. fiö, 

2) [niuuderlidd bi; M«. die ótn 
teekeoen. || VimjuIIs uiea 'C achor gelnjd ta 
Igck buD hsoreni, toüdu, 3, 371 (lie o^ 
cue). AU mijn ... inMder, uöit te voH i 
Mtbeidelijck van my genen, lieh vwii mje 
upeabocrde, D, \1b. nt v^and^n (irunB) I 
gekuuoieiij dat men ie beicheidcljk kon ond<i 
en d» vliggtu ondencheiden,. bbandt, DeSm 
Men httiFt bedcLef deatlyk een veldguohrq | 
oei)«aN, ToKtetji, ISU. De vlam aloeg lo bi 
men» ia HuUand ... l>etdieideiilfk >icakas,' 
Vod. HUI. A. I7J- AU n»n . . . ni«t beMh 
gewaar wordt «at rondom on* omgaat, ppI 

VroMP \, il. Het iraa een koude dag, oi 
men deo aaïiem vaa de ideüachËn . . . batfe 
■iiEU, roKRE, S. R. 2, Bfi. 'Bt vrai beK^ 
tiea dal da' verkeerd aou oitvallcD, oouii 
Aniic. Idiot. i. T. 

^) lu verhiudiug met faaw.: io een Juidel) 
ne«mbü.rca graad. t| Alhier... wu tKi ah 
iaat vooilbracktA, tjiide Boeh , die dat bel 
eD iiet brtwd «.t, wiardc daar beH^cjdeljk 
Tan. CAriK. v. Ktdenü. %W. Hy..j 
ichcllkk gramm, uU-ïaLHS S, 67. 

4) tM dat men ieti duUelIJk te 
hetilj ventaaiLbaar ai be^rupclük. || 
caie bejcLeed.el^p. UBUaiXili^ Prep. pnfr.'ai 
louge dff stsmelenden laï veerdigt siio . oot 
itentiitek Ee «prekea, Jn- Zi, 4. frliy guft 
beschevdel^ck tekeuaeo, liatghy meer cf t^b 
een kueebt te lijn. V- BE^nHOM 118. Bei^ 
MaotigDf (werden) »tkooreD om auSpaiu'el 
en dea Kooïjig ven allea bucheidelyk te venv 
UOOFT, y. È- 70. Om dan hewrheydelyeli 
de «tadea, ghelegbeo ijit üylaudt lara 
■ preken, io «uilen nj begiunen vau 't Oi 
VBU djiea, ende comen nae 't wenlea, O.-I. 
Voyag. 2, 40 e. Latende leu bnyM raadee, ftbe 

MD htUct , inhoudende ... beichevdeliff 

hBMcb, i'ati. e. OhendI ( e4. 1031), 220. 

5> Üildrukkctf^k^ ia ttfeog bepaalde term 
den koop te siaiten. de voomiardeo tKacheit 
te drukken ofte te «pedScer-eu,. HOorT, Br, 
{o". iri4S]. IJe geiBotea ... klampten daar 
xj[ie Mijnteit do hocdaanighcii liaarder h 
icbeiiieijk te verklaaren hB^de, Hoavt , ü. 
llue 'C Iêi Eivjjelland Et-er buchcideutUk ia 1 
AiA licli nicmiiot ... tot li' .Mchi mittory m^ 
Dl BnumE, Joi fi ff, it4B. 

6) Verntandig, met Dard>«l, met kenaii Tm 
Sijns ËmlImlJ'C. die 1.00 beuJiBÏdc1|jek d'aeoal 
(ilAtïlypkllGÏt aijnes liuijfï met ■mnioheït weet te 
ttoart „ Br. 1, SB. Liviui' llieefi) teer bcKh 
gEi.eit , dat bet uituemeudc verstnuden veel 
brfkea t^l oaa kuoiit om huiiiD'aiiderdaiiea lel 
ala aan beidt «n den vyaut E' overwiaaen, ra 
Joi m E. IIB. 

1) Met beedieïdimbeïd (ra de th»D» ge* 
vatting). II Ik sal niet preékem ... ik tal 
beieheideaiyk Toorbotiden, dal rm*., WttdteA, 
Waaneer ly [t. ■- irker» oragen'i niel uit » 
heid, maar buefaeidealijk jirdoan fronlcn, v. 1 

Sel, 'i , 1". Teil lailBlr .. w.inlt huil 

hlLU gudidienit voortnan buclieideul{jk K'"et < 
««hudale .. van dr lidinal«a der fxi^ 
Kelk" ... oit te Dctenen, vhuik, Tim ' BESCH. BESCH. 1966 I io bet Mol. mtrdt AêiegüSelije ook 4I1 
ikt; ook ia de LT<" aenw Tcoml bet nis 
lor (oiEU ook dsu vhI miadcr Jbu ali 
i«) iiideQiiaï)ui:iJiiidtJijï.i«tui#kt;ang. || 
ulichiip uit te rugteo , om Iib>t (t. w. 
nt) mondalia)!; luet üu te beecb«y*lel;ker 
g te mo^hea dieutn, coorr. jV. ti. iS. 
DE laadiluidEo lich md haaiic Toori&Bitn 
icgbeleu, wckke eiempeteii demeHtekrochl 
böchtidelfkttea dieott doeu, 66. Wurcii 
he BDdire (purd^n) -.. Tüortit^tude, Oin 
Hr kmidKbap te buien, 'ibl. I>b hIyc 
Aet een belle mde bcKheeilelijkG itenime 
I, Dm ■MIDT, WimderM. Ü. 
KindMiifkitid . duideliijkheid („D^t ty 
. . Bonden in ftllc claerlicjt cjiiile 6m:hey- 
loder eenige ... dujiUTniiie loenen y^ï- 
.uuden", XABXil, S^mt. 2, I (bl.fiOA]. 
[BIDING, in»F. TT. V«[i Beir/itiil^. 
tma tepalen. fispiling, f ïatateÜting; thaai 

Dil men, weederiydeliui^B , ^emn^htiijMïa 
bocbddiog dn plaaticu. dikai "t krpvullc 
'BO, itonrr, jV. £f, 677. '( Geen» by het 

(1. w. irrniti] geuit werd, lauiler be- 
.B tj.H. rtSO. 

[ELD, tmw. Vu %J«/, TÜfli [licald.V 
jgtUi door een vtln verduinteid; tfaioB 

I SQtl (io,gta t^a bc&chcil, es gelijck ali 
[^jthre Dubt af «rt mcVen , dk brvhb, 
Zofl ghjr ^a ïcbcle, of beschelde (MgcTi 

II sbT bcTlodcD, <!■[ rm;., 1113 
QËStiJDEIT, Wr, st, wn. Mql. bejcflden 

, 992). Tbini longofld ftlï in onliruik 
ad btaobuldigea , hem rerw^l«a doen. || 

00 quHdl OTD doeu il, beuholitea te icor- 
iMtan MT^gben, dayid, Waffru^gAer 101. 
todre in gcbrevkc, WBftrtoa dkn die Tcr- 

1 d' QDKbal>)igtea WchvtdenP uoorT, 
. Al wi>rt de miji btscliftldt ut:,, hdoft. 
I. Sga troiiir ii oabtTleckt, tiBm dinmcu 
i|«a, 2, 200. D«u lil bet overtcbqt d«r 
'n^uoen . . . BesfiheMen Parij : die ... 
t heeTl *t boderC «uii{)adDorlacbtJgb haji, 

dïl icmanj eigfln ii of ?ul hem nitf^uC. 
■ren. || 't Sa]i.ile[i op de ilechtliisit tbu 

M 't beselieldenijaarh'OT'Mrdye, kd-dft, 
I. 't Gejieli)jcil .... du ... it:ilia(ltl goé 
uo Uolitelik iIcwDil , aU bet ign qu.ade 
ta bMeheUcn, i>c siluni, Jet m E. 04. 

DIm* deagd EQtd niet bcachelden kito, 

«na beptlins . ua.i]ui4«D<]e «"larfa» i^mud 
.oldi^, of itdaTom lett wordt ggLuki. \\ 

tnde ileo HejmelykcD KBadt . . . Iw- 

rt hel rqtttruyk vso '(gerechte. HOOFT, 
Ben bucheideode . , ., dat zj bIIm buDoeu 
buuuDÉD, op deii ydelcn tji'tel aan, Ir37. 
>>...■ die IJ - . . v^n vdBchtiBBiDhuH he- 
146. Sea JelocfMbe loer ... Die d gfaetta- 
chelden cd beitrjea Met bu;teaschDlt«che 
10 BOoepeTyeii , BB.l.DiKOr jfnifgn. 37- 
itd k«ri*|itn. ttTdehlH^Eea. || Laet die 
■Inniiileriiii betcbelden, ovid., Comte d. 
1 overtreden t é» lir V'ei litt RtrrfH ) «jo 
h oademlItiD^p, caobmhebt I. 222£. 
d a( iatt iL^tacheldeo; torn* gnvulKd do'ir 

S, u<iit«idcridB MMifvovr iett of iernBod 
loldAu. II OJe «aa de Miarebrtwden kerk 
i.. de ifn* 0. ir. rfts i-nit lUnJhni»') voor 
4m( «u Libüt;utehet«be4<ihddea, bpqft, 
E. Qvt («u) klaclitlKh om hoana met nat onaameD oaa de Seinden, «au alle kanlun, be- 
Hcholden, ni: Bkune, Wiiii. 2, 3é. Al d.' onnamen 
. . . waar oxeÈ verücliiiidan pcrsooncn de G«ae«tinee>t<:ri 
ooit beblKn bcicbuldea. DX BRUHE, Jot en K. '283. 
Als men de onnoiele iDea^aheD 10 maar bcfloekt «n 
beioheld enx., IFil^eA. I, S20, 

AH. Oftbi'te/iölden (tie ild.); btlcktlding. bËtchu]- 

digioj, ■iDiad(,'tVer«)'t, eudefieJi^^^A^in^vHU vricadeu 
en iDaagben". uüorT, N. II. 71; „Soo lal lek ... 
fitKliildinyhe gheduldelijckea dra^beu", BBLOEBO, 
Jfrifl, II; ^ÜOO ieCQBut tnt deo prij* (d. i. dm lof) 

ecner vr-aawe de verachting «n bfteheldwj van harao 
man komt te viicptin", de usiinr. Jok tut S. \fiQ). 

BESCHËLEK, b«dr. zv. wn. Snkale malen 
iu het latere NederlaDd^oh voorkumaade, eo vraar- 
«rhyaiyk ODitleeDd aao td. beMehaieii, afgeleid van 
eBD woord ( ohd. lefh) dst Artfflt betoekeql. Be- 
spriagan (t. w. eene merrie). |J Zelden iuIIhd i« . . 
eeor gebrekkige Morrie laatco beaprtDjtea of bvjnhee- 
lea, !□ ala mea 't uciemt , BtüHHsr, .V- 1^. 'l'. bO. 
ilot dekk en at beicheclea der Merrie, 4', bi. 

BBSCHEfSMLEN , i>edr. zk. »w. BaiVËUniii 
ejl by KtL, niet vermeld, liocb la de 16^' eu I7''* 
eeaw vtKirkouitudn in den lin van: (bet oog:) uiet 
■obEmcr bedekkca , bgaa verblinden; fr. lüloiiir. Eltj- 
roufogïsch heCieirde aU Beicifm»r*t (lieald.). TJibjh 
nof ia Üuïd.- Neder land. || Zijn geiiBht is beaehemeld 
van ia ie aaaae Ie byken, ua bo 110. — Hetghelie- 
Hielt wgrdt hearhemelt door n ach^n, GfMfel, Wneh- 
feaail 3, £;0(&angBb. by DEJ*ai!B, FtdquenlA, 667). 
O leaa (^hriits .... oase itiw-TlDclit, tbu wicu den 
klaeiBü gUn! tTi«»clieQ do dujflter wolekeu tm 
varre bci.fhenielt ooae ooghen, di HasouïK, Qadd. 

AT). Onbficimrld (,8») gliy met open ooghen 
OnbeivhtmgU , onbadraghea Wilt de waerhe^dt achau- 
wen BEn" inu., Dl Buca, Boütinj -t j ). 

B£SCHEMEBEN, bedr. iw. ww. Van ScAt- 
Hifr. Met Bcbaover overdebkaa, bescbedowen, ver- 
duiatcrsD. || BeachemeQ, beichemeren, ofrun- 
irar-f, adutitiirirf \ i( pmfrifpfre oeuloi, «li. — 
Na dat a}' (dii Maait) de fttreke tbq -de heacbemerde 
eoAe verdnj'atcrde tucht door de HchaduwB «au bet 
aBrir(jp 'oor by gecomeB nu, v. k. ». pixutklt, 

EE3CHE»rPEN. Zie Bïaciiiiij-«(. 
BESCHENDEN, bedr. aw. ww. Van SeAmdm. 

eo. in bfieekfriiiu 1lA.arva.11 wclDig of oict vcrBcbillcode. 
Ia de Bljjcmituc taxi vitroudErd. ||| Welde en weUast 
...i» aeu tairende «ier dat noyt en wort gebluat, 
Vliot dit dan roor het bett, txt dat het « boar^heudc, 
Schadik. 8-0. Hoe lang, acb Oodit, bejctieudt ocji ona' 
pa>rt; Me' «toaet en hwaf' campuutzkh, Pi. 74, 7. 

>• Id d« apreektoal hier en daar (o. a. te [rfiidao) 
nog bekend in den tva tbd: iemand bekladden, kwaad 
vao bem Bprekeni, || Eeoe meld die haar ma-Trouw 
buehendt. 

BSSCHEirEEH, b«Jr., oadtyds tw., luaar 
reeds vroeg Kt. ww. Vaa Schatüitti, B.{j *ll1iL>il,l' niet 
f«rcncld, btj uil alluti in dan lin van donatt, 
manrrare , on wclüeht nlt meer noordelyke streken 
1.0 de «l^emeene (aal opgenomen; bd. iffpieittfti. 

1) Ue eigenlijke belMkeois va,Q ScifitJcm | aic ald.) 
is itufhenkeit; vandaar betr/ign-k^n voor: iemand toot- 
xien ra» drank (imondBrfaeiil wjja of biar). dien man 
vaoT b'em ioscbenkt. Te^^nwoürdi^ nardt dit iicbruik 
«crmiodeD, om de oaguuitige helGekeais van bot als 
buw, gebrmkte deelw. iëtcAonifn (aie beneden). || 
lliarnu ia&a 17 oatreDt hindert acildaaleu. . . . met 
bi«r beacbeiikeii , UüorT, ff. H. 50!. Heeft GBiiimoed 
te mSid lyu iliefnioérs hnjn bcaeboucJcen Mei uei'tar, 
datie neit idi Wiens dol en dronekeaP roKDit. 1967 BESCH. BËSCH. S-, LS7. 2y bc^eeriLcti ... geen ^cIJ , vciur den drsrik, 
liur ie aai rietIc bescbnnkEn haddes, BEBKH kT, 
Jf. 3. S, 1019. WHaueür Je Opiteiisleiien ieU van 
elhiadBTcu te TnideTca hadden , riep de Schoot af 
AilDg Ëcuige D(ir|ieLLDgen of DLinfEn by ecu. die VAn 
da dingpligtigaa liraaf beielioaiieii werileQ «<s., Teg. 
Staal i. Ver. Nad. l, 101- Hü (aam) hem meie 
uUr liJDt etgcDD woning, buchi>nk bnm danr mst ren 
Ijlu wlJQ fni., ('ONSCIRJICE I, hhb. Kdm. un, ik 
wil a beschcalteD met «eae goede teii^l 3, i'idb. 

—~ VaD(li.ar brsciioKkm (vroEgcr rmk <rc3 AcscAsjiA/^] 
lU bnw. Iq Ma tia van dmnkfn : dit lutste ni^orJ 
klinkt thani ruwer dan btiahaiikeH, AtX in ile spreek- 
\ma\ loDgoed all oiet wordt gebruikt. || Nabal . ..bidile 
soader cnaet . . . gdrcppckrci, Swi dat jrju grillig '^iz'ja 
ten Tollan li bMchomcluen, cats 2. 43*. Wanneftr 
een grage moot t« guUig htnit gedranckcn. En dal 
aboQ d« measrh lea leïten is bs&cbDiicken m^., 
a, a«7 fi. D'iiiliciiftr vnd GcrichCalufiIcn aallfn wel 
toe aïcn . ,, da4 ghone getiijgeu , cenidi^aias beschcnckt 
ayiiJep verliwirt worden, ianf'. r S'ehiKen XX, 7. 
D«t h^ in de Tier wiulermsandeu £0 maal bMehauken 
laagi dcu wrg gewaggeld bHfl, ffifdieA. 3, SCO, 
D«r «r «eu G<^ i» voqr buïhO'DÏene itLidenten, ilhip- 
i'Ki.ii. 2, ses. Utn droaken UmuicrntD raadde hy 
nlUlapen bad, ''t beate wat 'd beïchDokeue Jueo kaa^ 

HULTATlil.1 S, 110. 

3) Iemand met een gearhenk begifli^a^ het verL 
deelw. WDi-dl «ermede o[n d« oader !) j^aoeimle 
beteekenii , 

d) Abioluot gcbTuikt, || De Ke^aer . . . qnain . . . 
wt Spa*m(D, daer Vraunkr^k eode wa» raa vee) il^dïQ 
1)«ic!honekca , DE POTthb, Dagi. 1. Mmt op sod laet 
Mc-Mou het ganochA rot beichcnckcp , Ct^f 2, lllEhé. 
Mija Tkdar nort vau hem aook rijekElijc'k beichnac' 
keD. VONDEL 8, 3l>I. 

i) Met oene stofielykr laak aU lejialtiig. || Mar- 
tncrioi: dieliaer . . . rast BcngbeDBsme giften bMcheiicklej 
coouHFiEBT, Boctat. iüd (lifl ook 131^}. Pmierpyn 
uil dat mea ■ . , faarr beiclLsnckF met dit ooft, VoHOel 
S, 429. Beecheackeadis h«m, DEveni eenige van 1^0 
l^ritiaipaelil'iï «ileliiydeii , ... met wat [lyjiBn cnde taback, 
T. miKBttBI, Ba^üirr/i. 1. ISS. Beaïgen , die ... met 
fcat am of ander anttige boelc . . . worde» befcliuu- 
ken va terëerd, v. hikris, Btiekr. b. Lfi/d. lOglJ. 
Dn Toorwerpen . . ., waarmode ik da jongere^ ledn» der 
familie be*cliQak, v. link», Bom, 8, 2i'i. Zij bc- 
icbnnk karen ecbtgenobt met twM iraiieii,coHBCixcrci 
t. 264(1. 

e) Mot ««na ouitofi'a1ijk« lank all bep^iug. || De 
ordra Jci gulden rites, waar mede h^ vertchcide 
Nciderlandichie . . Ileercn bucbonk, uoorT, N. H. S. 
'i , . , Aengezicht dat jel( lieac?haDaki>a vin Jilft <errBnit, 
lEoon, Oed. \, it'k. Venoek doen. van met bel 
loiBQ (l. w< m/l lijfsgenade') be«choivk«u te nardea, 
Da KBiiNE, Wiltf. 1, 91. {liij) was van ijn EimI- 
lentie Prini Maiuritt met een KapitejroaiJiBp beachon- 
kcn, uftlHDT, Bb Groot SJ4. Dtn Heu WiUii hoop 
ik BCDB met mjne byiaoderate «Hcndichap te bïicheu- 
kcQ, Btirg. 611. Uwe braara familie, die altoot met 
ecu goicd deal gfeiaiid niEnsclieiiTentaad bewhonkon 
wa(, Wüdteh. I, ISB- 

ft) Enkele malfo vindt men igie^^nifH ia den lio 
«aa icAmtitn, t, ». mcl «cno laik al» t|jdead moot- 
werv. II Wf iall«u o ... 'in als Vcmeren en be- 
aebirifken. kstius, Oegr-tti. San^, 87. lly liet lelf» 
al!c j^erangBne los, ea iKacboDk bun noch ent hnvl 
(luk gelU, soaTïaooii, A'«i. Seiim'^fM. 60S, 

HtU BfieüoHifH (aie b»'en)i: in d« koppal. Aal/' 
bfirhonkt» [ïie Dl, V, kol, inif, cu ook LOvetlMii, 
Sopiif ■41B); bftfA^ker ( ,Uft gMten . . . beilaitan» 
dat fann incMtttker ds kenrljkite wjnen Én i^n kelder 
llKfl , dje iil gail»c|i Ainvtcrdain tr t>i 
V. BPPËN, Speet. 10, 10)j (ieieA4i%kiH^ t. 

ün medBlfilen en ao een bttc/umelhaif. 

WESTEBBAEit. (7?,!^. 3, 1SE; Thaa4 ngg 
Vilaaadtran voor; drank waarop pasgetroaajj 
herberg worden imthaald ^Lij^utia 1, 17); ( 
nfiK (by na PE1<K. Teé'a-m. 89). ] 

BESGHEPETÏ, bedr- aw. ww. «alJ 
(vilkdau l, y-Ül). Vaa Scifpfn. Ia Noord-!! 
tbsiM niet ïu gebriiik. 

1) In 9ict Mnl. gebroikclijk in toopaMJfl 
in[ad«n ran goEdxreu, en thani ntig in Bu 
qop een ichi]) be«t^«a , bjj aenan sLisnnaD rerf 
Ue dtg, op den weikeu de vïsachen bc*cb«c[ll 
(t. w. op dg vwrA^tieA'itfii), heet 
DE UO 110. 

2] Met «rhepen bevaren of bordieo. {| 
Ziiy[it*che Z(e vaa Kfj.ser Augoitfl tot Kt 
bBTchte der Cimt^riers , . . beacbeepl gbcwordcn 
Wertlib. Ue. Gaotach lonieci h; bïTolckl.j 

HameDal. Biieheepd4ig (lie boren 
BSSCHEREN (I), bedr. at. 
Kfren (veruam 1, 994). 

1) Eigeulijk. Mat ean penoon, 
baard als rmnverp. Srh«ren. Thaai 
nebruifc- || Sw laï hy .. nijn twft 
6, %. Ende hy «u hadde lijce voeten 
maeckt , nochte iij:D«ii kiici^Lbaert We 
m. 24>. HanuD (nam) de ICDeciLlcn Dariit,' 
bcscboeraé. 1 CAfon. 10. 4. Die b^chtreu bi 
de MonlkeQi maer «j laetcn op tai>plcaa ranj 
een w>ejnieli hayra naaien, rsAKCK, Ftn^j 
Het EWakkc btoóljc, dat . . . waafichynl^ll p» 
kmiu edI IrKSchecreci (d. ï. dat wel miét 1 
loordm], Ned. ipfel. S. 110. | 

2) lel« met ren lokcr deel vermtadercn (d 
baliog). II Zj {t. ar. rl« oKvrijf Auiaiuidtji üt Ow\ 
toog-an hanne L&ader^en Tcrbeterea. miila'l 
den Landheer vry sta, na hvnnra dood, A| 
geljk mea 't Doemt, ff btiehefm, of 1 
pand uit d&D bntie weg te haaien, Ttf.\ 
Fer. Ned, 3. 184. | 

Afl. Beiekering (,11e eerateliagen Taa 8m 
rinijf uwer aehapea ïult gy hem geveu", Itmft 

BESGHEREN (U'j, Wr, iw. ww., ( 
in het vurl. 'ledfv,. dal eahlur door verwaai 
BaeAm-f» [ I ) den vorm besehitrg* heeft 
Van HchsTen, zw. ww. (aie ald.), dati 
gernuanieh in vcrscbil lende opvitlii 
baaigd. 

A) SchfTc», Nptuneu, opepaauen. 
at behaugc-n met bel-geen eeot? bepaling noea 
veroudcni, || Bemtiesrt de Kalen w^d ^^J 
Gciudo-liakeu, Bsicnriiia^ Griane IB. ^^| 

B) SnAerrit, aMeeleQ, schikken. ^^M 
1 \ letB bcBchikken, bepalen^ bi) kil. ren 

pratfinire. pTaeilxturte euï. Thans aaogoe^ 
onbraik. || lodiea hj (jiÜr mmxaar) sells . 
moebt men^ben met het soct, Svd' al »% 
vbctI. oaer slJnen sin beMthcrea, r. BKal 
Uïer wordt dan plaets lM9ohe«rt tu tam, || 
dieren [t, w, rtM)- At itel nau ivh jjm/o 
a, 522 a. fle Hemel boeft Let dns b«achol 
10, 403. 

— Gevolgd door eene bcpalta^ met ta 
dajth . . . dia Gnd b«>riiori:n ttad Tot wraetj 
icbelnutiick, ^nMti^L 1. RTT. De %\, bmel 
bnn schade, Is vtHir de hant, 8. 13A, 'il 
ODS bederf bcK boren . 1. U7. Tot 's lir.haed 
heeft da hemel n ( rfrn ft«l\ beiohwnu . 3 , 00. 1 
«n Qpe plaets, tot dit gitvcobt hawbortB, 8,1 BESCH. BESCH. 1970 mi. dwlw. «.ttributier gebruikt. f\ Ue... 

d^ened geopeniJ had de . , . jiourle, 

, voMOKL 2, 648. Dttt hjr.,.dieu bc- 
i«i] oat ipt\it Ung vooruft. 3, 824. 

puitef, gevolgd iluor «en-e oabrp. wj]i 
Mw^temd E^D DBL nu. tl Oerlulveu ïit 
^■Kri) budiuri t« «>11«q, v. d. tkkh, 

RD panooD ■!■ oDdempiii' vu liBt puiieï: 
'dtilea lot dal^faa «cfti ditorMnqnaliUtierto 
dl UDgeJtiM- II ÜHB t^t ilie l» vericteDen 
■B hflTdor Inn lan Carobg huyi bescbetrt, 

.46. 

fiqor jetnaiid bettcmnieu , b«in Jets tue- 

^Bl [icr»oaD lil «uma oiFt ccac suk als 
^^pkni TcrciuJErd (terg. odJci j). |{ Ecci 

.. , btiflircrt RIJT liW Kuti Icruo, ï. OKkU- 
So'it )cy ci^n dfc u Ikfl beichcercn eeiiijj 
» i, mS 6. Wieni nuwJiril lcc<lt bncliFitrt 
H, iioorr, (ïi^. 1, 281. I^eti %auJAardt, 
gb dMade HOI - . . met haar anrutC enilc 

bweheerea , iioarr , Uk-ht. d. Gr. l h'2. 

IwutKior... bun fulk een' utiiruiikenii. 
loorr, .V, /ƒ. SB9. IJiLt n^dt ca fitoBljTer 
apn wureii diu Spfir^ajicilt: ivraire mueite 
m. ïaV. lelt tieb eyu Dudiieti «00a mo 
rayd WrborEii, TO.MiEi. 8, 2tl7- Dïc ..., 
tj reeili büelisona batfl, A8saLlJ'^J 
S6. 

.DMT bet roorwsrp ix lemtnili /o^, Lidnrt 
tol de ander 2, ó) ^eauemAe opvittinij, || 

bufl oni tlreeds het de«rl;ktt bt bucüio- 

[KTKl'T. HKKKEM, Tuo>t*tlp. I, 287, 

God, de B^ED, bc( noodlot, of eeBt}(e 
ftioieiiKlulgke macht ola ondcrn-erpi thaoR 

ifl het pauicf. [j Syn* hertien wenicli... 
B, HcsTj beacbKriit, uarhix, Pi. 21. 2. 
■U dodi wa liefca bcd-^odaüt, citk 1. 
I w Mn hiart geichil . . ., of GudL nen de» 
U dnor ECB itale Wat. Sga dsRea beefi 
t^a jjalcD «ut|;tit£l,, S. S^I'Jd- Wat GotlC 

bMcheerI , dat oioet udj vETgeuoogeu , 

Itat lullglie... Varataca wal vette en 

H|^ (t. w. J7ii'/) 't genot Tin alle go^dt 
^B vergn.DDEa moet, i:AM,piiiri2G!S , Pi. 
Da orer-ftTOolc tün^lien, Die b; HtDe^li aeu 
irt, laKHEN. (,'-4r. Tfr», Ja, Het lot, IJut 
I baeft locboidiDureD . Ui« int;.. AKTOifiUKS 
Dfdeel na . . . hoe ik bet noodlot danke, 
t MM uwtar CD vrisiidin bctchoareo heen , 
I, M. Ton iriit ik ... Di«t, wat ds a^rde 
ifaoran, tm Uaar. Ged. 2, 98. 
Hat paaaief. iaionderheïd vnn h^i loi (A vu 
ot imULda lel behoort. || Dat mQ Gech 
an ia bwebooreii ali deu andreci, tidorr, 
tl. Wat lot of n noch «rseq iui] B«ichorcq , 
, STa Cria ook 2, 2eS>- Dat oUj^oliitik en 
BO^CTmaet benlieart, 8, 4t&. I>it iiu^lack 
. bMaborcn, 3, ^d'i. Z()a ... Frieiten- 
H borea hem baachoreti, 4. GOU. Ual 
mf beaf'boren ; LIe hviiiel p«rkle 't in^ 
iMBouiig aT, jiiLt>. b. Sl4. Zoo m; die 
c4ta blwif b«u:huren. DkC «M;., Tin lli^kB , 
171 . Ec» gcoiue «nderitaDg lahMn der 
bd bcidioracil c»nh{:iercg I, 109 £. Ii 
gtada da dowl beichufeu «n:., T. BBEBS 

nu an pcraooa , die !□ eeoc bejiaalde boe- 
UttaoJ ten d«t valt. || Wat hmr ■■ oiji 
fitf^ «dra lok di«iieu aal, vnNihKi.ï, 280. Larlnia ii heDi beacbnoïtii lot een Tronw, whtkic- 
BAK», (?«jJ. y, 246. 

Afl. Bstefieir (lie eld.}i bejcAmng {^Go6» «ril 
6ad beiehstting", UAKpIEX, Pj. 104, tS^ ,L>aar'tlai 
Geï»l met ijn itècJierintf apeelt", ouoiaii, Pt>hy 
i, 459). 

HttUAiiBt. Tüêbettierm (ti« bmen oader 2, o}. 

BESCQSBU, M"', dal in, d<i IQ-l' en IT'' 
eeuw «oorkgiDC, ea loonel uit mak. heieerm, onc,, 
aU nit aïh\. èetitrtn^, ir., kin aulataaa i^n {verf;. 
VEILDAH J, 90B), BcjcliermiDK: tb«D» rerouderd, jr 
Ghelfjek de lammereu . . , Niet deackau ciji 'tbeiacherm, 
niet dearkeu op '1 betchnt en:, z. HfiMa, Barlai, 
2'i' li'tke, T""^ Dayh 61, Neemt mU Heer in d^n 
lietebunm, de iiubekt, Pt. SB, 2. O plaetae ra» 
hcïchertn , voor alle aaooda vUgen , V. O. vknnk, 
Aya-m-mol o. üeo llemeE ... d«bid u ,,. ïu iljn 
Iwairberm ea boede, asselijn, Warfaié &&. Dikdcr 
Godta beHoborm, aNILO , Poé:^ 8i, Wgl ik, in het 
iieschanii it«r NemleflaiiJti: StAAt.en, Mjjn Gi)dt«-<[i«]iet 
])lle(ticea m aj;, 1 . /ukt, /Ji?/*. H'erken 149 (cd. E6Ï5).. 

BESCHÜRUËIiINa, taw. garoecn»]-. in het 
vr, uiik -ItHge. Vhq Besckêfpien. lemind die 9U be- 
ichermiDg noHl o( is genomen. Vbtk. h^-iffSuUliitg, 
Eei: 1V>(iard vin latof t^d, ook all puriiaac foor 
prolégé, dat by odi taei' gebniikel^k ii iu de aiireek- 
lul. II Ik geloof, dat... de weldoantr elt^d csn 
zpkcr EHsk blijft bchuuden voor tfjn beicherinGlioj, 
K, ^fp. 1, ISl, Bekcq, mija vriend, dat (eIJ Den 
lieeelierinülia^ ile« hemda t^t, cotisciKNCr 3, S03 t. 
Wedej'kcGrgf^e VBrlciËvrdLcid ,, . - . rfjk . . . aan Eoetbeid 
voor deq ■reldocaet en de» bHcberoiding, LOVHLma, 

BESCHEBB03T — vrue^ oot «tel et. 
BCHl-aHiN — . beiir. (en «rederk.) iw, WW.; oudtijda 
ook aakele nateii met een f^eaitJef aU be^ialioj;, Mnl. 
bttcarmtn (vkuuak 1, 09fi)- hd. èeKhirmen, Vm 
Sehrrm, la de middeleeuwen op deselfJe nijie ge- 
bruikt aU iat, deftitdftg, aoowel iu dea lia vbd 
verdedygin ali ia dien van a/urgTm; later allrca ia 
eerjt^euc^nide D|ivaltigg, en dan bet^ij ab«aluut (ce- 
braïkt, betzij met «ene bepaliag, aaDdüidetLde uaitr- 
voar (in do jangsm taal ook loaarteffm.) men ïemaad 

1) BehMiden. bewaren TMr atls kwaad, t. w, met 
God BiU anderwerp, ||' Heere..., Keert u tot mj , 
en wilt TDytidor beaebernicu , iiouwiKUt, I'kt ^fmfe 
218. lek «al u ujt de haut de:t )vudld,)cb vno Astyriea 
*erloa).eu, miU|cader* deiB atadtioude ick aal dne atadt 
beactiBrmen, Jei. 36, fi. Bewur, □ Hcar, bewaar 
d'ciBn,oo*le Umrcn koj.- Ëcicberm oook d' Overbeyd 
va.a d' Amïterdaiiischa vesten, vonukl 3, fi-l. &e- 
icberm, o God! bewaak den groad. Waarop ome 
■dem gaat, TOLLLNa 8, 166. Hot ia of ik uil itu 
hDogte dea lisereD uog beiabermend op mij lie ruatan, 
UAHJiGBURK, /f', fn iJr. £6. 

— Gild beic/urrme uu.' ala ultriMp, God beware 
onel Tbaoa veruuderd. || A; tit wat, Hujamana 
kootje, boe diu, ^ord beachBrm ia (t. w. uf, d, i. 
ciim)I obuipBBO 1, ^\i2. Wel b«iiraar en beMherm mj, 

(lelde ds goede Vruuw, ) wat al Huekenl,., 

die kan nja Hnr ia ijm beele leieu nictdoorleeaeu, 
Liexi. 8, 275. 

— Met ««DB aodera oouttiuetie die beticUde denk- 
b«ld uit<)rukt. II Ouder q gb^nada moet lek my 
beschermcu, HOVnAKRT, ^i«T Wtgule 2SLJ. 

~2) leRaoDd fof ïi<;h lelf] beVBiligeu Ugen Reweld 
lUkD dcQ l|]Tfl , beli^ 1q oorlog of in aDdere gcvtllan. || 
Zija DBit, Uat hï voor overval . . . beicberuLt, 
BPitouBL ^2. 't Gebergt, l>acr i-ïeb de ZwïUort 
JD beieliBTnieD , WanDwrman beo om oorloogb vergt. 
VOHDBI, 8, 81. Yamand . , ., ganooduakt en goilraa- 19T1 BESCH. BESCH. gen ijnd» t^a Ï-Bf» Wjf. Km3«re>L ot Goe-t Ugi«n 
[Cewilil Ui beadkutlen cii faeealierincD , v. lk.iu'wek, 
Roomt-HoU. Reijf IV, 84, { 11. Sooveel niojicopperi 
ilurfoor CKD ic!k DJFiDHDt bi»cher|iieu , ^ij v. tlotln, 
KturhUp. l, 14iS. Zjj hield den arm 'beccheriii«dbaf en 
hel huufJ, tovïtlfio, Sopiit *ÏÖ. 

U) Ook £□ ruim^rea liji : iemiDd ■crdedïgiMi, vr^- 
narco voor ^At hem km derea. || Gnde (ieude eeiieu 
diie oorec.bl Iredt, buchernkde hj bem , Hand. ^ , 3-i. 
liflc «temde tut den put, um 't lercu (t.w. van-lottf) 
te beachermen, tonhei. S. 7^6, Hbdtc ïwabheïd ii^lf 
maakt, dat wy haar lieffaetiben, h«ar hiIUd be- 
MlierttiMf Lftv. 6, 817. Vwraeelite deuj-d ïuoreenwi 
i;Ehttlcin . , . underj^&Dg te tieichermeu ,7,6, Bon ik 
daa ni«t liïer, om. u te be&chcrniED? MUl.n'EHr J- ^'- 
2, IIÖ. 

— Ook mut fQDB xuk ila Tourwcri). loadsr per- 
■DoaiTETbeeldÏDg. |) CJ|i dal u^ hoci' dnnliaghe moch.- 
i«i] bcieharmeo., t.. buns (ed. ddoiLkbr] 105. Eei]« 
opinie bueJiermeo (lie v. büeestëth, Sni/tir. v, •/« 
Gaeeara 2, 1^1 «}. 

4) Van xaken, die iemand bevulifjen. || Ben pcla 
beti'h'iinut bem teg«n de koude. — t>iii ayn . . , de 
li|[lGrc BËCDderen, aU de llibbAn, oDi de odcle ïa^ü- 
oaudED te htMchtimea , dkxkhei, !V. U. 3, 130. 
lly verborg; ïich ...t-oovnl m,OKalijk ia lijubeuher- 
mcnd üppcrklted, uuLniB, J. F. 2, 105. 

5) MaatiegelüD nemea waardoar personen of inttel- 
liogpiL worden berDordeeld. || Ëen rornt die de kuo aten 
eu de kiiDiIcaaari buchercal. 

— lasondorlind ia toejiaiiiug op bHodd en nijver- 
heid. II Butcbtrineaiile reehtBU, Aoege iittosrrfchfsn 
vaardoüT de concarrmtv- der üai/tinliindrcAe nijvirT' 
Ikrid icord( bfl^mmtrd. — A.llu te gelijk te bncher- 
men, den Uadbouvr, it fsbriekeo, den bandol enielfi 
deu vurbraiker op :ieil kuop toe, TriSXEIKO, Retinn. 

6| Iemand «1» eO° mindere hel]>ei) of voartbe<lpea 
door i^n invloed ca gelag; men zegt ïd dcBpreektaal 

vaak prafrgeeren. \\ Heugt Let d niet , hoe gij 

mij allooa beachermd'et TiKjr alle ban ev eererijen van 
ituulc mciejcDïV fFiUUi^h. i. 252. De b«»chiermeode 
eo GeDigaEiDa- aimtleode aitdrukkÏD); dei tlopmans 
diroD^ hem den blik te giunde ie ilaaa, cuitacitKCK 
!„ 244 n. Aan de buchermemdA Triend«chap van die 
twee uitfltekende msunen, had lij vMurlduread de grwt- 
ite verplichting, FHinv. in Df Oid* 1SS6. 4, 437. 
la rnf)ne kioderjaiea ,., toen hij mij trooatCe ea be- 
leheripdej eo Ik sou Ger op lyne vrieodtphaii wri., 
nsaauiNN, Nov. 33fi', Zij itreelde bem ds kniHeade 
hiarea vaa het soorhoofd met Letn bartelqlca en bc- 
tebermeiidi, aliof enz., KsasR, Txsee SpToktjt 47< 

Ml, Ètukent, Sete^mnenU, èftc^ermgr, ttieher- 
ming , betchrrmtti (lie die wourdnoji. 

H«inen«t, Betahtrmen^ef , 'i)re*i , -fod, -Attr, 
-Asiitfff, -vrouu (lic dis wo'irdicu). 

— Verder, minder gewoon. Br^iehermbriff ( ,liit 
ejnde «.an ayneo irtfiermbrwf voor deieu Wek", 
PK Wit , Ltff. p. S. Gfsrlr. l , sv I ; i^if^irrmrnMr/en., 
by tUOUXL (467(1), in doD aio Vna vootfaehocd m.iddc- 
IcD. fUuiiiniintyi/a lir/mtitm" b. v, naarduor cinlttükioj; 
• io HODileD wftrdt Toork«m«ii; -plaat*. Ier Mudni- 
diog van een ttsfl <m^°" *^*S- **'' Wcnicbcn , dat A\t 
eerlyk ty4»erdry( {!-"• ■*e^ Ioohmï) oti '\ jninDiertyk 
oneslok dien Scbonwburg ... onlaDgn overjekomeu, 
oei dra up- oieuw ococ brtekenKfilaa.fi . , . verguod 
moge- wgrdeq", MaaniT, .V. S. 8, 630); -ptieM , 
TorpiiflhtiDg om iemaod te buelicrmeti> te TTQwiireii 
(bf) uoorr, iV. H. 9R), -Kkitd^ aguart^ke tiiÜruk- 
king v-oor perd^digmfftmidd'l f,fïn) eïn nietig voof- 
rerht te beboaden weril het verpletleread n'erktiiïg der 
berunrten ala een iMcJurmtc'Uid opgeheien.", cos- iciENcif 4, SKO*]; -iB*(, waardocir de' 
beieliermd (,N'oltel«iie itieA*ni»»tf(tm .,.,i 
lot aadeclige repfeiaille vaa andere mn 
Icidïug g»»eo", FButw, TUn J. 1>8);~ 
welkj' be^cbermiDK men lich «telt (,Ücauil 
plaats uil hüt lldlJKc Doek . . . wenl Je iinl 
all hel iticiermurotirii «an het j.ttuge gelï^ 
MAttn, Xoe. 259). | 

BESGHEBMENGEL, m* ot.ati 
E^Q engel die ieioRLd ooder i|Jae bewbenl 
genomen; verg. hd. iehulsf%ffelt U. figt* 
ang« luie [air*. 

\ ] PigenlÜk. Il Do weet »0or 
lijideu leer van beuhsnuBDgelan /nx,\ 
men de Geeatclyke warcld bja* 
afzooderdE, BiLii., Br. 4, fSl, Jk 
byos te iltiaken, daï ... 'er hw ms Mri 
tcbcrmsagd , eveo ecob aU te» kapetldji 
haar ineeH, LoosJta, Brunlrh. 4, 85. i 

S) Iemand die voor iemand «nileri aU| 
oen bffichetmengél i> ( lu de bel. I ); taak \ 

atng op vrouwen. || Ik viel l^em am . 

. . . jk vierd ... ten vollen verstaat] ; hel 1 
edeltnoedi^en il«icherM-Ëivg>rla klupW met 
aterk door, Lmv. h, m)U. Diortjl ik meik d^ 
Horman lig Eelvea beeft opgevoed, en mi 
eiigtl in hure vrieudia ... beeft, WiUte\ 
Omdai alj (t. w. genK moedere eienietr de 
v%n mün oonoatclheid, ali de beichermengel 
EWB.khEid ii».i, Hjk?LRHriKE , W. ett Br. [V4 

BESCHÏ^RMENIS, io«- vr. Vanffi 
Mnl. ifteermentiim (v^nriAM 1, 997). BM 
io de se rschil lende opvattingen van dit wat 
1 7'''' eauw verouderd. 

1 ) Beveiliging tegen gcvrelil. |] üue 
□lende hotiR . . , tot a^n beacfaBrmeuiiic alle 
... bj een Ter.sai;int, coo-bmiieiit, Bm 
tOca . . . waeht tol beiicbernieiiig van «fja 
V. ï., V. mkiJTï.LT, Fhf. 254c. liet ia sea 
dn lie-corveii mei oRiieniett te 1ieilrïjeken;efl 
de wermtc: ten anderen tot ti«sehcrmeiiia n 
l^.ckE dinghen, liafio, Bieorf 3S. Allcverl 
!ƒ t' hriuner verzeekeriog «u 'be)eh<;rniei)Ü - . 
gemukl heHeOp Hoorr, N. H. 4yft [v»\ 
en Tac. aii'iy Die jtÜM doet lot beaoheti 
■ijti Itl. of beb'iqdentï «tiu ai^n eer, of rau. 
ie daar over niet ttrafluur, -v. LBüiTim 
SqU. Rf'j/ IV, sa, j 4. Dat hj gheilorven 
beiebermeaUiD des C-athdlljckca Ghelotifs. 
Bacliiu XXII. 

S) Hoede, vaorapraak euï. || Dat . . . all) 
beare wereken , . , yemtuden vau quiMttf 
opeecheaende . . ., om onder de liMcbenaeilit 
vr^jciycker te mogco tojtcommen, yvTitJÉ' 
gfV, 1 a. lenve^rt onder «we beicliermenia 
ende onnooMl diEbt. aiiKBCUiRH, Pfotfétt 

BEBCHTÜRMEH , luir m., mv. M 
Van S«fAi^ot^. j 

1 ) In 't algemeen, 11^ die iemand d 
lebemut, beveiligt, in tfjne hoede nseml. \ 
mer van aw bro^r (t.w. van •ivitfy, an | 
btjeter rroora, vohdrl 3, 786, Netrlaadt 
betclLeriner ander God [óttloeld U W% 
ger), eiblhickb, Hall. N. t^, 

8) 1(1 byxdudera toepaBstB|^; IM 

n) Een bei r berm heilige \\ I>a heiige 
be«cbeni>er van □« utad ft. w. ram j 
wiLLBUB, ,Vh/ laa. 

i'j Een erli1|>cno<it. || fn lo eeneii m| 
onicD nïUarlyken bwelieniLer en lcHl«mH 
mouityk . leven. Litv. 1 , 1158. Weduwvl 
beaahermor hebbcJi, 8, Ij67. 1973 BESCH. BESCH. 1974 ImiUMlli Ïd toepast ia|( op efo mBn dig MOft 

«nvw onderfaundl iturmedc tig niet ^trauwd lb. || 
tin hii triD wu, kon i^ tieiD müs-CD; ten DieuiEE 
k^Mdtwnwr deed lich op, en i^j tc^f ilcb oiet ilezeo 
k(A Hd op, T. LEHNiP. Rim. ito. S22. 

ff Een Ijou^r gtpUiht begun»ti^r. || Dat ille 
Sifatjwr* liuDDe Patroon ta beacbrrmeTf tcgng alle 
■4ilt|te luDgca verkieieu, poibteu, Mntt. v. Don 
ktatuiii, dte den bnogmuciiigra betcfieriner tclieiiJt ban 
da oBdcnticigui eliejit, v. LEyNEP, Rom. 20, 319. 
n» BaMhtfaker (d. l dt ^PriM" j viü de Kamer (t.w. 
t»m *nL0 rtderijkmiavieT), HUi.tiiit, J. P. I, BO. 

^, Alt pitTume jovr prifffcfor^ iea titel b. V. vin 
LTBiitwcll «1h hoofil litr EsgeJicbc republiek. 

Ü) Uaarnaut in bet rr. bftrheraiiltr, || Weldra 
nwd ik io mi)D«lfcccLecniIer mijua vrieiidiiL, ffiliintfi, 
%, iüQ. \H R«pu1)luk ... mout de btsdicriaittr vsa 
SpanJB aqu legen de irauende grootheid tbd rrankriiik , 

— Ifaaruuft ook bst tbiuB uugiebraikiilyke ba- 
«M^rwryt, «m in onder tijd ouk ificA»rmme («ift 
iMtote b| rSKDAlt 1, SÜT}. [1 Dal de Giiddiune 
hMcltifiltUMbc TUI de stadt ie ttive verlaten haddc, 
• - »- ■- jiiauiïLT, P[ut. 50a, Een lejdtsïr-uu. ende 
«EDs bcMberaterMe vaa nijnea matghd'UHi , Oi wit. 
£#>. t. S. Grrrf r. 2. 2(11. 

BB8CHERMGEEST, znw. m.. iht. -getMim, 
Jklleia ia de jongere UiL. Veri;, hd, lehutsgsiii. Een 
put, (m bov en oardich wcBeQ. dat iemand beacbermt; 
?<at ^brvtkl alj Jic-bterllgk bveld. || IniicD ^J ■ - • 
'M dU tooDecl de* ... Ieïëdi aftreed, dan zektr euU 

fll«g dl bMChêrmgeest mjina ZiHtaa bt^Tcn, ^rc. 
. 76. 0««f arUeajen , A BMchBrmgHïl ! stut mlju 
Inebt. BI LP. Q, 409. Hl) . . . wunt te lien eed bareo- 
attnaehl^k weieu . . . ; „'k Beo da bMchermgeeit vau 
lUa gniqd dïea gg itlruJsJt", irüLUEBB , iïW/'. .V. 134. 

— VmIi •rordea peraaaen , die i«niaod b^iËhcrniea , 
nri ittfhrrmp*tilm ver^Eleken.. \\ Uan zult ^y bc' 
*ati«n , . , dat ik Q wtiaig aiimdcr daa lOf a fiticlicria- 

BBSCHEHMOOP, eow. m., mv -jtar;». 
JEta gol diï ifioiuid o/ ieti [b. v, «eau stad, ecuc 
tudttrak) onder %%at b^taadere besclitriniitg hMfi:. 

— In. hel iT. iacifTM^oditt { b. t. ■.«N'QGHOidjk 
I. »")- 

BESCHBBHHEEB, za«. m., «vt. -^i^a-cti. 
Km NeJcfludiiih itaard vuur lat. paironui , een bijig* 
pr ^plutal pcriODu <]iï beaobcrming en oadcrtUu- 
■mg rerlrent aan aiiderea. [|| Het ia te neten, dat 
]n Tuor-iyden de Riddrcïcbip , eadv Sdelfn dïjeT 
Undeu, Beaebïrm-hKnn waren vku Stedeu euda 
Luien. r. LiktrwES, Betrir. r. Lttfd. 37!. Welke 
ktiDilt|t dnit^ «Klit met meer r^ebt d^u aaam van t>e- 
■dffubcer der kttnttcD? uaserboek, f*-', en Dr.2Qi. 
Villsm mu Ofanje nclilte liet niet beuedcii i(Juewaa.r. 
ifhdij boufdbestuiirdeT of iKi^cberiDheeT {Frioa) vbii 
1$ \glwcrii>cLe l'ioligrm te t(jD , jomckblobt, Ga^A. 
i. Htd. Lttf. X, 416. Toen ... kwide h(j uaar 
BoloDJc . . . tervg eo opcndia daar eaae ecbool iu liet 
pklsi tt)ner }iet«benDlieerea, Boosm, ^n/w. Sehü- 
itrni 163. 

— O^k ■]■ oaufL T«u ceoe nanrdLglieiEl , gcaceml 
rU( bd bfülniir eeoej' ïn»t«lliiig. || Bciclierinbcer 
Z. M dn KoDLD^. 

Üaani««it iu het vr. ieiekcrmvrvuw. || 11. M. 
'a KeainiDii ü Bncliernivroair rau deze VEreenigin^. 
dn. BtteAtnakemrAap , ea daarnaaat uok itcI 

BïïSCHBRMHISrtJGE , lüir. gtmeecitl.. tor. 
■Iw^iji'* t«u bcili^ie die Iemand uf ied in zijne (of 
Un) bgiiiDitt-re b.o«de beeft || Een be«cb'Btrn) heilige 
klWn, hriiiiJEii , gvtta. ■ — Ied«r iiiwüDuet wna iu 't tuadags ^waad ; ... bet T»M liet feest dw Beïeberm' 
heilih^e dt^c/er «Ud, Saiute Sopliia. Wildteli. S. ühti. 

BËSCHIËRAIXHQ , en», vr.; bet mi. aiet ia 
gebruik, Vitn Bacheraie». Mol. iffi!trfifi''ge ( aiet Ker 
gewMQ: TiBJiAM ], UUT). 

1) Boveilipng. beirariag, iielsjj duar God uf door 
mensclien. \f £eueii uauwen ganck . . . wser >□ veel 
ran liare Slaven wuaneo tot hierder bencbermingen , 
O.'l. e. W.'l. Voyag. ï. 43c. iJBiclierminu; ia IjJ 
van Ourlog van de Weetfian en Advenucj vin de 
Dorpen cp de u^terate Greoten van de Gennfalileyt 
^elie^n. niGDETX, Miht. Wdb. 07 a. Be«cherm[u^ 
ei) Haodtiaavin^ van d« Gere/ormeenle Religie, Aid. 
Beaebermiog, heirurni» en vereeokeriug van den St«at. 
Ahi. Wat . moeit er locb geirorden z^u «an dtt 
maiaje, ïodieij de Voori lenigheid bur niet in de 
bcacherming deuer uiLinnnteadB Merroun T. gevuerd 
badV H'tldich. 6, 23.9. Ue inri^tiiig dor Republiek 
rustte op eene UidG, tgt ooderlinge beti^Brmiag io 
cKirlugMiJd tAo^egMn, tbokbbcks, HUt, HeÜeft. 2. 
Cijco ( t. w. gtTi pafKyaai) . , . {bleef] daar in di-s 
houdÏDg Kitten . . . met een ter beacherming npgeheTeo 
poot. BEL», C. O. 143. 

— !□ bepaalde uïtcErnkkingeu, || Moyaal Iteilft al 
haar diagheu... gettelt in mjn'a Vuter» fafiioher- 
raidghen. atiDESO 8, ISl. Waar mndio, llau|;h 
Mog. Hsereu, beïe«leu wj Uwe liwjgh Mng. in de 
beicberniloge ''bo Godt aluuubtigb, dien Vfj bidden 
de aelre te ouuierveereii ia goede ea ruuripoeiiiigc 
rt^eeringe , Or. Placaafb. 5 , 1 L i. Zuad g} ïeta 
WB&geu. door u pheel in mjoe be&Gberming over l« 
geeïen'r' Lav. 2, 297. Mj . . ematig te bcvcelen in 
ds beaciiErming tao dien Hemel^clieo Vader, die fna,, 
S, 147. Wjjl bij... niet... tegen *t leed iai\ in 
bcadierming nam. Ten Ka?B, Job \'i. 

21 BeTOHjrdeelÏBg door bgioilderc maatTegelcB, t. W. 
ia taepsuiuj; «p handel en nfjïerbeid. j| Het... 
«teliel van beaohcrming der nationale u^TBrbdd, 
vissERiNO, llrfiitn. 1 , Hl. Wie beicbermd wu, 
wilde in den re^l miiér heschfiriiiing, 1^ 113. liel 
(q|i;roote Interconri") maaiklA de boraamdE beecher- 
diiag der EugeUebe Echeepsuurt sgogoed >ls onmoge- 
lyk. FmirtN, 1'ifn J. 193. 

3) Steun, vuaripnwk, ten gmistc van. iemand a[ 
iel), II Ook de Deroemde regiLigcI eerde Merlin de 
Douai genoot 't Koning^ beschurininj; . VEEanHS, 
Ilitf. Stad. 2, 26-9. Geen. ... die ruureel te pleiten 
krygl als hg.. . . 'I I^ dal {hij ) itta meer beiït dan 
wij ulleu — h(j beiflt «oufeprask en betebcrmiDg, 
BtaaHADN, Sfaai 144. 

— Üok iu dit gevïl ts d«. aitdrnkkiag in {fi(i/HiUr 
tijtte) beich^ming nemen S.eer ^cAOhdl ïemaiLd of 3eti 
ïerdeiiigctt. (| De Sehryver», die wel zu (jjiied wvLlen 
ija, van oai Ct'W. fft^ ptvuicm) osd'Br hunne bceeher- 
luine te nrein«a, Leev. 1, 27. Wie klBesi«.kc studis 
in bescherming uecmC^ houdt xich bezig met liet ge- 
nezen van 'n l;k , uitlt^tuli 6, ëO. £ea altiUel, 
dat i^ tti . .. 'iuaa i^eLêdcu ntet g«>lBeht badlden ouit 
in beachermio.g te ?ul!«« nemen, puTs.iVwrf, 1 , 3f)E. 

HamcBitl. Id de bet. 2), BatchefmM^utfUsl , ali 
Nci^erlandiiehe uitiLrukkiiii; \ oot pTiittciionitm»(^tAwi 
glDi: vogrt met het bfftcheTmin^iilfUni tVB te piiüen 
en te reraterkcn", vlsbjcrino, Il/rriiM. \, ISl). 

BESCHEHliaEI^ , euw. om., mv. ietcAervi- 
itteK, Van lïfichfr^ura, MbI. baeermiel (vxhdaji 
1, 99Ft). Midifil lot verdediging, tut beveiliging; by 
K.IL. vertaalri met defetuio , muaimfn, ., . iu/tuntn ^ 
priftridiitiH. Itecd» in d« 17'^" eeuw nagenoeg ver- 
ouderd. II Dat n grooto dnecht . . Behoort ten btt- 

acherirmel te iioc Van mtjader oQW|jahejit, v.GHiBTia.R, 
Terent. iliniuL GS. Dat de Koninklijke maclit n... 
aldcrmeeat tot eOn beacberin»cl der tüercke gbegeeven t». 1 I 

I I97& BESCH. BESCH. 1978 Hül. t. Con. Adr. l, 14«. StrnjiMn. «.«IckM tiujl 
i; VUOT CED bcMhermaiiel gebrujckca, rRXNCK, 
tTgrilih. 10 ff. ^^ 

BESCHERM VROtrW. Zio BwcHkUMtHBR. 

BK9CE£RTSEN, bedr- m. ww. Met 'moitaA 
igiotUn, hem vuur den giek houdtn; thuninoDbruik. || 
Niet louder beichcrgt (e «orden s*a Hseren en \\o\t- 
Iluidea , om 't beilrtETBa van acdreii ooTer xjrn BÏghca 
miiplDk, HOOPT. jV. H. 7IG. 

Dd«l al uu be«l, »cicnl:||U Kim licht ding iiil u mliMii : 
Kn (DCol^U rolt een iftocll lan |pl»a Irihdll glucn. 

Z\|ti 'i tunUti, itiii aiioc iifieli^riHu om TtnMntr 

KOorT, Gtd. 1, l4l), 

BE6CHI:TS3SN, bc<lr, ih. vn. uii in hoofd- 
tickkea ioor»lelleiL; Ibani niet iu gftiriiük. ]| l,ÜhruUu) , 
't boofd der hei:r9ch>p|}:|i Die Usviil hem b^chciit in 
■ijne prafnteü, ouaail», FoonrAad. 16. Dn Biiiclinp 
JJLiijariai . . bucbetal de «el I« lifa eau oubclichauDdB 
■«Ifitaudi):heul, wpami, Agfippa I7fl. 

Afl. Bfif/iftsinp (otruAiH. Ji/tippa 116). 

4e/'tnrd, dit tomi voorkviut In deu liu tui .wet 
gc^nheuTde klwiierf-Oi iwrooid" (tie v, bikutiih, 

Sr^dfir. V. rtt Gurrara 1, 16S A; 2, 181 a). 

BESCHIETBIT, 1»dr en pak od>. tt. <r»r. 
Mnl. bueielf^ (tbhdiii 1. 'QÏ8). Vsn Sehietm, 

A) Sciültn, met wa.peiiE[i. 

I) Met ge»cbnt, h«lE|j p|jil«n g[ ïogvlt, niuitmnd 
of ieFs ficliielen, itmsni) of ieti disriiiBdfi uimllfla. || 
Om iiQurehicoi leer vruecih do stadt T«a Mcchelea 
te beïcictcD, DB PtiiTiiB, Dagi. 101. E)e icliullerB 
bftbbcD IiEiU wel bittetbe^t tengodaea , Bode bckcbolcn , 
eode beru gebict, Ofn. 49, S3. Wat hem daa niwh 
is Ie veer, BeteliiBt li|j (l. n. Cupido \ met i^nvlui^ 
geweer, uoorT. Ged. I, 168. Noch laekn do bn- 
•choto vralleu Van krUgcihcjJ den anxè niet v«ll«ii, 
TORPKl. tL. 19. Aanttondi piagBO Mij Jal tori te- 
Mbittefl. en h«t iüuiét maar kort, of ny Dumcii het 
in, Loauaa, Baitm. 4, 3li6. Ecae batterij .... 
waaruit {k cirttaa . . . loo oadnikkBliJk beechoten 
werd, dat er retd* ..du UAmidda^t óttit ^lijêc bm 
in deaelre wa*, bobscha, Hfid. S, 2i&. Baron 
Cb»*^ gaf ■ . . bevel ddi Aalner;)ea lavl bDmoiea en 
glodeDiie koifeli te bucbicteo, coHaclENOi 4, 848 a 

-• B(| figaDrliJke tocpasiiag;, || De [iQlen daer tet 
Lot Ia iQn Tdr^al^hBnheidt u meedE «al bctcbielen. 
aoon, Otd. 1, IHI. n.ti» lan^e wat oiqd' borst bslegerl 
«n beachotco Vbd sngat ea Horgcu, vünuici, '1, 3B. 

— By Tergelgkinic mIc in locpauiuy oji diereu die 
vea^D Bjirit«eo. || BlindB AapÏBicu . .. Buchipton met 
haar ^{ g^ewi^it Mi^eiteyt, ovuxifi, Tonxefp, 24. 

i) Vaadaar: op ïeti mikkni, ïela beduBl«D. tracb- 

tea te bereiketL. |] Opdat we üwt eer cti aait 

xati||-bait Bedoelen luogeo au bmcblBten , r, 01 MAM, 
SdeAr. Ged. 183. 

— Spreekw. || n'un b«iclüet, U'uder puiet 
Jd. i- mr" rfw' lijn h)l voor ie't, m tn ander 
behaalt Aat eoordt^l), c*Ta I, Wbi. 

8 )r Uoar tr tchietcn ieta raken ; tbani weinig at 
niet meer Toorkomende- || lek ptü Wo wijlheil. tnaia 
gruiit; 'k Bcsebitt een* top, van gMiien Ucdb t* 
trellea, ïostiBL 4, 582. 

— IiiiondcrliBid lijn doft, xijn wit, rijm ongwirrk 
bttcAtflfn: tnlT«n. II Dacbt AppaUooa pj)!, die wii. 
lijn doel beaöhiet, v. 'BoaavKnWïKaT. /?. 1, C. 

— ^ Keer ^wtmn ia fl^^niiFlfik gebruik, en dan byoa 
gailjkitaaude dcI t^i dofl h*r*iktn. \\ 't AlwQ* 
beleit Beschiet... Z^d uugfinerclc , vomukc. 7, Ofift. 
Mon moet . . . raa alle hout pIJIbd mneckeu, gm eea 
•erLiek wit la bcarhifllni, na hki;nk, Ha^tk 1. Snri, 
Dat OQie diokler hier up f^nell, en lyn wit be> 
acbotm b«bbt, {* oict dniater q|t lyiie ^iehlon tt raniBD, T. uoaGaTJLaTE.1, Ler. ■>. Oudatat M. üd 
... de wy&htit Goda door mjr baer wit bwriiiai, 

Dt Dl:CB.Il'u 1, 1719. Nouit luU (C UW wjt ~ 

Met □Dbcleefdbeid, LaNflïTiniJl S, S83. Men 
dat MugisuB baer tea hawljk br»ft gtvratigt, Xn 
bf loogeLyk ijq wit wel aal banbleten. *. Mimi 
Speet. 10, 231. Uui moeit fff toonen datgj 't f 
wit betehi?(, rjEiTiMA, TooiUfip. 1, 3i)0. O M«i>Ktl| 
die nooit aw wtt beschiet ! roKxe. feri. IT.l.SIS 

4} Vandaar; bercikcQ, raken; i» ruimere toapa» j 
liog. II Dit practiiigb hor, Wiea* n»p|d«jiqiit G« 
bof buebjet, voHUïi. 8, 7711. l>en wreedw Maba 
die ChrJBluB greni bcachiet, 7 , 621. Schoon 'I -onreV 
mafkt? gecD TvlinaaklbBlt wit be«ehïet, Koooti.iiTJ 
Air. 214. 

Wti !■( faduDFiLBEBt KHckt, jls nrfT* 1^1 hart «I 
Ubd kan. nlitt M-ker* bl«r Iwictilelen mal oii* «ich. 

foBiiBt, n , flni 

fi) ScAiêftn, opricbteu, lioh dwui 'lildrtkken. 

1 } SSDe raünts afdceleo door eeu of mner 
tcn^ loo b. 4. all Icm in den scbcejiilmuw, 

2} late, dat aU eeu oppervlak wiiriU (i^eilaclil, 
iete uTcidekkcD, beietten, beklcedea. || Eer dat 
koudA vü^tC met ^rtmt-i)» al liet Y Bcarhiet 
aebota op BcWti, BRe,UBKO 2, 47- LbjI . . . wm 
TemtefB., die met «tasode jicn wasreu boet, 
iele tn iwêtn dwartjurt oaedt^r tt beMhielen . Bias 
Hu Groot 214. Siet daer, huc dat dea ftHnibn 
marmer U voorboold met eca gladde wïhun ~ 
joH>ciT[JB, liattl. Oafiiiei, a". EX. 1)« met glu 
tchote» jalBry der veranda, tbn bbink, Biom.A,h\ 

— Ook met datgeac, wurdr>or iuti bedekt 
«U QD'drrwern. || Het motcb dat wnnd cii «t(jl b' 
lioroua, Heltuf £2. 

— Il) tIKp•^Biug up bet berBreu oan d« an 
»rhepcD. II ZÖ vcT 'é Laat» vlttot de vrje loebeaeki 
o, »pasuT, f(»«y 3. SI2 (ferg, rownai. 6. 7J2). 

S) iDunderheid, ala tarm ia At bouwkusda. ii 
met planken, met peoMlwerk . bekleeilcii. 
he'chüleo wand , v. KtiBiAiLca , Tioitn 'j\ . — W^ni 
tehouut Bi}D klt«ren buren alle diug«n, .M 
moet i^DD op lijn. burhuteo ctilea rus., VI. 
Bratb. GS. Vau den vluer de« hujies tot 
der wanden,, buüboot lijte vu biaueb met 
1 Kon. 6, 15. Hb ïoorjchre'ren poorto «oltojt afjui 
wtrt . . gfaeheel dicbt met plaocke bewbootea, Sfjm 
t. Foor! ff. 21, Ï60fi, Uier bewaart men bri (i.'w. 
/tei lout) ïo hovteadigt bcicbootcn Lootsea. »Kaa 
N. B. 3, $98. De wnndea, tot bljua aen nauahi 
itiet doDker dkeahoul beachottn , wuen hcwtcer np prw 
MULIVtH, J. F.l. 20. 

4) Vain bst aaagsticht, in h«t paitief: mit bl 
htid overtrokken worden.; Bllean ia da vtilkitaal, as 
niet al|^iuoeu ia gebruik. || Wat wu rivdmi uMk 
paps boeliaiten, toen «we^ maina hier oiidaT dt 
werd itefafödit. De mau taig luo irit aa rrro 
piERSON, Mèriv I, 33, 

&) Vau ien iJaap. die de oogaa ala het wan 
ÜMmt. \\ Beu dauac alaep bcaeboot uorh aauwcl 
rnjjue uogtii. Of imx., mpwucl 2, 3S9, llaare omp» 
alle boj' rail vaeck beacbotea naueu, S, &37. II 
on^ea. effeü nat beaeboten Vm v>c«k tm.. H, 
Zo dikwjii hare oogcn wat buchutrn warvn, *[: 
17 ^urig. icBf (erHhrikt, ait har« «laimBripg 
Bufy. aX^. Eeuk op era' nacht, dat «(Jne oogra 
1>eachi>1eii «ireii m.- . rtiaai., Tt. R. 2, ISO?. 

— Ook iDlraifiilitf, met de oojtea bIb iMlteirirp 
Üoor die LnjEe>|iaiiDcahd4 . . . xon^ea m)] . . . val' 
ile oo|[Hii betduetcii, roaaa, B. H. i, XSfi. 

HIJiv Ui»a tictelild, m*»t irviimtnA «1*1 

Taa nijtB, Uêd. 1, |t."w. I 

blJ| 
al.^P 

r uMfcj 

■nia 

i "'^ "" feBE8CH. 
B jMriMQ: in WH lichlea ilup 
prngbe inctiMh die irsi Am al 
(DU'O I, 14B, Sj Iv)]) (O wBf bweho- 
Dtt Je nooddirin^i: ^Icr Biluiir . , . Iisat 
f uar, Of urych niiiiilcr, doet brsctictej , 
ly 3 , -499. Eleiriniicri»geQ . . . ilie. l«n 
«u gerukt^ ni^ by htar ««^leTcndigil 
tncn «Iroom, lOOastA, BaUtM. i.l06. 
i, opavbicteci , noortgaaD, 
In, gftdycD, Toorait^ian. || Je mout 
it Tro«^cr opilaen, daa lonje wat neer 

rbnieq, hasxLiiH , Sfif/motr b. Aliaa 
gshdopl ... wArdt dia ituKtll (t. w. 
. . . cent ter da^n wat b^ïchitteD sil , 
Dageerh. %, 470. Hjj bewrLiift Liet veel 
fmaiufdii (miruHèaof u. fïltif niel uaot- 
opMarkm; Taalgidt 4^ 198). 
Ier bïlaag bvbbcD. itti bclMkeaffii, be- 

JD oabroik. || Tta ii nur een britf 
iOKCii , tlie nïcl tl badujJBn DOch te 

habbea, 5"w'- f. ('«m. Adr. 1. IBS. 
B iudi^Dgc anders niet It buctiieten, 
keltcTR nslcruoi int lint Ie kr^gcs, 
ook 1. 8a Btt 1. 3U2). Orien-j« roa«T 
Dsl dS riuwul, oe* CifTa heet. Off 

£□ Ring, ofT jet, Off sniJers, dat niet 

1 aplcTEneii. bAimt, heljMa; thaat itr- 

IhedED die nitt «a beichieton Macr den 

;Ucli«n Crod TerdrielcD , v. [>. udelkn. 

8. Dew^le uyt de npifurten . . vtr- 

meleken der ichafvii loo wey aigb ichijnl 
Mr,. T. «HEUiZK. DijTvtTfï. U &64. ^'at 
iMhict«D, Sohomi ik bctln Ie gietcQ Een' 
B bniQp ïHSLo, Po^iy 287. 
t-Vlunderen ia toepu^iag ap gcwMEeo: 
D ToortbreDjcn"'. || Het \mïü heelt die 
acholea. Het kooliud beeft ledert Uog 
Schoten alt au, vi bo UI. 
I bebilcn, wiancn. tbani «eronderd. || 
[Klit bv u genuuuGD of b«M:holeiiV 

KrrS. Zvifn ËO {de inidttf soon iprseJet 

O- 

Iw/Mf , btichot (ain die wuardaa)^ bt- 

tiwu OniNehietbaar (tietld.); tfJeAicf- 

|k ia d«u lin van SeiitHffiKl ^aOnKH- 

ZTOTG, (OW. vr-, mv. iaeAvtlutst». 

M. 

/«a in de bet A). Het 'beichieten, t. n. 
II De bewbictiog via de atsJ duurde 
r. 

f*H io de bet. B). Het bekSeedea net 
t\l orerdneht Mocml: besebotwerli (sie 
R. ÏWn. ei). 

'JN, utw. OOI. Van BftciijiitH Laden 
HN file viKthAK I , lOUO), WahleieiJH 
ew{|i; Hum gebeft terauderd. || 't Ea 
len de pouEuïe tooae eeaigli beJchljD, 
t«li1elliiok beccbcyt, v. oiriMNaDViN, 
rfr. 889. 

[JlfSir, b«lr. at, WW, Vsu Seiyjtf». 
« (VBKUAM I, IdOQl. Op iemiad «t 
lui licht 6f een lidit|;eToiii] vootweqi 
dit die (duduwe Petri viiorby glQUile , 
Mokynen, bojcckXp OktnlBL Sttt» 233. 
iMbligb ben, □m -ilat m; de «oane heeft 
iOgl. t, C. Ünjek ia den doncVreu poel, 
bran kurl. T&KD-bL S, 3S0. Magph de 
er bexLb^Octi rm , uuvaKMi 1^ 676. 
" _ n tlTBal van d^jiliphl ooit beiabwtl, 
I U. Dltasadonmk tooaeel , dU Quit- BESCH. 1978 velljb doot «ea ewik kiariLleiit betcheaeo werd» 
LOOSJKB, iCriini^. G, 430. Ue . . tonc, loct b^d 
buogtu «pi(«, door h«t icbeCIe li'cht der moigt^neoo 
beisheDcn, t. lrnhkp, ififst. 3, 13. Uerti^ jtren 
lijn daarbeea. Sluda wy 't eerjle li'oht bürlieco I 
l,aciKiiANi;K 39- X-uBt Uw licht m^ ntet Ivigvc be- 
«etitjnen] tek kats, .^u^ 36. 

— la vencb il lende- fLj^nuri^k'e taepas^iageu.. ||| Gbe 
, . . Iiebt , . . Beieheen«n met dco glaoi van uw goed- 
■.erdigbejd OndaDekbre en JauckWe, varriiiL 9, SS. 
Gy, door 't redelicbt !bescbenen, eni., belmrus, Ge^. 
%, 9'\ 't flakjtu, door geea Hoop be«cheQGQ,gTa.KiNO 
l, StI. 

— In de 16^ eeuw trordt de oabep. wfji lucna 
gflbroikt bIb vnw, ïn d«u tin vau tirit, iciijntel 
(verg, TBimii t. I. pi.}. II Ghf en meiii^ht dat 
bciDBlaGhe b«Mh;aen Niet hiudcd mei ceren, maer 
met pynen, f. D- kuplbn, r. d. Kefyv. ISl- 

— Ici We«t- Vlaander en hoeft dit ttw, deo Tonn 
betchingfn. ]f Ue Eoa bejcblDgl de aard«, tiE BO 1 11. 
[>e ... leeduiqea di« dwr de o>aau bewbongeu vmxx , 
Jld. 

Afl, B-^teigninff („Onder i)e iüteAynins vaci het 
vriendeifke liebt dat Sodt W, iutkc, Sr.. 3}, 

BESCHIJTEN^ bedr. ea ook wedcrk. it. wir. 
Mol. iir/cirnt ( vcRüaM l, 1001). 

I) Eigenlijk, lemaad of iels bevuileD diKir er up 
te Kih\|teii. II Met IciDdereci te Bodd tt gie^Q, !■ om 
beJt^betpQ op iter iUgd, auraEtta 1, 7111- 

— De gebiedeaJe n'ya in verwemeliiagEii, ioionder- 
heid waoofrer ■n«a iemand bel Eii|]geD oplegt. || 
Bfïchljt a Bruec «adc aw^gbt al ati! ! VeglderA. Gen. 
IHrhi, UB. Houdi Q lack-Hnj». eade beKblJt u, 
want ghy veet niet wat jjfay al klapt, Hitf. v. Var*. 
Adr. 1, 77. Loopt Bchelmen dal ^by juu beichlji, 
BREDKBO, f trol. 6. 

— Sp(MkK. legiw. II Ik Treu, faj ui de Galg 
□och beichjten [d. i. A\j tal nog aatt d^g ifei^ komm^ , 
Ge». S'eUKenintr 8. 9. 

— Ia de T&IgeDde spretkv. segaw., die aanduidt 
d«t een ili^bt dieiud}! uuk aodareu luekL (e bolrri'ca, || 
Beicbeten cveycn, iliel al wilt beichgtcn, a. vtJHS 
(od. BOUfLasa) 149, 

— Het Tcrl. dociw. ilaat ali bat*, ia dea xia raa 
smerig, niet fraai, aict oprecbt jcDmcesd en derg. || 
Ltïcknili een beachetca Trctte. Met ecu huuvrctioik 
bfdeekt, Stelt partijen weer te vrede na.-., HONum», 
Mou/e-iBkant 4Dö. Éea betclkelcu wnimiaaiE \_ iu België: 
eeae ^maakte boodaclbap). 

S) OiieigeDÜjJk. le-iuand bedriegen ; ouk bj) KIL. 
met Itsdfü^tH gcll]kg«it(]d. || Ueo Dajvel inagbeera 
dcD Necker bcichfjten. Rand. d. Amour. A a 4 ji- 
Elck meende by li'vl gievaiigeu illea baera , S; be»cbeten 
malk*uder loa^or aen, vibbüüxb, £raib. 11. Hy 
sie «lechi wel toe dat bjt hein niet cu bcschljte, 
want van henlieden ea coemt lobisr niemant .., 
ünbedrojtbeo. fsakck, JTertffi. 6fl d. 

— Hel rerl. dcclw. in pracdkaliEve (utdrukkingGD : 
b«dro|||ea , i^efopt , verle^u. || lek aal ^el^ck hier 
van da«g bcietiKteii alaen, «kstirbaen, Oed. 2, 
Btë. Legt Itel ;oa leeven tnet ftt«u GcikltËD aen. Gy 
kaml N tltfjid beiclieetaD m<é uit, One, Cmtpnwar 
8. 1». 

— Ook in lacpaHing np bet b«eoedeleD net ketlcr^, || 
Alt hy ïlecbu bem drfje dageo laet vamle ketCcDobe 
apiDac«>ppe be»cb(jten, oiviD, SpiMnte. b4. 

— InioDdcrhcid »o toepuflin^ op hei outMren eu 
rerleiden ^m «rcinwen dour «aUebe tT'VowbelDfiiïD. || 
Datte bi»arlie h^bbea laten beacbgtcn, Ende niet wel 
oaderhiiuden myn doctrjjae-, otib., Catufe d. 3t. 8'B. 
Sy eq z»l niet ppbnudea vooi dstte bcidiïlw ia, 
HauJ. d. Amoitr. Ge SA, BESCH. BESCR B:ESCHIE, naw. nni, Let mv. ittcÜkAfj, %eU- 
iMm- V«o BeteliiH^i liij mi,. ïertuliJ mei rfiij-u- 
iiilio, ft galtmalia, rejimnH, Th&Ds in onbruik. 

1} Üt dood van iel» Ie ordencu, te regcleD, || 
Mj-Q guet es docIl thu cleeuon betoickc'. Wy lyn 
miiIbdc-i ghdiimet, rvkuai^ilt £05. Wat.., hier ge- 
«nhict, ËiL tl ïBb miju bcichirk of vun mijii fouritcl 
ulcl, CATa ï, i'ód a. HeiJeLiVtDgen ,,., die , . . öulcer 
in 'I Ëuncltch hgcft gejEJii«vcD, ta door mijn EHuchik 
U cii»« maederUftl lutleu komea, de &buhb, ./oit 
m Jf- 352. 

tkifl mii^rvD üiB vroren uo ^Icïfii 4Uit,_p 
^au ilciciiDitua itcirnflii lefn *■□ bnichlckc. 

Dï laOiaBH, J'nyi cnJf Oit. 1T. 

— GoTOlgd Jour eoae Itejialing met oe«": het bc- 
■ tuDf Dver ienaaoil af ieti. || Ook FQuwdï di? X.suilt- 
miit ... '1 beubik bebbca oorer der pemeine miJJel; n 
ttaatnËliitt . bu anïfRDgeri, nDO*T, JV. II. T61. 
( Dt Graaf) van Uuotiirvniit . , , die , , , Juugkuj'oun'e 
Alti4 het inluïte buchik uier 'iLandi maken mis- 
gunde, WiflBtf . Fad. Hut. », asa. 

2) By overdracht : datgene icqt mptl bew^ikl, bp* 
[imU; begchikkiug die mco ri«emt. || Hy berklitiDg , 
unlfingïD ü]i aUc bcichikken lao bvn gedaau «>>>:., 
iioorT, JV" ƒƒ. 1150. 

3} tmnDtierlieid fa Coepauin^ op de ordenlDjten 
san God, ïau het noodlot. || Oour 't buchio der 
CiodeiD, T. MtnoEP, Sikq!. K3. Tegen dat buchiclE 
(1. w. van God) en dkat'er oiot geaeyt, C4T» 2. 
B38 j. t Pievrge bcscliick «au Godi vooriianigheil, 
HUisEMH 1, 310, Wtt migh ick Godï beacbiclc ver- 
kla^euF 1, aae. 't Noodlfi'C en buehicl: AtA betneU, 
nKSTinBAEv-, ürii 3, a. Hoc weldadig ii niet ceit 
boichik dei Hemel*, wdk cjiff., ocbepbb, Choravl. 

ij In cea ongunitigeii eïd: de daad vau ■llcrlel 
diitg*u te willea berL*4der«a, tli Jiet gevolg tm be- 
moeiiuclit. || U ycmant rol beBchiex, vol klap», cd 
undcrwints , lïie hekelt «i., cats 1, 327*. Koe 
qnnaljfc liet bitaaiude, licJi t« vevl bwsbik* hu ie 
□'Cemeu, in een' regtering, die andren beTOi>len nai, 
|[0OrT. N. II. Wi'i 't Bcïla^, 'I beictiik, 'tbeJrfr, 
en «oiilen, i.(ii»Bii[f, ?.. i. Sf. Gtf. ÏÖ8. Wat 
bi.d Ej een beicbik gd bi!rfdd«rici^. Bliud. S, 201. 
Uo bij eaküle Vronweo plasla hobbcDds Deïgiog, um 
. . . eeiL leker buchik uUteucrcnen , Beracn mMBter- 
ubti^eo luOa te vaeren, ïüKKc, lin fruiim )i, lOfi. 

b) Ue bearhikkinii oner ieU, de unaclit, da trijbrid 
«m CT VHii gebruik te mnkca. || Zoodtai^h betabik 
( t. w, pgbTMik der geirfniidtUUn) doel de Soldaten 
muÜten, dk h«uhc, Jok f» S. 144. Ouk lou hj bet 
vi>tkiMD>«u betehik h«bben uter ie inkomatvu der 
Vikaryeii, waciks., l'ad. llitt. 14, aaü. Dal de 
GcKeitfii 't beicliik ov^r 't Krj|(iTolk . . . aan t\^ 
bchoudoD baiideii, In, 3S. Nu liBddeci de reutmeesters 
... allctn het Trije beachik otti die... Vfunhtea, 

rOKKK, Ftr:. »'. 4, &a, 

ffanieD»!. LolbnehUt (^Gedwee, gelatea, bd van 
'l t^ffifSfiii voldaan", HitL. 7, 1Ï4). 

BKSCHIKAL, inw- gemeeiul., bet m*. é«- 
teAititllen hoiuC Diet vour. lemiud die atlea wit 
braolLikkBn, reiidcrea , rau bemneial. || liaC er ^eue 
uttnlijütr hahbgndïter. ]■ gMU grooter □loudertjea 
beaehikkl i^ . . - dan uyuc Zuttei, WildieA. 2, ^611. 
Ba, -w.aur meo Je liulp van lulk ceu' uul'|)digen 
bewiiiik'Bl van oooile ieeft, «, D. pai.ü , A'a/, 6. 3ÏB. 

BESCHIKBAAB, btiw. Vaa .ff4M,Jï,tim met 
■J4flr, leD fcel^kttaBade met fr. ilajroiftble („emprunlé 
4g Ut, leolnit. dütpmibiiu", H«T7,p.-D<iNti*BT.). Van 
periDiieD of xakeu vraaro«er flieu. kan bBJ<^bikke!ii, die 
aof niet ('uor cca bepaald doel in beslag lyo geDomeo. 

1] Vaa Esi^cn. || Br ii in iJit gsbouw niet twI ïbMchikbare ruimte meer oser. De Wtditk| 
vau tcDi iiiuA* |d. i. dit renU te^ltt aif 
iapi/fial behoeft ijtvoegd fi Kioi^tfn). — ) 
ongetwijfeld beacliilcbarE ^Iden om se ofi | 
plaaUea, conbcibncs 1, SM<t. Ital da 1| 

... DU . . . trcjaruit kïD <*eti-a «rat ÏQ 1 

heeft BQ wat ï^h vr^ beKhiklnar e{,gMè 
y. LIHB. ïROUwjEU Jr„ Aibitr TB. 1 

— Iq praeditatiuvi: uitltuklciD^D- || W| 
broagea haugt oiiuder af rao deo tjl'^i "'M 
ichikbaar hebben, dan van de n-ijjie mtrop', 
beachikbarea tyil gebraihecL, *[asBRi»a , ffrnj 
{Iif Koniitg), di« peraooo1||k: (|e niddelfj 
jaarlijkn beicbikbaar alcll. 3. 850. hUl, na 
vaa het Not vezen «oor d« gaaache kii 
juugil van bet volk ondemljs bcschikbav { 
quACC, S(uA. 3fr. Iciilien hij r.rjn vaarloi^ 
knechts ... voor hen beachik^aar hield, m 
J. F- a. 123. 

2) ViiiL ^aaa«a. || lD>diea er in die 
nog een lïd mMt ^ekoiea worden , alcl ik 1 
bciclLikbaar. — Muuriti bfaeht . . , all* h 
trtwpen bijeen, om haar (t. w. da ifad'i M 
tb onUcttËn^ HULDIB, J, F. 1, 11. Hg 'I 
of lü [t.w. ffiie fitfeg.nuffr) ja'ft lh*n* U 
weien i'>ii,. [.i?vBi,ing. SvpAif 121. 

BESCHIKKEN, bedr. en oni. a»J 
ScAttten-. Mul. 6i^xcicJcf». niet leer gMI 
VHiLiiAit L \0m} ; hd. isieAieign {D. Wtè. 

A) Rcdr. 

I] leti ordeneu, legalenj aak gczg 
het nuudbl, || Iclc «all ao beMbieketi 
betaelt ault z^n , UBUaUK, /'ofH. mi'w. 7< 
heaft sLIei wel beachickt, bkidïko S, | 
noodlot dit begCuurt, ffutn meiitchetüeli b| 
VOHDBr. 2. 'tSU. Ten aanzitn dezer laaUte. 
«iJD trtj: veel&l genuün de w-ïte ourxaak, dil 
en beschikte, voorb^ te zien, v. a. pa 
5, 23. G-od beacbikte het ooder», YEnaVj 
fitad. S. i&i. 't II >el' ... ik lm ni^ 
mi)n wetftAdnD up te driii^n: beuhÜtt 1 
mekaar, looaLs jelai 'l goedvindt. K. 2rv. i 
Zw Hj) (t. w. God) Haderi buchikt b>wAi| 
IHTLDEB, J. t'. 1, 180. I 

E) Icta rc^elea ia antwiiorJ op oen «en 
bEïehikkiug daarop ncjcen, 1| Ilau vbtWI 
waarop d.OOr de Sta,teu van llollnud ilell U 
lOSE ia beacbiikt, o. iiic ïbirs. Hall. Noor^ 
Op dat venuek om gratie beeft d& Runinf 
beaebikt. 

S) Inti in gerncdboid brengen, ook roet d 
lijke aaak ah vourwcrp; thsna verouderd. 1| i 
daet Dcuei plartsc bcMiliirkt, vc-or de Arkoni 
S, 21. Gy beïchickt do dujiilornigsa , onda^ 
Qacht, Fi. 104, iO. Dfl Hetn na htwhla 
gruotcu Tisclt on Joud in te «looken. Jatuf 

— Sprcekw. De JmtU^n ieêcAiJrien, ,l|{ 
niakeu vbu aUea nat tot ecu goed fcMtmMl 
(Dï VKixa. ff'uftn.^ hit. 130); daariM ooit 
mbriiik. \\ lek moeadB van avund de kri^ 
frBjtjes te beaehïckea, En devr komt de bu| 
cn brtwkt oö» vrcueht an stickeii. S/-AunM. 
je tQD^t mei jou beyden de krjycken bcaebi^ 
mieatEri hylick «■<< t'aiont voort. uoa| 
2, 288. l>al gj met Salnuê, en uwa NaJ 
Ik' krujken koomt bMoWkKpo, ovdaaN 
TreuriuA. 74. _ ] 

— in de Zaanstreek in lOepaUÏtig cip ht 
breogeo van de flJQB waaeh. || lic buorlea 
chetltn beieJiikkea, BUBKltroooRn ii. 

•l] luli tcwiRrgbreugFu , tül «laud breni^ 
ii>cr?n, volbrengeD; tbaua iti Naord*i BESCH. BESCa 1^82 II Hj ... CQlliiltde hem nel f Qu C7geii bant. 

hitfkt kynde, quain hj wederoin aeudfl TÉfel 

■ LBHi, Bftcir. c. Leifd. 322. Dat een ge«i- 

Mel mag o{ a^el Wr inho. vcrquiekt. aU 

;b falijswcrrk ia beti^bickl, «HHA ViaBOIIEn, 
70- t>H w«tJ b«4chikt iu BaiierliBUuiir, noujt, 
1^6. Wriueri Dam 't v\, dat hy dit tagut 

IDQ beM-liickcQ , aSEDBfeO, Moortje 86. Wat 

I te be»rliiak«a ll«t geen u is IwlatlF vondk^ 
U«t illeTkltenAte IJi (t. w. i^'^OMfi) beschiokt 
b Mkcii, :i, 04. Mijn buoilichap iabcBtbickl. 

II HJJ to ls«feo, 3. 613. Da vruuweo . . . 
•n grwitc Heck«n, 7. ^8. ïllj buchikte hiv 

Iicim-Ijcu . . . PJiilip» en x^ne iticlil lBBbt)11s 

nc.baffrn . beiorgrii , leveren ; met Kde b&- 
> dCD ilkliet. Thaas mgccioe^ rerifiiderJ . doob 
■■ifjiiii (Bijv. 31 ) Teripelil in den zin van 
I, 

ït MDt lt(>Si:lgke of oiutiilTclijke saak nis 
^ II VcDui cii<l' liaer iikiii , JMq i>)i;k iip ijjaen 
ridekau t^ata l'>«n, o. iJtrNEius, foón il. 

ïitclX mljD arm taj bejl bctcbickt, oade 
nimigh«_ït dis heeTI m; uDderi.teuDt , •/». G3, 5. 
r dit Wobickt C'- "- ''•'' ï'J wi>r(/f Mab- 
Ut hcdW lirlit te giiïcn. OTS £. 863 d. 
V tentoat wat «pija bcBchirkeii , Orn duen 
irtt Mn we^nteb U veTqniekeo, HOarr^Qed. 

Elet b«baa|j;t jnj den ... lezer unige ... 
Imbt ■taaiJiïid, hier (er pl^ati t« beschikkcq. 
KB, IFttil. 1 , 2. Elk nort lija plaeta be- 
tHTfiBlPBS I , S&. Dieihalreu nel wenscbtc, 
M» per MTï-fe pe!eg«n|!)eyt , , , ku l*el 
« do«k eandct bc^ebicheQ, t. biekek. 
I 8, 30&. Het (Atv<t} was raj naanweljks 
. oC ik tiil) het , . . iiclcHca , v. xrpEN , $f»f'. 

Dat ... in deselT* ( t. w. akeri Auii*») ten 
ica iruor cca gcrïu^c prja H uji-TcitiDg aan 
bikt wetd, u« BBv/w, itflsn» 1, iÖi. 'iSocl 

mier litaebikkGD 'tr (I, v. Is C'arutd*/utBpgi) 
Sunakkcn, wïikc «Kj,, L,Tltii. UatdeOudBrt 
ryptn, luct liue weinig beleid en uit|^W ly 

Jautj'n aart)|;e kiiirdena bnl hal» aniLcau&Bni 
naüken. cu rnur tïcl cu lichauia geiondbciil 
m. J/mi. 1. 121. 

tf Ma of tatce pcrsciacD als Toorirerp. || fie- 

isk ben ica Iraiisellj'CD , iek kreegh teo 

len rycr Vuor miya maktlrtdy, w. u. ijoari, 

ly 7. lts Oudei* . . . bcïchiclCHu bem >Een 

«ndfl WD[i;eii bera teu tiauKelijnkeii elaut, 

f'.-/, foyag. ü, U ff, MjQ Vritml yroog- 

Ut best niet tcü hupach .. . janjCEliiig ... 
Den baacbikken, om . . . bol iBfeU Jekkeii . , , 
BMam, V, RlFin, Svnel. fl, ü». IH gTSRcu 
r^a Hl TU Nantd beanhiktea bur . . . ccoigf 
iBa, CONaoi Kil CK -i, £13 n. 
Merk. — In liet Mpl. vforèi hem bn/fieltm 
var-, lid) tot iet* (oercel in bIcëq ^ ïAodaar oog 

B«lglA bel ala bow- gebruikfe deelw. brtcAikf , 
In Tan. beilfteu (ietï (« dooa). nuïCrai^eleci 
{■BoiDaii hebbende. \\ Ik beo hcachikt ««□ 
lp raiie Ie ftaan , SK BO Ut. 
IS. — Ziob vau ietii ui tad ismand naar 
n bedieocD, eu (rok nel: de maclit cif Ó,k 
lid ilaarto* bezitten (vaak ala pnritrae voer 
m). neulal ^volgd rioor eene Iwpaling 

t Muii taak a)* be|)aliag. »- n ] Eij^Gal^k- t| 

baarhlkk«ii o«er buig, i>f ballen, twt aU 

bat, LooaiAD, Bfoukk. 6, SOQ. Ile groolore 

Ih^ Vma dao •roordenicbBt «aarovEr i; be. 

hMdu, NVLTATVU B, S3. Zj} buühlkte aver mj^ne daden, maar wial djtt myn roratand n 
afkeurde, BuaaxH BUhT, Ftitl. SO, £01, 'riinni bc- 
Miblkta b[j over al de urao van dea dag, mivlcing, 
SopJiie 271- En iQ. Jie aiadi maAodea sver ^eeiivii 
maI mbcr IidJ bc.-ichjkC, CiBlte ia den uk ... om 
mr., 377. ^ij ■" uieerdergarig ; liJ Iteichïkt aldua uter 
haar fuTtdu, bïbebb, Fam. 7>» .Veulen. 101. 

— Enkele malcD gefol^it door eeue bepaLing mat 
ROM, waBrschtJDlijk ala galliciiLDc. || Zun E!fntdi.i 
harl... Betchiktc ran liaar btoii ew., Vr. uiMi, 
I, SiJ (lie ook 1, 44). Na aprwk Mecrl br« wilt 
jcij [)iS9(^hikkea van mjjD loCV BovuiJk, K/ufni. i/. 1^.51. 

A) Niïl xeldeu nagnnoeg betiselfile al» hnUlan. || 
H^ betchikt over e«u groQl rermogea. oror gruolo 
lalenten. 

c) SanialsumBcliryviiig^voor; in uatvbu^at oemeu. || 
Morgen Icuo't ^i) over bet geld be^cliikkea. OTcf hst 
bedrag laL [ler <)oitaDliB worden be&chikit. 

it) Ue beteekeula ii-eh teclirnen san ie(r ^aat oomi 
ofer io die van teite betlemTntHg aait ie/i ymm. || 
lllj Leert uver het geld beseliikt tan viiurdnle rail 
de araiBii.. — 'W.at' ... hebje, zoaiet TogTkeonii van 
je Vnogd , ovcf je haud bcichikC? K. Znv. 4, MT 

e) Êene beiliiiing onitreDt ieti uemeii. || liet 
wiiaclvaliig Lot had er audtrs over b«BchJkI, cun- 
aC[EHCI£ 4, S:SS£. Eonê BBDcenEchakeliug V8u voor- 
vallen , door eene ongebooraaamlind b^ouoeii , t>c- 
■chiktfl ufDr m^n levea, Btii(]ii*.?iN, Stam R7- 

i) Atcl ceo persoon ala bepaÜD^. || Indien gjj nog 
Iemand ciooiiig hebt., kuot gij gWflst over mij Ijêachik- 
ksn. ~ Het lal wel 'l Isattt van ItEtninlier wurdeu, 
eer my orer hem bca.chikkeo kmiuen, K. Ata. 4, I6U. 
Sehr-iMiin dan niet, over mü te bnschikkeu, 4, SOA. 

Htï. B/icAii, betchikei, betekikker, btuhttkiiig , 
ieichiktaant (ïio die woorden); oiieteJiiit, in Wcut- 
Vliaoderen Jn ileD. zin vaa; kiralfjk (b^ ïets) «cbik- 
kende. vozende (aïe LojiteJa 10, ilQ) ^.Alaoo iSe&e 
plael» icer rouw code oubfichickt nu, il lieiu he- 
Mifleq. ,., te »H;rtrt[rk«o''', FETKI , SerapA, StrrTfnh, 
4, 05S); vandaar dIi byir. onbusehiktulijk iHAvin, 
Spimu-r, 2üJl) ; bttchikkig , can zachtere uaam tooT 
btmoei^fk („Ik !>en ta »cl wat btscfiikkig , eo regt 
in nijra element, al» er eo irat te beiorgiui, en ia 
wat uil (e deelen valt". Blank. I, 64). 

BESCHIKEËB, zan. m., mv. beiehiltkm. 
lemaad ilit; \tX* ordent , regelt, heraam't. |i| UaCiUrrTBIll 
den priacipaeUieu eerjten aenvoerder ende bescbieker 
vaa bUbi il gewerkt vooru. ichup wachter Heudrick 
ticcidrickts., V, BIEBXER. DagBrTA, 'S, 258. L>l' een- 
beid vau den!kb«eld, diei vuor den kuust/in der bo- 
ichikkera vaa hel repertoire getuijrt, bajiu. v, p. 
BXIKK. litttd. 3, IIH^. 

— InioDderbcid in 'toepajaaiup op Ood die atlea 
bestuurt. || Een . , . Dpperite Bc*ehikker van . . . aller 
iterteliagca lot. v. d. palv, Sal. 1, 11(4. Den 
hoogiiteo Bevorderaar en beschikker ved alle geluk, 
7, 17. 

— Det vr, benchiktfi-r i» tu de Zaamtfeck de Baan 
voor eenu vrouw die van het ,bei«]iikkeo" der wasch 
haar beroep mankt ( doiki.nddqek 54), 

BESCHIKKIIÏO, ïnw. vr., m*. bitthikki^t- 
gen, Bij vjcüHAU, ST«H,»FBT BD til. BJet Termeld. 
M-aermaleu alj. jiarisinc voor ditpoiitig, 

1 ) OnlciiiDg, regeling, iu 'I algemMn. || Dat beld- 
liaftigbeid e« lehTandere beiicbikkiDg, iu het vl^ere^ 
van den kTQg, van het boogiCebelanaitlD, T, ii. ?alu , 
&a!. 7., 27!J. Ik voanie liel al; do faei.ehikk{ngen van 
den maaltijd lullen mg worden IpgedrageU , v. L^HN rp. 
Kom. 4, 97. liB«r luLlen wf) de wapeas uitdc<len en 
de laatite beschik kinden icakcn, hui-der , J . F. 8. 109. 

fi) V&ndiuir: heiluit, wa^rbü Leti gwegeld wordt, || 
Hal ia . . . e«Q w^ie beschikking, dat de boM«B eren BESCfl. gati BQ dilCKyls boter skpcn dtn de goedui, K, tn. 
3, 326. liare BUTen, maar dio...<Ien Jroooi vau 
vr^hedil ua We beKUIikïug te d«iikEn hebben, 
HARii. y. u SRiHK, Sivé. 3, 167. 

H) Als term ia laken. tbh ipcIiC en bce.tuiir. Ilitiu^ 
VBU feiDvaJi nil, bcBlait, en ook dH();Eiic trat btïlulcii, 
beiiimlil, wordt. || IliJ avtriced Eoadcr ecnigA Im- 
«cliiVking; gcmuikt te hebboa. Ecae miDÜlEricclo be- 
tchilkioK. — Alle bEBluit»li, bucbikkiniiï^a, «i 
urdeoingea, uitgi^^Bsn jecileH de tutMc berovUn 
eiii., HQurT, -V. H. 61%- Alle oulirvingaUr K'-^^^"' 
beacbikkiu^D. gaaïeu toigen Je IwTendeD od ter 
malEB t&D de doidt «n^., 1021. Ue iMtbriercn, vur 
b7 Bin femaodt d'^ndenackiD]; aft befrcbikking iMvrr 
iugnuteuGU </na llollaudt, Zeclaadt, ^h Vrir^laodt, 
bcvoolea nat, inU8 (kantt, dUpoiilie). Dat Je Kuh- 
bcaturvn . . , j^eeae bHcEukkingcD kunnen tieiacD onitreDt 
oudei'iTerpeD, nau-vaQ de betorgia^lieiiiiiet uildniklce- 
1t|k . . . iti opgedratjen, Beti. e. Ifi Aug. IB24, Sr'j/. 45. 

4| Hel InTeddeTen vao illerlei iJikeu, ia Treiincn- 
tBliere oprattiag. || Er nai dea Tul^udm dag (up 
hel KanTecl] eene gedDcbte bdxe^ng, eea BDodff' 
ling ^luop eu gedraaf en, ecne be»ahikkiag, BIBT, 
Eiktnh. 1 . *B. 

&) Atg term io da D^verbcid. liet geretdm&ke<D tbq 
een ofeu tot h«I. beicerkeo vao tnelaBlertii , en ky 
uverdraelit ook eoDcreet ali jinam T-oor hst ertc oiet 
de duarbij KeTOC^^ilB soiellLuidikteu (tiede UUhlIilLg). |,| 
Ooder dru naaia van tetohlkking verilaat ineo 
liet erti, itiarb^ — om h«t daBrmee vermianKd ^nj- 
slecD boter te doeo smelten — \a meerdere u( mindere 
Hih4« logdaeige «loei. qX siueIt[niddi.'leQ zijn gaioegd, 
als dit oozraark dui wenich bevorderen, hutpsk, 
TÉChnal. I," 21 

6] Macbl om D«er leti aaar goedrinden U bucliik- 
keu. m Ik kau n h«t geld niet gevea, want de be- 
lebikkiap alurovcr heb ik niet. 

— ÏV/ iffmnndi i^McAitting , ïn t er i.cfail lende tnn- 
■itieve n: iDtraatitieTe nitdrakkiD^en. || Al zjjnesaa- 
teekeniu^en beeft b^ Int OLyne buehikking geitdd. lig 
i« ter bvHpbikking ^eiteld vaadeatiauveroeLir-geueraal. 
Ambtenaar )«r beiehilckiii^. — De kru^rslieadflii, die tot 
hunne beschikking «toadeu, t, o. fi.i,ii , GiJ^niicir. 
i'i. Uau warea alle ie baliibiooaea dun Landi tot 
dea v^iDdn bebchikkiu^. 87. lltiAt ik teuti |Cftnselie 
week tut mijue beichikkin^, hot xon mij noBriebgn* 
lijk naar ^eoicb fnetukkGii, cuneciENci: 1, Si^a, 
\Vat ik heb ÏB tr. uwer beacbibking, eti . . . ik (»I) 
u allea efilnan, eKicotiAK^, Staiu 162. Lle Meu- 
lenaeni .,. had Tilt lat«a wtteu, dat hij te drie 
uren te lljner besebikking wie, isasBA, Pam- Oii 
MéulM, 23. 

ManVMl. ^iUhncAiirking (lie ald.). 

BESGHIKZAAM:, bnw. Van Btiehikken io 
ïeripliilkndn opvattiogep, lu. N^oord'Kïdetlnnd niet io 
(jehruik. 

1) Geoiugd >ieh te ichlkken , valgzaam. || Wel 
uudenliuiiell te zQo, ende bct«h.ijikeaem, datid, 
Bietorf 24. 

ï) ioU rti|;eleiide, beiohikbeDde : in iat 

411. BrtthikiaarnhfiA ( „Gf^del^i^ke öfteiieta^M- 
Af^t iti KerckelQche Jin^hea eoJe OTdiaintïen'', 

UXfin, Spiiin/r I't.Sl. 

BESCHIIiCËIlËN, b«lr «r, ww. Vm Seiil- 

dert*. \u het Mnl. niet ungtewejiea. 

A) In BchilJering woorBtctlen; uaei^enlijk: beichf^- 
Ten. Thai» lq Ntiuril^NederlauJ mibekeiid. || U de 
Taluho code «ernucade stligSejdt te be«0hr{Jve». ende 
te beacfailderen , Icu ejpde an; , ua jiOt.'>, Buéfiut 
llü. Indien Gudt licb ielT lude he)Iighe Sehrift 1m- 
«eliildtrt hMildc kin ecu >>trenjjhe Beeblar. CooBMlTKliT 
1 , Syij. mn wogb der l>eug:hd«u dte sffen licbtendc J. UtKlIlJ- 

bebaogttl, , 
ilileraifl liutigh la beMhildert tj (t w, ig to-jen) tiur kr 
iwaar ende lajtigh, 1, 806 (^ {«te ook 1, ;:tilt«ai. 
Jei?)l.D4 ... die , , , door kelten In-blmcii , . . bo 
Leelijrk b««childerl i>, en vsa itiü gleden 
ïiLsTiK. Jrg. d. Ke:U. II, lOE. 

B) Met acbilderwerk bedekken; wk mi«l|ccilf 
urt kleuren venieren. || A]a de Isot bet lul 
aehildtn't, Dat Tan kroit en blocmcD cwall, voL 
HOTB, Aiffy 419. De vadergiude »>q bnebtlderti 
ttroadwollceu raetduiiendekleoren, kikt, EUtmhA.X 

— Dikwijl* ia het rerl. deciw. || Ueie . . . Vi 
tuigen ayn overal leur ci^rlyk verguld en beielitld 
DK DBU1H, Biiis» l. IVb. Dtso tiauteo hceildcB 
■au binnen hol , en vbd buiten bo*rbililen) , f. flIKIBT. 
leif. 1, lOa. Eea priwhtige koeUwngen, mei wtfnu 
... btócliilderd. v. lrnnbp, Bom. 1. 17Ö. B«Klii]- 
derde >azeD, vosmaex, Ja4U, 41. Hst . . . bebaogttl, 
besthilderd met niet onwirdige bergachtige luid* 
BtkTB, a O. 58. 

— lp. de volgende ptuati all latieiimer aett] 
borduren. || l^lan breede bandelieren, bacliilileTd 
de naald, hlLb. 1 , tU7. 

\r\, Snekitdérmg , de handeling; van liet beitiiil- 
deren (,]q het vertrek *conden, beuevw» eenige ««ffr_ 
potten eo horeleU, ook vole boeten ToorwnrpeD. ^ 
■>«□«: nieuiTB bssrMIdgring tchcnca Ie ««(bt 
CONSru.-NTK 'A. 4? lik 

BESCHILDW ACHTETÏ. Zie Sch i luwaci 

BESCHIMMELETÏ , «na. i«- «w. V.o Scii 
mi'/cH. Scliimia^ii;^ worden, bü KIL «ertttU 
mucrrt, mttceicfTt, waarran ^eickimmeid, 

1} Eigenlijk. || Ui« iobl Ïb bvstibiminelit i1i 
cteu Q0| laaj^r bewaird wordt ui hel beidti^ 
meten. — Al het brixit dat ay op hare rejtiH ha 
«rai droogh eade betebiiaomlL, Jut. 9, A. (>o pmj 
ik royl bemorst Van Hrsrte ilao^en, die ru^hl 
alaen eu l)«sobitinjnelen , TOftnaL 2, fiO0. 

3) BeKhimmsid )m\ta *lIerLei voorwerpen ili« i 
en onfriaeh ilja ftewarden. |t Êen ^belaulen 
dier Luther . . . eeo . - - ouden , bcKbimni'cIdcD lt]i < 
Ktael beeft, Hitt. v. Com, ddr. 1, 2fl5. BB»tïhijiujiB' 
rerfacneoten ta ïÈrmufle zielen, Banxmtr, ü. 
\, VI. 'IvA bj eeuB wat bleet, dan Icouil llulle 
pot voor den dag, en &I)e de bcMbioimelite Oecje* 
dcu boek. Leen. 1, 18. Bescbimuieltle foliant 
waarran de titel «erlnren woj, rebshaiin, £/«m I 

— Ouk ran penoQBa. || Die edele ende baylii^ 
Saiauna, iiudex de handen der beaehiiamcide batrm, 
D*v|ii, H'aerféijghtT 80. 

'A ][ Van peld wurdt fe!ierta«uderwj]» gez«^d <iit 
leithimnieil . wauoeef het gedurende UD}»it tgd w« 
Q'pgepot, II Zy i« ouit «a leljik, en becA alteen va 
Neeren en Nichten, die M ao i:rug bet ' 
meldu ^eld cent vau atiif loudea otttdoen (jr if^ 
doea ) , Biank. i , 1 9. Vau >t«v.pren laat geed takt 
dukalon in tljockiat bctchiinmelen, ousj). uonnrij 
IT. r, Bet^tn 2, 118. 

AL U 'nX ptTiCni «««d B7D gard nLal t« ««rqulilrs. 
Ia 'I daerüin v») <li>i '■ (elil 1>a««hlinii»t( In <•<• klrta 
Dl naiaa, Gratiutk. 111. 

4) Hinder vuk tm vnatatielljke ukan- Ung 

houden, nndbakkcD wolden, frf mda lang tut 
vertedeue behooien, || Spier,,.. Out Themii. 
en if^laefl BekonirnerC lit, en 'tp1«;t bncbbmuu 
voNiiEi^ 'A. Ï2. ^^«t ir«rl niet op^liaell Vaa 
besL'hiiiLuielde eu geilolciic oa^ct^eLenV V. 6tl7. 

5) lu «erKbilleade ttreken (u «. in We«t-VU 
■leren i-n in liolilcrland] i* bMehtmnitld is gab 
root injif^aaaiit , vrrtf^m , iii Vlaaudrren uok 
roar rfon. || Dan 't i» oiiuij<Kli^b dal iek >lil (I 
Ufi OMêtriaari) dna BlIeaiHl verbacl. Wut jf BESCH. BESCH. im ifaioiaiElt weten, jf Itael-liuuEtju nliciii-iLel , 
lOOPT, Jan Saly 40. Ge Eyl nog aict buchim* 
•■ yfaaniJemt fftniffd fii/ ifmunti itit noffal 

ü: coa)(Ri.iB«tKr jtolv'. IdwI. i- > ). 

BeMkimtieliHg Inktotf"* - ■■ d» vn^ beiehim- 
iii Uril <«lbMr xgti", .//A d. Na!. 1879, 1^4). 
ÏCHHOOÏN, Wr. xw. ¥rw. Vio ScAtw. 
'. Tbsni «cronijcrd. 

Sgenljlli: beicti «duwen. || 't OinlerflycU boora- 
',%- II. n* ii'i jioroilijt) neer hun b&jrr iilit 
MÉekincacu. tondel 2. 34. 
Stf beubyiien , dat ec by het liclil ««el xcüiidaH' is. 

KanI vr dalFl %ov\ «ti niiaMK acM>' ti brujnv 
^k1njlI1<>II .... 
Iscb u mckermil itclcbt mj lan ïora; bflicblmmcn, 

ll*i« ktnlt ttfi wunitt 17 Tennxiiirht. 

AmiS Prgai. IM 

p eeoe pluU dumciig tij" '" <''° '''* ^'^ 
ÉWiQne hoede atmen (ver^^. Be-SCIIIDUWiln ). || 

■ BI rnj]a«ii tijt xuu M«iiiiih» Tliroau be- 
lt, Eo al* cco . . . God dit «crdicli Tauec! 
m«ii, ¥ONi>iL t, 97 (Pjiorao nprei^i^i). 
ICHIMPÏIN — *ruf^ wu ook dt vorm 
»CiB< uewuuu ^, bedr. iw. wir. Mnl. ieictoi' 
fnrmpe* (tvboah |, 9Q4)i M. i^/c^iM^i/*!;». 
lel «en periooa tU voarirerp. letniii j tHuihOlleQ , 
n lachen^ niM*1*l in leer otij^unili^ opviil- 

Uhb hu ouder de drie beldeo m«t Da'vii!, 
de PMIiitifDea buehimptcD, 3 Sam. 2!^, 9. 
de Koniogeii buchirnpea, «dJb tle Prïucea 
tan «D belaccbinge iga, Htibak. 1, 10. Alle 
igia hoorden ooek do PhAjHicea, dk^llgicngb 
•sde vj beacbimpUa hem, Lue. 16, 14 l>acr 
I duw «1 keeck, BeicliiaiiiC , b«Btrujft, bïdol. 
. un l. S60{!. Etn, die hj i*i3||;buehifli]itc. 
dm laio doint leiden, tundxl S, ït8L Roidd 
I — pui , uiTOiiiDss 1, C. Ëby lult vu ecr^t 
M nüt döetl dea mj bcichioipea, OAILR, 
b«ii 88 {Uij\ dontdc bnpliêti ?iu Vitelliijj. 
^■a, LARG^nLi'iJK I. 36. Uat loiiiciBa vsn 
...op kot looued . .. geeitig beictiiQ]{i't en 
tan wmijea, orbl 140. 

liet eeue xiilt ■)« viHirter[i, t. w. ieU Jet op 

•OQD bcInkliniE heeft. II Lacht al die draomoQ 

W. ifan J(rff/j: bcichinipt ijj" •'eteQjcliap, 

. 9, 744. ËfeDF hirUtueht, dïe ik dus Ungn, 
■«■■■dieg . . hcbbe bcKhirnpt, Barg. S'Dt. ünl 
■^ aftnar tuètrtu ia het uriif npg ïou wLUen 
ipKi. ttAitiiOBK, ff'. M £>r. 91. Een «ndcTi 
vtl la beMhimpea . . . it «er «*□ dcugdcaam , 
r uon, ƒ««/. I. ui. Hij iSic voDTwerpen 
NB «rediaaet Kswiidt ... beBCbimbt, fT, 1^. 
, «. 147. 

Imt oa^geal QV ie de volgende pluti , nU 
B> tui ici^eK4rraffei: || Ket echaatreQ t&ii ^e 

BcachJDipt haar houding qu gem*d, BILO. 
7. 

SueAimfètf (lie >ld.)ii ïnf^im;] (gten 6t- 
> ■Ura"^ DUTfiBN* I , Ibl ); ^Mc^inr^^ 
NM^or, ÜTwr, c|Miri/«'<ii'or", xii..). 
3C EIMPINQ ^ Mw. Tr,, ms. h.fte^mpingen. 
I mtitel IJ k t licjeKeiuiig; iD«t liet mv. in doD lia 
rtfUtlendi aitLaKeii daarvxa. || [>e beMhim- 
Hwhi , . . cadc ile ii^tiËllHoordiii] der kind«-en 
*, ZrpA 9r S. Zi«odi!, dal ■; nog met be- 
iigvD, DVf mul dreigen den . , . SptiDJaw^ be- 
kort nu.. imiiHTUS, f'fm, Aiant. 1, 23<l. 
*l *tut berikplu)^ eu bewhintpiDg kwalgker 

■ , die hWv nitiilixen tEenof^ begul om em-, 
r«LW, :¥4r 1. 110. GD bebl ni> jang IcTtn 
, . d* beadiinijiiDg der . . . meuickea ver- 

1, leoe. BESOHITTEREN, bedr. ïw, ww. ■J'qp,» of 

vp lelt Kcbitlereq; bct^hduen, bcatralen, Tbui in 
üDlïTnilf, lil Al Wkt de goiide S^m bcttchitCeit «ii be- 
ilraelt, bhickbico 8, 18. Der Britteu hel cd , be«chit- 
lert van ds igu, vQ.tDKL 2, &14, Üe glimtercjide 
Snn , die hem so m>uiigmii)cD . . . heeft met nljii hccle 
itrslcu BEichitteri) , ht>ktjch. IBQ. Toeng' al« ieen 
inuTgemlar Wchitterde iva wcrelt, fl. hkamdt. 
t'r.Mi. turq. .'ia. 

BË6CHOËIEZ7, b«ir- iw. wir. Van SthongK. 

1 } Ah term iii de wetcrbaDTkuDde. Een proiid 
kcercn door ti' een liiJiitea TTsnd t«geo ii]i Ie rirlitvii, 
mortal beBtaaode uit Ingehrïde juku ra«t eenï biklw- 
diag T>n plaoknn. || Uud 31 dito nierdt gherciol- 
reerC, alaoa d« aieuwe rortiCcBliea door deo gheilti- 
dij^hea reghen dapper in Tieleu, bet aflri^be met 
i'elea Ie beschoeiTGCi, MeifiH t. f'óorfg, Ië, h'ia. 
't Moeraiiig land (wierd) )rd^iio|Ed, Mei b.ilkcn dig^L 
Tjewhwill , V. M^HUfcH, ^TfJi, ö2-T«m'ijlmei] janrlljkt 
roartging met aommige kleiae grachten Ie be^clioeijen , 
CU midtrcn, iciiarvan de bcscbucijiDgeD veclemrd wiiea, 
met genieljelde wbIIuu ta vimmien, t. d. j-Aitiw, 
f'^i'^seA. 27, Koa ver de BerkeL vloebt. Zou' ieder 
boord met baiiit bnHzhneid , aTjtsiNa, 1, ISO. 

2) All limmeTmBDsUrrji- Deo voet of het ouder- 
d«l vim eeae deur, «cd venMer eni. beklE«deii met 
«Dc [ilank (v. KRUUBlLCK, Tiam. LOj. In. Noord- 
Nedeilsad weinig of aiet. in jfebruïL || Ëene denr 
bsHihoeiea, UI BO IJl. 

3) B|j ilicbterlijk i^ebruik: met ïeta bfiietteii || 
E«Q ij)ee1pQp . . . Met [wrUii . . . bucboeit^ nut goud 

T.a diAmuDtHD. DS DBCKKB 1, SOV. 

Afl. BfteAoeiing. 

BESCHOEITNG, low vr, mv. {bi| o«r- 

Jrachl) iefeAi/iiin^sti. De handeling Vnii bot bcKjhoei'Cn, 
ea hü overdraclit ililgeae waaraieJo het hieicbiedt 

1) In de VTBlerbouvrti; linde. Pul^rurk , wuTtegeu, 
BBii do z^jdc van den grond Aif gekeerd moet wurden , 
eene plankea bekleedtDg is OBugebniebt. || Uij gordioeD 
du bulvereken ... h ebben .. . t«i;lieD bet tnvilleu 
baef betdioe; inghcD , B.STEriN, Slereleitboim}. 3. Het 
opiuaken der severa van. de ondeiicheideDc grachten, 
duur g«mc(aeMe wkIUd ia plaati vin houten be- 
icLocijingen. V. h. PaiUW, Fftvench. 47. Do be- 
icbocÜBg van den dyk ten behoeve d«r hanugbiiiieu 
bleef ten Uatu van de Kijp. o. dk vriks, Dijii- i-h 
Mè. 5itG. Ikisclioe|jiiLgen Hordcu jcemaekt by hnuten 
bruggen t^t Toroiiiig; der landhoofiieu, . . . eu tegen 
den oever e«ner haven, om daardoor den Jteil ap- 
gaanieo grund te atatteo, pijtak 29. 

i-) lu nnjere IpeputiugeD. || De «tsaoEien (vio 

eene ilelüng ) worden geplaatil „ , . op den etraat- 

vWr. en daa verickeid dnor eejie betcbotiiDg (fr. 
piifin) van pleister, betOL eoi,, v, hovcsii eo bi,kv- 
PBN, X''fJr. sa. 

HmaitanU Brse/iottinrjipaal , die vaar beiehoeiing 
gebruikt wordt I zie V v, Pj-iTKUR-NüOT I, 93). 

BESCHOFFELEN, bedr, xw. ww, Voor- 
komeade als ad. vau Sehoffele», alenteren. Over, 
Jout ietï heea ilenlereu. Thaiiia onbekead. || Nu Kort 
de itad ÜKiieni . . . bekraiit. betrent^It, en beiielioCtilt 
aller «rejica, Honigb. 2, Si. 

BESCHOPT, bn»-,, b|i nri. verraald K^ii-om^ 
poiitKt , deefM, en anderi niet Ibekcnd dan in de all, 
anbeirkofl (eïb ald.}. In de volgendd plu»ti iiceft 
ieirhfffhfiil den tin van onieisAo/fAfid, «n ia mi»- 
sehieu eene drukfant. || He amaad, door ayne bal- 
dadige boacholtbeid rav aangadaan ( imnn/t teoriif 
ontttehoft irrtfff^ii ^QOT /«• Snfc»wJ>). v. imn, 

BESOHOLPENj bedr. i*. «*. VêitSeAo/pm 
(ii« hH.). Golvend b«|UM9leD. |l| ItaHen, dat naeit 1987 BESCH. BESCH. by WIR Kclï^en Vut O'Uhc gohen werd li^BBChal[it, 
WUTeilBAEN , Ge/i. 3, Ua {viiLO, J(Tt. 3, 38Ï; 
fTOJ'i'nit '/uut nestri ji^r fii/tiiitur a-fyiwrit a^t/fi), 

BEBCHOMPBN', bcJr, ivi. ww. Bijvorm viu 
BèieJiiiiapfji (lis ald, ). TbiDs oubekcnd. || Dat ich, 
oCiabooa m^a og^'li-mErck ii genstut de inii-tla);lLea 
TBft ooaa liieuw arer den hfDckel b: bielen. norl 
m^D [WDDc gegjiilaC heb om jenwiid ia hst buoaJer 
U büicliimiitu, BoiHiicii QKNniNcii. Oarlafd. \i. 

BESCHOOEBlï, bcdr. iit- ww. Van Schnaie», 
guu , luiijicü [lig iJd.). 

1 ] tt<:|(«aD, oT«r iciU ltHi[wii («e deiBmeiut. ^«w^- 
b&rioónn- oiLdtr BüBCHOOIStt). TIhdb ia uabruik. 

3} Ecgasn, id deu ilu tro : zwU met iet« beiig- 
bvuclcQ, zicb mei. i«tj juIbIed. || Uaer iQncnEJidchta, 
die veel t« Hhifcn htbb«», iStor ne^Dicli hAcr bc- 
vulen ia, üutijdiDgi!. mnajal», die 't iIIe willta be- 
ïcHurtii, ea over al licli in-titgkea. ue bhumh. 
Bant. l . m2. 

X) Bepaaa, ia den tin v«(i; »erkr|jgBlI, lU twiB 
lu ita biïrb&ndel ; oiid<Kn en leicreu. t. w. in toe- 
pliBlng op bieren diie ixü cLdert komen (rotg. Bi,- 
rciiooikn). [| Dat van nu voorts B-G» B]\f tl>ttt 
iaUudtfobe ure^Muneu bïer«D tlLMn op de UcIfKhe 
Knyo op de Üode-iüla neater TOor-buïji;httBl . . . bEBohoyl 
■ullea werden, Üaitdv. c. jfait/, 180 a. VtK Brva- 
<rerj , oT de gheue di« 't buchoyt, or did het iluy-akAn 
'kiiiBchIa, BBLJlbRCi , Jerol, 'i\. Hier bescboit mda 
Budrc tuuuen Ali de broqwer brouwt te Lungeji, 
voHUKl, 9, liS [SehttpakTWa iehatit daor Jaan 
van Oa/tn). 

i) lemsii'l iïU bciorgeu . verschaffen iu atlorlu 
■Ddere lttepBaim|[eD. || CJ<ii iln Lezr Ven züii geproocktc 
KDorilt, hacr miltlct te baachutjeii , aTALrsKT v. ii. 
ufin,», l'r, Citroft UB, Diw 'ibemeli Heer de 
rolkeren rentmyde Ëd ekk «ija plaet» ordeutl^ek 
bcachoydc tnz., mcviiiB, OtfT'Yu. Sang. 03. 

BESCHOOIBB, ^uw. a-. mv. iBteAooi^fi. 
TfaaitB «cru ud eed. 

1) iemand 4ie bopt, twerft uver bet land, ia de 
MPieaftt. Imidbetckooitr , )iiDdluijj>Ër. || Ousgf icre 
Liadt-bescbciyen, eade rappe Rabniinui, T, P, TXEfitE, 

nf. v.d. B. ir. 148. 

2) leifitiid die ietj bcEnr^t, levart. || De Gilde- 
tuefjl geuiet, . . . als BeicliooljeT vau <le Houtakouleo , 
die de Gildebroedej* «pdneo, een Blutver van d« Urn, 

— Idiundcrheid Tuorkomeads ia de aaroeriat, Btfr- 
hiicfi->\jirr (ïi« ild-l. 

BEBCHOPPEW, hoir zw. WW. Vm ScAop 
( hiHVL-ellicid aarde op «ene tcbop ), M«t «ohoppea 
■arde b«(l«kli;ii. || Dat ta^o. oogen . . . aa bedect met 
tranen. bIu hfin harde ghebMatEn mcE aerde nel b«- 
ftchflpl «iifutt, V. uEBKSTus, M, AuTti, I79n. 

BESCHORSEB, bedr. iw. irw. Vbo bcAort. 
Met «Dc icbuta bcklccden; ininnderbcïd va het v«rL 
lEeelw Tbani Ïd oabriiik. 

I ) Kigeollik. It Uw beechurate leSn {itdofld tijn 
liê ÓOOnlKn in éStt iioicAi, V. utsaiN, Grm. 447. 

8> Bü dithlori niet oDt^^eiraoa in toepawio|i; op 
|i:ti]BuCtïr^e VtSgaliedEU- || 't Elcijr beuharst met 
IJi'rft knr»leü (t, W. Aarntttint). HOorr, Oeit. J, 
^1 I l-lrcl in xl^natreüt ataeS bL-anliarat, &NTOr(|l*l! 
Jt, 45, BeieJtgrgt wel buratnautKiei en benkelsren, 
8. 86. 

8) In ruimer toepaMing: onder iele b«]e1(kai, 
TerbcTieen (lie ouubam, Pucry i, &£9). 

BE80HOTi anw. odi.. ta». irtoioUe». Tan 
pHtiitlim lii hel Mnl. niet >eer gewoon, tlthut 
bft TBHdAli ulet fourkomeudB, 

Aj S*teSt4lti* in di bat. S). 1^ riankea bakleoding , b. v. vau ecne da 

ojk Keer gewooD JD dea lin van MtittritéeAet , 
bekleeJiug «BQ een mQur, vau de plint af 
de hifogte TAn deu rug vau een itoel: lumtntt, 
(rcrg. V. itobCKE CA SLiTPBf, Mei*. S^t). [] 
beiGhut der taal, tbji een koitbue en in Nalir| 
taeu tjog weinig b^keadc boutaoort, tra* >au k» 
aoij- en beeldwerk Tuarsieu, v.htunBF. JljJm.7 , 
ÜQVeu hel boutea betchot ... hinpi^Da •ie bcElltn 
VBD ceaige der ddurlucbligile vöüroudcn. coNtcu 
4, 35 a. Bedek de naailLle mnren .met biM^btiU 
HaHBitoEK, fT. en Dr. \ii. 

— Figuurlijk tixit-. ditgent «uriaedË ieb 
i«, het amltiJsel, het aiterlyke. || AIhbm hr 
den LeiDcl, en wttt daer boren Ii, maeJ hd Te 
ca buchot der dinghea, die bier om lwg« \\i^ 
hem vüor oogeu ilelile. uk bhuhb, Emt!. ?0ï. 

— In de volgende plaats, mar het ichgot, 
loepat^iiiji; <i|i de bleekheid waarmede iem«uJ* 
ia „he»chuten". || Die wj^g waeiide iju miiia 
bLeuii beuhot, de castelkin, Vontt n. R^flor. 

2) lluntea aFKcheidiug. b. v toaacheo icr*<*hüli 
vertrekken. |J Plaoken he«<rb<it ; traliêu-heMbnl, 
ichüt dat tneu kaa op«laaji en wognemun, s. kiu 
JiiLfK. Tioim. il. — Jlerry wa» achUr eet 
beadiul gei«t, deer b|i dit Tolcq allenuel eoal bu 
«preeokeu, v, bisubik, Da^virh. 8, Sï6. Ken ki 
bloteljk dooJ* eeu. houls bearhot vad andere 
trekken afgeionilerl , *. BrrtN, Sprei 10, iH. 
kociieD krijgen dit gebrek veel d'iar aehlcrutal 
legcD de koet oT andere bariie beicbottea , tkVMKiil 
N, il, 8, 1^5- Pe kegelbnim, die . . . mei Ma|il 
bssehot . . omiet waf. v. tBKHkP, Rom. %. 
Ik waa üp den trap: daar it een reet in 't b«cl 
ik keek er d«r, 4, Ï4- Het dnnue he^cbot, 't 
basr van hasr buren aeheidde, K. Zfv. b. 
bcachutj», dat de grcua Bn.uw«ci tuaachen vr 
fiiLek>^r« vin 't kaatwir, en de ^InkkiKCo 
boorden, multatuli S. £80. 

8) B^ overdrarhti hout. t. w. tbd «cue toort 
vonr beichoHen gebruikt wvrdtj thut «nbokwdJ 
iJy ... maeekte hem Ct.w. fs» afyod) tan hooft 
b«tchot, HOKKUAN, Clex» WfrrlfT], 

B) Beteftiefen iu de bet, C). 

1) Hel gedijen, het Tonrdeel dat »aa iflta kftO 
bg KIL. vcrj^aald met provtnfut, mortfMrmfHn . . . 
auffmeiilum -, gewoonlijk iu (Mpuiiug opdeopbrtupl 
van feldvtjcbtEQ, intoüderbeid ran grun. || De oigri 
ia kleen ?bu be«chol dit jaar, OB bo 111. Uel 
gQVED wel beichot, Ali. Dit jaar gaf de rugft 
■Imo utur weinig beeehirt. — KtochCeu de 
srucbteo al vait de drungtegeledan hebben, bet «ia 
karen Bcbeeo i<] toch uiel te biudereD. Wel rerli 
mtü minder atroi^, dttch bet buchot wu du lel _ 
Jfn/. m BtT. d. Qt!d. Maaffci. a. iMkdi. |BC7, 
bis. Sfk. Vtrgeet ai«t . . . digi K^irai en ryk bwefaot. . . 
*na Cerea af te ameekcn, U. i, V. LtN.-iïP S&O. 

^~ Bjj oudere Belgiacbe aEhr(ivBn heeft J^r^Ao/ era* 
veel ruimer toc|iiu«ag. || M wttordED en gbeve» |;btas 
bekchot, DK BOOVIIlB, Fa^a mét Ot! &. Ohuft i 
de npiTea dea ghecata va.1 craohtiDh beaehodt, o% i 
Lofi. 110. Ziot der loghelen brool oen WnI 
achodCe, 1S8. Gud Vtrlècne de «aerheyt vale t 
li}8. 

— Spreekw. KUm betciot om groof ramt, 
gcacLruüR CD weiuij woL 

2) 1ei België heeft bMcAol ook de babwkwU: 
doening, bEhi^n. || Zga bea^at ia leti lubbn 
□amen, tiK BO 111. — Wj) (hadden) er »n» 
in te lien boe men mq dïng kin Terdr^aisD an 
(jröolea. liükuff 1SU8, 38. 

S ) SL.iDi wordt Je betvekeaia ie«r mMÏI^k t« 

BESCH. BESCH. 1990 Ii«t !«k, mma »1 dat «oudicb beichiidt 
bI iTDODt, 0nifieAê Sp. 163. Ii Abriliaoi 
n. iaoT iQn mrekea neebluKnlïoli gewordeu 
lÉKliiHil mw, 384- 

^mt b*t. P). BtJcAit/ig, ÏQ WeiUVluD- 
^Bpenile iu dea lin t&d .griKit bucbot 
^HpDkt )■ tnthotlig grun'', Loquala 

■rt. In de bet. A ). BtteAolwtrlr , sehotwcrlt . 
rk (V. saiBSStLcK, Tinvi. ÏSl). 
I Ifrnde Ui. Bhi^eitineAot , waarvBu b. f, 
■êAofpiOfg, bj) T niEBZKK {Dagverh. il. I'rl) 
«LJer timmcrgereedscbBp , en iliu eenc laart 

OHOTBLiEN , bnait, iw, ww, Vati Su^jï^fJ , 
•lol. OiigeïWT beUelFdc bIs grnuIflfH. Tliini 
-, [| I)« despenle UenKhea . . . alujteu cnde 
en JmmcT lO dichl alle de PH>0t1eu caile S[>ë- 
baerdcT ilerlcn nu., ba «BUI, Dnir/dt-ntp. Ï193. 
CHOUW, IDW. 1JIIZ., aqnijcr mv. L>s dud 
Ia bescbiiuTTea., qoIi pMaïcr; bel geticht r>n 

I. iMcauie tviSDiH I, 1003). Tliai» oubB- 
StoTl uni uwen t^hwit iu. loei van be- 

, Wiiil «uudcr qh« bulpc iet aI Terlorrn, 
' Sp. 3M. D' oag«a tyoer bcmiDde , <[oor 
mr (lft«r tBD ( t. r. i»im fi/n figen i/f'ieAt], 
rofu . . bcTidgen, ns BKUNB. ^oi«H £. Üll. 
W(«|(Nnr nntf^ Vp i^i pan ifU, ieta In oogcu- 
nemcu. er a\> letten, || StaMlike [leriiouaeii 
B(i 'cT bcgehuuK van trillcu neincn , rjk uaUNB. 
A. 't" (ook 12S). Dat iemBut il hrar docu 
, «la hy'ts U Aki he^h'juw op Dmut. ... 
enkele .^pcry lal bMindeo te Hciea, DK BIIIHB, 
B, 17 C*ia ook S, lOJ; Jok M 5. IJb, 
4). 
CHOUWSN, bedr. in. «rw. Van Sthóu- 

II. Aj-MWMIW^ ( VEkDAM J , 1M3). 

n. maracniFD blonder bet begrip van jnizuttG 
). TtUB* VFriFaiitri). |{ De oügrn Aa Motreu 
atl* pliclM!, btwcbuDWunde da qnnde, CDJe de 
iprnU:. \h, 3. Al die Jit buts beichuuwt, 
o «ver dr^n VvUten hoop. HOorT, Qtd. 
{V^gr 't ifttti-mü U Ifertp). Ded krein v>n 

CD . . . »ohaii»«a^ Vau waar hel platte relt 
tif;b wort beiFJiouwl, I , ftll 't Slot i dat . . 
ïpql Ofj 'i bi>rg( verbeve kroju, van weder. 
KbutDt Een' btvere Zee, tondbl 2, 4U9. Dat 

bochtigh i( lul Lel |([Cea J'i>ageii beteboiJifeD, 
we. FfM. t,2ll. De Kdaep . . . kan , - ., 
tjB Icct betchoat, geen einde aeo 'I leet bc- 
B, r. bi nua. Verl, Zvm 27. Iu het mid- 
r UsÏki) . . . betckoaict m^q WMk aDgvIoarelyk 
\m «waan Domraen. Ko«p«la, en Minarete. 
-toonu, bt Babm, FUl:en 1, 72 5. (Wjj) 
oDi w«i)er ivp weg, nemeqde eomra <!ak i!)?er 
les fan Ellersicld aU nnr «□ lee, kiiaaeodc 
gttD land bucbouvcD aU . . . de Woiribaken. 

46. 3SI (aO. 1740). 
'p]ett«ad. aaadacbcig ieoiand of iele beijea. || 
1 barte a^ hare loatin^c (I. W. i'ii» 2i<M). 
ral wodetwlteydentlick hare pallajiea . Pi. 
. De WatcrjföÓD bemoMbt bcaebciuneu hacr 
«t, TOMI1BL 2, IS2. Koom bnn de tooiii 
bt, 0|i dat ick dweo gwt bewJioii ïd 't aen- 

t:, llt. Dat ijc, ... het tlaapeod kind mat 
efceelc fiel beacbj'SOCDilr, , . . ceaijce truncn 
lititw, 1, -t>l. Iq sulk eeD«n heerl^ken aood. 
■ «ntodblyke bMneclen der Natuur betchmw, 

Oa ?>der roept, de waar beachoDwend^ 

*rd hopar !• *tl" L4UFII-OD, l^rtut eit 

HfnarMlk wbud. aak ia toMpuiiiig op hal (iuituITt:lyke, «THarby bel bc^ii|i vaa bê:ifn otergaat 
ïii dat VBD hsvordteJgn. \\ Men neem de uucite Tan 
10 eca SÏDJi^ur ia ilo oeCeaing van .... xya aapt un- 

dagtfiljk Ie btuchauWeD, v. EFFÏ.V. Spfcl. S, 14. 

DeexB ■ƒ [DpaliFiii«ereD>de wy« vaa ijüvhbIvu, en bedchou- 
ffCQ, £«v. 1, 2'9é. Uwc ... Daanier van denken en 
beefihouweU, 7. 99. Bcichonwl daaroategea de dengd- 
aatDe hiHip dei re^Uaardigea , . . . faoe bl^ ea oule- 
aur^ kan hQ lich lq die faopi tot^vcnl v. n. palm, 
5«/. 1 , SS8. Hg most elk HrEoaderl|)k deel ieerun 
bnehqn*rea b «crbaii'l met andere deeleu du met liet 
j^eeU TissE&rnn, /7ivi>m. 3, Ib4. 

— Op :ich zalf iMicAoMicd , buileu verband met 
ieti aude». || M«t eca ^rcTfCaadige kriliek luOdt de 
L'i^uïer hier en dur iet* veg, At.t .reeds, qi ïirh 
xeU beicboawd, . . . lam oraancliHitelyk wat, okel 1 17. 

~ Iffl ItMeioUKd, eiput^k al» bi|jarellin)£. wurdl 
bgüa eet» adverbiale bepaliti|f. \\ Neen — de iwalïi^r- 
ttraal miiül niet reTbrved, want wel beacliuawd ii dat 
,driDg«ii"'t pretligït vendeiuk, MULTaTiitl 6 , 10), 

— /(fï.i {ouk ieuiattd) op dé keprf ötjeAamoem: 
Eïcr Di'iwleltcod (.eIb Kepkii]. || Op de kep«r be- 
Bcboiiivd, heeft dat boek niet veel waarde. — Hy li 
...een Tanden) braaf Maa. II; mag 6p dan Veiief 
beichoawd worden, Ittee. 8, 113. 

— Itit v-it tm bepaald oojpuitf (pa» tenttfêald 
piiHf uü) iettiouki^ (v^riC' LIJ' ^> hol' 8:^21). || 
Uit dje rentandige Vrouw de laak nit bet waare 
uOjjjmDt beEcHouwt, Xuo. 1}, S3. Uit dit oogpunt 
beichouwd, hroft liet verificbCe verhaal inderdaad uci^e 
biitorbcbc naarde, oikl 1U4. Uaar ilja Kiaderrom- 
peol Kteiu en delig, vao oase pcdontA boogie be- 
ithduwd, tüoar <-ii.-., HtcBTa. V. O. 9. 

— Ig/t IK KTn bepaald lie/if bêtFinnaDan. || Dat 
ncu. de laak ia dit licht beaeliuuwende, er een .. 
goede Oblosliiig «BD Eoodc kanocu guveil , /^rrnr. Et , &7' 
Mougltjk ... be&choiiwc gj uwe ziekte in eeu wit te 
■ttcaW licht, 7. 134. 

^^ leli i'oM eene hrpaatdt lijde , va» i>tit bepaalden 
iaitt irscAouieifn. || Gjt . . . ijt lO geCukkig , dsl fty 
altuoB ailet vau de gued^ zyit . . . bescbuuwt, Le^s, 
8 , 47. Een kuDatenair, die haar ( t. w. de hiiui) niet 
laa hare erniitige'iijde bcichoowt , KNEPPSLU. 10, ](tS. 
Kei onderwerp . . . wordl van alle kanten bcaehouwJ , 
■naar i>ok nieti andcra dan dat omderwcrf, aula, 
fimd, 1, i%2. BeichDU-v bet diageeua vane>Ba&Dder«ri 
iiant, piRRaoN, MêftB. \, &7. 

— tcmsad bticAoMtcl men. met lekero KGvoeteaai 
uten lie«ft «en KOCKJanig j(Gt'Q«1eii over bem ala door 
die bepaling wordl aangeduid ^ tbana weinij; mser \a 
gebruik- || Ik [buehouw) hem met do groutite rer- 
icMing, ££/e, 4, SBI. Een Man, dien gy ... digI 
boagacbtiitg beaebouwl, 8. M7. 

4) Iemand oT ietf niutien, rekenen al* datgene 
«at lilt eene bepiling blfjkt ; tliana meelt gevulgj 
door eeoc bepaling met a/i, of voorafgegaan duor een 
bijifoori] lU zoo oF Aoe. 

a) Met eeu ut meer periuiieo ala vaurwerj^ || 
Zulkeu, die ly. ia wat opiicht onk, boven hun bc- 
ichiïuwea, Letc. 1, 20. Zj ifn BcniBtaantcl-a. mial- 
XV willeu niei als xodauïg briclxiuwd xjru, 8, 44. 
Ik beHhijuwdc my aeU . . . a1i een origiaecl veritand, 
8, ÏI7. Mun gilde werd at» eene broeilericbap «in 
ligliinnsgen befchouwd, nveagN iiiift. Rrnthr. 3^, 
48S. Den man. dien b^ als een raar hem leer ge- 
vaarleken maat beicboande, SLKtcaX IQ, St. 

h) Met eene luk ili voorwerp, ioiooderbeid in 
eenige min of meer <ra.ite oitdrukkingea. |) Mede- 
l;<IeiL . . , lirh ik ook met hem. en bcachauw bet al* 
een plïgt. Lerv. ü , 244. Een voïk , dit . ., atrengheid 
vau ledeu. at> deu grond ilag vaa den Staat b«- 
ichouwdt, ata 168. Kolooiate «ntraii, dia ali l4f 1991 BESCH. BESCH. iluiki uigev'WTil wBTilea Ibeiehoawd, VgRcttria, HUf. 
Stad, 2, 2H. Hoe loea .,, elkf vargocl Ijking van 
het gain^ der ... Uel^eo aIs eene aaort vao UdeI- 
TErrwt nerJ beictiijiiiril , 2, H^I, Eist b^ ... met 
,., deq. iDQraitler der cu|niuiis«le iq uMiiR^cre' aan- 
rakbg wu gdcomea, beicliauKde Lf) ila eea voar- 
re);l, 2, SbS, Elke |2;cdicblc ToortKan U oadcrdruk- 
kcd, dt? in itrijd mocht friuen niEt wit ^ii ■!■ bosT 
plicht . . . 1ieidio\itiite, K. Zev. 4. 368. De mutrt^el . . . 
inocit beiclïuuwd wurJcii ■!> iü ijin genomeo ia 
'\ belang lier arineu, multatul,! B, &&, Ko« h«t 
( mmistcrio ) ilËn loeataod Vlo bet ÏKüA '\a WUrbud bo- 
hchuuvt, xaX Mrïl U1«r blijkiiu, bcis, S!tid, ] , 4>14. Ik 
bMobauw dit lU een hviliggffcruii'dekuust, vübuaka, 
Amas. 131. Uat bij vcrd«£ O*» Uae satk , die h^ 
aIb afgeduo buehaumlc, uiKt« tneer wilde biooiecit 

CDUÜTll.'UËECHU., OlteA. V. d. J. 5'i, 

i) lIcC Icgcaw. Jeelw. èeicAouaeMd WOTilC laua 
opgevat all trgeDBtelLinj: «■□ Aaniielend, prar/Ud , 
en diig iu den lïn vaa hipit'jsJend , lAeartliieA-, is 
(ie midJelcGiiwcn bed bel ooüc oeaa mjatieke betcekCnia 
i^eim!gmplaf'u!UM | ( iie «RRn<.H L , 1004), na deie 
kout onk DQ^ tiiini «ret voar. |J Gc^u werkje ia <le 
[JToelf' sn hesctiouweiide NaluarkiiDie, HbBHElEr, N. 
ff. 'i, 77. H^ wiu meer praktieech i*.a bu:]degeleQd 
ea te vuri^ vta urd vojr betebouwesde verrkiIckiDf;, 
VösMaKB,, Amaz. IlS. 

6) Iets of iemand nBgaaii, keuren, ion» ook be- 
kËQren, t. ir. anabt^hhlvc ; eudt^di enn. lecr g«briii- 
kelfjke term, en viak met Let dcelw. in ileo Torni 
beKkottien. || Wstcke water-Bcbtpeii tweenuKi dea 
Jut» . . L bj d6Q Bdr)^rmËea:tereQ eo SfhcpDnemeeclcren 
gallen werdeD bsacboaw-Gn , Kmre» d. Leyd. 89. Nie- 
muit mI ... e«aJ|;h hity IriiaDüu dus Stadt moglteu 
laucD ..1. tfu IJ h; ■Irorcni ''t Aelie hoj h^bbe 
UtaD bciicD endc bcscbuaircD door den guwHireti 
Kvur-miwitar van 't boj , Ël. Sjo wanneer . . .. eeoigb 
peri'Ouii van een qLietaure . . . doot bL^rt, «al deSflbout 
't duude licbaem hf Scbcpcneu doen beHchouwan , endc 
(laer vaj kfaniHe nemen, Ü5]. 

— Insnoderhtdd met betrekking tot djjken, weCe* 
riag«n, itoateu oa dci^. || Ten eyndede iiratermije«er 
Stede, »{} de vourw, diepte, mogfa werdi^D coder- 
bnodcB, (uIlcD alle it lelve cmslED en graebten twee- 
mul del Jaet» . . . l'y dtaei Stede meettert Metielacr 
ende TimmerEaaa . . . beHhoowui werden, Kmrm r. 
I^^d. 37. Ordonnantie op 't bBuboawcQ vu degt^p- 
petea , rionlen en u y tw iteri ngen «Ie. nmtreD t den 
Nieunun-HDiLt. Keuren p. Saerlfin t, l'0O(a°. 17Qlj. 
Z^ bcbbea het rcgt. ou dtn ^uea, wtoaa aloot niet 

behoorlijk van alootFuLl gezuiverd beranden wordt, 

te bekennü ea Toil t« «bgiiwea, nurvaa m«D dan 
logt: hjj is b«Hhoiiwca, l^j isinil, bbkhhkt, A'. J7. 
9, 80. Zg «enincbtaa ... dat d{jli)iraBr on beemraden 
van buune doipeii ille Jykea b^naeo bna gebied 
mricbteu bc&chouweii tnt wat Itjdco ly aarbaar . . . 
mocbtoTi oordeelcn, o. DK VRLES, llijkt- etk M6. 274. 
Het bewaren, bnchoHwen vu QqdeirhqHdeii na de 
seediyiiBn, 488. 

— In Üganriyke toe|>awing. || Mi|JQe jongai« af- 
IQWilini; *an den aenilagb op Vliaaingieg , , . , welk 
deel in()ner bmbbtlingen jk . . . lea ü Ed, Gcitr. i^od, 
um geMbi>uwea en beachoant te werden, QOoiit, Br. 
3, 2ÏÖ {aO. 16S9). 

7) Alt term bq dn ittvUicbeTJi. üïene iaat krggen 
«l( i||n aandeel in de opbrengst van betgeeo gevan.- 
ipa 'ut. II Dt^emki k«men hier , . . ilaapen binnen 
DMt ... kkbeljuaw en utdera riich.... Kr i{jd 
aloepen, die ïn. 4 dagen lot ƒ 1100 ,beacboa«rd" 
bebbu, Hiurl- r<wr. v. 3 Maart 186«. 

Ari. BfKhoittBtr, i^eionieiiiff (m die woordtu); 
bêtehiMueeU}k , vro^a" wel gebruikt voor iAforttitcA („Zoo Oflt belrebking tot ledeul^ke (l 
waardoitT hsi gedrag dtr ■MttueAên trorit , 
slis tol beKliouKKi\jJce woarliedeii". t. HIUM 

6 , 15), b4ichmtK'e«is ( h LIe wsracbtigbe m| 
niue der eewigb^r glorieu , di« Gud b^rejt ï^ 
ghetrauwea dienaen ", BOEaKX, üittittL S^ 
heicioautiif , ia deucelfden lin «Is bndia 
tiunaen baar ( t. w. dt pMillnapAtf) 
algemcene delen begrüiwa, ta weten in de . 
en ledi^e, d'w tbu euijfcu Weikeiyke gtav 
OF. nnuME, ITffi/. 2, *2s9}. 

BE3CHOUWSB. tnw u.. mv. M 
ll.y die iets beirchauwl, t. w. met genrtle ti 

l] Met betrekking tst iet* «toffelükidat 4 
Ala de beichanwer (I. n. biu* Mn tvmt/itwrt 
éfata blik UTemeu lat, okel 232. PUt««| 
ita miuit kiucJiËS beicbouwer doea M<nca , ■ 

7, 47. 1 
2) Met betrekking tot iet« dat fcrbeet oC 

onttuüelijk ia, en i»n overgaande in dcq 
ondtiriiaeker . beaordeetaai'. || Ut*den ..,,1 
do bedaarde t)e8c)iuDwer der Mentcbfdjkc m 
atoiDt, Len. S,. ^Si, llt gebeele Natuur. 
gandaobtigËli. betebDUWCT, dal er een alm 
Weten betUit. Uildjri. t, 844. 

BESCH OTTWING, «nw. «-.. m». 
tóinffert. lic duuii fan icU tc beanhoawen. 

1) Ue daad van iati Ie I>ex>ea, neeeta 
b^begrip van uplelteDdheid. |I Een voorweii 
de wegdende boscliuuwia^ des getichti. af] 
teil , ouDAAN , Amob. B3. Ik vcrraMbte . . j 
Moeder ... in de . . . itilie aandagtigie bfl 
van dat . . . Boompje, Ltec- 8 , 2^6 AUai 1 
kunstig «n leldiaam U in de mee*te Cabtacti 
,,, ter müner bttMboaniag, It'iidteh, Sj, 
ik b^ dn ceritc bescbouwipf^ veel bad nij 
vgndigien marKkramar, ■. lkmnëp., Rota. 3| 
KA,i roadom de groep bcengegaan en ttood \ 
veTionken in de beacliouwinji, voshaeb, J^ 

2> De dud van iet* QtLitoir«lijlu gnde ta 
OTerweg:e[L, Ie be-oordoelen. | 

i) Eigenlvk. || llclUicnl, dat --«ch| 
verdiep't in. de bescliiiiiwiug van a^n bU 
av,K\. hl. Ds ilDtifim van date ... opp«ri1i 
adi'Duwing, 103. | 

— In verbale aitdrukkingsa. || Ik laldit^ 
bcichouwJnt: talen. — Kna al» d>e . . . dB 
lich ah van z-kUg aan m|] opdedeQ, heb ih 
besebuawioK eu in bï^hacideliiig genomen. i 
N. DieAfb. it. O.nie rtJevocrin^ . . . hÖR 

van bedeakingon buiten, hare be»cboiiwiq| 

Bi.K.E. T. D, BBINK, Stad. 3, 180. 

— Met eea bnw., asiiduidetide tumlkaiL: 
welk oogipunt men ieta booordeeH. || Een ni 
ot gelecrdf, ea een dicblerlijlce beicfaoawiq 
«uwrwerp. oj;bl 111. Voor eeae al te opl 
beachauwinj; bebuort mon liob te wacbM 
SJnd. 2, 'tCO. Tq den boaem van den leerlj 
...«trt)d ^Toerd tuuchen eluiateliike tui 
en hartitochtclfike liefde voor d« urtiinrll 
Slud. 104. ] 

6) B^ DvcrJracbt. De vorm waariu mal 
hoe mcu ieti beicbouwt., beoordeelt; mei 1 
oratie... bc)^a met beichouiviDgui orar d( 
vu de |Kkfii7 der nriekcn op Uanat I 

BlKli. T. D. HBISK, Sfud. S, 408. lo | 

iQn lytie beich^nK ingen over de t«kitkj| 
Cicero onlnikkeld in t^at inleiding voor I 
v^n nu., 3, 43&. Men lal aiD d«te bt 
D9ch manïclieiikeaait noch scherpe waarM 
untaeilgen, TJsaKniHG. HmtHt, S. 8AS. ï 
aotwQord VOD den minïilet , . . kao op BESCn. fifiSGH. 1994 ta dien rtdcDut uiei. ilao miiuteo iarloed 

I. «i>«s, SthJ, 1, 478. 

UdicniliiK , lain af meer lu jitJeke , ov er- 

II Zy (1. tr. tM<(wttjtAi) sUea 'de wtnlt 

lm lot bMchoumugau hun «Dtiea te bc^vcD, 

B 1. U». 

uiof. uupertj«i Ihuii nog il* hittorUche 
Rad6 nl vkn av *(iOrUen de beschouniugc 
Vftntgsreottohip , gfaeichiBdca in Junio, Keu- 
i^d. Is. IH opdruht van het büJicer ea 
lawiog der duiken «au een algeDi««a«n djjk- 
I ÊMa de iJioïpsschvateD een deel faebbEn ont- 
>au de batta tm., a. pb tkiïb, UijJct- 

D> ook in dca lÏD Tim hel kcann Oit iet* 
nUoeodcfl *i*at U. || GehoudeD Ce Efja, 't ge- 
nea de «rtte teoTthiiu dagen , nacr da gEdino 
iagt, nser ÏKhoorea ta b<lor«a, Kettrfn v. 
. IHX de HiiDrd«TB . . . d« Toorir Wamof; en 
lil «lU ordiaaire ca titraordmairo Ihoaclioa- 
K» fEB bkQwerkeD, WBteriiiiiicn il* w«gea 
ondeo, KuiUKY, iV. /ƒ. S, fi4. 
IMt. In de bot. 2). BiicfioawiMgstBiJM („Men 

groffioiLeltikitc bftehüUiBVfgtietjif bebbea, 
is de getehiedeou der kaïut . . . den iriTbed 
tiouislieïd te erkonaan", Ba.K.H. t. u. bkcne , 

t87: „Oe brmdc bfwïouteingnv'jif via lyu 
rrüiul bezat iett aantrek kei ()]»", TKH BDKK . 

48). 

I tweeie lid. In de bel. 1 ) ea 8 ). M/be- 
f („IIeIi^ g{J in Je laattlA janm niro knieón 
B Dv^ b«M kannen iien, of dat g>e1nkkig 
I gtifietchQuiBÓtg reed* ling hebt moctea 
. «nra, <.'. O. 104). 

da bet. 2). L^enu-, tittre!dieteAoutoiiig (rie 
Im )i stieAiedtfH'iaitioiig ( ^ Die TDorrede . . . 
I eon blik in Finl ^heel w*m dci aitCeur* 
lip geKkiidbétrAottteiity", buskin Htrrr, 

BI. 

3HOVEN, bcdr. iw- «". Ken wwird dat 
ICal- tot diu*«rre oiet i* aaD^evrraien , minr 
la IC* eeuw berbuldelDk Toorkomt, in den 

iel* waameinenj up iola Ictleu, Wclücbt ü 
AwfUiTA iciifVfH e*'n in. wi). van doQ iitani 
•mi, 10 beleakeDt èftcicieen ei|Ci!ali]k begaan 

aiUtiM. in Taai- e* Lettfjh. ü . 155), || 

met r|tpli«7t ille dinck beMhttofl. Tb ipwSU 
\%te% ilickwil* florrede, dtio., tJonüe d. M. 
«licx daer na«ir aoa (l. ■. ^J , Dglila] dieu 
wfde [)Mr h; loiEh tlapvudo ia luireü Hbiwt, 

Kt/. i9. Zy loopen dAt hearlier beiïelaen 
oötfume OfwatJÜÊf ) clnateren L)aer ay bner- 
mUeÏo hedtcn béiBbimfl, 79. Gbeeu wel- 

Ein mi buctione, Gi^UcA» .Sp, 388. Dil 
briatol guproken beeft om ona confoort, 
WJIla oijJVR vader* betcbooft {imptra- 
(w/. cipnlljk* opmcrkuumbeïd , oplct- 
■WMT niel aliyd ia in de tul der r»lBrt|ker« 
Énta duidelijk waarneembaar {,Va(1 mja 
aal goaden bttehoou/', Omttde Sp. S46; 
I èlt va» mei foeden iffcJi<»fM bwft Verloil 
Venul«d7diDj||>be dca nct#", 24&; ««r^. oalk 
,; ^4iT«rMlie talen Treint «au betchoove" , 
n%. Laf: ïlfl). 

ITHBABBEIjEN, b«dr. iw. w«r. Een 
ida tarrii xrur: [ papier) £e>M4r<;pni, «iDjereer 
•b hekraMwitm. Tbajji oubekond. H lek bid 
I oen «en «ntcfhËr t« bcbbca. die papier 
«|«K toD, ai» j(?k tD de boeckwgnkeli aa^L 
ronrr . Br- 8, Jttfl. 
JIÏRAirEEIi'. Zie ScusiiiR. BESCHBAN8EN. Zie Bkicmanbeh. ui rerg. 
airg hot valgendc. [| üe «;r' 'cndcta l^ranfojaMi dje 
aj) de Biierae beccraeiiiL laeitbeti, *rt(pTS 7i. 

BSaCHBAPPEN — daaruuit amcBBABBXH 

— , bedr. aw. WW. 

1 ) In de anderf! taal «en paar maleii in d«n lïa 
T«a ifritpen. i\ 'J'iberiiu tyut dragbt en maniert» van 
doen, mei Iceaigho wixirdeD beschrapt hebbcatle mj,, 
Hoorr, Tac. Hl. Ilj ook en iwee^jb dur niet on, 
beichrab bende de tijltjke ODbcdwiDkijrkhut, 201. 

2j l{ct deelw. ijfirAmpf (ook ieteArip{\ beeft in 
Vlaaijdi'j'en de beteekcnia raa reAaarif^, duur. || \}e 
uu-dappei» ijja be;se)irapt dit juf, ui aa 111. Het 
is bucbrcptü (]|jd om leven, Jld, 

jkO, Bt^elirapiheid, aohaaniDUiBid. 

BESCHBÈKirWËN , b«dr. ew. ww. 1d het 
MnL. nial aaogeneica. 

I) lemiod )cbire«Bw«ade roepea idd &ai bq bet 
boort. II Hy is IG ver af {of ook: hjj lb lou Ain<i\f 
ik kan bom niet hei ch reeuwen. 

i) lemaad ovroe[i«D tot bet vcrvulUu vaii eeuo 
taaki une enkele maal ia bet rfjcn. || Daer wee* of 
WMQW Wy (t. w. ^ riekftr) ten Riobter-atoiel be- 
icbreew', uutqikb 1. 23d. 

3) Id de 7oIgeiide [ilaats achjJDt ieiehremtge» te 
beteekBnca: bcelaemen; wellicht moet dsxc beteckcais 
woFiJsQ afgel^d uit bet begrip vtu ÈftoüPtren , aUbaus 
hd. ietrAreifn heeft aam* den (iu van nwaHfafa 
(D. F/i. I, imH). II Al bebtghy m; begheeut tifij 
wort eer muurgbcji van m; beecrecut, ütckaiit 79. 

4 ) Jeti iik6 Inide nilgcbTiteunBii, t. w. lau lerbAailig 
en lier];., a]« inen zon willeai Jn iee( alledaagaalia 
taal. II Hel ia al te ^. ik kaa hel niet buehrecaweo I 

5) In Zutd-Nederland : behnilen, bokrjjbro. |J Zt 
kwam mee' '«n haicbreauwd gelicht uil de kerk, 
WUMELi^iN, Jnfio. Idiol. i. V- 

fl) Id Znid> Nederland ouk: boriijiËn, aitacheldcn. ]| 
Als. ik thuis, kwam, ben iik batchreenwd geweeit omdat 
ik ie hte naa. 

BESCHREEEIilJK, bnw. Van Bitchf^i^. 
II Bsch re ieaa waardij;, betreurenawaardig. In de 17^* eeuw 
gewdUQ, ia de ld'*" vretdra ia oabraik gerakende. || 
liet beichrejlyck j.tok (an m^jo «uojleda man, DRK- 
DEao, Oria.iit 4G. 't W<»deD, dat «ixi Iiluj: bctchre/e- 
l^ck lil duureu, Tot datmea tyu.,. vonuëi, 2, ^8-7. 
Groot ja 't jammer, en buchrej'ljiok 'l oogcval, 
3, 4!JI. f>n5' S^ugbeldiu heeft IhSl , . . Te vierea dien 
beichrf^ei^ckeo dagh, 3, Ili9, ÜcD huchrciitlgckeD 
oorluogh , b, ZUL Bcicbrcieljke taeakl de deckrK 
Ij 304. ite diensare, traajj tqt djeu beachfojjeljken 
pligt, Vi>lbreuj;en het gebodt, uüoavLrsT, Pattld. 
52, U brsrhrcidvkc wuol ' acHfcXMEa SBS. 

B£5CHBEI£N. bedr- iw. ww, Mnl- bétertitn 
(TKHDAH 1, lOUi). Thaoi alleen nog iu de bet. 1 ) 
en 4). maaj* io bejierlct gebruik. 

1) Schreien, trearen over i^Li dat gebeurd ia nf 
dat men gedaan beeft af pU-ugt Ie doeu. || Ecu>; f»ut 
beaicbroien. — Al waermen ateenen , men muCtt be- 

schrejeu , Trou at, il. 184. Dat *i dan hacr 

«oddea . . . voor oogeu hileu eode beaebrByiLa . . . vi\- 
Icn, T- D. PUTTE, Spitff. d. CAt. M. 17a. Ea glby 
laid«n ... tot aalcken mjaeric konen «uit, dat bet 
Wi]f eode KïoderED beachrejen koudeo , èij oM.b», 
Bftchr. V. Leyd. 4CI. Die.! Jek hclaa Mi)o uugeluck 
bes'ihrej , hoovt , Ogd. \ , gg, |l*l Elektra . _ , he- 
echreit en betreurt de diiad du genen, di-en^e en:., 
ïOKDBH. S, 487. Ilno dat clck esn a^u UDvu9maiv;kt- 
heyt ende ghebreken behiMiFt . , , VQof Bodt la be- 
tehrejdcD. ue wit, Leo. t. S. Qterir. 1. 60, E«b 
olTor . . . , met 100 reel rer.ht brachrdd , Vr. Bltn. 
1. IJ4. Zy (t. w. dr Rfiian^fn) beaehreien allen ... 
een lelfden janmer, buts. VgricA. b, 39. 1696 BESCH. BESCa I I I 
I 8> Met DBDC «loffeli^lce zuk bU voorwerp; trniirig 
ilja ter ognile ^urvun. || 1}K H lecke inhip W 
«ebreidt, leilt d&eraro niot Udielihr. muiokhs 1,77. 

S) Met ecu jxriooa al« voorwerp of eeae «tl per* 
■oun ^BcLte ruk; lya lot iMlrBoreii. || Schoou hy 
( t. w. ig rteMfr ] ia Ata graaJ «an z^o tiel 4e 
VeroofdecIdaQ beklugt cd b«ii:Iireid, T t.ttws,Spmt. 
12. 3fl. 

Dkq ««itrl Kü rroot, o Brnfial — «a ibuil 
01 Ihmni, thsDi ijt grg >urd twictiTCid' 

l.>DXO*flCK L40. 

'i) Uour kchreïen nkt makea; cigentijk vaa deeogen, 
liDt gelaat , gd dan slt^d in het itstl, deeLw.: rood, 
flotilMii:) , vtn bot Hbrtiaii. || Hj b»n. i^oe bcacbroide 
(Hjgea tcD bcmel, Lête, 1, 330, MeTroan Veldeaur 
1ei^ hur bsHÜireid geiut t^eo myDen bM»ai, 
7, 127. Jaiiade ... kwam ïn do iu.1 gutrek«D; 
Hei oog vol iiket« vrengde. si M^Jkt de «ruig !»- 
tohreid, STAXtita I, l3b. 

— UBiü-ua ook rtm md periooQ. || Wel liofflc, 
wat is dit ° lioe iletgbe *oa b«4i?hre;d? vuNn^t. 
3, J74. ZjjD di>e!i1«r, ... bejcb,rejt ëd bang voar 
't jack Jt» êcbU, B. 637- Acb Claudia! ... Mae, 
sist gf zoo beacbirefdt, hoe lyt gy ïoa betreurt P 
AHKLIJ», Kuritm lö, HelaaA vinde ik u hier dui 
weöttendB, en bfiBchreit , Mju waarde «lochtDi eiu., 
acuEsuBa &&, Beni wai Idonii beel beicbreid uq- 
gekoinea. U3VRI.IH&, Ji2öi>. 159. 

— Mflt het bnw. rodiJ ?srboDd«D , i«r aaadaidtag 
tan het gevolg, || Hel maiije waa rooJ bcHhreid, 
Blatti. 'i. Übi. Ëca .jongde ma^, .. . rood bgschmid, 
...afgsDiat «ao krachten, lbdcq*HCE SAS. 

*rL BaMchreiing {t\t b. v. DXLEBS, Srteir. v. 
Leyi. Vlly, Qnbit^hfsid (ik sJd.). 

K«j>p«l. BfSrkTfiat^vnaréiQ (TOHUfcL 11, IB0, 
en lie b. «. bild. 13. 1%%-, ,I>e tUvdi rwnpulïge 
aard' Werd dail^k meet dan iMtt . . . beithttitmt- 
wmH'rf"; eTCDt oo 1, :(6B, 8, 113 eni.1. 

BBSCQBEUHD. Zie Beschhodhd.. 

BESCHRUBÏJN , bodr. »C. ww. Van Seirijd^. 
Mol. iticfiden (taKDan 1, 10Ü4). 

I) Eene nitgeti rekt beid <r\a bet bi^u tot het «inde 
Bilua[ien, bip&aLdelQk in to«puiÏQg op gr^ndfeliibl. || 

Dien lIocrKober in Aiie ea Afrijckeii, Die ooch 

«ïQ "«rld beMbrji vu d'een tot d'aader Ai. 
BfthalTeii bet getal vaa »a vrs] Errif-rD^^keu, WKSTKa- 
aiKH, Ged. 1, 321. UaarbEca dan ome tuevlaElit 
geELomcQ, mffae TrisJidBaf dio, erinal» ik, uwe urd- 
Hho luerlykbodcD met neimgc paiHJi beacbrjjdeD 
kimt, uaacBKoidc, IF, n Dr. 44. 

S) lela be»tggeii. bokliniOKii. 

«) ]a 't aljsemeen; thaoi nkt meet Ïd gebruik. || 
'k >tih dia cewi^h-witte atrilen it. •'- ^« Alpgn) 
Beid' bckckcD eu bescbirüdt, iiuraitsfs 1, 110'. 

b) Mei MO rijdier aU iiMiTwerp. Thao.* nciiii)[ 
meer ToorkoiDeade. || Seii wit Roi beichteet bji 
ioudir iw(ick, TALCOOïhu,, L'Aro». r. d. Syfie i. 
Zja llongheit . . . betebroad een wit Naap^Iach ro«, 
behaugeu met duweelcQ taadelklcedt , iloorr, N. R. 
80T. Zoo byater baarde 't roa. weTghrcnda, bwwel 
't d«t ran hem gewoou WBa, t\th te laalcii bcicbrj-dcni . 
818. Zoo Lk 'I gevleii^elt paeri door Febn* guiut 
bnehr; nt,. iNTOKiDKa 1. lï. liet eielkeD, dat 
Jetn» 'bbttl beicbrtdcu. Da Dfcruaa £, 98. Zodikmla 
het (jBjMfrf) Aooi ijd' eïge meettw . ,. bwehreeOea 
word. T. irruj, Jprer. A, 83. Beachr^dt bet dravend 
rail alut tfedorknir of bal, Bitu. &, 41B. 

— B«Qe eaksle mul met «ea i^el llt voorwerp 
(■IX *. CUIMD. C]. 

— Niet eclilea wordt hel rcgecren, bel ringelooren 
V«D een peraooD of een volk TcrgtlcVen \% bet bt- 
tckr^drm Tan md purd. || doeralu ia tbh a^n lief 
beuhreJea, En gholljok een i«erdt b b; 
Sj CD. wa» wij* aueb detietideljjak «aa., 
Héf. h\ IJe Wcrelt ia enu paard Vol <|iwlt 
. . . Uat ataaob wort *aa de hwghe Owh«]n 
dea. coaTXK 4&0. Die 't li>i»t, bcachrejt tri 
tiNbctemigk pa^rd Van. Napsla ; vaw Bn 
al *a wereld» r^kea, ovDiaM. Tomertp, IS' 

— Ia fabelen cu mythalngÏHvbe ver^Lal 
allerlei andere dierea ali vDarMeqi. || (/>» 
[lejaicTide om i^eeii wrie«k b^M^hrael do 
rog, TDNnitE, I, -463. Ut ram.... Wie 

rit^b de brooder En luiter buohredea. i, 

J<jpÜu, djq Goiüdelgtk beiebrüd Uen 
adèlur, S, Blü, Jupnn,di« . . den AdeLatr 
S, 677- _ 

J) la de «olgande plnatt i«b|JDl bfieAr^jita 
veer te beteekenen. eittdtn , aaiiFre^en hel 
belaapi^tt, dat met beicfirijdtB ernijiuuu a 
il, bw-n aomj diezelfde beteekenii (Tcrg. bom 
374^). II Ia i^n Toorhsoft ituut: ITim/cr ea J 
Honder mjdBn, ... lit i^a hertB mocht ntn I 
twee wourdeu besctrjjdea VffiTf, fn Bf, 
Clein tFtnvlt b6. 

tri. Bttcirijdfr, fajj die eca dier 
bor^der (nHet hai^hmoedi^tbe beott Ver! 
tjoor d' Edele» befchrver". BKEOkaa. L^ctlU 

BESCHRIJF, tan. om. Van Bm 
Ziiiita*ii'rlau'i((ib "Oord, 

1] ODtbi«j1in|^ . uf ook dagviuuding (aiav 

uil da 17"* eeuw bjj STALLAaKT), 

2) UHnoadiging nm aan hdb ^Mi«div 
balpartit ens. te komen declaeaten. en vaoJaar 
prü'kauipj tham in Zaid- Nederland aoia leer gjiwM^ 
Een beeebrüf d^o, o% bo 111. — Ware Ik ia I 
[ilaate. Ik inu toch ecaa tot aan den 0| 
er ïa eoa boachTfJf: oeae heape te «arl 
„Klokke", LoviLiHO, ï). E. ISS. 

3) rïeachrijvia^- ook tham ao^ wel bel 
hebbe Ulj, Iragten eeo bearhryf te maboD na 
I^nvenB Babilnu , KXirKBUSHN? 3, 106. 

BSaCEBIJÏ'BRIBF, anw. m.. nit..»ru4 
fku wDord, dat vooral vnmger in illiiid -NaJn 
neer gowoun wa*, in den EJn vao; beieWbriftl 
voor de beTO«|Ede averheid te lerachlinea, dagvaartli 
en ia an^ andere lakeg vaa bfiituur ea r ü eh U BI 
{lie BTAt- LABB T . GlOM .). 

BESCHHIJVEN, bcdr. »t. ww. Mal. 
teriven ( tebuam 1. litrtB), 

1) Iemand eea Mhrirtelijk borielit, een brief, 1 
toeknEiUa. II Hy '\t niet te be»cltr(jven, want lt| j 
lijn adrea uiet opgeven. . — Scbroom eebltr ÏB 
g«val... mü altyd U llambarg (ia uad>ar H 
gev-rö Addr^) te beichrjjven, bild., Br. I, 
HU liet ni(J iu «en. biljet opgBvoa, koe Kk B 
kaonen beiehrljvcQ, utoajKa, Bromkh. \, SS 
nog; TOBIIB, Krr.- ff'. *,, i3fl eui.>. 

2) Iemand tcbriftelyk voor het ^ereebt dagco, 
eene overheid n>G{Ma, ibana veroaderd. tl Kei*' 
ren, libtlio ei/afe, icripto in Jmi'ieitiwk woMn, 
Beicbrfjven te bu*e, eitarf im eurimm, A' 
Men laet eca grocit«a boop vao aldarhanih 
Buebrtjven in dea Rael. en vonr bet Kuf oa 
cara 2. 160^. Ufin KnuJng heaft deo vbiIii 
Dqq Guiuan... nan alle huveu bachreerca, 
dat hf te Madrid ccd ridder ia Duel 
om 'l leeveii. aaBici,iJ!(, Aimn 8. 

^Ün ■*'i9«r wiefi lenloni daer In \* kUhII 
Bn die he«n mal '«i davi iIeJi op im nf* tie 

[lis hoiQl it) haBilan »■□, 

CtYB f, ' 

lek heud* rakcnkoalt' ran al dal boo* badi^tsa, 
Dit ■■! Ie», f aUntr lUd timi MUb Oariefel 

BDTBsaa 
BESCH. BESCH. 1996 thiDi rcroDderd. || Om . . . tetdnizeiit Ziriben 
brjvea, uit kracbt van 't Terbondt tiuwthea 
oorr. N. B. ISl. Dfin legW bjr bucbryft, 

. . . Mcefeea, Die whenen het Ikccl Un<lt noot- 
|ek U raec3c«ii, de Hiisddtst, Vilgei. Dichhl . 
va [mI] ... bel tiHjr beubrü'ea, vondel 
, Zulk hu' Koning ..., Ait aoder 170 biAÏoi 
vAtaiom beichj-jlï, «nslo , Poc^ 14. Be- 
sa i;ade aj\ huu GarnittKaeD opeeaigeUi^B 
rt Imi^, BlBBfcTt, Miür. U'M. 66*. 
ly i)T«nir«cht. II ÜBie edelea tTokken cp dl 
reoe lu>cr*iut 1«d itrljdc, btiji., Opt. ÏQ. 
D loepisiïng' Ap de le^en oener vBrjtaiJeriugT 
eli^k) bijeenroepen. || Weshelren dor llertö- 
... pETMdva werd, U lie lïtJdert vu Jeo 

Vliwe, en Laadvoc^bded der geneiteo te bt- 
», Hoorr. .V. ü. 3S. Det i; ( l. ■. i^ ^nij- 
■)... elkaadercD tol Stal Truje, ia 'Lbhdam 
lik. IxwchfccfeD, 97. Ëob(£F mneat mca, om 
Habraik ««nigtiDi in bet oog te bouile» , nog 
■ ila ilgemeaae Statea bucbryren, btijl, 
I. BMchrDvea te n-urdea {mdcT de tidderHcbkp , 
roLt 8. 134. 

mud icbriflclijk uatDt>odigeD iu ruimei'ca rio; 
.it ZoJd'Scdtiilaiid. II Ik ben beKohKtAu uur 
, Ik iuh bem bfocbreion dat h^ de Daaeio 
Ml kdneo. üt pir.bteM irerdea iMscbrevBn den 
ld biiDiie pifbt tei gaiD beCaleu. 
ite mei ■clirüft bedekken, er ap MhTilveV. || 

•na ilMii, bochrevËD met den vtager Godei^ 
Si, IB. Sude hj Jipre^dde die (rolle) voor 
n>g«üe])le ujt| aude tf wu be:achr«veD vnor 
ihler, J&kA. 2. 10, 't Bladt. na Gloorroot 
iHdfafeven, hooit. Géd. 1. 1731. Ëade EiiUen 

tmcbreien bilMh iiiat elck eeuen OT«r t4 
, in bel hjnuta wi dj« TBnd« Gerechte inder 
Bii>miaeieit werdeo eee perujonea cnu,, Kruren 

IffiiltpAe Latemdrap. b. Ziftten lieiideq Be' 
IU JtlU wutdan, uabbxb, 1, iÜS a, 
*iigiinrlijk. I] .KI» God dour s.gaea Geelt one 
kiOml beecii^urea ^M^., c<T« 1 , 13 «. 
MM optehr^vea, op pipier breo^n, te bock 
; tkcu» uog elechte ia enkele gf.fallt'ü. 
A t «leeneeu. || Ne dgt B, Peter di^ bel (Jtle- 
. . ÉBDnliDarl )ud<JiB, iH^eerde Broer Cora. 
IliAan nei wlfdt; Kondebuchr^ve» en ond«rbaiit- 
I, Biff. V iW», Jt/r. I, vt]. Mi>ee «m be- 

alli de wcMrdflD dei HeercD, E-iail. 24, 1. 
ia tlio tiicl iitiiuen. bett^refeu z^d, r|i»LaEn ia 
n Hilkia dei^ Koniughi. ven Jade, I VArtra. 

Boda Hardeehu betcbreef de»e j^eeottiedHui&im , 

9, Sn. Ih HendeLinitea der Heilige Apoitelen, 
ma door Lucem , Tifél van te» bytrlioft. 
wnpal lan den Gekrauleo. ia ÏAtlin buohre- 

«MDBL 6, iU. 

I Ém lek aldtir-bBii m^n t^d ne« ho«t *erlrÜTea, 
é «*• liit'fBillcbl iBii. CLorta )# be-ichrljTen. 

(f>J. t. V, BiiRLe f. a. 9, 117. 
XÊm»*dt Uvet buchrijcm , neeria Uatn ge- 
ia ia dea cin vu lel- vifa, UTeaabeïchryviiig, 
lUe. II Kea belang wekkend bandeebrirc, fact 
na don grooteo GoetLoom , door dteof won 
mn, TEwiENi, iJur. sru4. i. S9S. 
B^pw., tP Ziiid-Nederlead. )| Wat beecbrerea 
fcu «F niet uni lieiieu, LOVBi,iNai, A>pAis 110. 
tnaoidfrhaU . ali reehceterni. 
laoa aotuiflalyke beacliikkiug meken. iai.oiirdcr- 
f idlAltfiD wil. II Alzoo Uy eea pa^^flL en 
«Tfee vB*. rid ar gcea gciêidt te heiehrijfCD. 
, Bf. B, iO*. Uiar ttj, uB bet beKbryien 
Wtlga «oorwaardeu, ... door den Fn«>t«r ... door den ... knoop dei liuweljks vereeoigd wierdea, 

UBIHBIUH, y^lU. Atatit. 2, 360. Ik tnjtel Diet, 
o( ee snllea iiinder iet» beacbreveu te hebbea (d. i. 
ionder ftwsftijkivoorwaardm f e Aeitnt getnaakf), 
op z;d oud bargere troDwen, T. KrraH, Sped.l ,2i}. 
Hadl dy dit niet beechrevep , dan %aa 'er . . . aog tsel 
3t> pCt vaa te tt^ geiconten i^a, lüobirs, £r-iïnA<4. 
6, IQL lic rreule buft beubievea, Aht de gaaacbe 
bui&hoLidiiDg >drie maiiiiden na haar dood lou bleven 
gaan op düMelfdea Tuel, aosB.-TOvas., Maj. /'ritiuXS. 
leta op iemand beicbriJTen [ia Bel^c: bjj teatameat 
vermaken 1. 

|4] Vbu recbtou, wEtteii, iu tegeailelliag in«t bet 
OQgeecbrcTeu gewooulorecht. j| 't Welck., . i» atreckcnde 
tegeua de ilile altuiie ia Kullandt g^baerreert, n?tj> 
form deo boidireven rechlea, hooit, Br. I. fli. 
Alle RiehtRrea kullen oordelea na deeeo beechrevDD 
Lantrccbt, Lanilir. i>. d. OaiMel. Il, T^. 01 e«nj{ge 
cakeni mu^Cen vwrvatleD, die io deia Recbl«ii niet be- 
tcbrcven ataan, iïi tal moa uord-eeleu aa dea beiateu 
ResliteD , Rerleaen, eode Etülikbeden , Lanfr^ a. DrenlAii 
9b. Hi) . . . vrofg , waar daa dia uade reehlen beiclire' 
vea waren, qUACK, S/ud. 232. 

-^ Ia vrijer gebruik. || HeaHistjea» R-ebcMiren tot 
Wetb«eebrijveu van mqu lot, UOoit. Gtif. I, 3A4. 
Jae, Heere, 't t« liir WDard; 't z^id Uw' beacbrcica 
Wetten, HVTOSMi I , 3G. 

SJ Penonaa uf takea, wat getal, hoedaoigbeid 
eiiR. betreft, opLeekeoeu, opaomnaen. || IDeu 28. Auguiti 
i» btODOd Lejdea afgeleaen, datmea de gaatMbe Stadt 
lOüda omme gaeo, vaa taj» tot ba^e, eade beichrQ- 
«ea allo de eelnaereu die eic ia e^u huya . . . badde, 
DBLBRS. PetcAr. c. Leijd, 489. Üatter eea gebudt 
u^tgingb vaa den Keyter Au^ito, dBt de geheek 
wcrclt beicbrerea eoade worden, Lvs 2, I. liet aal 
io jiMiL boekeu ta beaohr<r«eq e^n, L«t9, %, 127. 
Zaife na verlnop vin den tcrin^a (cdn ifraad)^ bt- 
boadt de er^onaam bet vcruiiigei) om den boodel to 
doen bMehrvJ'en, B. Jl'., n. IO70. 

— HiermedB itut ia verbaad de ZuidDederlamdjcbB 
beteakenis: oene verkoDpakle Gpatellien. f| lit aatarii 
B. beeft m^D buie bescüirevea. Mfjn haie ko(tflO(}0 fr 
mei 't beaohryvea looe (varf. cobhblibskk 214], 

9) Td (ïe 17*' öcDw komt ieieAriJEfn Drocrmilen 
voor in tcwpusbg op bet biérijvfn vm handelingeji 
die eenigsiiiia brataal of attbiDt onjiiewiMa t,^&: h'tt 
die Dpvatliag ia ootalaan blykt aiet met eekerheïi). t| 
Tijsjen vandvr Scbildea eel raeeea iet ^leu beadiT^veu, 
Dat lai}[ iek. dier loe wil my Gndt s]>BTei), costsk 
bSS. lek aegb dat .^liarai kyereo te wonder seel "tie- 
■dirrvDQ, Wie hst «jjn Etageu oyt «in euicko ali'ckeii 
choort, w. i>. Konrr, Jam Safy 4G: Uiwer^el' wel 
de inenacbcn beechnJTen wat, wat beleven irfwoader- 
lijke tijdeu! *ssklijn, ErMith, [J, Jougene lallon 
a[ t&tt daeg«iM droa^ea . ilc weet niet wit anllcc 
beagela al mooKcn beacbrfiea, ahseLijn, SHefo. 18. 

Wat beafl nir tadet (L w, Bttiidtê] nlcl bvichreTen In 

lilja IU>I 
Hf >paard« huo)|;h iiDch 1»|tb, g^oüt DDcli oagBViJll 
Ï^DCb aiuii . noüb afkujnftl. blLnl In 'lniDorda-D cnTvrdel^en 

Vaa leoD* aaiafi nu. 

voxBat 10, se. 

— Hierbij achJjat wet ta befaoarsn de tbaoa nog 
voarkameadg Ecgafrijie dat ifteArij/i watl dat beeft 
wat ia, daar it wat aan va»tl 

}0) Bene vmratclling vnu een peraoou of van eeuo 
isak geven door bet opeuinniea vhu de kenaierkeade 
huedanlglieden. || Met eerbiedi^n ichraam vat ik de 
peo ofi om d,G herlaviof^ van den Ned.erlaadaehen Staat 
te beachrijvta, v, n palm, Otdenkteir. 3- W^ be- 
itfchlen . i ' NU be/oemden waterval , dien gy «jverat 
btsolkreven kunt vinden, obsl LO'. De «oornaiiiittfi 199» BESCH. BESCfl. j^beurUnistea via liet omircntcliQ^qur 1818 b.tA b^ 

bowhrefiou, veioxhb. Hief . Stad. l, »02. WQ lulibBo 
niit tn oordecIcD, ilecbM te iKschrQvm. rEiriJi, 
Tim J 28*. 

'— Ouk m«t een {msthodd nis voormirp. |,| NieoiADt 
nut kleedt, ^i gAog, qf «rvordGii te b»ebrf*ea, ... 
mva blyïCa Wtt vctHëi- t(i;l«ii tebootii, costüH 4&S. 
1>' iBlouwdc djebten ... Beictir(JTHD P&llu d^t i{J 
ille dïa^n tiet Met een doorüriupud oogh, hooit. 
Otd. 1, 186. Ik heb hcM tMr vmI v&n u TcrbiAtd: 
ik lieb w bMC&ree»e"j, '<*«f, 8. 139. 

— Gevöl(:d door «ene bcpaliai met als, siD'lai- 
dende wit de «ipjccaüemde kesioerktia Ie i&iiien lie- 
t«ekiaaeD. f| Xy wïerd loj bMobrefven «1* woe «lier- 
oUmnnleiidRlie Vrouw^. Leef. O, G6. YouDp, die ons 
, . , da Maan -.. tiEidhTyfl wl» «en Ewaamoodig* 
planeet, 8. 234. 

— Wanaeer men tevergeet» truhl de' keuinerJEeode 
eïl^fliiickappen □■unltciirijK CQ Jiudelijk Xo oatmtD, dao 
II ile pertQ<)(i ijf i^ak tiiei te ÈéifAHjvtm, onbtiehrij- 
/flijk; diit deakbeeLd wordl oj) ver«ebiil>eade w^te 
aanduid. || Dit op^mBlckrljk«, 't vrelk ik din 
'iiiderviad, laut licb niüt bMchryveu, J>#r. R, ÏI3I4. 
Ik k*ci n niet b«te1irTVBD, hoc leer mya bart met ii 
M ingenoooien I 7. 909. O, itftl it ia uet ^a peancu 
te Emehrj'SQ, 1 , \m. Iletr^l ilj (t. n. tttm 
kutul) gewurwardiageu njiwckt, dip akniend bMcbrd- 
vea kan, axfct 247- hict dlkwijlt niet Ie beschrtjfen 

Ï;e»<rel tbo «k., lum. t, o. bmink, S/«rf. 3. *.37. Het 
BelUVe laat lieh bcjkchrr|VGa, mur het ichoone beeft 
Ida n^atiere oigcDBchsp van aitinchrijfelijk Ic ti^a, 
vtxn, Verteh. %, 21- Wie beachryft ijjne rer- 
baring en iQoe raiCri>ering, toen jw., udloik, J. F. 
8. SJS. 
— Bnekrijfvnd» mtttktmé*, vertaald uur (r. 
géomitrif duteriptine ^ waaria de LiehameQ worden rer- 
tagenwcwrdigi door ^agihisehe vuiiritc1lin)i;«ii. 

■ lï) Met eeoe krpmiDn Ijju als vuo/nerp. 
tt) ESgediyk. Het beloa^i van lulk eene lijo artee- 
keoeo , ÏDioadcrbeid all ïeroi in (Ee raeelkuuitc. [| 
Met eene piefen lijn «1» stiwl e^n cirkel knMohrlJ- 
ïcn. — Lieve hy de hejnelen beref'litG. <rea lek daer; 
due hj ceD'on cirakel over bet vlacke des afgrouta 
beschmf, Sprftii, 8, 27- llen Tournoy »iilt gby 
düco . . . [Eier int beichreteD perck gbj Lien ander 

a tween, BR8DEEO 1, 49. 

6) Iet* \ot lich) bewegen Tolpoi mik eeae iya.|| 
Salurnuk... ïn tya' vut£Q \vü\i tea wjiita krÏDg 

bcttchrfft, ». wiMTfcK, Jaarg, 59- W|i luiddeii , 

al voortrtJdeDdc doar bet bwcb. een halven cirkel 
cim bet dorp huehrfivcn, K. Xep. 8, Ih'i. U« Togel, 
die kria|i^n in d» lacht beichrijft, eer hij' de plaati 
gcToodeu he«ft, wui h^ sidi aedertel, i, l^l. 
Terwt)l ge, o irentleaje Ecnir' uir halrei] kring 
betchr^n, tkb haar, Std. S. 228. Do parabout Ia 
lKachr;ven <Jie dg artilleri»t«n vin beea <t. w. vmt 
dM iüygt) Torderea, tifiLTaTULi 9, Ibfi. Z^ae Itnge 

tarnen Iveicbt^ren oniuetcl yïe krio^ea ta kroakols 
ia de lucht, aBHQuanj*, Sia^t UI- 
IS) fieichilderefl : u de Ifl''* eeuw in dien itn 
verouderd. || Wal helpt dit fdel werck bedreaen? 
De eameren in«t tcbiWcjeo be«chreoM ... - M«t 
clc«derea bet gmtomeat bcclccdt nu., t. d hüKlkk, 
r. d. Kttitv. 140. 

IAti, Beiehrijf, btMthrijvfr, bttrhrijviny (n"e die 
wöHrdeo). 
H^oieW B*. Rt* rkrij fhnt/ ( lie ild.). 
BESCHRIJTER, ïhw. m.. mr, itetfArijvfn. 
Vu Ar(^^i-ijrr« in icfiehü lende ogiTltlin^n. 

1} lemanLl liic e«a blkd paprer en dei^. beit-hrfift 
«f bwft bewRhrereu, || De . . . beMÜtryver van dit bM, 
KUtatNl i. 1&6. t tQne < 

'4 

l.l^l 
S) Icmnd die ieU t« boek atalt R 
Slujr-Rieu, beachriJTer deaei, Juurmeli, 
Fvnriff. 9, 27 o 

3} lemind die Tin iet« eene bnchcljving pdl 
Do oroordea isndea bcaelirijter iinde liivfde, CM 
iiKRT I, 277 1. Hoe meer de... beMht^nt i 
verfruit. . . . dea te d adat ait rinket wnrdt iQ' 
■telling, DiiL i-ii. 

— Ëeij voorlmSit ren bet rr. hneArij/tS, 
men ^ nt. wit, £*», ». ü. Onrtr. 2. I 

Hamenat. L'si^ibgnfirijfer ftïe ilj. 
die meu ook hm apvitten ala aimeutt. all. na 

BESCHRIJVINO, *aw. .r. mv. «mi^ 
y»rt. Van hr-re^rijcrn iii TerMhilleaJc •iji^aUti 

O ^let lebrirteluk aproejwu vin penoaoQ lal i 
TergHdi>riiiig, tot deo krij||!>diea«i eo>. |J Bciekrin 
vf tydijce MosebryviDg wan d«Q Brigadier ot Tuil 
DiaBtn. Jfi^iï, IFM. S7fl- 

— Punfen kith ietekrijcinff , thaui DocetM 
uitdrakkiag'; da fcrtvbillonde punlm tut de 
lin^ waarfia men woidt opKeraepen Ter t 
l>B puineCea viiide beiebjijTi.a){eq , by de &d. 
Ueer^g viude G ecu m uitteerde lUdien tid Holli 
Bnde WMtfriealaedt ingMtcll ende icd de Bd 
Riccaitereit over geiouden, «ilbks, B*'tkr, v. LtfJ.m 

— Socni in den zin <na aaniohr^jviDg iraarÜjl 
talen Hordt ieb op te brsageii; tfaani teroodtr^l 
Bcwhryiriiip ïan C'ontrilmtie of Rrandiebattiiijr I 
Üorpeu of HnysluydcB onder Siinegai-de , . . laaj 
Staat EÏtlende: Die ia vsrbuadeii, OlBBin, Jfl 
JFdi. 67 *. 1 

3) liet acbriftalrjk opgcTen of ojMammeo «m I 
tcbïllende lakcn of perioDen; en b|j oierdra^t a 
er«et^ de upaaiiiinm§;. de IQit doarvau. || B«nf 
u Dl d« Imjsca uwer vadsraa, nb uwa TerdecliBg 
... ED.de Dl de beicbrlJTVDge i^ni iiooni Sallil 
2 CkroH. 3S, 4. Iteii eerite b««bnjri0'p (t..v-4 
snlkKellmy] pjchiftdde ilt C^^nii" *"" SjnH 
SLadthoador wi*, Lue. i, i. Der vuu^Jra «tnlt 
der weien «aiier, moeder, HÏef-vader orie (iie/-Bi4 
itaet eade licicbrijirin^c (t.w. itvmlaru) >r te relj 
ren van alle de guedenui hy den uTerleden aagatlll 
na oaoOT. M. I, 9. f ;J, (lat den LijrtocfclerJ 
Behryving mako lan de f^üCdercQ i-wj., II. 3U. { M 

3) Da haadeling vau ïemand gf ieti te irttilr^ 
(ia dibct. 10). en Mk, bjj oTcrdncht. rt* «inM 
iLDg die men daard^nr aan oen ander geefl. || i 
eflirfviaglie van t' Noorderite deel n*.n die IKjit-Cf 
van Nporweglieu, ende alle iQu jtlielk^hNthedl 
waaRkNaxn, Spitffh. d. Zttv. S, vi >«DbMelir7i1 
van den gruweljktteu fiameTilonp ran kwalw. ■ 
welken een Vrouw Iku onderhevijt «yn, ». arn 
Speet. 18, 2^e. Qwe BtMhrjvlug «ao ZwJtMfll 
treft my , Lerc. 6 , 1 10, { Pgrtimrw ) , d>c u . . . ilÜ 
mi. «ene leef opperrlakkiKe bedpfirjïing kuiiiiea.B.I 
Kcne jniitic, Fijiie co nitgeatt^tc beirliruiiair . *A 
8(10'. Met iD^ti^F ïpnauisg tuülefden i^ nav 
beiehryring, hoe em., MULPIK, ,f. F. I , Ï4I. 

— Al* term i'ii lommice wetcu»Ghap|irn : tl 
plautenknndc! b. T. eene TDlladi|i;e opioiuminu Tinï 
kenmerkcD eeiier plant (ife ui;[)Ell*na, IaI^ 
Flantfnk. ï, 19). 

— Voirat in do uuderc taal lear (cewooa 
«aa geiehriften, diVw^li met baw. alt 
ifttrig, btkmapr, it/*af. rerAr citi. (ije b. -- - 
JlpAai. raul rf. ffi*/. e. d, Uaa/nrA.^, fffé. t*». 

— luiundcrheiit in titels van boeken waariaiti 
of gewtalen. huune merkwaardigheden en ^iwiiFi 
worden bciphrcicn. \\ rjironiicke code 
B«K]irj|j«iiii;b«*j)a ViicaUnt {dwr ot^ka UiW ^KLW» 
HUtnriKhe beiehrj'rinjf der itadt Arnatcrdao ( 
l). BewlirlJTiü)(c der Sfaill LV'}"lea ( d^OT 
nt, B«Kiiry*iu(ce ier &Uilt llrirt^ifwr t. ui.iTs- 
ty HttrüertieuiA BDliquiiio uf jjucliryviiige d«r 

HaHIcrwjeb {dtH»- «cmtAititJCT), en*. 

Hat gnbeiclirijrclijke it (rif ^ijf) iam (of 
l) •ƒ& bfUhnjitng. \\ llicjbnti' WM ty mj , 
1 atla bctobl^rlDg, Litv. h, \i Merruuw tlclder 
m ttrua beie1ir7ïi[i|;, 6, Sl7. Hoe bovea alle 
rQrifig tiefc1|)k Jte rcdJcade num ( t. w. l><inyr) 

dl LU Je itotta kioulc, viKOBMti, i/ü/. Siwl. 

S6. Ë«afi EÏdemarlbliiig, dïc tllc bca^lirijviu^ 
)>CD «a*l. KiiLDiB, J. F. 2, 2IÜ. Dat li^ 
r ikigGtiliii: b^Tcn *Ue buchrijviag wu gimMBl , 
u, fan. Dt JUealfH, 16. 
■■iCBvl.. lu de bilt, 1). ffetcAryvingiirii/, de 

«"«kTbU men t»t fCDt fcj'^ena^; wurJt u[>g«- 

In lic bet. 2). Jieieir^rifffibiljef, ȕt uttia VQUT 
41j«t wm«riii men *«a« üjnioiiiniing geeft »»q SDt- 
Ira die meu vcrilrekl ali bela«lLagiebaldigE. 

Ala tWMili) IJJ. BonffiiticArijüiiiff [zlo ild.), 

In da b«t, 3). BucArijmgiiH-tf (^KliS■%hi3^). 

AU tweede LiJ. Boet- , /«mm-, pifnirom- , plaalji-, 
bftóArcjcmg ans, ( iie iliii fnmtdcD uF bel Eortti 

I8CHHÏKKEN, bodr. iw, «rir. ËeoeeDkele 
Ijcbruilit in iIcLi xio na tfr»fhnkken. || Üro 
tuiiiclit v;i)i to KhicLeu. Tot beUochEii. Col 
rwken. T. b, tihne, Tfl/ tr. d. B. fF. 3J5. 
BJSCHROBBETN' , beJr. iw. ww. Vm 

Itt* door «ibrofabcTi 4(^0011111 tk en . a'g iets a«:}itab- 

wiinïg ÏQ jgebruik. || Manoeer Margnrelhi. . ., 
wa bueUoc, dijcr beC bui» druft, bd ollci be- 
in bewbrajit tn bödwtilt, Kiat, ÉU^A, 1 . 80&, 

Vko «c^rodfin , ia den oud Eren liu vid krahttn, 
tètn. lemud beriipin, hem dooFhalËD.bcmetiie 
AbbecriDg" gttOQ, ttat Kaktle maat ook met 
saat all Toorwerp. Tban» FerauderiS. I| llj be- 
tia ban Kbendigb iadcEumeniiigder M^citraat, 
r. y. JJ. 8Ui (tie aai IU7. cu J}r. 2. 17]. 
dat niigc wild HL be(rlirobbeii< U-D-gaende lie 
l, nt MD BDOkel luteriog, KHAiidvS . f'Senu-Tt- 
NW. Ml. iivtT dit b«dT|j[ dapper van dea Atit 
mM m n j tii;«ichol<)Bn wcTiSeude, ki NcaiiKVEN , 
'fir JpQpAfAf/jwi. Sla. Joa KJiDireinon'; , nep, 
niye Uj 10 bctchrobbea, aLairrjit, J. Im» '18. 
B>|ii raar maar ojt, f o gou J17 mj tLlBt b«- 
ibm, VKBBiBT.Ï/. V. 'y jTi/iiMf/yf 4(ed, 16SI]. 
I , «aar otBT bj gMn kleïa^*« beichrabl ca 
na wierd , », epikn , ^«9/. fl, 62. 
lïSCnBOErBN rl). b«dr. tw. WW. Van 
ri^N . icneen. VaDdaar JMdt-rdfü/, kEi bnw. , 
■ bali: rimpalbg, Da(riwh, uiït bUok. II 1'rtlii 

^uefaroeid ru ral. j. t. hdtsn, SaagtÈAi 

. a. 

SSCHBOEIEN f II). Zi? Bwchhoouji- 
^CHBOLIjSN» bedr. iw. ww. Ü]i iemasd 
• acbriUen, villeo; thana nog io de ajireelctaal 
angewDOD. || A\* fj -,. 2(ili bucbuilt., «f 
1, m wei)tïrl. oudaan, Po^ji 2, I8Ü. üil 

j- ba ruDDia -viert . . . ïy Midai allecTi bc- 

t, ta. voor Qaregtmatig uit-geblaat , vale.stijk , 

j, ur>. 

BCHHO MEM'. Zi« EncunixiMO. 
iSCHBOOIEN - dMJ-Daajt in da oaJcre 
uk ■uoHKOHiKff, ri] geirutciljjk uok ta toifnr. 
ona Bsar^M auuDK» — . bedr. iw. ww. Van 
rin, lotiilati, taoata. In beteek'Saia oTerfao- 
iitt met iftnitrim, en all üoifJaaiy ung in g». 
yb phrnik (iic uoxurVT, ifw/i. T. t&l, bij 
Jil met avffutÊTt , rtHsar* , Cïfcmitidrre. 1 ) ËigCDliJlc, tn«t «eD« atoïelljke la&k. b. «. mnnt' 
atakken, ali voorwup. || 't Ia altemael t1a( gout 
(t, *, goadga/d): Uaa 'UïetcT ■) **at bê«cbfujl 
□jt: maer 't ia boe 't ia, idk hoo 't, coarta 6-!^^. 

S) Üuelgeslük, Bc|»rk«a, belcriuipea. || Alieun 
bcachrojda ij (t, n. ifomrj bel gliccu dal lo veel 
waa in. Ma jeiler^ v. i. v. nimutelt, Dite, c.Jifaei. 
12. Kaiacr Karel ... beeft lojr... dei eers waiirdt 
gei^Iiat, die aelfd t^aji PUilijia a^DOLi iiton, too lanij 
hf una bjblwf. [liet beaebraeit ia, hoüFT, jV. S. IT'l. 
ElaiLe werdeD 17... niwh gedwoDgea, baoQ' eyjjbc 
uitoddruil te büchroef «□ , om «inaarfl tammcii galda, 
tut belecntDg vio 't krjivdk, uit te Icoierau, S8S. 

— Ecu iraarachijnlyk GroningMba TonniaicjfAra- 
de», roorkoinende bij caoua, Joifphi Dr m Bl^-tind. 
Sp„ A»n dm Zmrr, || Gy »"1{ bier vjqiiea, Dat 
Jh N^d ... In 't mÏQat dÏcI Iibd befcbradfn. 

9) In h«t WoalvlaaoiKh ook: bapcrkea, bepalca. || 
Üea t^d bE»cbroad>?p, i» i«eLk«ii mug luk movt 
ftiriclil werden, [>b uü 112. 

BSSCECaOOElO) — in de (ladwc taal wk 
vaak BMsiHKtuuD — , buw. ; órirArffümrifr, mtett 
bitehroomd. M'aarach^EiIjjk 11 l/e-te/inuttad het deelw, 
ran ecu werWk. w«. /rm AricAroinm, dat ecliter 
weinig of niet voorlunit; de o[)be{i. wij» beteiremen 
rioilt mea a!i tniv. in deu, aio tr&n èeickroomdAeid, 
irreef- ]\ Id 't kort b; stackt 1^11 d<jeu, eu. vind 
bem vul beïebromca , ssul, F. W. ]. CO. 

1) ia At> oadetc. aterkere opTstliu^. BefreMd, 
bediir:ht, angstig. \\ L>it geachi«dd'e in. 't «ent met 
beaobreumd«u harte, Jioorr, M S. 403. Ue ... 
SiuijthotAl . . . Ea . . , de wd^etclii<^kte Tuchtt Die. . . 
OnTeiJÏcfi en tieicbreutiit verr' moeaten «Iaën ter 
ayden. hooft, Qtd. \. 69. 't BeaBbreujnJe hart. 

1 , 197. Aeoaiel WjA' kaiX-.ij davert, ali beschimumt, 
caMPUurx.BN, Pt. 101, tT. 

2> Naar de jougen opvattiQg. Bedeeid, oiet rri|- 
oloedig. II Dat waare liefde aitwia beschroomd ïa da 
b«ii]inïie te FniabaageUj B^ildsch. 2, 3hS. ti|j Ia een 
«■einig bcMbrmmd, i^cisiks, BnfiiA. Ö, 107- L>e 
groütale rrieaAaj- nlag« beacbrocinid iga foOr veltm 
bet nooid te voeren nt.-., okel SGB. Ik was... Is 
troteeh ot te beschroomd gm geld Tin mt^a gaalbeer 
tffij- leei] 1« ïïa(;cQ. T. LEHUKP, Rom. 'A , 7. Voor- 
zichtige, ietnat buchrüoaide voorataudcra rsu een 
ileliel, tial ent.^ buis, ^fuif. I. 394. 

Afl. Bfieiiroiimdheid , oaittcJiroomd (aiedie waor- 
iJtD); ieieirfWKÜftjt (^I^Bteu gut 'er ieieirtumde- 
/ik met om, dia ('«cDGinaal mt3x\oat*\. ut BkOj'to, 

Joi *7i E- a+a ) . 

BESCHBOOUSHEID, law. ^r-, rosdei 
mv. Van BMeAreamd 'm d« b«t, 2). Biitleeidbetd, 
angaUaLli^heid, heUD io een bepaald ^cté), heta^ 
a1« diji>rg«aQde eige&seJiBp. || E««e wyw b«»<thruomd- 
faeid, die h^'m doet vreezen aaken Toor den dag ta 
brengen, die nu., v. sriEN , Sptct. 9, 8JJ3. Ëene 
al Ie grpgie beïcbroombnil utn de Jeer «au ham 
kerk, dia t; in baare jeagd Weden bad, aader Ie 
(iD.dertoelceD , Blank. 8, S51. Soo dra ly de cexatc 
beichrtiotnd&eid . . . onrifyDiieu bebben, v- d. p*i.i«, 
lï^i/. fi, 3£7. Btj deie miaume' towpraak wu mgo 
beachroomdbdd gebeel geweken, V. LIknep, /bm. 
3, 4li. Ëeoe bescbroomdbeid , die hein lelfa ap bet 
toppunt vno i\^n Tuem ...niet hoeft Terlatrn. BAEH. 
V- u. BsiNH, iS/uc/. S, 413. Alle beachfooiDdbeid 
Ier Eudti lettende, aeidealj eiu., vobhaer, AmAS. 174. 

BESCHUBB, bni>. Schubben liebbende. Inioo- 
derheid in de uildrukkiag iêt beieku&df vtt, de 
de via«;hEj|, lueeruLaleu bv Cats ( 1 , 109 c, 2. 3l!ld^ 

2, U3S6; 2. i\ia mt.). 
BSËtCHUDDfüT, be>lr. fw. WW. Mol, bttcttd- 

dm (fikKDAH 1, 1008); mbd. ^«eJKi'fn. Waarachijn- 2003 BESCH. BESCH. lyik eene ofluiling n.n icAvf (tcAud), tahL KiÖ/ff, 
t^Aüf , dat ü B. etdiBali bctcekrat (vnfg. BLümB. 
AVyw. it'db.^ 354), Ten onnwhla meeaie böïurcoj-kb 
(Pr 1, 14DK dsl iondxl. om het rijm beachvdden 
f^cbruiktc iu [iIuCs van bttektttten. Z\t «cfddf Bi- 
fiCHUTTBN. Ttnij vurouderd. 

1) 1d 't ■.Lgeioeeo. Ueechenneu. bebovdea. || B«- 
ïctiud)d«a, j, beüchultisa, proUgtre, de/fttdefe. 
KIL. — TghcLnoii« Ic begcuddens, etekaeht 162, 
Hi behoerds Beine . . . ceaeui . . . Die bem bei EhuJiJe , 
V. QE31STII.E, TtfiH-f. Eua. 72, Hem bagehndileDile 
vader ajnei) ubjU. '. cuistile, fir^. Jni,, tA, 
2104. Eere . . . Ëo m1 o dm Dist tnagbenbeuihiiddcD, 
T. D. 1iuelr;4, ''. ij, Ktlifv. 189. Alï ick ie kan 
beKbi)ddcJ>, En voor den dwmel»^ hoËii, DK DKCK.EK 
1, 36i. Un-' Bcblb&frltBid moet ghy vounlbeMihiidJBD, H 1, &f)7. I I — De aiib«[), wijii slfi i»w,! boschBrmiDg, || Onder 
m^n beuliudileu , t. uhnnEu, Buent. B. 

2] IniQDderbeid in toepuiiag op bet boAdCn van 
vee. II GbeSijitk lek , , . eeniaein gingh buoudden . . . 
mtjn ... kuddcD, tumuki. %, 4G («e ook l, 867; 
8, 2&; 8, 144; 11, SSa). Gbj plecht, Aütüaii. 
«ei de nrjaED te beisbudden, Na hüed. ^y M'tDick»!!, 
DB iJkCKKB 3, 8S Hi&r vader, die Godi kadd« Mat 
■;□' ... itaf bucFinddc, POOT 1, 116. 

En die mei d' 1iti>der'^alBj' d» «II sht-iroBds kudden 
Voor 1 oD(bed1>rL op 't reld bel-ul «m 1« bctsbiiddoD. 

roliDtL I , *iQ. 

S) All redititerm (verg, btallaikt, Gfun^VKC 
dtr i>a>Ier6 rcctitstul id Ziiid-Ncd«rlAiid J. || £<a Mto 
i( Momber vto. c^oe huijtiVroTiw unde machr >l;i 
Mornbcr, alle hut fiotitroa aetta und Bcbuldeaeftiabesi 
bochaddeii aadt rervolgcn, &QDtleT bare autbfirÏBatÏB 
oHo rolmacbt, Lanfr, o, yeiutofn XXVII, 3. 

4) Tbins Dog iu Weat>Vlai|]derHD; bejeiud liJn, 
TDorEien tjjD, met iets g«dekt e^d, b. t. bIi term in 
hel kaajti[>el, || 'k Eu ben Dog niet beiirbad {ik Hei 
Kog ff»m tlay gewronrif»)., L^qittlfi fl, 11. 

AM. MttcAudder, beaebermer („BueAudder ran 
het rcclit, voorveehtor vant ifeloïe", reïHj's, Ocrr- 
1'u- Sang. 'SGil )j b«ic/iuddiHg , beicherming, 9<ik 
eancreel: ieinind üi lett, tot bucberming dienende 
(„Uacr hebboo »y , . . Bliphaolea, die... vreemde 
iïedea bitt nie itoED , ende recbt iilf de^^fpAu(J(/injP^ 
Tsa dit Viilck BÜn". FRAHCE. Wetslth. 1c). 

BESCHUITMjEN , bedr, rw- frw. Van S(f*«Ï- 
felen, bLuea, Op JetH blaiQo; uDgemeea. || Hel loof 
der linden. Mi 'I wort [Uot VoUcd blag beecbu/feli 
VBD it! «ïiidiL'n, [>E nARüvrM, Xfil^eL DieAfiL SS, 

BESCHUIMEN, bcdr. ew. ww. Van Sf*mtt. 
MëC tebuim b&l>6kkeni rpttma adëftrfgere (lil.}; 
vaak in bel forl. deelir. (lerg. mal. imoame/: vbk- 
O^U 1. lOlSi, 

1} Met labDim van teewaler \\ Tetyi^\ NereoA 
mei f(|nen beMhuimdËn drietant d« lee Dphitat, 

TDKÜSI. 5. 170. 

5) M«t lobaim *aa ipetftMl, t. w, muit tu 

paardeQ. || Zj^a brieschand toe, knarMnd op 

't beichniaid gBbi(, fïith. IFfrieii 18, 116. Dit 
viertdl {d. i. t>iiH-4/4n| . . . BckoabbeU au buebuimt 
Let ratelend gebit, b[ld. 8, '96. Bearbuimda roiiBii, 
iijauERe. yaf. Qed. 1, S2. Z^a fiere rtiaaea, in 
't bMflhainid ^reel ^agea, 2, 86. 

%\ Mei tobaim van biei, js de valgende plaati in 
■ainenil. || Laog leev'' da fanun beMbaimde Dkpl 

LtDKflAMCK 1&7. 

Samcnal. B|j Bix v, cuA.nii. f87) vindt men 
Qvtbftc/raimd Jn d«a tia raa un/eANiiRrf. 

BESCHUTT -^ in de volkstaal gut <!« & 
som* i:u « tmer, in Vloanderon ■■ d« uïtipraak nog 
hfldra i/fpAunf — , kdw. vr. i ali ■tsÉuun xand«r mv.i, ala vooTwerptaum piel verkl. Amt 
mf. betiffiutt&n, iiuliHiltgt. Ontleend aaa (r. 
eu hl vroeger eennion m-ner oTcrcMikmuitig 
dioji ^Bipeld; de »'i, di-e ibojii wordt nit 
ia voor ti ia de plutj. gebomeD. 

) Ecne soort vhu turtrebruoit dat Iw: 
kea wordt ifr. diti^ui/), en dat difiotengi 
SD a-^me bros U geworden. In i>udbriia tfd 
lijk all naam voor üe tr.iffju&fjcAuii , « niA 
bü KIL, ïertaald mat^faiM btseoctut.p^nÜK^mtm 
maar kier te lande ook icer gawiKin al* eea ilj 
ineeo gebrnikelfjk bak iel. 

1 ) AU atgfiiuia, || Eea eraem Vn>Q»e ■■ 
bacr lyden met cta ricrDadeêl bÜqUTtl dei iuifi 
oxi.EBS, Bficir. V. Leifd. hi'i. Korven , vol Uiabd 
voHORL 8, 4138CoqIc&^30X}. fiH(iay1.ofl« Iwot-la 
i» niet quoet . . . voor de gkeue die «at vaebti^ i 
Mimpleiie ign, v. bevkkw., Schat d. On. It 
Hcblje mser een korte rofi te do«ii , 't ü malUgl^ 

het acbip met foei biakuft Ie llOQWeQ , DK HBI 

Bant. %, 240, Dat van jder ton biacujri. «Ik 
gemarkt wordende, ... aal wordeu ontfeagea 
Vtt. Plafaafb. 8, 766 4. IHe gfimtiB, welke nut 
Uiacait op de ordiiiariR Marktdai^eo ter Markt 
Kmrm v. Uaerlfm I, 41 <«. Van jdei Too 
...4 ato/ve». 1« 414. Wy . . . kooektan kf 
vjer Hoiaini);e muiclLuyt met walcr, om wat 
int Hjf ie ery^o, O.-I. t. ff".-/- Vi/yag. I, 
(Lyi) stack noch ia 't gelb tt>a leckeT anea biiqü 
FOiBTEaa, Moêk. 276. Na dat ik . . . Had' gaont ai 
Biandemurij, Meteen wu;ni§tbje beecbujl flu,TJ 
vEKif, Ziitnet. «nz. 4S1. Slfska letlöde noi ■ 
V^r gerookt vleewh , boter, kaaa, en witte UikJ 
T. BKBKEL, ^m^ïA, Foyoff. 62. Dne ijdm ■! 
.... oea aak met biocnit, en Mnige aadere dingi 
DE BBUTK, RêKfn 2, 9S1>. GQ lolt . . . getncM 
norden op room en betcbait, fFxldtch. 4, SS. | 
(icet) mjD imaakljke beirbuit Met kefa. lO tMÉ 
getneta, Ekoh, I^. 1, 231. Voor 't diiiert kaai I 
beacbnit. 3. 3B&. Ëeti tolbaudje . . . vaa ^UaA 
beachuil on melk, öüets, C. O. 10. Een kroimd 
beacbuit, cooPMAM, Sinderl. Q&. 

— Met eenie bepaling vbd boedanigbeid o( H 
!kout>L I) Ffue bnrfauit, Bf. Plat-HAli. V, ItHOl 
ZaBBache beacbait,, llaagBcbe beschuit. 

— Somt viadt tnen ouder den Daam van 
;gehak v-ermeld, dat in eigenlijken lin geen i^A 
kan heet«[], b. v. ^biteui! pan, ifitttrt amvtêim 
(CHOHEL 7184). Uit it meer eene oavolpig I 
fr. bitcuH , dal lo alleTlei gevallen de naam i* f 
eene ^pltiaierie légere" (lie BAt2».-D*ailt3T 
2S9). en tegenwoordig biijR dan de vreemla ^ 
irpi^ak meeatal benaard. 

3) ,^li voorwsrjtBnura. || £«□ Haa^j^li b«H!balj 
Ëene platte,, eene booge, eene Fnode, eeaa laa)n I 
aebait. — Oji jidor Brood, cca Dn}'ta Biacvïl, Kei 
of ander gebak van gelykc waarde , y«*r»» e. Batrl 
S, 88 a. Te Spaban worden ook Langwerpige tai 
biMniljea gebakken, dïo ni., oi BKUfa, B*itm^i 
20Ï a. Ik zatte ih». en PkaiJrt^ ... een ^M^ 
ïoor baar gereed, Lggv. 4, 1Q£. 

— Spreekw. V It ttn ftjn^ beiJ-liHil , b^ i« ■ 
gi»d te «ertroiiweu (lïe b. v. Boiat;aooai.x M>i 
F^ne Beaeh uilen, titel pan ee» blijtf tl vott T. uautfl 

— Irmand ren. btte/iuiljt gnm, iemand en | 
kneeije geveo, b, t. in het vel van de baad, I 
wel een betciuitje n?^ raitrr ( BOEKBHOOcair t^ 
elderi ook wel: ietnand» kin en kaak kietelan \ 
i. w. HTLLEB, iu T^dukr, 12, 240), 

H«Én«nat. BrieAuiliaJrifr (lie ald.ki ttKAmi^ 
een bol van bei-cb aït^eeg die maar eeamaal il 
ken; beteAmrbroad, by ohouel (110 ï) ■!■ BESCH. BESCH. a006 ilen leUernQ winrio. wA luiker en eieren 
ICO; ittcAuiliut, klikkca l>a* irurin tegea- 
i]> bcidiuil •rordt afgieleTerd ; tMcAoiVfnti- 
^BnfhuHhvimih ... die liem, ia de keel 
lm", iiUL.TtTtici 8, anaj^ betcJxuimarkf . 
rbeiil te AuiiterdinD (^Voot omtreat dertig 
ranoV nci|f iifv«w,'at\<ta\s^i Biiaiil-maTkCtn. 
Bikken '«n Wormer en Jiip britgteD hier 
l4«diii|^SD BI*CDtt , of Iwecbak , Ïd luunen , 
He", «aaüN, 4m>f, 2, ^%\ ^); èei^fwtitpap , 
itibiiit gQüOakt; beichniKon, «roegEr etoe toa 
de bcachui'! Ur markt wnrd ^ebracbt, en nicl 
n «Il uitbiugteekcD bij bescbuilbakkcn |iie 
tBP èh T»ï gouw, U\thia%gl. H^ 180) („Bc- 
s deo Yek f»a de Buruyf-ïonxmi", Ufr. P!a- 

Jl htrcdc liii. Jniji-, kanrel- , tcAeitpa- , fajfl- 
t (nc die iroardeD al het eerste lid)* lankei- 
\ (^J ciiQyEL 71ft i ri Irrvimffitfrfiuil , wnar- 
Ic ^ekraiiDclde sCbcepabciChait ( „^reif ni^/ii'- 
oor de verakean, diejoAgeu hebben", t. kiebekk, 
i. 3, i08); teiltsbroadtbeiehiil , wiuietitini()k 
«IcllJDg net tth^eptbrKAuii („Ëdd Witie&roals 

dïemon inde Wya *opttn", O.-l. e. W.-i. 

1. »S J l, 

ÏCHTTTTBAKKSR, «w, m.. bit. -4<i*- 
en bakker van Iwichuit, djkwgla genoenid io 
I Tercirdeniui^i]. || N. N., ibrood-, koek- ea 

bakker, — Op 't «erto«k «&□ de gcmecnD 
■ Bakken vt.a At WoTmer ii ,,, toe^nUcj), 
Ig^den au den gcwiKmlikcn maikt-dAj; met 
iMujl édEIed mo^n roor-ilscu, Ilande. v. 
'77 ft- Uen ürermao <■& de Beschit; t-l^akker*. 
Dat de Büeurt-bukeri bncr eullon mo^eD 
dieona «Au de Malen «Ueude bnjteu de Hier- 
Puort, 1H91 b. 

Urauit fijns-lite/iuithükker. \\ Ue fyoe Ue- 
Jikor te VoorhoTU, Or. Plaeaafi. 9, 1002*. 
B9at haehuifhatktr ook -AaiJ^f^Ü, en zoo 
ttfpt^tuhuübAkkfrij \\a hel mT. HaniiB. e. 
iOQt). 

«■al. Bt$eimeb*kkmgi!4 (te Amitardjicn In 
^ ■ii iJJi BB Tin btt bruódbtkiicregiU; irAcin,, 
>. U«> C.Vao ht:t Üoeke-bakkerB, Bitm\{hak. 
Pmw-Ba kkwi Gilde", Handp. v. Jmti. 1312). 
MJUULDEN, bedr iw. ww, Vjwi 5f:ÏB/rf. 
feuU^ ;TK<tD4.ii 1, 1013). Helielfde al* 
iitf». Beodi ÏD de 17''' «eufr tu Nwrd-Nedvr- 
mrig mttt Sb gebruik, uur tot bedeu toe 

in aominife laideltjka g«we«1en. || Dalby... 
«bl te neht bicbuld^n, t. uardbk. Olijf b. 
I... dlie t'unreclii my Itet^bult, DniitEio, 

47, lek iweert bj ecde dal Mevrouw ...In 
Wjtt biet » te bwcbuldsD inue. &3. 
tec duibtj gevoegde bepaliug 'm TeibDodcu 
«f of vdH. 41 lemaDiï beachulden van diefCe , 
lis. — Dit it de itaock . . . daer w; me kur 

S'agaa jnee bea«!iiLlden , w. d. irooTT, A. dn 
, Hue mc\ gbf ...DIJ da^r lala'l^ck med* 
l, ffiutt Mitnf'gifjfHt 40 J. Dit [jhj .,. 
. 't &I Ie dircMh gbemiMdt tu «reeiie Ijran- 
lucbulilen, rrecirbo S, 21. 
Bfie^utdij, bnehulding, oHtfiehuidflijk (ïie 
BBden), èficial^itnaar {„Op Wtl n-^ce men 
iftekuldf^jierf moet aeobooreu", Lev. c. 
vii fk i. 1321. 

BOHULBIO, bniir. Het debln. tu £i- 
«, «la buw-, uict -i^. lu beteekeikis |;e1i)lc aan 
^, «B tn het Mul. leer geifiwa (lie vbsU'Aii 
lS)i Dft <te l&*' eeait ver»uderd. || Uiti de 
d, db « iDeDtche betcbnldicb Heeft doer i^a 
(ondaD (rbcacieii, GgntieJie Sp. 8fl. 
— Mei eeiG bcpaliag, oonpraiikclük in don geui- 
titf, Uter veiTHng;eD door eene omtehfunn^ uf doüt 
e«a acciiaalier. |f Nyemeat en treci heiu. au, dan 
diet betculdicli ei,, evebiikt 50, My it-eteude uiel 
h)'euii>eri of b«sculdtch, 61. Vreind« londeii ... die 
E«n Bader duet, maer itaenncQ ii;t eeaigh medüdefteii 
iu t' i[une<l(, ouck ia beüchuldi^h ii. david, Warr- 

— Zelfitaadig gebruikt. || Ual mca de beichiildigQ 
«traffe, ta i,a1e lie oub^alialilige by b^ix privilegiën, 
/7ijf. f. r'srrt. Jdr. 1. ST-1. Üicmla ia d'oDiiooacl 
^faeeandem Deert , Ëude de beacbiildigbe gbeabaulDeert, 
V. B. HUtLtN, y. tl. KtitfV. Ö7 (Bd. iBlfi). 

— Bjl ovcïdraclit van datgene iraaroaii raoD zieh 

lehnldig in>akt, || Weet dat hj doet eeu beiehiil- 

dirli dribbel ^uaet, Die de doot des liebiema wilt 

beselircjeu, T. n. UUtLEH, r.d.Ktl^v. frU {ed. 157G)'. 

ATI. Onbifir/iuldcij (lie bo?en ), 

BESCHULDIG EN, bedr. cu oak wedsrk, 
tf, nw. l'ieii lonijcre vortn ubaïI BeicAwhien, ca iu 
het Mnl. minder gebruikelijk fvsattAM I, lOlS): 
liter wordt ifieJiiitdiffeii eeni ^wobg lerm. 

E ) la 't ali^ctnuu. IcoiBDd aau itili scbiildig v«r- 
kLarGQ, boni ieti ten laste le^jj^eii. |[ Macr nat ba- 
Hcbuldinb ick wa fufi, «□ dum |i«pcapBl? vqndil 
&. 8C9 M]iD« Oiider» meeneo, dat hy tae t« bc- 
svboldigGD Ej , Zrcc 4', S'^B, 

— Oük WËilerk, || Wj rmIëii, ho« nuch liefde 
CU vrioiidichap incb leU bevcbnldigeiv , Lerv. ö, Jlfi, 

— .Met cene b^KuordelIjke bepaljag. || Wïe beeft 
beluig. DDi mj valacb te beicbuldii^uï' Lsev.t, LUIi. 
llf beaCbuldigdE . , . DJemaDd opEellelyk, 7, %ll. 

— Ualjene «rnt meo Jeuiind leo luite legt, wordt 
gewDualijik uitgedrukt in eene brpnling met van (vroe- 
^et Duk Qüg niEl andere «oortetneli: lAe ander S). || 
Ik liad my . . . van uiett tebuobuldi^^eo , L««c. 1, 173, 
De Menacbelfke Naluur raa bmitenipacrigliedËQ te 
beirholdijieo. fi, XVIi. teder OTidtTioeke ... »\jne 
eigene nelen&ctiap vrq de taal, eer b^ het wage evui 
EadcrtD it^l viQ oadaidelljkhiad te beMhuUigeu, 
ajC^ ISEI. Gy beichilldi^ mg ia an hait «bd aelf- 
laeht en andauklaarheid, v, linnef, Roni. 8, 42. 
Niemnad kan hen ouk vi.u Irouweluotbeiil beichal- 

di^en, BUTA. Sfiid 1, 3^0. 

— IJe be[>at>DB! R-ordt Ditgedrakt iü eea ÏDliuilief. || 
O]! dat wjr biet ta weriTen buehuldigt , . , oudiiik- 
baer (e bijo tegeDx odj ejgca vaderlaut , catb 1 , 281 A. 
Ik beicbuldigde mj ... a^tg aleli voor dieauDgeiuLki- 
jCtii gcdBBD te bebbea, Lee», 7, 8S7. 

— Soma ook 'm aea biQiin met ffai'. || De rriend- 
wbap bei^huldigl isy ilreedi, dat ik n iets verburgeD 
heb. Ufv. 4, e2, 

8) Ia '1 b^iocider. lemaad beticbtcB v^a een mia- 
drijf, OQÏ all roebtiterTn^ doch in bet thana geldeude 
NoordDtdFrlandgche Wetboek van, S(r»rvorderiog ni«t 
in gctu-uik, |[ BeK^buldtgcn, aeetuare,, . . reiim 
Offff, fftiii pfirfuljiT^, KIL, ^^ Ende de Uver- 
priMtBTi bHckuldi^hdeD beni «aa velfl likeur mi«J- 
hy ea autiKKirde oiel», Hare. 15, S, lEct g:<me dacf 
gy hecD iDed« bvtt'b iildigbt , Luc. 2S, 14, Willende 
dn sake «Ften, vier «ver 17 ben beKbuUiglideti, 
Hand, SS , 28, Dat hoe inooier eone miadaiLiü i^ , 
men dei Ie icbroamTBliiger in<Kt lyn am a xy\x 
ereuaaaitca Tiu Ie verdeDken, of (Q«dc t« bcuhal- 
digeii, Blank. 3, 337- Hot kie itjn, dat men ons 
daarvBiL wil beicImldigeD, mvldxh, J. F %, 84. 

— Hel iferl. deelw. ulfitiiDdig gebruikt. [| De 
atukken . -. werden ia don Krjgeraadt, iu 't Bf*cetea 
Tin de bcfcholiUgbdea, ad van buaae j«rCj, ... 
HeIe«ï*D en öTerwoogeiij bRjihut^ De Ruifer 730- 
H|j beefde al» enu beicbnld ijsde, wien tnen te recht 
I eeae grove cd gehudigB miviiud naiitljgl, coriiciiwci aoo7 BESCH BESCB. I 1 , L64 fi. Dh Joslinc hseft, faelaUi Ae band op den 

beicfauliÜKde niet kaüoeu l^gKeu, lovblinq, Sifpiie 99li. 

Afl. BflfhtlMioet, Letf/ntidiejmg (de A\ti fKX/rAtvi). 

BESGHUIiDIQEIt, i<iw. m„ m«. besf.^al• 
digert. leuiaud dJt een andw buchuldigt, ees aui- 
kltger; Ibaas niet laeer tit ruhUtcrin. || GebiedcaJc 
CM>ck de bcïchuldigert ... te leg^eD 't f,eae ij tegen 
LeiD b»i]dea, Stimd. 2i, 30. L>&t de KvifflefiLeu it 
^eWMuU niot «o h«blKii M'Oig'tn menache ... ter 
ttuol afer ld ^roa, ccr de be8cbiildi);lide de lietchnl- 
diiccri te^eawuurdt^h lieert^ 3Q. )fi. DetchouCbraicht 
Jbu de Hun iiraef:h cich >lc bocltutJiger. en hadt 
iL' alleHtalicD ... [' huoDen laile IiHnten bsleg^a, 
BB&nDir, De Ruittr T'i9. I!k telT ben nyo stKUiriit« 
bcscbuldi^r, /isr[>. 8. 133. Bj de Rorneiam wm 'eï 
p;eeii □[i«ntl;!k Besrhuldi^er luor d« io '( opeubHar 
l^pieegdB miidudea, cbqiêill. Vers. 4&0 f. Onttnak 
nMt iDCcr, v6<iriLat God u ea nni beachuldigera ten 
oordpel rnrpt, fONscitNcit H, 61». 

BESCHTILDIGIirG, iqw. t.. mi. bitsM- 
digini/t^i. \H liia&il iftü LCiuabd t« bstettialdigeD , en 
Guk dol^uD niariaa meo hem beachuldigtj th>na 
cii«t ntwr ■!> reclttetcnn. || Qeide die b«wbuidigin^eiii 
ïjQ even wer 7sn all* buD[!i[tb«id ontbloot, t. BFFBH, 
Speet. 12, lö. Ue betflLuldïgiDfi;' ii, DAar idIJdc be- 
Bcbeidpnv meeniog, niet gsheel O'Sgegroad. veeqkhi, 
^u/. Sltid. 2. 818. 

— Uc inlioud dar 6nehnliliginy wordt uit^cdlriilit 
ia eene bcpniiug met viu* (tie beucden), ook vt\ iu 
tea bljiju n)cl i/a^ || Da beicbuldiging, dal gy Oin 
)ieLd ubrjft, i* al lu «reiuig een rarmofead ferwyl, 
bU fHs., Btank. 1, 2&7. De bunhutiliKLti^, dAt... 
H<:1i;[iAi:ht[' sd nereldbujifcrichsp hnar {i, tl . de vaArr- 
l4i.niUlufde) met d«u ondergaag bedreigea, Axkb. 
V. ü. BBinK, Slité. 3, 177. 

— AkU ean beicMutdi^ing , uu brni die in de 
tbane ^cLdende itrah ordering niet meor voorkooil 
(ferg. boT«u kol. SS). 

— 1d ««rbiodbg ait\ allerlEi v«rbah aitdrakkU- 
gen, niet zeyen in beeldiipraailc. |] Dal do begcbul- 
di^D^D v«cll Taardi^r gedaan iirareD, dauJc bevrjiei] 

voor dtb d&gJi •iLinameu, ds^hdt. De Rtiit-ttlS^, 

Uj poogde die beacbuldiging Ie ontwy kcD , Lesv. 
1, 76. Maar waarop rait uwa beacbaldigiiigF L,344. 
Uire besobuldigiDgcD te «reêrlrfii^eD , 4, tfS. Ides 
(baadt), oog eeae aodeje bescbuldigiag gCTeed ; men 
^ticbt beu van KetWry, 4, 188 Ue warjnte, wur- 
mede b^... tegea de bctcbuldtging opkoint, dat de 
Ëogeliche natie nu., vEt^OBHS, Rtsl, Sfud. 3, 349. 
Zich grondig I-a verdedigen tegeu de beaehuldigiugeD 
dio E n moeder tegen hem iobnicbt. HtlLTjiriiLI 
8, C6. AaageaoaLcn dat die beichnldigiog in bare 
ToUe iwaorte op da libwalen ittu moeien bli^feo 
ruiten. BUTS. Slwi. 1, 837. Zjj moet... bol hoaii 
buigen onder de 1>escbuldi)(tag, dat t\^ mi., 1, 36&, 
Ids bield ecLter acbiirCseDd de betchDldli^Dg vaa 
„ulfiucibt*' vul, ESHIlt, Twre Spfoken 3.5. Uit bad 
ïrani op de betsbuldi^ng van oudankbaacheid ge- 
■utwoord , flEoaaa, Liekt n Br. SB. Het kuatle; hem 
w^Dix moeite dio btwolmldifclil^ te otitacaatvcn. 

8«niep«t. Tigtnbue&utdiginf , •raormade men eeno 
bMchul(ti)piiig beantwcordl („Ik Terwaardigde m^ uiel 

met ecne (efffné^fAulditfin^ te autiruordei]", BOBB^- 
TaUM.. -Wuy. fram 18U>i iilfbtseXvtdiging (ri* 
sld., «1 b. ». LQT tLiH O. SapAii 148). 

BBSCHtTLDXNQ, law. «.. m». i^ciul- 
éingn'. Vbq Bf»eAu/t/»», Ui|l. bfseaSdingt {vrkDAS 

LI. lOH], KeUcIrde ala Beichuidi^iitff, bd na d« 
17^* en uu verouderd . 
J ) In 't algemeca. [| Zy (vftpdï iicli , , , gsnongh- 
maa gtraafhcD ...i ^lyk tj 'l tuk deo KthDiui^ 
aahraet, net iitaara beaobolding van Oranje, IGgmaudl, I 

■ 

I 
I Uoom, en lïnogbitraate, Hoörr, N. H. \ 
Anjon... en de SUwten willea ... uni 

jcbiLLdiug«D ryten, 838. De Contng . , , 
beicbiildingb. .. ■(Xirwaerbe:;!. . . (tcbcmaui, 

2| iDfoaduhcid. in recbleo. || Up d 
dingbe lijn ly Terdacbvacrt fce«c«iit in 
ter4ebijaBii, ', 2. », nudïki-t, PFu/. bi6l 
... «at tol beaabaldidge ende onttölitiiiliiiga 
bj^ebraeht irardea, i/o». 7, Kanf/. &e. I>üalu 
giuj^b tot baar ajt, eode H;rJe. Wat betckali 
brcDgbt ^by ttgpa óüttu mcoMibe? JoA, IH, 
Vele ende anare beaabuldia^n tegen Paulun 
breugeadc, S^u^d. 2S, 7. l>e 5Utl«i ... 
bem de puoltn tvatr beicliulditiglie Mtbrifi^lyk 
aoort, If. E. aÓO. 't Minste lidtiyner 
JId. 

BESCHUÏiPT, bnv. Met «fihulpeii, 
]>tn beatruoid. || Weiden,.., Daarbaeden nri 
beidbalpte wtgen alt koUbaaea, vissbai.v», & 
I. ÜB, 

BEaOBTDHPDf bnw. Van SekMrf, wl 
vcrm van tefiw/i, Seiiwttiii. j| L>st V gaas ü 
Man lig preïenteeide, dat 'er aodera ni(i tU 
aclmirfdci Scbaejiea zLg acnbooden, Lev. a. i*. fjrM 
3. 26, 

BUSOHUT, iDW ons., londer mr. Mnl. 
{ in verliujjon «utnt bfieudde: riKbAM 1 , 101 
eene aAoidin^ vbd SeteAuddm. Thana verouderd. 

1] UE»rberiaing, bcvciligiD|[. \} Elck «nl mJ 
tulüke jiLtclieD nioL eu liitjien Uai Dooriitick* M 
Wiebut t« vifrnerveDe. rs rASTCi.!,!», BaJ. 11.11 
KBK ccQ mtttfljkË tru^p aqldaatca in, >te4i(irad4 
'C besehnt de» tempels, hooft, Ttte. ^IS. OÜ 1 
{t. w. m I4krre iaai i eeaicL bcacbut voor daacW 
ioade irt«n, O.-l. f. fF.-l. Voyf^. 8. 18rf. 1 

— 1h iemtatiit iftekat , vaalc rerbcinden metanq 
soma met andere nw. || l>Bt by de CDBitara la 1 
be«chnl genoamcn bad. itOOFT. jV. ^. lÖ7.0PboJ 
iu nieui beirbui bej Uicbt-ea-llcelkuDtt itwu, IM 
T. uj^BBLB t.a. i, 9B. lek (t.K. J>i^t)) hebvffl 
Aengoj'S, ... Gcirorpea legen atiTanl, in mya 
■chut genomen, na djxeik S, 4D8- O lieMi'! 
^ biar in uir beichuC ^eaomen! ub vbibb. ^mUÏ 
ilO. H^ hoBJt beu ... In bunnen ouden dag, in 
beeeiiut geouDieo, KQi>LaAB.T-HooFiiAii 113. 

-^ Ond-gr üntoHdi béjeAnS, \\ Dat . . . den Bi 
grare genootdrnct iraergheweut aicb . . . ot\èti ibnd 
»8Dde Graven te bïghB«Q , t. HOUT. Dif^ti, 

Oiiiter 't beiebot raa deac Borgt leit de &ladt,i 
een iRbontie . . . Itiiiere, 1. usEMaaEKB , Art. 
Vrj onder iijn beecbuC «tont ^1 dienst eD gewïi 
wesTXBsazN, Ged. 1, 2S9. Xiur quacuen . 
Prauweu. opa oader hier boKbot endc icbarBI 
voorn Revier op (« Tar«D . Bfffm f. I'onr/f.l), 
Waermede wi| . . . Ui. . . . taeweDtehen md ^Ioi 
heen- ende nederomrgiie onder '( bctchqt ■ 
Opperiten bflwïirder «Her «TOIOBQ, v. BlIBfl 
Dagveri. S, 19. | 

S) H«t sFwereu vaii ieli. || De gcmalla rliMji 
die hfl ... leer bequaem hMft gOToadeB ...i 
't beachut 4tT Z. Z. oOBlewiDden, T. EtBBUR, 1 

u(T*. a, b07. ; 

3] B4 overdracht: middel tot be»efaErmin^. 

a) Ifl 't almmeeb. || Een lOacyenHle kB(i|ioul 
mrer Wllut dan beicbnC, BUioBüa 1, 7S. H 
•vantrouw tal een acberm , ee tut bewbat de d 
G<rd. r. T. BniBLB ^. d. 2. 180'. Galgc berofl 

ix>u Brm bcBcbnt . BCBaTBBHt. tiaat Klu»$ 8. l| 

rqjUinuiiilicid ii ... hel niHate eo Bski 
(egeo dri (croro «ftryiriog viü enkele li 
OMiküdk. Ondtn. 898. 
BESCH. BESCH. 9010 't bDiödder: Mb wkiMa («m tiaTtl of nr 
). II All MD TFoam Tcchtcra Stllio dit beaaut 
S1KK1JRI 69. UJu lenJenu metttyvebtKigh 
jmrifii httet beathut om hoo^h, rOKDRL, 

ywrw, as (bJ, t_ LBNyrp 1 . 7L8: yeac^ui'), 
4 «qI: «il tKichermv. [j Wy biiid«a bu alt 
Aud rutr plagho, dk castelelh, f^uf v. 

I7ft. Al «ie ccD HiipmRD )in.j]t, di» heeft 
WN WBohter, £d nddcrlyetc beaebut. voHOXL 

:• nchlalerm werd itKhut gebraikt o. a. ia 
nansMffing [nedurToorBTiT.ui.RltT, Qlou,). 
M»!:. Lij/iifÊcJuil („Ljf/jieicAuf voor hrank- 

)ECLU", BIS e G4|AM[). 132), 

iGHUTfiEL, taif. ODI. Vtn BéieAuUm. 
:Uel tot bcBcbcTDiing, in welks locp>siiii|( 
au wpgocd ili TCfQuiiefd. || Bvichctaïl, 
bermael, kil. — &j Ballen iiufitcn da 
naar, al* bet bcacbatiel Tcerdlgh aal wcacd, 
S, h. DiiBT- . . . npllei} Ac TttukTeu het.., 
nn bufcn &ƒ, liet w«lck ...ha beErhutaoI 
Iden ontinocrt, ^(tVtirL b, 1432. HetmanncT, 
BUDca, ... de vergulde ea gEiDedene beacliut- 
Aa 'a tea betovcril pBl«i« af, de bkcttn , 
l, 7B d- De bcuh utKilcit der blaas , BsitKisKt, 
B, 318. Voorti waieu de Schepeu (imi^eveQ 
mtn, leker VKji via bauten. iratsjide, b«- 
I, NmUi. op «TAQIN. 1, l&S. Ëen beTeili^ug 
tid« u wiod... dwr beicliulael en dekiel, 
Ap. &, BSL. Eeo . . . buchatael ii Ana atiar 
4|e huid, D. j. V. LCNM»' SI>3., UeH^l... 
■D beeoei] nu lulk iwur bcHboUel (t. ir. 
M it trg bleie n. COrfaciEHCB 1, 271 *. 
ICHTJTTEN, bedr. iw. ww. Mol. i«™/- 
V{i4l) 1, J0I4). Ëeo vornt die h«t oudtydi 
Baehuddin (sie &ld. ) heeft vcidraDg«a («e 
«dar SeAmtfeti). 

aund bctcbBTDiBiL, bei>areii, behuedeo, ook 
4 RiHfCd. II Alii» »al dt titan dvr bcyr- 
JtraaftlctD bcM^butten, Jea. 31, &. HetchLt 
rii Bedn! tonpkl 2, 11&. God, aiet ick, 
MH^ultoB, S, 127. nota bj de Neder! au don 
BdKnnd beeft eu buchut □■ ajjn Heer VadeTi 

ITAKTKM 474. 

.al Mm bepiiiitig, ■luduidendc ten «piiehtfl 
« «f *U wilt, II Qa»«hiit my Ugoni d oagD- 
m knn, dia op mQa leveD ^un. iioorT, Ged. 
. Te leren bujlcn iree», beschut Ie i^o loor 
1. 236. l)e griKiCgpbB taiik .,, taa hea^ 
aMOtiKiueh fwaickerea lef^navcr de iterkcren 
dkntten, quaft. Sfnd. 11. 
naaod ( ook i\|u eig-eo pqrMOq ) of lüts b««eili|^u 
I Diddcl ru verdcdi^fc. || lljr ... BËiv^butle 
I avhtll ... tijneu ra^ch, tOttüKi, S. (Iiri. 
m . . . o|l de mLierGn doeg msikea aeiieu i^auo 
igB booiDEt). ... atuods aooh beschot ncbter 
gralwcere, O../, r. ff'.-/ Vogag. 2, 12 iT. 
■M pUali bevcïlipn, d4x]r «MaitiDK or door 
vdaJigiD|fs<rerk«a oak; vaftk in het pauiaf. || 
laai. Weli wue eiuLlt)!cbereh( en dickbeaneeadc 
Inafaattea *D<ir tgeiteli dervolrkeneeauelegeti, 
pflirf . 1 , 9. Cusar . . . deed daar eenea lonn 
^^k t^Q werk Ce heacbutteii, uatiu, Bixt, 
^^Mrt middea «ID de ?riiu«nri;iBcbl, aati bet 
i^^MD faoreo lenQiitiï besluit, IFÜdteA. 6, 
n* wrida, met eeiie floot oaif^n^eaen beschut, 
■ io Tatf. Afut. 6 , 436, 
tMadnkeld: iemautl of icti bevdlitcea tcifea 
Mtwatralen, itiiF^ *iak in bet pas.Mer, de tbaoK 
nw m« opvattiag. || Baehut Ittrjicn, itPfitigd 
»md o/ ttt of ttff*!» Iteids ( alt teAmpt- 
Ito; .... bêaabut loot gnrc wiadan , TONDEL 8, S48< Eaü . . . MaAtel , waarvan ia«n 

ri|; bediande, om, b; r^nagtïg weer, da beate. 

l^TealereD te bwbutlen, HBKKU.rr. X 3. ü, Üff. 

Ëtü vcrbemelte van f;r<tea ü! rood laken , aaiit 

hetwalk men voor deiotmeatralaD bHcbulii., iiAArMKa,.[ 
f al. 1, 14. üïene badateds .... ^eaoailua roor kouda 
of Toor mud ... bcMhüt, LaDaoiKCKlTi. ÜÉt prieel, 
'I w«lk Ugea 't loidan lag en, vuur den wïnd be- 
Kbüt WOB. ï, 2fii. b, iéi. Ia baar rwden |i'laïd 
gemkk«Id, locht z^ . . . ëcu bcscbnt boekje, voeu na, 
Jmat, 3ft. pen iwartlioiiUi) . . . utanJerlje , waarin, 
onder ^la« bewbut, itja iiarnark kou hangen, lute- 
Lliin, üopAie -SiJS. 

5) Ëeng plBat» vcchtBndem^ze verdcili^eu, Ihani 
geheel verauderd. || Dner ia de v^and lelf. lak vilie^ 
aa boveo toe. En aal eoo ïtatg ick roagh, de kluualer- 
poort beschDlten, tohdkl 3, S^O. Uf Vio«' Admiraal 
( dede] 't Casleo] tcet tidor opayacbeu -. atatr He van bin- 
□CD gaven roar autwoorl , dat •; "'t Cuteel tut op den 
lestea mao wilden bnohntten, Begin a. foor/g. li, 86 i. 

6) Eeue bymudere Termeldiug vardieat <9e uitdruk- 
king siJiK boelen iiachatlim, die ei^finljik niuct be- 
teekenen: tijnc boeten inwinnen, lorgeo dat men da 
venchaldifcda btwiea bulaald krljj^ti fij^aarlyk voori 
i^at zaken , ijjn gewin behartigsa. Tbaas veroudefd. |[ 
lek bescbultea oock wal te degen m|in boeten, Geea 
bofs «OU elcya of iek niiwitet beato<>ekeD {ten Igitd- 
looper iprtfkl), bij v. vi^txn , KSuchitp. 1, 197. 
i, W, Waer woqje naeu!^ Dr, J. Na de cnarirt vm 
te bascbuttaa ntijn boelen, 'i,, UÜ. 

7} Iemand tiT iota afwertn (verg;, lat dxftndsrt^ 
dat ook afwtren en öeicAfrmen Mteekeat); tllRDB VM- 
onilerd.JI Denckcnde datter ^Dadcr mw wordt beaohat, 
fiaaïiBEB, BrM. 164 Met vlIJt am aulcka Ie be- 
ichnttem ira,ohteD, 169, D'inniKde il nuobt'ren «i 
Dut, D'AroiMde (wak veel q^oaatA bCHliDt, beedeko 
8, 94. Oe ilcde van Hollandt ..., een groato macht 
van Volck «cri^adert bfVbendE. ijn getrocleiL na dar 
Orjuda, om te beMehulten, dat xj (t, w. Vroutea 
Jaeoéa) niet verdior in IJüIlaudt en quam, HOKTeBOOH, 
Betehr. v. Oudt Zaaiidn* 103. UiBTinede sy «n 
ycfelgck Khe.wacrsehondt cnde beschat ^n acbada, 
PnV. •. Wttlsaanden 318 ( a*. lAl?). 

" ^naa van njn l«T«nl 

B*i£huttvt doch dp ichftdc, 
])li mjr irsti-liocip TOOimU. 

naanaa^ 9, nsï. 

Afl, Betckuttti, iaehitUfr, iMckulling { Eie die 
woorden; Brtc&at f lie ald, ) ïi reeda vromer afic?* 
irJd van den uaderen Torm BeteAudden). 

tiianaenal, Bttchulbdom [^tX. uwe rechtvaardip^- 
heid, Sire, die anze impA^lfl/Qilv^ ia, moeten getUB 
enveldaderK naderen, onwaardig rist t^\.w tukkcD lioh 
over hen uitbreidi^n". bild-., BijUr. Ttmalp. 121), 

BESCHtTTTES, mw, m., mv. bfttkuUm. 
Ëen bcrtehartntr. rvdder. Thoaï nsfCGDOCj; Taroiiderd. 

I ) V^an fiuil of ïBD gaden. |'| Ghj Boscbgnden, 
betabotteri der huialieden, tondxl 5, ?&. 

S ) Van menanben, || Gojyverighite belt, Bocbtitler 
vÉD de Macgbt vaar 't gTuwelijck gewelt, TUNIISL 
4, &a. Meoenaa, xyuen brachutter (t, tt, ds» Vir- 
jiilüu), ter eere, C, IS. Baraevclt, 'elanti Voor- 
spraak, . . . DeschuCleT in den noodt, aoo-AEXT, 

3) A.la ja^nlenn: een wiüdhand, di« de ovsriKB 
hou den van den itrik belet het gevinjiien btae te 
«cheurmi, en die het meeatal wk apporteert; hi-refirr 
(vïHSTia ï. WL'LVXBU,, .Pr. 64), 

Alt, Naait igdcAulitr vindt men tn het vr. d<> 
leiHfMffr. II Beschut (itera ^ Kj . batotut uw out geijrieht! 
vailDib 4, 41ta. Da liefde ... ia da beacbuttttr Voor 
rampan ou amart, arajtDaw 1, 143. 2011 BESCH. BESEF. BESCHUTTHTG, mw. vi. V.n afjcAntrm. 

I] Eigeal|jï. Beacberi&iag, iKiraring'. || 0?er bIIm 
wat hecrlick ia, >■] eeue txAch-uttiD^e treiKEi, -/m. 
4. B, tl«icbiittin§! eu bnailbiiaiiag vi,g de g^iuEoae 
rudt, DiBBBTZ. Jfi/»/, F'dS, RT b. A\ iiail mtn . . . 
ds beacliDltiDg vid üe Ttr vooruit apTiagcDdv luifel 
geoiit, V, LtWNnp. Sywp. 21, 130, 

— Onder (nf ia) immivtM beiefiultMf, tblM 
vrcini); af niet uieer in gebruik. ]| Sinon anl^luDt, 
ciDder , . , besvliuttJDge d*r Oodcn ^ al bKimelJJck liet 
buutoo pun, VONDEL E. 166. Ghj' ]iiiifl1[ dcr maegden 
en j(ntgello|{eii, ... dia ooitr de beKhutlinj^E. Aee 
DcÜMtifl üiine itut, 6, 649. God AlmaclitiK wil 
U. E. aeneu tn i^ae F«dËrliJli«bea<iliuttin/c, bbanut, 
Dt Groot 23 L 

?) Bij (jrarilrBcbi Iets liiat i«ni&ad lb<»ohv.i, mh 
buchatjiel. || Htl duoTde aitt laag af dein EWBlike 
bncbiilüan; {t. m. dg deur) «iel Ier ]csn<iCr in ta 
|iiof(e y[i den v]«t, coNeciBJtcB 3. 27^0, Eeii)j[riwa 
regensolierm .... -dst , ., , meer tta wAfto iett«ea tc^eu 
siccbie betalciB, d*.a ecii« beschutting Ig^eq den afirc- 
lijteii repen, nicRniaiNN „ HlKit l&B- 

BESÖHtJWEW, b*dr iw. ww. lu bet Mul. 
grn-iiuii ivERDAU 1, 1014), cd ook later nog itdI 
ïooikoiuenilu , rit aijieDgeg gdtiVstMude met Sniw 
KM. Il l)it do iDBuacb nimmcTUEer wttt Hit üDfjduck 
hj be^cbuten ibI , vonbel fi, 4GÖ. 

BIjSIBÏ' — ttildeu BB7.Rr — , euw. oai,-, betmv 
biitcfejt bij Rcbryvirs uit bet liE^ln deicr eeDW vrij 
gewuoa, duL'b tbaiifi anbekend. Van Si-jf^en (licald.). 

1] GeniBTKordiiig, g«voel, beRiLibgu vtta ceU. 

d] Gewuifd duor unc bepalian; oiel vbm, deninbood 
«na li«t g«voel aan il ui de nd e. || Een vcritstiJiah . - 
mi,u, ,,, di-e i'ïelfrfï ghe["rpeft heeft, snde daer «ao 
al ivcet b; bea«ffe node iU[geri«ntic te spreken, datio, 
Tl^efut- 77. Hel ii diui mei sIIe Geulelijke be- 
■eifen; pbb Gi>d, ¥4q WaarbeW ï» 't nfj^ctrolkeue; 
en dfli ook vsD lohaoa «o ïolk-amiDheid . bilr., 
yerA. esBT Zedelstr en:. 164. Dat ^evipei van suc- i 
EQtïie ... veTTulirJil ... alle bfitelTea bbu 't ^md 
buiten ODÉ ii^ bild., Br, 1> 93. Vaar dea mflonch, 
... die TBn Gnd, van xjjuen pligl ... uog eenijie 
bi!«elTen op hflt bBrt draaft, v P. p*i", ia^, 1, 4tl4 
( Ziie ook B, I2U en eLleTA). ÜAsr Tertrooitten ods de 
levcuili^e beiclFctL ca ïndrukideu vau Gud^a ^iiade '\n 
ChrLitua, v. iiZKOBt., Leirr. 1 , £34. Eene kcnat . . . 
iIJG t . . ile licl aandoet dooT ecu duiitcr ca dvr^pend 
büKcF eener \iiii>^tit bchucfte, objïl £47- Z^.ne gade eu 
kiadcren ToecjidEa, dat hyi, die onk od nog.., op- 
^ruinkd bleef. .^Mn beaef had tan lynou tocitentl. 
VBtaans, Hu/. Sfiiii. 3, 281. Dan munt Ait ander 
beief hebben van lüi •fif" oudtriteKbiktbeïd , K.Zn. 
4 . 107 Uin TBilbEÏtb . . . van wil , dat be»cf Van pli|^t , 
hitwelk wij ...ia Dake prueu, saKa.. v. □. bbikil, 
Stttd. 3, 42G. Ik doe het tFUiLer het drukkend bï««f 
laa h«e Invaar, vraaraaD ik my bliMitiiüEf, viflSIBINn, 
Htrin». 3, 130. Het kinderlijk ({GiiKcd te duea over- 
itrtKiniGD VBH bGl btaef van iceluk ca genot, bbkti, 
C. O. 9. Het beimnlljk IkcMf van ctn A'tdU'E^dBcb 
lisHgeToet , LortLiNa, Sopliif Ü77. Het raag beaer 
van ieta dal anderi mti dan hij gc^ruomd en gebwp! 

Ii4d, BaaEH, Txsee SpTOken 30. 

j) ll« b^paliog; 'm -een iclfnlandige bijiin, dikwijti 
Tooriifg^ui dmr ff e»» || H^ had er fEta be*ef 
«au hoe anhandi^ bij «-111 Kc"'i^**t- ~ „O hul iraai-De''' 
aiitwiHirddi; NjiCuIctlï, tnel bi;t innij^ beaef, dat ï^ lich 
lot nitmaad bttar tm raad koD wtodeti. S. Zn, 4, b, 
llDurd rtiiiiceii via het bucf dnt ly fiarc kinderen .. 
nn araardige opwediufC acbuldig «ai, bvüKRN QII>-T, 

C) Welk gevoel mca bedult. Iciii ook op andere 
«iJie xi]a a«qj(diiid, df nnbepwld worden geUtea. [| Hannfl «terkn kragteo. aj a , op dsl 
en xDoder tocm of tengel, BBBSOKr, 
De ligtïiunige JuageliuH verljcat, helta» 
Ijne nunadeukendhrid. Blank. 1, 2i9, 
roaread driftvarliefltia Venrarde tMn ïi tl 
eeavoudigile beseffen, BIL&. 10, S. & <lal 
llngen , die i|j voordragen, aiat op dDid(3{l 
biMËireu ise^rnnd v^a, aiLD., Oie/ifi. e» Ti^l 
Naar verHtandElgke boteflcn baudclcn, ftlLD.i 
2. 121- 

— Gevolgd drinr «ne onbep. w^a Bwd f»J 
d«D lia TBu neïginu;, beboete die uieq f/t) 
haCgeea de bepflling DL«m(. |] Uut had-i ri 
tieh te verullen («gen do a*«rii<l(liidar. Ml 
B, 181. 1 

3) Ipsouderbeid ta«ge[iBs| Qp het gïvoelj 
HQstijjn ?aD iemaud* eigeo pcricHD, en e(i 
iDtufiijn ■biciluut gebruikt. r| 't fieaof kvioï 
■erg);, BI1.D. 1 , 4S. >i 

Afl. ÈHffOBi, gOBD gevoel, gecnt Tij 
«SD iet* hebbeade, ofwel f,ota bci(iitti|tu< 
(, Kindren ,-., BfMfiQ"* nag van laef 
6, 20Si lEen geroel- of boeflooie kloon 
Br. 4. 146), ] 

AamemBt. Füc^tbeje/ (aio ald.}; mZ/BJ 
ventarkte uitdrukkiaij; roor teu/. bowiuM 
komit vin cenen gecBtcl^kn vericekt oVeti 
f^^^i^t;/ TBg oanaariligbL'iil b{i alle rcchtsïni 

lielieii"\ L OTft.m o. Süfi/iue hS). | 

BESBFFELIJK, bnw, en bgw.V»Bi| 

A) Bpw. — 1 ) lu actiïvea tin. In | 
Ie tieiuen (lie d'C Saeae^^tJ. 1 

2) ïv paaiicren lin. Waar nee mbaar. || | 
^d'fmaffinalif"} bekeQl «Ue bc^etTelijcke I 
?obl|)cke opirerpseltti up teae rmaniere, difl< 
Ujck is, DE HircE , Boe/. 264. Beu baadt 
gevoelick DierrktcKlieD, I'avid, FU-McAp. ] 

Lt) nyw. (van wjjïe), Z66 dat moa iet| 
waarueeint of dat ieta itnidelgk wurgeaoin^ 
Das ïprecvt PliaiaB hier bT, Her beteüelOf 
ApiMUfe. 340, ÜKo ütevr^ita, hot en wai 
beieffeliJckit leervn msjch, □.aviD, Wasrtf^é 

\ti. Onhnrftlijh («ia ald.)i beteff^l^l 
de icuebiktheid om waar ie Mmea f^^Unl 
beeft i;een ht:iif\iH>fid", LVtKEM, Oit», F/r| 

BESEFÏ*EN (D, - vrcwaer ook val 
tkji -^ , bi-iir. en sojng wederk. »w, mw^ 
al«rk , en ook ju de 16'^^ reiiw nng wel mct 
tyd h/ie/ (in plaats mn een meer oorapli 
form hcaatf , waarvour mi:n aelfi in da 
nug eene Nikele maal i'indt hftof'\, eo dedl 
MuL. htlt^fn (VBBDAU 1, lOIS). I>B#, 
men aaii beC begin vau hel wuord ecoft ■ 
wachteiL, ia te verklaren nlt de «nalogie 
onltfffn, ca iJijfen, oïid. tc/jan, tebjatt, 
747), il een praeBcna «»n deictfJeii vorm ri 
don (taai vindt mtn iu lat. tafto (very. t« 
rBAMCE. Efym. fPiié.). Th>Di oog ^eehl 
eaketa beteekenïi in gehrujlc. 1 

t> leta, t. w. eene aaoduEniDg of datgmt 
aanduoninit te<peegbreagt, amakira. |iri»tfl 
vinden. Than^ rerundcH. || Tiind'ort dat ial 
b»ief £d viudick nnake in Eten uft drilMlM 
iinuTf d. df. SC. SehtxjB. litf, bet ^rief, iM 
beaier. lÜiicl mj niich ■ ter ven , DB raaTBLl 
49, Diet h«bdir /ruut verdriet betcvtn, &9.>i 
belpick mjr «etv'en irt j^itve , 1. . Üan dat | 
aca t|)«rikcl bcaicve. pe Caitklkin, Bal. i 
|b«efl) u genade buev«a, A. BIJHB HS,\ 

dacr door aoo groot herl-H«r beatren, t. 
Bucol. 13. UacT hebbc ick «ulaici «nde ruak 
wiiPT» 191, BESEF. BESEF. 2014 D penooQ at «nc ( (toffelqka oC ooatolb- 
ikood WardDD^tr aadcfvindingfkakr^fCtd. 
«ld. II Dat wu da liedte die ick oyt be- 
«■Ll, Oeid. Sm^fir., toL Ui. Noyt 
U nüek tea ifti ALi iijr di,er beo be- 
utTKLCtir, Li»d. Cl. Vaa Cer«t btlbbea 
jod iMacntn, Pallu Ei«(t ie oüuen eenl 

n. DB CASTKLEIH . liïiut t. RAtlOf. 20J). 

iiDcrk«a, gewaaiwordea , keitDic «aa ïatt 
opvatting i« üiel alt^d daidalijk ouler- 
4è bet- A). II ZQn ^B.iiicctiB.p bcsLef ick 
■dCBB , DK CASTsvriTi , ''oiul V. Rif'or, S, 
M «■ MiKm) tempereD eUk aadM«a xoodt 
subb., 98. Nu al;icreetat bcbbjck wal be- 
btUm tui litii« doet druf^ioh kneu, 1TB 
Menen hfbbcn )anghe btiefen Luthen 
Buns 103. 1)q nurhe^t hier af oi nu 
. 166. Hm ie üJierder ■'«m .... Ho« 
pil ea MbaonhEit) lagh , hoorde «n beaief , 
«Wy. (^ fii^. 10. VicT toctMcnjUn (Jbristi 
! ftOnt, Ue twee dte nerjen i.i0Di!click 
k UUKLiN, f. d. &4t'j\.'. W%. De ^edea 
Dat (»Ter al de maa bet wij^cii overtreft, 
\h, Ala hy de gel eeghEitt helt Jst Teilen 
keenie bj «wt., hooit. jV. J/. 7. Welke 
bcMft van d« ^meente. het qaaadt tot- 
« deed walckeren, 81. JoajiJiei . . ,, «f- 
i WMtfen Vtn ecretitoleü, die ban te 
hm, VOMUKL 10, 7^' 
\ iiLD. vindt men bat wiKird aldui g«- 
lut iete tt^iRtliJka al» roorwcrp: in de 
kaa bel niet iqn voorgEkomea. || 'k Wil 
' ^mh rnrraMeu Zonder dai hj m; beaeft , 
. De doad«tetk dringt in 't hart eer dat 
MbR, S, 131 [vat ook U, 05). 
duigtwiJ ««irifl ui«ii 'vXi wanrnwmt, 
mkt ia Mae b«p«liD^ met i-oor. {| Heb- 
n levende Traoire beieueu De beelde die 
eaobildejt Daer d'kuea. u'iiKEKi. Soomff. 

jor «eaa bepaliag van jteiteldLeid. ]| Om 
■datd laegheii h b«ieuïu. decastelciv, 
tof. 21ttt. Ofth Heer*, n liefde i* meerder 
B.jj,^s 8S8. All aj m; niet ■lIcaaeLijck 
Br «Mk t'eeoeiniutl ilum, eude soLder 

■ K>0 tni.. uk BUCK, £di^^ 10. Djd 
^Otm, beafH^en herderjcke op eode neder 
imr tfnt itardiepinff'j , weïjitb 23. 
wJt lich vrj begeven. Die vaa moeder 
«en, outicuiza, Proêfi!, ES. 

h*Lt, loi? CFooC VAD Diwin en riem en lof, 
r Im I laiTMir an Iwtbh» ta bnaftiin. 

TüVfill. e, iSJ. 

■otirtJTcra dar 1S<^' eeuv itaat émantt 
en eenigaiiai pleooaitiich rooi ^r/a (verg. 
.010 1. II De iiaetdMt ... Eu ra^ ni^t b«- 
Me 10 Biraer AU nnt., lïEaiBHT 6G. 
I Tul i^raciD , wieni aaense besBoeiL Ëa 
ita, li7, 0i>d4l diKT u tnaflvep, Wy 

Kit. *y V. TLOT««, ^. OifWiWiÜ. 
t men h*eve» kebb»^ voor Mh^m . 
iDAU t. a p).}. II lek bebbe bageo 
elaej aU den robijne, lek ]iebbe achen,, 
vna beaefeu, lek faeo rüclteeiicuachtich, 
4 18. 

10 datief al* bepaliug: inaand raad Se- 
ban lien wal bji moet iota, htm raad 
Mm. II li. WUt taj dan rajit bucffeiL. 
mort, d»wjl ghj mj Jui bidt om goedea 
luckt mj dnon vond' jheraedtMem, Dt 
10 fa". IVO}. i) lelt begrypen, sicii iele Terklueiii thani var- 
nnderd. || lek kan dan iprïngiiloct raa ilcn lantatroom 
uïei beaefleu, Vondbl II, 4Q. 

'1 GflUI [11. «. dm ki'ndsm } t* ««1 onfffïnii 
HMiF dM dkunro sSn •lenaa moei, 
Pal kan I9L uf» beHffan. 

Etitn. i. 1. 195, 

6] Ista, 1. ir. een wootd, be^pea, ïerslaaui thin* 

Tcroadeid. |] Sj ko*t geen enokd woord beicffen 

of lieiiiinea, buibbn» l, 5Q5, 

6) Het dnideljjk gei-oel , beMf, lan ieti hebben, 
beit(| nl of niet boichouwd ali eeu ge*[il|E van ieta te 
begrÜpcD; de thani :|;ew4n6 opvatting, || (iby i^d *h1 
wrecdoT dan wilde dieren. . . . lek beseft ]an);h so 
br«ere, dk caaTKLiiiii , C'imi/ v. Rhtlor. 164. Uie het 
vtxltyt» mimt bueft, ca.» 1, iZ'ie. Ick leere elck 
auotlota wil beseffen {Tifeiiai ipreakf), TOHDïL 11, 
14iit, Wit vennaeok kan iak vau rgrkdom hebben, ali 
ick niet w beuSe ryclt te wecenf de obunz. Bank. 
2, mO. Ü e«D 'denkbeeld tê gEVtm van de amBrtc, die 
ik loeit oadergiiJg, ïa mj voUtrakt oamougljk; MoedEra 
aUwu kitnoBD dit beieSeu, Burg. 133. Uie, lloogit- 
begaafde Vraow, aw waarde niet beaefti ailo. 10, 
412. Uat li:ü . . . uiet meer w«et, wit b^j daobt, ge- 
vcwLde. beiefte on imaakte toiia hij kind waa, bukts, 
C, O, 11. Hi) ï^ my ïtijf ia 't ^eikiit, om ni|j al 
de ijjljjkheid ran jeie Jobatjjding te dcwu be»eflen,7&. 
Ëflii vaa dtc iti«i)jeheij . wier ecui^ate levenidoel geld- 
winneii ach^at te wezen, ea die geen aador IcTxnadoel 
acbljnen te beaefféu, bleegxi 16, 49. 

UI* lelXeai la den «tiJ«i«] il4i. 

En jt-ab JoaL tetioouhetal vïail, 
BaaeA de utre i-cbDciiihBld niet tut. 

T. «Lman i , H%. 

— Brt v^orwvrp ii nitgodrakt io eeat «fhaoke- 
Ifjke vraag. f| De aoldaaten, wel beseffende wat den 
baliterken zon reklylc nia«kte, ichelden bem, achelni 
<wi,,uoorT, N, ü, 483. Dorii .,., Die niet béxal, wal 
dal het mogbt htdoyen, hooit, Ged. {in H^rtkeit, 
a". 1971) lb6 (ed. lmmhihtï, 1, 188; die salfa 
niet), G; Keht te veel veMlaud, om lelf niette beaetfen, 
wat haer vkd ds redon ïj, Leen, 7, lil3. 

— lUt voorwerp ia uitgedrukt in een b|Jiin met 
d^tt, II p9 Stutk linde vao dien Vorii niet geuoe(( 
verlicht i^nde, om te bereffen, dat mz., ae bruin, 
Rfutn 1, düa. Mbu beaeft duidelyk, 4flt ilc np d)eo 
lijd allei <DD nsuwkeurijj oiet opoam, v. Lknvip. 
Bom. U, 42. Ii\) lieaeft niet, dat «r andere ... dcok- 
wiliEO kunnen b«ila«a, dan die waqriii hf) ia opge- 
voed, vcHSBBiNa, Merim. 4, lei. Hij begon te be- 
aelTefl , dat h^ het nomogelfike geloofd en gehoopt bad , 
ESRKB, 'furet Sfiroimt 4>0. 

— In de middeleeowea wird hitefen ook wolwk. 
gebruikt, in de hier bobandelde opvatting (lie Tl>- 
DaM 1 , 1020)- düe oanatruetie komt in de 15'« lenw 
nog wel TDor. || Die van diiechdeu o;t bjier beiieuen . . ., 
Die creghea iloer Cfartatum o^t couaolade, Genl- 
icke Sp. 04. 

Ad. Bmf, i'nefrhjt, bttef^i^g (ue die woordeii ) ; 
ieteflutaF (t\t OKBHBrBaABjI. 

— Het Mnl. bexit ook loen afgeleid causatief tn- 
toevm, iixa smakea. en vandaar bnorgm, naarnede 
het door KIL. wordt gelukgealcld. In de 16^1-' «eiiar 
«ebter Lomt beioinm wel voor nageooe^ In dia fÏD 
van h«M^tn, onderviiidm: \\ Altuoa om a gept^at 
lieti ick Voel Terdrieia geleden met craiick bMoeuan, 
1. C111IITII.B, Ovtd, Send/br., ful. C JS. Om dat hy de 
doot heeft moe ten betoeuen. fol. Sii. 

BES EFFE W (II). Zie Ti-TENa. 

BESEinNG,inw.vf.,inT^,(M/;fnjrn.. Gevoel, 
beief, hetc)) van sene bepulde aaDdaeDiag.hetiyabio- 
liiat in den lin van: bewuati^n. Tfaani in de. lavende S015 BESEF. BESLA. tuü vcroaderd. |{ Ily (kre^J 6«j] imC? hnffftog ., ,, 
dal de ^entcbt wemlt nieti h&d, dit xyoer VuMt... 
«Bcrdigli nu, V. iloOoSTfcATSK, Lgf. c. Ouduan 46. 
V«a mya eente biiielSii)^ «f (<j. i. can inijne erofgii* 
Jruffd af) mj loelteode te overtuig, d*t 'er een 

Jioogei- Migl «■*, die »lle» wiil, V. Errsn, Spgcf. 

a, 76. Udh l)>e«GfOQ|;eD vbd Je CroddeLjIcr Weldardig- 
heït, iisicvKT. Br. 1,80,61 HlcaCin 'i aowllijU üarea 
uuht U nfig beaeflin^r avKr nu., Hitb. 1, I U. IJen 
moed, >ce1kci> hf) iu de buefdnic Ei^Dier inacrkijkf 
wuriie putlcde, DtLCRoiX. Morgfwd. m. t. a. 77. 
Do bueftng . . . harvr ptiobten als n^a en luoedBr, 

UBLCROIK, O, Q^ L. 30, 

HESELOSMANOS , M» iüitn varro *(M:r het 
mcor gciFoue Baie^uimanoi (lïe ild); d« ^ ii liieT 
iiuripniiikBlijliGr itu Je ^ ( bttSjuBDirlu ww. i» ^pjer]. 
Snniotmanoi ilut bij stailtiiu «Itil (xle boTSU kul. 
lOlS. nnar Jic [lEiita ia ■■ci|2;c1iiiild, Icn onreohln 
niet JiTi vorm iojr/pnftiiww'). 

BSSIJPSLË^, Wlr tw. ww, BcJrupp«leii. || 
UmjIppII ïiiu . . . bloet, ais t fH*ND. 5. 

JBËSIRGELEN — uuk gn[i«M BtciKaxt&n — , 
bïJr, m. «w. Van Siitgti, gordel, ook 0Deij^[il()k, 
Vtiiirlaar dal brsingrltn belcekeal cvtTaig:ni , omtfeTint. 
MuL AirTÏia^Wini ( vutüm 1. lOM). Tbnui vorouJcrd. 

I ] iAtl ceoa pluta, md Udi), mq *(ilk da loar- 
•rerji, en als aiidarwerp dal^ena «iC cc umhcon li^^ 
mtiul !□ het pusivi- m [>B Stadl Lfl^de», , . . mnt- 
nmne bu^ogliiil't lyuJc mnt onUlbkcfo Luit- hu ven oflr 
Tliiijucn. oRLalu, Beichr. tr. Lr^d. 3. Ite Stailt, 
wolckr Ujdt ... UU do ooat-iyde Mn '1 E.ylanili:, 
ctiJc in ntotiiii ton attl boaarhagion bt>ctiijf;clt , dalj^.i., 
Bet/im e. f'oortg. Ift , R3 A Waar lyn ile . . . BrncUrL, 
Haipstu, (Jbii, en meer mdere, ilie de Vriuea 
rondum bodo^ldeQp trtLLiHK, Amat. Jrt. 1, 2bl. 

£) Oagemoan ia tcrapaiaiDg op audere »keo Jie 
<\-Kit itU wordsD ani]i;eren. || IIkct oogbjes, .., Bo- 
céu^eld mot ecu Icraui vaa dicble en «oiaUe baercn, 
sraaras IVT- 

i) Icmaod oinrio|!eii, fi^iinrl^k opinvil tJi^ hem 
beMbarmao, ketn bevciliKea; trct lEfdiaam. ]\ ViKir- 
•[Hied bad hcrn bisr bwin^bell,, EiorreiBL'a 61. 

4) Iemand met vijandelijkB macbt uEnjiDfcehn, 
iinlaitcQ. II H}- ... B«iiD§;«lt ... Je aUd. macvkl 
idiantaea en bëgraefl, Pkbs, Luertlia 4. Beciugelt 
«n buet den it raatje he ader iut rnul, bbkdebo 2, £5-7. 
Lln i(ciDa1ia Krcüao ...,111 uw kinl Aakaen .... van 
GHïckach» troepen ronUim bmngelt, vuT«ptL.&, I7&. 

&] Zeer gewoon in de HjEuarlijke u[i>iltii.p iraii: 
bcla^iciii ftif. lat. ciTetunvtrurf. |{ Üc ftkene die . 
van ïboIb fjniid(n beciutteK lijii, cuDBnHïWT 1 , :i22 «. 
Kujiclieyd ran baer tiuuu cagh. ... Hocm «au dit 
baatorlHÏclit ( t. w, Vupitfui W«rt bccia^cK, voRoaL 2, 
lilS, Hj (I, w. O^vmimm) vjnd lijnc eegeniMl . . . 
iiwt e*n' bdop Veilimfile Jryen .,. BcritiüelT. ed om- 
hrjat, ï, M)8, 't Leven , ... Hc^ingelt.. Tanquaclea, 
I^QT J , Ï7«. 

— GcwMtelfjlE, b.T. in GelderlkaJ, nog wel in 
([fbriitk roor: iemand beJolten, 

BESI3SEN, bcdr. uw, ww, lo inmitentaaietnl: 
iemaod bedriuken, ilrtiDkn) maken, l>e Btytnalo^ef'liË 
vrrklarjng ia niet bekend. || KiJ moetca hem biaucu- 
nwpea en bttiiien, v. iKnnEF, liuai. 4, 14D. Wy 
(aulJen ) . . . hem venaliieDa radicaal Lsaiaaea, K. Z$s. 
t, 34. I)e kan rankte la^^ eji da fiachtci - — bcaitt, 
V. lEOOKr.EK i, &S. 

BESJB. 7:\t. BktT (I). 

BSSLAAFD- Z>e BasLa.TKN. 

BESLAAN — da«rnu>l iu Ürabaot uok wel 
■ KILadEH (met a iu ili^n ifjienw. l^A naat analnu^to 
*an hel aerl. deeln. eu het nnaerT van d^iu ver! tjjd)^, 
badr. ea ou. il. wn. ; httlaeg, lutft i«jlmff*M (in de oaJerf taal , «n ua nog ia Vtnande 
hinl. ifiü^ (VBSDAU 1, 10&3). Vu 
HH. beslaan btBÜ ecu gfOot untal luileekuilll 
naarvau locDmige ia het NederÜaadacii ^ 
midildeeuTven oicl uf nageowK aiet meer *er] 
digd lijn, maar aög te baipcnieu in liet «d 
Betlag ( ite ald. ]. la de (egeuwixirJige taij 
alechli eakcLc beteckebi»a«o leei fiewwia. , 

1) Te^D icQiBnd at icta aan alaau, >u*4 
raken, treffeu; Ihaiia verouderd.. |J Ü lieht, ^ 
Van huren ua^ be&Laeo , , . . Bewurt oui I 
HICHanii, Ntdn-d. Poem. 16. | 

— Minder eïgealijk. || 't Sonnetja ... U 
Berden tnp. Met zljn li«bjM. bkbdxui,. Lid 
Wiag WBB oEia Tcmpol-txr, fuart waren all q 
Geea be'e.,.EQU vat bet 07T bealHB, jj 
Fmnt tH Min. i, i| 

2) In de rerloakundc. Een vrauirelyk 4 
gelxMTtcJeeleii ■>aderri»ketj , imdtriTaa.'i (al 
kal. I4K4), t. w. b|j de nadereDdD gebootl 
jong. II Uaa betiat de Kuebcl|ier ... de Koi 
ftla men b«t uoeoit, hg ... be«]tat d« Koeï 
(« voelen of hot kalf wtl uf kwalyk W dl 
lit, BERKKET. N. U. 7, E&4. L)c Itni^bdd, 
heid tU glibb^righeid VH1I da kü^k «B 4 
(maakt) dit bealaan teer gcmakkfl^k 1, Ifl 

i) ) l«t« bctlaan vtei de üOffo» ( die bcp< 
loma wc^), Let oug er üji Laleu cellen >hnl 
tiiaiia vcfDuderd. || Nauwtlickl Looft hocll:' 
ÜEbar]! (t. w. itaSc) Ata hoogea ...lef ^ 
bcBlB^heo met <yn oufhea , Ofl tiu. , Toacfl 

r Onernidrlll.cli abclal tao i*»* e^'kreti* X| 
pflft l30filltG|iflD CotLlagh B^^ TerwcDilerïiLfK ^ 
[>aeD bf 'r »■ ti«ni]eM iceick op ifuen •Cn>4 

TOKKBL 1 

— SoD» ook ia locpiiing; op bet bttUt 
DnTen: icti booren, aaaliooreQ. || Allier iol 
kraocbeyt t« b*dde lignilitndc , , , , het SeC 
en kan bealun gnx., DB ttnck, iftk*l. ^\ 

4) IcLa aaurakeo, raken, (reScn, draki 
veroodrj'd, || Een alaog, , . . dewelke nv llBI 
bociem doorkruipt, en dao weer andere datl 
ina|jHib« )iciliBn>eu bealeat, Ab Btuna, Wtlé 

5) Vandaarook: ia ayne aroicn druk](eil , I 
Ihani rarouderd. || 6«li liefdt ^hehul ui 
moet laa eeu Cbrii't'elicke aiele gbadDj'ri|[|i 
en bcBUehen werden, ut bbuhb, Btmi. \\ 

6) Ala jafcjatcïin: nuot Tour bet par^ 
grof wild (tbbbtbr t. wulvirh., Pr. 641 

7 ) Ken dirr vaatiea , thaai rentadord. | 
bcuitcloet de karjier^i te bcalnaiD, BUKSir, | 
FriEtuheA ^0. 

S } Leinsml aao i^a w<jvTd hoüden ; (haui *a 
Bnde bek Ia«.|(hde ^auum ... iJËh de La| 
naaniaBll dea meeni^hwe-rf, dat men die ¥B|I 
ephuDaaii1>ude,ni«CbcalBB^nh>d, Roon.j 
DaC bj Hhoorvoettc. êq 't betlBaa der a| 
■oo tredjrk eea aaubodt, Q2I. i| 

9) leiaand auulun, t. w. een roaa: lieM 
geooot of minnaar unoemcai Ihani reri 
'k Vryde g>Bi eea aea of leure daegen, ... | 
da drui&mel haell, bMlaqtcii, Ik irterd dk 
L.aKaxNntJX 2, 24:t. 

E*n Vrfer die (ga Ll«( om {evn tr(»>i| (l*rt ■ 

Or die ton earalED «na i^n «crute Lt«f wwill] 

Ztfn b«5d* rrgaall mvt Koelduiiclian truAMua 

Ttawaaa, Brü^ 

— MïqJer gewDdD mat een inan aU aoJl 
eeni vrouw ala voorwerji. || Z^ waeicbt YuA 
otL alaekt lint ... Ja < t. w. Xtl JAmoori) 
C«aa(wittj4i, uourr, Gtd. I. £84. 

10) lemud in boiUg uemeiii BESLA. BESLA, 2018 'éfm a^, dunnede htng liJn, duryaa lijn 
kea; Utau ««(«adertl. || De wyaeSaJomaD . . ., 

il TTHit bqig met vraowen wa» bwlngco, 
I.. DATt i, 64 d. 
et* «om rieh oeiuBa af hi^adaa . h«t niet ■.fiCaBJi 

mdw; lbaa> «crDDJeril. || Sou g; (t. w. 
•Uftiit tcAl^tnaofi hel al bfËlael. eq wilt'el 
■r«n, Ken kaït itan «ciiig Itint aier reohta 
•nn^ can 1, 415fr. 

}p pcnoDCtt of goederca bMli^ '^Kg"» i ook ali 
n. Jf BvKlaen ilen p » n é , pfreluilfre piyMU , 
"vvrv j'tirf. mf pa/fml aaioliatii-, . . . igquêt- 
tin — lUt dcBjtelj^i alk- tebEepeu , ^tcd«reu, 
ooca der Spjinjaarilaq an XfederlandeMU .., 
aodt bMtiigbeu «rerden, uoorr. A'. H. 1027 
MBien vcierC of m^I heeft d'aiDiracl Per>üu 
n IB adn' dienit, tONUst 'i, HO. Dit oicd 

ordne afhoudt, om . . ■□ alle de bifcnea 
lUchapiwu vau Vraakrrli. a]le de icWpeo, 
■ehappBa, jiuedvrva, «a HhuldcD det Hol- 

I fcooplaidu Ce b«»luLD, biundt. fJn Raiirt 
t RWD in Bagelaadt alle toberjnn liailt bs- 

q«i la meer ïijlk» l?ii (lurlng t« kouncu 
X72. Toch . . awe iïockerjr , . BHbéln^Ga 

li«t CD ordcniug vaa ilaaC, ounaAii, Poêzy 
iehcpaa beilatQ, grJietpen arieatcfen. uf 
k dieo'l ncmu, Iv^u irU der eïgEuaera, dotli 
raJclijk liioD, mntsjf, Seie«pj6. 481A, l-lue 
relt |]c H«r is ia a hiifï ||:evallc.u, cu al u 
l«i({lien. oaiK», Sjcrfn fioa/f: »& VVecUad, 

kiiii mjn inacatge!) davii beilaen, oboht*, 
|0ü. Alva uaiu <l)t der K'>üiD^'uue ia kwalyk 
hT Icretoiid allo Ëugclïrhc g'>ederca hïer Ie 
•Um . . deedt. naacH., Fad. HUt. fi, 'Adh 
: I, :t83: 9, 91; 8, 207 en velit aüdcre 
U Md bevel um het büldgeae aader cich te 

)F, «. H. lUgfH-., a. 475. Afectirift ïlu hot 
nl lu den derdco ^laganc warden gngt- 

HBiad oadeFNcrpKa aan eeus vettïlijke bè- 
ta £ra alftmwiieit ziu ^beel roroDderd, || 
. baalacn m; to de iccCleD l^ie de reden . . . 
llelt gn «■ bcliüil, HUTOKMB I, 307. 
londBi'heid iemand baitaan in etnt ioéfg ea 
mi. DL lil, IcdI- IQEI). beun Janrtn ilaan , 
botla ofilwei^u: lh>Q« i*duS)( af aiut mter in 

II In "eleke [imiibu eode verbcurleii detc^o- 
. . aullcu mrigeffl werdcD bckeiir'1 eoile Is- 

PkD S^-Liut. «■«*rM r>. Lt'jd. 203. De 
jlli i^'lujdcit beslagen ign. 210. Uogeoe, 
I tno^hten woriica ccnigo Linguttea *oud«T 
Aaaay . .. j^egnMintrl 1« liebbcn. ia 4e.., 
I to betlaeo. Randt. v. Ar^if. 1093^ De 
nr oadeJ'li^code |>«H(| MueiD ^«bauaeii , oe- 
^rf nf ia nrarp boeten btslAK^D, v. lknmef, 

«». 
9ta, dal men bedoelt, gaan vulimieo, nlt- 
>uu Tcruudcrd. || BmImI o «ïHeri; iek 
^^poor *t getMlccB, xiüorr, Gcd. 1. 81. 
HF..> Ma, i[ue dat by dijn berouji in 
VsBlsan, iinrraKua 9£. 
llr vntDiaiei] op i>r aan {«ta BDden. || Be- 
let Daeintielcii, fiijerr ttvt affiger» clapü. 
Met beulen dichl bwlacD. met oageli vaat 
Ot ■■rni, Kmti. Üli. De leilen bealeeu, 
hacfe tontboiiteu bindeD, witsem, Sefitfptb, 

• 4t ItMf ifêinaa. klinn. |[ Wie kan bem 
Nt Borv/) 0|r dl Iwal taii alle man bealaen? 
I I. «7. 

waam4 of IBta bealaitcn, in ïcta inalnitm; mk 
i hw iB tlHbta In xeex bei«rkt gebnik, || Aeilaat de Lever (t. w. mh «m CArioi) ta een Net 
TiD een acbajie, aodn bnaatae bjna gennerli tuti. , 
Kaocih, iT. Itt Knmti bcalaet iu 1117 <t. «-. in. «^^^ 
mand) teel Warfin. TtatcnuE, Braii. 134 Hj wnrdl 
... gbewrjrjiea ïn dea groolea iryilca biijck vou dat 
ghadierla, wonlt bnlacRben iii ««nea leveiidec kcrcker, 
IIE Ha.ltl>i;ïH, OoM. Wgiuai. 136. Geen kr}j:ileeii 
laeC deci nek b«ilacD vu iLier.iicba banden, tekhokk, 

— liuonderbeid in de uitdrukkini; imiAitdf infeeiie 
enkele roaat me/) ymvi Èeiiaa-m (zie die verklarioK* 
Di. V, kol. 1QI , :u v«iy. nog J« vil^TiJi^plaatMii). || 
Wa dal'a een Vrouwen-man, Hj waer weert datmeii 
hem iu 't gout bmlof'j^he , lian.d. d. Auteur. Q 7 «. 
I; benJ «eii jait»il vbq een ttiau. men behtMrd j»ii 

mol ^niid Ie bealaaD , a^SKtUil. Kraamt, p. Z J.tü. 
IJic een trouwen Kaeict heeft, dJe mag lij' wqI 'm 
Guu< Laateji bcitlinii, Óev. U'suamimr i , IS.'k2al 
/au iü g;<>ud beóJocu, mju Iceuaiiijr, iiae jnn dood, 
LANQRXDrja 2, 71. l->ie ineiii waa na«r>3ig iJat ly 
wienl ÏQ gund bealaagno, t. \%i. 

17) letd bekleadcu, gebeicl of gedeeltelijk Mi.ct leta 
bedekken. || Van irelkea di|k ... ft riiedeu beïlaeirbrii 
tiju met eeji' balve maeoe ott rsvel^u code d-e grafien 
v&d diea, Hoorr, Br. 2, dË8. Moa vcriiiiint niik 

uiel ... de retorten Ie b«i.laaii {of, lou als meu 

't wk DiMuit, ts harnaaaea) roet een leemicl via 
Lcemüarde «m,, HaaéiB. 8, 94. 

-^ Al» knipcTjCerm ^ het aaaclrJJvEn van liet ler- 
eiicble aaotil banden on een vat Ivrrg^, kutpkh, 
Tecknoi, 1, 84a 1. 

— loEondarhoid iu toe[ia«eing ap het bekI'wJeii tnut 
nielul, hetiy dit al nf niet aildrnkkdgk woidl ^o- 
naeiQd. |<| AI waarmca heel ld '1 «t^aal bëkluucken eq 
boilagbea, itBiiiiEno Ü, U8. Gsnel'l van waHcu, 
dnbble gracht, ... Beili^ {Kiorten, yir« bunuteii', 
T-ONDüL 8, 146. Ëen alan^ . . . dwera van een b«t.la- 
gen r44t K^pM ea Qverrtdea, tonudl h, itSS. Twre 
ichichten aebcrp beslagen Met yur, S, 2S8. Het 
achlji . . . dat de baorru Met een beal>age kiel duur- 
«nee, wïstubparm. Sfd, 8. 880 (viinj., Jsn. 10, 
196: Aeta/a). Tal ren rijik met lilvef beslaan dnnd» 
kiilnn, TiFOENB, Evit. ^fud S, SU'C. Hot porceleiueD , 
met ïil»w bgilagen oarhtliIaiBrlje, Kr Zfv. I. SSi. 

— Ëfi* bfihijen bijM , met (rotcat) kApci'cD hliiten, 
bueken en kuoppeu Tuorzlau; ook aiet angewvotv ala 
nidiajigleeken (lïe v. LRNNbp en teb ooi;w, Uil- 
ftangt. 2. SU), ^ Kerkboeken etL Üybela, . . . met 
Goud of ÜiUer rykljk bealaageu., üEaKHKT, S, H, 
3. &S9. 

— AVm iftUgi* tlek. wdk» atrop niet van taiiiTt 
maar van plat ijier il gemaakt, ea die om bat btok 
■luit: lebc^Alerm. 

— Ë)^i iftiit^M }Ujet. Mae töort fao ^llct- 
wiirmig btttlagmt blok: ii« JlrrrtB. 

— Ala term iu de *cn,p«n][un'le; Tna pn^thoorar, 
wier rin^'t-n eeue andere kleur hcbbtm. 

— Uij dïcbl^r» ook io andere (fcrslleii ili ij nnmiein 
Vin hdekieit, |[ l>s krujaen Der belden te bealaea 
met kraniKD, vaHnii. I, OBX, Het teerc breyi),niot 
blonde en brujfde prujck bealagen , 2, &!I4. 't Vc»r- 
houfd . . ., 't Welïk üe ((Jd . . met rimpcli niinni«r- 
meer beslaot, iTaBTta 168. Ue Heilint «al vcrryicii; 
Spyl WBcbtera om bet graf, e» zerken dïe 't buIlüD . 
1'UOT I , SS. 

— B>g Tcri^elgkiag woriïl van de beiriincra rcnrr 
iKekuit gGZBgd dat af) de lee irei/aan. || !□ bnt hoogitc 
gedeelte v«Q NoonlhulUad, by de aulken, die de 
Zuidaruc aau d« Vrie»che lyde bealaaii, nKHKHtr. 
,V. II. 8. 431. 

18) Abonderlyke vermeltiiue verdieut ittUan in 
tDepaa<iiug op plardcO: van boo^ieri Toonien, || B*- 2019 BESLA. BESLA. tiêta bet peerd, ei/taan cmkeare, caiefam /etrtuni 
equi imffulöf iitduc^e, km.. ^~- Veelen oaier faoeran 
. ..buluii huDoe psuden .. . ale^Uuude Toorpooten, 
-on lutca de BgtersUii odImiiW^ii, aKKitat-T, tf. H. 
4', £04. Gf) bren^ het b^debaiidiEliB [loard oiar dan 
ïmid «u lul bel apnieaw lK«lasD, r. LBNHitP, fioM. 
8, SST. lic fOü WëI lot t(jn, dat W mijne pHardEn 
by dÏQD ongwchuMea dwankop bo^ liet bcj^iiaa , 
COKBCIENCE Ü. 3ÏSa (ia TfiKtrere uitg. infagfn). 

— Ij] het ïalgcsDJe aproekwoord, tor «aadiiidiag 
dnt mca niet h»t omnoEeLj; kc kss rergeD. || HtMit, 
moje m^sjc, man buLua geen loopende pmifden, 
BftKblBO 1 . 240. 

— Ebh paard uU t/e hand (of vit de miVO f>f- 
ihün, i. i. souder den poot eer&L te bebbea T&j.tgeEet, 
«ila apr¥ckwoordeli{ik« aïtiirukkiag toot ieti dat buitco- 
l^woae behendigheid verei»clit, || Ng-bSc buKR..., 
l>ie een purdl ujter vnyst beilKn coDnes, maor nïet 
ter lonp, COATBK U2. IcIt n-il ura ^ea Bisrit btbbea 
JU C'Uai, Zo eioelcDt kaa lijje ïca peart ut de bangt 
buluu, AIKSTKBNa, ClOiU Klosl 8, 6. 

— {^Gotd) bêtlage» te» ijt tomen, «Il flguarljjke 
uÉtdrakking voor: good lat iets voorbereid. || AlJqs 
liamen ie bMligeo Ua yt; en ts lyn id ïtut, om !□ 
ua muüd groleC TOD^gmugcu te doen, dao »ader«Q 
... in v«richei(Le jaran, f. Errt.li, Speet, li, 146. 
Bwitgtea dat ouu jonge knupjc* , tj luuden nat he- 
■l&geoer ten Jt komea, B/ank. 1, 66. Itao iond<o 
w^ in v«e1 dingen . . . beier bcïlBfjea t«u ^a komca, 
KiBU. .&. Ji. 2, 2SQ. 

^^ la Kuid-NoderUijd nordt baiagtn all bnn. 
geltraikt in den lio T«o fr. ftTtri «tr: «oer op de 
hsogte vin md *bIc. || Ecd bMl^en Icwdi, aLSKctx 
1, Ih Ik kunde met Igf en eïbI mij loeleggen op 
jlel — aanleeren van al «at e«tl beila^ESu i:«evMrder 
dieiLt te weleii, 1, 31. Ilt) i> een beila^ea gaat, een 
bekwaam ea goed arbeider, Ifi. 10. 

19} Laud of water bakleadea met e«m jgk. || Deae 
Dam heeft ghwa Kivier beakegifen gehaiLt, ca orer- 
«ulcl ghua aadcT«a aoani bckumen dan llitdam , 
soLTaauoM, HitL p, Waifft. 38. Dit dfl uitgflTeeude 
laaden . . . vf droog gemaakt, at met raate dfkeu 
tKilaaptia worden, DKaKHtr, iV. lï. 1, 233. 

— Tbao* nug aU ttsrai in de *i!efbüu»kQiidB: e«n 
oever met rQewerk ItekLeeJen. 

SU) [ct« üverdeklieu met ieti naarc^oor dfl glanii nF 
de natqurlvke klear wo>rdt beneveld, verdiavrd, be- 
inedeld enl. || Bedenk, ... hoc ree! geblooide irangeu 
Wj ... aion met della-wiL bevangen, Met droerig 
bLe«ek bealien, ctTS 1 . 10^0. De locht bctreekt, . . . 

en )t«et den Oceaen Met dicke fievdlen bcalaen . 

VONCiiL 2, 176. Ua( gMu* grB«uwbe]il 'a Hemali 
blaennheid Mngd' bealaeo, IIUYSENB 1, tóOa. 

— Vaak 'm bet pe.iaiËf. || Getnyrert gont, dat . . . 
Wort niminer van den roejt . . . bul>|(vn , catb I , «183 h. 
Pe %i«gel .... VaageeDbeiieT(ïUiigbe!jla^>ouaA.tN, 
i'Miy 3, bfri. 

■ — Vaadaar buiaan, ala ana. ww. , ia den sio «aa 
btiiagm wgrilrn. \\ Ze (l. w. itJeere prmiJtlaerm) 
«orden aoo stoffig en hel goud bbilaat soo vaa dco 
kUnk vaa de waJleu. roa», Ftri. W. IS.LOO. 
Laagzamerfaajid . . . bealeeg hel plaatje eo nerd dof, 
K. Zet, 4, Ih. Kene eokele maal wiichte iig tnei 
henr xakdoek hef beila)!eii glsJ' üf voi aanr biiit^a te 
lureu, coui-EEfB, E. Fm S, 19. 

— EeKt iéilajjtn long, «Ia teekea vau ongMteld- 
htid. II Haere lunge ia leer betlsegbea, code beei 
r«enw na 't aehrecpen, hooit, Br. 3, 164. De long 
wordt bM Wkët hoe meer beilaima, besehbY, N.ff. 
8. 899. 

81> Iet*, dat men lich denkt ala neii plat Tlak, 
b. f. eoLe tafel, een altaar: met iela beaettea, iela daarop pluCéca^ tbaiu Tcrottderd. || Eet- 

(t. w. «M t^ijiutot), dat ... Met ao(1i|| 
üieell liJD iBck're diicL beal^^u , voMDtLJ, 
AartipriotVon. die 't .\]\êa met *ajr 4 
Wlxieght.. i, 12 (lie ook 1, Si») SM 
tbaui deo ditch der Vorttea Üel o>er«la^ 
Via boofsche lenkern;, tut deciei 1. H\ 
lek met danckofier 't hoog aLtaer BeaiuiuU | 
bougea DBeoi belyea, 1, 360. u 

-- Zoo b. r. ook ia tMipaaatag op ptfiJ 
op achrjJTeD. || Zoo dnende inUeaie Je t| 
met bemieUa^ED bulacn, vonuibl C, 19| 
2, BUK). Wy (iQlloaf Tour oeral eonigtn 
met een korte DGi«h.ryvia2 mt liet ~ 
Rtitm 1, as. 

22) Den groild beplaaten , b«iaai«ii 
tbaai verouderd. || Ëeu valeje ,.,, roab 
biMmeii bealsgeB, v. fliiisTeta, t'ir^. Jm.,1 
Bealaet ... het (t w. het la»d\ ruilt iiid< 
Vau guulgetJ kitten, tondkl 8, 103 
1,73; jiflM lerei . . , /jira ). 

— Ook met ide gefra^ien a1s ond 
grond betel bonden. || Houwt bent (t. 
faard) u;t: waet toe bttlact btj ixjck «udl 
aerde? Lae. VA. 1. Do mjrt bwloe^ dfl 
TONDBL S, 2B9. Ken eiok . die...nl U 
grouta, ï, 760. ËBB woeatyu ... l>ur « 
docL grond bealiRA, dikk, B^b. Gti. 14S. 

2Ï ) Liet taai laten beweiden dsor 1M 
beeaten iobreaf^en. || Ucwi^l gij. veel (bacj 
bende , onae wcjden daermeiJo camt la|l 
Y, KiaBBiia, liayBBrh. 3, 301. Jj 

— Ook met de diereu bIj oadenrorp^ I 
grund HDiden, die er v«rblijf houden. || Dj 
Hamel Van alle dte de Kejde en 't groea» 
alaen,, vondil 1 , 43^1. Wilde dieren wil 
het lant Wlaon, 6, E 89. 1 

24} Vaadaar dat bet Und , ditt niet ^ 
maai aU nis-, huoi- oT bouwland gchnii] 
tfaloj/en heet. Het ia echter ook mogel(]|k, 
deae toepaeaing ia verband moet bressen n 
SüJ, II Nadema&l iDMtt «11b laDdttieken, ' 
akkoflaoden dermalo bciilageD, bebouwd ^ 
worden, dat er geeae . . . mienteu meeri.Üa, I 
jV. B. D, i. Holland (aTertrefl) in dit ^ 
,^rf aanltggen of giyenlijk iet d«4m^ta^| 
fn Kfitojiitm" t aUe overige gewHten, wl 
oreral bealagen landen... gdai^eu. tent 
andere naburige Oorden . . . uitgebreide al| 
unbealagoQ of oslieLiiiuwil ledig liggen, 9, | 
ODiLerateld dan, dat het baai «o wului w| 
beslagen iii, aou ia b«t vau belang, om li 
BtQ gtMJen . . . atwt Ie heudeu, 9, 117. ] 

2b) Eea taad beiet houdea, er wookq; .i 
■chen gcsegd. Thaua nog niet «eronderd, l 
in de het- 28 ] upgevat, || Koaten , diebl M 
volcken, ToiinEL g, 984. Ue Menapiert li 
langa don R;n gewoond, eo de wii^eo-ijdad 
dier Bi»iere bealaagan, Têg. Sia»i 4. P<rt 
40. Dat Jiet laad, Jietweik dexe lieden j 
huD «ctligiyk toebehnorde, Haarirsa, 01 
üe Batavieren, «eu volk..-, hetUaoda.i^ 
di:cl «ao hel tegeawoordig Golderlaod, h| 
Litrechl. Dan», Hitt. ï, 80. , 

id ) Üet rlak dei see alt het wm M 
■chepeu. ook «el net {|«i thtui venudc^ 
lauge auldy aieu de lee bealien met acliapetl 
Qtd. I, l&l. Zj (t. W. d* vh(in\ tmloMj 
soo «em all nteo koo rieui avkXtn , ^ 
708. De Nijl ituDt . . . verbaeet , dal bj i^ 
Tliet Met vlottea toeh bealaeu. a.-iTOKiiM 
{Dt E<v], 10 Ter Tin itrvid af art jt j BESLA. BESLA, 3023 nwD S8 radraun diepte pailde, 
1 , 279. 

buEtLEi] , ■!( oorlugdokutregel ; 

Men mout in Italië vnll«D de 

FT, Tae. 832 ( HUL 1. fiS. 

, iKVupaKdam irbem ), JÏBei* . . - 

'kasnua, de ilrtJOQieii bMtughea 

BOOFT. N. H. SSa. ÜMlEjk ... 

Ladiiere de lohS'Qi ipet vjf'liiili 

't legar a*«r ^i bmloegti ds 

2, 611. Hrt wurdt ... t^d, d»t 

If-urdig HLiakeD. 'k Z>i met een 

de ITOOte ioarkC bcilaau, dTIJL, 

|r (t. w. iJr iiconij/ar) beeft beur 

Mii Ed tODiJt g; dc uw« aiel b«- 

[87a. 

laor diobterlyk gebruik. || Woetiyaan 
[>. AloauM te bculaeii inet jigcra- 

ri>Bl. S. ISE. 
toapuaiagen ; osoe plaati , eeue 
hij nemen of buel liouiliia; thaoj 
He«roa Gecommil teerde . . . tWtiet 
. . . 'ODlreat 3 mundea lang, alle 
biddea, uoori, Br. 2, Ififi. Dit 
iUjrk g«hii<ri ca met ifevclg bo- 
{7eW£ IBd. Ü» Bruit em d'aadere 
aa (Ie ledigs kanMiea, d^b bbuih, 

*M> ü»/<f itiFaa», ook flgqnrlijk, || 

.. tnnoken heoi eado cJca Pbqj 

plfttUa beBlagBQ hadJe, mabnix, 

ilOaV üaefum ist recht, dat li; 

lebip rsD unie Sauteo een Bcrlieko 

l'é 0)1. 227 o), ila Duodt, vaa dcD 

St te bulata met ueneii periaao , 

il nu., aaon. N. H. 537. Ik zon 

k daldoa. (lat lo «eu oottge klaiidigc 

||d bwluCK, Blanl, 1 , 70. 

|li ( neut vau pl&at» , tonti ouk vaij 

Hu. «nllea. ttiini uug ii:ur tceHoun. || 

't »e<«<5fiiet , ., 't geiacrt (t, w. 

aisD iteijferea, Ëa luo v«H rAu 

i , 80, Ud reack tad ■[«eer}' be- 

nX, f. Doap, ;ïi'ïc>)^ ö^'J. 34^. 

dt ge-heele Un^^tc rao de bat 

t'^tUm 219. Den wlukel, die <ie 

't hnU beilw);. JC. J!'«i', 4, Vil. 

i<»|)ijig nn dit drama, dnC uogc 

«aa eea Jaar betlosg, FiEaaoH , 

Op dl ■(mctLDj van ieta 'm ge- 

bdoofde getKJCg lal lyii on , , . 

te beBlaam, t. «ff en . Speer. 

naaien . . tallca ... ia WËinigfl 

ilianlcn b«*lafta. Leev, y, 347. 

eld bwUat itediti één vel 

I, i22. Umn back b«sl&agt 

Anlm. Iihuf. i. V, 

eleeuweq beteeksaJe beiloan ook 

cAfm, ard*tun; de OAdcr l^jl ) en 

ckeniktcu if|D lao dat algenieeue 

lüeijaiiiugea , die DOg thiai leer 

ik tftiag i aie kid. in de bet. 1>0 ) 

*imf, iimeMi»y. ieta Lteft a^u 

er nicti meer aan uutbreekt. 

Iltit lact b^l oF distel ooder gEoae^- 

■D bewerken^ bet behikïeo, liekap' 

linoiirrligut (iu («^nnatellm^ met 

^— Tol het bMÏaao wordt de nog 

d* buachLant bebakte stam oji gei 

bakbi^k . . . necrKdeKd en . . . be- 

tMhmoL \y 674. — ÈatsMianr beitam-. lie Dl. til. kol. fiSl. 
!<3) Het iMwerkcn van eeoe vaale sbtf met ecrte 

vlueijtUif, iniuuderbeid om e«iL de^, eeue pap te 
makBD. II Bet] aeii, Koetfare oi/aay eiito, oUa : 
I empifrare , mUemre eonpeK-ienln , xli.. Laad lieilaau 
□iet beer, met «Ie, dea aitfr iiTf, VIS uo ]H, 
ï^teBiikoleu beelua, mei lealer beepToeimt , Aid. Gwitea 
gort, ... mot Wjjn beiln^o uft bie*[iTBeydl aijudej 1, w. 
aU eofd^l in iskere genaUnt), dodqN', fil'At. 

— Van kalk: tut mortel berd Jen. || Bulaga het 
kalok, catctm harinalo linere, inisr^t , kij. IJe 
kalk milt water Wlaaa. tT.lritarer.gdeher, t. uoiJCkK 
au sr.ETPi:;», Mn/i. 2^. — Het bolBau «r booNcn 
der kalk en tra*. Handw. 2.1. l.t^. 

— Vaa meel; het met water, met melk. meDgen 
tot eoti deeg. II Het meel abl te makeu cu temengoD, 
of .gelyk meo hel in otiie kwartieroo aoemt : beilaan , 
SandK. ïfl, 3II. 'k ilail alappc wafelen bcilagee, 
? BbXtS I. 2fi5. 

ilïl ) Uit Eeae intraoiitïcvo opYattiug «id S/iia» 
moeten wellicht de ïoijEcadE betcekemes'en van St- 
ilaan irordftu verklaard, die tbaoa tp ecab euk«1e 
iii tl on de ring na verouderd z^o. 

ai Doel ireffeu, eea ge'onx'iit beloiop behiMn; 
^lo^ van iste dat mea onderneemt. || £«n reuekelixM 
bmtaea . . butaot zeldflu, «ondkl 10, 512. 

b) Alc takkerHterm legt meu i'm wen !alm ^• 
/AidB , hem tot op deo ïereigrhlen grond liHtea ef- 
koeLcD v6&!: het brood er iu wordt gebakken , iji 
9'.iiiimigv itreken raa Cïelderlanii en wellicht E>ok 
eldcra. Latfn betlaan. Laten bek><KleD . vfD'rdt ook ircl 
geiend van warme ip^ïeu. 

e} Zulk een aAoufi^. lulk eeae aitkomil hebben 
all eane bejmlia); aanduidt. || 't Deala luA 't wil, 
'k ||(etru<ut 1117 'd' «tkan]|.t van mlja lot, vdmurLi 
£, %m. 't II miïlyok hoe 't lueelact, 3, 77A. Ajr. 
Iirt hue wurt de kam bcilaet, [>an alioi, dan recbtn, 
B. a.-10. Hue wil de«s bS beslaen;» 9, :i7T. 

— Met ceue bepaling die een goed of eoti ileeht 
beloo]! aanduidt. || Hut e; die (daet| recht ed wel. 
of nTerechtB beilaet, VONDIL O, 241- Maar d' uil- 
kt>mal . . . doet die itontbeid wel beilnan, ovoaax, 
fac.'y 1, 104. Wel op ... te letten. ... Op dat den 
anoalag bom niet qualjil: en butaat, aasBLii n , 
Ifarfwè. 'i. K.8a mik een wruk ooit wel beilaan? 
vuLLEXHaf t , Pnèztj 38.(1. Wee» itiet bMcbroocnd 
myn kind, 't moet wel vuur oui betlaaq, L*MnEH- 
D[JK S, t71, Nooit lal «en droef ^liat ia 't aau- 
Eoek wel beilaaa, hild. 7, 379. Met proberen itai 
ik niet bedorven, en besloeg bet rel, dan wuikmi., 
Loosju. BYonkh. ». SOU. 

— Ook weS gevo])i;d door e«ne bepaliag met tol, 
en dan ougevcM; lot iet* strekken, || Te tonnen Dat 
u(t£ie komat magh tot aw hdH béaUen, vonorl 
S . 71^^- lek hnnpte dal die toght tca lieit« ion 
betlaea, 10, n»- 

— Vandaar dat hnlaan tot iift den ain krjjitt 
vanr bevurderlyk zijin lot ieti. daartoe medctrerkea [| 
Hier lue beiilc>egh wonder wel, dat ... ten dien tijde 
Puhiiaa Vir^liuB Maru bloeide, vpaim;!. B, 17. 

d) Gedijen, tot waidom komen. || Indieu... Iiot 
00^... fe^eurijek beila «n; , «UNnEi. S, 197. Deea 
tiert in idirHclea jcrout. eu Thuni ranek wil wel 
Iq letten gront beilaen . S, 314. 

AM. In Teriehillende beteekentHeo. Bttlsg, uitirf 
linden (ïic dïe woordeu). 

^ In de bet. 12]. BiPi/ayinj, bc«lag(, Ze (spande ) 
haere kraeblea iu um alle vardre btilaging en 
verkoping haftf goederen . . vaar te kaïoen'', aaANUl , 
Dr Oraot 223). 

— Iu de bét. 13>, Btffat/er, die iemand in eene 
boete doet betluu [|,Een gdtboele *an dria realoi 3023 BESLA. BESLA. lelckcQ Kjae, '/■ P^^ isoo, '^ fOOT den uuwn eode 
de mt TDQr <l«a it»hgfr'\ i. UBsax, Gvfvtr^- 
2, &ao}. 

-^ In de bet. 17). Onbtla^en, niet T«a eca 
j^MT^u band louTriei) [ ^GinRC Bl<iy<^eri Hilleo •ea 
hare n-ggtni ntogeo, gebrayeken ^ . . iridea mal jm 
bdlagnn, muiT ghdMadcn tijo BllMaiyck te |[faB< 

tferftToken hQDt«4>MÏ«J!a?r> wielen rt» bequain.Fbrectle", 

|XeNreH p. £^^ 231 1. 

— In da bet. 16). Belager, bij ilie een pÉUd 
betlul (sie t. UBOtKiitsBOECi., Jf*^. fiO>. 

^ [a de b«t 20). BaUgtoJkeid {na d« tMg} 

(iriW»rA. 5. nsi. 

BÜSIiABBEN — duruwtt ook BEiLAPT'ex — , 

bAdi". eii MdlErii, tw. mr, Vkn Sl-ilrie» { lie klJ. ]. Mal. 
bitUbheK (ïBEni^H 1, 10E8)<. In Noord -Nederland 
fVJuJerd. 

1> Ata ÜU likken. iotoaJerheid geHf;d vin ipjji 
wurru DKD «lubberende eet. ]| Mj »l)[lLt -uuck 
TU de CMt dwr imlerQ bnUpt, c>ai«i:, Jlf^p» 
fïó/i/U. 74. Bulabbendfi met iQa bloedige tang de 
deerl^ke waadsD, talepituM, Ori^, 8, 6S. 

S) 'I.\ih {lÜDe kin) of <ijne k1«eiiin)^ iMmonen faij 
bet jlabbereu at eten van BeDij;óiiDG Tlteibire tpü*; 

hy <1L- varlaald met £aln£r'iii^u ■n^itnmri'.fiiii Afuilo 
«OMWUHtdart ,h\i FL^KT- mi^t ^n^acirr. |{ AL «cUe •!]«)[- 
lAid ptii, ly kjiQ haer niet betl&bben, CaTS S. SISé. 
tietUb j« bff mur niet, LxKi»Kt»sUK. 3, 334. 

— ZieA nitt mef Uli betlabhfn, er uiet tad 
«mallen., ino gemeten, 'Ook in bguDrlpke tncpaulDg. |] 
M«t iiiT prcs«!Dt (t. w. BucA) fil iek my niet be» 
«.Ubbea, TisBCHKB, £radb. S4. Als )cfa; mejiLl te 
dnibben In sjn gWtulen rel, cult gjby a aïet be- 
lUbb«a, TOMiin. 1, 91. Aaa dat wild *eï hf sijo 
kin DJel beiliibbrn, t, halmaiI:^ fantiH. aS. 

— Valk ïelnand dia bi; nllos eeD ODKEtiiVj^ htttl, 
Itiirdt iprecVwiMirrklfjk g«iegd Aij zou lifj) ée*iaSèifii , 
Al ai h<i ha:slitülfti (tuinihah £. IffS). || Gby 
bebbet MO Tcr inbracht . . . , Dat ph; □ wbE Mndt mot 
lKift«a bulabbea, viascKKX, Wrahb. 101. 

9) Beameren, berailen, in rniieer tuepustug. || 

aya* lieffi hoortcleet (t w. tam TiiUbt) Balapt. 

bêipnyt Diet kloet oarteoe. Trim m. bL óS. Dat 
■jr weL, vid ADit«. hier waJen tbd ubt«rbeaUp|>eD, 
D«ïJD, Spiimec. 3](1. Pee:^o tu Mcrtje ... ïondeii 
bet hwl ottuurlük hur bealabd te lïea eu g«lf]ik een 
lutdlct to g;ct)rn>keD. LOVILINa, D. E. lïS. 

— Ook figuurlijk. |] üenn^librueTB . . . Al willen 
wuecben en JiBm hIkd boslibbca. a. buns 124. 
nie bealsH ii met do muite luadt, Die loeolit ent., 
BBKuLKO I, 190. Koin, kam, faou op miA al dat 
wbtwu (d.i. zofHtHy prijm). Je iDwbt jou baidqa 
lidil bi^IabbtA, i.LiwijH, BejL Saeant/jfi 44. 

j%ri. Betlebhfrm {dat «rhtcr ook ali afl vao £j:iü- 
S^ffx 1»ii wordEü beachoDird ) , hnmereii ( ,So dat lelf 
d^nc hoadcD Beiltriieten tnuf' oude RlQjt Met drublieh 
bloei end etter suyl, In 't l«oken haror wouden''. 
■ ARNti, Pt. es, IS; ,Htit Ddgelukkige icbepael eerst 
doOT liAAr üevfef [t. w. na» re** ilang) betlabierd, 
(wordt) in bel .afgryiHlIjl ke bol haroi muiU ioge- 
■Qgcn", i}A*rMR, Cfifon lx); rjTBrdrwhtetïJk itut 
biilAbbgrd Tüor bgdr^iiittitlit („Hier tpraek den bealcii 
Toick belemniBrl «n betlabbirf" , (JüiMaNS, Vfrk. 
WertH %%\\ sak ba»laib«ten, ticb bemorien met 
elAa (b. V. [np), !■ In Vlaanderen nu|t bekend. 

B£SIiAGr« *nw. gns.; h«it ntv betla^tn wriuij; 
of niet ia Ketniilt. Van BetlMu. Mol. bgiloeA (tib- 
n«.U I. in&S), 

1 ) Slag, en wel in d« bepaalde to^Misting van he- 
rttrrl» (H. tekUg): gewttteltjï, mei nnoie ia hel 
Ursrbetaw»^, «n, wat Zuid-Nedorland beb«fl« «oonl 
U Bnbtnt, D UmV 8) AU «fleidta^ ran Autkm in den *tii m 
baifAomdrw wondt ^ft^ gebruikt ia da I 
iemand! wcj-k , ijjiae besigbeid , igo badrffi H 
taalt bel nel uecitfiaiio , m^gotiiÊm. Tbuu rSM 
Sgn §:Blt, ... $f)Q winekêt, tga bealagk, i( 
korcQ-Uadea, catb I, SOI. Uwba»dd,a»ka 
Is spelen met de nadd', 'i* breyen, il bordu 
«til en soet be<|a^h , I, :l:ii «. tie KejMT. 
liet - . . »ija dochten noderwgaen Iti naald m 
werck. in alderlej' beslag, Waer iIchit eea m 
hier besij bladen mtg, 1 , ï70 d. Noeli mm 
Utur da Vraawen niel te rmlen M<d batf 11 
bealaeb, aoNniri, Hoa/fwijnt IS, Umt d 
fich moft mei rranwsijelc bealantlii, cKwn, JTj) 

9) Vandau aak: het nemen v«a nuttrq< 
iet», het malcen *u toeberoidselGn «ni, TIn 
oudeH. II Waer Toe in dit bu!a|i: wa .^mU 
dMt? an I , 2^& rf. Groot bealagh ït frnJti 
1 , GO > B Hoe oalaoga Y en IVenu . , eltaa 
den iehil4 ^«vloogm Uet ojMsbur ^Iqhi 

AHTOXIDKS l. BS. 

I>c tints bniTlalt-baet die taaiaat ' 
Beilul ib Hdlsb »leh. «□ in etn k1ej«'1 
v«n 1,1 

— OnJiT dif tetisg, Icrwi^L mea duriMè 
il of WÉi; hefhÉAldel^k "b^ cati. |[ Mair4 
beflag (d. i. /<rwi>7 mm ppyr V/ 4imn^ 
kaudril } i^D duiient looie raaekeo Uia, 
■limmc trecJc, een vryer af te danken, oan 
(lerg, ook l, 418*; 2. 77*^ «. iSJi e» 

4) Drukte, niiKJIfl.b«tI(imiu6rin^;th«ii» in 
Ba «iel dan ralt 'er meer beala^ Om heer II 
tut verdr^ Ali ntf., CATS 1, 877 d, Hoe 1 
lehen lijn-der. die .^ . . ^hecii fait ats in oa 
grool bcila^h vinden, o* bhuhx, B^ak. 
't . , , IifTeQ. Met al ijn ierer, en bealuc. 
Bmei. d. r. 187. 

lek »la ff lilt be<)uiein to( «lavrhinde aak 

Bn. iel bfb groot bea1a( dal eiba la <• aw 

c-tra S. 

b) Droktti. umslsj, omhul; tlwD* t»g 

in Zuid- Nederland || llacr groot bwlag, h 

beilrigf Kn tjjn ntaer woorden |ood«f iQf, 

270f. Het boüfi beslag, en oTcrtollig bn 

los a. Al dkt hiHirs bula^ en ttacl my goee 

S, 43 B 1, l>e pfjmpe en b'^ila^h vin h«i|;b 

woordeiL, ds BRttHK. Baiè. L. 412. 'tl 

kaal bulag en wiadmakery, cohmkuuk 

idiot. i, V- 

— Èalj^ tmtken^ draltte Ta,ü iet* malvt 
eenc tekere drukte o*er ipreken. la Znid.'l 
Dog tbini leer gewwa. || .Veem den rooi 
timder daar al dal btalag uo te mabca 
Mi. Het il niet rudiuai roor de ouden « 
la maken met haoDe kilden (4. i. nat 
virhifen), Aid. Veel balig mskea na i 
neesnudilel, Aid. — Verilandipe maken miqii 
DB BBUJtE, Bank. |, 3S6. I>te mei nedri) 
voTTiilt lijn, maken eeen gliebacr. of nytcrlittl 
S, 104. Ik mn bc^rbiamd ilJn om looreel 
m«kEn,co>rBPHBCi2. IfiS i. Ik «crkoer met Ü 
Mur va maak' a oog' ^eeo b«»U^ tan. mi 
gauw ^uü^ic welen, delcroix, G. af L. II 
dal ef veel besUjf orer ^maakt waa, waa i 
ei^ht getreden. aEaatB, Licht m Br. 180. 

— VaudkiT lendar htatag , loader omb 
vondig (b. f. Tan klaederen); ook wel van 
,ua man tonder betlay", eenvoudig, geraa 
nadenn. 

5) De daad nn iemand of iili t« kv/m 
beL 18) «Au de h4nd op iemand of ieta I 
bepKaldamk ali racbtiterm ter ■udoiditig i^ BESLA. 

^p teaiiilrmrltKipiig van ^d ^onm» 
w2«^). af tot lenriiLi; vui hd iMtit 
iétUfi {fêi^. AkH»^, iu de tut. A, 
□i;^he bootilaicten, die. . .oït bel b«tUgh 
u. Huorr, .V. il. 37y. Oük werd dea 

. . . beliit. dat hy deo Ktiiting 

gbdt Tin 't bei lig' loa ugwjHo , 
Sinter H7- BeaUfc Ql) de gigiM der 
iBxn, ift/iC. ff'di. 6S^. Geea eiMU- 
^ rwTTDilc godana iil mogea frurdtu 
t kneble vaa eeo Toaiiis of iiu.. fP. o. 
439. Uit bcelajt kaa niet wnrdEN gedaan 

bepuld« ichulil «f vorderiap, a. 44t. 
ui Mla{ oadfiT ilerdeü . o. 47ë vl^g. 
IBtlêg aemea «ia Qaro«r«nJ« goederen. 
De [MHiJ. tegta welke li«l IwïUg |ce- 
1. De fligenur fto rbuend goed, welke 

renaullcatie af Teclanie, l>aa httABlvfl 
bezittfT jo bfitlag uemeii, a. 721. 
... kan uo iederea tehuldsischer ... 
mi (HD oi>DstirTati>ir beilag Ie leggcu 
lü fcoedcKD van ni:., a. 787. Een 
MbvJddMhtr soa buli^ kuancn le^^eu 
Tsn ign pcaiiocD, Boga.-Touas,, Jfdj'. 

liUa de rüclvtilul warden de uitdiuli- 
ilmg mtmt» ea talag Itsjem op wi\- 
'X. II Ik kDn Toor hedenaroad l>c«U| 
Hat eer*tft h»if(L<ttik werd f^heel eu al 
Ivoerige ïnleïdiiiK 'm bnUij |i;eDDinea. — 
l3t wu heiD U vfcemd om niet i'a aaa- 
10 LD bmlag te acmrD, multaTüD S, 
ile <irukt?a . - , niet tbh dieu au-E iruea 
■ Ü al mjju t|}d in bcaUi; badden ge- 

Ht, Jfrrir. 8, 47. 

ding i*a 'uU vtut (e niakea: irlleen ia 
kaaedeat. 

WBarmpdi! leb boklccd, betet ia, hetiij 
. lot iteuQ or tot aicraai, (ïswüaalLJï 

Dealtch *>u dea lioedk, umbUictu. — 

I, ja/'n; — »an het rul. (raw/Anr , 
IwM «««tdir, KIL. — Hel y»Ka bwlag 

II. «. alj letieepitenD ) : d« (JKircn band 
tl It^ Hat {JMirea bc*lsg van eeu wiel 
!ZU. Sm>d ti). Het beslag aan tta 
atn ètAta «aafduör de loop aa de lade 

en Tvnirr <üe welkt tot bevv^ti^ia^ ea 
arg. wacx.i:g , JrliStfru-tt^etenaeA. 287J. 
iten t(i1 beilag of bekleedio^ van acbtpen 
, Tte/mol. ], BS). — Uei4 witte 
ilhcn na beallfh *■.□ gandt. gmntach 
tm jeder laodt van boTcn kil omdoren 
. f-avrfg. 12. Ï7*. Wageqa ... 4ifl 

bebbea. londst eeni^b jar bebla^h, 

Sfd, m. Ten ej'odc bem aiemaDt to 
■t Ixalaxh af te Demen, eailv ua nu 
t( «teeektD. S07. Hulai; totdaKaggeli, 
ut.. I"» ^rrü. 8B a. liet ijierbeilag, . ., 
■Ddp- «au din hcfbodin U, HCKKUII, 

. De Meid wu act beiii; . om het ka[ier 
alottten '(1. w nm en &'Jirl) droog U 

T (1.9, Rybtla die ih ... up Je 

gtk^rht h«b . . . ain bel ailïeren ea 
[ dat 'bt om tit, ïTifiüei. 4, 23C, Een 
«cricuid riUntn Vnla^, DuaaaM hukt, 
l> lit ïwarte kofliefjot Mei lüvereii be- 
jtn. .SYfüj 62, 

it-VIaaaitcFfii uak all naam Tour beli^- 
lltkea ^t Nue dear of een 7onatcr (lie 
[. 1\mm. 47). 

Dul 4e inriu f^lrevaa nogeli uo 
"LpMid. II VerHbiUeoJe j^brekea der BESLA. 2026 boevea (rordea door «en beVvaaip bwleg iu groote 
mate verbargca; wetlulve de ]C(Ki[i«r niet TerEaimea 
mag, by de moDsleriag het 'beeu op te ligten, in 
dcD Tuct ca teveai bat bejlag aaauwkQiirig te utidvr- 
ao«kïQ, BLLKBeaatR, SeJrifj. 34, 

10) AU tuTm in de watorboankiiade: rolwerk waar* 
mede eea oever tj bekleed. 

11) Het Aantal koeien dal iemand op lijo luij 
h«eft, Waarmede bij iga land „beslaat j a. a. in 
Nourd-HoIlaDil. ]| Bï«Lagb van kkyu eade groat vee. 
Gen. SQ. Kau/I. i\ (in Aaü tck»l: „buittiagc van 
schapen, endo heiittiag>a van ruiiderea). Ecu iegelijk 
ïoekL, ïw ïlj ]m aoemeu, 1^0 beslag, naar gersde 
van het Land, dat by kan Ut«D bsgrazan, bëkkieet. 
N- II. V, 175. Prleiland, dnr men lontijili bcterea 
siad, itie een beiUg vbd 30 &- iO awart of Maaw- 
banle koeijen hebben, chohel IhWa. 

18) Vandaar in rolmerBU cïn ali duui vomr al 
datgeue wat een boer voor de aitaefGaing sta lija 
vrerk beiit,. paard«a. tm en ^erc&iifili&pjicii: &jjti 
bfdrij/ (lifl 'boïBn kul. 1227» ea «erg-, icor.Kti* 311), || 
Nvar het bevlsg, (iQo ah de laadiiedeQ het aiïeiiicii) 
dat is. erearedig aan de uitgebreidheid d«>r b<>iiw«ry, 
uf aan EieC K^^til koogen, welke tot die boerderij be- 
hooren, BBiciiMiti, X J7, 9, 827. 

IS] Ruimte die ieta beslaat, ocnTaog^ thaoi rer- 
DuderiJ . 

j) Eigenlek. II Benen k'Sogiiea bo^m,. wieai groot 
bealich Ven tackea wal «Dra afghesnoevt , V. a n rsTcLC , 
Firg. Jen., M. £14 i^. Al b bet aaliaaa paleya via 
Houder groot be<la^, cats 2, Qfia. Si^ihoon yemaot 
nUChCig t'oe , ... groot beslag van iiindeu Iieefl 
)j;Bkre^o. 'S, 379 a. Om alle* ia e«n wijord van kart 
beilagh (e kffloopea, uuTnuna L. 354. Ik (wil] 
alWIei dentaal . . . buiten 't bcilag deief l^nea b1«11cii , 
Dï aRUNS, Jok eit Ë. II. Beo rfik »an klfco bc(l«gh, 
AiHioMDn 1 , Va. Na dat ik . . . waa onderrecht. Wat 
Huiborn in 't bciligh «au ijrn Hiat'jri legt, 1, Kooa- 
ara&TRN , L^v. c. Oudaan IB. Uel . , ., waoneer ik 
aÜMD de beate aliikkea uLtgar, het der moeite niet 
KBflrdigh londe ijn. lint trXtz werk ter drakpoTiice 
om denelfa kleen beiligh ie geven , verüurk , Poê::(f IX. 
H(J liet dus al het bulag lUoer salcea over aan deo 
biaichop. d:e enz., FblKB, Fer:. ff. \, 200. 

i) B^ overdraeht; ieta vaa aekereo omvaag. || Wit 
yfjtt, die dea bonv «ao eeoig i^oot liealag . . . 
Voordftrht'lrk uDderaeemt *»:. , Oudaak , Pveitf 1 , fl. 

— Vaadaar ook ia tocpauiag «p iemaadi mut- 
lehaiiEMiyken «taal, e^ii vcrmopia, i^ne ttkta. \\ 
Die . . . ïa eeu ktejn beali^ htiin kaïi te vrede Htelleu , 
CIT» 1. 237 •(. 

KniRI nrii de IIhtb OadL masi lilijn twilkg to ^atwa, 
Wy Lonnon oiBn»»!, wj aulliia irolluk Ibthil. 

CAt» I , ai>\a. 

-~ Met foit kort itttag, ia een beknopten Torin. [| 
Odi wit i« anderi niet, ala met een kort Imilagli Te 
tonnen nat de ^ecït fm., cati 1, 872 S. 

— Soraa in leer aiibepeaïde heteeVeniit een diüf, 
<lf collectief, dingen , gerei en derg. || ( Bij het 
Auv>eli}k) nekt gemecalijk de clavEdmbcl, en al dat 
bealig icn d'een «ijde. £ATa I, VI &. My geeft hun 
jagen tuyg, . ., irgKelrve», .. . Knaaderkleju bealag, 
l, S'yiit. KeD<^lieii-lu;K, aï ander kleya kealtg, 
1 , 3S1 a. Maerk een Oirerkist of ander kleyn bealag, 
3. 16*. 

I i ) Ho«TeeIhefd . r^orraAd : thans lerouderd. || 
Haer be»legli ïn bils en biat-deraet , cats ), 8b8ir. 
Dlu wst 'er oiet een liuyi . . . Dat niet ma gront 
beslag van biipse B^en liadt, 2. AW6. 

15) Belaug, gcwicbl van iets; thini verouderd. || 
De rerk v«i) dat pliitt ia van e«D grwi beiiag, 
CATB 1, 3&SJ. AltDo het toi uak van swaar bealag 

6B 2027 BESLA. BESLA. w&B , dit kj acgüD Jagen ■■.□ nndea liiidil« om mm 
inoohsD werk uit te Toeren, v. HtEMSKiRS. Jre.Si. 
'l la van. een groot beali^h i^a sHcckcn guet Ie 
niaedr^n, y. dorp, Stici/. Gfd. ÏS9. 

— 6|j overdnehl: etat saak vtQ belanji;. || Ben 
leVer ima Acn wie rnen vr; eea groot betEnglt Oock 
goqder Bclirooiii beiroaw^n magh, CA7a 1, lt2A. 

16] Vorm, iLEDcnstelliu^, onleoLiif van iet<i thsna 
in jKiminigc gcTilJea aa% gcbrnikElgk. || Het werk 
(t. w. de uil^aBf van df gtfiicifeH aan Rtytyinu) . . . 
UD te vatlca, en ia d«t butag te rlym ata het uu 
voor ilea dag . . . komt, ROTOAfts, Poi:g^ Foorttgrrckt 
I {t. w. van dtn nifg^vnr). 

— Zijn pi}/lé ietfoff hoeft i«td iranaecf het pAitei 
en al voltooid i«, wanneer ei niets aan ontbreekt, |f 
Dat aj ( l. w. nrker» geiiiehlen) oDverbclert, etide 
souder haor volle bulacb ^blee^en wocrcu, Boorr. 
Br. 1, 4S7 SÏBl Koe gy paat up uwe gewuauten 
vau elea , driitckeu , alapee , . . . aen elek deter ge^vende 
Iiaer rnllc beilach, y. D. hatt, Foie, Myttk. 3. 
All d« UocrcjiKtaatBie zyn Tolle bcila^ beeft, word 
ileeK Chait'B {wfrin Aal Brvidtjmar ii<) geTolgd 
vAn aiiJcre ll^iiilgeu. wurop de Spcclnootoa ai^ be- 
yiniioii, Baaxmii, A'. fl'. 8, UÏB. (Km vrrireic). 
«uHn Boeii Je gemukte kaAi. aa. hasr ïolle beslag 
en bereiding te hebben, op planken «telt, 4. 22. Een 
Bjt8i|ibas arbeid, die . . . geen rulkomen beslag krijgen 
lUD, fOLKE. VfTt. r. 10, 330. 

— Zijn beslag hthhfn, krijgen (rroe^ ook met 
onzere ww.). tbani altijd vin ointufftHjIce wkeo, || 
De fee»t beert haer beelagb, en alle pleizh.Iigbedeo 
Vullroekcü enz., vondel 4, Ü04, Het vcrboüt heeft 
x^Q bealagb, Rn elcke voorwaerde ia bejtentt bj *lit 
verdragh, 8, <i40. Het liebaem, dal ..., oniolilrae- 
gen . lyneii eiicb derft eiL bealagb, tO, 174, De twee- 

Cr hooft- en. weere] iitoJTen ODtSagen. reed e haer 
lagb. ID, -ita. Da duii hHft iQd bealagh^ du 
we£r Ica diach plegen, 10, 398. Ben <ryiE boaboer 
liet, ïer 't boiiwerk beeft bvl^, . . . of hj 't ïoU 
bniiifcen ina«;, adslo, Foi-ig 46. Het wai uu twee 
jarcu galieden dat dÜ huirel-IJk . , . ly» IteiUg gekregen 
bq4. ». tlMB. pjüuwBH 1, 4u, Zeker ... beeft 
...(dit ontwerpy a^D Tiille beslag niet gekf^eti, 
T. lIMn. BHOUWKa, Cetar 2, 25. Zondcir uochtana 
dtt dn zfjik baar volle bealag kreeg, david, Biit. 
\, nHB. Er Mas ku«, dat de uaik haar bt«lag aoii 
krlJl^a , K. Ztv. 4 , 856. Nadat de larichtiu^j van 
het tTEhief haar beilag had ^lekre^ea. vkuih, id De 
Oidi 18S5. 443. 

17] Uit hel beg.rip tcAUÜMff , onfminy nntitaat 
dat van eerhaa!, veritag: letdiaAm. || Zt^o ben ik. . . 
in aller btest uae Bmaacl gegicn, um bealng te doen. 
lED allet wat ik (mder den weg bad versiUeD, l,tv, o- 
P. rmüeA i, 20 (lie ook 1, 176). 

18) Het btólaan «bd boom ■ tam ment allean in ds 
umenat. beilaghijl (lie onder Sameiiit. ]. 

16) IcU vloeibun dat men [RrMdmaakt door 
middel ïAd fertcbillendH ataffen; loa ia de oudere 
taal b. V. in tue|i»jaiii^ op in^smBalile ■rachteD. B^ 
KIL: g^nt al* mmm der baadelisg, althaai h^ 
vertaalt bctlach met voebtichejd door maee- 
rntio, (I lodien men dtt t« aamen brcugt, Eu jia de 
rethte knncte mtD^. Wii dil bcalagh tal beter (|]n 
Ala #w:., CAts I , £16 A Wilt oock geen vreent 
bealag VD grage Hurwn makcd, ï, 1164 o. 

Uu-ek aao(fita«ai risilht *>a >nf«l«Td* kriMkeu,,.. 
Ijit pansn In •rr(Hi|i,, sii irlti tnci«r*llii wya. 

CAri I, SHt. 

-^ iDtwoderbeid in toepuaing vp mortel (tie b. t. 

V. HOITCKE eu SLETI>a!>(. il»tt. 84). en op men^la 
van meel met water, mplt eni. |1 Hwlaeh, imtri'um , Aaftnalmn , kil. — Zy alen , . . 
avereebt ?*□ e«D anden pann^koeck 
üat-« altijil Jet aen 't bêalai^h oulbi 
pot aïet langh ghenoegli te rjjxen glüaui 
DK BRUKi, Bant. i, :in8. Nog i^ti er, ^ 
lÜit beelag (t w. r^ii» larremeti en M^ttt nJ 
een mnqe boomolie vBTraengd, aan i)t Kja 
BBJiKHEi. y. H. S. £41^. Meu kao het j 
moa — bes* bjj piX. verjcelfiketi . 
allerlei bcilag bezigt, -om hetxeJie 
roKKK, Vers. W. 10, ftO 

Sn ] Het begrip van deeg wurdt fij^ 
in den liu rau toort. Inieduiifcheul. || 
h|| ten tacDicb ware vaa hettolfde bolag. j 
een nader, r. uxhskt, Ukt. S, 30. ba Ba 
"t gewone bealag, 7.12. j 

XI] la de OQdere tul kittttX btêUf \ 
den zin tbq bijtiag , toegift, toemaa^; 
K. viaacuiR, die Kcbtar ieder «bek of 
lyne linnepDppBD lelkena nog Um Am 
volgen onder dcD titel *an ietlag. ] 

H«nienat, <iaf|, \u de bet. &]. sA 
(lie *ld.). 1 

— lu de bel, 6). Bfêli%0Uggrr, teoiaad | 
legt ( ,Ue eiHcher, welke Éu bet oDgelük gaUj 
taX worden veroordeeld ... tot vergocdiag tfl 
en iutcTcsacu bad deu hnl^gUggfr' , W. e. J 
o. 4B6); heifagUgging ( ,S trekkende de eeal 
diffi^) lot ImtagUffgutff op alle effeklei)|| 
en gDsdercD, den KutlandBche ingecotcaen' 
rendï^", «tdaei, fad. Suf. ï, 94; ,b|i 
(moet) hNn binnen drie dagen afacbrif) vaal 
verbaal van tmlagUggin^ doQO betoekenen",^ 
R'gftp., a. 567); Meilagittmütf {.Vm 
neming of arreat in hnuden fan 
o. 727 «IpgO 

— U At> bet. .8). SMSmfmdtrrt\i\ 
met fibiiUriui. 

ÜMinenat. Ia de bet. S — 4). iim^a, 
Ijjke beiighedeo, beaiommeringeu icar» l, 

— In de bet. T ). Ji a lag band , acbMntali 
en bctrekikalijk breede ptatttug met doBl 
dwr middel waarvBJi het op de n vaal^M| 
in diea ttaat wardt gthoudcn; irtl*gl^ 
üngeteerde l|Ja, waarmede men dr licbü 11 
fel- ^ de itagicilen bi] elkur houdt {lid 
zO vaatgcniBaikl «vrdeu («erg. oük wiTlKIl] 
483i); beilagifi^g . een laag, cnal, ] 
toQw l^eising), waarmede meti hot bramaoi 
TailgemaakC ii, in dien tuntand lwTeiti|[t. 

— In de bet. 8). Betlagtffd. in België 
waarmede timiacrwerk wordt bealagen (cie' 
B[LCS. Timvt. li); itMia^iMf, f^ierMi bu 
blok ent. (TVTtaTaKt, Smid 81); ImM 
term in de faouwkoode' het melanlw«rk|| 
«erachillcnde anderdeclea van een gaboawi 
bniikt om iet» te 1»teD hangca. «m ieta | 
ileiteu, om iets ileviger te malieu ena. (ti 
■icia,. Bettas. 913 vlgg.)i ook at* nM|| 
uitwendige deelen tvi Kil gietvorm (vnr^ 
Tgeinnl. 1, 140)! tmitUtttaf, de r«kta 
etia., wautan ecu wiukal ia voorna 1 
Nederland ). | 

— All tweede lid. StuÜetUg (tie ald.j 

— In de bel. 0), BêiSagbali , ilTiBT>Mt, i 
voorvr-r-t vau het paard bg het baaluai 
worilli iinUgAonuf. bauer waarmede ^wA 
bealai^en (tie vurLBTaKK, StniJ 63 >t U 
(DinintTï, MiHt. Wilt. 6§m; Hoé/UtUfl 

— to dit bet. 10). a^Ugverk, rtjaww^j 
ala bealag ran eea oever (,Het {Bniml. 
(ia) byxonder ^(w^i^t tot iMitfMUfl BESLA. 

Itmwi. 1, &SI). — De umenit. 
men Ommiiid. Vetv. op «t'O kh. 
sr . . . de nieuM gemulit Bttlag- 
iXxtn, diMii hel hoogpmeHu Etb^n- 
wmiJbii". 

1 — Vi). BffeTe*inlag,\tWo&^fi\iii' 
Cof, *M dat een hoer noodii; heeft 

1S). B*>(4^iijt, bijl oiGt «Gu gruot 
BSD ftD geveldB boamtUatmen (tie 

runra- 55). 
0). Btttagbak, in brinJerüeD (,Ucii 
aoc|JD* mlleea te rcg'elen cjibi den 
Lttt du beilagbakkfn" , Hand. d. 
-1850, S'* Kamer, fijil. 341 a); 
boip wuria men hel inoat bewirkt 
ikota^ti" |DI bO 113]; ifjfariwafe! , 
■n deigiB»f«l (COKNELlflGUH 216); 
b'ULtreiljini, ■lieucade om het meel 
dooncQ Ie kunnen nteogen [Sandw. 

t (I). Zie BKALtAM. 

1 flIK 1)111. IK. ivcT. Van Sla^rn, 
I alJ. ). Sj'uanLem no Betiaan in 
d a( «leclil I uilpallfn. '6ea g«iroi)ti 
IS-l' eeuw en oog bljj BIJ,». nrMT- 
KT dl ecu wirard uit de lereiLde 

het 1« betlnegen Üft nel uft tjiii,l|jel( 
if. 1 . 16{Ï. Üe KhikkhD^ d et went 
Uritit) viad' ik leer loc^Ll^k . . . ^ 

im nel 1b bwlieiiheii u[j bet toan- 
S. S30 («•. 16^0). Gemerkt it 

«ring, onder du lechlheit «aaTmu' 
arende '■ Vonten uLtlaadighett, wel 
POFT. .V. H. 20. 'T huwlyk vu 
IVÉtdert Ëdükrt dca viurden, ... 
Ljht. Tas (lieook 2U4, S3S.73.i. 
, Met rree*. boe allct no^ ten 
pin. öUDiAN. Potiy 1. UI- G<k1 

goiicgil. lov -Utle , . , Ten nutatea 
ImtCQ uytgevbUea, KIVL. i'. JT. 
len tuelig mogt Dier mjrae wenirh 

R, Saairria 40. Men daqkc (^oilt, 

at wel. roDT 1, 9S. Abié iemaud 

I, inuerergd , e«q ilttig dal teldipQ 

. 14. lts. 

mie piaiatt >chf)tlt iitCaifen mCer 
te beteekcLicu. || Macbi^ aïet 
telHt'e betar betlagbeE aajne liet 
iws, r/ddj Kfoit 2. 10, 
A^^B-, "^^- m> nv. -tnoJ'n-.i. 
Èetlag (ia 4e t>el. G] en Maken 

aker, IDMTcr; ïn Ktlid-Nolerlaiid 
uibol^k •roord. ]! I!«b ik het u . .. 
die <te<^'l"Flgt ttiMln^iiiaker met tijne 
Mtt biei luü brouwen? coHSCiENClf 
vriEudKl^k oiaclca i\jii tagenover 
, ilie dvokl de giutelte parochie op 
trgta doen draaien . omdal hD meer 
ATiLLOM. HeftUbhmn iS. 
tr. hul<Êjma»iifrT. || De bealag- 
aQdea ko«d en hnrcu latijnirii 

btdr. en wederlc. el. iriT. Mal. 

1. HIB7). 

lMppla>tii thuu lufouderbeid een 
. Oakrugj ]]|(gea alape» , «r daa 
PD, II Hat beri «ai. bl^jkbur T»- 
D kojl ia, — t>ie karonien, ... 
ilBi^Q doer de Vronwen bcbooran BESLA. 2030 (t, n. vmt uilyedeneAt4 taadsiruike*) worden 

üp Aea lasit-put gebrajfl, en aldaar, door deicbaa|ieu. 
bMUB|Jci) icn tot mnt ^maakt, i»l r&itroHciiwi. 
Z. Gra^nh. 80. Dat gart heeft alt|Jd bealapeu ^• 
vroetl, da bcealcu ea «ierdeuder bij nacbta nuuit 
uiigehaald, Loqwta 6, 8Ï. 

2} Met «D paraoon &Ls voorweif). Bij itmioA %\A' 
pen, t« bed IJg^BH, L «r, zuodal er Ifjr^gumeeaichap ii. 
b) Met de viQQw al* vuarwerp: tbaua dok in |^ 
braik. || Ala de brayde^m de bruft sii hMlae[M!n. 
bij *. vLOTEK , Sluciljp. 1 , 189. Oy lult eese 
ïroQwe oudertTDUweo, mier e«D ander ma.D kalae b«- 
■lapED, Detêt. 23, 30 UevjiJe de Briiyd ook ia 't 
afarEsaa vaa <teD Bni^degom, by andere, doel) qyt 
de» teLf* ua«n], dikmad wtrt bajlapen. cats !2, 4K A. 

Elat dca gedetiaeerden icbippcr laricheycle molcD. 

dn oadernuopiDan» iroow «paria, ïleeiielu-fik fcekoot 
eade bealapcn heefTt, t. hiebeee, Dagufith. S, ^1(1. 
Dat QQck vele 9]ix:fatfr* . . _ beslapea oadc bEinan^ert 
nerden vande geeoo met irelrki; aj , , , FiLnQejcien te 
trouwen, Or. F!aeaa!b. 2, 2139 (b*. I6&lt). Your 
en aleer hj tjne Braid ia daa acrtlen nagt l>ctliep, 
BansHET, jV. H. S, 1|4I, 

f) Met Ata oiaa ah voorwerp: na da middelceDWen 
i.Bldiaain. || U' wn neyde dat ^lij eea vraemiileliing 
gbstrout hebt, d' aader diit gby beni loqdar triiioou 
al balijHia hebt. cociBNtianT 1, 39Se. 

8} lel» in of door dea «laaji nndervladDU of wel 
getLielBD', (jugenLeeD. || Üo ruil die wj bealagicii , 
HDTBVNS I, ÏOO. {Hij ifê/t) meaï);' hw^el-atoot. . . 
BMlapeo bnyteo dack , I, iiB. 

4) M^ «u [iIbd all wirarwert». Br oeo of meer 
liBcbtcn ovtrheed Utca ^aan roordat men het vul' 
elelt, i. w. daar — xoaaji geloofd wordt — men ia 
dea slaap ilikwüls «eae goede ingeving krfjgt, thani 
vert-cdord. |; Betlape^ rsedt heeft grcial, catb 1, 

B) Wcderk, — ZieA ap is/j bitinpnt, t.w, op 
iet» naaronitrcQC IDcn moeC bcsliaaen. Niet tenlriud 
eeu besluit daarotntrijut nemeu, maar een üf mwr 
dagen daarmede waehlea (ï«rg. de bet. A, Ij^tbani 
nog loor goHOOti ia geUFeaiame laai. || BMlHaji n 
diaar eena op, LiNoRxnjjH 4, 288. JJe andere zet, 
...ik wil niet gaau. doch 'er lieh eeni o{t betila|>tiu 
hebbende, ging bij ala cea braare jnnge, It'ildtcfi, 
G, 21S- BealBspt er u up, jk kom morgen oebteud 
«ent hoorui, S. Ztv. 1, 103. llDten baektiander. 
itie . , . me ... ia overweging gaf, mj op myu, plao 
1« beslapen , multatu^i I, 3$J. 

Afl. Onletlapifn I sie aldl,). igtlapinff, t.w, vaa 
esae vraaw < .Ramritlua, . . . u;t dbo Kouingndogter , 
...do<.)r de iff/apU^f van... Man vforli^ek'tiiieq". 
T. irKXU'WEn , Biteir. r. Lti)d. \i). aak ali vaste 
term «dot bet paren vin man en vrouw nadat het 
linwelük is gtuloten („Znlet dat all^ rechlen uit het 
liuwelick oatataendti ter i'ttlrer stond iDgaen . . , 
alwaar 't ïchooci dat dacr Keen brif-afiinffe up aii 
Tolgdft", DS cBooT, M. 1. 4, (17; „DatdegemBeo- 
Mbap fao goed alju begja neemt, al waart dattet 
geen bêtlapiiiff <jp en volgde" (t. w. opht( hweeUjk) , 
V. i.ttt.v.-vii.\ , /tuf. o, Rijnl. 'A'i^ u), 

BESLAPi'EN. Zie Btat*uoi«K. 

BESLA VEN, b«lr. i*. ww. Vaa Sslnafafsm 
SUiien. Mo.1. fri/diM (vïeidam 1, )OGl). lo Nuurd- 
Neilcriaad ïrrmnedcljjk aooit laeT gebruikelijk ge- 
w«eat, in bet Zuiiien noji; tbana gewoon. 

1) Zieb iwur [nipauaeu «m iett te dooriilaBu, 
t« «eiwerven üf lot stand t« brecigrii . en Htel dïe 
laak all voorwerp. || Dat de ionghe mae^bden wor- 
den infame, Enda metten liehime, betlaefden l^lield, 
DK casTELSlH, CoitMi o. ItAefor. 8ti&. Vinl bitter 
pijn moMt ghy IwMkïeu, rit CASThLRis, /.irif, Mi 2031 BESLA. BESLE. iUëimh, ETERIRUT 186. o meniclie p^nt Godi lut 
te bcslaiieiLC , GeaUche Sp. 15fi. Hcrtogheo, PriuMU. 
Grauen Suübd sl ziju gfa^pyiï ^ieo laniltmsq muet 
liaalluen, Antie. Ludb. 910. Ons coniac woa aelue, 
incl al E^n tiiiblEaBB In dccs TutvaerI, hj •nliiet 
ghsTDe b^Uaeq , Mfit veel bT8»i^g]ip«D eq abtcu , 
V. VfcERNBiriJcs, r/. AwdtvT. llü. Dea eoil te 
bwlaïBn, ï. it*?inKB, Grondt d. Sciiidfre. i, 12. 
Ue lanÜaj mocttn. 't beilHveiL met LaDne bandeq 
l>ier meu in iwnrelU wtrinden wel tS viert, Kog, 
larw, en ali« Bewn», tij v. vlotem , K'^McAi'ip. t , 6B. 
't 1'IcHi^t loua (Iflt iek beslaeve, uuiab»s 1, S^O. 
't Is jacanier lEat die meuichcn inorcel ou^lukïoa 
bebbcn, se be^iUiea 't eoo! 

~ Ougoroaa m«t vinv tBMk alia DDdernBrp Jie eea 
jicftooii rcftcj^DDWourdi^. || Al wsl htnicr kaa be- 
alaTeu, Vind ick. fuwent over huop, HUTaKNii S, 
621 (J7a/ ühhh/ moj), 

2) Met cea pcrsoan i1» «(kinmpL latnaod aver- 
laatco , bcin Ie veel «rerlc laten <1i«d (iie tiK BO ll!l), 

— Ja Vi'ett-'Vit&adwea it bet deelw. beilavfd ili 
bnw. in jcebfuik in den eIh vB.n : met VmI btai|;hDdcii 
bsiet. II BeituiiFd t^u vnn bet werk, ra bd IIS. 

— Ook ■dvurbia&L. |f Beblufii ruDdloopen, Aid, 

— Ook id dfiQ EÏD tau „bcalyict en betUorst «BH 
Ie workeji of Ie reïiea". || Be*lft*fd i^nt tot aan de 
knk'a vaa ilour het siyk tu baricbeii, Aid. 

BS6LECHTEN — durnuat in de oudere 
tuat oük fluïLiCBTfcn — , bedr, ï". "", MnU bs- 
iléeAffn, bgilie/ifen (vsbdau 1, \nb^).'^wa SUehfeK, 
dst piwooalljik if)iL6 .# bij üoa benaBrt Tcxir cii/, 
ofiehoua [[leq btj deze «flEldiafc dea «vergvag in • 
tou vbTvricblfia {verg. bd. leAliekltn. en rnANCK, 
Mnl. Oranim. i 71 }. 

1) &eae stofliiliJkB uak vlak makea, de onefleD- 
beden er nn wegmalien^ thitti lomi ftU («irn in ds 

u.i)¥«rhiiil. II Men brengt het blik. , . cadet ecuen 

op en neer bea'cgtinlïit liamer met breed» baiui .... 
welke d« oDgel^ikbeden iregDeeinC (bet beslccblcn], 
KirrPEB, TeKAnoL I, 16& ( ocrg. ook I, 154], 

2) Ëem gebouw, Kue ii«d cdi. met den grond 
inslIjkiDxInn , omvierhakii , venrockten : than* tat- 
ouderd. || lek (xal) Ltlmua rLJck ca stadt... tut 
ia den groot ïfimiDleD, £o hicrc iiteix-a. in den 
tichleD brut gent, Bulechten iD«t deu fcront, 

VOMDEL S, 6B0. 

i) Vu goUea. ook vso itarm ea onweer. Ncer- 
le^CgnD , dfxa bedaren; tbana lerauderd. jf MAcf bc1«r 
het oatatelt Ea byiter onweer eeijt beiilscht ïa iiyne 
■Melen, «ondei. S. 281. 

Blauwe I>eplunc I beilcebl uwe firoom , 
EAbI da gnlmi. *>.n u lemoede barso. 

*-t4 B-fan 10*. 

4] Een werk, sene ond^raemin^ aitviierea, be- 
redderen, t. w. door cl« durua ferboaden mocilük- 
beden Ie „rffenen*' ^ thana vorondofd. || Om liat bf 
dit wMrcl in proaen besIlcbtB, ni cïsteleik, Coiuf 
V, Rfiflar. i. Het en rlneu nks Referejueji beilidb- 
ten. 14, Al dit «al ioli t . . . wel bealiccbtoD , coüB^- 
HEBT, Odyia. 1, 79<^ (ed. 15ei). Hjr . . . gijic . . . 
Da t'eot um t^n imntmta te bulecblco, S. 16. 
Teu deerde nïet langfa of tj baddcn 't Mm«n be- 
tlïcbt, HOOFT. Ged. 2, 2S0. Zwaarljk beb ik... 
luiwluo. en al mjn eaakca ergel^k ea «rerMhli 
bulegt, ASikiiiJN, ScJtf/nM. Vr. 37. Ik lal daa, om 
uut do«n met ordre t« betlechteo, ... een ladder op 
doeu rechten, ASBKi.üit, Varfaté 2b, 

S) Vaa al «al tDo«ilUkheid geelt, h1i Iw^tel, 
onnWheiitj gMchil «at.: afilo«D. uiLDtakeu,. eeac 
bailiiitD,g diaromtrent ge-rcn, de tbaut oog gewoac 
ajpnttiug. II SjF en ci[«di«reo uat de reobtoo Van «rodaneo, meun. n<wb beilcobtcD IIii 

□iet, «. D. HI/ELIN, y. d. Krl^r. 70, 
qnËfltie dlie eeiii)(e VanJe vuuEbi rruiij 
mcitieo andcTEii bcbbco . . . by 'jrdlDtriï Jnilül 
lera, ot miuudick Accoort be^licbl lullea | 
Of. Placaafb. 1. 10 { a». ItïU j, Allt td 
dujelerbejl Ican ick ^t. w. ü« Wiji^riii W 
fluuis. Sfriit 4. Gem. 1\ b. Ifie Üri^ti^ 
...■alleU üiel inag«D lan nulcanderan idM 
en bebbea allen aaken ap dieo dub diioNJil 
Slai. e. Lu^ek 4j («''. lS!r4}. Cj Kb|iAJ 
. . . nlreedc aelfa benutwavrt en . . . beilidit lo] 
vt,t% %, 0O£. Ik ifil met bj^u tttm IwIJd 
'7er«ehil. 2. 1971 (cie ook 3. 5>Sa). 't: 
Tan Calu . . . ; 't wdk dueh entljk . . biéil«]| 
ugorr, }f, 3. IS. Zoo bleef de laak <L«. i 
daigatg) haof^n, ... tot dat ie, io *t TolglMij 
;BaT , . . bealecfat nejd , 1 1 1 S. KTen wat . , . ■ 
vcvhteii , ëq dee« oueffiiabejd met de^i tt] 
ten, TON[>EL 3, 357. Bcn algemeeoc laM 
om d' oagedragbelike veracfdllen , . , Ie bl^ 
sï BHUiiK, Jok fH E. SSE. Ski men mitt 
Tolck [ t. w. iitifê AlMfffOtprm ) '« |j«n,ta i_ 
ilochUn, Soo bidt iok me., Sii v. vuraB. , 
3. 149. 

I>ii! «icrde bcett Ilii Id plajun «b rMIt 
D« n\ld* irU '1 al mal 4lrlnek«ii bui 
TLStCHaa, 

^ S™ ptei/ bnleeMf», ooV flguqrl(]k. || \ 
beok beflecbt 'er 't pleit, aiiiTa. Rot/Mtr. ] 
ben. men 't beter «oe^t, dat bachSljk pleitbi 
wtABMius. XrHff. K, ET- Ala t(| der vaÜea' 
ïleehl, sPAHDAw 4, 1J8. i 

— Eoft twüf boiUekfm. \\ Gcm^; UaN 
twiit bolcohttui miig, a(TDi.AH, Poétf é, BI 

Laat iinn doiBii liilil tiailechton , 1 
Uii(pf Hem lüondlc lïain l« Techlea^ 

T. Abrntff i| 

— ■□ ds oodere taal ook loer gewoao io I 
op rdi*^^ eii anreeii, ftaaroïer door den ni 
beiliBsiug iroidt gegeven. || R>rohlvnepJ>gi>rit .< 
een ied^« Kecbt, Gelijck cd ODgel^ck, door! 
iirhaeli tonj; bealecbt. vundkl &, B8&. Öj 
Kediler acbreumt nocb taft,.,, Oser ^I 
«cba^r zit en 't 0DgDl;k bealccht, poot 1, | 

Ge«r«DK« 8ehllllina«p it.it. l'rifl),. dic b«t «dl 

(□II den I 

ObIiIhI, en *t ungoliJck, dmi tegana 'i «uuKlfli | 
Ilch «rworrl.. m«L unit' >li>«h rcchliaeriIl(klgiFk ! 

— Het gebruik Tan htitrekte» tli ona 
tegen bel gebruik. ]| Èttta a-i«ir ... Bri 
wur en Vblacb bealccbtl blLD 34. 40Ö. 

— Geweafel^Jk komt »oor fieh iMtieAfm, 
btalniten (aie uOËUrPT, Brtd. T. b6}. 

Afl, BtsUtht . macht om te bealitaeu, 
InTloed; in de latere taul onbtkeDil [,?'. Oo^ 
niemant £. Uao dier vrijihejt inuc woool 
graot |fhe|iiar«ounl, oft vbq tmI betüeitg", J 
Kij n); htiUchfer, ceUen voorkgiS'tta'de (, 
men, wie ii reebter? IVie. raa eyna nmmM 
knalijk dwa, ieiUiiftrr?" bilh, 7, 287); 
'•"ƒ, beiliaiing. wk Ihani ^anoon (aK«a| 
die (icli geene netti^ Utieck/mg in gelcMl 
onderwerpto wil", noorr, Uenr, 4. Ot. &t 
„Middelen lot èi'tffcAHHffM der geKhillea"j 
N. H. hh: ,AU hj .., oi«t nea wnott lol >«| 
dor iwarichdl tiic hem voorgewurpeo wai, 1 
«lat te brsDgcn", ni bki;ne;. Jok m S. 't 
bnUehliuff i»n ... geuhillcD. doarbeltof'i ».1 
&al. h, S71), BESLE. BESLE. 2034 SUf bedr. iw. nw. leU bedelkfii 
ir DimrhMtl Wofdt ^IcCpt, gralnard, || 
in. ■trcMm Deo ocTer nu bwleept mei 
I iHNin, VFL8rtBB.AiK, Oid. 3, SiS. 

TERÉlIS' ^ ooit nel BLSLUrtD'Ë- 
«w. »». Vw) Sffnler, ia dea zin vtu 
tedri/yerij. lemaud btdriej^u , /opgicu ^ 
« ^i>careui]lgcbrnik(iio>a.a imSDrrr. 
T«wr fieMetUnii Taan. Ma,^. I. aiO; 
lland fdd/ii. ifd^. i, 330). || Dtn 
n klerck dcD ïartput, lUen h; over il 
3*. Ksi]4e 't gb; daet pbËiica , 'iim dit 
aleatcrt «ti ! sDtT. & bolbiv., /Ih«/j. 
,eKi, Frtqumt. 2, S2-1. ia ediie midEro 
frr^>. 'k Heb au^ k-nul «ia yeulU 
( mi'j aifit ligt beatcnderfQ. dT knollftn 
I ÏD de haud kUijjpeD , Gtid. Voliialm. 

'l^JS- Ziï HüBLIJFEH. 
', aibw. fpDi, Van Bttfttfem, lAiiL brilet , 
ét oiHiïr i| (teftoemile wmcrcle beiee- 
■ I. 1067). Thina ^ehtai verouderd, 
■riaf;, beklEmmiDg, beuarrin^ rai. || 

I wa lïel rtiytren en Im^bt^a , , . v^b 
ruiigciDnjwri : en boe mKrdsr mMnigble, 
9aU, tiattsat, ta la^^ b«wecgbeiiift, 
B. 69B. MiJQ folnk wai tlteiiMfl ia 
A, wnrUKItaEH, Ged. 2, £140. 

nto loepauÏDg, b. v. op de muM <i«r 
^ in bxn guuche aitgHt rekt held. || 
«□t ft^r^fki-bfiMt uel JESED bloedE 

D« HUBSBT, P». 105, 38. 

S, iDw. DDi, Via Bnitlimt. fii «er- 

'ttlibgiea md <9rj/«f (116 &ld.j itf«eeii- 
Waot mcD niBcb breken nietten wil Ie 
rl^cL betlcti, Hand. li. Jmear. G ï i. 
e ^behcrbcrglil ïd seu grout beiIeU vrd 
KVTMCK, aam^ih. bij DE HO 118. 
BENf b»dr. iff, im. Ëen byvarm v&n 
■ld. ] ; thiD* Dog in Znid-Nederlnad 
brt. 8). 
ara; in het puii^f: beilomoitrd , beiet 

II nie mcuecben die alle die weke met 
]l<'l^'?'k«a diuiheii beileti eude he«oai' 
irmtft. T. D. PUTTK. Spütff. d. (-Ar. 
l-loit «iide quel-lii.ll, datr Ae BerJigbA 
■Bede ïealeUt t^a, v. a. TEnni, Ta/. 

147 iiam!L), Din Uijf kk tbaoir . . . 

^Ijck e«ii a>»n CHe meer wil dan hj 
; D. VKMMX. Wirt-fnal 97. 
etten. bt^Itati, Je [uinite er »□ in- 
t haudii'Lrift zal twintig drakblidien. 

BD 113. D*C meubelstuk bealeüt vmI 
uletle. Aid. — D« lcef«k moet mtjneii 
. Be»1eliea, oe «TMcm^ Wgkel. ffrm. 
tdi «7 aoadcr aut bHlebea uwe «He, 
«f. ff«ftMM 91. 

lip Itewealeiii , b. v. te Akiel iDZeslHiid, 
«r iii Llnburg, beteekcut inltltfn unk 
<Mi a. ^4d. Taaii. i, t67 en SU]-. 
ma. 

lHj(ti. nognKKg in tien sin vsn he.t 
fne K riHIAiltT 24BVi An/sCa (ileald, ). 
TBH, btitr. iw. WW. In bet Md. 

vntitM I, 1067), TüULT aldcTB oiet. 
dd ran iUI , band, inaditel |^ Tijdjchr. 
llKwa dm Je bijvonn iêtUUtn oaver- 
thuu nrooderd. 

IcKwad iu tgue Vrge bcncgiuK belcm- 
■rao; 0uk ■«>! bartitucbtrii uf detilibee!- 
II De iDucdwiU bveTlie moü 
■r. /"J- Ï3, «. Dtt ty ( t. w. Èfj iHM. Kien) lor^uldeliak mijden . . , ïlla dinfui, die bu^ 
boiïch houJDii , ea bcaletiaD , dacr bet aïet ?aiD Doud* 
il,. [IR HKuicK, KarRl. Itl. Gb^eo aixi ImhIbI bd 
beiigh OBD. AU die Aia.. os flKUHk, S^tetie. 133. 

21 StaUt ÏB ivok FDTVitnf. || N? ca «eet ick ... 
gboneu riet Vao relicnaia^fae ia doec. myu j)ampiBr 
Eg ao vsrwerret eude bd baslel tii<„ ÉVfiw/., v». Ilfl. 

8) ËCbd ruiaite iliae<iiieii, beklnaa, |f De bladeren 
(viin ttirr toerk) i'^u [)i«t beilet met dtp^eu, die 
aiet um 't l^f eo b«bbeD, dh nBUNt:, Bank. S, xit. 
ilic man bealet de >d11d straat, ]■ groeit iu '( ttogb, 
HiaBT kleen in ibbiI, tK^mnui 2i)0 (SylKiriJ^e ptr 
ptaleai). Dat wocBit rapjiAlje iroutit b$ ni{j,... tü 
bealct 't ^root»te gDdcellE iid ml^a buii, v«l,E»TIJM, 

üi'i-^, 3, aav, 

Afl. Stf*W (ïie ald.). 

BEBLEITB, mw, dqc. Bg «cbryver» der IT" 
MDw rüurk«incnile io den itu van dntkfu, ovt/iaal, 
ook coucrert. || Doe 't {I.w. ivm ofuferifAf* tuil) 
uyt doD kok«r quam vnn itcigeringhi bcilour, Ver- 
echcen dser, watP mf., lutoens I , 3;11. Esu ryekexi 
m«D .... IJie in het hoie had groot bcdleur, Hjei 
tonnen tnct bet (i^ocdt ghEpackt , tlaer alderbaude inant 
ghesacVt, ï. »i>(,B»CH4TilN 100, 

BESLIBBEN, bedr. iw, ww. Van SU6. Met 

rivjeralib beiJelikeu. t| De Hviere Nilna . . ., dewelcke 
jaejück»... beuïnl over te vloejen, nm het ixirtrljck 
met 9^0 beSilibltsa sjuohtbaerilflr .. Ie jnacckeD, 
Ea.*BMlUs 2, Siy. Maautroom ..,, Wen ffj , met 
bnlibde heireii, . , , leciruTt rj-dt m , HouufllRT, 
Mmgnia. 87". 

B;SSI<IBBEREN, bedr. iw. mr. ViMTkoreeade 
ia den lio van: hcrhuldeltjk bealibbcn, bcrlueicii, 
bc»pTMien. II 't Aard'r^k, oulanga door de irjnd'ïlunt 
heilibbert, vauntijn, Oeid, ï. 14. 

BESLIJSSN^ b«.!r. en xcderk. aw. nir. Met 
algk bevuilen^ iLani meeit in bet lerl. deelw. Mul. 
heihkfn (vEXiiaH 1, lO&S t, || Bufl^a op dea dyolt 
■oui^t (cb; n eeer beelgekeD, Tisitutx, Brati. !£!. 

— Figuiirlijk: ïeiuntmnigen, || llcse Vteino wereld, 
Die ghy , Scerr, alleen beperelt , iJie ,,, iek alleen, 
besliJiikL iiui'niEM 1, IQO'. 

. — Iu het Terl, deelw. ||| Van waer komdj lou 
beiIijctV MLirHiBR, Pe/r. ïtiyn. 2\b, Ala een buut 
jeiuBiit tTuetelt. «od oiBeekt hj h«'in betljJiT'kt, ais 
1 , &0G a. Ik . . <rai aoodaaig bealykt bo b«niodderd 
gerukt, dat mi., loomes, Bronkh, &, 3S4. Ver- 
moeid..., drnipnat, beel|jfct tot bcTen delenden. 
UAViD, Rilt. o, 4Ö8. Zgo bleek en veTwildenl ge- 
licht, tf)n BWerte b«lt)k1« haiKlea, kbstb, C. 0.82. 

— Met È«uc beptitiig fe(h^uilea. [[ Met ... blaote 
becoen en tujI beil'Dcltte voet*ü , Bitt. r. Cora. Adr. 
1. 8W, 

BESUJUEIf, bedr air ww, Mul. taiJimm 
iTikUAU I, 1Ü&8). Met ■Lflni bedekkeu. || üp bob- 
bert iijt de groot ghy gladde MeereminnBu, Nu Idb- 
bcTt bieekert n beiilDint en glibn([b lijf, BUEDttiu. 
Orianr ZS. Ëieri van eencu bicalijnideii vorieh, 
«gN[>iL 6, 57+- Soo jity myii rijmen Mat q ïwetïM 
wüt bealUmen, 'k Segghe dat m^., db kuck.Bm/. xvi, 

All. BfslijTngTgn , thianB niet roorkomende {„Wan- 
aeer . . . haren stiukkeaJeii waai&em de tooij hftlij- 
otert. tn beiUif', JaNCTlJB, Toon. d. Jat 1, 1112; 
.Dezer mood (t. w. van d^ imrrtnffm), uiet dikke 
darufipe» bi:.xl'}mert en beltjmerC''', 1, Ö42}. 

BË&LIji>£I9, bod f. Bt. WW. letj dr>üf slapen 
«eherp, glad miikeü; raeeatal in ftgniirlDkc op««tliiLg: 
rerg. bgtcSnten. lliaiLa niet meer iu gebruik. 

1 J lemaiid ferbetfefeo , bodillen: Hcldtaun. || Fübcrt 
...ka» 'l'lel beiliseelea, ea St^n beslapen, Hy tiet 
... Uat Piettr mal... 'm tm., arrtouLJ., actiler 
ViaSCHEB, Btaii. 188. S03& BESLI. BESLI. i] Iwnsad of UU bHotnveo, |[ Dat uuib Uli g«- 
uoeg bdloptn to httütatAt ie. am g*it„ tisbohk. 
Sinufp. Yil. Deie poeaye . . . eerit rnigh bj da Toor- 
l^adn raliTtJ^^kerB te nenk gutelt .en ... . alleaikrni 
meer behkpcii, ed luLcIni verbetert , dat rn--., t. ii. 
Pti8§E vóór serDiiJiD, WerckeA fod. 163S} iii. 
Hoe meer de volkeiD bnleïpea wurden, hoc de arg- 
lutigbeid laMr fforlel «st, iV^d. Sp»ct. G. 81. 

- — !£tt de«iln'. bttlepstt s.1» buw.: geaaherpt, ge- 
oefeDd, ervH/eu; in rroegcre «uwen intr gcTroou. [1 
lilt aecr (ersochte, . . bulepca Kadcrken mi., 
VLBSCfiEIi, Srahb. 64- Sixidicjiq |(<pleeTlh«dt, «oohoogLB 
w^elieit, »uo bxtïlnpeiieErrareiihtil, iioorT. Sr. I, 4£0. 
Een. iiiide Vrna (beslepen iq de redea), BstuBXQ, 
J»i/en, 4iG, fJoEcft) bgnieliche en bealcjn 'n^shcyd, 
voHULL a, 217. Geen UttcTlcuni temer, hot tüHriiei, 
hoe betlepen, S, 307. '^l Veretandt too ""el bttlcpcn, 
AHBLO , Foèty 253. Üst IHÏD b^piS ClOoi't eep loo Hel 

beihleejMii HoiliDdu- ontmoel hndt, ^«itj. £j9ifff. & . IVS. 

Afl, BeiJijping, het ^li^dilijpGii van ïeti ( „fiewa«r 
3a,t tcFiooD ^Li«B«l piet iuq Twl ted're sorge, AJi sjrn 
btil^ping a heelt moeiïc en cweel gckoitl" rair, 
jydtti. b4) ; öetlfpfnAfid („Veniunige aitdrukkin^Eu 
en «llerlBje «tanliji» vnn Tjne htlfupfiiJieid", N'd- 
Speet. B, jlT). 

BESLIKT, bnw. Met ilik beïuild; on^vetr 
hetieliile %\t he»!ijK , dat echter niet laa gBiiieeniBB.ni 
il; «lleolL >Li NuariL-NiiidcrLHbd. || Eiin nDIbtri^b . . . 
Beeite-rel . . , dit nauKltjoka . . bare bealiiclite billen 
koude bweycltOD, acuoorïK, O.-l. Fot/ai/ia 1, 8. 
Jliit meu ... in de . . . huLEOD Qiet jttËQ btulLkCe Mboe- 
nun mngt treedea, bkxkhiet, JV. //. 3, S60. I>at ) 
hj iu aile ffeer aitliep, ea . . . met eea beelikteD ju 
en koujsea ('hdU kHam, Leia. 6, SSO. ilTiJ) ihieldj 
bet beaUkie ... gelket ... met moeite boien, bbitr, 
C. 0. 82. 

— Bnktla mslcuslAAaphecDiiiDevoor ï^mun^ifnJ, || 
fi«ilikte SwiiLlje en Drooge Fabeit; of de Boere Reobt- 
beuk. Üly^pï! <)iior a. ALkwiJN [iP. 171&>. 

BËSijnïGEREN,bedr. tn. wn Va» 5/i>Kfrrnt, 

Ijl Met iut> uratliiigeren, met iet« rondom b«d«k- 
ken; vervolgens ook: b«vaó]ea Id 'c «Igeiunu, || Ziet 
It (t. w. eafitnu) daar ecn« ibi wentelen ( t. W. ia ée 
vnili^heid'); iovj t)ie Preyeo, hoe tjo z« betlin^ert, 
Bf>ltT. k BOLair. , Ditfffk, 49. Gh; ... moet dw 
lidaUHnen beilinKoreu Mot regenbogen , nchoon gewovcD , 
fOEfDBL 10, ST?. EfQ plomp gediert, ,., Van iiooCde 
tot )tea vMt besliogfirt lan 't moris, nij. tthci, 
IFttfl. Prrm. 2, 'S. Se^bt «odi nte besloet to raken 
■en lut peck, Pio ■ich uJet hsctt «n vindt btiLlD)(ert 
BBl «en ïlsck? S, 92, De riemen wiardBO door veil 
Iicdiugert, TiLENTUH, OriJ. 2, 69. 

2) leu boJekkeu door er iet4 «lïügereod op oodcr 
t« irerpen. || So-irerberg, . . . Wtolp, kedek, beilin- 
gert Vee, Menech, Gohuclit au Stsdt, oud&an, 
Twnip 14f>. 

BESUNEElf, oni. at. irw. Tot ap era be- 
paalden graad tUnken; thaoi iiïel in ^bruik. || Nndil 
bet It, w, hef ntfl) «n nanht ib] oTergelegeo ende 
beilonrhen «al nHes, t. siebbxk, Da^Mrk. S.2i6, 

EKSLISSEN.bedr. enoni. iw.w>. Vt^aSÜUf», 
tieti^i iziu ald.), ea verg. lual, beiSitm, dat wasr- 
Bchgalyk in eljmologiicli TCrband staat met bealiiim, 
en in foortgel[|kE op*attiug wordt gebruikt. 

1 ) Iet«, waarover T«nchil van ^ixlui ia of ktD 
■yn, uitfflakEa. 

«) Ala bedr. ww., wurblj Let Toorar. kiu aitj^- 
diakt tQn ie «ea DUmn-wrd of in een itMhl. bDriu. || 
Datmco qnal|^ck aoa Itcaliiata doca diu^heu. Hand. 
d. Jmour. Vla. 'k Dealia de tmat«n oiet vnu Itume 
met GeaoTC. rsiTiLMA. Smr~ de Qr. S2. Ik voer mj 
■lurf niet beiliaeeD, *i« meer te tkeacholdigui tjr hjr. du fM. ... pF by, die «w,, Lrrr. 4, 17(.| 
de Iiceraari . , , in alle linül^kB iriije*iifei. 
om te bealiiien wat er moeit gedaan wccd^ 
3. 174. De dwaatheld vid 't ventend, M 
valich buliit, dild. T, 87fr. Zoo dikirf ü «(i 
iQk pant iDoe&t bciliit irordeji, V. ö. tjl 
1, oé. Sr i« biJUB geene vergadering, nvj 
met de meerderb-bid beilnit en beeliat, | 
Lellerarb. \, 711. Zy wtldc aiel* ^litaen if 
bsni oubespied oproken ba.d, bobh.-touii.I 
t)o gedoobte, dat ioinaDd onicr in «laat F 
□mtreat alle dBiien te bcBilitsea, of lij gocdj 
itjD, orzoouïB, ff'»M d. Dtug/i %%.*H 
oVor dfia inbond iclf nog biolt br*ii*l> D| 
Be ffaatJi. m iafg ktmÈr. 158. Die knHlil 
later .. . kanueD «oHen bwproken u bcalü 
Sftid. 1, IIG. HU (hnd) doen be*li>Kn, dd 
een ganaehen dag zou duren, aEaaRa, Lielit\ 

— Sant xaak , en ptHt bnHueit , ntnalal | 
opvatting, niet allecD van eene recbttaak. | 
'l gericbt der GoCn hier nwe lank beelifKO , 1 
Tvonetip. 1,378. Ën — icordt het pleit ft. l 
over ksl Dancininne) voor goed beali*t, ; 
dan ... nG.att''' teb. uaab, L, Ggd, IQ], 

b) All nu KW., ^volgd dirar eene hi 
ooer , allevD in do jongere taal, «aand 
DBvolgiiig van fr. décider d». \\ 13it i) d| 
punt vruruver ik utet den moed helt te 

HUILTATHLl 8, 52. 

21 lel», dat nog vateker Js, een bepaalt 
doen liehbeo. j 

.a ) .\la bcdr. «w., arabsolniLt gebmikl. J 
(t. w. hft ^f>;ii nan ten veid*ia.g'] goaol 
ieU te betliascQ. v. ufkfi, .^peei. 11, 
ooder-Kierp mjj aan don vil m^nttr oudfl 
nverrwleudfl v%u en toau, nuj-op m^n fl 
bceliato, LOOBJES, Bfonkh. 5. 378. 1 

— loEDoderheid met iemands 1ot ala t1 
itet gebruik, 'C welk -mj gemaakt habbl 
Itoateljk geacbeok (t. W. dt eed^lijtt rr^ 
lat oni lot beitiaeeo, Lfr^. 8, IIS2. Biqdsl 
het our dea verderft vour ihem ^t.w. votr;, 
gnlagiin.... Van no af *ai c^Q lot M 
PALH , Qgdfnktckr. S2, 'I 

— Ala wederk. ww., tegen bet gettFotk M 
Uw lot bealiBt Eich, blld. l, 1^7. 

f) \la ont. w<r„ geviftgd door eene bJ 
t^tk, waarwhQol Ijk al» jtallicismo. || lio| 
een Bchenrin.ok wolvenbroed Van Marou*^ 
beili^iev, BTABl^o £, 157. 't Waa woeaH 
blüode rreea, Uie vau de köiu dee lied^ 
PoiaiiTfcB, Pösiy 2, 12 fed. 1878). 

Afl, Setliimd, ialiuer, bnliumg, \ 
die vroordeo); on^tlai (lic ald., I}-. Am 
in Zuid- Nederland (^Hier helpt geen dl 
bnlit", ü, V. RuawijciL S72). ' 

SAineBst. B^iliifiujil . in de enrata l| 
eieaw we! gebruikt in meer dan da iln 
dat bulitsl mnet worden, vra^sluk (,B| 
waar iu dit gcbrelcl^ke tcbuile, ii een tl 
put/", mtn, liiehfk. m Wi}tbf^. 60tji| 
oo)i;eoiilik, iraarop ket verder beleop wa|| 
derhalve al» purisme voor eriti*: verg. Ati 
Taalk. 3, Ifi (.M; aCortte ia 't ourJ 
van mlfa leven. De ODfaalbre wil der J 
Een viuk van Griekiclie Uii^btknut I 
8, ï!7|- 1 

BESLISSEND., bnn. en bQw.: d^ 
Terg. tbaoa weinig meer in gebrnïk. Hj 
doclit. van Betiitten, ala Ww. gebruikt. 

I) Baw. 

A } Ofereeokamende met tr. dicimf. 
BES LI. BESLI. 2038 I) Van ddgaue vainloar iat« bnliit, bvpul^, <ut- 
I r«rdt. II B««UfKnd« tnklceu (t. ir. in hrt 

ttf OMirr ta&fOuifm) . . ., welke de volgeniici 
1 («nluiaUnn , mur aimincr Ditirinchea iftl, 
Opi. 370. Vt b«n mtt ^ctr^n (e s^g^a, 4iC 
hnllwciLil, dit iyiH gune tcgcaspriKk, Le^c. 
M Art 1S7 Tl» het Burgerliik Wetbook ia op 
Itt past b«^iH«iid. £. Z*v 4, 403 D*l rjVHhand- 
MdeaWerf, «atiTma aclisara de ^mchiedcnia 
«■all* «D t>t«l1«fBadE rorderia^n «ertooat, 

r. o. «RINE. Srtfd. 3. aio, VoOÏ ^êttel lü* 
Inea i* dit ecdc twiliaMnile |;e1ieDrtiGDi* , 

y, BcrfA-faie^, wutJuor Je eÏDJuitkamil wordt 
k^wU; 4ikwu1« ïo QguuilükQ tuepAMlQj!. || l>e itr;^ 
■■ hwilg. doeh beBlitaead geii«««t... i;u, Litv, 
T, MK. Ooi* orerttan teïden. D114 , dat «r de* andereQ' 
Éa(* «CB (MÜHeade «sldilig- «on ^dciverd «lurdeii, 
temrliirct 1, 181 i. Nadal de ecue pirty ana dn 
mJeti »ne bealïaaende DcdErlaBg haeft tuegEbrHcht, 
•PT*. iVarf I . 401. 

— Hrl bnliumd oogmilik. || Om in bcilJAicüde 
«Dpoklikkeit (crnarriiig en regeriDglooabeid «oor l« 
ktan, T. n. palm. Otintkie^r. 4d. Dat ]i(j . . . 
if ImI betlU*eD()e oogeolilik door ran deel dof i^dbq 
nH «criateu, ea uti d£e wLite Ecilaucn, irrH^ 5/fw2. 
I,»& 

— ATm* ttitiuffnU itém. II Bi) itkking; van Atecn- 
■■ bed da Toortiltcr «nv betliHcada tivn. — Het 
ntaafEUi ^ Mode i« groal . ^ . ^ doch . ala 17 hier 
ma baltMmde ilom heeft, mncl rmz.. Leer. ?, 90. 

Sj Van pcnoQEo . *a dï tryce wMrop t j} lïcb ifiten- 

MfdL 

i() Vu de wQie «auup men lieb uit; tbana u<^ 
m tutiÉicmdé Ivott. |l| Kan «O aLan, alt uw Sti«f- 

••te ia, dulden, tiat ^ u met de ver»chiUeu 

bam CD >fue Vrouw djj ecu WliHeade w;e 
P Xmv. L. 62. [>e tooD. wit&rop h-jj iltüc 
aitaprak. vai ido be«1iiaffad, dal ik bel 
ai|LUi)ia vnad. ▼erder aan te liringeu, t. lkhïtkp, 
ft>« 8. 147. 

t| Van p«ri(ni«q. en dan ongeïwr betieUde al» 
tmmét^ené, finaal ent. Thtst in oDbraik. || Dat 
lli^ iMliwvnd « cl u-j iirt^i rookt ima ïagel, dat maa 
TVIila anatn* Uel, Air;, 4- Un man ia d» begÜii- 
iti t a.ia afüf da Hvttle ma», diea ik immer kende, 
«DLyv-aiKKaa, Jd^U m- TAood. I, US.. 

B) OranenkoniBD-Je met fr, décWfT*, t, w. ■!> 
iwfc uu nn , in de verialiriji tsd Fr. lemgnt dêeitoirs. \\ 
bi gm^ljjke ml ia «an Iwccderld aard: 1*. Die, 
"^JBtt MW df tcua iwrtji ao-a d? aqdcr« wordt opgC' 
ftifn om da betlieaio^ der laak daarv&n te iata 
tftiVptii ilecie nordt geciaamd Iwaliaaeade eed, B. If., 
a-lttM. 

II) B(|W. — Mon tt^ Qa Vüttt btilut. 
) V«a wadatitdt of graad. Z6li Jat iet» afduendc 
~ «llpamLt. II Zoo mai^ig i^ d« wglfprckcnd- 

Una «SMB .... dat de tegeprul bMliaacnd un 
4b» »gck blijn, T. n. raix, £«rf. 8. 64. 

tl Vao wijiB. 

«1 Uft dal rucB fefiloFsde aegt wat men meent. || 
f. Muct ik bnliaacud aatwooFrlen P M. Ja ; «uit 
ter mm bmI ik te rrark gasOt X^rc 1 , 93!t- 

I) Op «SC «rll^M wurbQ geene tegenaprvak wordl 

MnniAl. II Liodan «an maer ondervind ing . . . 

nn a jd att doorgaa» hot mr betliiïend iiireekeD, 
U- 7. MS. 

4n. OmèfÉtiMBtd . tal gcea« afd^Dde bealiaajug of 
fMolftnkking liidnide (■i>ii ont-'fOiKK/a ouder- 
■il>ti|W dar acodeljkc «-JfabegecMe". Xmb. T . S74). BESUBSITEI, iDw. m. Van .Bra/uim. Thaat 

widuig of iiiet iu gebruik, 

I) löraaad die iel» bulist, it\t uitjnaakt. codaartuc 
op eeaigerlei wjjie b«.*oegd ii. || Dat (Gud) . . eeuun 
(JDfeilbucD uillqger, en bMÜiier der guebillen un 
't boon (■□ de ware <Jhriat«[ikerk moet bebbca ge. 
pl»it»t, », Pïfsn, S^i^l. 4, 60, 

— 1d het vt. begiiittr. \\ De rrouw ia hier Bd 
ala meoat ofcral, de beaüalcT in haïaiyke roorvallc* 

2] Umand die rich g«:!rugt of h^ illu kan uit- 
tnakeQ. |j Ik Tl«ie laij, Jat ^ mjj trci p^aoeg kent, 
um iceriekcrl te ijju, dat ik bet jjelal der vubéilBelite 
beaLiaiobera oict vereroot, ^ibiteh. B. 8S6. 

B&SIilSSm'G, zaw. ut., mt. bttlünngem. 

1 ) De daad van iet» te be>1ia»eq, ivU nit te maken, 
eu b^ »vcrdr>9cht ook de uitspraak waafbfj dit ge- 
■chiedt. II Dol werp tot bEaliitimg der gBicbilSea, 
WAohN-, -iwi/, l, 737 6 {ian/f.}. De presiJeot. , . 
deelt uirdc. naoDecF', ïöl^cai butiaaing der rcgt« 
buiik, de uitigiraak lal jilaate «JndeD, II', v. Stro/r., 
«. Soft. IH Staten ... wildea dect hebben ... selfi 
ia de beoosdccling en bcaliMÏng Tbu |(eloafagcad}iillBo, 
OROKN V. )>8., H^Mdb. 337. üe baaliaaiog Terbleel 
aaa de kiesers; eu dat die betliieiog ten nadeele vau 
de radiknlen EuQdo nitvalLeD, daoraaa twijfelde men 
niet, avi9, Sfud, 1 , 3li3. Waa ... de bealiejing, 
waartoe bel (debat} ... leidde, werkelijk «an tw3 
Tcol ^wieht? 1. 381. 

— All term in de wSjibegï«rlo ii i^s/untg de 
naam toor het al of aiet unraardcn van een denk- 
beeld, van cene (ittü (lic lanu , IitC. 156 vl|<i;.). 

i) Het leiden stn de onntendigteden tot eeoe 
bepaalde aitkumHt, eo bQ o-ïcrdracbt ook wel eenc 
omalandighrid die dnartoo leidt, ||i Die ];aalilB aaniral 
gsf de bnÜMiaii;, v&o dat oogvablik af nas de ilcig 
gevroQQen. — Hot vdöfbcreidia^a^eioaht . . tal... 
in eea aantal arionderlijke vDorl:)«reiiiiiigBu (mar- 
gevechtca ) en BfiaDderlijke beeÜBsiuiiea ( vminiit- 
rulikeü) verdteld siju, LaHcioLT 1, iiOS. 

Mamettal . Ki»dhettïuvig. 

BESLIST, bnw. en bQfr.; de tnpp, v. Ter){. 
wednig ruorkomeDdo. Het verl. deeln. van Betlitte», 
ala how, ptenomeD. 

A ) Bnw. 

1 ) lu paaaievo cipvattiug. Zoodanig dat dn naam 
die er door wordt bepaald,. oDtegcDzegl[jlk jiiïst ia. [| 
Hiiurilera, die lotk een beslikt t&lenl had voor het 
maakea laa Itedjena, ffïldtch. 2, 80. Voor gma 
enkel (an de beitaande iCelieU beef) b^ eene beiliaU 
Toorketir. 

8 ) In BctioTc ap-Tattioj^. wellicht oalir bet lont' 
beeld lau fr, décidé. Niet BBrxel«iide in deuken uf 
hanJeleUi raa [lersooeii en hunoe uitin^ea. || Aiaina 
. . . waa b«alist eu «oUtrekil ia ijjnc kuuat^c^ri]>])enj 
voBHAEK, Avim. ËÜ. (Maai ik kan 0|i' die lunt niet 
etaao" .... ui htj op b«alia1en toon, lovkliho, 
SopkU 327. 

— lutouderheid met eea ciualitatlef ?dw. dat •«□ 
aanhikDgCT of een lejceuat«Diter «aii eene bepaalde denk - 
wjjie aaoduidl. || llt) [werdl ... een bcaliat roor- 
atauder vai) bet b^^inteJ rin vr^en hsodel, *aaotNB, 
Hul. Sfud. 2, 330. Nog het mMit hechtte bij lich 
aau ScbdlJDg, maar ced bviliil aanhaonjci «an dexcn 
iBMikl bil toch niet beeten, vsuiH, Id D* OuU 
lSa«, 4. 424. 

B) nyw. 

1) Van wiju. Zó<^ dal meu geeiie aanelio^ tooul ïu 
wat men a>?gt uf do«t, || H|| aprockt altjjd te^r bes^likl. 

2) Vttu moilnlitcit of graad, uerhondau mot oen 
bnw. Zdd dal aan de jaLitlieid der tuegckeode htw- 
danigheid aiet Talt 1« twQfeloD, || Dat ia Kogc- 2039 BE3L1. 6ESL0. lu<t ap de b«9)it pntesUiitirhg«rinile Ïliiab«t1i de 
■mrielcDde Sloarh gcFol^d warcD^ hCiSKSK iiu'ET, 
Sfmir. i", 3LG. Uo kabaUlQ polilivlc vau h«L Kabinet, 
ii . . . meer bealiit Ubera&t dut At uiïMte leden van &9 
meetiEerüieiil iLorrden Teroiuede'a, fiuis, Stitd. 1 , 4fil . 

Afl. Besfulieiil, de kucJaaigihitid van briilist ia 
i'Dn.e meeuing t« ign (^Utt gjj ... nist hut rwtit 
kebt om bilt (I. W. lekef Aafd oordeai] met Eoaveel 
inluthfid U valleo", bosb.-Toum., ilfiir'. Frana 6U; 
^Toeli ÜBg er een gdievl aadera uitdruk kiDg ia ifjn 
U^elBAt. liet [UislË Eckcre. ieilulieiiT' , DaCIH, ifaai 
p. ƒ, +0); ouhulif! (ïie nU„ II), 

BESLOBBEH', hedr iw. ww. Van Slobém of 
van Üfoèbc Uulijkcn , bevuÜEa ; mcegtal in het verl. 
dwl", Than(. BDn gc:ve«1«!i)l[. || Hij li««ro lioorqst 
«Q beilubl tbuiB, BOEHkNOoaiM &6, — Diu beilobde 
TÜi«fa<ir, BPLïailCC Ü3. User traden *rj af bealijclct 
ea beïlobt. MUKMiB, Com. ffi. 87, Sjjb geUpteu 
rD«k. en eya bfiilsbdd tny.gb <t, v. t>i7it i?(W ^aff"), 
FBKS, Bacclitit 6) (lie ook^ 114), I]e Kejiier wierdia 
BOD oïcr-yU, dat hy ...in regea eo wïjit, bMlobt. 
by Dubt«, must vertrMken, riBB» Oh^ii'. £frin<w 128 i. 
't Aldergrootste beut «ao 't land , 't Weick too bealobt , 
btsLittkt gaet ■tr(]ckflD, i>a( mt:,, voMfiGL 3, \^'A, 

ütl. Sislaiifr, id de Tolgeude [iltBta in iBmenat. 
( ^S/roff-iietloilKrt »^^ geen Huja-hondiori'', v. d. 
TBMMï. Ta/', p. rf.J. W. Jil7>;i«fr*S(frff(*ie8lii.1, 

BESLOBBEBEN, Wr. m'. irw. trequeolft- 
tiev-e Torm iiaa-il betlo&bfn, wetlicbt ank afgEleid rnn 
Stithberti*. BcïliiliijU, bevuLlea : mecït ia het verl. 
deolir. lliftDR iu onbruik. |] Elke [ilaats ( oait een 
Aau] (ouj ... niet loo puntig dat m' er oiet op 
EQ-aile dervua tredeu, aoctt uok loo beilubbert ditmen 
tiéit hthonfit t' {latsieiL lan daar in te gaan. t. ukims- 
KKBK, Jrc. IL. De diepe kleidjk en de alykea 
( vertTMigdD) Jen . . , aftogt. ... Dub afg^Blugea, be- 
tlobberd, ea ar^eaiat lEwatnea d« KAtttTÜêjaüaan . . . 
t'biii», V. jkLKEHXi»*, J. Fr. Oorl. 97. 

BEJSLOMMEE, mit. om., loadei m?. Vu 
SeiioHira/Ten. ilctzEiLfdo bIi tet/ainmerinff ïn öciaCfcte 
opvatting. ThiLm verouderd. || Uat lua mlja' «rje 
liel van siydierig!!! bedommer Hier idTen , . . om 
batï illcta bckummËr', HITTQËHa 1, SS. 't WueUiek 
aerdich. twsJumnicr, HDEiEKnii Bk.KKRV, Poéiy 1,110. 
Wllk, urdijteiind wtKlenl vr^k «raeleod bwlomicArf 
T. ALFilKN 1, B, Hinr kuüt g(J , . . TeiieQ, wg 'wl 
sl 't betlommer , hklhxiis, Ord. i, tOS, 

— In jita«uj|.. II Le«.v«Daï(jrgen, Auitheahmnter, 

HUiaiHGA HAKKKK, Pof^y ], 132, 

BESLOUMEBEIT, bwir. eji wode^k. iw. wn. 

Van Sfumniff (lie ali]. ). Tbsui loogood alt ^idic«l 
veronderd. 

1) lemiAd of istt iu of met iett flgiTelljkii belem- 
tneren af daarin verwureti. || PlatiBlyli ^«saalceu . , ., 
aondar tich te kunuca opbeurou ait bet ttyk, dat 
vmen eu beeoea beilomnaerdB , ?'enm(Kird'hy. naon, 
ff. a. 1008. 

DeD faürdnr ïLi hj dv^lt oiflt JAuckslooifl baenvo 

BBiloEuoiert ileh en 't ««e In ifiütrtotiUïb^ vecn«n, 
HOOFT, t/ói, >, esT, 

— In Ëgaarl^kfl twpuaiiig. || Yemand die DÏel ia 
bedlammen Met dAt kWcnd «a^le atof (t,w. mff 

Hj* (Ui dui lot die tya liefde met acn*cb« dingen 
bealoininert, de hiniclicbe iliughen Teriuyineade, 
Dl PIT. iw. p, S. Otsrlr, 2. 130, 

8) 2ieb at i^a vcrino^a bekommcreo, Iwtirtreii 
iitet Kholden. |j Zy vermaBDde bea, de Irjakoateo 
■el te raameiL, londer, door ugveftsliijtfee ncrviojt, 
tiofa iu ii-buldeo te be«]oinin«rcUi iioorr, N. II. 
5A0 (eïh ouk :t8(l). ZyciB M^*e<teit. beuïgh iD«t deo 
beiloiiLpicrilea Iwedel dei ryx te rvddeu, ende voor een ki>oftituk houdende hei ifloitea >ui . .T] 
reaten tiu., uoorT, Bt-itr. d. Gr. IC*. AlwM 
iit beslannnert <n<r., t. d. tkhmk, Ta/. ■. i.' 
181. De cDÏuBleiL makken m|]a b<xl la vtd I 
taert. Gac. IFetitoenaar S, 89. Hut mu Hl 
door rjQ dixKll ... in rn.iiDB„ maar boluaairi 
delen, nat bolemmerd, ü'fil. ^tcJ. 4. lU. 

— Wellicbt iuo«t tlit opvatting ook rad 
genamea ia onderittaande plaalien, «aat ri 
beduid il Mu itaat vau Wil en scbuldn, || 
bealomiUËrt vinde ie mjjn paiujiier. Ie eunx.. 
cart, hu« dat iet rekeue, .>. bijj!» 371 (naool 

3) lejDBud in ijjae vrijheid belemmana , I 
Icomraeren, ktreUea, beaighoDdcD, al naai 
band; by kil. nitgedrnkl dwr oecupae* n 
volit. II Dat de mattcrjr den Spaiyaaidt 
bealommejt liield, BOOft, y. H. 371. Ha* 
ICaijea bBslommert Vrnnw en M^d, HliTQ^Il 
Liaieu, welken ^eduuri^ aargen of bcaij^ 
BiloBimercD, uoWHiit, Tieori» d. N«dtrd.F\ 

— LIat verl. deeLw. nagenofg a3a bnw , vu 
ea bunne (Kmataudigheden: vul van besi^ 
eoTgen. j| 't li ivRor \xj atuTf wel rjjck, 
was al Reer bce 1 uid mert , BKBbElu>, K!. V. A 
G; vouTiiet een voordeelig, beaWmmerd. •■ 
leven. Blank. 3, 77. 

— - Zeir gKiTQön U «ene b«p«IiDg, VB^ 
met. II 't Verdriet daer da Liefd' mcE il bM 
viBBCiiEB, Üraéi. 139. Bea bert bealiuaiDefl 
lur^ben, vo.ndxl 1, 76. Met . . . RQexM 
EloDittiert, 3. 21». Hacr Vodor... [leeA 
staeC-sucbt uujt bealoionierd lijne luat, aTAl 
line qoade drift.,. M«t >or,ge en kutnaw 
bulomtnert, Tolleiteotg. Kruiitr. tn 6 
Myu verstaad wïl lich met geen vodden t 
rui, 7. HALUAKL, Zedfin. m KantovrJt», j 

— Iq TCrbiiudiiigBJi met andere Toonettü 
vaa ick gantscJi bcsloinmert, Door mtMJt' 
bulacb, CATB 2, A3ta. De Imlea daer • 
met ai.o«;tca om baalumniert, Wetpt n at 
nunvT. Gnd. 3, I5G, Gh; bebt .. . U la dea 
BitKkcu, eu bcikmmart, toniikl S. 630.0 
hMrdie bcilümmierd i<i vauiorgeu, LAHolLtiDlJ 

4) Eeue hand«liug uf eeo toutaJid uit 
hehmtnava. || hayen aft dikke volken .. 
licht nifit (e dooran^den z^n , en bmlon 
vlucht, ügoFT, Sr. g, iH (a". ISIj 
ktoegliea acbtik, ea naklen, besla nmerd er 
'i dïiieiij Moorr. ff. E. asfl. 

ArI. Bftloiitmenits, an^fiSoamird , itita 
die VTDiiMt^n): •^eif.. ook OriTSLONVKa-aK. 

BESIjOkMÊBUiG, rn», n.. mi 
weertnyn. Ëiguilyk , de daad of vrerking n 
Ie besloidtQeTcn, maar gcivociuilijk bjj ov«rdl 
dat llrasloniiiiBrt , en dua Bwu? ">'f, J*** 
Bierbg, venu oei en de buigbcden cni, |) £i 
b; 't hof, dan atraare bdlnmmering «aa 
te verooveren, hooft, jV, £t, IM, Ik... 
naar .^.cnaterdam te komen, om hst ovend 
dapen buiten, bïslommertDg duor Ie leven, i 
lutiiitrliea huupeu linb lUe beelommGringn 
beivryk er onder, bilo., Br. 4» 268. U 

bet paal ata bm dit tooneel van aMdicIl 

meriaKeo Ie verlaten. LOOBiLS. BnittA. 6, 
aOTg ea de beelamnieriu^ea van lyn eigen I 
hem uiet . . toe p»«,. oavid, UUf, 9, 
iniuliUr, die te nudden van anden Bnuti| 

lueriogcn t\)i! . . . beeft gevonJcn om m 

BTMo. üerinm. S, 187- 

tt«m«Ht. Biihnmtnugeal {j,üm b«tl4 
toÜn dag door een daaglijkioh arblermiddl 
l« nrdeeien", bild., Br. i, li&j. BESLO. BESLU. 2043 ONSS, bnw Van Sloiu. Voorkocaeflda in 
'■Hl tloTilig, morvig, [| Uc . . . ImbIddiU 

iit ink iiiuw«!tjckx met eea tau^ souda 

Wfleo «11^., T, WOLSSCHATBN 71. 

OOTSIK, bedr. cw. *rw. Van Sieof. M«t 
aatr «luuteo untriagca. || De tuÏDGO' tui 

0, en luJfe ouidua b/ der sUilt, dÏB be- 
iren, tn liclitelyk t' oatwiilea, hooft, 
}. 

ORDBN^ Zie Slobd. 

OT, IQ", uac. londtr mv. VtaJteituita. 

ut (iKJiiiAH 1. lÜöS}. Thana ^«el »r- 

QÏting. m pok ■fgealoteD raLmte, t| Dai de 
tbdui . . . <{|D . . . DDiringlicIt , «Dile ombelat 
en Omtneloop rander cnufren endo t' beilot 

1. T, Hcvttcik, OoTipr. d. Stderl. 3i. Hij 
I /eirtitm ao^ei\ wu... vr^ w>t aitfe- 
I ftill: een QUiiw beslot, at lahnot, 
'. 73. 

blwliLit. plan: t. w. in de aitdrnkkiog 
rtdf. II Momiu .... Verspiendc der vfio- 
gcp, gangen cp bulot »□ rade, TiaacHJiR, 
O, 

O TKW. ZJP BlMLUITBBI. 

iOTKNH££D, ïbw, vr. Van Stthim, 

tea TA«I bul uit j^nooita hcbbeade . fr. 
■ huedanij^beid tsd hem dia neet «at b^j 
cndeobeij. || JHd luudt ^S la bare veicai- 

> CEiifibetlDteDheiiI geziea bebbeiip . . . gruotEr 
t dapp«r«Ce . . . kryt:sUeden beiklL, Looe/ta . 
1, 149. 't Geen men be^ÏDt, moet mca met 
M bMloleubEÏd aui^rypeu . T. Ii, PaUH . 
I. ,lk wil DJet oDbnIaiileDd ijja", iprak ïk 
lan hrid . aOEB.-TausB., üaj- Prant Ui. 
lOVSIT, bedr. iw. WW. Van Slaven. Tbaos 
guhntik , 

r alovED ieti Tsmenren. |f Dat al wat ilat 
kk dc*c tmtck bdliioicn, li . . . om myii 
•I, B«;«uïiio. ViKirfj/- 78, 
«Olie •luorbrEik^ia , t, w. den tjjil i taet leren. || 
*aiuil< «Cl Tcretandigstc [gcrEu] door vralijko 

en b9«rtii:hv4eri , tiinr bcïlourt Weu een 
>ilCTUa, /W d. Ju/, a, 212. 
lUIEBEir, badr. EW. wir. Vm fA<i^. 
t la fïbraUc, 

tslttk. met eea éIdIat (t. i>. nU kloediii|i- 
bkkni. II Anna , Geijk een jon^ broit 

ca b«dekt. HüoOTLitT. Oeid. feetld. lOT. 
ir|«r gcbmik Ji betluierd looreel nli: pf 

rtrniaind, || Wl« ra duea dui bvilufïrdt 
kdlf 1»BC1,IJH. ffar/iuéil. 

Ma edeler waard voor bedekken. \\ Gud» 
.-Toor '• ITuogiteu throoD gebogen, Aaii- 
li Wlnierde oegea, sild. ft, U4. 
: ia ld^aaün|c ap bri gchElmbHludeii, bet 

Tsa iela. || l>unLnie gaapjtukliea , di« ao 

■iet konnen of uiel willen btsiuierca, 
t, 148. 

lUIMEBEN , bedr. iw. ww. Vaa -ïJrrt- 
aUuoMnnft brenittji; Chtna ia ocbruik. \\ 
HV, ^luyipereiid' m^a ooftep, •'KUL, Üümn 
KH). Wee, wien 't oog tetlnJmerd werd! 
U8. 

, BK ilVTaaiia (2, $39) paar het ichüat 
rw. fsbniikt. doah ia een nietxeerduidelUken. 
(da da aantcckcaijig in liBloKMa, Oed. 

léwWaarfTif. [ii«t iD (laap (,'t tm^MAfy- 
h", BBDKO, iu LyekTtd. m. o/i Frtdr. 
%\ «Hf... Dia oN-JM/wjrMrr/, nacbt en dagh. ... 't GemeeDe beit in t hert, in 't oogli, op 
Bchonii'jen drorch", bkuno, Msngetm. -318 ), 
BESLUIPEN, bedr. at. ttw. Van ühti^gH. 

MdI. èetUipen { TEHLi^H !, lO&t]. 

1 ) SIuLpcod [emaad bereikeu, nii«aLBl Qpjg bem te 
oTerrall'ea. || Uua jiraeu wfj (t. w. «m pirar tmreiné 
geesfei* ) audef amoiireoRao beahiijpea. Trau m. l/l. -lO. 

£) Voji dood, t^d, «lup^ liakla, || K^lsct dal m/ 
de daodt uiet au büloop Ala ie wt minder moeder 
lieLiBni flroop, 7. D. UUHLKN, V. d. Ktfyv. &. De 
mat 3e«li»p ii|a leden met een. lacbte aluicneTluat. 
BiLD. 2, lOB. HeGc^... Hc^JerU 't scounitel Tef~ 
lamt . . . af tering lacbt Laar offer komt beatnipea, 
BKBTa, Otd. 68. 

S) VsD hartataebten, van ^vodens die Jemaud 
kn-ftad doen; leei gewoon. || Acht taat , . , geeue moede- 
lootbeid U bejluipea, bild., Br. t, H9. Ouavgrwita 
fljaodi de h(rag^mt>Bd der aelflieid ... boiluipt ona, 
bekrdpt ooi, omkiemt ona ^iti., ft, 280. Dat geen 
Iaat faa 't Jartleud bloed . , . Ona 't rein . . . gmacnd 
^. . t)«slnipt] BILI). G, IBO, Ala nljjieade aa^at db 
droeve riel tHuluipl, 11, 461. BQ de aaligheid der 
liefde, wie, dieo ile ooruat niet beiloopP bëillq, 
'sQtassuk. 31. \it oadengiJ, d» loo li^t haar ^rooi 
beglurpt, TKR Ej.tK, Ged. i, 147. 

4) 1d ouder t(Jd eene eokele maal met eeae aaak 
ala voorwerp; (op fe[i>e liati^ w^ae) Terkrygen. || 
SLet, hier ia «enen lack, Been meerder gemack on 
meuehdf bealnjpea , bü ?. VLOTkN ,. Ktucfittp. 1 , 179. 

Ml. Beilutpuig { „ZaohU en oomerkliare tgilui- 
pimr", niLD., T. m DiKAIk. FfTteA, i, 71). 

BESLUIT, enw. om., mt. ttttuilM. Van £e- 
tluilrrt. Mnl. èeilaul (Vfcfcliati 1, 1063). 

A) Beiluilm in don lio ran iiu/ui/m. üalgene 
wat eene roiiute am^iuit, en ook die omalatan raimte; 
vandaar K v. ia taepaHÏng op de muren van hdC 
itad, en die atad «Jf- Na de n"*' eeow Teründerd. || 
Al datje met dca rrych halen mannen Se laoadeat 
vaale jn huerlieder beilnut, ETKBJ.ii.nT 322. Armnyden 
... ia kleyne eade londet tealuyt van muaren, 
KiLEAAM. Otii/xiard. iTAa. Wilt mj toch ontdteken , 
VVye aijn die andere die Mar» hout in thcaln^t, 
!4iji)«n , SlTÜf d, gevi IRa. AeiiEaerctdit palleji . , ,, 
SJGt dat kealuijt Iriampbant en vo\ cieralen, Vl a. 
Geen mae^ea ungeichiiudea Ed aullen in 't bealnit 
dej mucren afja gevonden, v, ZEitCOTJt 240. 

B) Bêetuile» in den lin fan m*t iefi iJuilifTt. 

I) De daad van cea einde aan iet» te makan; 
vHadaan beil«htÏD^, bealiaaiog;. tbaa» verouderd, f] 
.Staet lli-t hc»lujt tan eeo gnchil , vracr a«u aali^hcjt 
uf (erdoemeai» haughl, aen alle maue oordeal, zu !» 
. , , de jiraodt ran om gbeloornnvatt, TOHütL i, 43D. 

2-) Het itut, bet eiado, de afloop iraarni«d6 ieta 
wordt bealoien; tbani niet mepr ingebeel vr^ gobniib. || 
Al eer w; een' besluit maeckwi vanJe verdeeüiige 
dcHir Stede mi,, Oilkkk, Beatir d. Lei/d. SS. 
't Feerd {t. w. duf tm pooTlijf/aaiid Kiip viwrfi'ruA) 
ontvoerde mj 't b«aluft van a^n geiegh, uiriaiNS 
I. m(i. Alle laken ... ia dit onderma aoacliD leven 
bebben . . . een aanvang, midden en bealnit, roaaa, 
Feri. If. 10, dftl. Je loadl dm . .. mtat geneigd 
ï^o in|j eeu aoort van traniaelie t* kuntcn aanbie- 
den, en <te «aak . , . tqt een beilnit te brengeo, 
ir. Zev. b, SB. Dat waa eeo lehitterend besluit van 
he:l oeht Romeioachie fccat, vtMMAas, Awm:. 13A. 

U«l Abel la het TeBl van 't hnfllg laei bcgannen .., 
T«n wtcht Dock a>'en buiLuT^t itu dru.clc in i>ni[B>al. 
Tel («ni «au alia fl««tcb hot tfbdi lEanien nl, 

S] De handeliag van het aluiten van een verdnu. 
een mdo enz.; tliaiii] Vidraaderd, || Fliilippes Mnd geaaa- 
ten vl Om vorderen bat vrebealnjt, VOMOU. S, 14. I 4) SlvttQtn, nurtge men Icomt dmr radmoeriag, 
gBfalgtnilckiDg, eoDclDsie, || S^ terninDea bet erom, 
dat ïsïGt b»lu:|jt, Trair m. bl. Sfi2. 

— Xhtüi Laïonderheid ia enkele bepRAlide Terbi.lQ 
uitdrokktD^. || Lewt haar eigsD Rerstui'd het buloit 
□lnnBskv-a, Ltee. 6, üfiS. OmtroDi u . . . trok ik een 
geheal uiiiar beilait, 8, 227. WamiKr ik m; lelf 
sudagtig buchoair, . . . dut muet ik dit rarfte<lar«Dd 

bciluït maskea, S, 311. l«ti noKTtoe wij bfj 

•ettipe gefdgUekkiag nJt al^ieaieeDe nsubBiLeiL bet 
bealüit haililen opgemuikl, v. d. tillh , Sal. 3, 177. 
Dan LGmaD n|j (cit bst bgiluit dM -dit idoani «ene 
begOMbeïiu^ ii, tosuaek, Jmat. 29. Zij bad sllu 
by liobielve Diig«^a«D en -hm tot bel ItCBluit gekuineu, 
dat ly, ter ifill^ van. faun kind. bebiiorde vol te 
hooden, tsani, Tieea Spraim Si. 

&] UHl|i;eiie wnl men. {ua voor»rgaaude ovfimcgiDg) 
(B&tstelt ala plan, ala maatregel; ocik (la reg^alngi- 
mutrcgel of ali beiliaiin^ eener TerEadfinng, || 
Dit is eeo beaJufl des A.Lt>:rbaoïh«Ien, Dan. 4. S4. 
Ilj , . . bereidt, zï«b . . . t' aDdernarpeu aan 't t'Cal'aiC 
«ao Ka wetli^h can^illte. aaorr, üfnr. d. Gr. 52. 
Ik Warht uiet hcdcji uir beiloLt, TKIt HaaB, 6ed. 
S, 1^8. Eene ahronalogitobe ft^anicling vrq vetlcn, 
bnl uiten en uresten. 

— Het etsn baw. || Godibulnjt ii latt, bB bKUKC, 
pauk. 1 , 30(t, gr beboard'e . . . mj beldbaftEg I>i»3uït 
toe. Oiil Je Bcbrale baitcDtacbl ... te tlotü'Cefeii . 
KNtPPKt,K. 7, 16S. Daar was niele aaa te doeo. het 
betluït ... wu ODherroepe1(tk. atcEBe, LwAf en 
Br. 92. 

— KoniKiiïJi BaluH. \[ De da|!ea , nuriii niea 
i]« gewicbtigste ukui bet lieftl bü kanink^ijk boiluït 
retrelde, tt^a coorbQ, vitsïKiNa. Uermtt. 3, 119. 
Ken ifjner «erata be^luiteo (t.w. vttit Koning Wit- 
trta I) herit«ld« 'de rechtarlyke bueberming der be- 

hoeftigAci. BRiaUAKK. Slaat IDfi. 

— lu tea graot aaatal oiia of meer vute verbale 
iiildrukkin^ei}. || ^'lot de Joden hadden ilrewie Ie 
Mhiea eoa bcalajt f^emaeckt, taa jemAnt bem belecde 
Cimtum te lijn, dat die ajt de Sjnigogi! loade 
Itewaqien Harden. Joh, 'S, S2. De Wetbnuden . . . 
(blrasen) bf bna besluit, mOOIT, JV^. H. 913. 
Voert , . ujl 't VooTDemen «an u bert, en ]iry- 
■el^nk bnlujl. hbeuëko 1, bS. De Capitcyii- 
GEii«rai:l jal geboadeit t^D . . _ heit ghnmBeckle bcalujt 
{ I. ". van df Ofdfjniletrden (f ^il^t) ... te exnu- 
tweu. Cr. riaraalb. Z, 1114 [_*.". 1672). 't Kon 
tja dat ik vermuderde vsd beiluit , lanohndl^ k 
4 , 324. Ü*i gj D. niet luH vleLj'Bti . . . hem . . . van 
ifDe KO wel gCDöomeD 'bMliiiten ifteleiden, Liifu. 
b, 344. Ben ii«l en r^pelfk cïeriroogcB bcaluil , 
7, 3ii3. All«« «ehikle licb hj aij , om een Inlait te 
Ti>riii'ea. 't welk ik d tbtoi Bicdedeol, S, IL Wij 
VDnndeDi bet beelatt^ oaie: reis geEamenlL^k voort Ia 
■ett«ii, T. LiNHEP. AoM 3.1. SleTruuw ... aarselde 
een amiian, ttt liJ bet ijUngi ^caomeu besluie i:eTol|C 
gaf, rüTBiKTaK 1 , iS, Alle beiluilen over zaken 
ft-w, hj dt kameri drr Si. -On.) wrden bfi Ti>l- 
ntrckte mMirdabiad der itemokendo leideii apnicukt. 
OnmdiD,, e. 100. ludiiea gij ... in uw bëiluït vol- 
hardt mr., a&atKi, LieAf m Sr. 'ii. In dat ^vai 
atiUen w^ np odi butnit leraj^komen , 1)1. fücn 
buluit aakereo (lie iMveu kol. bÜ2), In i^'q bealuil 
(niet) waokelBn, eni. 

— lainDEJcrb-cid em brtluil nemen. \\ Neem daa 
maar een kort beetdl, lakoilneiije 4, 7R- Ten 
ware bjr i t, it. zftrrt raad), aaTerbiM^t, met okja 
reeda f^caomeii buluit oicr«iiiilemiie, Burg. 11, Aanel 
eer gij oen b«»loit iiecicat ; Büwr i* hei «eamaal ge- 
ROCOBD, ga dan RChtatreeki op bet doal af, ai;», 
Sfud, I, 4£5. Het ictamn bon eeiD pliobt do «er der VBreeuijiiiiK te bBiidbaveo , eo iD samea «a rilM 
b«aluit. BBBOUitNS, S'iuu 164. Een vMrtarif 
DamcD begiiiit, alLaiRs, Pam. Dl MvuJn K. 
beiiloit werd tt-enomea met aljceniecue tteniiiici. 

— ÏVi» berhiUe bfrxgfT , fBltf4 tifi. Mat ri 
dracht, eeae aaavTaag tai ieli, lüe dour m% !■ 
itre-kkecd hetluii 'nordt gev^ilgd; ihani nirt aa 
febrmik. \\ De «raa^ tot den aanbouw *ta Uidi 
vaa iiaïe, iii 1741 geitua, ...»•* tot itig tN 
ten besluite gebrigt, stuart, Vtd. Hm. l 
Het d uurde al m ude tot den 2 1 ■**■ «aa 
dea vulgvnden ja^rs, eer H.H.M, 4ie f 
bcBrloite ScoDden brengfii, 3, 89. 

AD. Besluitelaoê (tie ald. ); ONlM/ami', ia 6 
eeuw cQpe enkele maal «ogr itibtUttoMhni \,^ 
■rel moet niemsnt denken dat ïfc 'I giiiwlw/, dl 
■uotyelikhcit der u.kcu nntalaiiule , aoa wUlca h 
pen", iijc BMum, ITsC»/, 8, 9i). 

Hamenat. «ri. In de bet. B, ^').BnlMHtM 
gevol)(t.rc]ikiii|( (nomse, Aanl. IB8). 

Samenvi, In debet H. 6). SMtei^é/*y«fJ.n| 
van besluiten | ,,lh)art[iuBalt . . .^ )d de atiJi if 
bladert», bet btwfdituk" nu., ovDaan, ifl 
429); ittinilbriaf, puriime vcwr dferetémt {J 
iftluili iruMii, irelke Bonifsaa de aebbla, f W 
roffolt heeft", A!d 1. 

— Alu twBEde lid, üaarlt-, ëeita9lii«tM [^ 
wOordcD af bij het ecnle Lid)j trr*drie«lwif 
bovea onder B, H ). 

BESLUITELOOS, buw. Van BMkir. 
bepaald besluit durvende DEmiD. |l Wjj ^oudeniHfl 
beiilniieluoi ht^veu, en tneer anbter- daa rsei 
geraakea, JFiidtei. £, Ut. De itidKO vUta] 
raad ea itarCn beBluItelOos, 11!IKPF»L>1 i, 3ij 
«luitelooa steel ik weken en weken io eene pil 
■omWheid , beuouahh, Siaai 129, U^ Uoadli 
leloDs , maar k ui kle lorh beveAtigcnd , al* 
l,oTE|.iNe, Sophït 156 

— Met une bepaling (iagatdd door eea T^ 
WDordl, de moeilijkheid aanwyiende vraBraotml 
geen Wluit durft nemen- || Ik wat be«[uil«lM^ 
te doen. Buts- 6^5. 

tri, BmftiifeJeoiAeid ( „Voonigti^hcid untaal 
tot bet2uil sloot/l f id"^ roEKK , De fronv I , 
tic onk CGNscTtüicii i. 40fia; ook den Tona 
looiAfiil iu uu.i>- I, 25). 

BESLUITEII', hedr.. wederk. en 
Mnl. èet/ufm (tkhiiau 1. 1069). 

A) leuiaad i^r iel) ojialuiten., itiïlailm. 

1) Met een penoon of dier alc voorwen': 
iMgöed als V'crdudei'd . — a) Bi^olijk |] SwtiMI 
beui de Kouiugh van Asijrien. ende baorfl UI 
't gBVangenhnji, 2 Kon. 17, 1. Eude ij tatlif 
aldtcii KnrdcQ io eene ^«kAgeniiM, Jtt. Mi 
Ende ali ij dat, gedaen hadden, beeloleu ar eaaa 
meoighte ïïsschen , eude haer net lolienrde,^ 
6, G. Hier hebJj mtuib^te van viuchén In de ■ 
besLnteu, cara 1, Siii. 11e gaat... Moet im] 
eygen hujï beïlajUen eijioen bont, 1, Üia. W«| 
loodanfih wjjf , . . htur fciwt^cn* ^at bfwlujttl 
bel baok ani., KorPKKOi 3QI. Ik (ting in natee^ 
onlaugi eeD katbuluylea.acuati'. Bloem -ttniftf^ 
(cd. 1697 V Ia t^ot oeauwe kist bcalnten, door'l 
inen , . . verl«evd te worden , nuf hik, PaJ. | , ] 

— Zeer gewoon ah wederk nir. || BmI^ 
binnen tn u bu ji , ii:<cA. 3 , 24 Denyl byt 
meermaal in ijn afgeiatidert kaotuor besloten f 
bulHDT, Df Groef XËl. Domitlanai, dw g| 
waa rich da^ljka ^n w^l alleen in ajv ka) 
btstl uiten , tuikhan' |, fil. 

— tiet deeln-. Óeiiotfn ia dan sis na iM At 
ktbStitdê. II Het weder bleef ewen inael, .. irww»; I BESLÜ. BE8LU. 2046 ttta iteh JunUT)) bUneoi bojs be- 
blÖTCD, O.-t g. W.-I. fo^ag. 1 , 4ÏA, 

lUtaeoJ hut tuhftr* iemaud di^i lieb bwft 
die ricb tchuilliDudl. II De bealot«nc enilc 
Umi. 33 , 36- D«e ... die tol Dnviil 
% Ziklag, doe h^ noeb buloteu nu Tout 
iebU SanU, 1 Cirom. 12, 1. 
iirluli; riei i» ttli talnilm, liEh bivnea 
1 ren iel« boadMi, niet durbniteo. fuo-, 
I ZnidiinlerliiDdBchip tcJtr^'rori wellkbl £□ 
'■R ff. tl rmffnairr. \\ Die... ?erd(ieiii3« 
tochten ..., Eu boloot lich in de Wolt 
■Qn GcwliM letl <«?,, liuroiMS I, 235. 
r na Jea^fa-mui te Trocgb, ricb in de 
l etn iiaow leTcn Ie bulajtcn , E>fc fiBiiMK, 
407- In hït oaTerbrcWyiE gebeim, wnarin 
luit, It^ uiiiïehiBn een dreigend gsvn&r, 

bf#M wordt ia de middelfeuwAD gebruikt b 
'Ut iegttmm, en moet d&n worden opiternt 
pbefiL bepaleodc hit bit goJidieiutïge leven , 
■nderd botibeiide Ktpt de wereld (ii« teriilm 
. ook Iktar nndt taea die aitdmlcJcing no^. || 

CbDVBnt. ir»nr inne dat noondon bëiliialea 
, giiMD Nonnen, san S. AngOktyiUI Hfigbel , 
ïcf£.tr. p. ii^yi. ISO. 

dicbt«rt{(k ^bmik: iemeod iiL«t iets om- 

B duria ïnlIcD. || Hj v\oi sïcb met den 

hnd^ bealotea, tori>el 1, 'Ahh 

ut meer pcraonta ia iets, I. w. io een 

gr^peti, b^u ■lurin medvellcDciLi lEldium. || 

Ul\ dte allo» in het grfwt o]iVAtt'e, beaiocit 

nnji vaa Terooidmliag de [jraedlksuten dsi 

BB den PrJDi. die tns.. alb. tuiu, 

r. 12. 

«•ae lu^ ■!■ Toorwerp, — a ) In 't ilgo- 
(£m katteii) beb'bflnde' lehiMii witer, en 
I, Waar doür dit Ha» ab in ixn Bowb 

«a, BMALLEOANILI, OtoH. V. Z^fl. 6T5 6. 

t *7er ia i' uicben (ieb buluyt, Kd aeeait 

f, CATft 1, 419^. ÜHt dne 8.lelling ...MD 
waarheid ïn sig beilait, t. ErrSN. &)<rc/, 

GclQk «n tIjud, die kng faulotea.eiadBUjk 
Tenrien bnnkl , v. d. falk , Lterr. 14, 2U4. 

m TUI bet vit gbecft uyl ^st of ij"!! lin- 

tayt, ». DUMII. Tc*/. I8B. 

Imt itiloft» in deii Etu van vfT^argnt , 

md m*mr U nrmen. \\ Dat den bNlotea 
MM WK ditMterTlf) VJ li<^litl jjrl! dwr oyt 

. KNLL BÓór V. HAMDER., Bucol. '. 

loepftMioj; op trnotleDï «d d«a!lebeeldeD Ak 
moté at in deu f^Mtt worden hawurd. || 

bealiitm ia m^ni liertsrn kiite, A. bijnAj 
06. mu de Paiu alle RccbUn bc^deGodt- 

meituikalif!ke io i7aeii bouein eods bont 
Mft, MAtMix, Byme, 2, I {bl. 66a). 8y 

hanglieD nedt ïn haren ^wti beglotcDj 
«rf. 1, 148. De Vri>u», dit dcolct, di«^nie 
bealait haar*i itilie gro-olheid ïn lich xbIT, 
I7A. Ik luii weaMhen dat hy die verliiYltliug 
MliDi{]ii.eu b»cxenib£j1i)tcahidil,flEk.L l!R. 
('WfiM^itig Dp iel4 dat men Riat de vulLe 
f Tulbuadt. II MaariU . , ., Geboren met 
, die 't iwaard der wraak buloet, LüOTJ, 
0. 
, iiA txeh niUtrekt In de rDÏcite.iiialtiitoii. || 

woder binnco bohoürlUke wditerkecriugeu 

■ opnieuw lu bebuuwiiiij gejjrmbt, a. u-h 
itf. Soorétrhe 8A. 

ia het paiiicf: itilofm rijn iimc/ien 
bevloten ilja || H«t plan vnor lul huil ( wu} . , . tDBtcben twee mindere (Mbonmn 
beiloten, T. lhMVep, Som. 3, éS. Da «akken, taa- 
tcben die lanen lietlvten, wsreo met inmt . . . blocm- 
gewauEn en heeiters bejilant, 10, 800. 

t) luxondcrbeid: esne sttd, eono legerplula, met 
krygsvolk, ot met miiTeii, KrsirblcQ, lehaDsen «lu, 
omringva , heUr| am die [itanü te T«rsterhea, bot^ 
om 10 vyaudnlglk aan te volleD. || Baldeas , . . IimA 
•Ie lelve ( t, w, dt tfii4 Leiden ) . . . iu wey uicb da^en 
aa vaBi betloten, datmen san geen ourdta ...de 
eelTige oioaht vietnaliRrQn, OBLiaa, Baiehr, c Lf)d, 
447. H^ iigh licb te iwak , üid de SUdt te buliii- 
ieOr oft inet gewildt aan te tasten, iiöOfT, JV. H, 
179 Tiie ook 2S1. 717, 763 ene], Uaarleni..., 
Toor dat het bioDea tyn. wnllen en «eiUn boaloten 
wa*, waa uur eeu Gebuf^, «CEiB&TkLlUBi, Hartfm. 8. 
Hj ( Irok ) , . , , aan 't hnofd ven een aanpienlf k 
L«ger, ... rc»r Bummel, de Stad ten auawaten be- 
•loilende, WaOEN., Fad. HUf. 4, D2ti (lie ook 
4. 870). 

— SoQii ank iredark., met een krjj^beielheblier 
aJf ODdrrwefp en Toorwerp, ||| Hy (brack) ... op, 
eode «laeble..., hfun te ValeD^^iJn sterck makonde 
cnde bMlüytende, OKLGSfi, Bete/ir. v. Leyd. 8S&. 

— Eette bealafm tlad ani.: ommoard^ in tc^eo- 
■telling Vi:n eene open itad (lit D|. XI, kol, E04). |[ 
De gene die faem verrorderen lal binoen betlolca 
Leger, Stadt of Qtiartier ... «(jn Geiteer ujt te 
trecken, h1 ms.. Gr. P!aeaa(i. 2, 174 (a* IgGO). 
In de betlMlcD Stodin... Rollea wu«it GrniiiËrs 
van 't Zout ende kleine Kramers, gnaer ten platten 
Liude itleeulyek kleyne ïtramen aooder G maaier», 
a, Uüba (dr". IIJAI). Dat aiemaadt . . . wraugba 
en lal eenige Wjrneii ujt te loeren uyt eenige beilo- 
ten ifteden , om tea platten 'Lan.de j^ebitwrt Ie 
wnrdftü, *ftoder«jir., -Cf. /'W^-a^'j'a. 4, 10JO(a'>. 1702). 
Dan weder verhief HUlegonda de geiondbnd <an het 
Laodleven bofon dat io eene bcAlotca itad, iaomh, 
Baüm. 4, 94. 

/) letl onstoffelijki binnen zekere ^^renien bepalen. |] 
De Krenien ven tiet rljrlc, en paeleu die bcAli^lea 
De lioDiackl^cke migbt, KOOFT, Gad. 2, iV2. Dit 
atjlle legcnin^a ..., waarin mjra Man »i tyaie weu- 
BclicD bealoit, Zffn. B, 2*'i. Myn genoegen ii be- 
sloten in den Khoot ■■□ mijn Rezin , delo. 12, b2. 
Het lij eene . . . eTDilige hgodeUoi; . . ., niet biunea 
bet btJ.telE van éd.n uur te bealaitea. timisiko, 
UgrixH. 3, Sn. 

B) leta ifBluiten, soodat de gemeuD^cbsp iuld of 
meer *BrliTokea wordt. tliBiiAin irij iciïbriiil: verouderd. 

1) Eigenlijk. [| Pecler dan i.icude i)at ij liEm den 
wetth besloten, ^Qor de weicke .. . by totfijubegbc«rl« 
TerhooptA te eomen fM., coohhhebt, BceeM. 61 «. 
Den Admiraal . . . sacbl . . . alle wegen t« bealujrten . 
Op datUr geen tiytloopus meer «enige kToydeo hi]«a 
soudGn, Brifjiti f. Vüorfg, IS. I^i. 

2) B^iieff, all bnw., ran watereu. [| Dcilno 
ten 1te«. &ta baei oi nif. Hwt men geeq rnHa ssi 
kan zien, witsbh, SeA^gpib. 4S3i, Ken b'esiütcn ntj 
waar itille bitton sljn . . . maar ook woelige diepten, 
QiXL 75. Kae betloteD Ihiioeq f eene kron loopzode 
baien, s66 dat men, ei binnen E^nde. don mand 
aiet liet en dna «nar den aaoalaK der im gelieel be- 
veiligd il). Een besloten btHieia (in de waterbauw- 
konde, in tegenatelling net «en vHJ^n boeiem: eie 
Dl. UI, kol. tSS). 

— Ook van plaateen, die door een hek, een muur, 
ccne heining enz. van den publitken weg ign itgfi- 
■loten. II Diefstal gednreode dien voor de nacfatrnsl 
bestemden t^d, in eone wouiug ot ay een bcflotea 
crC waarop eene Woning *l*at. d-oot iemand dte rich 
aldaar bail«n wttm of t^gvD den wil van den raebt- 3047 BESLÜ. BESLÜ. hcbttende bevindt, IT. t. S/nfr.. «. SU. -- .H«t 

ia hier ... Ma bnlotco pluti", rervulgdB de «g«iiur 
VID Guldcnhcf, - ., „on g^n herberg, waar icdereeu 
ton miar vrij ma^: inlao^tu", *, Lknihbp, Rom. 3,73. 

— De iiililrukkioij itttotm plaa/jen 'ia ut. ïin 
der Greiiiice/ \% b^ meer dan eenc gt-l^^eubeiil eon 
punt TAD fBirhil gnneeit. &0111 mitsen lieblrèn gemBeoil 
dal tDca daaraodcr kon vcriUan alle plaatüciv, die 
Jmof wqc Bfjicheiiiijig , hoe pring ook, ?eD ilea a|>iiO' 
baren wep aija arguLulsu r andcfen lueendca dsE het 
wöoril brjtüfen hier róri moeit wordeo upgciiBt dst 
betgKn üi up die plaBtscu geb«uri, aict kan wurdeD 
gezieb daüt icmAad «T buitcu. Ëddc ZQJver taal kiiQ-iige 
bcitiMiog i* bier Jiiat 1« geven, vr%ai, louali blijkt 
uit i]b bel. B), VBrgtleksii mtl de bet, D), ■»■■!« 
ojiVAttiugEa s(tQ fflugcl^ki de uitlegjtio^ der wtt moet 
bier Ju* ruilea op ■adere gruudea (verg. de brucbure 
Befloltn Flaaijm^ 't-Qnyeub. 13ïT). || \\\e open^ 
biro pwlsdieastueCciiiDg biuDcn gebuuwen ea beiloten 
[ilAitiea Dordl loegelaten, faehüudeus rnr,...Uadcr 
duclfile bcjiBliaii^ lil^Tt de u[)«abar« ggittilii;iiiti>«r»iiiiiK 
builen de ^cbuuvrcD bu bebloCcu plaftUen gtaurlwiïA, 
waar sy thane naar de netten en regis m*Dt(ia is 
tueftlalea, Grottdic,^ a. 370. 

H) Betiafgi» beet ook tta kiia^ lan iD«D«i!heiL, 
eva ^let^chajj, ecne bfjeeakomet, niat tue^;uikci|jk 
TDcir het publiek. ,[| Ue Leidecbe Afdeeüng {i.^,pan 
zekns maa/jcfiiippij) bceÜ toveui maand el t|kschc 
bijctalECinvttcu. Üeie lija bttUi^tn: tlccbt* de leileii 
kuiucü ïn Mcoto. OEBL L ik)ür haer <e lalea tingen 
eu recitcorca ia bMlaica gicielicba|i[)cu, BOfUt-AKkTd, 
ihie Bi'frt 16U. 

■1) Beiioten tijd, hd t^d nairbinaen teken hmde- 
lingen uiot mu^en plaali hebbcu, ia lerachilleode 
|t>«|tau)ng«ii {verg, OpïN, Dl. XI, fcül. 617). 

a) \<a de «roepere mhtitul. \\ Ue tuuchcnval- 
leude VaGautiaii, vau ouiti bclokeu, of bcaloalea tjden 
IfBDumiJ, ttm AtX de Bv^biakeo du getlpolen wu-eu, 
naoE»., Jnfj/. 3, £8 a. 

h) Uq) de Hoomich-CathiitickcD. De tijil waarbiuDca 
hel plfi^btig fluiiea f4u buwel^kca e» bst «lEreu 
van brulMten niet gMiofloofd i«; verg. o^sn lijd 
{l. B. pi.). II BealoloD t^d, itmpuM cUttnim , 
iemfnu quo tolennitnfe» »ppliitrutn prviièf^'vr, kii-, 

— Be4loltn Ma-aft, boet IQ Zuid- Nederland de 
niaapd. MailTt, «anawr deifi in hsjir geheel valt 
biDDCD de TBitea; in dat gATai toch b«litPort Maart 
}i;Ebecl tut den irjfoteji (ijd. 

c) AU bitftorifi^be lem in de geschïedeuii taii 
UelgiS. II Ue Beiiloten Tijil ia dit (ydilip ooier ge- 
Bchiedoaia, aUwanDeer de Frantche Kcpublick dekerkcU 
had i!of« «lailen, ooxtcitdca i, 9^1. 

ij] Met beirekkiug lot de jaehl. || Dat den IwiltrUn 
Ijrdl lal wcacD tbd don 1. Maerlo Uitden Ib. AD;;n8ti, 
jjediiereude welcken oiemuit «n nalBerniugea lejae^ea, 
n Piaeenerlb. 5, 1106 C»". I7B3). 

5) Uuk !□ de volgtnde plaats moet btttailenmut- 
»chijnl|j,k 'ordan vpgeral ia den ain t«d eftïmitn, 
renpiTTM. || Wat «ebriek ia dit die my 4e item 
bealujlP uoon. Otd. 2, 247. 

C) leU aAlnitflo. t. w. dogr bet met iela te 
b«ilekk«a. 

1 ) In 't algenieïn, || O wat beb ïck gheaieD met 
m^iii boliHiteii oo^hei] <l,<i. in dtn dr(H>rn)\ udoft. 
Qtii. %, S70. Den boeEcoi teer eau; *^ <^^K' ''^^ "1^ 
deu hall bealuuteu te bucden , BaKKHEi , N. H. 
üy Ïi7. Cc bealotene. en de blootlimndc Tnmuiaiit 
(t.w. i,j tn orjfl). HanHie 19. 27ï. 

S) Via hüt vraler: imlolem maier, afgealetea , uiel 
t« gebruilEea vour dg Kbeepvaart wetteai bet |ji. 
«ukièle maJan uuk duor andere ¥erilüp|na((eiL. || In de 
wliLtv tjilt..., «anncar de «ateren door de konde bwlaotoD, en de broeckea ^ogbaar 
SOmBOOH, Zrtanl. Att. 204. Als llH tcila 
i», Kturtn V. Lryd. 28. Uo RivicieD ifju im\ 
niulier door met landt besluiea, . . . Biwr ïa 1 
gsËD 1/ wodEriria iipen, Bagat t. VoiitIj 7. lïai 

S) VsD de lucbt: awaar bevroUt; teldiuii 
BCHUEKM. 43), II Het (iDHecr, dat loea lutEni 
buluotB BU dikke loeht, eu ((foute r*^«a npul.l 
de kuiten Tan Vraukrjk, bii*mdt, Dt Sm 

Ü) Ifiohtiluitea. 

] ) Eigenlijk. Van stDffeiyfce nkm Jie 
ig nicb bcstte», en die o|ien gf gulateai ' 
rhaoBi veroüilerd. || O Bravt, ^ i))! 
hor, eeao bcilolcee «eilo, eone *erMf;elde 
Hoogt. é. 13- nragppdie 't *ei<f« liobt in Mt 
lantaerne, Kfureit v. Leyd. 02. In e£a hoek ni I 
bciliwie ka«, icHEükiiK 4&S. Hy viad oog KmIiI 
bïïiwte Bytuïg; IJog wel een open Wagro, i.mi. 
SpdeF. II, 97. Anderen..., die in betlolea kol^ 
loijrlralileu, ea . . . al ilapendc eoo veel 
n&tfiixa, aKKt- i. 

Hair wie ui «vfn, hwr, dat gim, Bet DlH ' 
Wl «11 bnlDtrD bilm lal '1 elvinaiiiLt tniiDf s i 

BoarT, Gtd. i. tm|| 

— Het voorwerp kan ook de opeaiog 1:^0 diia 
dichlgeifiaalEt, || Dge gine by tgat raadc iptlMtk 
eeii att«n beiluylen, CDORHnBaT, OJf/tt. 1, IT 

ï ) Van gebouwen en Tertiekkci] gtz^i, i* Imi 
ook; aftdilaoig dei men van builen ntet aïea ku 
er biaueniu gebeurt. || Dal die gene dje m. 
beiluotea-kancr met Toedeo gcgcaiidt (e allen, «i 
Knirm v. leyd. 334. 

— Zoö ook Tan wiukeli, mipcgiDeti en daig^ 
Teiligil in MQ gtoebaïa", waaria de koopmra 
ïoor ieder duideLlyk tiicLtbur tcntoongnitld If 
(verg. een open tbinkel: DL. XI, IeqL 616). || 
e?n banlülea nickel ; men tiet er uteli danc«n 
huis^, moderne tneubciee, Burf. S^l. 

3) Van brieven en tcïtamstkten. 

a ) Brifo/.m hriêf., gesloten , venegelde 
tegeuitclliiJ^ ¥sci open brief: DL. IIJ, kul. I 
DL XI, kol. &09)i tbans «eroudefd. || lu 
Brievna. Ffaerd. JUdmr.-èrrgA 2. Dat recbt ,dltl 
&dele Groot Mi>[;. vcrat'^uilen, dat de iiitef;rart 
lj«ilea VBD DeneUer VeJ-gaderilijic ia cai taa t 
TBardiagB uueiten Rvnieteti, oaigeutljk, om niij 
opt-D'e DrieVEu «( Maiidemeot gedaehTearl , aail 
beilootfl missive gccilevit te irurdeu . Gr. PJacvm^ 
940 1. (a». Ift78). Fili]!» de IV (baJt). . .d* tt 
riu^c der NcderlaDdeo, b; loorraad, be«teld. b; 
beilouten Bfivf, die, aa de dood d«r iDfule 
upeul werdt. naoET',, ^ail. Ha! \\, 192. 

A) Betluttn o( giSHai teêlauifHl (aie -de bóJé 
drakkingeu naait elkander B. JP., a. 98T;ddl 
tegeu Jni artr 979 wordt geiprukeo «au ,Kq aü 
ftü .. . bq etoe ift^tiw^ of gtafofim beiAikkU 
een lurm vbd IcsUmeiLt waaTbü TBn den inbuuij 
kBDuii kan worden geuumvij doi>r Dutam vi ^d 
lbau& Qüg in itebrüilc, |{ Schri(t«lUke Teilamentei 
(itie mon anderB bcilolen oooml} lu •tanncel 
ËrMater pqn wil in )|«Kbrift vervaiet, «n \j 
undtrlcikeaden toegrxegeld, beilrt1euBaDdBD.NQlaJ4 
oreT-gevft, inet een verklann^c dat al bet gec^ 
in befrrepea ia, i^q volkome l^ilterilc-wiUa, t.J 
wxH, ÜoomtHoU. Rofft, Hl. £, i Ë. D« ii| 

wi) by openbare akte, eu de akte vaa lopartt 

van een beiloten lestaneDt, moeten worden opfl 
in da taal, waarin de erflater x^ors nil vrrhlaan 
of bet bellolan laatamait BAagetxxücn lal M 
Iftt o. 9 Jali 1843. Slil Ui. a :!& Zw> ala i 
uit de lopcTscrijilie en aole van oprninit larf 
beflvten lettament, muldkb, J. f'. 1. S77. BESLU. BESLU. m E) Bca ilat, HU anAt aau ieU Ultkfla. 
1^ Aan Jeu l««ea«tijd. ||| O doiHlt..., balayl 
^lifrwri^ IcTCD, CATB i, i<^7 a. T<K» hy ... Deo 
lub tiJDt Icvena hinr bealocit. VOtTDBL 
ilt 

— Cme bep4liag mf2 Joor of mef irj^iA itn wbt men 
llM hot •lul ■»! EQa (erea doet, || 11^ ... {bealoot ) 
vmnMtig leTBn Joor Mae mV* tio j;m<3« 4B<Jeo, 
lÜlPPBLH. 7, 46. 

ly AiU Kit Terhsal. een TeTtoogi;, eme voordTMilit 

[m Jerg. II Emde iulUa dJL Otjjiitül hier mede be- 

lih/lw, ■ëhtBrlitende alle *aAaf opinMo, dslbh. 

I itMtir. «. £«yi^. 2S. Ik ïcllcf . . Tsn düdl vui kdein 

W, M... Mi)a' deun b«*|iij(ea ioij4' indiea «u-, 

aoorr. ^<p^. I. £B4 Wj besluiten de HUtoric vu 

WïUen Loffetul luet de dinsd ilor Eer-nurdige JuITroaMr 

...4a Vrj. Lm. 8, 8S0. Eso «nwiJ mjg mp ilc 

1m Voerltoing twtintte. okoik t. fk., Ongtt.iof en 

I) i«a alle* wal eeo z«lier beloop heeFt. Uok ge- 
HM !■ het ^Éulef. of wel io bet actief met tie nak 
I ■!• aotewerp die asa bel slot tbq ii^ti komt. [[ AL* 
iM pwpt wDKfk met e«iii){ leet lieslu^t, cats 
_l, 188^. De mtalt^d «ierd Wloten met etn dunk- 
l, t. KtrK.i, .S;)^/. li, 63. Een ^til gelied be- 
k ia plecbligheiJ , Vr. q[lD. L , 353. Kui tERHod 
1(1 UMtno , dat ecu Bcadcmitche curiu», btj.lo- 
hl dm* eca af neer eiuneai .... dfD ri>cliüipraktiï\jn 
niiil? «iMurtto, Btr'mn. i, 284. D« dmÜLke fii)«i!e 
iv ijiniihftnie . .. bialoot de ecnte afdeeling viu het 
iuw«l*tc diwnuc«QocTt vsD het gEzelickai) MelotÜB, 
~ n. C. o. 188. 

V^ In toty—iing op een Ttrboad, een verdrag, 
vrer«euk("P«t: tlsitea; d^DliJk bij DTenlracLt, 
L «. t^t iloi fftD de DDiierhandcliu^öo: tbiiLa «cr- 
d- |[ {Hff] bealuitEQ van piii , HOofT, iV. ff. 
AU Ja WoIthsq... Met kr^nu niet ea holji, 
•et d' uaijuOa'le ^hüpen Bei^totca eeiien vreod'. 
IMhl I, ÏU&. 't Bei.Uud voor latt«l tjiEa beslooCea, 
1, 411- Tl beeluylen eea vul vuthaiuit van ftjse 
■IkMBMmiie, O -f, e. H'.-I Fo^ag. %, -Aiii. 

(r) Bmm ge«algtre1ikiD){ maken, t. h. iIi sint, tl* 
ilkam< TM eene redeueoriug ; die tXalaam ia Hanjce- 
iu duur Mnv bepalinu; met Co/ of door md hijiïn 
«I ^/. II Wf besljftfQ d«.D, dat de meoachB door het 
{tIo>ft KcrcclilvïerdiKhl wort, Rum. 3, 88 (gr, ioci- 
'vit»m.i. HBcnta ïmiI ... BcaLont dat doodt i^n 
Wrm liirf-l^oi ierco g>ag, Hoorr, (7^^. 1 , 46. 
Utl miktuif. wou de eïbI door aordeelt, dtrar be- 
*Ut. aiLD. e. 3B9. 

— !)• .gronden d«T feïolgtrflkkÏQg «ordea op itt- 
«UUudc «Um tivni^nid. r| Ik ikuk, dat a h«t 
fttal VIU Ue Klerk leer iCout gcaimakt becFl, ea dat 
(Ü iw maar geruit w^ san >!ie eeuG «neDdiii tot de 
ttJcn bealwl, UiHUU, BröitkA. 0. &Tg. Ma^ mee 
•il oakilbaar beilniteu dal iemand «ca verdraaid^ 
<iil bMft, «mdal tQiiligcliiBnimigvoTmdia?GKiLl26. 

— Hd raoBat gewtton is eeae be|iBliii|; roet uit. \\ 
Vl dne wounlea . . . betEuyt de faon. ICabbï, dst de 
U Mwam hier bfleeckent, harnfi, B-zme. 1 , S 
lU, iSd). BealDJtïQdË dacr Qjl (t. V, uif :tliirr 
nho^) dal oui de lleere geroep«Li haJde, om mz., 
UaiJ, Ift, 1i^. Uel ^eae dat ïd dese gete^enthejtn^t 
aatacrlirin rcdcflcn diLjdclik kan buioteu eu bevealirt 
«Otdaa, CATH 3, lóïfi Hier ait beiloit hj, er i« 
«■ AlsuKliK WeticD. Lttv. 3, 329. Men meent 
A llM Bi iy berijctcQ .. te kuonen bealuitcji, dat 
■u^ «aaL 2fil. Uit de werken, niet vit ban ailer- 
l|kai *Bfal|D, bulnilEi] trij tot bet weten dea harteo, 
onoOM», Wrtm d Deuffd 31. Beo lenrffderd |i;«- 
Wl. . . . waafuit bet Keoefodg oer tiealait, dat me, 
maiUL •i-Rjao, Mar.Se». Ui. il) Ifrta [na Tonrafgasude overwt^ag of benuili- 
■Inicin):) Tulïtelleu. 

I] Iet< irastjitvllïa. b«|]alea, b. <r. eea dag, eeu 
tcrmtjD. TbaDi verouderd!, || Ii^k alhlEr «tihtyAa 
Ghesaoteo . ,, Op dat ick met baer mscb Beislujten 
den tfQuw'diigh, bici,i>brq, Oruoie iO. 

2) Van [lorBijnen, b. ï. I«den eeiier vcrgsdfriitg, 
I die mut elkaader t/to ïealDit oemen. \\ t!i-t B(»li|ur 

bMloot dat Bchrijreo vuur kcunitgeviag »an te n«nien. 
Een der \vitn stelde Maat de taak te verda^a: hier- 
toe wviA bulaten — I>d RainniDen .,. beiMeii. i» 
roJe des lebber ... te beiprtujchea , t. icitiKCit , Oonpr. 
d. Nedetl. Ui. Uil bealotfn, ra de br^rncTcn ach»! 
opgeigraeïeti , wert Piilu'nedeB iii h»ctiteuisM yurgeVürl. 
voNOXi 2, Ï&6. Uu bcslüotiiin wicrdl hau- met Af 
panische Vloute . , . naoi Panptii Je Oallfl te beitBiED , 
Bé-fin e. Voorlg. IJ, 19A. De . , . lietre» Orédepii- 
teerd«a {It V^l^t} ... «uHea ... mei den selven 
(l. m. net dfH Kofiif^H-ffimrraal) bulojileD alle bet 
neea de Krj);LiBap«ra1i«a . . . van deeuB Slaat ketrefl , 
Gf. Plaed^ati. E, «Ba fa". ITOS). Al het geeu 
vermDCjgens draie Instructie ... sal gerei.otveert eu 
bi!«|Qi)teQ werden bjr da meerderheyt vbd PraeseDteib . 
tl 1) ii. Er U b^Da ^tnme vErgaderiag. waar men 
niet met de meerderheid Wluit en beiliat, vo^HAta.. 
Li'rerari. ] . 7fi. l>e KamerB mojeii ourh afaijnderlgk 
ui^eb ÏD Teree-iiijii^je «ergaderiiLg btraadalageo orbeilui- 
ten , loo niet meer dao de belft der leden tegeq- 
WMirdi^ il. Grondw., ». Ioë. 

3) ia algeiAeeiier lue^iaiaiDg. Iets bepalen Jat men 
t\eh TooroBemt te yolbrcngCD, (a doen. 

n) lïet Toorircrp li een rerWi mw. of md van. \\ 
Kj (^dacbl) BED Vastbi..,, ende wat over haer 
besloten wai , Eilker 3, 1. *t Geen, dat op 'a Kaiiara 
naam placb bcalootcn on nitgefCMvea te worden, 
iiDorf, N. II. llSa {kanlt.: Gedecrcteert V Wat 
Gnd beilujt, Pat voert h/ u^t, dl brune, Banlc. 
3, 134. Uw breit! beiluit bet Wcrk, maar d'uitslag 
hangt VBU GikI . af. rotoanj. W. ƒƒƒ, ï. U. 
l>e [«niliciBDil bad de verkcK>]i]ag becl'dten {t. w. cno 
een sntronT'tnd t/otd), britibm. lAr^ht « Br. 17. 

— Dg onbep w|ji al» oat. edw. |J Een quaet 
glioiMhte Twelc uQuaalieb es , jn >ju besloten , 

KVEHAtÉT IG7. 

4) Het voorwerp i" HÏtgeilrukt iaeeafl onbfp. w(j«. 1| 
Ick marcke dat Godt heslutea beoft u Ie verderreu, 
i fhran. £C , 16. Nu eerst beeft mjn StLoodiooli 
kaoDea besluiten, oin het geval tan lyne Vroaw (e 
«ejr^ca, iwp, B. 184. Dit beeft Leerend dfltn be- 
slnilcn, om bj ajoen Vriend te blysen, 7. 21 B. 
NooLt lou bij «r toe bebbcB kuansa bEBLuilaa lieb 
ten HBJeele van da boem te rerryke», seouks. 
Liekf en Br. IS. 

c) Het WW. is una., eq wcrdl gevolgd do»» eeiie 
bepaling wet tal. \\ Ik woet niuir tent reden dïe hfiar 
lot het buweijrk ïou kuDaea doen bealuitea, v, errEX , 
Speel. I, 119. Hier toe »eh«n hy niet te kannen 

beiluïteu, LtÉt. 5, 2S[i. Hy knn er BWiït loc 

buluiten het g«rta||ii(a deal van lijaen arbeid anil 
eene behuiptani« hind over Ie latïa, rEitnMAHH, 
.S/«ui 93. 

d) Het deelw. tftla/*m kumt eakelo atnlen voor 
all buw. in den eÏq van vailèffiaatd , e^tl. || lle 
wille... ii «en bealoiteil. tooroemen om au Ick g be- 
oordeelt goedt Ie verwerveii , cooKNiietiT' 1, S73 ''■ 

ff) Het deelw, tetlolen teefl nok de actieve betee- 
ktüïl raci idiJofe» Atibnuit: vandaar hnletm lijn. 
het besluit (tot iela] geaotnea hebbende. {| Oei iek 
ra^a hielen licht, bulootcn te vertrecken Vaaden 
ptievloeokten grondt, iroorT, Qrd. 2, SS9. GIJ tijt 
Dog immer ■ . - bHaloleo , «m alwat g^ kent ten iQuea 
gnnite op te offeren, cuMBCtKHCi 4. \Mb. lly wa* 2051 BESLÜ. BESLU. wel en dcagidel^k beilutea licb ni«t meer door bet 

■luloc tt UUQ besfOMhclfiii , TOSM«£K, Amas. 92. 

ƒ] Vandtar bgileffn ata bain., in iea no. vaa cjiti- 
brródm; waarecb^nlük ook «DiguiDi dut hel vwr- 
beeld vlUi fr, rr-ialu, ta vin lid. enltchloatm. \\ Bn- 
■toteu. mwdig, trouw &\ 6er. dblla.iii 110. Jilea 
iieLd .... met k«s bonileTri vel bej^lottu uiftnueu onder 
titih, w. n. FALM, Bij&el r. rf. J. 10, Bfl. 

1 ) !n bït Mul, beeft iftfuüftt ook ds bet. van 
ftf^Ai, ifipm (lilt 7KKIIA1I 1^ laOSh osk in de 
Itfd' eeuw kumt detu no); voor. [| V/j iota aier'bvji 
die DÏet ra beilnut. bvbhaikt 228. 

Ad. Beilot , httluit , beiiiciting , ifiUtitwi [W dÏB 
•roordcuj; l>til\ii/f}ijk , bg g<BvulgireVkiug ( i^Wat 
mubiue» uyt lulok u eyireo B«^gEiL docb aadtr^ £p- 
«luyUlijik leggeo: dan dftl''^: , coornbdrt I , ÜIS c), 

SamctiHCi Beiluitrede { cie ald. ) ; b^slailgroml, 
(Turuit «ene ^volgt rekking nor-Jt ifdddd (.illet 
nagaaa der EEedcukniiitige ietluitgroitdint', B-ILD-, 
DicAtlr. ^il^jègff. IJ7). 

BESLUirnüQ, EDtr. vr., mi. betlmtiuff» 
Van BciluUe*. Tbau* veruaderd. 

1 ) BettuilfK la de bet. A) en B). De dand «an 
iett te omiluilea of af te sluïteaj bg ovcrdraelit; af- 
iluilia);. [jcrk. || Hoewd meu . . . echler loumlgtc 
wel biiyti^D voorix. betiluytiugc met Cornplt'i bgcktLael 
aal moeleu ireiden gocn aoecltflo, t. bixubbe, Dttg- 
vrrh. a. 182. 

2) BnliiileH IQ de bet. EJ- De daid nm wn be- 
slull, taa anAt aan ïeta te maksD^ bij ovnrdnebt^ 
bcjiuït, «lot. II lek {m\) tot betluy tLD^b voegbsri 
Kori* 3[in:uckjeiii ... Aen bet c^ude, ». d, ïksmb, 
Ta/. V. d. S. JT. 167- 'k Verlong w»t ïoof be.lui- 
tiug gbj kuU miilieu. iLOiCHtN, ia ïomdel 9, IJ&S. 
(^ff jtnlatin-g ]. i.iie . . ,, lot beiUttiag vau dim dag, 
II«t 100 riMrtt-êniiJ.lc vuurirerk ssg, ^M\i\,t.^i . Acad . 
TeJ. 57. 

S) Baluilen in de bet. G). Gevo]^tral[]ciD9. 1| lao 
veel aeii-itchteD alater ia ec.n gebrakea apie|[el gexieo 
werden, too v«cl beiluiftiu^en weriileiid«r alle «ogh- 
«l»gea iu QDieheriieDi^vorint, de bbukb, lSnbJ.iQti. 

i) Eexluitnt in ite bet. 1I>. BmIuïI, reiolvtie. || 
Daengm pf ik ben owk bealoytiui^ea, die niet goct 
ea voren, f^iicit. SQ, 25. Qddcr der Al^emtinA 
Stiatra beiluitÜngen ... bevond iaën vau 't vauri;e> 
Wüad^ be^eeiV'U uielt te boeke. kqott, N. B. 1031. 
De tiezvurnidAen , ryzËade uit tumigLe [ilakkaatcn en 

boiluitillKKO^Ofl? 

BSSLUITREDE, ïow. *r., nv, ■riêi»m. IJil 
Itnlu'ifan ea A^iJf. 8[j kil. eartAald inet fpil^tgu*. 
pgTuraha, ciountla oratioHa , eoncltuio: blijkbaar lyn 
die beMteniiien deelt te vetlclireii uil èftlvitm io 
de bet. K) , deel* nit de bet. G); bet tüttal ^ewonn 
ecbter il de laatitgeaoemde: hetlititr&de wai ruoral 
Üfvol^tffkking^ ThaoH verouderd. \\ R. ZDumen ooi 
Itruic HolUodB» de tcberpetODighe btmlujtredcuea dei 
Rodenk&valiDgi , , . koaavp leer«u ?,.,<?. yiav an 
ichudt Kebraken? om d«tae botte tlollaaden wardee 
ghBOucmt? KorI Bt^, 1, 1(10. In de»cQ ■yllogii. 
nut ufle Uuiuyiredwe, DAvip, PiV, UGCa', lOOÖ). 
Trckkeade ïllei met TreecDde bcilujl-redeneii .. . be- 
laebcifker wjm tot «oordeel «au haar TOonieaLneji , 
V. HKEviKKita , ére. flS4, 

BESLTJITSËL, mw. ode., mv, httluiUfU en 
beihiilielcn. Van Bttluittn. Thani hok in ZQJd-Neder> 
Und. 

1) £/«&(irM in d« bet. A) of B). Ablnitin^. be- 
tchot. II Obf {lalt) ofitracben twee bealoytaeli «an 
M aeren , . . . iVmh voor de Sogi , eu j* sndier tooi de 
BeTnn. itlf <m uiefk van \fim.aanaih.b\i tttt^BXl. 
N, a.V, 60. 

— tltik «el tljfwloten gediMlIe. |] Üie hMlcAreke ...il voar aiy apea. oylghiuoa'Jert een beili 
dnt koor nly Liet open Cu itaet, OE WIT, Ltr. 

Oetrlr. 2, 8a. 

8) Buluilfn ia de bet G). GeroIjtnUiag. 
clugic; IhatLB ao\f in Znid.NedDrlaod. 

a\ B'ihiin m At bet, H K BeiEuit, boelitk 
Tiuolutie. II Men Teriücbti niet alluo d« baelul 
der Vru«dat:hiip|jeii ..., maar ook bet gfVoeJi 
tlee Hu(>i;hËu Katdt tni,, tioorr, ^V. 3. MS. 
iTAakeldei) ... Jn ueze bultiil*el». VS9. 
besluitaeli, oft ToaiiiiHeu. IUI& | eie 1178 bet' 
beiimfffSm ). 

BESMAKK£N, bedr. av. mr. leb lul : 
bewerpeu, dit er tegeeaan aDiAkken. || Loop, 
eu wil m^n Kveyeo met d W^ter aiel bemiktl 
i,nU fttin pla/U uildfitklnHij toaf bMprcnkc 
V. LitEUWEH, Bachr. o. Leyd. 53ïl, 

BESMAIiEN, bedr. kV. kw. Op ismud iit\ 
HrDnica, ïematsd of iet* (cuadca, betcblmpcn , tfaa 
aqhr-aik, II Men (moet) lich wqcht^o - .. lieblvi 
lick te . . . besmalen De Oieractten tu fp<iA ewle ' 
kosttlickke klederen . st* LriitT t. d. w [ lU . 
Cifoff 19. tloe wei den bgueliock d'vDUalU 
(t. w. ya* di» dieAUr^ beamaeU, uuusiR. JlVi 
Foém. 110- Al do Weerclt gingb mj Aehter 
rngb bierom beiehimpen «a btitnaiieii, sasni 
MotiTlje 2%. Uat alrarner , . . baar ootrouw whI 
^oten, Maar dal de wereld dat^jiedariehlfjck beaci 

BUEUUM». J«J*«- 34. 

üfï. Eeivtattr (,'l P^lakkial ... tttgheo* ds] 
imaaltr» der OoYerbeeden", HOorr. -V. S. Hf' 
onlmimaald i tüllems 1. 1). 

BESMEDEN. bedr. iw. ww lemuid on>«]< 
i»el iels. dat geemeed \», «andaar ook diehti 
voDit leiaand har»auiiH. \\ Al wnert teliuoa dat i 
o in 't kuoper liet beimedeo Koudom o boele l^f . 
Ghy wierd terfttunt güwquertat door 'I *iea of 
't B^ieboor. Rii.EDER{), Hal da^et 4. 

BESaiEEKiEN, bwlr. aw. ww- letnaod 
ïinHkeii , itoor vleien , lut iete bewegeu. Tban* j 
onbruik. || lEelpt my ter weghen laat a Irumekea.J 
verlicht uiy.a «waerbeyt, Uottnd, Sp. IbS. Mie 
off hiin mocbt bejMccdieii, Trav m. il, SW. 
of . . . D'fclsrhi:|hfieude Gudio (l. w. feutu) aoutt 
eu b«tii»eeakvu Deo rorisen Orijebe-tiodt oou . . .. 
mf., iHJorT. G'-d. 1, 91, 

BE3&£EBEN — daaruuat bbshwki 
ald.) — , bedr. iw. ww. Vaa SmrrwK^ Hul. 

(VBHDAli 1, lOfti}. 

1) Bi^enlÜk: icmatij of iet* bestreken mal 
of met ceue vette iel fttaodig beid ia 't al^ 
Besmeren, iutmerea. met boieer beilrljkca, f.J 
MP. Zeemani-fFdÓ. 26. — Soa dat 
Liebaem dat met dewa BaUem ^meerdl ia, 
en m*eb worjea lüackeade, rti. [iiaiiAnxi, 
tillierb. IGÜ. LPic d'Ulie met de raiiEl <tyt 
Beamceft lijn bBadco eer by 't «eet, hutobjii 
lts, iD:! Huiler) Wal i^n «cbïp . . . mtH die 
banier wel dik Ie beameeren , en too beamend i'\ 
te ^«Q. »B«K[>T, Oe B»ifar 16, Sy wam bII 
aecr itinnkeude, afermita gj beer hlLe met tii 
ungbel bcjimereo, O.-I. r. II'. -I. yogag, 2, 
Dit de Ko«hel[)er ,. . tUoe arneti . . . met olis 
anaeren moet, bekkiibï, N. B. 7. \M^ Dat i{ 
(brood) met olie, in plaaLi sau boter, brame 
t. », PALM, Sai. 5, 2, 

— Het deelw. ali iiudelIJkc aum roer 
(gr. Ki^anAi beleekent ^«t«A^f^). |] ,l[eT, b^l leg) 
buBieaxi«D Nuueeu)" Vavf 't ... Hot NTAt~' 
ï. B. witLB. Uxlgfl. Bicl^r US. 

^ Iu i\t. 9ul|(i!i>:li! pltstt •!• letlerlt)k« *• 
VBD emi* LaiijiHrbe uiUriikliiii(^, tcffeii hel bI| BESME, ^ÊSME. 2034 - II T* '1 niet ft*aocgl> Ati ïek u h«el met vralick- 
Be«tnwwf wmTMBiWr, i?fd. '2. iOl {l»y 
nuii S*Jm ui ii U deiüu/ititt gandio feddc? ). 
1gtiiirl|}k: ivmand slug ^na (««rgeli>ken by 
>r*«l(l«t ieinvud lijjïgiinukt). || De knechten.. . 
lu|rpeJ ilagen hem <dAt ttil) butfcIccD b] i^n 
BaeiUBvrdrii bem i\)n kuft, ea ipcwdeD nee da 
RKHtb 1, 49^1, 

n Tri|eF gebruik: ie(« bedekken met ecB« kIF- 
keid die tli «[dcHh;. bIs ruil norJI beKbouwd. || 
io^crs wkTta kltyd met inkt bfimMrd. — Uw 
planket, an' hakeo ... buineeit, dk br.iink. 
1, 7B. AIj deeiB bekloDtcrilï «d gelaarade 
a het Kodfcaatcbs voarrhni» bwmecrdfii, cd db 
lu-iDFrc pliolca, , .beduimelden, Wildtei. 3, 74. 

BUSTHEID, inw. rr., mv, -Aêd^n. Mol. 
Inf (*BftQ*M 1 , 1006), Meest in de cooc<rete 
mg v«n: ie(t wa«rdoor mei) it Wuiet, beisLj £□ 
lelQkc, hctaij ati aiam voar «ene uftre [ miü 
U beameltclljke) cickte. Iq Noord' Ned«rl and 
itfceigit. Jl Blij (#ra<f liektt rriniw) eo i()t aiet 
& dsa BaMD Godi te Doemeo , . . . oatrmïtt iiwe 
• beeoielbMleD , «. u. putte, Spifg. d. ('Ar. M. 
Fla^n , «uvelcq, betmetbedeo . beiioolhedeii rm., 
9. Orm Aiir. ]. 210 (zie ouï i, 2A7 oO 
}y Uel Wjr . . . •aode . . . -rarboieu liebbeQ . . . 
»40ineu iwü. lila nMrlcu van Conpmauxclmjiiica 
«tfMi 'ftn iluiijHuige bcaincthi-;dt to latlta , 
'mtetmib. *, 1304 f«'. 17S1}. 
ft HBiiaig» alroken ita Wc^t-VUïDdtrcD: vtl- 
icHliDvk Ktt. fcrUnltfant wooril ii3«t rpi/f/ijia, 
> «om^i»lit. moriit» laeer \\ In b»rnEtbeiil 
Leqmla 8. 41. 
BlDHTTEUJE, baw., j.^!^, -iijktt, Ven 

■L^k In puiieve opvattinf. KaDnende bteoicl, 
lU worden, tlobl Ie bciocdel«D. 
Vm itoftn. ouk 'au ürhlv kleiireii. GcmakltiElyk 
ftBsnnda. Alleeu peireiteljjk . b. r. iu llullirdd. || 
tl linl nirt rail fiiile fiDgcra an; 't in eTg be- 
lUk, ■üKKJCNooGtB (Q. WilïtiDcbcsmelltilyk. 
É|BrLüli, iu den tio »□: T«rleidüikar. omkoiip- 
^■t anbvkead. || Uc baisEDate w&rliterï 
^^ajeii, ea allei, nat b«eiIleCt«]/ck ia, mei 
nrgifteu. iinoPT, Bf. V , %\. 
•t/fft \a anlivre ii|i«attiDK. 
ïkklMl»!, kiemeD vBuiieicten.averbreagitndie. || 
Kel^ k> I'ii^ lip At S(;hn:p<ii ; Daar Itcgena moe- 
. SwCiiute^ni dikwiU «□ bv tjds FvrncHiöti t« 
AHm. visacrs. Milil. Wdè. BSÖ. 
B«W ietmatlfÜjtf liftle, bg Ktk. gelijkgrateld 
iÊêm " i* tifckif, morim cOKiayiatti$, ttmtKkiit 
r Uelit «aixdenecD op den rtAder overgaat; vroeger 
■VOttn ta toc|Mjiiu)E op ^WFl<li)i;e 2l«kLen al^ dn 
■ ia 1mt«r tgd in nllerlEi gevallHD gebriiikel|jk, 
» wcttclQke twm. || Putcn «ode gelyeke heet« 
uam«nclj4!ko tiietaii, i^ v, t>. p*alik, Tifr- 

116. ItL nlla Uadea is den CardobsimliFtus 
rivvjdc'Uio'i^i iuioadürbejt te^en de betmeit»- 
bA bMBti|(c liMlea: hbdI ren iiui>tii;bal(> «al 

poadar van ('ardT^faeufdJctni, met iriju iugt- 
„ b MS ^o«t trgen de f>eit. nODOH 1244 j. 
liiglTnn «ode bei.mi:tlel»cke I^iecktB.disaiob, , . 
tJmfiin . . . Staden . . . Wft beglnnta te open- 
, Gr. fUt*atb, 8, 8178 [ifi. I0fi4). Jhivin- 
da lieeklc {i. m. van cas) beinittt«iyck ende 
■tavlaiTn. ^iPffceaerft. 4. Ia07 (*». I7l4). 
M das SB*^ Ajiril 1884 (5/i;. 80), houdende 
fiwoot mutnigiiea tut afnEndiDi; vaq cepige 
ta^ka xitktaD sn tol wering iiAta iiitbrcidiDg i\ UueJgGiklgk- 

«) Vau bued«,Dig baden die met eeiie lielitv wordeii 
verijclekeia. ||' ütui Itouick-iiiiusktc (I. w. MlioMnfiff 
placbt leer gemn^n eu bBinmClelick t« ne^ieu! «ick 
een giuKh iwaa^GT van ittv aolheyd. dx oxDfli, 
Em6l. S49. De volken «an tiel Wuten ichjjtieu eeai- 
kinpi BBa^grepoo door eone beimetlcl^kc «oort inu 
oaBniia. bcsken udet, Rmtr. 1, 87. 

i> Van alles waanloor wd acdtalyk gtbrtk v^aa iltti 
een up den ander kao nrordcn overi^tiraabt^ thaa* 
niet in gebruik. || Wal bru ik it\j. dat bet (t. w. 
iel pcu gfboren tirtd) ffoca Mdd 'ml bot sou uet 
to eto boe««|iwr»ter tjn al« myn Wjf; want bet 
huil id, gelnoF ik, beimBttel^k, Ltff. 4. 316. Dut 
roor xo «idc »taBlij(,B uuwer«ret«e Matrcrni:, de >cr- 
keering mtt »a!k vaUcb volk vm! bMmettelyker. vbpI 
liel eu lichaim bMierrtsdBr i;n kfto. dan tm.. Blink. 
3, h%. 

M\, B»twielithjk\nd-, tmétmifttfiijt <rie die 
wourdea I 

BESMETTEILIJ KHiiUXI, ïnw. *r,, mr. 
•hnffn (in d« bet. 2), 

I ) Ue hoBdanigheid van besmettelijk te weacn, 
van bcamatting, inietïtijr, over Ie breagcn, de than» 
({eovoe betvekeni*. || Beytiger*,.. hebbeDde beboor- 
l^ke A-ttettatie, datte ... knmeii lan i'laateen, tdl 
Dogh toe bnjleu beamettelyckhcyt cijiide, Gr. Plataalh. 
&. IfiO^'A {a^. 1711). Uet inbrcDgen der Guedereii 
YBii bcjra«llel;(-kbeid «ucpect. Geld. Piafealtt. 3, 340 
[t?, 1713). IJBt de b«imetU]ykh«id tbo teI« jnreciic- 
siekten aFbai.gt raj) hel IndringeD lo bet bloed van 
Kekero leveade QiikrüBko[j'i»Gh4 organibineo . LUB ACH , 
in Alb. rf- Nal. 1881, 265. 

2) Bj) overdracbt: betmettelyke liekte; met mv. 
Tban» voruuderd. || ilal. Aanr dra Mi^rett )(iie(heid, 
ds besin^tteljrokheid onder de MenacbeD iu de mac- 
butige Jjuden gcDneg^acm Dplioud , Qeld. Plaeaafh. 

3, 249 <■". 171Bt. Zj ilBBQ 10 vait ap dt^eie luar^ 
bepaliu(ce *aa God, dat ie de beimrttel^rktiedeo ia 
't minste uiet Bcbfiunen, na bbutn, Reixen 1, HS ii. 
Dat de bBametliJckbejrdt oode andere cauta|^eu>e ïienk- 
teil ïoude bebben inaegebri^bt geweest dour het ... 
fïrcodjiisü vuil dl,- FünrBE. «ndeclearierin, fl. }'iaecatrl&. 

4, !3<I4 (a". I7HI ), 

BESÜIEiTTEIT — daaroaaat geweitelijk «uk 
BBsMiTticf (lie b. 1. HnsurPT, Bttd. T. 6fl) — , 
bedr, m. Rvr, Van Sntf. Mnl. hetutelim {viariaH 

\, loee). 

I) Bigenlfjk. Bevuilen, bfttoedelca. berlekken, \\ 
't Snlre water, 't wole .. leer vuyl ende oDrcin 
tal irerde-D , . . toitJcr de audere WBleren te bMinelten. 
looiieii, hij V. !). ^aA^Il», Cersretne/i . 118. Sy waren 
milt blurt beamelt, KliaijL 4, 14 Al de Upjten 
lya veracholeD «d lieemet, dbobte, Oprr^l, 4'i, dj 
... die uwe maai ecu paar vLIte muilen, gebiedt uu 
te trekken vm uw gebueride trajipen niet lebraoictleD , 
T. BrrsH, Sp^ef. 1), IS8. Dat te, door dit piiddcl , 
hun water gerecJljk koanen maiken, tonder zig Ie 
besmetten, «f vau hei paard te ilappeii, nKSKBxr, 
.V. II. 8. hOa. In een besloten, met allerlei vuile 
dampen beeoietle kauler tt tllten. B!ah/c, 1, fi.1. 

— Id ceuigc ipreekw. legvwijicD. || Die met [lilc 
omgaat, wordt 'er VBD b«ani«l, TUittHAN 1, SflO — 
Daar meu by tït, wertmcn me beamit . si'IbgiiH. 
SJJ4. Die met iusdanigtn drek omgaat werd'ar wel 
desseljSt. volgcna b» aude eu wjriie (preekwoord. 
meib besmet, v ErvKN , Speet. 12, 133. 

t\ KiijtniirlUk^ iiiioaiteThwJ van bet gemoed, welkt 
oQtcbutd Mtt»k wordt geaoemd. || Atam '\s de tonge 
onder ohm leden, geatelt, wcleke hêt jjiliecl licltatm 
baarnat. Jat, S, 6. Waebt u, uw faem, met «rbanJo , 
te beamdleu, iioorT. Géd. 1, Mb. O tlecte a|JiL ao&5 BËSME. BESME. mlju banden, met Verfonbier' ecLvcldBËdt besiOËt? 
1^ 27U. Dat 9j ÏD overipel hier liel »od bcimcttoa 
■w ómt]i\ek, dkbqeko 1, 38Q. Üat ky liiJdea «in 
letUren lecr hutU, en Tutt dlorld otiiüAiaca tae- 
■mette, dk ^kunii, Jui m f. 31] Ëtrn rc7n );heiTeBt 
en hlI ddo.r f ajle praet . . . Niet worden . . . eeuich- 
linï baarnet, j«hsbbh. CAr. Futm-. 310. th\ üt,ü At 
ïloek , die m2.. . ., BHmetten 't luirei wit ïsq oniev 
heilgev eclit? iioootliit. J>»r, 2b (led. IT2S>. Alk 
buDDc ^oede b«iltjv«ü lyn net Ëi|euB j^etccktijjheiJ 
bMmet, Blank. 8, 72. 

— üuk in iMpuiing op omknapiag. || Wee dte 
» beaiuet met );hifteD , of bedta ' t. o. muilKH , 
f. d. K'ij/v. 7-3. 

Daer hip {t w. fAj^Uo), bUnck (Dnrlioofl om m^n uordeDl 

It* ba«niriU-a , 

BIddAi li>}r oi Koiemanl lol luckebruol bgssllen, 

naort , iSal. \ , fil. 

— Zelden in iuepujiiig nji eeat tuk, i;etceel 
buiten betrekking tot een |icriinou. || Africa is . . , 
eca drir, ..4 heet, augebonnt Uut, bumct met veel 
wililo eade wreede bmtea, O.-i. t. W,'i. Poi/ag. 
fi, 7 4. 

3) Viu eeue ebklo of vui nul door itokto ïa ud- 
gelut: (Ie kiL'men Ten dii tiskle orerWcDgeu, || 
f'. Oob t'ii Ha ïwaere Meaktc... A. Iit lieckte 
die bearnetF uoorT, Ged. I, 38. Dat mjD ver^üFtc 
■oad de lucht aluro bnm«t, fRiTAiik, Tnhm. 85D. 

— ÜBwoonlIjk in het [^iaBief: «u [lerinwn of een 
dïcr wur/t/ Ctfimel , wordt door de ziekte ua^itükËii; 
in vroeger tf)4 dikwijli met betrekking Igt juutiiskteD. || 
Niet MQ Tin oru f^volg on wiert 'tt vaa besuet 
[l, w. udin tetere knaadaardigg lieitg), CArta S, &&ii. 
Uaer wy uucbUpi luttel betmelte emli; mismBeckt« 
lleilen... fiadan. O.-/, e #".-ƒ. F***^. fi. 10c. 
PerftoüDcn melte voorii Bicckto Wimet, Qr, Plaeaad. 
8, »17* {»°. 1664). T* vree^seq. Ot J«r oog na 
At jieKt bBimeCle sieekeu lat^ed, DnoaTH. Octril, 09. 
Uat in de mIvb plaetia niet en i^d ecuïge bMcnelte 
BeMleimfteSiallcD, F/. f/aRwr/S. 4, l«>7(a'. 17U). 
Il|} ... vliedt hunne tr^-öawavrdigheicl , alt al* i|| door 
conc Raaitckende ■iek(« wsrcQ butnet, KiST, BiJtfmA. 
3. llt>. 

— Oiftk yitL plutien of Tü(irwer[*Q. || Vrottwen 
ofte kindervn , ujl beimettc Stolen attt Imymn kümenda, 
Vir. piaeaary 3, 615* (a*. IGöb). Laiaratten . .om 
de fCFBOBu, neUe una r«aigea beamettea oord koineiL, 
daar qiiaraDlaino te do^n l!ii>udeD, UB JIcVINi Ktite» 
1, OUd. I>e peatilealiele lieekta, waar mwie ... 
Munnlln oorli bennet bljfl, Vi. Plactaerfb. 4, ISOO 
(aO, 1720)- zg vr«e«de, dm a>i«iebkD hftir buil ana 
beam«t wordrji door d« eene oF andere liekte, loouks, 
Bronk\. b, 24(i. Oe barntemooftter ii bevoegd bcamettc 
. . . «oorwerp^a . , , te doen ntitvmelten , W»t v. 4 E)ec, 
1S72, £l4/. lul, A. Ë. ÜA aftluittDg raa beaniBtte 
bocrïn of weidca, Betl b. 87 Maart 18^8, Stil, 

fl7 . «. 5 

4)1 rigiLorlijlE; ieta dat Eisdeli|k atacht ia. van den 
Den ap deo ander OTetbr<!n|;Qn. || Napoleou bad reJeu 
Otn be*reead te f ^p , dat e«'D mao Tan vaiteo rnoed 
eu karakter..., psl^k )v|J het aaemde, ïwamet (kou) 
Wnrden met den KollaodKhen geaat, t. o, Fthli , 
OnifnkicAr. Si. HoUaod, ... dogr 't kwaad DÏet 
kemet. Bleef, eerlyk eu tronw en i-cgtachapea , 

SrXNDAH 4, 190. 

Af I. BftnrfAeid, iatmftiing , onèftmef { aie die 
WiMrdett); bettnftêtl, bf^ Klt^. Tertaald met eonlimti' 
malut, varuiae-, bmnnettaHu (.het luyvereade V1"«t 
Jeiii Cliriiti. t' welck ani rty^nigen kan raa alle 
hemfttf<*iMg'\ T. n. narr, Fate. Uyrrk. 181}; 
iamtf(«T, \a da dïrhlerl^ke «epnenit, kBrKieamrttfr BESMETTING', >aw. rr., m*. 

Van Bgimtilen. 

1) Het bevUkkem. bevuiUa. fl llat Je! 
ui/ lAn Mjt^i'Oitin' ]l in do luabl sprung, tot 
basmeUio)); lan bet gmtm tapjjt, dat ik 'yél\ 
'\LiKbX bad, BLHQHanN, Sf-iat Lb4. 

2) Fl^UurLük, io het leitEl^ka. BctodiUt 
ook datj^eoe n&t beïoedell. ||| Eqii SUoa dCT bf 
jitbeii uide der vleetjcbeticker bsimattinglu». mj 
Bijent. I, i (bl. Qi). Ijut uut uai Mlven n 
tan alle beienettiage de» «Iceiebg mdt ld 
S f-'iïf. 7 , 1 I f^T. Icnü rtartii! fKtieaual a 
Na datie door dn keDDim dei II«etca.,., 
imettiDitea der wcrclt oDlvloden itja, i Hiri 
(gr. Til tnóifia-ra tqS KÓafivv) 

S) Het averbrengen «euea' aickle val 
dea ander, eo QTer<Irachteli|k ook wel 3é' 
aiekleftbif. || [)d Praodeïtinatio . . . niet todaU 
men Luacetlen, ot geioutLejda huiien, ia' 

oprwhtflD toude, geeft vedtyda (lerauki 

smettitigeu , ^B BBi/r», A^m 1, AQ«. i 

Schi|i|>era, njt de On*li«e bmniende, liil 

moeten b«geveu aa de Z&udt .... lieh aldav 
dende ran alie eummuiiicBtie met andere U 
en Sohecpen, om geene beii»el1inge mer la I 
er Flaemtd. 5. Ia97 * (»'. 1710). Ce 
ciTceleu eodc Guopmati&ËhappcD die eenigc beu 
L'unnGD aeii'Demen. die en inlleo niet mogan 
parleert worden m deae Landen, F/. tL 
4, 12^9 (a'. 1720). Sluit uiol elke haven ■ 
bet lubip, dat va<i eeii verdaclite plaata kooill 
heeft iitl gMn besmetting aan boordP K.Zrt 
Ongeiond waren er de huiije» {mtrkgrtvïjk 
hoopea , , la({en voor de deoreo. Veel bad EU 
al« ichepen, gejjverd om dat brandpunt tas 
liag... te doen verdw^ÏPe" i ^^'''^i-irta , Sofi 
lioixeu, keaten en «aartmigen, dJe brksdjini 
b«»inetliDe aijo, Wff c. 4 Dte. 1878,*. 
a. 4. Het gevaar voor beamettin^ ii n.a gewi 

4) fijtviiirl^h, II Dat een bedorven hart. au i 
□ngeLoof ... noail EaEks vrouFliJke beitneLliD] 
iien vcToariaakcD , dan wanneer tij loet i 
tslent«a en fdk eene fraaie gedaaate [Rpaai 
Wildteh. 2, ViÜ. Toen de atnaak der voort 
Natuurkunde onze Stad eoamaal als aaugicatol 
wilt de Kttwdt Ottvermaeidï Van dePerredueg 
betmetliog ook tot bel icbDODe gctlarht Le de 
gaan, t. d. pïlh , Red, \, \^%, Nader i 
mijn aanblik (t. w. san esnt mtgaiiikafë] 
beamettÏQg aan, K. Ztp. 4, 270. 

S£SM£UIi£N, bedr. itr. ww. Een i 
thani no^ wel roarkomt in den aïn raa iétm 
en dat ook vraeger i»vail*i», brviekkei» ac 
hebben beteekend, Welliebt U hftmtmttn 
iinoffs/en verwant (verg. ook BtstroDDlM 
sMüisTRueir). II Wilt ]ia«r caja bloedigh 
o-fTerande draeghea Soa vert eo warm 4la) 
smciLlC met minne bloet, kbul, Gfliat 4 
(lu MmM'Spieff., a". 1639} 187. Die... bo 
in hnn itukgiyleien en met itriemen en kit 
emenlden omglat;, v. loot. Frota 197. 

BBSMEUBEJSr, boJr. *w. ww. Etya 
een bijvoi-ni van SptMerf , doeh ongiebraili 
de eigeulfjko opvatting, by Besiikrkn veraM 
1 ). BftmtVTfn wordt gebrnikt voor irnlfkkn 
Ifn (lie BKaHKKEü, in de bet. S). Thana noi 
dclykc geweatta (lie b. t. aCHTKItHalta 46, » 
Snd. T. 56). 

I ) Ei^enltflc, || Sa dat door t' rooeka ba 
Slaegh worden twert de poitau daier denrea, 
tiaa. Buco}. 42. U kleeren «^d qnaed es gt 
liea boet met gaten en buraeort, t. Bicaimc BESME. BESMO. 3058 »awM, M nvvK, Bsni. 1, 491, U« 
r>É Uitf bwt Khooohcft uiet bcameurti), 
, Mouff-iehant l&f). Beiincurt vajicle ikajieu 
mplen lta>U«, ri.t^Bikr*.. Ovid. UeritA. 40, 
■ It.ir. fiepirr). bcimearit mtt ai«*n (t. w. 
i« AECIUCB. i. i£ü. l>it men te groot ten 

Sno it TvchcfliiijiEii . . . dur dwr ( t. w. 
(w vtfo) te bcauiciireu eti te beimetten, 
tIJHI «. 171. 

unduhdili^OTulKil door de bepaling nelilofd.W 
ibt dat b; Qüiuliliui Vriui, iKimeanlt aiei 
. ueh ra l»iiif<le, i[QD*:r, Tkc. 99. Mya 
•d bHBiearl iei>ii hanJcD, six t. chani> 

«Kndt .... bcimcart met hiéo en bWtit, 

, Xay- Qed. 1 , 7. Zij viieu uiwr ilin, d!e 
DBt blosd buEDBDrd, COHSCiSKCB L, 'i,'i\ a. 
Mgenlijk, bctig «uitcr H^uurL^k of raeei by 
t. II Viii^ enile null«l<i'e p^rfooDijD ,,, dio, 
lldi)(G RuDiteu . . . gelfladen, huaof beimcurile 
U 't Iwwiul du r^i slaind« ^n;,, nooFT. 

Or. L29. Op üit, ,. hiidUB ^etiuu'* lieil mcl 
itja ran m iiiUniiht oti wMd«rapabhphrit be- 
rienlc. mtürr. N. U 11. lift «chuon du 
iten ^ItiiD bciirjf m^t dat blnut-ütitl betiptur- 
'. HoQ (C^iaDdcLijekG vlecken, Uaer mud* 
lainct, iIbct meed' ej i|)iLiieiiiienrt, tond'EL 

(ïfaf lut haar ichoDV cieraat ( t. W. ^ff 
üt fióiifhtfi buiDucren, iinrrKllllll 2G. 
rUeo adel wert dieknili door de Jioin loo 

ol bumieurl, dat n;., uu ubunk, Sanè. 
'k Wil licVor in de duoJ, dan a\» klc iril 
I Bk jdiend«u tnjne iniun', psus, Lucrriia 
leb uw wapcnsehild niet lietiiieurdi wat ik 

. . dcuirdHain, cci)!iBc[it:<L-i: 1 . 10 A. 
dt valffivdt pltata toegepast up bet ao^ dat 
ia, II Voorwacr Mn dajglre taetk voor m^n 

)Rlicbl. T. t>. RIKBD, SopAoit. 10. 

l^l/mfwri/, oabflimet ( , Die , . . finhimevrif 

poel kan natiUïdeD", j. v. siJiMrtïrK 'itiO ) 

UC. BMtUftmfurd , met bliied beilekt (vriL> 

Pt/*-. *S). 

ffUfTElH, bedr. it. ww. Van Satjte^. 

A iu {jLcbraik. 

nlQt leU ni«t ieU bewerpen, be»lrf>uicit. || 

wi> Niet «rel met Zoat eu ■rJBrdbciaiceleri, 

LÊtn. Uuur. 12». 
trarltlk, i(i itKpaMiap op bel .werpen^' met 

All i,y mei laaterlQck «er<nqlen . . . M7 rau 
m tita bamljtea, CAHPBCirziM , Pi. ^1 , )7- 
nlcn laitcT' reden . .. Daer mijn fyandt... 
Mide tnc'e bumi^t, 102, 4. 
HrSESLBN. Zie BnitoKKrLHH. 
COSCEN, bedr. tw. itw. Van eeu Mam- 
t waarwlijjiilijk ook met maddtr m «erbaod 
pJtonnRK I i nuder-en^. iiimadden. Beruil^u, 

rint io ^c alf(eiijc«ne laai verou'lcrd, ||' 
alle jaer oiet mecf ali eeD ticcht rlccl. 
OunatRk waa -dat >y iltqt *njl cudu 
mtna, i, t v. kieviblt, P!u{. %\ il. Die 
•cfar^ren Iccfon .... Het papier (maethj) 
KaUan, v^Lroootir, Rrg. li. Srhoolm. \'h. 
■■I «Unk d» hoerhuU, dk okunb. Wtltt, 
BU). 

bt* traineotaliave vonneo aaait irtmoidef^ 
i«rd woriSea bitmoiitlelen ea ifim^od- 
bvt enk moelijk ij dat het eigealIjV 
S0<i- ini'oTmd van inir , die met hal 
1 VB> tftmiiédnt in verbamt «taan. I)<i be- 

KdracIMe- 
Dil ontlerkiwrl , birat 1 met dayienl 
e v«rr, b«*nir>d>ldt aU reo SjkIi. 
E« llb {ad. iniS). Bexnuddclde Toen to . . . een weiiii^jit besmodddl t'bnii knam , 2118. 

— Btt/nofl/J'n-tnt. || VermuJdert ia ileii [jjiel Vau 
't bc^modiciJ Ilaofg kewogI, uuigbhs i. 440. All 
iraar 't (t, ir. «im roorl Icieei}) «ao itiereablooil bo- 
siuoddert , eu bekTiiteii , ouotjiN, l'aorMcAfui. i4G. Vau 
Jrabbigh driiivev'oobt bumuddcrt en bemoTat, EUtia. 
0^fT.jebl. Oid. 3.5. 

:B1!5}I0@^^IjEN, bedr-z<r-KW.Fre<|iiBiiUtie>>e 
vorm naasl ti-juioe:ea, dit men )i, v, 1«est f'Aiian- 

/irüpit [j , 78: i|£^ii JuETer , die met ScbnUe 

vt Spaauïclie spuir it^moett ia." H«t ie blikbaar van 
de[ii.elfdciL stam ilii Biiiauut«f«i, cu vaarfii^byniyk 
luk bIh lirmoddfn. Elet noord beimofieten ia oog 
than* ia gïbrutk vuor: buvuileu.bcduioioleucuder^, || 
Taate . . . had baar ija nit scunehootjd lo md pa]iiereD 
takje op haar schoot, om dat Man het niet beamoe- 
«elen i«ii, Lf?v, It, SOI. Zo b«ini<Ki«U dtKirdeuroMk, 
Ji'Mri. £, 1. 123, Eo dat alleen, om uw huia tcboon, 
eu air gladde haart aiti brsmoGzelt te lieo, Blank. 1 , 
120. Hel beMno«eddver>]eteDe psalmboek, T. ü. benoii, 
Lon^ifflloKt Gf/f. ia?. 
BESMOSZSN. 7.'ns bet TooriiaaiidB aj^ 
BESMOKEN, b«dr. iw. •m. Van Smvin of 

1} lumaod den amHiok , den roolc vaa ïeli doen gf- 
waarwordeo. || Gb^ MoliKEha, n verwachliogb ... lat 
dat jnen a bcimouokt incl lulrkea alacbtiiLgb, «ainiliL 
I , Xin, Leer oook ... De felle waterilaoi; «erdryven 
OU bumoMken Mut . . . ^albaen ( t. w. on Aaar ontffia- 
dfHjk Ie uiatfit). 8, 247. 

i) lamaad of iets met ronk beriiilen i uoeat in het 
vrrl. deelir. || Beruuckt ende beamwckl ala koefaa 
eiLiie koekt joii(ceiL». Pt. 68. Kan/i. 28. Een onge- 
■cliaarde . . . wand , . . , bumookt aan allen kant , t zgo- 
QRf.RS 1 . 22. 

BESMOKKELESr, bedr. ïw. ww. Wellielit 

met smoDl' Lu verhard tlnaade. ^ü RIL- upjiegeveti ila 
f/anit., en Tertaald met vaculaff, inquinart-i tbam 
nog ia België. IIetuÜcd. Id Overviel wordt Jii dien 
eelfdeu tia g^ebruikt «en ïoim ietmUiffm («ie nx 
JknKR^ f'rfgu&*l, I, 6^2), jj Hel kind bteft «icli 
geheel besmokkcld uiel pip Ie eico, rx bo 113. — 
[luer couscii;iitk, itwel» bcsmgckelt «ude belaeq et met 
Bi> Teel vlecken der loadco. ni i.aCKEkK. J/inni'Ar. 2üU. 
Zijn awart beimockelt «yf. NedfTii. Uehc. ISU. Een 
derde (e|iU^c) J* hi^l aen^ebraudt, Ueei ia beamw)k«lt 
roet de liaD^t, j-ülEitxhx, ifnti. 111. 

B£3M:0REN, bedr. zw. wir.. in de olyruk- 
kijig Aft ifsmüHn, ba bctterrcn (eigcjilljk; dtior ta 
im-iireii), oat''^in«e>i . || [ck »1 't brtmimren, utirotMs 
l, if-i 

BE3K0SSEN, bedr. iw. ww. Waarscbüalyk 
een isttcnaieTc vorm aaaaC beimoddftt, ta \a iuidc<- 
l^ke K«i«ei.teiL voorkomende (lie TWir Zeeland Nao. 
13. ï744; ea Toar Autvrerpvn coittiaLiaaiN. Antv. 
idiolir. ]. Bomarien, befuiLon. 

Ari. BetttioiseteTi , lii iJeniclfilen aiii. 

EKSMOUT, buw. Mol emout licVQild, || Ghy 
die 111 BüiiB Diei cncckcne ii>uFiidt Bcïmout . . gba- 
lijck eeo ttevlfl, riK okke, Tesl. 'Al\ a. 

BESMTJTKENt bedr. aw. >tw. Van Smuit, 
bijvorm naut imoak , eo bi) kil all Fland. opg<^ 
geven io tien zin vau feÖula, /umin, capor. 

]> Kifcü^ljk. Beaerel^ti Tank in t^ifiiiirliikeii lin). || 
U Reilen 't hert verlkhl, dal miatigh lagh beaoiujrrkl , 
üeJrrd, Ihik 46. 

— Nuk Ihaiia koiAt irUfauikJ wel roor in dan aïn 
van- in 't goniip, nohtcrbaki, o. a. Ie Leiden. 

3} EüiiP enkplo maal tcStJut ietm»it<n te iljn fv 
biaikt ruor: inel ^Iah-i ntcrdekkeui. || GhelIJnk bacr 
de ruoie bif'ie outjilajirt Wannearie <le SoDne.irli|jii 

0'i 3059 BESMU. BESNA. hiMinujet ZMr rreueh'dicl) iot aeaschuuHsa , du cab- 
TELiEin , Lifd. 49. 

Aflufii-t ^Li« «okrle mnal üiont hetiaoken als vcrl, 
dcciff. II All ilt loQ |san kokea, 'l Polje waa Tfit 
besnuiken, lkdïknb eu J'fcïs, fJAanfi pop. 280, 

BESanJISTEREW, bfdr iw. WKT, la ioni' 
mige gei^Balen doj; thAHi |;ewoHJD in den rin »□: 
bnvuilcii, bcmuruu, lUEODiderhfiit met wtst (lie b, r. 
■CUUt^JtUAI'S, ei| coRNKLiasiiN, Antw. Idiot. ); by 
tTL. vtrtulij inet t/6hntTf, pentvpere , inguwjirf re 
pimgui. Naar het ni^hijnt, i« kct graDdwoard bMmtm- 
(en i ftUhaoe het deelw. barmxitt etaat bij v . bkbkstki h , 
Sendibr. u. de (Juircara 2, ](t3. || (fnfrujiiM) Sncïl , 
v«jl, beaniQyBUjrt ea onreene. Hand. il. Jmmir, 
Q 7 i. S|jiL kleederci] (w&rcn) ... buimujit-lcrt ciid« 
Vet, ïBi&llIJa, Lingua l&Üd. Ücea ilayvcLlDDi: wh» 
besmeert, beKni^t , bus.muj'stert, srosu , Lnciinia UI n. 
Üat ghir dat (ciecHct) mul geeo ioadeii . . . mt^r eu 
lult fnüt^lK^u bumuyitGcei], itE wit, Leo. P.S. Giirrlr. 
9, 126. E«B tafelfiieod, die... rjoe- ^rjp«r» lol d-e 
kOBukelB lo« vet msakt en bebmaïatert, luinui^n 
2. at l»ie verder t. ». tknse, Sinné-Mal 109(5; 
HiRii:ïB. 1, t^'i a eui.). 

Aanm. Ia da vd^atle plutaii («-.Mu^^/rrf weUicLt 
nJBt ttat Hralifout voot iinsitnitrrr. iltbaoa iu 
beileadasgacEia dialecten vaa Bcl^ë La hfinuislfren. ïq 
dsn ain vaa bevuilen niet □nï'ekead, || na-cr bl(jft aocb 
tti.t TCTilOTCbt, dat tijt g:hf kslfa..., dat gli; u du» 
bfsnuyiKrt, coOBtiütFiT, ü^/^fi. 2, H;! (ed. ISOQi 
ed. 1Q09: „gy acht v teLven uie-tigbyiyiTol alio .... 
Bclapt en attr. bcamefrl'']. 

•RVHTWmfTnmg Vu J'nfHt^^.opBierea. Inde 

Ari. KfiinuktiJ , ieU dattot ci]iaierin^diieat(nH(ttiir 

mjite eerbird dïL ten goS Uit ik lot uwen lüfgeen 

tltBU" itiataUel dnc", QU0.4*N, fp»r|ir 2, 360), 

BESMULIiEN", bedr. ïw. ww-" Van Sfflu/tet, 
'm den iÏd t4u^ uiurseL , bevuilen it\t ald.)^ bttutul- 
ieit hecll dieialIiÜB bst-eekcnift, daab ii thncia allna 
nog gevulelijk Én gEbmik (b. t. t-c UGvrnter}. |.| 
BeHmnlIeiide ayn DMim en faem net eeo onecriycli: 
ejndB, TiBiciiiK, Sinitep. 171 1. So kreet al 't land, 
door dtttt atbuU Üathciliigt, ybd ved bloed» beBinult , 
BIX V. CHAHD., Ps. lOS, 31. I'tet ?Hgt, met aoeii. 
op io«n, het vet vao hour bumulde... lijipeo sf, 
DARTKLma, S. Kmnu 1. Middel om de brumulde 
Pvu-|ea icbooD t« maakea, chohel SSsZo. Gij hebt 
u ovEra! betmnid, irtiL. \Zij isafd*n) met beim.ulde 
moddjca Ie biaS gelegd (I. w. .iütifpm f/i» cAoJ'oiade 
Afiten ^'droulrcn) , v. lshhhp, Rom. 21, 279. 

BBSNAFEBDj, baW.. Ïq Zaid-NtacTlaDd: op 
isC;- beliiït \\ Hij JH Wuaperd acbler de (liDljes. 

BESI7AFPEN, bedr. i*(. ww. Over ieraaad 
ppeti, iKnt bebAbbelBD, koaad Vm bêirt dprokltn^ 
tMi leroaderd. || Sciiidur jeintQd 1« bË>iia|i[iea, 
MViqKKS 1 , 98. [>L'D baunrdigen, be4Daji})eiid«a, 
tniitmabenden, v. bebestkïh. 3f. Amehia 23 o. 
Sou hem Nevltjea iril becunpjieii . .. : GuuMii kander 
niet «eel bÏDdiers Over kryghea, ftODXCtl. vcMninoH, 
Oorïafd. m. 

Sd iDiiiiFrniei.'t raa u. dIbI vel luprukni «erdt, 
(Il9( lil UK tjttT, ilïl ra ood«no«ekt u* htrt. 

«■HTBaBABa, Grd. 1^ &Tfl. 

BE3NAB£H, bcdr. uw, ww. Van Skaar Verg. 
bd, ifiaifen. Kigtoi^is: ten apedloi^ met auKn b«' 
■jmnnea, Aoeh ia eigeDlfjkaa ain wdnig of aiel io 
gebruik. 

I ) Zairer flgnnrlDk. || Gij t^l ztti speettni;, 
beilFind ti<l Zjjuo e*TB, . , . door Ziju liefde bunaardt 
TKN KJIT» 7, IZÖ- 

— i><r Ji^ (of jfo JiHf) i'i'i'i'i'f nordit g:eeef;d 
Tuor.: hel dirhtcriyk ge;;aog aanheffeu, gaan iLugen. || Vü\g MiD«r?Al bcsDur u<r yroirra lic 
I , S9. Er VMM een tO<a . dat ik mei int 
beiDaarde, LaDnoAxca 2£7. Virgiüo* Iwt 
ren ter Mrc dei landbouwiT DauTetmuH 
en Natf. Qtd. 8, "k Heb ileeds Toor a 
luit be»DJLard, £EtTS, Du:f'(. feri. 4- Tl 
looQ dB harp betnaardl aciiAiiJ'Uaa , f*n ü 

^^ Ket gevücl, dat dra dieblor Int uaft 
kau ooderworp zfjn. (j U? diukbawbcid bMJ 
lier bHoaarrl, iitt.LAiiT, Gtd. &S. " 

2) Het geui'jed, het bart. de licl eoa, | 
bemnard alt cene bepaling aanirü*l; Md j 
JijH betnaard: lur gtT«lig voor aaado 
geToelDg. II Naar gelang bet ({ 
^Dcr beiQBBid ia, {hUikt het^iottaaivy 
soliuün flAiiJifefilgk, kütMB, Calrim. 

BESNATEHEH, bedr. aw. 
ïQBtcreu, ïDHtcread beaiit^oorden. || Oen! 
die al tijn Amm bi^aiinfcrt, vohoel I, liil^ 

BBSNAUWEN, bedr. IK. «-w.SiMI 
rilpen. uiUpheLJeo. (1 ^'^ "ca die nijU4 
■cuecbovit, Lacbt rrtijüa, ead i'Cbimf't ieki 
beinout, HaRSii, Pr. Ï2, 4. U«tiauwenA 
.. . dï gierjgbeit van de Mijutraatco. aal 
SSK. Tlisos irsaJeu ly . . . ia handdiDA 
Raadt; daar nnua hea op nïeaw, mat aafl 
DDdankbiBrhcit, beaosDde, hooit, H, B. i 
|(7 ha«r litrildona buüaent, wEgTEBBaEH, 0| 
l>it büt g^queg: tiA« , eea S«tnBri(uii \» ijd 
whtd^k begraanwd en beinuwd te Kora 
1, SCIO. 

BESNSDENDOH, mw. oaw. i 
Van Bi'iitPderiii'] , als naam voor Joad of] 
daan, gCEurmd naar analogie «an Jadmi 
torfcm, hfidimrhm, Iu 4e 17"^' eeuw niel t 

1 J Het J>ood«cl>e of MahaininedBana^ 
Afgiidiiterj, en . . . godieterj,, Hefareeoaall 
dgm, ca TurckaheLt fm., vondel 9, ft00J 

2] 0« bdü'lerj van die gOdtdJeaatni. | 
... 't Beinedeiidom geiet Th levena rieli 
CATS 1, 206 fl. Uel elnefMih bemedendod 
10, 178. 't Ü>eaiiedeodunv. oiet haer (cdiaai 

INTONIIIKS 3, 7H tav Ul>k 2, i'è). I 

B^SIÏErENHEID , kom. tt.. é 

Van Sfjiteden, Jrelw, t«q Bftnijdeit, in *t 
□pvoLiiuj^eu. Tbau» v«roijderiJ- , 

1 ) De boedaoi^heid vaa tot de tftmtM 
boores , Tan Jood of Mohammedaan te t] 
oPLbe^nê^ubeit dqqIi been«ialieit toordecl h 
Bliek beanedCD hut, dat Godt d« glori m| 
10, 210- 

9J O hoedanï^bfid va» iffrtfrtfm. é. ] 
ueerd, Ie ï^n i en vn'odBar: fataoen, Tötm, 

vifur komen. ||| Jnkob dekt met &»uai 

•I het gchuon Vay ayite leiJ«Q. niet gCDI 
proneken Met die beanodcnbeit , hera tan I 
ichonokea, V. v. iiüUqbtbateii, l'oarA. i 

'A) Ue toBilaqigliad tbd imtdfit, d.fi 
beperkt ta lyn. J 

b] BekrompePibeid, gcriagheid. || TJU qj 
OQïe'' de beaaeèdenhril 17111 wed Jet, HOurr,! 

h) Inge to|;eu beid || Ue alUreerbaaraüf 
beid van woonien , dvdaak, Aritai. ix, ., 

e) Bij thverdi-arht : be[wrkte. pringe I 

VBQ iets. II llocneï de maag dis b^ 

(t. w. dai «tini^B eoedtei) Nooh TU i □IfDAAK. Po^i/ 3. Ë93. 

BESNEEtrWEN, btJr. «n 
WW, Mei -mtiaw bedrkken ; meut 
het verl. daalw. 

] ) Eigrulyk. II S^ne ttnffo waa 
ea bctaeeunt te worden, aABRin,, ■om 4 BESNE. BESNI. 2062 BUWda velden , ilour du vdq beicljiiueu , 
raniA. 2. bl, Zint hnl |i(]>icf al te dfoo^ 

afdruk ... op nimrnii^ |ilnat«eQ *1é be> 
ail litii, Uandto. ]:(, Illf Gebergten... 
vdK hi|i|>iiri. HKËTS, i'auhu IQIj. 

nxt Mue bt^paiin^r. || Uiok bune«ud.e 
ifTi ^'v^. 1. ^. Tup^wD, iril bemecuwd, 

i>««'. 6. 61. 
I ■olgdide plaat I , lame&gMEelii met !ot, 
W,: vuX tueeuw li«d»lit warden {i&6 dat 
Ne wordt tocjceilolenV || \')ta 'i'i- <rul 
Mit weder, raat gheweldigbeQ sqeai^vJlt, 
u i/ff. eodc buueetidtii de deuren van ons 
.n»dirbItoe.(J,./,*- W-l. i'o.vB^. 1 . 41 e. 
•ane «roiger ikt j^cnout «'«r^elgkiiLg; mitt 
!iur bwlekken <l. w. tiïL hoorii). || Lnk- 
(t w, il«f ioofii) bcaucBiiwciij Hoorr, 
Uw rinpligh vnorhoofd, cu bemeeuiien 
S, I8b. OetMrdeD, 'k vraa^ hel ui 
"^a beaaMUwd, KiLn. 7, ^. lle micart 
lijd..,iyu kruiq betawiird, (.BUK- 

«T7 dat VciBenhn«n tmnssiiwtiii, 
hal trein dKD 'l i^rtt» hiir □)> 't hooh, 

TOHlklL i, i. 

hele lou] kl* om, ww- tounwirit 

Wn Malij(b Jaer bet loarbaaft kreudieii, 
La A'êAata Yerkoelt, liet Imir Jbmneeuwt 
IL h, 541. 

idttort wV in «ii<l«re g«va!leD by ver^^ 
likt. 41 Vof>rt brieïcht heC« . , . Ën vlukkAD 
B«n«cn tiiTEiJi cTi tciifijcli, TXK iLkJiL 4r 2:]4. 

SUKELEH, TPii^rk. ïw, w»f. üicb 
t'', al sniicp^ndc, bcmoraeu (t. w. bf) het 
iadcren K<^<^fl'^ )- '■■ Zu id- Neder Eaad. 
inrVELD. Zie Bu-vvivsN. 
3VEIT, beitrit. WW., allMDfoarkameodË 
Miir. tjjil ; !□ bel Mul. oiet aaugenczeu, ^ 
itt'* HQW *<Kirk<?nieDd«, WaardchgiilQk is 
*: ikiOf of te inldijen. tbq feta bdeï'Ai], eï 
ilour lieer •Bllim eu dMar>ads sterveti. || 
■eef (Irantilic wgimI aerbeid besQouende, 
«rw. inntt B. Mtfot. &&. Alï muealick 
m de iIi'ikI nu., 130. 
!B6EIt£]Nt bedr. cw. wv. Up een s[i|J- 
bBTTfjirD, badilleu (verg. tnii&ig). Atleeo 

Dirt ti4Eue tv Dpveiitir. 
;JDEN, bedr. tt. WW. Mal. betmidtm 
, 1067 ][. 

•Igemeea. De bsii^eling vaa iu(|dea aao 

of ua eena laak verricblcn. 
ld oDtilocu van de vü<irhL]ii, L n. alsgudi- 
«■leiiiiï hi) Joden en Mn iel ma noen. 
iQk. II l'ie opt^a Bchljten. dicb beineden 
levtii ^bobeefco. *. [>, pmttjc , Spieg. d. 
9tf. Dal alle* wM mimlic): jg, by hem 
arit, Eroft. li, 48. Doe macekla tieh 
laa tnwien , cnde beineedt Je kiadereu 
MM B, i. Kh^Ki ^w«q by lefic, Bode 
H op Aan achtitcii digh, üiiKif. 7, 8. lle 
ii vt iQd Tidcr hem ÏAturt^d heeft Uttto 

bMdQlIm. V. LLUBVIIU BRQi;WGR Jr., 

', Dmt^ mvritf tfn joii«»iind beumfdf^ , 
it letj dat tnea niel. ziei> mug, „bet ia 
Ma" (rerK. üae. £4. S&l ). 
nrl. dnrlir urlfa. ^ebnnkl. |F Siet. de 
■■ •(•re^ht de Meere , dat ick be»>eckiDjse 
iVwr kllen brtncdeaea, mot dr ^enr die de 
I, Jrrrm. 9. WA. 7Dri bcinv'neu (t. m. 

rowii»l. V, &bn. 

«ooihuid tl* ro-iiwerp. || EndQ gj 
nult het vleesah uwer roorhu^t beintjdeu, endc djil 
■al tot ecD teeckea e))[i du verbonta tiLMcbcD my 
eade (utscbeu u, Gr». 17, If. 

b) In ijieestelijlie ujivstttae, mal bet hart ol* toov- 
lïcTp, iD lüppBMiDg op rcinïpDg, bckeermi;. f| Laat 
u weeriiraiml^e, qu&de vaariedon leden ; , , . laet U 
hertcG t|iii buu«.deii beden, a. utjnk X8t. Beinfdet 
11 dca Hccre, cndo doet wccjli de Toorhuj'tiea uwbs 
berteii , JeTfra. 4, 4. BeeDijdeiiLi noeht vnurhiij'd 
geld Toar my. laftien lucti bïrt en »!□ Diel brcydcl 
DU beiuf, TOMDBL 3, 88. Vaa hert en liti beauêèn, 
7, Afrl (lie ook 1. 71). EIck beaoeden birt, dat 
Godt de glori gttft, 10, ÏM), 

— Niet zelden wordt hmijde» ïn dat Terbacid 
üpg«vat in de bet. Cj,bd<1iii QogeveeraUfrMHiuriM. || 
Hunyt voor Mrit uw berl, ta gj do baomon innejt, 
cATi £, 288 II. 

Oeiuclilf U de uentcli, hiicTl mlildi-ii In bel lijdan, 
All Oodt, ttoor hAfdir 1U.[I, sljn Iicrir komt hein|JiUii; 

Weimeipj, O Vkder, «B«eT «h. 

c4Te ), Slib. 

3) Ben man of een msnlyk dier Bdijdea, labben; 
Bomi verwArd meC de bet. I); tbani ver(iad«rd. J| 
L)Aar hy Wrïtuerl du wat op 17a Jooltcb b&aoyt 
{hedvfld ü fehirr da* W, gflaid werd/), bb^vibo 
2. li;j. All hy (t. w. itA Aaait) .. . wort beiOKti, 
toKdSI. 2, bun. 

— ffni^«fHfrf«n«.eeaiteiaedeiie,etstraat,e'DDii«b. i|| 
StadthDudof, ... VerscbuDa geea groiiten, Dooh bé- 
■ DK^a, uoch ampteDaereo , vonuti, lü, &ii, 

'i) Met eeau mak al» Tourwerp: ze door aajjdeia 
behiDdcl'en , bewnrjicD. || Wen ial«« (t. w. d^ mtraften) 
beemJiicD, maer niet dalif bloeden, ende daa «almftD 
1BD deaen wsltr dier up Irgpcn met een dneckxoD, 
PiE. UËflUAHHI. B'utUlierh. 70. UeC rectiLer been 
□ver bet llnlier eliian, Waurdwi mea 't ^t buiieid 
met mtrnig' halve ma*D , UOCIKIK^ WirtliTKhe Virt- 
maak. &%. Het bmuydEu of bewerkea «ao deu hoef 
beeft K^en Budvr >do«l <laa m., ubbubijilb, VeearU, 
Uaiidb. Slfl. 

— ■ In *rijer gebruik bf) diah1«ra- || lok ben dea 
Tyber, .... I>ie met m^n blauwe vEoed bet retlo laod 
buny, wtHTbJEiiAtN, Qfd. 3, S7A. 

4) luLoaderbeid in tiK-iiasuJn^op kiiNetig «oij- en gra* 
ïeerwerk. |.| IIuQhia Scbusloii, welke zyKaiitirfakoaftlig 
roet allerlEÏ Beeld- en Blocmnrrk beBneeitcn., BSBltiikT, 
jV. il. U, 5.11. Ëeae luls[err)J1i;e veriaiueling s«jj 
BDlieke beauenleD edelle gutcüotea, HandK. 13, S8. 
Zelf* den diimaDt, waar op de ouden atiojt (^ra- 
veerJ bebbea, te knaueii bemiJdei), 13, Sfi, BveQ 
all of ie (1. w. df plaal] bereids faeaneeden of ge- 
cta ware, lü, 184. Ëcn kiogc leumtoel, fraai 
befnedeo, Kt, BliLU 1, 31. 

B} IJuor loljdea aan teti een 1ie|>«a!iiea vorm ^ren ; 
thiDi alleen nog lu de bet. 2 ). 

L) 1q H alpemeeu, || NqfC Eieabd;r . ' ■ Heboonder 
rronwe. . . . Aeuvallieb van leden, Ale een ;*orca 
beeldt beincden, Rolferd. Sp. IIB. 

— la den icbeeg>Hbouw, || Eeo Aobip dat v^Tllit 
ichcrp buueden ii, 

2) Inzoudsrlicid van ienund» gedaante, «n he[>aB]- 
delyk van b«t mezirht; bet detilw. bevwdn itaat dan 
abioliaut, all bow., iu detv lin van taelgeaomd . tbani 
Teroudeid. || Aen baer beineeii itedaent icbeeot dat 
hoer ds^en naren Niet... meer dau vjjf en Iwiulicb 
jaren. HODTT, Gid. 1, 8. MaGchdlel^.cke leden. (JleeU, 
aerdicb, blauck. beaoedea, 1 , 44. BetOiecden aeu- 
ichuuB wil. 1, 54. 't BeancdeD BBDgeiifbt, uudb- 
«i.ltT, Abt. 73. 

— . flewHjnnr \i bencdm all declw., inorafg^gian 
doflr eene bepaliait van boedijiigbeid; Ktmmifte van die 
bc|>alintfeu lyo nog tbsui lü gcbnikk. || L)>e eorte^ 2063 BESNI. BESNI. (heet die] «rwherfl, diio lin^he, ^kI iietueita, oviv-, 
Coiuie d. M. 70. Nuuit SD cwglidj mao lu |CeuI be^ 
ïOBlen. fl CAITBIiRtN, Contt p. Melor. 3. Ëcrwier- 
dieh wu 't geliet, hur lioliBerD tirbonii bataedea, 
HOOFT, Gtd. 1, 611. 't PotïGlschtich blauck hacra 
Ijchien* Wïl bM0ï4eil, I. 1J4. l>ie lilJjwii lielbe- 
HMdca, I, &4f>. LtAta Van luyvETlQke Vfirw, up 
't voeghelijkit buneeücu, 2, £3. Vaxi trony uct lie- 
■nDden, 2, 186. Sy ., , fctdd' wm ,, .unticht «el !«- 
meden, roiRTBii, jHajJt-. 1S:I. list fiJQ beaneden «n 
a)1erbe)i«>rlj|k«t guiclilje. K. Zrv. 1, 217. Een aller. 
liefst, beschaafd ea net bebaodea uilerlijl; , bietï, 
C. O. Ifi7. De uilrerftilte Lolkeu nat tiju hiMft viwr- 
hoofd, de liju beiuedeu muud, (sskk, 7^^^ Sprair» 
IM. Ue Khooac, ilanke S^uiir van deu kuaitGaaar, 
lijae t\ja beaaediïD U^kkcu tn tronire oo^n, sbqeu, 
ilVA/ én Br. 30. 

3) Van da- Ei[ijKn geirgd, mtt hetljjdeukljeeld lam 
IBubikt om te tjirekco. wclbe)[itukt; Ttndur uAft 
ïa to«paaiing op da toii|[, |) Scharen f au jongelieden . . . 
hiuiEEU. , .aan xijuï weLWuedeu cd «^cligprvkïada lïj>[wii, 
nu^sKEK HVVC, Rsinit, S~, !IE). Zya bentk^en tnnit 
dvüH vliicibare aeajpraeb duet, t. d. vlikt, Vrurkttm 
d. Diehtl. 273. 

4) Üit tiEl onder B) .gtnoemiie h&ifdbft^ijmiiDttitaiiiC 
ook de bul. Tan: ieli betchcTea, roeien; thao» f«r< 
ondertl. || G«dt beeft dfi lakcQ ao pcacbickt en be- 
■nedeio , dat ^?u., rolRTiHi, Muit. 47. 

C) Dgur i^aljiSeo iet« kleiner makeD; Ifaioï ver- 
ouderd. 

1) Vsu muiilcu: tcbrooicD, moeien. || WievaUrhe 
mtiiiite riwcVk oft heirjwt, . , . liiea wieTiltu beydo de 
huiden af^iucdED, frakck, Wertlfb. ^ b. 

3) Van gcni.ucu: «noEÏea. || Su JBfEO enlt gy 
qwBB «iker busaeijea, ende ■Kt jaren ti"«i «jjttgMrt 
bHnydeii, mnds de inkomite dier im inumelan. 

Lm. 2B, ». 

— Fi^url^k. II Zj sBjeii gesrliilten, die ty b(h 
aoo^en ea bttDijdea. en makeo At ni^rrtU vruohtbur. . . 
van onieelterheidl GD twist, i.k BKvise, /F*/*/. 2, 208, 

J) Van allerlei itaftelukE uf oD&t^jtTelyke lakea: 
bckrjiiti>en. ibeiierkeii. ]| Dien tijdt Ie b«aii|)d£a op 
ïCTftieu dageu, hooft, Hmr. d. Or. 62. AIbo bier 
acu ite\ U gelegen , heeft de bur^r<ifi:t de mavht Tan 
de burgbcn nterekeltcli bvBDedeti tw:., dk iïboot, 
M. El, 14, { i. 't SrbijDt dat het wrect K^eia! mijn 
trenghd' Boeckt te beiujeD, brbdxko. Roddr. 86. 
Noch willen wj den itraf buDoeïea , en beanyden , 
TQppct. 8, 662. Wie hI een' Voieker-vor»! .. 
't Aiekerend JMhAogb van ateeneiii «ehat iHangdeii? 
dtTTaxNi I, 87. [>eu narlit besnyd' ick jaj aoa rerr 
natD'^r Van Ijden, HLimENf, Cluytw. 13E, Ëen 
vouriicliligli ititii, die eeoi^h qnacd ... by nae . . . 
ootkaiuen. il, en zal dierom irJD torgbfl miei besajjdca , 
PB DRVNE, Bank. 2, 338, Mei tiwi en)» palen lal 
een ^indt 70I eer. di^ wj hebben, olt meynen te 
hcblKo, beneden weien, PoiaTias, Maik. 218. 

— Met de bepaling *ort of na»», || lek "-set d*t 
■wen lydt Muwtr i* beaneden al* de myne, cara 2, 
8 1 a. 1 lel was een dieren lyt , dïci wicrl . . . Oock . . . 
VPOf het *ee het ToeJer nau bwaeden, %, 330 4, 
Nldonaiel de tjjt 100 kart o.q> ii bejnedea, S, hMè. 

4) Mei neijjiij'^en , barlatonhtea en derg. ali Fiior- 
werp; intoanen, min of meer beteufcden. |J Wel aea 
dan, weelig^ Tokk, wilt uwe jcngt lieïnOden, caTj I .. 
SBB -i. Alle de bewetEiii'^en die de niEuicheQ ajt 'er 
nature in ai; ^*Mlen . .. moeteu van de reden ea 
wetlcu betnoden, brloomt, en ia oTdr« gehoadeo bor- 
den, 3, ]R4#. 't Beapj«q Van leHi^hiHt, en ïtempC' 
I7*n, TpffftSL 11. tfS, 'Khrbb mm killwiifke buyen 
Zoo bemedr lol up hiijtKii (lal jek tni., tiUIaUti, 
OW. 1. SOS. Hier levrt invn 1 ««lig «Icvaeh W- ^b inyen, e. BKaMDT.Pniqi43. Ali Vadaraal 
fauaoË wilda manteroii ttat beaui^dra , dan rmiS 
Ifatt. tiQ. Uat kiiiaeh« reéu haer' *oili 
tiijilca, POOT I, Ü4. 

5> Van ptnoaen : brperken, 
wedeik. II EIc muet htm bwnÜa, m 
Vdjul p. Rhttor. 19A. Macr halta. "kt 
ink iDiwl aty liat beanijdcD [I. w. t» 
i. ciSTHO, Oni/tfoitiêi . Liffd* 24S. 

— Gevolgd doar ncni: bc|ialia^ lu 
hoeden. |t Gudi vriEndsn hen tan «al 
behbcn, *,- puns 16. Die . . . Ziek aclf !■ 
praeht eti ovttiatt, Ou niilJ«r Gudta bM 
t' (inthaeleu, tondel 6, fiOO. I 

6) Hel dnlw. liMH^èden wordt ugMaJ 
veriehillcDde o[^vill:iiigeu- 1 

a) Niet unbi'pcrkt in tffUB Tryheid «an H 
llooit en olel bloet ti wunder nauw b<*iic4 
in dt inae aan ^e^^ eehtg^nauf \ , catb S. 

b) Sober ia ItEriiBwiJie. || Fjthagüral 
■oherliJH; te vredeu . , ., Met eruyden «o W4 
ts9leIjj(^l[ hifaneden. uacaiiaN, (Vry« IV^ 

c) ÊDKCtogen, ïeilig. |J Llrn Mao ■■ roowi 
UU straffer ia mauiuren, Dacf tegen t« de 1 
«ifste van de dieren ; Beane3*a ia if inret, rj 
Ifintin. 1, 18. j 

— Ook lan ienaadB w^k van Arttw. Ii1| 
*ao iagttogrnbeld, van lolfbcheerkcbiag 

N«ïli 'In-J-t de «p.nriiiiM mIC Id «Un f«i«(*i 

In ai)»' beïnEdi^n dnpB iil«[ vu>rd)gh ttm Iw 

l>Bii dal IJ 'er nlrl fd Tlndt. 1 

vriotit I 

7} Ben gallJcitme ia Hek Btmjitf» tltj 
rerCal i Dji; van m tefrancher, nch biaaen 
perkte mlinte (erHrbanten ; allr^g ig de \% 
G-raaf Lodcnyk . . besneed nich. dwen tc^ 
't piatate der feilen, met een' halve maao^ 
.V, ff. 259 i 

Jiri. Bftüijdtnu , iunydimf, ietntét*ik 
deithaid, onbttmdtn (tic die woonien). 

— Btntdtlimg, bijnedme. Jood (ija 
&7t); èoHfdffnAfid (li* ald., en ite uujt: 
en kao men noch de èeinednifir(jf van 't Wl 
de coleureu, u<h;H de Irakken dee tenaiq 
UK aillt>T, ffandn-A. 118); ^i/tijJrf, ali ;| 
eea amhlenaar hij den liraëlietJKhoD Mrsdienl 
cilie . . . Jji^udende nadere Toriritcitinjen ontX 
kelüke bttHijdari", Bijv. S/aMH Jan. 1931, 

Haoivnat. Banijdijier ( ,I!t bljjft lrï< 
iela over (t. w. m» (/« ntr/ aan eeit 9fi A 
tpordl); en dit iroTlt met een icImi 
met een !iHridme& afiieiiiedei]", lt\ 
irtnfdcn it'w «td. ). 

BEBNIJDENIS, inw. tf.. 
Van HttKijdr». 

Il Bt!inijden 'm de bet. A. ly. 

a) Eigenlijk, liet betugdoD or het bnnadf 
all eï|i;eQaaf'di|i keaniErk van lie^l judcnAcMI 
miBsie van Tucticht op de kerkelj)kfl bai 
(werj; Bijv. .Vb!. 13 Jau. ISïl , n". iTj 
w^eii de hein^dEnii-ien , Ervd, 4, 24. | 
iDsnecbe 4e bi.'Eut)deD*Me oairiDjTht op del 
opdat ile wel .Maai» niet g«bruken en wordf 
23. Ende hj iiaf bem hut verboot der befl 
HiHid. T, 8. Ue beinijdEJiisiQ en ia nie(| 
roorhiijt en te niet*, maer de oddeThauiliai 
boden Godti, I ror. T. 19. BetnQdenJ* ttacM 
geld TOOT Riy. Indien men bart ca lin n) 
«a beaof, Toünxt. S, 8S. 

i\ By overdracbl, eonertel. Mei jridendn 
iimcnlijke joden. J| Bndd de |telon*i([e dw 
aaijdeoiate waren, .. . ontacttnieii haar dtl ■■;"'" 
BKSNl. BESNO. 20Gr> Ganti aoci Lr{i (Je llcjtdeoeii uyl^julort 

uf. 10, 45, En wil m1 mj cjuuuj Ikkea , 

Wa|}Ll«ii)« Itog vki) iIud ilwucn muckeu 

EllT HUNOIIJ*., Mou/t'Mfiani -iiS. 

ijJtn in de liot. O, 7): ala lerUlini; van 
•tmm/. ADmd by lEciorr. || Tut cu^ Dim 
«•■vjiileiiiwcii , «n, daarin, mu' tro«|j lan 
MOOn. .V. i/. 1^1. 
IdiJJiJVO, inw. Tr, mv. ba»nijdi»gat, 

(f^A iu de b«t. A, 1). Ilctfelfdc «li bt- 
'ia ile bet. 1); Ihanii vivdiiilcnl. \\ Abra^ 

. j. 

uvirdraebt; d« (wara^ bMoedepcD. [| Want 

i« betnijitïngv^ irj ilie Gcxlt io den Geeil 

Mm i>i de bel U. »]- 

^HfclviutMl van wX» door ar^üijdeii, || Ue 

^ï bladi^dea van oud», aubmahb, 
III. 

bnperktg ve.Q ieb, *U> wk vbI die loevtand 
[thnd^ ÜLUL» veroadcrd. 1| !□ |>laEt£e vaa 
, t *kl } ... al meer cu meer . . . dieaea 
R ... ttn ninstCQ M ï GÜ mllitaicB te 
I bavarijife van 't. ..fort, V. biedebk, 
1, hi'è. Tut beXD^dinge cü>de icbacrahejrt 
lig* verveniage van Coui|jatt(i.iEsscb«pea, 

ii^t^ in de bet. C, 7). KetielCde ali be- 
;U Je b«t i}-, ia <ic )8^ mikt ucg veI 
Je. [I Ia der uïoht ichikte hy ecni^hc, 
oaa de SpUDiche bunjdin^EU, LomtettiugB 
tuten, ca iu wujieu U huuden, iioofT, 
3 {iXt ook 27(1 ?□ SKI ). Ze& ]lr^era«Dt«ii 
laro SD andsrea murataa, . . . oogtiiaBjilii. 
■aidiDpa apriiigBD. cu dege)e)[enh«id wur- 
ID BaCenbtirg ... aan te toïten, M^ak^., 
. 6. .iSS. 
OEXEIT — dtarn&ut «at cnkelle mul 

jiuiitcD Tunn BCssoitiKM — , bcdr. Kir. 
ittmoeitn (tekdim 1, 1069). 

MBS ualc aJi vtKrwer^. Z« door iciniieD 
rf *crk.tettien. 

tuctaicn bilden; aU term in da uijferhcÏLl. j| 

arbri.d btaUat Ïd bel twiaoeiaQ of AntII3{i|^>eii 

bUdaa blik, ten einde ie van (!e anre^l- 
niiH«n Ie ontdHu, kutpur, Taehtto!. 1, 

innntkIcikLcu. J| Dat . . . iQne SpagnBOTdem, 
«aiuDfEeu -uuJer de liaudt iKiuutyeDde. b«m 
kttwit ^*tt\ hebb». HOOFT, Br. I , SO. 
Lat buDueiul i*,. . . Daerifidlc arme loiljea. . . 
lOBll nci betKalKB, AsaJiLi/d, Jan KlvMt. 
i. ..fl^afelil afiraiiddoeubeiaoddeL Pokke. 

T, UA. A) 'l be»aoe(JBi] dor mDDlFn wa* 

«inBoB Tubodeo, ■UNniR it bmakdib, 
f. 

uun ran «ene bentrkïug dia op dji-rea> 
htoigepavl ||0udertu,iE<'.lHii...li«t(i4)... 
'L «. <^ roibtfr-ll^). ... waul .. . iti\]a 
lU« oiet ocQ gelegen «U, al li>F[WD dor 

alocÜMo onder, t. siBUtKK, Dagoerh. 1, 
l^n1ariao- «f SI. Dooiin^Q'hnidcn (worden 

VMf de Kltcblato, ü[n dat te nJet leenij; 
■U tun. }Ia»d». 4, £3. 
y nTi» II Xij (t w. '^r ■ojjMyiiAri'i ) en 
■Mcyt ouch «mxebarkt wrird-Eci, Ju. t, 6. 
■ (l w.dfnvijiulair) «icid«lyelt vr; itrafTer, 

da «ntlinhril iIm tnorkta , VOncial. fi.Dtt. 
. , dt rni|(« hae^ed'trcn Bmii»it (ïi), K, 
ibI imI hén TirTordsm mu|!e IxumeD . . . u}t Lc roefco , t>e korfcD, ufte te be»uoiiy«n, KntTm 
p, Lty^. 4i. jle wügcn bU d« bvkc. l'Le JilJ ton dik- 
wijl* bad bcinoïid, H.LOVzLrNn. (ii-n' Gfl |cd 1H70>. 

Q) Vaa den biBrd. || Ua klfene Kucvettjei en du 
bt4U0i;id>; ÜaarJ, di« aau Wt fratanl wue Mauljkfi 
drni^heid byaËCten, HEKKUar, iV./f. ».r>;)d(eil. 1870). 

6} Van (tHitoDclijki! laken, lu hel algeui«eaj be- 
pïTktn, UekorlcD, || Noch wilicD w; den ilrtf be- 
inoeïcn, en bf«nydeii. iondel S, 642. 

— Brsnoeul, h^oa b!i buw.: bekna^iL || Kort eu 
betaueijl bericht g:«i[oi>|f1iiek'i|>inLja' rrai^en, iiltukkb, 
rUyam. 177, 

7) ld», dal recbliDtti^ ciF f^ewen^cbt ii, b(|>ijr)(ei)i 
beuBdHlen, er iubruiik o]) innkea. [| Men itroyt... 
Oat irk bcanoc-yun nil de wettig voagbdj [i. w. 
ri'gaerinrj), vdndkl 3, 335. Het cjn^elyk. dat haer 
. . . d'jor het betuiidcii vau <ie ri;eta lergande viryb^t 
Mfitrt acjigedaen, itiiiS-LT. Ue Üroo^aia. L^atZwaanl 
,., eu ruuf den HsUtKrul van Am SiidI lji-itii>t:gvu. 
oi'ii&AH. Po^ij! 1, S49. Ken voomgl , dat heden- 
dla^i di>ar de verAii^fering der Mjdcu «er «cel bc- 
snuBid g«wprdira i*, HTrJL, Ofii. 'Jl. AHbb wat KroiP- 
irel Ie vareu had iagevaerd, om den llullaa.dMifaeD 
koa]ihaBdc] op Engeland te tiuDirv'ijea, bk-ef in i^iuo 
bracht, S-ü^ lEier wurden pligtifu bsgqciMd . daar 
LeerstellJngtD venrakt, of wrg; eachATen , fffant. 
2. IHl. 

H) Iet«, dat i>i<rceh;taiat]|[ of Khidelük is, btpa- 
leen. iatAOinen. t| Deu Vuf*C aijn' moedwil Is be- 
Bnocyeo, tüniikl 8, 347. %. dje ... 'ji Tjanda 
Ria^iten durft besiiuejeu, antuniiiE3 S, 8. Wanneer 
hjf bier het inallo bra.llcu Van 's WcreSt» J-dclbelt be- 
tuciüit, uixi^RaT, Gmi. 191. Al bt^jf ik er bij d|t 
liet ... j^iied iDu lüa zekere overdantl te beanaaea, 

B0NH.-TOUBB., Maj, Ftant llU. 

9) lei», dat bf) «en ^ewaï wordt «er^t'Iekea, vdqt 
Ift groote weelderigheid bewarea, bet mitigeu, lem- 
poren. || Hicrum muetEu w; deio totij^cii tnati|;ca, 
en mengvD, en met kemiuse be*n(ieii!a, vokdel 4, 
VS. O weltprMckende MeTkuiir, ... die ... de aed«a 
der tflrile meDiohea bcanoeide , A . 407 ( ho&at., 
('arm 1, 10^ ijtti ,f'^<>' falfia htimöiuvi repfii/Hn 
. .. fomeili). Ue Spii^helt aQn ona dienfllich . . . 
oin oiiK manicron, en anui wcrcken ...Ie bciooe- 
den. eu te voegheu naer de Wet dn Heerea, FOibtebs, 
fief Ujif. 8 liet wofdt viiot ccn Iccnmrrk der 
voort reffel^jVite- geesten gekonden, dat er, b(j der- 
lelver 0Dtiuikin.g, ieta aan Ie besnoeijen vatt, t. d. 
TALH, Rrri. 3. Sh. Üt . . . rijkdoiii ven deien itijl ia 
gten weelderigheid, die do t^d beinoelea aal, 
QIEL 130. 

10) In de «alj^nde jilaMs icbijot ienmnd al» bnw. 
te DoeteD worden ujigerat io don lin vsd: «an gepatte 
Bned«, beveilig, elegmnt. 

n« lluUen die 1ek (iLot (ilat^] «00 «nVskomniErl nel, 

B) .M«C een peT&onn ali vonrwcri). 

1 ] lomknd dnor afnnijding vnii i'cti ontd-ocn; thani 
piebMl veronderd || Benen sf'«ngen, beaniwitvau ueue 
ea öoren, hooft, jV. if. SS2. 

3} iemand van iel« borboven , thnua Tcraudeo'd. || 
Die lohelmsa . . . , Die on&, too .goddeloc't, bdmeevlan, 
ea beBnoeyen, aiSKLTIH, Mat Amj. ü. 

Ü] iomaud van >eti ontdoen ia bet algeraceu; thana 
verouderd. |) 6eiolichn]ipen , di» van alle Dvermut 
baanaeit waren., r>B BRLiHK, MVi/. i. 166. 

4] Iemand beto<>m<n „ betengelen ; Ihaa» verouderd. || 
Die een oneheiefcelden gecal nel wilt lemmea en 
brsaoeycD. moet nu.. ^E dkunk. BoHk, I, at»4. 
G7 Caln |to»gl dea Vurit d<Mr wellen te beanocdaq, 
UK IIKCKICR 2, 81. 2067 BESKÜ. BËSNO. UBruioaje liogli nucLi MlM begiuajl 
V;in 1^11' Hfrcijntcbo wUde ■«uilra. 

Tot dki IibL Diunulii «lurl DDiDoeTi. 
fin 4wT 4v (ije|i| In looni gebouden- 

TDMUUL J. tP. 

411'. Britaning ( EÏe ald.]; bitnoeifr , vr. b^tnoti- 
iter (,l>e . .. TcFD-luBt [U) kd LuaüeliAfiDdevltjUiibe 
besnomisltrt aldcr ijusiler bcgeerlEn'', CO'OBNQl:ltT 1, 
3i)0if]; \>Btno«\deHjk , liüx., afgeleid vau btt»otii: 
bcknoptelljk [^^{ïie) ËuUigheft, ... ni^Lcltei ... jun- 
merl^flke «cbale mj- . . . dwingbct die w«t bfceder te 
verhaleD: uuolilaDi via bttnifi'^iieUjek >)at ickhier ,-- 
BlIccDUJek TiQ hare lichtste qaiden suil sprekni", 
cooKroiï'RT 1 , 'SN'dir); onietnafid (lic »M.). 

BESNOEUNG, tam. fr.i bet wv, owt in 
gcbfuik. Van Betnoeisn. 

1) Hel bemljilei) vnii eeue ttoDÊlgkc zwtk, b. t. 
maaktukkED. || De bed urv-ea held <Jer feolii^rti^c itl^ 
vefeD munt die düur betii<i«üJiig si^bur tregtttrde, 
BOBSCfiA, L»ru, fl. JT. Il, fl64. 

2) Hel lUDeiïu taq g«wu«en. || Umf 1>p1 eenr 
ipfoi^D njoei' bcinuc^jluig uoK^dif beoft dao bet aDdcie, 
Manda. 16, 18. 

3) HeC lieiierkeu. bekrïmpea tiil iets, |] Diipo* 
titica ondo duiiaticn dcD bi-jDMjin^bc ondsT-n'urpeii , 
Y. tl. siWDE, Vi)f BueHen rst. 1 19. Verkorting tm 
den loaa der n'erVUedeD, beaaoeïi'^g van h«i|»eD 
knderen mitig loekuml, f. D. palu , £«/. 4, 240. 

4k Het HetcuicelcD, Iwtuucncn vsu ietf uf icmauil. |) 
Ter 1>eii]oeijia)c V^a 'b lamiïoogdfi hoo^getag. mohu, 

imum i. 8'jy. 

BESNOEH^N, teJr, «w, ww. Van Jww of 

VU &niitfrgri. Thans nist Eneor ia (E«braik. 

I ] Icoiaiid of iets mei iuU bcbindea. |t SiiretlRi 
(bïcft) ,., Tindatce-, ma di vaaJcilyka leedsj met. 
het koonia^kljk teekeu huQiicri, itoorr, Tac, 1S9. 
Sjaea Biert is beBno«rt mei Tedl goude Gorikn, 
eniJe indwe rraejichejt, O.-I. t. W,-[. Foyay. 
5. 41 fl. 

S) Iemand of ieti ia toam houdeB, bAdHiogen. ||| 
Wie hcfR- meor indar dibd tlja [uatoD oit bcsiiuort. 
All due d«ughd-Iield ? sFüBaiiliL SS. 0[iidat uw mued 
d«D v^aud 200 btiaaaren, v. 'a atATKHwet&T, //, 
3. 1S4 

— Zeer gewoon raet iemands louff, mvtii. Itaktn 
00.1. ala «uortreritT licli Eelf cif een auder het in^];eD 
aple^en. || U woord en tong beiaoert (_\mp^.), 
sprsaHRL I&. Sal >ek, dJ6 leal^ek bee bekl&dt .... 
mat ra^n hand iJJD oubucbofta k»keu Nie^t ga«D ba- 
incwrenï WLgTSKBAZN. Ged, i, 4^0. BuQoer uw 

gladde tüiig, OURAAN. Toaeelp. 164. AlUe , . . Afer- 

paj»Je met wat een sarghmldicbeydt datinen. behoorden 
($a«a moot te bemuereD ent-, ue "w it . Zee. r. 
S. Gerrrlr. 1, 214. Dat Ik tOng üf hinde Q toil bc- 
BDoeren, foot 2, 80, 

— M«t eeue beijallDg, aandaidende datgene wiar- 
<bU IdBn ieolBDd iFrughoudt. || Ik tii AlpboUaï tO-ng 
«■II ïulk eeu roem beaQuerea, kkcl, P. W, 3,300. 

Ari. Betnoeriiff . beteagvlioii b^hHriebiji^ (lie 
01 WIT, Lee. sr. S. Gtrrtr. I. 477), onbetiwirrd 
(,diij|[hGD .,. die d«iet in|JDdeT onbexHorrdt aiiiDe- 
lijeker ïicgheerUa wederilaea", ïacuxbiub, Oht- 
bfdl 'Aa]. 

fiSSNORBSIT , bedr. ïw. ww. Voorkameade 
in, dea liri viu: itt* door de lucht laten inorrea; 
Ifaaun onbckaad. [1 NaderdcD de rolat, *oo digt ala 
met e«D m^orkemB ilioger eea loot door de lugt 
beannrt koit werden, valektjjn, Otid. S, 0S. 

BESNOT» baw., cigootijt daelw. ^AobttKot/tii. 

\\ Van flen aeui. die mil i^, en ook vaa ietnvuij 
diA een luilca oeai beeft. |) Bey (t. w. mm o»tf bijm 
M MM it'/cn luai'] ayu i; ... tkudeloM, ... bef ^Sa hebben ■ƒ de neiu beanu', wtrtiBlklir,' 

IB. Betootte Bel;, Ettenr. Dm^Attof. 4£ 

— Spreekw. legaw. {} Elck pryil ifja ( 
■1 iue ücpaoitDell. Ëick kecft t^v li«^e M 
i^«in'Ot, GiTs 1, 498 n. [lie Di«t betnet | 
aynaa Deo* niet afvagcn («rif fffou teèj 
Moe/( sifA de emie af md^f alfratanri 

yiitg tfiel ojin Ie IfcHg»). BCIIUKBMAHt MJ 

— Inionderhciil «t» d^enMiriiigbciil m 
dHfrltJken t^'l. |{| L>g JoJra twal«leD hart Ui 
touirelii^k, é\i ty nocti beauot il^n, m mn 
quijl-babbe *f-g*leglii h*bb<n . oa eainrii 
\, 193, Kindcra die ciuch t^a benwl, i^ 
Matk in7. 

4) Van een nVfl)" hoofd, || Ban man, dia 
heritenB h-Mft, en rol TSn koude fla^uaii, 
niet oDÜcr-tleien, om Pcf^ains ual te utdl 
injN*,. Bi"')!. 3. 301- I 

3) Bf) DverdraEht: oubdJer ven gcett, hi 
Onae Jeugd ia aau beatoieu En vaii a-iU'ai 
■aot. [>at fn;., vvtMi>m, Qtetitl. Gti. I0| 

41 Van Tetka&rMD, die geanoten moetea fl 
ÜD kirrriisr die bctimt la, moel-uieu Sn \ 
nijptu, nt BHUNK. Bank, l ,, 33:0. 

BESNOTTEBEW— ouls aanwtttm, 
I.W. WW. F'rcijuenlatieie form naut itfnetii 
mig in Zuid-N&leriaail. || Dat kioJd bc^ iJ) 
l«rd. aciiUKniijkNa 46. — \ly ... benod 
jieuB . be|{rolnlueli)e a^ju aangeticbt, 04] 
Itabflitit 1. 36 I 

BESNOinSTEN. Zie Beswaüwih. 

BESKUFFELEIT, bwlr. »w. ww. I 
oDderEoek-uo. 

1 ) Ei^ii1:|jk, vuora.! vau honden. || Hco' 
geluck , . mi^t dr bra.cken. vaa ouie gfeTÏJ 
beanuE'elei], oxi/Lincx, ïiMtfid. 210. 
oieti?"' TMigde bjj er bij, de doo* beniBlEf 
7pp. 1. tSS. , 

2} Onei^eDlijk: Bcberji oadenoekeu . nd 
oE in uoft ruimer opvatting. [] Sy (t. w. i 
beb^n ftUe dt kanleo «nde hue«k«n dt« wei 
öocht . . oRi te hesnuffiilen ende te iien, ol 
t« riudcn «vaer, dat eni , n^viu, hoolh I 
dal zy eijoiglie ratght hadden ooi, de pt 
btunuRcleD, uft aan te breageni veid mio j 
■traO'eu, hooft, Ü. H. 31. DaCwe d'eerbat 
... dat diitt . .. verbieJen, 't welk bann' 
leven niet toe laat te twanDlTBlen , TALUffl 
.4, Ifl», 

BESMTrTTElï, bedr. iw. ww. XHaj 
dan het Bf aooLeme Bentvffele» ( aie bet \ 
art- ). II üeeie ilas .... den adem lïef got 
sndt hebbeade, Teraumea de lueht der nj 
rWII., HOrtFT. N. H. fift. 

BESITÜTVEIÏ, bedr. et. ww. Vfl 
in deu ïiu vau: auuivend, d.l, mol uiJuf, 
apreken. || lek heb 't (t. w. Oeimtt 
r^mt, l>ero«m(, beguuvea en beawctst. WM 
Ock. 40. 

-^ Hot declw. bemaceyt heeft ia Z<iid< 
den lin vau r Hebt bescbuakeii ( m b. v. 1 
(;oKnEiLiefii.n). 

— DaArnaaat btméurfld ïn den lelMfl 
ioyrwfc 6. 8^). _ 

BESOETBL^N. zie BuosoKtkN. 

BBeOEZBN. V.x DEauiziN. 

BESOLDEÏf. ^ie Bezoldïn. 

BESOI,LtCtTÏ3EREW. bedr.' 
Je ïdrigt eeuw niel nna;eKoan fofir: naar ' 
eeuB betrekkiu^l fullieitKren- || IJ; vcr« 
.. . by mj, mf biddeuJc om voor Lem, b] 
U., eea unp^'e te beaolIiciteDreu, BËSUL. 

ia MtlitaifB Chirgiea ïji Scclmid, 
Wrf* 6ïff. Ik Ml Twr tulU rolt- 
kn Nublntrkera co Stillaveger» b«- 
*. 8. 281- 
't*nmg (b, V. DiBorrJi MilU. 

JS , bedr. iL «tr. Van iSi/mmmt. 
l>eLiiv|ii^: tbins vcTODdcnl. I[ Soo 
* f «lag) ïwr au* VierlJEê Al goe- 
itrait adil Ikllincfilicrijo, tiiir> 

iwu geiioDo i)]ivattJng. Vdq vtKh- 
rekkiait tut dn iijrljrciiKHt Jet geboele 
eu kwam te SBliBveniD^ti ecu bom- 
he titch un, die f 10 be^ainda, 

k^r. o [ib reu fit der geheele vin^it 
1« Schcveniui^eii •itiot 1 honstchailea 
Ultelinielit. U« itioonnirufini watbii 

Ti/ Mn lia^bhd < ■". IS9-1)). 
ÜB Htaowfr. 
SBN — daaxDaajl ook knderf 

■w. irn. Via Spaanttt {t\a ftld.]- 
Tüftiitu 1. 10821, BetprtMÜeii, bo- 
^din. In Zuid- Nciterl and uog[ thniLj 
b. V. nu BO 114). II D«a Djüpiniui 

tee endc cuidt bci^ieeiil bcclnst, 
X48d. Hm» met yjupe «'itl uiy 
4. Met blofids l(F:[iaBriicnda Mea 
l« .1^. SS£. D« tteyla klipiiED, 
Dlckw met vocbte Lïpjien befi);Ber- 

Qroitdt rf. .SthiiiUte. 8, 33- Uut 
UudI Je GeuKU kinderen ilraeia«BL 

penen aalp /fi'i^ p. Lïmi. Adr. 

TH , bedr. it. WW. Ven Spaimam. 
aange weeën. 
BDilcir* Icbiudes. 

]; ttiuu* tEroadoTil. \\ Een Ha^d 
DD tcbecD bet VoorlicKifd K beapati- 
«0 rood Goud, OD 't licbcbaem met 
». I). WIILS, Vt. Cirratt ii. 
er. Sen voertuig Tooriieu vaotirek- 
r wordoü )^|)annei]. jf (£m) lEio' 
na buk be4|«aDED. Ti/j/if^.. 2, 354. 
swur bcladeo. Hterk b&«|)ïuueu, 
l^iiljc , mot twEC vlugge hitfea b«- 
IBP. 7Ï00I- 3, 8, Keil ■ffaJcrwi^tsphe 
et twM kloeke paarden beapinuea, 

of ten deele bedekken mtk ieti dat 
men irordt 

I lle- msl tapijt rondom beipauDCn 
, de ificKdn* dff tonner), tonpml 
e, b<ii|iii.uaiin Met wit en blauw 
MO. Gtd. 9i (.ed. 1870). 
B «m- t>[ fluerfjPSBtteo; tbaiu ver- 
ird«, CD tee, tan bereo, Eu befiiei» 
it, gAMliapcn Ka reu , vondkl 11, 
r. rtm dff* Seifppfr), Uie betOoei 
roOT 8, »1. 
lOepaaeiag. || Die bDertchappj heaft 
., Die, Dien in een vürlcnocbt, haer 
aiiD«D. . . All di*: ^Bipliül, ... 
t roet geen krijgitroepeu weel ie 
H 1 . S2. 

rp kau ook da>iccite rtaaa wat Mn- 
■ iiRÜ bealdteii. || Alzoo dbiuji ulcu 
im net, um hea, iu grouCeu geteale, 
MB, BOüfT. AT. a. Jil». 
iOBetoen , l>e(«tlcn, IwiIbui ; tbaoi 
Ók («vB. la Leidcnl. || Die lebuUil BE8PA. 2070 bctpont Ie veel plant*. — Dido, sUuo hsunat de itactuBl 
wae guecbt ...,BeapiDde tj de ptaeti en Kiugie too- 
bcTeyen, vbstkrbaih^ Otd. S, 138. 

A.ri. SlApaitHvui). 

BESFANNING, «uw. ii.. rav. iftpaMnM^ett. 
Vau Bi'ipaim^H in de bel. I , i), ea gewaoul^k bf) 
QVflrdrtcbt in cuDcrEk ifpvttlÏDg. 

\) Ue trukdieren di« vtigr ««q wesjBii, hd itak 
pttehnl eni wordes g«ipanen. |{ Ber^kloien, waaruil 
de gewoua bespanaiu^ oict la iliat woa bet ^etirliNt 
weder 'ip te Irekkiu], sobbciix, Les. e. W. 11. 1&3. 
I>c beipaDuiDgcD , geltid dinar de «tukryier», (treden) 
Daar buïleii, en Btellen zicb «tuk voor ïluk Op, 
liQKA aoiua, in Bt Gidi ISUfl, 4, IQl. 

2) UstgBuo duor mÉdiiol woarvan ten Irekdier voor 
eru vaeiiuij^ ffeipaiLnen nurdl; leldxaam. || Hver dour 
lyu oase R^tuigen en. BetpaniiiDgcn, veti liitler tyiiilie. 
ook ligter roor de Faarden, DKHaBET, A'. ü. 
4', 227 

SameiiBt. la At bot. I ). Bnpai*iiingtpaarit , tol 
de beapinniiig, b. v. Vau getcbut, beboorende ( Li,K- 
OOLT 1, Bfl ), 

BESPAREN, bedr. ïw. ww. Van Spargn. la 
het Mul. niet aaugewenciii hij KIL. bHmu vertaald 
met «om/ia rOfTff- 

IJ Ictj cf iemacid apareii. antsien, onaaiigelait 

lilïD; thauA vcruuderd, || Laai 'tviiiir uïett be- 

apaarea , 'fut dat de vlam . . . door ... 't Spaanse bloed 
word uil^cblü^t, T. HARBN, OmtiiTt {[•" iiitj^.f S-B. 

— Irunijch iu toepaiMiug a(i bet |ilegeu. vau 
Dutroow Jeg«ns aljue vrouw uf bruid. IJ Jordeue dia 
om ^elt bacr Vrouwen trerkoupëa: Voort die haer 
trouwde Wqvep met andere be^pareii, vimuheb, 
Braib, 154. List ia een wakk'rt.' tai ; .... Wje lou 
goi-D £iekË bruid met xiiUkcu hart btspdareu^ lkh- 

GBNDUK i, 187. 

— la tociisjFtlag op bet ualBlea raa haudoliii- 
i;eii. II 't Goede mag moa aou-il bcapafeu. Wlr.LEUS, 
NataL 200. 

S) Iels qtareu, bewaren, oyerhoudeo ap iet« dit 
uiet ïa lijn gnhael taurdt Verbruiltt. || Maar in^n« 
groatale kraclit had ilc bespaard vuor het liut. cit bl 22&. 

— luiüuderbdd iu ti»paifiag op ^eld. || Haer 
Toer die haddet lajaidh ^esjikcrt . . . . Ily bad veul 
ttïckcn vaa acbttn u\t vovrdee! oji^tii^iiiiell, iiKtPaMO 
I. SSb. Wal eAU uien daa ben] na reu y Men liail.i in 
lijj van uood , ecu acFiatkiit lusder tal , tunuul 
3, 61, Out «i('it«iillj«. <^Bt w; «til bebben weelen 
te beipureut la!<:[irnüije. 4, 2&6. 

B.} lel* uitwÏDUGUr lur^ drag»a dat men ieU uiet 
beliMfl (« lydea, Ce ondergaan, Ie h«koBti{CPii , || Met 
een' ecnge atads ^IteMiltiDg Heipaeren ytj erna le^eit 
laat, TONDEL 'i , 21. Hier door ia . . . Vlucht ea 
eteud' voQr on» heipawdl f. u^hbn, Qfuif». (1»" 
Ditj.) 149. 

— laiooderheiJ toe^^epast op oaaaTigenanie oraitao' 
Jighedcu, aBadaeqmgi^eu eni.: itmatut (uf :icA iftf) 
if{» beipnfifit. II Dat TerdriGt bad by eiiij kunnen 
bes [IA ren. — Daar de miidel matige uitgobr>etdheid 
mijner redevoeriu|i u ten min^le eene laogdiirigie ver- 
veling aal benparen, t. d. Pi.LBi, Red, 'i , 73. Ilren- 
kolaer bad sieb de nii)eilc kuuuec bciparnn, K. Zev. 
3, iSy. Het di'Fude alleea uol h«ai ... de bilterheïd 
te bespana. die em . BA4ba>Ot:K, W, tn Dr. 2fi. 
Pynlijke ooganbliklceffl , welke h^ zlJnsr vrouw eu 
licb lelveo bdd gemakkelijk had kuaueo beipBTu, 
EflSER, Twfe Spratjfn in. 

Afl, BfupiriiJ!. 

BESPARUTO, inw. TT., iDT. h»tparingm~ Van 
Bttpnrm. 

\ ) Ue buideling ran !eta met nmaichtigheid ta 
gebraikea, van bet niet Ie Terkwtiten, 'Inelirialïu 2071 BES?A. BESPK gebruiïi IbBDi wduï^ jneer TDorkouendn, {| Bu[im- 
riug Tsn 's LiaJs kiityJ op Sec: Sic MriiajCie vsu 
'» Lanib Kruyil op Sw, iHB&sTf,, MiM. ffVA.TOi. 

Si Vindiv oak; in eene luiadwe mate oTcr i«U 
tiei'Chiliiketi , «ia ieti g>rakteu , dnn msu in zijue maokt 
SDU livbbcii; zelilMSdi], II Te gevea, ract bea]>«riDg 
ran ïJj^ea geaol, met o|tofferiii(f vio eigea rnit of 
«CTIDO^CD, T. □. rtLKr SeL 1, 131- 

8) HeC beipnren (bet^^ Dvetwinuen of oitwinnea) 
rsiig«ld >. eu otik eoucreet; ilnlitEue wat bcapurd iroidt. \\ 
Eli) lieBft lüjt jaar aieU biii deu d-iklEr bstBald: ijnt 
U eeuc graot'fl 'besjjiBriii^. 

■ — Bftparmgm doen, atkt ir . faife dtt êetmomita ; 
ihaa» iiug in Kiild-NudiiTUiid, (lü<rh aitl iu de levende 
vulkitBLl, II Om 'itim. van <3g nQc4neaiii|i(te . . . kl«e- 
diagiltnklctn lo VD-UTiiicQ , nïDCBlCa bupariugen peJaaii 
«rardeu „ die mz., v. d. paln, Sal. 6, IT4. Getallen 
... die gIIeb ureek. Daannals ile foede vroQfr meer 
en nleer heejisringca had jtednaa, noj; lormïndcrdcD , 
coi'BTM. utKCHM,, Gtsch. V. d. J. 99. 

BESPAT, iiuw. Van Spat. ÜEbumi-jebTek (ile 
ald.J. Siislteu bdbbfndc. ]| Stils fa^ (L. n. efjt atfl) 
betpat was imcb ti«i;nlt, T. rocKEMBKOCii 1 , 43. 

BESPATTEN — (iB&rnuut bespektbn, ook 
DKfiPiciTES (dB Aa) — , bciJr. xw. WW. Van i^at ot 
Spaffm. 

] ] Ms met «pBllBD bevuilfQ. t| Tot dat h;^ inder- 
maal gelroffcu, Dedentorl (l>«ar 't brein dcD grand 
buEiat), o<Jï>Ai.n, H. Bfoadfrm. 94, SiiLeoiLa met 
17U E»Ls pouleu . , Bupktto iedei' üEhici- idet eltk, 
T. rocKEKStiotii I , 3S. Het «l(jk, iaX i^ op rniü 
wiQr[ic>i. lui) 9uk 11 b^pitles, £. Z»'. 4. 3^^. 

S) By dichterlijk gebrm'b. Iets kleuren int:t kleine 
wl-okken o( ^tipjieD, almt htl ilBB.rflieJe vm» bfipat in 
d^tilijlieo i;in. || '( Poanvegm), Met tlureuvonkeu 
En jtond b&>pBT, TRH KATi:, Sfhepp 185, 

S] Dcvuclitigeii, be'uilen, looder dit jalMuD «pat- 
ten ia eijteDliJken (iu behoeft te wordea^acht. || Haar 
waB(i:eii. DBt ïtttiilteudsQwlïMiiat, mor, Oed. 273. 

■ — InïuDilcrliciili mei' fiJoerfiMjoir/eii dBrif-iheïlelt, 
beioedeld. || 'c SwBert van bloed beapit, TOHDKL 
S, 433. De Awt\ AiV iaut blutil bespc^t, oui-Aatt, 
TüMftfp. 63. Ue Spaaojclie Veteu , Met liilf de> wtrelili 
dlued bespal, viLU. ö, SOI. Wandeii. Hoor moord 
liatpat, STiBiHO 1, sa. 

— In figuurlyde toepBMÏqe, jl U« ... ilel. ... 
Bnpat, beklad (t. rr. daar iOHiit). i.cxKTt*, Spi/ffj. 
E. S. Mftu. Bedr. 17- Wat liaal me in 'L elode eeu 
troon, be»iiBt met blorf cD tninoii! PEiTaui, To</- 
neelp. 3. ITA. 

BEBPSKKSN (l), bedr nr »». Van SptJt, 
•pot,, klad (eIh alJ , en verg, Iffpfifhn, t(j dk bü 
|,iuet ïpattca bcspreDkeW), BeTuilen. biezoedcLeii ^ 
thiLDB VAroudcril. || Met leel loaden die ïiele be»|i«a- 
kenJe, Trou ». èf. 199. 

(Sjr) b«)(onl ona mul •[lDa1i«al« hnfjiD M lief^elifii: 
Tirar*rj v^rdHeilKhri 9j|g«i> vii^r In èy OD> lirfde. 
Het itanck ruiliick does mt -obi bcïomlta U beipickep, 
cooaKHiiBT, Oiiyru. |, fï4. 

BE3PEEEEN (II), be^r. iw, nw. Van .^^lfX', 
*at, uf vau Spfiktji. Vaa iemaadi boaTs; hctieifde 
nl( ipekitn; tbags varoaderd. || lodieo ^b? ... Deu 
jo&f^tD man . . _ tot \-ooTa gaet tsrweok«n , T' bbJ betn 
bederireD, eu a borte niet beipecken, c»QKi(itiyT, 
Oifyn 1, 9(9. 

BBSPBliEW, l>*di. iw, WW. Van Spchn, la 
vericbilleade ripiattiagea. 

A ) Ia de muiiek. 

] ) Met djal Att] «an. eeu inatfuiDEnt aU rootwerp, 
w«rm<<de de epeler ïii rmmiddetl^ke aanraking komt, [| 
ilet PeJaal ii . . . dat (JIbvïv, b«t «elk met daTMlen 
bcipeaU wvrdt, JJwhÜ». 20, 96. — figuurlglc. i\ llue mte(l*rlj]][ 
kunat om dr tucUen tsh m^n lid te (| 

(JllSEIIROKK. T. EH Dr. 129. 

2) Mei hel ^^hin^le inalruiDeot ati rwni 
ijp apiden. || Hy bri>|irelt in dat tirkett de U 
heeft . . . eecF beapeelde (d,i, pftTliii-f&] , mairj 
p>ede |)iauu gckrfchC. — Ut Uiehten . ■ . Ujl 
liij bucLDcn naofaef, dat ig de luit aaatatlcij, 
de harp lieijmleu . , . lulleq, o«i, Ui, W( 

jft my , dal ik roar n de dicfatlier aal M 

bA CosTi. 1, 3Q'3, liet eenï^e inatramcnl, i 
mfju IcTen b»peeld he'b. ii het dnaioiKdJ 
3. II?. 2ij (had) mcl opgrtogeii vfésH 
|ini7htiK>! piauo getieti eu beipëelJ , 5 , IBS. \ 

B} Iu toepuiing op het toaneel. mei eul 
i^n i^eb'tllW, &lï TDurncrp: aldsar a|«len. || I 
bespeelt tegenwoordig dea grooli?D lohoatfaïl^ 

C) Van «peel kaarled. £r aiede a|iid«( LJ 

«n. In de bet. A ) BripeUr, Uffulmit 
argilieipeUng , dat ook sla umeutt. itl. tas 
bilptlfa kkji norilen iip^aat); anit ipffU (| 

BESFÏilTOD, buw. Van wae u( mfl 
gcD'", ge*i*ti viiorajca ( fer,^. GEapjiNii|. Wi 
üijk ano bet ilJ. oDtlceod. Tbaoa oabckoaj 
seHde — meeiiiaiibe duet d«n HoofBCrdUj 
bmetlcD . . . Itupon at weaea: om hcnn q| 
jlhelretrDl iFFicuüv. iTirioKMHIKt 1 , 29S e, ,\ 

BESPERELEIT, bedr tw. »«. Wiu 
TKii ifiertl^ of tpeftef^it. dat rulgeaa aHBl 
KiTlr^k beteetflut „met gfueti luof behanj 
S<-l!j. Mut, S, 193). Id d« 16'' c«uw koml 
ia orerdrDühteSijke (iiivaEtio^: TèrAinreii. \\ 
Qii Salurniia galdiu wee rel d P Wic ciaere Oi 
t]eu DU bespeereH? db cietxliiIn,, Tt^mf j 
l&l. Watit hy vu Müoarrhe ml denitU^ 
rell, Vsp allder weerelt, o% CABTK[,ltlH . A 

^ Miader overdrachtclDk aefaiHiil het I 
cent pltBli ah ds volgeude. || Sulokn m< 
copapÊiiutghe bew(iBTedeuen, daer ij de wcnj 
ECU incJü ^spiauen en beipcrlea, datmcj'' 
vrtTret «or.il , rt«7in, Spinwc. 7B. n 

BBSPEEtKEN, bedr. iw, WW. Vi 
tfiarie, vonk Uie ald ). Beitrmlen, tbaoa on 
Dat VwtB Stoa. de Brojrd'gom aynor Kl 
b<jde met . , vreugd bcepcrke. SLUTTU, | 

BESPSRRBN, Zie BnpiiRiM. \ 

BESPBUBSN — daainaa^t »rac«J| 
aPDRKs — . bedr. aw, ww. Van SpeuTffit 
adeidin^ ?an spoor. Tbcttpooj*. 

1 )> Het 9[>Qur van iemaud of ieta TolgcH 
nF iaE« uagpureu , Qi^BiEea ; thani rerDO^ 
hebhe v gslecrt, hoe ^bj tont bcapacren ] 
hindeii, co nacrae Ln«r legeri maken, t. d 
Orirf. S^dfir. Pi), sa 4, Iu deae Wm^i^ 
Hiillisn beipenren Moordere htanitm Sf^ 
IJrakeo, houwaebt, C^ntr. Zmijp 87. Oit Hu 
■BD noode, dit moei elek poofcn. heipM 
najagen, cooritrkiit I, 17 1^, De lotta' 
bcjhecft, bttapDort, benaeratiebt ende bearb 
ende daeb füi) «elfi beder*eniiH. 1, ^SdL' 

— Sdet Mne laak tll obdefwerp, by eorg^ 
Hejliftbe rivieren, dïe de ie« befporeu. rot 
Orlt/u. 1, 66*. i 

8) Door naJa^D iemaad of ïeta inhalen | 
io lijne oiacbl krijgen; thaua veroqderd. || < 
ren vol aacu^iDber treken . . . Ën bebb«n 
COtmen bBipnefen, Y. cHtaTBLS, OeÜ. \ 
ful. Sh b. Hem Haer beneveqt iwobialtadv t4 
(t. vt. efii mnfii um mfit U triMt»*n'\ >eï 
iHBpbrcn, t.<CK^'R]i[ltiliT, Büeeaf. Itll c. 

— Ëorpheiniatiach i eeae vrouw nl BESPI. ■■ i'olyjikevsuii <ru Tlieiuk tmu Nop* 

I fZofif^oi'oi fta^rtt^éwt tiiyëioiti^ 
i^aau, uuilerxiieliui , tliaoi vcnmilerd. || 
t *(MdM) ilccbt: dB WHalvil iKkerlbrut. 
l^vwsUnd l«ed t( , ilia *l ii et betporeo , 

Ëlja ilienitn, gaei ter*t«adt «Blbr ar 
on. Gti/. i, 188. 
lUr mra xuekt. «inileiii th*DI OÏtt 
}riieii hïfulcrKU nxa tif liiiit ilie tj ler- 
^U if int wildn Icobicd beapuercii , 
B'irji. jtrn,, l>\. I&7 », Kr>iiiJ( fty ilarr 
■^/«ci? vissctiBK, lirabb. UT. D' ouilc 
[h. die d' lUtïaucn [iibiumI* iiyt d' An- 
aa hcbbeu buiicurt. V. N«Miiia. Iits. 

iBfn. uotdiouwcii, sicD, jconder htV 
|rlp van rooiaTiiBanJ uioilenoek. \\ 
boiiKior. SLrfct al u nma>ng[, 
Ï1. IM dat fcbij Usa my . . . bupeurl 
1^ vortu oubefceDtr ugo lahnen fut., 
U". Wy ^rtlK^ . . üw Vlüerblaec- 
lut ^mHDü bulc . . . ltc«[iEnrl , 
ilell de )|eicbi£iiij nl hut mcD tv 
pufl, HwiFT, Warm. 0. Dsl liy .. 

haar getrouwbrid «o U'cr bwpeuit 
kl jnrvT all to vuortu bomiaDED wlIdB, 
'«m. vfpAif. 1 . ÜO. Ik liet mjr uuit in 

km aauitciiljkc uulEoatcn ucr pra^^lijf 
154. M«Li ti«i[wiirl in Uotlind Htiuïg 
«□ vjalt Uo«lcii, ïnB&UET, N. U. 
tmer irai nog töovocl kleur buptard ala 
van lliu. (j.uacK, Stud. Mi. 
istRi. upmcrfcen. tour ui eI in daralievG 
Bi Ikaoa %em*inc gebruik. || lek . . l>c- 
ni» . . ., dat lau uiet te «eraiMrckeu o^clc 
-t. RKiniCKO 3, \'i'A. Dfe gü«d« k""*^- 
die bj beapciiil hiddc, dat «iju Majeatajt , 
S|iiLbicrii«ii liwirhm]riiKi9i] hailde, Btgin 
fr a. \i\e vH^ieLilfkc g^vtfligihdi , welke 
'rnuMcu crkmaen I-b beapearaa . . . ap 
■t*r bor'iglio^c. vixKiixr, N. II. 
|ir«or de ta*\t maal. iai ik «enii^ zd 
EDtaambeïil Inisciiea lieo tna paard 
tS Ik heb . . . welk cene mik mud 
ia mO bespeurd, aKRt 217- Hjj Tan 
igfimA beapearaode Kat er bt) h«ar 
ff. ^'r. 8. Iie, 
( KiTBi'i-iLii. 1, 96): iftpftiriiiff 
rgheiicbte, uH Khehoar, ott 
riifii- vBraeml". d*'[w, ffoiT- 
■ri^, oDoa«peurl^k (,tloe Dub«- 
K^a Mmteateii, eade ]io« onimpvrifA 
nir WJT, in- e. S. Gfrrfr. 1 . »}i 
deniclfden lin („I-k fijslit^jilt [indU, 
i> ende unrioileifjck", ni wet, («iu. 
1 . SH (lie wk 1, U«. S. 207: S, 

lp!BIT — rntgn ook sKarran, welke 
t>ij (tiehten vak tbaos oog wal vixirkant 
a «ene oakelo uui «Qi.) iw. ww. Mul- 
Dan 1. 1DS4]. 

iia«rMrscn ia 'l algemMD; lliaai vef- 
Wml DWMi Inami^an iDoel, taet i> daer 
ii«i, cooamiiRaT, OJi/t». ]. 7fi i, Hy 
ipUnda Van vMra n achaanheiL éiIs na 
vootT. Gfl. I. 74. Ed wat dit Iüet 
■pled, dal bouUt liet nl teriland, prrs, 

m1 af ü^iie otigrii al* andcruerp. \\ Wacr 

u ooKeo mi] betpieo, a. ouni 4(i3. 
hf (I. w. Goé) bM|ii«fct Al 
t'geen wat up der Eerde uft lode Zm j^ctcliiBdet , 
fosuit 1. 213- 

2) Mrï «pleitend hrid wanrueuiiiii . al u( oiel la 
diiralicre opvalliii^; >iiiiis, diridi uïul aU^d, Inot de 
uaguuïlige biji^fdEiolile, under 3) gauiMOid. {| Sou 
ilintck hy lat ben. wgiftade, Trukt i>|iw«Brl« , ende 
b«ipicdt liet laot. Jut. 1, Ü. Int vour-jacf nredefum 
CCDijEbe feliepi<u tue te maeelLea. ui«t alleenlyck ... 
Am de «acrt <>[i 'e doen «ndi* te b^ipiedca, maer r^t , 
O.-I. t- It' -ƒ. t'iKfi'j. 1 , Wc Altoo , , . öefiijcn vau 
una vuick te liiit.wufrt iugo^iea waren um jilnelaQ 
eiiie ghcIrgbcuDicjl li' beBjiitdcii, I . air. G»a aeblv, 
ilie haar baus Wi|>icdt. U'cmi^lit rar . voLLK-iHorB, 
Poiiil Ü9B. Ntuli ia nii>eLjeliJk«r. diD eeii volk ia 
tf^a biLiabriiiddijkcu toettand ie br^pioleil, oettl. Ib. 
M«aneQ, die (Ee naLuur ia hare werken e» weLlcD 
pf>a§;deu Ie beapieden, 102. Uet eco Ëclirmudirf iKig 
bespiedde ii^ cnie belaufroD. cii bcVurdti'Ue d)e . . . 
door lijnen lavlDal, a^Kii. t. it. iiatNK , S/ud. 3, -lU. 
(relLcimen en ver borgen beden der ualuar i)« In v»r- 
hflKD. en U betpiedtn, A'. Ztv. I , 2S6. Het wai de 
intkeite niet meer «aard . . . mcL een verrfkykex den 
amlrck te beipirdtn, knippelu. Ü, 1I&. Het luid- 
ïchap leir ia al t^u ichoouheid te bcbpicikn. Sti'A'^K ■ 
Stud. 3^1. Zij . . ItiaüdH de Ijiblueiiien «au de ruitan 
Din du lerunkombt van :inoeder t« bapiedca , couhth.- 
atKcgji., Geich, v, d. J. SI. 

Ilel jTïr htmil tij ilel» «i'fpiiehl aen '•ï«4en Urrinilj, 
I>er>nil nii lyn TDorbFFlili LCbl, ffn daden h; beipid. 

ï) UmLDd (o( E^oe haadelliag^Bn) beloeren, mei laïn 
c>r nmr vijauderlijkc UFducLiagcnj de meeil |:eftonc 
betvekeoi». j] Gbij, |mer*e «TBugeliftten , Uie Godi 
kiftltiniidera doi at umine beipien, a. bijhb. 41. Ey 
■iet, hiM dat iQii icbaickc dier (I. w. ils cafk) Dïe 
vojilieh hungh betpiel, nUDRao 3, 839, Dia 't leger 
hcelï iiespiet .... hiel" Vuor u lejd verelnegen , VONIXI. 
2, 410, Wat wilt ghy aQ&bo»|iiedeiif Flarrrl Knlenf- 
bergk. 457. Gjj hebt... hem iv veel KhltrJocJit 
iufccboEjieiad, dat h^ ml) htcCl l*at«n bespieden, 
Wiléteh. 3, ^'ISt. Kuiina die, lunder bet te welen, 
van achter de baaj^... waa bwpied §:eW'ordeD, CQf- 
sritscif 1 . 'A^^ A. Nu . . . alle an^nblikkËa ten be- 
«jiiedeDd. ocig haar Icnn ontdekken, 2, 1S6 a, 'txX u 
hier nereiii m1J op het niittbaakje, bier, waar uus 
ni«maiid kau beïpicdtii, coDaili.-BKfiCllM., GritiA. 

c. d. /- m, 

— Ook met handelLDKen, gedrajOülKn, ala Togr- 
werp. II Dat JulTruuw P. j^oöivïudt. de gaiig;en na 
tnIJ» kedieude ie beniiedcn, K Zet^. ♦, 132. (H|J) 
bbvlnut , , . d4 turugkomat d«r jongr ju^rouw net het 
vette Ei^Qurtje te bëspiedea, tin mhihk, Eopi. 4. bl. 

— }^eer \a tohert*. \\ Vrouw Venut met baer 
■lure . . . Beipieden die rrftiEie, hooft, Gfd. 1.46. 
Ala . . . SIcchU bet maanlicbt , . . ous ïoet ^ekooa 
beipi«dt. TEW 1.4TB 8. 4in. 

4) ZoTii dragen voor letB, hel op ieti hwlPitceu ; 
in de l?''^ eeun r>eed4 verouiIeriS. || ToDircn tü Cabela 
.... Die l1 verbrant wareo ileur dea v^eij beapïcn, 
T. flBHTïL», l'ir^. An„ fül. 34i. 

^ All ant WW.: aaar ieta onjtjtn, ieta liea Ic 
kr||gen. || VrH dat te llooae m; Sa moctic naer amicr 
lo^it bc^pieil. STEBAEBr 101. 

G) leti igewaarworden , oniJiGririniioii, gevoelen; na 
de !?''• eeuw veroudorJ-. || Felro» na lyc venakiBiili' 
truoit heeh bei[ilrt, Stiffetii. Sp. 1 S8. Ie ben noek 
niet thu}a geweejit nl loudin gaorue btspicfn, fOOIN- 
KEM, Odifu. 1 . 71 i. Nii men druek hêapien. M*)et- 
mor m.e( iydKUcnheil in mDdrcD. umirr, C»d. 3, 
IJiS. G.btj iuit int e;nl bcapicdeii, dat ghtj niQ w«l. 
mtsr ntet <la Gndeii emiC uncvlieden, 1, ISl. 

An. Onhiipiidt inpigifr (cie die iroorden}. BiöSPL BESPJ, BESPIECEE, tav. m., mv. bÉipiiUeri. 

\) lil 't aljfciiicEu. letnaaii die icU bcapiedt, u]] 
letH lunrt, || Gj, koele bnpiedu rajaiii ongolukkco! 
Ltev. 6. los. 

Ü ) Belitgcr, «truilirDOTer; thaoi geheel veruudEni. || 
AIsuB . . . veel« . . . BfAüdiliilkliUrs , SLrBetrueuttrs , Be- 
&pycr<! . LeccIi^Iiid^i», VagabtiodoQ . . . oador 't dexel 
van aïrliic^Q . . . vi^el rouJngto , rorlien . . . dcM:u, t«D 
^toaita Luieu vsa dtu aruea Huyaman aiu-, FrifieA 
Plaona/i. 2, 868 a {w.". 15*f}. 

'i) ViTi[>ii:i]cr, rcTkniiDer, «piau; tbnui inogued mli 
ia Dolirnik. || BMpicdui . . .. Die tu&k'lijk hiur en 
>lur Hlrb s|ift>;rGu, . . . mits 't genoel ... in het l^er, 
ODUjiitN , Tomtelp^ 217- Zuia bsiut deze vont ver< 
DomBi] liaJ d&t ittt TiJBDd uaderde, loud hy bupied^re 
tiit üüi ejr;.. OAVlb, /Jij/. 2, IS4, Ifc muo»! io 
v^endeu mijiL vnauden xieD verkcvreu. 'k Had ilechts 
twiiJÏciiers iu niya vnritcüljki; WBsht, v. lënnlf, 
Poef. 8, 82 TegBO dso muur , . . nttiiid ceue EVBrte 
gestnlU , . .. WiarichJjQliJli 'Gcd bespLcd'Or, door de 
&aainB"zw!m>neii linnr jirsliilii. coNacibNCB Z, 136 i. 

BëSPIï^GëLAAB, mir. in., mv. S^jpüffg- 
laan, liaitati die bci[)iïgeill, QoidBl hy er vui BBtare 
toe geoniifd it. aiït bet uaguUlBtig bybegfip van ncrke- 
l(Kj»b«id of üiipevoelipheiiL || üewjl ome lieve Heer 
met ^11 luiJs begpi egel Bars i^iBod Lb, Bhnli. 1 , löl. 
Ue IedêIg beEpicgslaa.r mage dBQ mcdElyJcu met ciiIb 
viMintel hebbea , ik reke.u op het hart vbii allen, wier 
ruil ween in'l ^z.. iiQKokK, La'rr. 3, 43. 

BESPIEGELEN, l^t. f«. *w- In het Mal. 
QÏti Hutiiiïwi'ïïii, bü KIL, nint veriueU, inBsr vaa de 
17''' tcuw Bf eiawoaii. Htt i> eene minder j^elakki^ 
verla1iiL|^ f au lat. iptculari^ bucbiuHcu, dut men 
upvatte ■!« eene nfleiiÜug van 'pee»i!i"n , >[>iejjel {?Brg, 
LAtin, InJ. id). 

1 ] Ekne tLoQul-üke zaak ïieo , waarnenicu ; tbaDs 
verouderd. || O ma, die, met uw licht beiipieKkDiie 
alle diofta , M vrat üm Uej^li g:ebeurt doi>rïieü kuat . 
voirPKi. S, 383. Hierna betpicgcH b^ de laErxen, 
inut fiju go-ot En xÜvcr ovsTklveC, 8, S1&. [>nt jjuiïcen- 
oo^Q Hem Küudïr minuegluet tiiut eeai bisi>|>ie]$lea 
niDgeTi , U, 6?. Bc<ij)iegel hi't getKiu aiet eoDGn verre- 
kljcku, 0. llS.ToeDlkilfiQ <i|]jtBiitt^eu)ideRuinaincD 
. . . ÏD de kausti^c piiutcu rau Tompirett bctpi^olde, 

EiiilLi|ilai> S4^ol| «•ffiKI tUn oeuoigli ulii[ieD, 

Ja wlvrdl ifllift nlininvr Jii 'i bpt[iJ*giiS«-n reniailt, 

Brtkf bj BCDiDa«l lün (ddln in ileii<D itunl. 

J, DR int», 0«1, 1T4. 

— la plut« van èftpiege!eii ttul iu de tDlgnade 
p laat I vocir dn grap hgipecultfr»». || Ze ( t.w.rcitireproi*- 
wm) van achteren, vau <^oreD,eu op alle xjjdup. teitelgk 
te Itiuinen besjicculcreu , foxke, l''im. If. 11, 7». 

8) Ivti uuatuBelijkit wjaniGiiien; tbaui verGuderJ. J| 
L>eu gceueci. die dvr Vor&lcn it^uTDisien dclierpeljk 
lict|iiei[eleu, iiünrr, TVic. 406 {-nuul: DooripiedcD). 
tV'iiuiSeriiiekEieke v^fuatteu, wuneude, iu (ulke WpCO- 
1)U.rii]eeii , IroiLi tieht'xnieuiflieii te bee.piej|E beien, uoopt, 
A", W. 2Ba. ^Vic kau dit klaci betpiettjleu , tn heïrou- 
>deii^ T'jNDïi. T. 461. Schnnnwe liaa^'lfki deieu (t#t)4 
(t. w. van tatm) Bei;;ieg'leu. 't Hh^nt on» nisi te 
rtken, ouuoa^f. l'ocry 3, 594. Bcipipgrl u, hy 
*>>oniltp;BEielLt , bIi in de tnagt rau «■□' wreedea aver- 
heoTMthu-, T. RrrBH, ^»/. Ifi, dSO. 

3) TeU bucbuusfBD, bercdam«rea, oterwegcn. || 
'relijnk de doorlvcbtighite AnatBrcben ... dunrgaeai 
beziiili lun, am d^vitneeiiieDlbeit van xi^ata Kneu te 
bfupiegelea, vosnEL 6. 715. Lnnifcr. Godt* ntcde- 
hander. btipiegelde hoe Iit«r1iji4 bet B'UiiileiIJD.iudïcii 
hy '».'., Oi 1 Hoewel Goilt iiiet dun buLnr Qodt en 
wucu il. iio<:btaa* betiiiiKülen de l}odl);Blecrdeu dit 
Moigh iruGu in TencJieide eigciu«l»iiiiaii, h«m Wege- sii^nt, tl, 151. Ik wil licv«r de aaak ia ijai 

natuur bcBpiegelen. T. KfrüH, Speift. 1, ,171 
begpiegeLt die redeoe^iDg nau alle lyiiea, b]' ui 
de lelve tit:,, 3, T'1. Denkbeeldea . . . t« beapii 
te rcritelykeii , cü te rerpcai^b, 1, 8!. Zo dn 
ik oïet ieh door «a dwr gniliiKt, en mei audaft 
spiegeld, ... olm;., Litt). & ,. 1%4. 

4) Iu de latere taal mreat abtoluul ^cbruiU. ia 
i(padi:r!i«id iu Let tegeaw. ilcelw, i vuk nedichl li 
tcgenitollinu: Ktist AAndili*. || Ik WMt bat, bttnikta 
i* muulyker dan WjiiEgelcD , Ltiv. 2, ». th Hn 
l>BBpieg«]t eeuwig ea erllTh. S, 375, E«q bu[de^laJ 
IVjijiccï, ttfcc 8, 8+3. Last oiii ... Wirt luiw W 
«piegelea , nieBr van nutter dingen iprekcn, tck (tlt, 
Fur. Verf. l&l. Htj waa inwr pniktie"ïb dan Iwpi» 
geloD.! ... TBu aofd, vosUiKH, ^oidf. L18. 

^ Btipü-ftleatl ^ betcboLwend, tAror<-tu<h . mr»' 
iafitf, ia It^eu steil ing met ,proefoui)Ervindeljik'i i* 
dn wotciiichap booft die tegcuktclliDg weinig rndea lat 
b«iteB.D mwr. || De beipiigclende wy*tM^mrln — 
Wat l)ea|iicgËleai)e waarhedeji aanvul, die rordcni 
mücr iuapBnuinK «n looeileni, Lenr. 1, 80E. ÜMf*' 
gGJeniiB geleenihuid . ü, 27&, Wy aadenrondea M 
bolang MtiAr he^ijicgelendi; kennii. op faai* eastorlp 
grondca goh.juwd, v. o. fajM , Red. 4, Stl6. 

5) Enkele tMÏen gebruikt bIï wtJurk. «w. M 
ia itU riiiie^elen. i|| Bunicgel u mur ia bet Brajdj» 
o^eu. Daar list fy atraal en loakeu, LVTKKK. /). J>v 
47. Terwyl bet bert , , , Beapiegeld lict iu 't wawij 
AU LUikBH, ;?. é. Sf. Gei. ISe. Zyn llüUg Wfgi4, 
liat wy door lya gviiade bebben, om oiia ia I* b» 
«pieffaieii. LiiTKKn, Br. ii\. 

AFK Beip'fgelaar, ieipi^g*lirtf {nt die woütImV 

KoppvK Betpie'jeSemKOitrdig dAl on* kuail il 
niet betjAe^leni matrt". ToNPkL fl. 4SÏ; lie ookb-». 
Bi^RKüET, N. H. B, 413); ijripi^<tfcwitrt1tfpW(Jli«<». 
7, 3a4i. 

BBSPrEGELINa , anir. tt.. mr. 
lingen. Vnn Bttpugtlén. 

1] BeBcbonwingt 0Dd«r«oe1c «au {«la, bMI* 
ecu bepaald onderwH^: Ihaai verouderd. || 
loude doar dein beijiicgeliag 't Wil , dat ïk «uorgcMBM 
had te bejcbieten. wel verlieten, Vl ik, iVit^fpÓ. i»- 
Hoe het bier mede 17, het bijft Ier hdmt beapieplügn. 
iLKRXiiKT, N. H. i , 38ri. De opmorbiaama beapii 
lingtD vati 10 veole licerl;ke weeieni, wuu mode 
Aard- ea Water-bot aWinmE vcruerdl ü, 3,7. 

2} Beachuuiiiiijr, oveqpeiniing van hoojj^rt 
weriiBD . waax^by men nïet aMaalt ta( kleiiie bysi 
Itedeo vBd de werkelijk beid. || Be([ii^)ii)g«B 
Gudt en Godtadieu&t, Tifti non «w uffri ptfi» vam 
De Schilder beelt liine Kcdaelitea met stnki 
verwen, de Uicbter iyii« l>e(pi«^liti»Ti met 

uit, VONDIL 6, S8B. (reef Een heil^ie om»!. 

heit in myn bespiegeling, uooqvlut, .^Ar, 4 Vn 
lanze bcipiegctiDjicD tbh O rer natuurkundig e 
Btukken. Leev. 3, 3SI). Da CbrütsLjka GimIbi 
reel meer bctraditiDj; daa bEapie^liaK, 7. 11. 
luit bet, mo ia de Ttudit van mya bupie^ling 
volgeti? PitD. 6, 37S. Politieke bEipleiceliD^eD 
d«a hÏBloribuihrjjver. qeel SD. Ket praktisch 
van griekache bespiegeling «It^d afkecrig, 
ra.i,Fu4 IIB, 

— Vaak mei bet bijliegrip van drootni 
werkelt»>»hcid. || Vctionken te blijcea iü " 
Ipiegeliug i^mtreut de Ijdelheid det dingen, T. t.1 
BBOTiwBx Jr., J/fiar 214, Iu itille beipiBgvlini 
«rhuawda ik de lieve wuning, BlBOUaKN, !fo*. 

Manaenait. Iu de bet. 2) Sunttliitpltgtiiny ( 
■AKB. A»*t t'.i itvfKMbftfirgeliHf (■. ». 
ntutiMtriuffirgrlinf (LüVxi.iHo, iofrMr 4&6 ); !■ 
ipitg4h»§ (lAViLiitQ. D. E, 13ÏJ, MurS BESPl. BESPü. im — . Ucdr, tw. WW. Mnl. bttp^fren eo». 
M 1, 1418.1). Ecu nounl, t.hH.11^ iu GhIiIktIbdiI, 
i, Ü ftnk. Gruuioguu en KriuUnd uct^ iu 
^^k' bckttrn, te^eoboudeu (lie b. v. AycA. 

^Hb/iE. j, Ïil7, MDLEHk 51]- bepHtldeliJlE 

IKtkiag )/r fftèvdm berpiereri. ieu voorlgaDg 

I linncl^ll «tullen. It Uit de uiiolea ti*. dut 

. ■ilil mnJc giJeylt liaJd«D. «ouder be- 

v>a ItmutU, b|j rLKiTB e. 1, Tc/iW clxk 
Ï8|| (fie ook ckkhjek T. :i3C]. 

OMmürd, unbeleuiineiil ( „ Out bï , . . bult 

■ kecBt Dm ^belt, ... oud dath imb&ipArt 
«kroentli van ^mant", FLriTB c. *., Hddel 

, Btet oubelicnd 1» de 'lililiukkiug «Ue OM^P- 

fou§Miei itipitriitf (nIJat Je diaIad vutm, 

II tnrai. ... *a lini^e tuer gtdeakEu iniiclLt 
iiul )i;lwbouwtii lisdd «onJec iffp^ijigt van 

, PLEITE e. D. f^W L1.XVII (verg. aLXIIC 
UI JicJUPyrrn^* ) , ,Uat reclit bciiiMrt zgn voort- 
E kfbtwu. igudEr toxfx privaro ieiptringie, 
ac <u dil recht . . . na ymsiKt . . , behiuJert 

nu., Lt>t,i/r. r. li, Omuiel. VII, 2S f. 

JPIJKEREM", bedr, i«. ww. Vsii Sptjier 
Sp^jJséTf^u leii htltggia, bedskkËii, mtt icli 
lit er üiKir uildilcl *ta »pijker» tüj^nu b«veiiti|j;ii 
;| 5ou<l«r <!■( j^ranuilt vot^Biii^'e licbteu < t. w. 
> lil mu^cD bi^i[ii)ckerBn, Iculten, oflJifttidcr- 
lusrlurk belcltdi, Kfurm v, l-tyd, IfiÜ. Rieteu 
... ^ie mtt brcetk latten ... osenlwun b«- 

iforJco, nttiKtiEY. jV. IL £, S7Ï. Üüjode dit 
des blauenkut mctilwartlig^uclt klkupcu. . . 
rJ , 8. 4 02. 

IPUCKBLEN, bt.tr. iw. Trw. HetijiikhcU 
, sin iete *eQ gïïpilikeld «oörkujneu ge*eii, |) 
*■) Bctpickeieii lie irieckea iLuj; (met Jettarrea 
r«n kcbija)-, iiüorr, G,^d. I, 174. Olcu Ko«teD. 
met Ciduct ru^ b«ipikkeld, Apallt/i Mari- 
3. 141. *l Bei]iikk«lt Ukwerk, kooaert, 
\» JÊm. 03. ZjdcD papereu hBiriiiuciltjei, met 

kUkrgi'tLd eo bveitj» beipïkkeid, Slattk. 3, 
le« i* Terbrakktld, ventroold over het ^ot« 
.y-, ilat met men icben figuren tiMpikkEtdl ii fin 
'ij^jj. BfOïiï, ^nïw. ScAifdirtcA. 116. 
iPXl^SJJN ( I), bftJï. »». «w. VéhS/sü^pti, 

lk|^ of ia ieta ipunea; tbau^ veTUUileTd. |{ 
: ftovl bj winter dig-li, IJatmen 't vytj ht- 

m»rh' t. tl VïMitE. Smnr-aial 108 i. 
(PIKKEEÏ dn. ïwdr. »* WW, lleUelfdB 
tiUt/en. mur iwr leldui v^rkamende, || 
Magt mcD Wullef* |icllon. Mot bluol bcapiht. 

[PtKTTEN, bcdr it. ww. Vaorkomeade in 

rw): lel) met eea gupöaneri «cbli« oiii|revca 
I raorbeeld uadfr Bieai-eBELBN ) ; ouk wel In 

■ I ut* iTKhtca te tewerkea, berokkeueu, (.te 
fMn, l'ie noit ■Tcrutleoai val baptmntn'', 

BUt, Sfiyr Gid- t&aj, 
iPIONNEEHEN — daAmuut iu de vorige 
k hiünoi m:^ ^, b*dr. iiï. WW. Bespieden, 
kk^k-ea uF lielocTED, ]| Ei.rii verzeil uil Vraiikryk 
pkuaea ijnde, bcïpiocDen ia ecaiEe Bals in 
l|, diMD ecu toertje . . . naarSdiereDiDi^eit me, 
T. S. B. i, S»7. Uiar ik . . . eeD bt>de bad 
«a. om de familie van BeiLkelmtin Ie be- 
B. LIKISfEB, flrilniA, 4. 27S. 

IPrPTEW, bedr. m. <*w. Vaa bet lind^ 
r •pilUn li«<reTkea. || G; tuoct bet rt>uw« 

tot de iru|(t borej'deii, Beirpittea, opeo d«>eii, 
fipcB wDiilHMiliejdeii , cat« I, SÖ^f. 'Er 0|i 
I, of *j\t KUiland wel beplot^ or bMpïC kan 

KkaniT, iV. a. ït. »ie. BESFOEDEN ~ daarDaai.t JiEBFoeiBN ~, 
bedr. 11T. WW. Ut (orm iteipoeiim is raaealletdiug van 
mnl. !fiofi»n, MairnaasC ^c^n («erg. mal. ru<n ea| 
rVHVfl). va dit ipoeirn komt in de IT*^' c«uw oa 
ïoor, tpoeiliM datr>ci] tegen \t, goiormd «an het aT^»- 
leids luw. tpofd, Bj) joufjere dicbteri kan bfrpeneit 
\a plaata van htiyaede* gcLruikt i|ju volgeui bekeadv 
anaiDgieêlt, — BitpiHHn is ci^emLijk; bcrordircb . 
dueu |{ei!(ji>n, randiBT nak : benjimdi^eii. ThBiJii wordt 
ietpoedan apgev&t nU ceu oDf^ewane kortere Turm naai^t 
bejpoedtgn. II W'eet bet noort i« krochtïcb en ia 
beojivejende. Die met vierichcyt^liKyeudt baeneliiokeK 
tot deuöht, Ratifrd. Sp, ï8. Diea oendnieriiicer en 
lal oock ijQB V'uel Camea lea val: maer elJo. wech 
Bil btopueycD. UAumit. Ft. 37, 31 (ed, 1680). Do 
algeraeecc Stuton ïitttta htrft. te rog beodi'Pbappeii > 
hiie IJ . , . dit buunlyk goed ktfurdeci , hem lelt aan- { 
raadenda . . . Illl^t telve Ie btiiip'jedïji , ffijv. op v kar.n. 
10, 115. Opdat iti) 't»refverdrag Ifrcapned.'. wisri.ius, 
Mfuf. Ü, 1 bi. Wit wouder, 100 ... da eigen trota. 
un tal (heeft) bup'wd? Vr. beld. Ï, 130. Of tuudt 
lte, A t^d, uw vaart nog; meer bAipoeien Voar hem, 
die in den vourapueiL baadt? 3, 21)1- GepBite reden 
kau dat «ïude Uekt beapoedeiL, DA CQvn. 1 , 211. De 
crijzsart n«ar wipii* wil de ipaan Ëa 't rtxt de boot 
bespuéiif n , k*u, jUraiiu 24, 

BESPOEDIGEN, bedr. iw. wiv. Een imgtn 
viimi uaAst bet Ihtiii» vetiiiiderd* Aftpo^d-fn, KtvoTrnd 
usait hel buw. ipueiHg. Iel» spaeiliger dueu itlaata 
hebbtn, || Zy ... mivatea na rcriiobillige govtehtea 
bij. DalTel, Lier eii Waolhein, hiLDuen aftoeht uog 
beepoedigen , COSSCICNVE 1, 1*>5 ^. Er ia ii^'ea aader 
iRÏddel om den aitiUg te be«po«<iigeu, I , iCii a. Om 
jiuci ïcrtrek {t, w. vaa vijnHdeJijie frarpen) te be* 
»pi>edi|Eea, buloot de kr^garaad ens., rt-vtif. Tip» 
J. 102. 

Af\. Bespoediging (gOe ... perioon, dia reden 
had um licli uver de beipotdiffing vaa uai vertrek ts 
beklagin." v, leswep, flöm. 4, lOfl}. 

BÊj^POEr^N (I)- Zie ItiüFDKURH. 

BESPOEIËIT ( li ) — ceue enkele maal a%- 
BFOEUEH ^, bcdr. iw. wm. B^fotia vau biiproH^. 
Mul, btipoeirm { vbbpah Ij 11851; ii« oscr dien, 
vorm i^nder r onder Si-uoiEEN. Iu de 17^' eeuw U'j^ 
fdOrkoiDCDde, later ^ehrcl vcröuderil. 

1 ) Eigenlijk, Besjimeien, bev<icbtig«q. jl Teoet 
gratieoa koeIdauni<^b hupoejeD Uoet nu de kruyde- 
king lievelick f;''<^f^i>r ^'^ cji.stilels', Pt/raut. 44. 
Dïvrdc wert Truolitbiftr doürmdBiis beBpuevEii, «.huns 
421. I>en r«(ibeD . . , Tot «meoB'^he'n tiocitdruft deerda 
il bespuejeiide , A»/k. Sp. B b i i j A. Njö plantv den 
Wjjogiwrt . . . Ea iMpwyde de abm met blijel , Van 
Leeuw, van Lam mï., vibhchek. Brabb. WA. S\ 
n'Bir bet droeve oat vx.u d'otigen ijeam bespodyen Dca 
■ertrijcka durrea wboit fi., i>- H«,|N5.iiig, Bucclmt^. 
De Toritea uyt dH Wereldti kant ... die de Nül 
bcïprwf I, ('AMruuiEiH, S/ieil. tlj/atttt SS-O a {cd. 
1647; ed. 1727r bMppMjt). 

i) In ligniirlijk verband. || f)ta dau van Kraliea 
die e«se bespc«f cnde, vb dbne, Tttf. hOba. WC bem 
(t.w, mi/ Ciriilut) lljq v^jf levende faDteynen gbe> 
tpronglieii, Daar n^ uudt melteo jonghen mede i^n 
bejpoeyt, Itollfrd, Sp. 190. Beipoejt my ivyt de 
Fanteyn vau Pë^^d üelredea, v\9BcniR, Brabi. 152. 

S} Ulj (jserdracht. Lnien. vcrkKikkea, beifrvlda- 
di^n. II Wilde {êy ny) itiet troont beapDjen.JfiMii*^. 
nu. (aeliter OTiu., Coitst^ d. M.) UI. AUe iuet« 
troubten .... l>ie doa BtBrueude menacbt traositieh 
hctpoejeo , Gfnttc^* Sp. 83-3. I [o« loudicio ( mi;» 
U»f\ met amorueaheyl bei[ioe]>eD, Gmtteht JE^y. 13C. 
Wil iLQ dan Heer d^a lolck bebocden, Knd' m«t 
gheoaej d^n erf beepoedeii, u«bnix , Pa, 2B, B 579 BESPÜ. BKSPü. (ed 1540). GuJ hctCt layni htetva buy: tuEt ftldcr- 
faauilii Mfta Gheiiii\Aic1c l>»]i'jey(, ■!> met eeo müdea 
r«i[ïu, CATB. ^iel/itirifi di |eJ. 10^7; ïq anders 
uitmvca betprüé^/. tvcama clilcr* I. 

I^t%. BcmpoKitg/ , ïeli 'lal ver&ulkt ( ,0 edel medi- 
riuul ifipofvteit , K^ftititoaiieh lïotjttit'', UX cah- 
TKi.jüK, r-i>«m 7 }. 

BESPOËIiEN, tnJr. iw. vrw. 1d bet Mul 
niet ajLit/ij^ivEcu. 

I) Vma Hateren. Tegen laad BaaipoeUn , en der- 
lisVe Ifir HBU'luiili'ig <lut itet Inud ud die wateren is 
pelc^n. II Oatront die hlrttek d&cr au BaclihujteD 
wuriL lic'B[iu«lt, TOHREL 2, 17Ü. Ils Wijiiektrouui 
.... Die d'travera r(jtk vru vrot^hl KeLorgeüjoV bc- 
jpcwlt, 3, 421. Men ts^h Mn brccdc aI/uoid mj)Q 
WBÜea diebl beipoelau,, uorrRBUs 1173. De Kuinder, 
iLl<rs«r«o(t. w iieZmdtrseti¥tK»\»ti.\ii\.nai<iu begiu* 
1* teB|iüïleii, ajïBSHïr, .V, il. 1, Ï80. tk- rivkr, 
die hier deez^ii kant tsu Bvtkeiihuf beaj^i^Ï! , Lxts. 
S, 43. Ue meren, dio huaiie liDdcii liHpD«ldea, o. 1>B 

2)1 lu Bnil^rre ltwjiB(»iiig, up wateT dst ipet uk?™ 
kruht n]i uf inreo it^ti itrwimt. ||| l)ii« h^ (t. w. i^cf 
;<»») Kuint, aJalead' ïa hacj- aclliiiut (t. w. van de 
aards), dk' vr4e>itbaerlijk bvAjiuelen Met rt^en, 
jiuorT, Gfd. 1 , 2S';. 

li} Zoef ^eiraaij i« irtpnr>lifn b^ andere dïchlera iu 
OtfqurLiJk uf ovtrdrBDbliilijIk pbruilc, oiet et^ue tfDttof- 
fclijke i.iLfik AÏa aniSef^trii : UannA aAnenktii. t&nlat- 
trn HD derg. || Met «laïmerige Hlilifl in. al, waf leefl, 
ti>i-i>p<'nlt, HOUi-T, Geii. 1, 80. Komt ghy mv uiel 

lHii|Kjrlcii Met uwitii ndeiuij Viicht fni.. liHIfDEHo H-, 
^5Q. Wy ... Kurdvu filtül tn^r vjiii dnw-riicïi norb 
bc8[iucU„ voNUBL I, 101, VxD zte vmi miDV-Enlriet 
BB'|pueldE niy ïog tterk, dal fn:., «cinM , By- 

BESPOKEN, btir. bw. ww. Van Sptfin. Uoor 

t« K|iu]i;eii i<^muiul i-iTulitrusteii. 

IJ Ejgffulijk, «ri g««>ku iif ea» [lersmiBU dlfl u*er 
(ti-»len btschLkkan. || Mjja gtesX (lal u) aliina hy- 
wcïcli en bctpnokeii , irBsTiCKB a t n , Gcd. Ü, ISi. 
Huti ichimmen, Die ^uJlflii in u*' etT*tB «salc V 
,.. \xt\taktn tn bcgrimmEn. oimAJtH, To<ttelp. 6&. 
Heeft c«a taverea mgn tahleu heap'jukt? intunioeb 
£. !D2. De beojioolctfl WureLd untipoukt. Titel vai 

— Oiiei^nlllik. || IcJc . . . niet cd bekere dat gbf 
mj laeaT ïpreeoL, bD»i)'wcl, Kchrijft, di«at uoehte vglgct, 
r. MBSSreVH. Sen^fhf. B. df Gneaara ï, O a. 

9) Met pertosaiverbeeldiig^ -cnn liet uDderwerp. || 
Tu«n brulde de Krgic uil lyu duizend bajtuiaeii. Ea 
Uood en VDruietin^ besjKJoktca bet meir, RQfiaiIti 
2, 7k 

BSSFOKEN (I). Zie Bbspkuxen. 

BESPOBEN (II), btdr. m. bw. Vim Spoof. 
aan den mci, i Üaei rydier) laet Jiwruu an<ii«lteD, 
aiaii^lr^veD] thaua niet iu ^ebrnik. jf Il«t l'«crt ... 
Iriel lirh . . . bapnrrii rti Wyden, voiiltKt. 1 , 471. 

BESPOTTELIJK, b»w. en b(]"'.; -lijker, 
•lijinl. Vu.fi BetpuJIit^ met 'frji in paaiitiT^ op- 
faltio^. 

A) Hnw. 

I) Vaa iieraonuii. Verdienende buput te irordcn, 
belachet^k. {] Hf) ii ren bcsp»tte1üke kwaii. — Draafr 
...a^r);, i!at ly tt.w. dr yei-ueltyAii/f] ilwb j[Bc«t«n 
aiet DiuliMirt . , .; dia loud f,j nnpAaikig aa bH|>ot- 
lyk nwrduii, Lreu. S, Si. 

— Itjtiam/t ha*ivil«fi}Si malim. W Ik kau {tift) 
. , . iIbd .... dat men iieh tieijiollj'k maakt . dui^r . . . 
iii den becfl^kni ll'iut tii ktriririi wiiiidet«ii , trrr. 
4, Rfi. lltartiiii rniwat )c^ hem besp'itfeti en in leden 
ouKen baipdllel^k miikeD, (.'okboiknck 1, Uil a. 
i\ ViQ lakca. 

a) Ëigeulgk. || (ïy btbt j^eipot uiot bil fgcoa 
Ii«|wt1ely1c wae. *. xfiraM. -ïj^^i;/. 12. 14. J« 
.... die h<t lIuwljTk 10 ivni alt '(ca UodMiiuut i 
sjjollfk «uoralell-ru. ./^^r, 7, UÜ. l>e iiidnrdild ! 
«[i^lteUjke ciTtrjr^via^ wBarian «rleu tirb la bs 
rrilick . , . «clmlilig maakten, «uüa, Stmd. \," 

b) Ze«r iiUHuuu in rrijei gebruikt xouderlicjE, e* 
dreven, gek. [] Het ttaige, wurduor h|j tiek .1 
onderacdeidde. waa de ... bci|}irt telijkalt ^icrif 
v. iiiENNPP, Rok 31 , [iS. Keatk-e'c Lmliiiini 
minder bicipotlelyk dan de nindeplaAljca Tin ii*B itg,* 
ïiiiLT«TUi.i H, 2^6. 'l Ié bc»p<jttel^l[ , ... loo'a ml 
praatje als we ^ehondaD bebHu, Dacir, ËtttI - i 
130, Alpetiieen geêcrbiwii^de re^Lea rao weli^ir.'.ii.'k- 
faüd ucFeiien aaoii ecnc beapottclyke tfranuir «il. 
TBN DPIPK, RQin. !■„ S7 lil Oiiderweqipu islh, rwr 

vroegere tu latere sehilders lulkc dicji aaaKrgpBidi 
iBfereeLeu wisiteiL nit ie ]iiilteii, ii bel no^ bet •rentte, 
bet bea[Killcluke, dat bent ( t. w, i^tn hflwü^i Mn*- 
gM) «BDtrrkl. nf>uaBS, Antie. SehtlHifrKlt, t24. 

— Itmand [ai uil) in een 6ftpifffr/i;/t lieAffatiêf- 
lH»l) tlftftm. iftpüUtlijk m»kra.\i Üa1ke lieden bw 

geu baar in eeu kwaad ^rii^bt. . , vn itcllMhir 

.,,«&ir In aett beipottelijk lïclit, WildMtk. I . ISS. 

B) U|]ir. (ven w^ii'). — || llt) btcn tlrl kf 
Ji« |i;el'e^eijbci^l vr^ besjiottetgk gedraffca. 

til. BeMpoi/eFiHAóirt (.Ah mjjDe aallriqua Zu^ 
de bnpolUUjihetd diAr van \l.ir. tën tfi^irr , 
ntn^t tij aarlig aaiiluoal'", Iftldtei. fi, 1115; 
elilera voud ik i^l^^uheid, uin uver due oaJciifeiJ 
bire èfipiifUlijkitcifi en ougerijindlldd te 
V H. i«LM, .VnA ■!■, 213). 

BESPOTTEN (I), bedr. iw. ttw. Vm 
feit, «cbiinjM-u. Mcil. beepóttt* (VZADAII 1 . I1K>'I 
Met teiDBud ut iels ipiittên . den «pol dTJJTeft, \\ lly 
nioent e^^ejlig te lyo dooi eena itiiteM owartidfill 
te beaputten. ^ Klcync juuiceiiE . . . bcapdlIeieB liS, 
eiidn) tvjdtu tot heit], Kielkup gaet op, 2 JTo*. 3. 
24. Maer ücr, Keere, aniftM beiaedieo: ^ ault «IU 
lleyJeneB bétpotten, I'i. 69, 9. Vallende op kara 
klijjcil voor b^cn, beBpattsden il bem , a^j^^*"'^ 
Weeat geroet, ^y KoDiuffa der .'uden. Mttti. 
20. De Armea «ÏDiLeii truoat acu Lirjdt, Ali 
Werelt gcboU bespot, ugrdïbo S. 99 {Mm) 

hem ... Vnar Aep bespotteu. HUTOEKB 1, 

Mea ut] . . , dit tchelinaluk voort vertellen, En 
b«>pi)ttea, laniiBJiD'tJiL 2, 216. bien Goila 
dien ik . . . beipot. dïca ik Yeraflht heb, 
I \i. Gjr moet . . . eeni. met uy oodonaekca . . 
die allen . . . ver^ieueD bei|iDt on bcfpkt Ie wcr 
Blank. 3, 331. Ik mOet . . . il belpcti om IB( 
'Kini DB afjaeo d<3uJ nD|; te bet|Hiitea, toitacli 

1 . 'lm b. 

htl. flespollefijk, iupotfer, teipottin^ (i 

wu-ufdcnl; onii-tpol („lodieu %t na«i oobelei 
oititifi'ii ilnoT de Uvciitreis Berukeo", Blttnk. & . H 

BESPOTTEN (II), ona. iw, »w. Van 
«lek, Vbu vidjTen Vkkltip «orden; alle«D jcewH 
(aie Loqueld H. (ib . waar nuk de üLtapFaük i 
no'nll vermeld >. || fJat li^riwiaJ bE>[«ï van da 
fi^lieid, l>B uo 114. Mljju beste kleed, ii bed 
(*n in die vochtig hasaË te haogea. 

Ari. BftpofAeirl ( „middel am de ieepolkwid to^ 
wejiiiBaii" ), 

BESPOTTEB, «nw. m., dit. Uipoftr 
die irriiBiid t>l ivii liei|Hit; (liarri weiüig Én 
Sou.de iek i>in BadmiiiElLe beagiötterB willaa, de 
arbejrt te ru^Eiihe buuden? oki.aas, BtttJkr. 
MijRB vrieniirii ifjn m^na bu|iu<tera. Jok- II 

^ Itb bel *r. ieipoUfer. weiiiii|[ vwirkumcnde (Lt. 
tiCEiiirs, LauUf HB). LmpS BESPO. BESPR. POmNQ, tnw it.; het lOT. ietpoJtim- 
at uivt in grltroib. [ie <lnti| «lo iEmim! »ƒ 
bcapolten, bËjc|(eniir^ met dpüt. || AadirrG 
bripcitllDgFn cnde gcuaeScn ^cpnicft, Hftr. 
t>e uïÜMiIckioK >{Jq«r ^KiAchUu kr» ,,. 
BA lurt bi}«[ii>tliiig der meenlojt. die b^ be- 
aVKL 20(. Ik bcdoelda ftllcm te le^gEn, dit 
tm bmrn ■!!« bvpotlio^ v^irbeven ia, v, lin- 

Bl^, SIH, M«[|At mBD heiH uudcr «He siMr- 
IjuillinKrii iliMir Je itrBlrii Jicr tftJ Had 
euSMMKKIK 4. 240 O. 

PODWEN. Zi« BtwPuwtN'. 
P R A AT "tiI"M ^» ilBarDisit ook bb8PR.eibk —'t 
■- •*. V«ii ópriiaifti (mhd, jprajt»). stiii- 
lllen. lu itdcigiialgke □|}«stliijn> [lic h«d«ilen 
) il (lil wogri] ulet altyd goed te <inJer1[cn- 
httffeitn, bijrorm vin Seipreidt* (Eteald.)- 
i|Vf«ÜM {VHunitii 1. 1085). Reed* lu d« 17<* 
it BWr givoon meer. 
ipnaksleii. boJropiitlen , || D'«erde wctL met 

«pr^t, », OEiISTBLt. l'iTg. Jr^., h\.2H\a. 

w lil den d^q dcerlryi^k fcetpra^ïnJe i*i<, 
TUts. Oiid. SeaJfir., fii1. 71a'. De TijTiie 

m; met rieckende nalcr bci|tiie<rdc, imu- 

fur WtmU 24a. &Npra»y< mjj met Yio- 
aiJNi JI7fl fiie oük «incwAiTHT. ^i^ 

HOS). Hem, die... l)oar adias (wipricjrïu 
aikint doet gTvjva, 434. iJes Dnehts liebbc 
I Mddteo met trMuen beapjaEjt, H'oefl, d, 
1. . 

mfraaa. || iJe B<.irneput at» mtt m^ialcn 
IcD te tKS|ircjEa ïa de Mnveu 't ^^ene dit 
ejd *iD docD be«rt. u'\t tm ■erri fim |SD2, 
luEt. S. H. 9. BI. 
nluD, met «Ocbt mt-Dgen. |f Geriten Gort 

WQa baaligfu tifl lK^[inic;<lt iif)[]4B, oodos. 

■pallan, brxuedckii. || Haren . . . vnac ... al 
prar^t etiite iiii(Mr)i<jl«<i mtt ^ioen dterWeu 
T. n, niTTB, .S/yij-y. aI. C^f. M. 101 et. De 
Toil vin tUA , rn raat beiprcit Van tlijck 
fklea bloels. vunimT. 10, 414. 
Mi«tul^k. leninud met weliiadc-a. irii;t ^«-atAt 

»r nik' htm met (tnKBink bi>KU«kcti. {| Hr- 

e owl iijii gaucn iwccrvU ple/a, Antie. Sp. 
I. ily , die II Dict ijiuder irmlJcn beeft bic- 

Tniti urn. bJ. IST- Zuickan l|jeu komt m; na 
n. HoffTJ. ,Vp. 109. 

FR AA KT, baw,. de trajii.- ». «ergel. 
rfiiii|i[ 'J niïl vanr. Vin i^aojt; of deBnijö^i 
■tteti all bet v«rl. dcclw. Tin iftpratm, 

mrt i^i mik term ogen bejiifti^eD ( dit ww. 
likt d«>r HKKniKQ (2, SS4]i, eii .^r?, 3, 
il men: .lltrfl llj ii-v loofi dan tiiiaralle«D 
>! tnt laiterUal°"J. 'Iliaitn builen «imenilel' 
I iu gtlnnk- 

|^l|)k. Spruk iKtilIcndB, ImonendB e|ireken. 
» ncD^ht^ii; Joet ecoe lie|ii.liDK, aanwOBeude 

ia b'^i'vi'lTr tIJ kuiinEn iprekrii. || Vl-kt ick 
I Ucbt, ïek uKict «ooili^rlijckbeeiirBecVt irfMn, 
6SI. Viu licliicm jrcboiin bejli ital i» hy loo 
IBM, All Dtmmer Man. . . . Di« iRhnrtiiiKh 
IM! dat fa; ftïct ia bci]>rMchl (t.w. Jaf hij 
I, KtinBHO 3, 26(1, 
M IvvwtooM voor werpen, die ulT ieta ntt- 

of irurBieda bibd ecu i liiHirbaarl Icekeu kin 
I Bteprierkl j^nle»»! {I. ». fik ffn -jebinm), 
t 1 . 4U «. All g7 . . . KrBii|cEl7Klie tnfpM- 
uJt 'k|> Mn betpnclcl |>auce]' i. u vlibt. 
• 4 tMfkd 4A3. Altide DrintiL ... lUD 
■hca mottil 'i. Bupriikl nieliaJ ( L w. Dm 
fwnjimfjt). ni-tl. ZJirjf/. fVA 108. S) In 'i byujndrr. WelbdjirBakf o( nreliprekend. || 

H<» gloeit lya liDoge rutm uit hnnq' leipripkl*!! 
innnrt. v, D. VLiiT, VruelileH d. DfgAli 86. Ecd' 
vrind ... wifua buijjTiakte muiid, duur guUe viuiigd 
mililotfn. Van piBrltii uc^rrvlofjl, nlLli. 4, -1?9. 
Ubd BtroomilË een waunJeDTlieil uil dieu b»pn<iklen 
mc.nJ, LULurs, GeU. \2. Woar . . . Ugrhcnd en ba- 
g]>raakt de mitan huUwaoTti iwirreii. l&l. 

Afl. JiejrjjfjtiiHAÉid (.Kriud gbj ... 't bollen van 
liet K'''>^'J "I' ""' i'ipTi'tklAsil stiiitco? ' Lii; PKi-KEK 
I. ^M; «Haare bernllige tuijtraakiJigni', hrheubt, 
.V. E- 3. 895). 

HNtn«iiBt. ff'rfietpraail (itt ald.) i s/rc^JiMjjut/iit 
(,il| w» , . . bcBchrounitt en tteckl ietpraaèl vitu hy 
nieeiidc iiict ht-yrepm tt wiirdeQ", UlfLtAÏULl I.UlJ). 

BËSFRAAKZAAM, bnw. lu de 17'<' en de 
]S-ir eeuw ToorkiiiiH'ii-le, eii «rurtfchijDlyk «nttluti 
uit beapfaait cu i^iinJrcrijtn. || Hy .. Wu vreed- 
laaiD loader l>ïtt, Ifapriark ^aam 4111 BtJi yiler, 
HürPERVH SI. 

Afl. Betpfaatzaam/irid („Hoc ooniluTirJ^k ia ook 
Eetie vrauw die ^ecne ... vriendijjke èftpraaiia/rNi- 
Aeid, ja cent n^ii ui meer kindcrlgka ktyuioedixlictd 
hebbe"', IS'tliiech ]. SO.1 , lie tiug t. iiiin(J.uia, 
ilar^fr f. il g. .\.uU> 34 (»". 1658), 

BESPHEEUWEN , bedr, *w. mm. Via 
S;^ritrüV(!i« , iiiulttu. leniand be-i-piideii; Ibana oiet 
iu gebriiik. || Gnlluit «rieri , . , betpreeut . . . t>m dat 
h^, dr^inkËn i^nctË. de lao^ okt duriugca koit, 
rt^LEKTiJK, Oijid. 8, 974. Uuk kan iJc niet ^elooveu, 
dat iemul ni] iu inljii jammer beipreenile, 9, 177. 
Hoe fKn^^en i» jder .. . baltcnsitrs te bcipreeuven, 
VilK.-ïTtJN I JiiriTt. 2C'J. 

BESFUEIDEN — mei uit«iiontiiig der d ook 
DEsriicnt.s' en (IE3PKAAIIN ^^ , bedr. [en aomi 
■wederk.) ïw. ww. Mnl. bftpr'idm, bttprtden (Ynt- 
[|aM 1. KISti), r^i de 17'^' eenw verouderd iji d<» 
Klgemeeiie (inl , niaar gewiutcltjk s'i^ in |;cbruit. 

l ) leti nitt ieli Dverapreidfn, beJekkcu. || |]fi 
rtoBr met land henpraaien, EioEL'm.firifd''. ir bO. Mot 
ijtchen beaprarvilt sijnde (Kroot eu clceae, Hebben i{j 
gb^VMt, A. uiJKH iaS. All ... JJti iViuiDpbBQle 
ZoD . . . pracit ... in 't veldC 't wdck bij met ^Imr 
besgircit. Hoort, Oed. ]. 8li. Tcr-xyl d» ieegliaEl:i|(« 
Turuui het velt ... met lücltcii beepreit, vonltsl 
&. 4»;) (ïie Ook 10, Ibfi)- Scljaodtrs . . . , din met 
fCenri^Q vlechli?D beipreit tiju, tondei. IS, ItlB. Het 
iBM-klecdt l)a«r de Kraodt wbi mee betpreedr, v. 
IietURKtHK. ifmnrkuruf en:. 443. Mcu cevd dat 
daer <l« J.ee met vluoten ia beijireyt, wlbtkkuakn, 
Ofd. 1. 6ib. ËDBiis bedreef... jfrooUn rnuw nm de 
doodt lijiis Sni)!!!, bc>f reyenrde ayn )(rjji bair met itof 
ends aeirhen, n.OKIjtM., OviJ. Hirick. ihl, 

— In fl^uurlljke toe|Hi»in|r. || lek bnn iv lelTJe 
(jol die li'TBoli . . . ftTDot hejrle^ber met mjo f IdQ' 
^Wen beipree, vgNnKL 1, b.t. Hy h| ona met «JQ 
gnnfit en vlengbeleu beiiireyea, 1, V<%. 

— Ouk met dil|{ci)c nla ondemcr^i dat oicr icla 
getprcM vardt. J| L-of jccxldplic indien, vol an^ter 
pride. V raeycn beapricyeu hier duerde beoeden, 
Gmiltchf Sp. 'd'd2. Wauurcr de tchiduir vR.lt, en dit 
het iterflgc Dal Siiecbts vEeuHbclca beipreet , vondel 
1, 73. Uuidtero Tillegen. Waar tehaaduKen dudoodi 
het al beipreijrii, aii t. chavd.. Pi. 2S, 2, 

2) letï vitipreiden, vC ook: iel4 verbrciJen. || Hy 

bWIieh ïol wüQden hiti* Ben tcru^w besprejt, 

k. BIJ Mji 4SË. 'Truinour van ig» deiirlit eodü co^do 
Pame heeft hier tit verre bcipreyt, dat ent., drlxh^J 
Rr>rit r L^d. :i39. 

BESPREK — in Zni<!- Nederland onk kskp herk 
— , lav, fmt.\ uiv. ieiprtJrtn, eu, met dfu klinlcer' 
van het e»kelv.> haptekkm. Van Btipttke»^ Mal. 2083 BESPR. BESPK. ■ 

I I iapne (TSttnAM 1, 1069). Hiuu in Nuurd-NeilBr- 
Utiil v«rciii>ii.'i'i], bvhftlve in uae enkalc Ecgm^ic. In 
ViiBiidcreii wonJt wk gifiegi beipraat: mimchieu 
helzeUde b,1b luhd, betprake ( LfiElBEH-nAI.TlJBK 4A). 

I] liet beijirekeo jnet ieniHail vhh ïcI», het onJer^ 
htnJeleo over ieta. || U besiir^rk ib«lï) hy my dit 
uylgG^ra^t, llbt iele n hcdeu mia ali ojt to vootcd 
■clil. TATs 2, BÜ3 tt. l\j ( i)Dani ) voor I3iiinkerke, 
en b«thl»üt het uil l3« d.QÏuea. l>u bnr^th'ery &liiaar, 
■Is' met :ge«D krysvollc gttit^rt, i]UBjn t«D vicrdea 
Jughe Ivt Wpcck, hooft, N. II. lü. Dat men 
huuner ilo?h tchl bctibcn n-iLde iu 't buprsk der 
wreeile, ■111. 

— In btfpteli tij» taft iemand, lliaiis aii^ Xfer 
gehoon II Ik heb het IiflU oog niet ^ckuchl, ik bau 
lucil den Eij^eDiiiT DO^ ia bc«[irek. ^ Het B«!i^Dtdut, 
dit hij TMdBi nel iïuiiïDil ia beiprck ia, JC.2fp. 2, 131, 

2] Afipraftk, uvsreenkomst, ikkuord; ^wettel^k 
aoft iu gtbraik ( in Weit-VInanilereo Jn den. Tufm 
inpraJf: Lo^iitli 9, ^ö). t| üoi ^cs^irek ktbh i)a* 'k 
M dertig fnng lou blJtittBleci, coiihe[.I9SLN 21?.— 
Een ondcrpandt ia . dat oiet gliBlen»! . . , mser aLImid 
io der CODUeDlie rade beHjirceck gli^Hïdt nnrt, aoBLK- 
miTs, SpUif*. «l. Reehl. 42^. Ata da,t ttcKpreok ofl 
Comiuct undir bca nlcl ghebntiden en Würdet. fl& o. 
Sy . , . Verbuaden ,.. (iu wn bnpreel leBr «tMf) 
WU knMhtktn* h^ ^hekreghe suudEoatcrveu, ï. uak- 
DIK, OHjfb, 3, SfJD BGDgeniiine pratt die heeft te 
rMg i^ebricht, Cftt ^y u]) ons bu«[jreck uiet Reua «u 
fiebt gedarht, C«TS 8, 4^1 a. S-jo ftrheïdnn ij etu- 
d«l;li . . , van dea andrTED; nirt beejjirtk vaa bj alle 
^lMt;eülhrei<C'ii . . . die [ilBBtae le doüii dieaBii trit cbd 
lolck van hair verbüdcn ondcthüüdt. v. ntbNBRBBK, 
Are. \^'A. Wi» dat iii«t ooa Iwiprto, doen wy van 
aoder uheydeu? Btoemh. d, Ned. Jmgkt bl£. 

3) Vönmaatdc, beding f| Bmoodert Gere<!hti|;liedeD 
... koDDtli vgradbeideD lijn naa <Je beipTMcken daer 
van (!(jn, JJi: (iROOT. ïni. IJ , 4G, $ 9. Do gitactse- 
liekf! gefcrtii'ckei:) afle icindtrliLDjie buprEccken ghMirTi 
hier iu vecanderinnE, [l, 4di, j h. Dun [««t a... dit 
Itebt beii)r<;ck bïvallcu, pu deckxb, I, 34). Er ii 
neig MD Klein beaj)rrk bg , dat ecrftt aloot effco j^emaakt 
worden. ». lovEima^ JVoj 2Ï7. 

— Uok in loe{raasiiig up buwelIjkircHirwBariiiEa. || 
9üo ben ick mevr igemejgt onl g«cu lli»])ieck te ^wet- 
ken. CATB 1, 269 a. IJit bI d« bcBprerkca vbq dit 
lionirelick [t. Mr. lunehtn Adam e» Eva) liehbeu 
b«*laeii iu de RiwrdvtM Wuit «□ vurmeeDigviildight, 
S. IS UT. 

(tuk «U kk. svea ilipipreclL onlrcnl ont tisu'^ferbonl. 
Al •■( lot OJt tani ilat 1i IBIi hpm |DJiint. 

CaTI 4, OBÏ. 

— .tff/ \iit) irtprrt. iar au. || Da H. Roomaeht 
kercltv en heeft noyt irtlleti ktkn Scbrift^D ocDDcmcD, 
nuileri dan met iJil beapTeck »ade coridiUe, dat .fn:., 
uaKMS, Sf/iTiir. 1, I (bl. tii^; lia (Kik b1. ilSdeni.; 
ed. lüTli. bl. 14a: be-npt^eck ), T nclck alaoo ghc- 
i'Oliicdt, . . uiet bespreek, Tan dei ariiWeti dachi 
wnler aJliiar aea landt il« eomto , Ö,-/. ^, #*.-/, 
yoycg. 2, 74c. 't OarDiaocD w^il tich ijrergETpn mal 

bn|irek Ait\iv voor ^een giriaocii'i^rB dn guerfc aanga- 
hondrii kullen, nurdca, roiKtria, Matt. IS7. Gbc- 
iiomtD .-■ dat isHu hrm gbebrNtdl te achietiti] , met 
inlckcD beipravk , auo b; met dcD Hreteo i-ebeut hel 
dorl.frit niet en treft*, illt mi,, Poibtsili, r»rf Uiif. 
XXT. HLj-.-iIuud faun., een ileel jErouds nf..., 
met liMiiTck >«□ er licli op dea Bklterbjutr tuc I» 
l«g^a, UAVtn. Sitt. 2. Wl (lio ook 4, 4^7; 
4, filO en.(.). 

— OnHrr dffprfk |1 11» ( Trrgimrtt ) de üartbi- 
ginenten , ., Trede, ouder bêajirrfk dat ty behanilen 
M1U1I11] bat ^KtK AtX tn:., V K. V. viauvauT, PM [J7A. Oudur bupr«l[, dat At KMBg ^ 
penoiL gcilraagbea facbben , Dageinocil jollea 
HOorT. N. H 19 (ile oolu Sfi8> Onder' 

itea Vjce AdminsL nffcni ttnite rande 
l)j hem uvwoachtcD Banden, Beyïnt t'uartf. 
Onder uitilrubkelijk beapri^k, dat de «^a 
Tekttuing lau btt^vea, BEnguaNN, Sor 1 

— Op bftprfk. II Weerdiunekin, bn uil 
T[) dït bogpree, xvREABaT iny. NodiCiiii of 
voorn-BervIe enda beipreclc , uasKix. Bjtnt l, 
i(bl. Bib)- Up besprek .. , dat a; urn talla 
tiaale kofisieu mal huauea ODtlerstauill , 

,v. 11. r,fia 

Bï;SFRSEË1!T, b<slr. DU iioderk. *L 
beiprekmi (vubiiaii 1, 1087). 

1 ) Over i«ta «prekan, liEtxiJ met — a( alwUl 
aadereD; oageno^ KlletD ïd de juugere laai, «i 
6ËbijDLf)k iu UBialgiog tbu hd. ttv/fffiftt 1 
HBETs, FrrtcA. 3, 1^6; e» aoaAias, ia f' 
S, ili vlfg.:. te recht merk> ae laatste np, dit I 
^tpfekfH id i.ttt,a i.\u leldco o( uauit md «m 
all fCMiiwarp Kurdt gebruikl). j| Oaa.r werd.-. 
DBgïg'aaü , of men Dok aug iemaiid rerptan laj, 
focD dit piiiit wa» iffftehanddd . io 't treedaltn 
beijiiruken m:,, K. Ztc. S. 304. Het beiPitln t 
groots beginiiekD fsa algemeen re^^eeriiigalntlaU, BV 
ühtd. 1, 369. Er ■i^w j|!ewi<^htipc laken te Wipfak 
iiULPEB, J, f. 1, laö. Het hnwelök "BD 
dochter iebh. (kihbI niet Wpruken geworden. 
Licif m Br- 121. 

— In twpMBÏQg op Ae trriHA vut tecadi 
ïioekirrrkHD. || Een rule rubriek lO» [im df Gi 
. . . bem «uDrbEhuudcu wurden , waarin bij alla ld 
Imadige ?er»büiite1en, die hy weuspbte, raaiaM 
BOU lianneo beapreken 

— De uitilrukki 
KDE k<)j>peliDg: bttaamd. t| Da veel bcaproki 
nvKT bel rMhl vaO {lurlo^afcrkl aflag. B01S. 
1, 417- 

— SuDiH mat ht^kliBifi bijgedachte aan eeie 
spraak. || PclRikl boa^ lieh, eo, als dat pual «at 
bcsprokea bundeude, ging hij voort: «v., JT. I 
i, 2i(}. Vf'ii hebben, gdiiof ik, venier uictt Bid 
beiprekcn: Lk £al dd» mijn aracheid aoincu, 4. j| 
Wjj bebb^ii n BOüdig. om strder allet le ImpiÜ 

2] Icti aftprekea, bO ouderting ji^iediiiidcn 
palcD, Il HQ.e dn" laat .,.? wat hebje doch 
Ost gy j^ecn nnr to hiudl ^elijrlc 'ar nat brspnweld 
ci.TS 2, 434 n. Uftt ïck Dtgii rceckutng maack, I 
Wr en trwi te «(jq .,., Gelgck h«t io 't ïard(| 
te RBineD u bupToken, bb&ueko 1, 349. Dal 
laoter komt ala '1 wd beiproockeu ia, irKSlrBUi 

— Ininuderheid in bet deelv. tnprckfM: 
keo, ovcTeoQgekciiuen. || Midli henlïedrn t* 
beureii beapr(jk:eni hiiyie giidiB loon , Qr. Pi 
1, 787 (tP. l&bl). Flat waJch Sehip bcfniAt 
liarwaeda-arere uiu buytcn 'a Landt* geladen ta ' 
de», vf»r leeckeren t^'i^irooeken Ioqb. t, TSI-J 

... het 8c]ki|) tut aijndtrr bcaproodten dagü 
laiiïu VB kLiiid-u, JU 't A^aaa lan 't gmfgeacbnt , 
't «elk Ii«l be«pruqki<a tej'ken drr gewcmchtt I 
kiMiiiiit «ras. iroorr, N. II. 6S&. Stilawigej 
(ondpriiottfujuf, die donr de wet te wpghe «erd | 
bracht^ bee pruockeD, die koial uit bewill) 
lau dou Bigeaaei, nE anoor. In!. 11, 48, 
(kaïilt. fu'W'i'ii/iaiiti't). T»geti 'I naderen van hrti 
kene uiir, w. v. iiinKN, Fruo 1, S4S. 

H) IctB bclÏDgeii; titan* tiog ^vestcl^k. || 
. . ^twnoti) van («rdragh . .. (« handBlen; ml ken, ({irACiK, Slud. 243 1 

ing nefï bfifiroke» wordt lUgM 
taamd. M Da veel buproken k** BERPR. BESPR. 2086 utdcn . . . v«Uigh taoghton vartrekkoQ , 

S. 10- '1 B&tmeti vta *t geea a^ up dcu 
nehon wililcu, SLf). 'i VooruMinate Her 

.,., LIa «elpke <wrGn op uw HoliJiDghe 

aoorr, Oed, 3, 32Q II«t bdiogEti 

urdt wil Hg^ea, dtl de vcrkoopcr vt^ 

At. tonder toot eonigc lca*t«a un- 

■t|o. iiOKurrT. .ffrïrf. T. 228. 
«lurfa, ibatia wa&ip «f nül ata witOT- 
AI vootiMi bciprekir DÏet la proiickiJDc 
Ucn, willi« nwrcii ik.iiinegbbC. etebaküt 
J huil. kort voor tja' iluod. de Kroon 
■II JoanoH Grif, -waolk,, Fart. ff Ut. 
l...B«(pnckt (zy) ben Kr«tna roeiD 
I dakkUn, DILD. T, 2fil. Uoven de jipsnoiie 
ban, in geval ï*c ren g^uiiatipn DÏCi1«g, 
iUo^irone vereering lïripruken. Doai.KRs 

d. wta bff tHtamcnt v«rin«ken; i)Dg Ibani- 
U henr gocttjfl bcapruliïe mfn,, BSEDBsa 
ut in mgn HulaniEDt . . . utL deo Heer 
mtae lekcre som bfapreken, um fttt., 
tmiA 6, lyj. HQ heeft un elk (rui i^d 
. . bg tijii leHlamcnt een legjnat 'betproken , 
Poil. 10, 254. Dit NiD.:i1«tt« ... na» d« 
ion ie forlisio lHfuniti,gdBD . . . mn jur- 
nting Van ƒ 600 b*J bMpmkeii, E. Zev. 

it i«iii«id Toor licb fTkgcD', IhiDs ver* 
ly liuerd') lBn);e rcJeu 1«geQ» . .. Iiiiiar 
ld .... Q'a|>4a<le 't riehten van allerlei 
de regKiing»; waar tue h; . . . huDncn 
■pr«k. Hocirr, Hmr. d. Or. 17ü- J««, 
U DQ tf OnUei^b iak m; Dijn' gojiit. 

R17 Dija' ilnf, iiiTTOiKS i , 07. 
f iemaad voor lich bediotren , yhq te roreD 

bullen, er betUg 0[i It^Gb voordkt 
Orer hcbbsD bewhiktj tbnu* ao^ gcwooD, 
ia bffpBiIdv geiBÜFn. |[ PIihUhi be- 
ir «n «tatert, iu den ■rboaitbDrg. ^ 
>er, dÏE velcke i\)ii Hnlle oft wuckïtxlt 
Ama hoeek bcipraken ott ghebu^rC beeft, 

5^u^i. £f. BitAr. 65 a. I[;> . . raat il«t 
dsot' fOOF die VroniTB bujinuckeu itB8, 
, Sotfaf. 98 «. Tie peciaiDgen, tot beUi- 

. de DaLuche jurgeJiICtrekkerji, zond hj- 
«dir/VBii ■■□ de VaTi1«u laii (Tut gemeit, 
•opende 't betpmkea deexer truGpen, reede 
n% U geercn. nnoiT, jV, if, JflH, Iu 
EwinMii BDO telje by .MBsrlje vaa der GysBii 
I de Kolk qtn bier Iu bseprekeu, asikluh, 
.SO (ed. ]B8.t). Al de Lr>gu tja b^sprokcD , 
K, Hy «enuekt ii , dat j^ij ia bet Likgnment 
n«l MalnisdiKie tnltbupreken, lodhjes, 
, X7S. 7.ood»t men er «an Mei to^t dude 
m 1i,Riiii:rlj« rinJI, dal niet Juor eeDcD 

,. br«prukeo \ti, bebqh^nn, Nov. ]S6. 

A\a tu»\t 0et«S . . . un ttat X-nroA» Jour 
beapnilcea, mocaten eer Joen, 191. W[j 
niet b«dicDeD, allei i* verkocht ui be- 
lt, m mh« «/nyitt^l. T,oVELlH9,5apJi^ 31(1. 
nel aen |ien«>on bIs TwrverpT men bedoelt 
ItBtUn. II Oe^^nrende dat de 5chip|)er be- 
Hude «CDigc ^;oedi!ren. ujrttcQ Laode via 
IC» te rnereu nu , Gr. Fiacuslfi. 1, 792 
Ik heb . . , 'l'Qi ^ , . b1 beapruken om eea 
Mnncn bel[)ea, i. teHHKc, Kom. 4^ 319. 
H f n Mik kxDl gf Diemsnd krU^n, alle 
t In dtmit of be»prtiken . tovHLtKa , 

tot UtB ,b«pn>tm", werbalen; lluai 
•lMd« VU rioh ilatrtM te luten be^ apreaken, Maden ds St«at«ii *Kn Hollandt aan den 
frim iim l« venueken, dat ^;. , iiDurr, i>'- /f. S80. 
Ëiudcijk liet hy «1^ iid|; vai> lu; be^iirckea, dew 
fverj'ge begeerte tot itou iJag uit (e ktelleu, iiatNaius, 
P'erm. Jtantr 2, 310. 

ül letiiButii or i«ts iu rechte aaDBprckea; CiLaut rer- 
oudcrd. II So i» . . . iteD gbclouer nry ^heslaen, ofl 
li; bad willea den boijfttcbiild?n»er, ah den borgbe 
betpreken, soslerus, Spu^h. d. S^ehl. \%e. End» 
oC eenJfK goedeii:a van onaioiidïga, of j^iljcke per- 
JOOBea, VBQ yeniBDt ia lt««ht beklae^bt, oï bei|jr«uo- 
ken werdea , aui eeiiige HchnlJeu . of sBeckeu den 
vQarBi. kiüijeTeD qcQ^cnende ea:., Ktruren r'. Lfy/. 166. 

10) lEDiand TSD t«la beti'ciiteii , bem iii een k naad 
^TQcbt brcD^ea ; tJiaas oag genealrlijk ( xie b. t. 
yugtrrrr, Bf0tl T. Sfi); de algoineeue (aal keot 
uDg aiieiprotm. || liy («runcbutTde] hem . . ,, aieh 
ta boeden . . . voor ceiien man ïoo betprijokEa , üftOFT, 
If. H. fiii. Wat leedl hy niet. ver.ulght, gela.tart, 
en be»prokeii1 vokdbl 9, h)i (iJeook 1, IJ&l ; V. £Ï9; 
10, lÖ'J flnï.). lek nicTd rati ydor ten hegpraokcu en 
bulipt, HVTuitia» 1 , ^U-S (zie ook 2. i^T). lic Ëurger- 
hearau, ... la goed en bloed gehf^üat., b«i[>rakKii ea 
bekloil, oüDAAN, l'oiiv 1, 2iy. KÏDiicreu dïo |^he- 
nonn*^ wordeii tutiobeij hcsproken peraooen , dflt ie 
?aa awiaue penantDv rlier van tnen dea Vaiter ofte 
dcu MoedM aao dcu Itcchicn met ceren uiet mach 
Tcrlouneu, of die >ïcik nae pn^etle dor Heylïger KcTckea 
iodea Ëcb(ca»lact niet mochtC TergOderM, LoKiift, F, 
d. fJnmgl. Ur, 66. 

— Met eeJie luk aU voorwerp. || Durft ghjr 
't voaaii nocb beiprCeckcjuP TOMDEL O, t)04. Noebtaiii 
wou God door kracht, «au niemand te be»]>fekeQ, Ou* 
Vaders redderen uj-t Pharaoa gewelt, v, uoap, 5/i>Af. 
Oed. Stl7. ZyoG braafheid, door nJËinaDd beapr>iikaQ 
of beri»pt, V. p. J"*!.»!, Gtd^ischr. 131. 

— Eeoe bepatio^ met vak af mef vi^A aBa wuirTaa 
mea wordt bctleht |'| Wy . . . bea|iruakeu vbq oDclirii- 
telijkbcidt ew nonnemin, uookt, Rampz. 22. Van 
't ^Qc men ... te Touri ^bronnen had, fraar mede 
ook de Graat vnn Snisioo» beajjrokeii werdt, na» de 
Koaitig gewflnrtchuivt , hoüft, flanr. d. Gr. 108. 
{Ds) KoniHj^n. bciprokea al ta graorel^ek Van 
oiigeboudiuibDit , vünsel h, 't!!). 

11) In verschil 1 en i3e alrfiken, met oame Iu d« 
Sakiiiche, n-onlt besprekm nog Ibaoa ^ebroïkt TOOF: 
beitveren, belueu, b. v. tta kwaid dier, e«:a» ziekte 
(lie b V. uALi.KB, Öeld.-OvfTiji. dial. i; uplcua 3l ). 

B] Wedcrit. — - Tbau» venindErill. 

I ) Met iemaud ocer i«tj spreken, lirli iherB.d«o. || 
Veraragbet mi tot morghcii Uat ie mi bceprelica 
mach van deien , EIckerl., Vb. lËO. Niet laet b^ 
gescbLen , ... Uff hij p[Bet c<erel tn raet en betprccl 
hem mei Reden, Trev m. il. XGÏ. Tck n>y met 
hem niL bceprekon Hoc verre mee tich *eu m^n 
vyaoden sal wrekan , bhvius, Ottt-Yu. Sang. 175. 
Ga met niy, Üp datve ont oud«rliiifl; be9pre«eken, 
VOMDKL S. HS. Heapreeckt ft DDderUiig, 3, 562. 
Vao d'aiidere ivdt- gingen de Htwren Dellof van Alefdd, 
en Tramp binnnu di^ ttsil, om aii;b met de Eweedaefae 
Oventen naader Ie bupreekeii, DSaXDT, Df Ruitftl^i. 

2) PlBDti voor livb betpnrken, (- vr. by iemaadi 
afepraak ntaken dat men bij htm lbI wnrden epge- 
aomen. || Vijj hiupraÜLea .om ook by etn Sebcrin- eu 
DaD«-me«ïtcr. om, liel ^eea «y in dtteMlTéiiiniitKeleul 
haddea, ulet te vcr^clca, iittKSiua, f'jrrm. jsunt. 
1, 14^. 

Afl. Oitiftprot-m (aie ild.); ien/rrokfnAtid , Itw- 
tt«Dd van. hem die iitfnke*, bfltïcbt. wordt < „Ver- 
■jnaailer zyoer btiprookinthttf" , aoorv, Tar 15B 
(Afn. d, 4i4; conUmjilor ruB» iw/d"»»*? ) ; i'ifvir, 
éj^tpf^iing (eie die •■Oönlen): If^ifirtfkbaat . in Pene 2087 BESPR, BESPR. orittcV kuniiciiilc IwliBiidFli) «orden I „Mur dn gcgkte 
rE)p-li . . . ilLea afbAUilcltMi-Ji: nat be-iprimkbaaf ia", 

BmileiiIJLi^ gcYcndo lol bcriapiag ( „In Aetpreskelyke» 
bciirjjf muetLnea t^dtlljlc rait vcrikdln^ ia dn neer 
e(]d'', moüft, Ufnr. d. Gr. 32 inool)-, viudair ^fi- 
btiprtkelijk (ïie nld ), 

KvppBl. l frlbfiftrüksH (tia baven). 

KaïiiienMl. «n. i'lixatiheiprekiitif (ii« iXA.). 

BESPREKING, eQ"-. vr.. mv- ietprekinijgn 
Vaii BerpTffciit \a venciiilleiide belcekeniiHii . 

I) Het iKBjtirckFD vau IcU, b V. ju wue Tcr^ade- 
riiijf. II Die buptïkiiigcu vorJercD zeur v«el lyd. 

ij) Crili»ch« b^icli^uwiug. b.v. van vertcheavu 
bockwerlcca; hd. iaprecAuitff. || Al diu bupnkingen 
(t. w. in Dn GiJi) giDifEn uit. vau e^n Tas.t beginsel, 
QVACK. 5/Hrf. ï'-ll. Mei u[iiËt . .. «flnvhoof (ik) ba«r 
bc«[iri:king (t. n. aan de ilicAfkuni/) nut h>» laat&te 
Jvel mijnicr rede, KirfPiB., t'ahin. «i i'idu/ 28. JJal 
KiJ htt uver:tieht lyuer wukeu bc^muen met üe b«- 
• |irckiiig ijjiicr lairer wyïga;ri|;« ticiiriftcu, ROOBSB, 

S) l>i: hiufietit))^ van icmBoJ 'vAt by tcttamiuit te 
rermBlen. || Kcapretkiogea uit i^rt ooitr At handt. 
die gedaau Eyn tol aphturdcrl der Liilgcwcokeiiciii, . . . 
(.iilleo rcMi onboDtiigb VErkIüairl war4«)i , coorr, 
N. B. 413. 

1) Vuorfrurdiji thaaa vcru^dcrJ, || &uige inhipper 

, ungcnoincn hebbeiLdci iulrke GncdcD te voeren, 

■»ït h«ipr«kijij|i« «ü" -^bip lue U ruatcne □■ deae 
Ürdonnaiirii;. Cr. Pfaea,r(if, 4. MSii. 

BESPBENGELLEI7, höJr. in. ww. Knmuen- 
tatief vnn üntprertiifn. Tliani niet meer in g;ebiuik, 
eo ïerdruu(5-eu duur Bftprtnktfen («ie ald,), || l> 
itr|jt-t(i.U't«n . t .. Ncirlr iijnd« beiprio^hi-Lt va^adeii: 
l)lo«de, V. OHISTELC, l'if^. Je»., (ut. SS-u. AU ij 
(t. w, z«kfT» krttid-fn) avt\ jcccaen Wyn Im-^p'reDgï'lt 
(ift begoten en liJn. PD. HKRuaNNE, iialUlietb. it. 
|)h Goddrlijrkr lEden , tiEjiprcügbclt met den danw 
Tin itin huoghwatriliifli blw^il, [irrmkkm. foëm. ir. 
Een weinig njiia. met Ur«ake-bloed ^«preü^eil, 
BiBA, ilerÉi. Forti 23. Dcmh ïallen (t.. w. rafi 
ffüHi^n m ia(fen), die TceUl met giuttch kcëd ad- 
uriiigc vlekjei birtprcugeld Egii, BBIlKnKT, IV. ƒ/. S, 
4E7. Gwia gtfÈêA, vhq wreeden moord lnipir«Dgel<J, 
oiLH'. 7 , 48. Zou de re^Q ubwpreDgilt.WEiTiitiiAti, 

Gfd. I , lag. 

BESPRENÖEN, bedr. *-. nw. Vui^V'^'^ 

(atli^iiling vau ipfiigirjt). Mn!. Jii-J^njm ( teildau 
1, lOHU). Tbana vernudei-d. 

1) BcupreDkelcD, b««pall«n, mvt wne ïlonatof, || 
Lnf ra)r Iccwy.. diemtn ■«□t die sodJc rerbraade,. Met 
«ioiii bloet wij i^D ai te aanieii beiprinEt! a. bijnr 

m. VBTinidj gby Veigeïft tq ïjiptn (i, w, f'Arit- 

Ufê') nacFH bMprta^bt i^t en gbrditopl. voHnsi, 2. 
107. Daar lultgho <i(! . . . «aacbe fan den ps«eL . . - 
uet... iTsnen bciprcngïo, H, 4frO, Hur Beuico 
met )H«-\)J Wjtrcr Xe. bupren^en . v^ ukuvrit, B*- 
ichr. v, Lfyi, 639. De trappclenilc bmgat . . . Baprongl 
mei . . . Kbiriia . . . 'tpju^ea bil, r. mkrki.'*, O^rvi- 
431. Ueii vlood die kaïic ea wal bupreojtt, llll.^. 
B, 4L (Jmdit . . . h«t waterituf, uil de ruliiplctcn 
lerop^kaalkt, Aza grizig«n kruin |edaHp beipreiigl 
«D glail mialit. oaii, IK 

2) Bei]ia(1«ii, bcfoedckn, || Men hn(i i-oai men- 
teheii brejrii liAtrr UfcU »\at bfaprcugtn. C*7» 8, 
28<'1 i. Jknibi oorloigbihrl'ilc'n , , . . bu[)rriiE'it iiitt 
brvj'n lü bl'.rrd, fi>rtiii:i, :!, Wl. 't l> Laii)ch gbe- 
atKfb ■Uu*...lleh ljrB|irr>iKht In 'I i'liiliitlJnMUie 
bLoód, i, 1(11. Ik aag mju Mrrulrr gikiila oiiUleli], 
... «an bel hwfJ lol de vuclen mcl «Uk beaprioict, 
nilNilUi, ftru. Atêml. I. III. 3 ) li«iljrootcn met iel» met vlndbun. W 
de Laeckeui ioile Vulkom iuIIed ■( 
met aerdii bnprcught, Kcata% op ée 
l/rap. 51, Hoe bea|:rrii|ft nj uuJtir '1 .__, 
recbt met bf)ka«in (gul, fi^LLXIIUUTt. | 

Lftt meettü audcre Zm- en Klvi«r<iMb. ...I 
met Eout bciprengd en gttlrDoed inbrnlU, I 

f'.r. Neef. I . 575. 1 

4) In lliinurlgke tecptMing. |] Rddc JcJ 
dcu oDrpjDTin ... bE*|<rcji(;eu , Ifum. IS, ii 
nederalacbiig bert .... Bsi|iruickt met Cfarl 
dat iril ick Gudc bïËa. cifi 3. mi. WJ 
tlkaj) ome ooijli-scbelcn met eul-iael bwpwwÉ 

— EilEüUdefbeid in bet b^ef «algende pt^ 
noort tf «11e t^t in acu^uaembrjrt, nat 
«prc4i);h(, op dat g; mooitht velen ho* j 
je^diek niuei &nlRoordcn. la/ott. 4. 6. Vrt 
lialcii, <Jic bem aicmand kun naTerleJlBO i^ 
loreu ... dat Btlij«h luul, 'wurmtde...d 
dragt ileicke btepf^n^e, Looufa, Btiumi 
liet bsiprvQj^n LijotT redeneii mei luul, w.i 
Rtd. 1. 41. Tücn na ben Hurlesviua d«^ 
KuiJieiitKbe welsprEki^niJbcid door ((jii« bloÜ 
ungeaaaindoi toeu Ciitar baar mcl AIIjmM 
upreagiie, v. a. talm. ReJ. 2, 4. j 

^ Ecae enkble mul cllipliach taut- I 
maken. II A|a de i.Dltrtftuen verbaelt, dat 
lies llctrea op bemlnj^ilea ^lievailen ia, i 
•crslaeii . . . dat »y tLuur Gade» kïII» bnpli 
dat tj lUvil ttiet en vrndeo gt^iM wrrdcii, 
3TBTK. Semilèr. ii. de Ctt^Bu^a 2, Si. 

CJ leta met eene garinge boeveeibcid I 
vloeitlut vermeugen, || Alt dit Water omAI 

apreugt i«, ... ma iit ... secr gMl 

l^hceniea die gbeacbeart ia, ph. iiatuiAjn 
tierb 33. j 

6j Bij uoerdrncht; met ctae kkinB bnafj 
iets vuoriien, t. w, van ieta onitoiDel^k*. j| ] 
'«r aw hert tiieè (t. w. ow/ ttkett ^MJ 
maar geeft bet '» jtyn Ht niet *an, oj 
^ai «n B. Jint) [k ( niMt) 'er wat vu 1 
gïigk my de uumori bc»preagt ia, loel bl 
crgi-ni heb geluiu. lik UbUNt, Welti. ], | 

7) Uet begrip atfrihooxm wordi bü n 
ouk lueg«jiiiHt i)[i (ict bej^ifligun Kict eipoteU 
liebaau of f(oeil. jj Natiiir be^precgd' w 1 
Met ««rwiordigB leden, soorr. Gtd. 1, 7J 
tuire . . , Bfispreu^ud'^ overal de tielg 
MnL ^Jdelycker glana, 2, llhR. 

A-anm. £«>ie enkele maal vindl me 
plaats lan beiprtitgd, daordal it^pnngmt' 
beipriHtjrn kr^gt. |J Ue l^n«a kleadaraB,! 
bet iLeviigh'lvm gbel«ydt waa, wareo alt do^ 
met Tcrsch bloedt W^ironphea, niaactior] 
.SugverA. 1 , 1». J 

Afl. £f»prfnfetew <m kLd.>: in^rmf^ 
Mjdddaer de* Nienireii "ntttiainiU Jeavm,; 
bloet der bttfreAgingt" , IMr IS, i\; lia ,j 
CONiciENci 3, 120): Vfk ia den atn vu 
<!ifi<i {„Saaiektl nstei hilmen met bMprii^ 
Wijna diatileeren". Pil, iiiLaicAirKI , Oi*ftUl 
bciftrefifitgl inuTaiKS 2, 171). i 

MamenHl. Betprengteikm (..tly iBuJ 
alte de gereetichap d» alfa^ra, de pottanj 
de bftjirtH^iiitrkrtu" mi, Eriid. as. 3. ii« 
I-p Eroii. i!7, 'A: ,r<m bi'1 blnrl dei brvadJ 
■O te iiiiirr>is^-:ii . rfi-lc i^ncr ln«jD Ie bcapTMI 

BESPRENKELEN, bedr. iw. T 

.Sfirmkfi, «jial, vlek, <ii van bnC biorvai| 
Sprmkftn, MdI. tr*pfmkiiln ( Ttauaii 
by ftii. j;aliyk|euteU mat («^/lyiint. ■^«leR^ BESPn. BESPR. 2090 !MtIetk«n; lbRa« loruadeni, i|| Dit 
bupiinctcyB net blucdl, D£ hahuui:?j, 
Wi/. 10. SüDfi vjt.aiS.tu, inct «relekcr blueC 
a b«i[Knaekdt ifktcu. Jm. AH, Kuntf.i. 
jnmeri, ... Beiprearclicll van Tiel btiwds, 
ÏM (lia ook 3. 7tiü), n» gcbcBle ZlIq 
I bloeite dw fcrstsgunc ^paiiUrli bvjrprenckell, 
'pirf- Bfrtcll- US, ["ImU nochbespreDkelt 
rfïroDi dkrbfir bloet, bohiëkt, (>,(i^. SIU. 
■f)a tni' ilyk brapriaVcld, coftN(ii.iUKM , 

■• De rorrn ieijtrf*tkert in » Lennbp'i 
VOMDIL CB, 187) i* wurickijnlijk «eue 
llujis ou>lcrB uitgaT«a, k. v.JisvaD ISfiS, 

unrlQkc tocjiiAsing, || D« icluiailCilekliea 
huji ru BorRQUJe b«»preiikeU v«rd. 
//. Ï4Ï 

^|)dc[i. eea wndï^ bevochtigea. || Men 
>fJD TiMfbuofJ met ua de mLogne. — 
rnppctt Iff^M) ..., Uic *t oog bcBpretik- 
fto^a, Tta ii«.A.E, 5/.-/'. /Co/« S8. HilJs 
lelde toea de Imt . . . met gBWOd i*i.tar , 
Kan.. Qiiih. E- (j. J. sa. 
uarlgfca to«[ia«iiag. || '■ Arands te mymren 
n Iwnel. twiprenkeld metpmd, bodaïu» 

eet xeliEncoe blJvfiriD b tetprcmi^ien. || 
nl fflj nn ghetrou , Bui>raiialielt mj met 
lub, »titiijio, Liédb. 2, Ö6 
fTmèfUtêg (,Tcr iuprfnttliitg de» "Jot- 
Üki". KHtPPRLH. 6, 42; „het lioper, 
vlakte door hiaprgAkglimg . . . mei waler 
ia ir^brirln". RUTPBB, ftefinol. 1. 80)1. 

JETEliEN", bedr. iw. ww. Vin Sjurirf 
IilL. vertiAlil iDHt tpaf^rr», duptrifgre. 
■ VMikonsDde ID den lin van: metlioht 
, bMtnlcD. II WaaoMr d'opKtaBuilc BAoae 
étefd) pihemtckta te bciprietelaa, dk 
Otiii. fFmeh. ii. Oft teboon Saaü' ofl 
et«!t hBnphciicht. T- 
JITOSir, bedr. it. WW. Mal. hnprin- 
m 1. lO&gi. 

3Ar ijiria^ii bercikea. || Rtj^iiateftFUüde , 
: reu daar met eeo ttuï over de ondiepte 
t bfltpringen m<^i r. lbkuwkn, Buehr 
Cf. 

alBk: ( njel) poover konuca kamcu , het 
ir breagcn. 1| Uie meaarliBD en kuaneo 
ipna^en «m bunnen sooa alxoo te doen 

•priD^FB 'vM meuler worden. () Uit un 
* bCBpricglit BekrnypC md «uiicr darr , 

naal^ke Jierta: dekken. |J Synen itiei 
«nde en milt uïct: *^ne koe kalft, eude 
U wet. Jj-Ï 21, 10- ÜB Pwrdüu wett 
ingen ook H«r korbiondig , hkkkiiki. 

tri- IWwDl de irOia itiBrca de onbe- 

n beepriDgea, sild. 4, 36<!. [>e ootlea 
beipron^ du op )'/. jarigen aD<lBrdi>m . 
B«r. if. OtU. Maaftci. v. Lamdi. 1H49, 

tta taal (luk met betrekking tot meimchca. || 
Ifm gelegen ïn de kraem , Oiictoid 1ïe( 
Ma ander bupriovBD . «Ibbchlb, Braiö iê. 
kt)«]* teCDBiiiJ lauvatlen || In een vcrlatcD 
Dkt <rard' ioV nn vbbI elejo gheipijff 
, mouwabbt, Cmtt. £0iif) 84. Uefortune 
KripEH Beu den venen ÏJit b«priaghea , en 
VM arm l'^alnkta, » scHiBiCBi. Oortpr, 
HvD. die dol, kil stieren. i>nB db- sprcm^ti, VDLLEHB6TI, Poëïy US. Een kat, die 
't getebikliite oogenblik verbeidt, dat i^ een mu» 
onverhoeili beiipriui^a xai, K. Ztt. ü, ütlD, 

&} lazDQilerheid : met Darlogsgeweld Dservalleu , 
a^utaiteD ; tbaus veroaderd. || Nuvetuber dea ïierden 
dacb. Wert ghj \l. w, df ttad Anlietrpfn] baa[irua- 
^cn, 7. LUUMkL, N. OeiticAhed^boei 2IG. Tul by 
Mafderbetoli ^laetcoijibea , ende aldaer van een laeglie 
Nurdert bespr inglioa .lyDiie, Hüori, Oud. 2. St>8. 
OürLogb roereade, bjr gemun güoddankeD. teegbeni 
■Hen d{« hcu quaBiaeii te be^priagen, tioorr, N B 
7*8. Al qiiara der Gaeien heyr mj (l. w. de ttad 
' tStriogenhoich ) dil, eqJ dan: be«priiig1i«u , liurrsBvs 
i)74i. W^ (vierden] ...vin ïbb of BBTea foldalea be- 
iproagea. die oai f^boden onte 4êgea.i af te leggen. 
HtiNSlUB, t^erm. JnanC. I, 181. De kryffBM luUeD 
a bespriniiteD Ah wolven, podt 1, llb'. Kb[ werd 
al Ie gelijk Annfceraud, b^jirunjgen, avorrompEld , 
oaviD. ITitf. I. 178. 

6] Id toepiMiog «p de aaavallea van dea lacter. 
thans onbekeml. || l^nade tongen Su hebbnn mijneii 
oaem voor deaea noit h««[iroii^eu , c*.Ts S, 66 o. 
Noati wortie meajgoiacl . . , ya.n den achter-klap . . . 
bespriïilftea , £, SSI ^. Men beeft aty luct de toagb 
besprongen eu beJi trede» , kvïoinb I , AA'-^. 

7) lu tcepaasiug np de HaBifallen van bIIei wurt dea 
welitaud Van i^efwt öf lichaaia bedl-cigt; tbana UiVg 
eukele nMeu t)iji ilichten. || Avh wat becüiuuieripipiea 
Cam«n myn Jiel 'beipringAnF uooft, Q^^. S, 170 
( lie nok TONDEL. 2, 6IJ4). Ali. de foa aen 't r()ten 
Jmw Haer hitle 't vee wp 't veil roet grooten durrt 
be^ltrioge. vchubj. S, 241. Zij diïw^lfl, ali d'oneer- 
lijike begeortea hem beapreagon, de drunb, Wefêi, 
% , S$. All vh beii bBBproagBn <ao de dool , V. sbvicots 
64 PeR nagti [^lam haer een bittere konde, en ovfir 
dagb het onrcrdragelijck braadem van de San beiprjji- 
ffen, scuouTCN. Q.-l. Vo^o^'m 1, 30. Van daiisDd 
tnchten in een o^ogAublik béiprongea. bild. fi. SOQ. 
De angit, waarrao 'k mj voel beiprtngeo, D« cosr* 
1, £lit>. 

8) in veradiJUende froiallen met peri oom barbeel - 
diug vaa het vnorneq), || Schuon in deeie j'ïere een 
de DichtkoDit wgidt bèjprunkiva. En . . . ali een j*aaie 

mauht if«dli»Ut. flCBIKHICK 247. Dc VDOttreffel^kile 
biitorie der beaproogene en rerdHÜgde vryhcid, itjl, 
Opk. 1. '\ VaderlaDd, dwr uieuwM krijg bu pro Dgan , 
STaaiNo 4, 63. 

ü) Iemand laatig vaUen, hem aanklampen, t. w, 
alü bedelaar, aln vleier; seldcaam. \\ Hy beiprtngl 
op altc manieren die gcjie wiena gumt hem 't mecate 
vofirileel kan tiwbringen, v. kpplh , Sfêt!. %, 82. 

\t\. BejprtAgfr, t«iprinifiH^ <>ie die woarden); 
bitpriM-g , aau7,n] ; tban* veroudonl (nUe GalIcJi . . . 
sija phevalliBu ten èiripriityAii vaader ataJl, ii>nder 
ken te lisa eenich pert)ckel," t. sckuck, Ooripr. d. 
Nedwri. C4); iftfiratig , gn deuïeltden aio (,llfl Veld' 
gen . . dede> anderen ae'nial, ende betproitek", 
V. iriiiwK, OüTtpr. 4. Nidtrl-. Ibl). 

Namensl. Beapruni/uiiiaff . bij «OMniI. 2. b48, 
ier SBUilLiidtng van een vijaadelyken aauvil, verga- 
laktiti bij beau stormvlaag. 

BESPItlNGBH, bqW- ra., m». ètÈpHn^&rt. 
Aanvaller; tbaui alleen nog bIï term ii hi«l«riMliB 
verhalen || Indien mjii «ren bet geweld vaa een 
acibekeude beiprioger otet geit uit had, iiai;<aiiiB, 
l'erai. Aeanf. I , 231. 2oii bj ovor eo een belag- 
chelyke beipiiugcr (t. w. jn itn rtéiimit) cïel ... 
JB^cpraalenT v. arriN, Spttt. h, 19£. Üd bespriDgora 
hadden JntixiBben . . . twee ladderi l^«a ^<i bont- 
oeriog aaogeieT. v. i,Et(MiF< Boin 12. :t03. Ik... 
wierp door eeu pi Dt «el in Ken ruk met de nrmen m^iLe 
naaste betpriojj'ers omver, sc^eimubl l, 177 f. 

r.7 2091 BESPR. BESPa I) Udckiaic. KiiU eta (IJFr. j| llieDL^c huialitulen , . . 
({even, vour Je bupringiag, sao de Kue branileirfju 
D-f Kcnever mcl atroup ta, siBMibT. !f. H. 1^ 10. 

8) Aauval , btiUg in otetT of jninder ci^enlijkea 
■in. II Uur mED met pllauipfl l>es]iriiL^in|j<eii elkanil^r 
op 't \yi TüiLt, «□ lebynt ara iet te willen tmytcn, 
T. KrrkN, Sjiecf. i. LitS. Beipriuyïng dei Vjaoils 
op de Dorpea op de ||;reoseD «■□ ds lieuBraUt^jt ^tf" 
leBKCa, DiBBtTE, ifi/i/. Jf^d, ^(1 iT, 

BESPaOEIEN — in oüdcr t^d ook weL as- 
BFKOiDfK ~ , bcdr. tw. irvr, Ue genoue Torm, 
wurniut do thaai voroudflrde «oria Beipotim 
(«ie ■]<!.)- 

l) ^vochCtgea, tit*prtiüVeka , tegieten met <rB(«r; 
süini mcl ren niter ali 0'Qderiv<ir|j. || Ust h; (t. w 
cJW AmsUl) dcD Amiteldlani bEipro&ll, hekhbkh, 
fc^, BS, Mfit ku.D4L ^«rlophlen Ua«gh. bnproeyt 
VAQ Vf TenlrcKim , vomuül 2, &31. Geijk d« mur^n- 
iJau da bladei'i .. . bciprocït, HOonvLtKT, A&r. 1, 
Dn tuin .... wur<le»d« Juiir bomweter, dst'ur doior- 
loopti op wtxlb plaetmaa bupruJL, di dbitth. Rei- 
itM i, 120 K. Men miunt nooit -de geiraiaea over 
dtg ia de toaneH^blj n b«»])tueUea , mi*r '■ a?oad4 aa, 
uf '« taargena roor xnnaeii fi{j|^ag, ckohil \m a. 
De fcboonate roienknop, ... Met druppels van e*ii 
diair beipnidd, Ük ns.. bketb, Korfniii. 147. liet 
Bmisviiur bupraeiea, vuïIjStbkis, SmuI 'iA. 

— Oüt ll( tarin hy lushelaara : „water wpTp«ii op 
MDcn ondeD maur, wurTna men da be {il eiste rïa^ 
bteft Bfgchikt om mie oioLiire bcpleiBteriag te makou'' 

21 la tncpauiag op bst baViOctitLi^ met andere 
TliMutuBcn. II Siuutht-yd cd wïlt ^heci) j)«liiicn IniEn 
, , , bIb ïq 't veild , dat heol ra«t cneiit en bluod be- 
iproeyt i», i>b bbune, Ahi^. U 2S0. Dat. ..de 
Oapilejaea . . . au-mwjrlen de Sc^hecpcii met ktjn doen 
beipi'0fl3ien . . . , tn 4iiiT£«ljJrl(c amii^re reinedlen jenreas 
qaa*d<a liaobC by tjdte . . , jit bet werck ticllen. Gr. 
Placaatb. h, Üöl b («". 170»), D«elïe ( t. w. [/-« 
lanrltn.) met ^er »f verJuaitg meii te beaproeyaD, 
BBBKUKT. N. 9. 9, 174. 

— In toepaiiLog op hot drinken «ao w|ju B.Bn 
(Bfel, II W^ iull«a hta hnai faetproeitn mtt «»t 
biaaT|jogne. — Lait aotntudB , . . iMtehu» eallie teelt 
uw' ruimen diich besproeien, Bicn, 6, ^iA\. 

3] In totpaeaiDg op de be^vrDchting fna het ei. by 
aaaLcnigc dicrea. |j Hoc i; (t. w. ^4 putcisH) ... 
uit BÏBrtjei , die niqu Imit oiremt, voortkomen, nadat 
ie door do bom beipmeid a^n, bebkhbi, N. S. 
3, 16. 

4) In toepsMing op tot ,o»wpBteo" met lieht: 
bij diebtara. || Ala 't Broadrood du kim buproeit, 
t-Bft HAAK, Qed. 2, til. 

5 ) Iq tovpUMDg i3[< het toadieneq Tan alageu ; 
tbBna goheel Ttronderil. || NeempC den boer aiju 
peerJcn en caejron, Zi^ht by daar leghea , wiit hem 
mei ilAKheo beapToeyen , t, vlotem, 'V, Oetckitd;. 
i, Ï6B, 

6 ) Tu tocpusing op liet doen ouderTinden lao 
geufit , genade cai-; ttaBui geheel vrrouderd. || Ali 
gh; zoo Tern lyd midi drja Jilj^lia Dit u de 
influeotie tiq dec» rdo couat bMproeid, li& 0A6TILti:]>t, 
i'oittf II. JLhefor. hl, WBriok daldei minilG van baren 
kiiftpen , Ende au mj wilde met Irooite bCapl*o>BicQ . 
SQI. Den oppersten Heere... Wille a toet t(Jiider 
gr«tiaD beaproeien. SS7. 

At\. Bêi^roaieT , ojMm ran een jfaertn tcMatcl öm 
water Ie ««rp«o o|i het itnuTuar i TVTLBTJcta , 
Smid H)i i^i/ironwy (,Mei be|icreii der iBDÜeu «f 
ietproeying van deaeUen met verdnnde meal", 
exKtHiT, .y. U. 9. lïfl): if»pn?fi*tl, iel* ««ar- I door Ceta wordt lieiprocid. bert 

(nU'uutfocrdG fjal ceu'b ZeekaU, .. 

I tpTOfi*el ... d«t ?nQ evji' Naebtuil qo 

I Ptrëtw I, 47!. 

I BESPUITSN, bedr. at. irw. T^ 

' teil- II t}{j dira brend werden 4e iMlndeHl 

' aanhoiadfad be^pot^a, «n durdoer fertJ, 

I BESPUWilN — dBBfDuit KUFDai 

ia het dii^i;l\jl(üeb kven gewocm (ea nig 

vüTinea, uit Jie beide oat«tual — , h 

Ht. «H. Vbo SjiUtaen ( BÏe ald. rouF tf 

tuaaDben de Terubillende vonneov. » 

L) Ëigenlgk. Tt^cn iemend of kt* >f«l| 

man . . ., die allg 4*anl drtinckea en bbI. ,1 

|t. vr. TBD tieh itipiMftt) CU buli)d1 4 

<li]Bu.e, HUI. V. a>m. Adt. 1, Ltl. Il||| 

beipu tren ( ttfJt dgvr owwTftttn 

— luEondcTbrnd oto ietfiAod tA aa 
achiJD behbeo ej rileïnetick beapMiaHi, UK 
iloiui V. Milor. ISO (iie ook 166). Va 
ïpiij^ea i* altyt een tecckcn ^«««at vta , 
icbtibge, Juh 3.0. Kan/L I». Enda tj 
bBs|^atte□, ende bem (reeuelen, «ode bcja \ 
eade hein doodea , Hare. 10 . 34. H7 m1 ■ 
lïek ^handelt worden . ende beajii>^n wol 
18, 'ó2. Totdat bi) elndeljjk te tnidlen raa 
loo^ued ata naakt, bespot en. beapogen, .. ^ 
op^au;;ea werd, Da-Tiir, Buf. 4, lOf. || 

i) Oueijfenlij.k. liikBtef , tmud te^ ifU; 
,tpii«ren", „bra!k:eii". 1| Wat e* dia weralt ,1 
dan een reujaieb beapoDwen, Elckco bi 
Trou m. hl. 1H6. Dat 1} kom met Jm I 
OBBOJ beapoogben; des krennd'' hy aidi ul| 
tn*., HOOFT. X H. 734. Bnpoawen i] 
met aebterklap. ïclc Aachta. liUTOElU 
d'Aaloatbeil £elve . . . Beapamit dea (frab^ 
eerbre Keiierin ft. «r. Mataüna), kotoIj 

83. Ik xal . . . die tong doen FCTatomal 

lafbarlig een , , , tegenatamler bMpqwt. i 
meer in itaatistichteterdedigei], t. Ltl 
Mtar mt. 

huuHoagl g^ hsbl |alo| 
Tavn ga laUneii IfIddiBUaïr 

Het UIT ttrtdder hebt 

», *1 

— Ook wederk.; tifi betpxneen, rieh | 
Jen. beritpeu. || Ciu ie mi aelveamlj 
EUitrl, H, 427. 

.tri. Van e«D bgvoroi tbd it 
ieifnjffM^ (nM^D gCAiMiUDgbd, ingn 
myn cruyctDihe", P*DL[, BteU^. Ul^ 

BES3EL. Zie BuTiL <I]. 

BESSBM. 7.\t Brem. 

BES3UW — üuk BEiuw — , 
komt ala uaara van eeas mBBt voor dn 
<nellieh.t ontleend ain ft. ioituAu. \\ B 
mraUncka ia omtreut 140 ff. Ook word 
cutauiea wet getteld op 120 ï, Jiiut.\ 
Jbb. 1777. I 

BEST (1) — dttmaaat nn — . an-w. 
intje. «aak bitie geipeld, Eene ferkorte ol 
foöt- BeittAOeder (tie eld,), leker au*^ 
bet »erkl, ifVjt (»*Fg- grao<jt voor^rvp^ 
ükX in nitipraak niet «eraehilt Tan (•(''• 
beide vormen werden ar^letd de «nmen A^ 

1) Eigenlijk. Rmotmoeder. Tliaat nog il 
dialertoDi toot Marken b. v, wordt httU j 
«ermetd {taal- en Lelltrk 8, 64). || U 
Jat hy «tia f*er ireljj^kt Tan huidcu. Sgs 
Tuorhoan. t'llQ Moer van tAnden. t. ttté.'i 
Ueea bad bël 0- w. cmumrs) «bb a|^g BEST (I). BEST (U). 2094 W, Of». 60. 

dH ftrufk* Mu*r. aa rial i(irluck.> nru^taVari, 

BI lao >ar Jut Bnjit mMt ••■*■>. In jj' 
w, B. HOarr. SJyo* PUi L8 
Idfog. UitiJe, a/^laBrdn vruui*. Tri*nn 
a, Jj_ Ke» b««t, Mii oiiA «erh^haven wgf, 
^Hp6, OuiIq bcsiDD en j^rjie kuppen, 
^■t fi. iARt h. &ih eni. ) . 0<iile b«*jei!. 
4Ktf|J igu. nk attunn, Btni. 2, 3IS. 
sh Iwigll, en weril een 1>V, m t dhand. 

ream «a kromoje batt^ pooi I. 131. lic 
pMÓ» bc«ji:, al ie oict een JeuDije van 
Ijd «iil, T nrmn. Sprei, S, SG. üe 
ta Oadc iimc lSe.-<jen( of Vronntju, die by 
W WiTi3cii ^cslimeiiCeeri, iI»Hdv. e. AmiI. 
a^BlnTde Bul, bild. I, J79. '( Taudlixis 
», S(T. l)>t fQ dl» bJDaGD kurleii t^jd irel 
kaorri^e tws loadfl eIjd, nvt. EiJccnk S, 
onda belt, ■tasihs 2, 7S. ^q Wi vau 
, 140. Ecu der bektjo, die 0[v het buijt 
■land aM een E«a,rt iiiij^eikis(>jc bij de 
ET«, f^. 0. 203. Beae lUikoüile be* vau ' 
t uitwijk tn too booMQ urd, dit «nc., 
I. SW. 

tkwgunjeljijlc bekend, is bel bri}e aan Afturt , 
■ t iaUnh» Tnmw, ia I57ó U tlie ttreek 2«- 
van wie «erd. gex^d dit .ly '26 jareo. laiiic 
Ncfa druiik: dour d« Room tcih-Ci tb olie keu 
lU liet trcfk Ito den boo/e bcatbutitid (ii« 
8, S&& en de daar aaa^haaliie ichryfefi, 
nrtir. Dmirtd, I13«1[ vlgi;. ea tad «If!!!.; 

Jli«a«t IIÜmtÊ . ^woonlfjk wuTill ig u^eaiMind 
iMyf») II Ziju Wijf kui ik aer^Di beier 
>, ^U b; b«t Uaj^l^ig Beq'en vaa Meun , 
MMiaaur B, 6. 

■I* St^'nittii 9t tmdt-btrjn/iuu (.Myae 
Ui daa liarc^ der Sbd AnlalerdAni bebbcn 
■I anBi Wtca-tluji, en Oad* Sr*jgmt-H>iy* 
t wi B M der Genforocerde Kerk hier Ier 
hcUr I nibtlitaati* vto 4eKNêG«l*llu;*od. 
't ea •cr|;uat"' tmz.. Bande. p. Jm*l. SWl 6), 
ffHvd, TulcMii K&ODiL (Oitd-ffoii. Huii- 
wntnr *ea «aam toot deo Igii dtr kcum- 
«■■nd i* ondet* vroBWEn druk ia de veer 

(II), ba*., m». en iDw. A.m' irofdl, 
■mail orerMMkagw m d e vormen ïn — Jire 

Oatd. In iïal art. Gosd (!) t^a fe«da 

(ïo-acM •■ natc aiUnikkii^c* ofigeooaicu 

f voortual; Uw nl^to aoc Badów.ïnoa- 

Ikl WMri« Itti atal Bhed iL HA «ïjl«lflH 

fa Of U nOm. — s) Tirtiaif ael i|«*liU- 
4hl II Hfl wm «id dar WUa •OaoM tw 
rlvUadN iipr. Mmm HwMlitiM nt 4a 
ffn. — Mr* Maaiv..., b^... m 
' m «Mini «^ «M la iUIm . A a(a;4a 
19 vma 4i ««^ !■*■■■* *■■• ■»«>». 
mé. 1. U. EM 4> fcaila HwiAw 4>rfha- 
te ij*. £«!• i. 2*1 Dat BadaB, 4ia bM 
uacB. ia bito nknaan k kM 

. Imt. 8. «OL Mia nis U HN 

aLTKiii ] . 3T7 

ImS fAmkx, ila A Wt VI 

laakfcril MM «eif ta taia «* DL T. klL 

U . . . M«dl aw W » ^ hwla 

1. n. 1 li... ben dMt plooven dat hjr na aan tnifi i« truU ils 
beate. roiHTKH*, Uatt SI6. Ik b«a iii 8|iaftnwb 
Unbaul ^TD-iIj^rbTJinhr . eii h«ta er Waalioh en S[iaaiuob 
Mïlecril, iD'i l|i;<)e<l ali de bute, bobh -Tnu». H, iHHt. 
Un levcEitlitiiiKQ iLuiuht «erTlohtlo . . . ftl het Werk 
reuer vnjuir en jilaale legeo. d-e beite op, Tarar..' 
■Ttjua, Jr« f/. *, IflO. 

o) Suma, iosoDdirflicEd by wonrdeD die menabetrek- 
king aandaiden tuiaehen twee pnri'mB'i , liMft j/(/ 
geene ladiere boteakeu» diu li'/, waani, || Mfjn 
Lieve b»te maa ia iwiur lirk (iri/f tirmr tmniiF), 
Bette vrivQd. Ik muet «n .ïiemt van ti vn^iin. — 
Uie bMtË Vrouw «udieat □iel, dat ik baar !• kwal! 
Ltre. 4, 34. 

— BlJ het eanipreken "prdt acmi bet *a«. we|i> 
^ElMftn. n Ik lirjup. dal fj nol ijt, n^iie DeiW? 
L»tB. K, 293. „Beate", Kcide .. de uiiilaaiide miM' 
der IqI baar Uiav, ...,ik pioel u met hiu ilroeiiji» 
tüding outvAu^eo". UBKB, TtBtg ü/miiint 1&. 

^|i Zeer gotij , leor braaf. x«cr eerlgk eiii. || iliimiur 
ia maar wal driftig; nmduri !■ hj een beft, »fn k'u- 
tci>k Mui. LnfB, b, iTb. üe*\o bruve meaafibeu. 
■naar so a\in folmaakt ala tlcndrik , 7 , 'SS. Ii|f (wu) 
aea beat«, eerlijke, trui"! joap^en, njcata. (.'. O. 19. 

«) ZctT welvarende van );e>aodkeiil. || VcrlcJcu 
jtiar ira* h^ Irlkcni. oagettdA , maar on I* hlJ w'Mt 
beit. — MüdIuüjt! BW dieüaar. boa *a«r jr? — llaL 
il Diel te but. mijtibcer' ranAK. PfN. f 10,7'. 
't Ergate ij . . ., dat ifj lelie ouk niet k beil f«it 
lieiQDdbud ij, f. Zte. b, 132, 

2) VaD lakca | lic dt «ortcliilUiide toepiiMiiRin 
van OoM ia DL V, kol. ÏOB rlgg., an var^. Ml 
onderitaande). 

«I In 't alg«mecR. || (Jeh I 't ii oirfthebfjudn (d.i. 
oij/ffrotaod ) beil, ;j hebt uu icn vr; leirn . hhkIiijéO. 
Rodtir. li. llisTiia heb ik beii en «urir.intigit ne- 
óordecld, den Brier .. diMr uwc liii>ph;ak'jmvl ta 
beturgeu. I^rv. &, UK?. Alk Gciiudbedeu, waar lu 
elk God dicat naar tja beit intieo, A, SO Wa« bal 
dao oict otaur belt. dat ik aniiti»* 8, 244, Pap* 
u«|-Jee1dc btttt, dat ik bali ui«r houfd . . naar IIWB- 
biir^ lou TïTtrekkcD, LO«uit, BromtA. S, AiX. 

— Btml! al* dlipi*riie nitdrnkktn^^ KelQkitBaadc 
met: awat g^ diar iF|;t. ia ^i-, ii i;üed". hetiD Ier 
auidaiding dat nca «an een ■■^n'^ mI laUoea, 
brtaQ om iet* Uk te ^tcd -Mru.! iwaa aant niaiwa 
lapvwierptBf laat «uIkcu. || .Will ft; dat boek vm» 
■4 botirgn?" .Beil. ik mI bet dailel|;k ijieii" — 
,Ult beeft m^ iwatr lidtitid^d". ,Beit, naar dat ia 
gece reden an hel e^o broader la>tt|E U makea." 

— t>T ffrtli 4f btH* (wa»r»""r «"« eokele mul 
J4 *tttlf iaU)-- Üe UI. V, kat aOT || Uia lal fi, 
bi de eeriU frUfemhéi de beat-, Kraa^oUia iM 

I hab breken. w>«njina, #n«44. 4. 4t6. Z| 4wd... 

I tDMira . . . naar hsti nan of ia des awMm «i«tal 
den bealwa Ioopei>. K &•. I, »l. W^ (iAm) « 
nicu ia . . . dwi d> «niKxadlfin, 4a aante Wite «K- 
driikki&f inMT »aJe dia 0«4... larf fcnrfl, nm, 
i-MJW <0. Da «arala 4. b*«Ce li w i l H^g M*« ■! 
IcMMM u4n«ealM44an.nan, Aaaw^fraiMalM. 
— ir«4 iMf/i da ea40 Cj. 

4| Vm atufc*: na anaa mm (Mdf «f vu 4« 
rftewMe ««lüait. H la* Iw* haite aapaviynattaa, 
Uim. M. UJ. WO > iM Um» Wvf . . . 'I «>ler 
la kfar aM «» hart. XI «r«. I. M». aMdai f !«»■ BMc mwvM («nw 
(aanriM nan ffééiém itMmm). n/f«» 3M. 

im/d ld t^u té/0ti ala Hmrw m 2095 BEST (II). BEST (II). e\ VxD. klseiteieu: dia welke mea drsBgt liij Ae 
TCMirntiAmile KBle^nbeüeti , nïondagtrbB". || ll^ heeft 
L^uv üeitc jts gcMcheurd. — Maar gy , jiitFrixiw ll'cleita , 
|fj^ betit uwe bcite kleederea uiet aaa ! Gfj icbtjat 
niet blOdel cdhbcibmci i, \i.\ b. 

d] Vbu llydperkeu: guDuligtt. |) Hg hMfC igu bttÉ' 
ten t^d geliail. -■■ Ik b«a . . . nog eeo Vrauw '\a het 
b«at vin u}u t;d. j^itff. 1, 11. ^hwn ia het beii 
viD den zumer begon echtor focda de biiodiJI Ie nadcloB. 
i.oosjKS, Lijmt. 4, lÜG. 

b] Hl|w. 

I) 't6o dat het noord de betrckcDii boboadt raa 
aeu luperliitiefj Uitu* bIiIJi) ^b^ ^«W, bclwhe vour 
»erl. ileelw, 

s] All bijw. fia wiJie ïu de mee«l algiiu««ne too- 
puiiu^. |.| 11(1 icbrüft bet lb««t. t>e bmt j-ekoteD qit- 
dTakbiii(i;eD, U« best roorzi^DE beun. — \y\t de pip 
Bcifi ceteu utoct, koiikt co kiield se besl, DE LA cou«T, 
rf'ir/p, 36, üe iiMt ïeréeuijfde b'amiliea, LofP.S. J74. 
üan im&akC het eit«a hesi; dan lun ik Troiyk ipriii- 

geU, T. ALFIIEH I, 4^^. 

j) Hvt geinii.k1[e)pit, O'p de geicliikUle «iJKe, || 
S^ brallen lange h» meer. tfaer of ick twAt ver- 
■ckujl':* TOiTDEL 3, 8Tt. Üaar ecu jdoi- tïg sclvcn 
suekl wind men lig bett en itaat iii«in«n<| TerJuDJ-rq, 
UK LA COUKt , tFeie. üli. Hoete mj hest in de ong-e- 
uade raa den Marquie» ... helpen boudcu , hkin^uis, 
yerm. Avant. I . iZ'i. liet S^it kau mea cïdi euu 
bl^icud caiiicrvatief re);eerio)i:i«leliEl denken ïd landeu 
lil ËugBLend , naar ftn., nvia., S/ud. l, S21. 

e) Tatr uadaiding d«t men op <I.b gei(!bikti.te n\jze 
handelT door te doen w^t bet iia:gierba.Dd te kennen 
fteeft; in Noord-Hedeiland thao* vemiiderd. || Beat gnn 
lek llcillind ïKde, Tun^PiL. 2, 6b&. 'Wair «telt ineu 
dao, die Kouïn gemoorde ra beat!'' oUiiaaN, Toneelp. 
i'Ai, Zo Teel werks . . ., dat ^y niel wseteu xull, 
wHAr mede ^y beil snit brgCnniD, Laev. i, S4ü. 
Hy enig dtia beit een druppeltje aemcD, 'fk.cer..-STi.iMe, 
Arm l'L 2. IV». 

— Krue flokeJe mul be«ri bêti Ana de butsekeuiis 
vfta l«'/fr. II Sic nF ga ia(j okl bul uw beul dao Tndcr 
aovaX, MtMeA-wortli-osi , 'm 7\;dfeir, 11 , Ï8. 

i) A\i byir, vb.u (ifAAd: bet ireett, || DAt.,,,ai*e 
Mama uit sHe Vrouwen bel beil gï3ehikt zy, om 
hem t« vrrietereii, Iffv. I. +9, 

ï) ZA6 dtt hel wflorJ nicI meer eene cigeDljjle 
iuperlalive bc^teekeuii hee^t. Zeer wel, leef j^oed, || 
Ik ug beal wit hj;) bedoelde. — tllj kan 't beil 
mlaaea eo je zondl hem nog atfroDtccren toe. K. Zep. 
I, ai7. 't la beat mogelijk, dat ai] in dat hnii alleen 
tiê ngoede keasii' gtlugeeid hfeft, 4. 11^7. Ue mao 
io igu drift wiat niet beat iVaC h^ Aei , Sckoolm. 45. 
De loan lei , ze ( l, <r. ritere aaTdapp«leti f knodln 
beat twee }ur duren, wiat me, Uultatuli ft, 14. 

C' ) Znwt — Bett warilt leldtandig gebruikt, 
maar ia oiet allijdl in JeieKtte male «t| gca inw, te 
be>«liaairen. 

I> Hft ietft, da^noe rao oene aekern aoort, wal 
boTVD allea nal V'vrder daartae beboort, te verkÏNea 
i». II Wat bier nog v»o die bibliotheek over ia, be- 
tnlccut aict Teel: het beet» ji verkijcht. I^et beale 
( vao aÜei wat meLi in dit geval kan >doeD) {■ bet buil 
te rerknapeo. — liet beate wet de wereld geert, 
buiiib«l^;k gelulc, vtinr.H», Hiti. Siud. 3. 26V. Men 
moekC het beate bopeD , ca 'dit de leaicn der ondeir- 
«inding ,. niet gelieel tdot hem «andeii verloren z^a , 
K. Z«- e. 92, 

— Met betrokkibic tot Lemiinln ^eioadheid. || Ik 
WMaeh u het bcilif {ooi f/iipfUcA - het bette!] met 
uwe verkiKiiilbeïd. 

— Te» ifilt. bij WW. die «*ne haadeling of wer- 
king iii «rkere rtrhtliig aaadiiiiien. || llr laagdurighfit juiiai^n. ji nei 
en ring aan elkl 
LINQ, ;Vö/, ïlj 

iiid'NEderland, I en ongaatadigbeit Jei wikielbaren <yt< l^i 
zBwkea Ua bcile, vokpel 5. 979, Hat j 
ijsselyeke iiuike on sicu wu, bi^ kbI 'i) 
besten geluckle, 0-L r. If.-I. l'oyf. S.f 
ten boitED U raideu «u te Iruuain, Lett. i^ 
eult leker il bet oaTülktmiuM «ui nis i 
gtinatüg ten beate Bchïkkea, 3, 324. ' 

— Tet f'vr^ kuHit ouk vuur ai* Kl>erb| 
linjt ïin ^rAAd: ju de brtbgtte OLite, ia <fet| 
gfaad, II Mur[>heui cojilerfeit tvulcx S^ioinNBii 
feprake, kleederb, alit (en beatea alaepl (J { 
in vaiieH »laap lig/i, Db CAaTabatx, -Btd-l 

2j Jfmandj ieëf of ismandt ht*tt, 
a) Ue gcmsti^itfl (oGitand nurin ieosiad^ 
kerkeereu, |) .\U de «mi ia \a bet weitcu, 
IgifMWd» u[i hua Veste {tptttlctaij.ft]. 

— Ofi iijit bil! {vtae^KT ook betU) [f 
■l« BÜKi-rfaialD uildrak king : in bet guiufi 
(ïerg. 111. V, Vd, 310). II Op m bwta ' 
üje vrouwe tnz., uil ge» ituk eau IBÜb, bf | 
ifedrrd- ft Moéufr. U7. Uid ia bet. up 
iiwh, Een emmer in de mt gtffitta, dVMi 
I, 78. Uwse 170 sp i;a beat maar B«iler|j 
*. t-rr*.». Sptcl. :2, l£2. Omdat by ii>::b < 
iJat 't op ïyu JjMl wHierpukjen «irtii, K Si 
Op z^D be^t bren^eo w|i halfwerk lat tfêai 
BILETS, Ot:e Buurt 2i6. ^ 

— In Zrtïd'Nedfrlmd WEinit of ii/n iai { 
ook gebraikt luor: 'ip xjjn auuilai^h. J| Met 
op haar best; liJ dro^ eenen 
h.irar reohter bind, r. lovkli 

-^ jVflitr my» ieif , in Zuid. 
beete iceleu. || Hij wnoqt, naar lafin btal 
hoek v»a die Etrut, dk bo 114. ,1 

^) Ue Krootite iuapaautng waartoe ieioaiii 
ia, t. w, 10! I 

— &Jn beit (of bttte} (ook ji/h m/l 
of al lijH teil) doen, hetilj g«vol«l 4 
QnWp, wQi met i»r te of dwr de Sc^ 
AifTtae, datrtot, beiilj ibaoluat. || De jH{ 
flink £^u bi'at [t. w., om ie leert» ) Uie i 
trer i^a betl ( t. vr, om dm kott te *ff^ 
Van gheljekeo dede h; i;b uytenU betre. M 
Or,i/. ii. Amb. v. Aerfsh. Stattfi. 4S. MtdM 
. . . Imer beite duou urn eeneu midel wwh N 

B. B. V. NleCVKLT, /■/rn', 35a* \,kamil.\ Ut 

de Medina die dede zfju bci.tv ui» «u gvd 
ciiaekeD., nis pottme, fin^A. Aè. Su itat d4 
. e^u bette iToel om Gudf de* mEUicbeit, 
saarahejt t« onderwerpen, coounHbitT 1. ï^ 
a; hier beste dede, tohdki. 3, 406. Uil 
Uiieh >lage!ickt daer tue baer niewe brit {■ 
Ujtt oj'hUmv), «uroKH» 1, 342. Julreil 
deed baar aiterate beit om bem met lardi^ 
Ce verfrolfUkea, kist, EtienA.i, IIS. G^ 
nw' preeltBluËl, . . . eu ik üp bet Ameterdall 
neel mijn be«t, ioosjesj Btt^kh. 4, i9^.\ 
dat ik al(|jd Tol (oegDveadhïid bea voor 
Itedeo. die buQ best doBO, bgkoha.vs, Sté 

— Zy:» bett (<vf bei!a\^ t,\.» adverblilei 
uit alle mnobt, zoo good men luaar Icae. |I t| 
hu uu it|iL («it om .Miiioe baat iVDtgaen, 
6,d. S, 136 Vliet hunoti, iliedl u beat, 
{zie ook 2,. 79). Dl" slieren ia dea jilu 
oeo, on uw beate Hen bügende ilmji veliC 
heeDgeJaq^hl , VoiiDac S, 193 (lïe ouk Sj 
^an eo,c.|, 'k Heb er ook mQu beet 

volop). T. ZBOOBLItil 8, Sy, 

— Gewoner ia af jyn bstl. \\ '^t tfjl . 
m^n beil itel u(i der l9<]|!, Covtki 6ÏQ. 
beat bjr jou vruuw, bbbdbiio 1. 170. Kj j 
■yu beat dcu itcileu top i!e> huugen '' ' BEST (II). BEST (U). 2098 , SM (ste ook 2. UI: al koer hfit-, 8, 
V ifni uu.) X.Mp k1 Je lietl, «lie^ ua >ile 

, MHBEiliN, Echlich. -LS. 2e ^uoyJeo &L'eT 
itecDiu nier uiii |;it. lanciicndijk 2, B) . 
>1 ijjii bot iiMr UnilcD ïn 't vdd, roitli£. 

ISA, 11^ DiBaktn .»ohornca al i^oiwat^Hü 

ile tntieu tindt mea niUrnlE kinden mclccD 

U Sc f{tngeri . . , van ilsl uo^cnlilik af aaa , 

■t un bel •lie);«ii caagem, rniKx, Ym. W . 

Vmm\\ ... ilttttctdE (blij) by i^a beat, 

'jr . , . Ziel . . , Z^n .'\|i]i«L|ir«iiiK nit il lija 

t luoiwi. muu. 1 . 312. 

mA Acwf (or httW) kr^^t ook de bttw- 

j tenaoili büluig, iSa.I|;iiPB val g-oed «oor 

ïi «oord beeft dan i{JuebcteekeiiitalB (o[ki- 

uuer. II Gy cu tuU hftrM vrede, Fode 

nicl lon-knn , ü«i/, Ü3 , fi. Dom iet... 

«mc^b ilat dit hu:r ticst bdu »üa, twsUat 

iO kilea, EicnrT. Odcf. &, SDI. Z; Hgb 

(jonglin^a beilr. vi»db[. 10, 291, Wjund 

&Kn wpR . . . llcl bwt des Kt)aÏDpB, «v i)« 

'l UqiI [e tiMn«u? AsaKLFJN, £^M. en H, 

ffren )(iar elknudcra bsit, hild. 8., 151. 

MMMMJi k/C« i^n, laothetA: lol I^D dicDIt 
Tottre rummaoüemeut, T'uveo, bcite, 
r«T, Mtpn. Ifti. ^ Neïfl, ^hebreci ü yetf 
•u btalcn, EUkerr. vi. »34 <()eouk2S0). 

ffitAifdf M (of mtirl i^üiiinirfj *"'; lu 
%, lot i^n vtcliIjD. Il Jck iil, lieiL i«D 
Kickeo du verbi>ijti der Tuorqaderc», jÏi^'j/ 
3odt wii vni ^"iï^dyk Tfriiuur«D, indieo 
oftuo wilU, immtr» t'onica bettsD. cats 
.d:ien, l'uwcn bet (cd , taert wel, «ii ffutt 
■I. ff'-rf. 2, 218, Hoe .. . ddtgeue. t^bIop, 
srdriit IkcrökkcQt, )>U da iiiik»icBt blljjkt 
It ^fiWttMX U tfjci, JT, iiiif- &, »I1I. l>cl^d 
n DU ^komea. um iat ilank1)«dd«o teo 
1 bwte by de bur^cr^ lögÉDg tercTtchaffeD , 
, Srrimt. ]. U7- Dat ill» Hat ir geschiaiidr 

bt*l wu, IT. ^tf^. 2. S^S?. Hou j« [Daar 
;, je moet mur rrkeaCu tU &M btl loar 

bt«t ü, «CBMi. BUMIKQ, Mar.-SrAf/t.SQ. 
• umtnii Itn biitt (of in T &esU) ipTe&m , 
IDJC apn-keii, h«ui ïiioni|jrckeii, verdedigea, || 
Mkcs SprvKki wat *oot tn'in 't b««.t. /. Al 
Ha «u. tHIKfc. £'D<ni Baa/lt. 35. He 
wrrf) i[ew«tdt!yk aaageialleD, en dio ten 
;. in "t bw!l*l rtn Jeu oploop, dood|[eilaa- 
W!c . t'fji. Hul. -i. 6. Zonder dal nen jie- 
1, dal «CB tKi-mbattin; idcdmIi een. wourd 
■riM tifivu tfQ buten «preeokt, Bfank. 
tilt waaderuliaoiie juuiivroaw sprak Un 
r nQ, KOUSHI.ACU , (?urfruji 7*>. fjta vioot- 
mègl» ■[irckvii (g/^ dcwo) tuof it^masi), 

P^Buk wei ifotsHti: tic boven ) m fo/ 
wt: b vour hem be^cbikbaBr, ü tot tijo 

Ktt'iK in ?.'uid-Nnti:rljknd. || T»eüt iu de 
■ LV.n iufiBDgh i* jfCKUut, d« «andcliügb 
nriOKHS ], %nS. ÜCCD Dat CD «aa ten 
UT pjjD, iiuuri. <7frf. I, bü. Vt-i'er, 
■n <iil l^ndi'i'ltip , uu itiet ten bcile wsi, 
n, iHi|i»l;k ma&jrhertler , ntmrt , Ji. H . ö(^. 
Igèke krodu den klimiuori in t<D hMtgn. 
^^jft. K'beu tol iiKcu buten by dae^ en 
^^UAVTm . Sn^ffp. üittgi^ 2i. A\e aatu 
^^■n, dna il'cf in jouKlui meè niet ^reul 
^|r "'■>*. Sfif rt, 4, 3. Van «vond lal 
^BwiMOi boor, H aobielea nog, er it 

!•■ hMU, LOTEttNQ, lifait. ii. — Tim ifiti Mten , in Iweeórlm DpiqCtinjf. 

1', leU tnt ïljne eijiiio bnichikkiu^ bübbeu ; IbuDi 
vFmudcrd. f) lln tcihuiiOBte C^rrtimiicu tno itoniKn lt>l 
baren b»tcu bebbeD. H4JEM X , .ffvi^ic :!, IV (bl. Ifvji: 
«14 nnk 2S6 1). Die buylena lanti niel hEnft Ibu. 
betten eni. (d, i. </w »• lUit vrrmndt frrit gefd iij 
sieA kssft\. ciiTs 1, 555<f, 

2'^. Voor iemand andera buehikbur bebbeo ; in 
><uurd- Neder laiid brpuldcligk ïcts, dat ajiofitrin^t koit. || 
iliK vele tarnen .,, beelt i^ oUt ^^larut ten b«Bte, 
aax elk leed vaa hiren liEveliu^ aF te wctcd, T. D. FlLH , 
Kfd. 1, !28, ,WbI hebt iti) Iru beste P" lachle hj).— 
,Ni«t veel", xei de ju^rdanr. ... ,maAr de rierkQ 
■IraakeD ifju in iriiju bereik", LfiVKLINO, Sofikie 7^-. 

— 7'r-it Am/* g'vrt, in iKBeêrlei opvattjug. 

1'. Ut* geT.fQ Uit ieraBadi ont, ^etieC, f^eniwgcii. 
ilicbling;; ia de juu^ere taal uiel lelden irouiaCb . 
BlthbOA ia Nuord-NtnlerUud. || Toeu de violUt tv» 
tem^ieroepeD , ^ti hij uog een lolo Un beite. — 
Iridieu wy ooi. goed, aan icdrr, die bel <]U8 nfvor- 
ilGrde, ten beite eaTeii., >. hkuert, Lftf. O, lOb, 
Hy louDd« zicb . .. ilcedi eveti balpTurdt^ «l gaf 
kun gaarne zyn t^d en i||dc kettnig ten bfete, 
VCKOEMS, Bü/. S/ud. 2, !T1. Zoo gul , . . werd alle» 
len beate i^e*fia .... dat wfj ket ana in wk mur 
. .lieten RelgevaLleD , ïHKkPBLEI. 10. 77. Ik fa.f 
■ten hocreD een paar katneri van bet onbewonod huil. 
Un bi-alc, .Bosn.-TouaB. i, fiflüd. Mr. Crotuma. die 
...len ilutte eene 1fni<chie Dnlbue^eiuing Tsa beale 
^(t over de meerderheid vau iea landbu'UKr tnt.. 
allT3, Sfud, 1, 480. 

S". leCa (,aan een vQand) overgeren, pr^tjtHVEU; 
tbani «crouderd. || Sun üuci de recfaCer» . . . Kem 
gaven 's krlj|[hiViiUs ^im, tn hevi^bejid ttn teuten, 
TO.iDEL 2, 481. 'iao gaf men ... bet eer«tpeH'OTpcn 
lau En J'ackejvrucbt teu beften bod de vIied, 4, 5'S&. 
{Zi}) ]ifi'ea 't velt den vjandco ton be«te, 8, 61A. 
|)e 1 niv 'imderen ,.. nnmen i\n vlocht nae hel ^e- 
li«rchlc, harr Vlerle . . . eniie Bor»lwwriü|[e len besten 
gcïclidr , Seifin e. yuarlii. II, öa. 

— Vaodaaj; iets betalen. || M^n ngf die gaf noch 
al 't H«I>cb 'en btftea. hüctkkmah. Liakff Kharfjf 
13. [k kan oieer dniaenden t^o buCC g«ï«a d«D hij 
franks. HKUSUaMN, Staai 117- 

— - Ten ö(i/& kouden, duiiim., nemen, in twerërleï 
"pvattln^, eienali tengosde hoadev { UI. V, kal. ïS-S). 
Ttianï verouderd. 

I", leiïianii ïetj ia dicDt voordeel aaurpkeue<D , bet 
be.iordeeleo in een voor hem |(UDstigen lio. || Dan 
«il iek gebeden bebben d«n teereo L«ier . .. datie 
dit «illen gneddvek du^dc:!! eb mjf ten beaten huudeu . 
visscnsK, SiHiep llOa. 

[pk wilde wvl brnüdür d>1 de woorden die 1ck liiL/dni 
TfkIiciii u iprokEu ea1< gliy idt 'bo belten dujileik, 
QL'lueh een broedflr hoort te *<isn lil" «mieii ret>n 
BOOri, ütd. a, 978. 

2", la iwakkcTB opvatting: iemand iete niet kwal^k 
neiDGii. It Neemt mj anteki teu bcst«ii , «aerdc vrieiil, 
cars 2, 88 £. HoaCri me ten best«u JvSnm. hou 
■ekje wal laoi: miHe praet, hooft, Gtd. 9, 334. 
Hoc raech uot^art ly {1, w. rf^ gevofliykg'd) tot 
twaklieiil; en, neem het mjr ten beaten. w«t la eca 
MitDich, dic lot iwakheid wordt u||>KeloDt? L'^i. E, 
3&fl. Ik huijp niBBT, dat iimieel WtUavea alt Suse , 
nlllDeer e^ het vernemen, iny het len keite lullen 
hdDden, coosjes, Sront-L 2, Ui. 

— Jtanm. Bij bilb. iLutlilf. 17) kdrat Tnjof 
(/MdHil/ l'pit bfiff ioiide», beu-I voor den (cek huudeu; 
dit ia «D gBrraaniaine (hd. tw» ietfer Aüie^)- 

iri. Bft/ (T), iwi'itf liie die wnordeul; tetterd, 
bier rn daar in de volkita.al , b. *. iu Noord- Holland, 
voor datgnnevat bwliniijnciaiTrt Ja(«Jcikuiil(iliedDp- 2099 BEST (II). BESTA. urwlt-u gum 1.1 koopea, 't ijjn &fffgrt"; ''V^f,- G'OSIPKP]; 
Ix-slhtid (,l»aaruit de VïUiaheid ta beifhiid tiu htt 
■IciTHch Ie beu(ij-Jtclcii'\ Behkkei, N. U. 6, 0^!!), 

Koppel. Met ittt aU ban. JfFilfkamer , -maai ^ 
-naedtr i-mair). -vader (oddr)-, beit^efd, -saf (zi« 
üin Wuortlea |; batl^mnuch , ïu W-Est-VlasndcTeD hier 
en ilur vtjor: icdnaod die ,op i|]ii be).t4", op i(|u I 
suiidi^Bcli jeltlecd in [Lo^uela S, i}. 

— Mei iftl als h(jif. ïiju wa ainlal v«rbindiD|(Qit 
in ^ebriiilc ea «ordeu «r digel^ka gavuriuil ; hellneede 
lid il dan ascctt icn vcrl d«el*r. Zoo b.r. ietfgfgaaid, 
■gegoid {b.T. y. Errea, ^>irc/. S, 2B eo 12, J09^, 
-ijHshtesen, -gevurmd, -ieiurritui^d , -Èfjtiiid, -voor- 
nfa ËQ dt/fft' ( lic bij b«t twccdo Lid ] . Ëtne eolitle 
niaal heifi men icIiIbt dergelylie noardt-u ten ouredile 
hdh; wetr den uitjinag «hd d«D iiiperlilicr |tevci«|td, 
b. V. tMttgeeormdi! (v. effeh , 5pB^/. 8, Bil). Met 
eea Icfsann. idolir. ia gevarmd bttlwillaid (bild., 
Br, 8, SS] Alle dei^elijke noordea zija te betcIxiD- 
ii«a kla iinpeTlatieven van koppeliii^cu met ^oed. 

— KuoircI bnnr. ali bijw. jcunnfn e^u alUririf , 
opperbett ( tEe die wouFdeii); Dog eeni^Q i,a4i;re mei 
ieil >U iwe«lfi lid fiiidt men op^evtu UI. V, 
kol. SïSS. 

itiiai«Ritr Sn<ml (in de nitdrulckiaK o*" ^mvil), 
fscuehbnf (lic di« woordfin). — lo Zoid -Nederland 
wuflt nabeit K'tiriitkt vour op ra>i na de betit ( glGr 
)» eeii [«eede f.irij( *Oür ileii naènfen ïrbrljvtr"). 

TtRRT A AK (I), taw. aai.. hc[ mr. uïct iü 
jlflbruik; Tcrkl. bfilaanijé , mv. -jt'. Uo uabcp. n^i 
Sfttaan, alt idw. ^«bcii^d. 

A) fiM^üdH (II) iu iv bet. I). 

1 ) De daad Tan ieta it oDderaemcn, te licpnwiteD, 
h jraaD d<reni ia diea nu tbaoi veriraderd. || Al wat 
|ih]r tt haaden trect met cloeckeu b«i(aac li UU 
«rnfcM mijiieo nojieu^ v, qhiitbilk, Ovid. Sendt&r., 
fol SOff. Alii icJc 't 'iv«rlt|(h eiia lacb ick om 't 
beilacn I t. v, dnl men èapmeft de :eg ts htvaren ) . 
T0HUK1. S, ITi. 'l Waer vrn eult twitavu fapt c)u>«d 
inrt i{tiacd ts nrclcen. tiuiasMi I. ;J84. Tut iFelk 
bctlatii \1. w. èïel KhrijseK tmer bivgrafihie) ik |rc- 
drereu Kas t^a deole door deq pUcbt, diea ik Jen 
OTcrlfidltneD Khuldi;ib icai. v. HcroasTBaTKN . Ltn.s, 

AnlOKidtt I. 

3 ) Üe draad vau i^ti haehHtikl te onderginneD , 
vaifcitiik; thans noji «cl in jscbrnik, maar niet in 
de taal san brt dagelykicb leren. |J Ie ae^ge dat ia 
dit t>Mtt . . . iJe OriecÏBD bealolen ijjn mat ttoalco 
hfl»l*ne. V, aniETit:!.!. Tn'p, Am., ful. 2Ji u, T'^okk 
ea nock vee] TcrlnopoD , . . . Uuur v Iit^rturckir^b rooar- 
•tidii^b butacD, BDUwabsi. Mtlmiu i'la^Alf £7. 
't Bracf bfiFtaeo van . . Dta allcntuiitilfu aleJÊitinDeT 
{ FTtdmi Btndrik] , ïundbi. ï, 14. GaiittcbUriBlcu- 
ryk . . . Ira^ u af (e manen Vai.i uw verwoed be^taea , 
01 DKCRBa i. 278, Gi) wïaakl tulka oict in aat 
all Eiu Ie iloul bealain, ns ljHthoi, Üicil/i'. KT, II. 
Zis d«ar buu gruwEaam Jud rn ruekluo* itoot bc- 
ttunf hiijD. 3, 33H. Dcinal pij terHiH vuur lotv groot 
bwtaaaP iiaapaiNa. Hmnn 8, 3:117. 

B) St4fa>m (II) iu de bel. tl, B). 

1) Htt in mttta ajjn. 

a) AfatulaaL || Ii bet beilaan ran God . . . lo ^»> 
^Bj(1jk t« betMpai. dan t%r., l^ev. 3. S4 Het 
beat.aan van tusa WecicD, dal in lirb icU* de rtden 
«aii irn bMtaan beral . S, 184- Ue anbfvielde diufiBU 
ieir«. . . . le'veriu eea duidelf k bett^i op . . . van hel 
bcatiBii nncr ... Godbcïd, Aanh. op Lrte. IQS. 
Waaocrr x^ne rvtliiCte rerbeeldiu^ bem din(;en ali 
ireieutfjk d( redelgk roorichildert , di« erhter g^o 
WtuD bebbfü, V, r. PAhU, Leerv. U, 229. l)ciëUd« 
ourttak . . hetft EiEt be*t«H ook aau de anrlere 
apttalleu j^eiren, BiKu. t. l. bbiki, ^fvd.i,^ï. — Id toepattiai; «p ttvtcn , SlHtKllB^, 

liogeo CQ dcr^. || Vu laat«t« HaKtaair Tl 
l«i>da bcetaap, aiL» 14, 'iV). ll«t goid h« 
dïj Rf[)!]biie1l[ all. Ze^ «Q HludQliIDaft.fn 
i/üf. Üslielt. ü, Aan h«t arme vadcrittd' 
uitilwd bntaia ... te trbeukca , VEBaina, ^ 
3, i*A. Dat de baedc) eeoe «erile *Mr«^ 
butaan «oor Kederlaad moetiQD, timuim 
2, T. Vcior iiur (t. i>. i^^ AandtlmaaluM 
h«'t Dieuwe tiydjicik rnu bviuan, dot s§ N 
^ut, aeker een nieuw ïcven moeien woric^j 
Dat Kenoutgchap vierl bcdeLi ajia handeFdjnf^ 

— En CotpaaBing op een enkelen pcneaal 
bfltaim nafccnoF^ aiit vao den meer ri^talf 
Itven. \\ Hy jtund ... op, icet het va^tc « 
'u und te mak'BD aan a'o ooiraardi^ 'MM 
hij tc'itdf leifmoitrd pUffeii) . Ulibfi.TULI 9 

il) Het in ««md cIjd op eene bnpaali 
aBDfEednid door ««a bnw. || Eeu menaekin 
bImbö. — Ziel 60 lichaain bcidea tmaken i 
eo verboog IkbIbbo, knkfpelh. T, Ifl Itl 
beitaau bwft ntel de den^d ^reea ^iSKoielia 
UIR, Waen d- Beu^d 100 Us b^EnxoorJ) 

raa hua itaAtkiindïg ievea, ... de ^lokkl 
ictiiea VBU boa miuitleTiee) 'beituo, 

1, all. Ik i.L)rk »ok oaar dal bn 

bet ^WDI1«, VOBH«KR, AalBI. [7B. 

e) Ter ^nduiding- van jcDianili 
nildrukkin^ islt (.nitt) in lya iwf om» Ml 
ti)D.d«r HtffaK {1[> ile ultjrnkhins «M Iti 
en d«Tg.); alleen jEcwealel^k. |i| Ooi aoM 
Ië iliK-D, dat bcb ik loa niet !□ me bcatua, 
aocBN D7. 

1^) Met eea eapbemiBnie e^ men ts U 
fraai btitaan htbbfn voor „groot gfM^ 
eene ^roote manli^kbe-id beblien. i 

t^ HtK lich onderhioDden door «ene kol 
ook die koBlKinoïng aelF rn wat e() apbrau 
iiihui IwBtiiatiije. — Wj leefden van mb i 
Maan, Lfnn. fi, 4. Een Tatirdocti^ betliau 
Omdat t^ door bet unt.ydïg Ktcrveo (an 1 
eebeel buiten bestaan wai, ldogikb, Avnl 
EtD ainbtcnBBT. die unverwaeht door den 4 
«.rji^^lccpi , en bet 'bestaan ran a^D pri 
't graf immt, viBBtaiNo, Eerinn. \, | 
bl^rt voi>r de meerdcrtieid «an aui «olk" 
worateLiog voor biet beitaan deieEfde, qn 
1,4. 

— Eén tnidd&l (of middelm) «on Anfs 
n londer nkiddelen van beilMO- — Keoi 
in ii)° 1"* dwong huia .... die kundigh 
btj had aaDgelocrd, niet lanf^ bIb een ót 
■ la reu middfl van bestaan te lumbwuil 

T. V. KHIKR, Sllld. 3, 5t0. I 

— £f (cijn) betlaen kehhtit, rivrffw, i 
Wjj wonen daar sinds laag tu hebben er t 
butaan. — In dei aDi>Jaakelyli beid gebn^ 
het lii^rrn:!!! Vao Dames eed ordentcivk 
belibeii , SuTij. G. Dajr woonde by . . . ea 
beataaa in illen «crkoop van sebeepabehoeflCBi 
nut. Slvd. fi, 2498. Liete hdpl du 
bcilaan kw(jl* K, Zrv. 'i , 316, 

^nx. II Die bandrl fe»! bem on a^i 
beataan. Uat sDhr^ïeu van «QQfBntCDBrti] 
geen ordenteldk bblaan. — De wddaadif 
Helder lal . . . wcL oen ceT];;rk bettaan ■ 
Man aan'aebaden , Lffe, S, 906- Dï TDOl 
. . . diHir tiiren Brbcid en rt^l ceu betlal 
kcbrpiicu, E'. ZtP 4, 310, Etn gmentei 
die . . . haar roarlain een on»f ha« kat^fc | 
kannen verscbaffen, &, SOt, BimiücUsa bcvttindifq gvhtcil ii^ itr^Bt,. uk bo 115. — 
Gy .... myn Jufferen. g;r die u »et bei>tiLy])cu , ... 
Un- iliier bcgaeu, beitaen nu, WEsnCHKibM. Ofi 
8Q, Ijii i;; WtJ Ufr pw). mj de^ waeLer-lcAui ht- 
«IMI, 14b, 

— ViQditr ia hint pudief: met i-cU bciet llja. || 
Z^U |)w>ri U w?l b«itaaD «*ufaa&r, ike bo IIQ. Dï« 
Aktr ü Itecttui vrni tIu, ^^f^^. 

— Bfi Oïcrdracbl nordt hel dtatw. érttaaii \aii 
geWMiCD g^brqïkt iu den riu ti,d; □ver7l(«Jig. |j Uit 
küüri) ca i« niet ^DO«g bntua, 'ten tlail □i«t diklit 
gcaueg, Lvgutla 7. ^4- 

Ë) «DS. 

1} StUD, ia TMtchillendo to«iiusiiigui ^ thasi ver- 
uudird. II Nyet op waerhejdt, mair op lughcu, bc- 
itaat niiiV uurdeel, cdounüekt 1, t$l J \Hu ht>tn*\ 

uit i^a a) te driu^ru , Be<lut iu niciDsnrH umgbt, 

voHuKt. 7, BI. Su Pnerdci), . . . diu iliier vour uw' 
KucU bHiMB, HtjroENE 2, S14, H<i« Itao 'IfeyliM) 
duit 'tiu ODieiitiflchi bssUat? tsBeLiJH, fTar/iuéSQ 

2} Stmudboudeu , beitkud i^n (tcgita iBli), ducir- 
Eum ifja; thaoa avn ïa cukulc ait4r<ikklB^«a tmi de 
vulb^laiiL II Gciu dftaiK talltm voor dyü uofnn MïI 
lnKr ïcrwiput gcuiott IteitneQ, mabnix. Pi. 6, &. 
ru^ienioat kil vqiii u i,eii)tc(ichte betiaen, üiw/. 1 1 , 3B. 
lek tittl ... dtl bot Kuüiockruelf'ti lüraélA in nwe 
haut beaUin tal, i Sam. Ü, 2[. S^ac gerechtig bt^t 
beeCuL iu Huwif^beyt , J's. lli, 3, Ue ^odllQUie 
ffardea uioftekEcrct, deiCae DLct meer «□ lyn: mier 
h«t baya dïr rtchtvwrdi^eo i«l bislaea. Sprewi, 12, 7- 
S lO QUist noch een ofte twee mcl u; 0|) dat ia dea 
oiudI van twee oRie drio jjïtujfjcu alle «rourt beila, 
JWni-M, 13, IS. Yvcrt, Uidï. .,- B*i,tnat (d, i, jei. 
wijii) in 't wal buloiieD aielpandi kracbl, bfijiciilel 
]b7. MiJD God, . . Geeft dal ick mag beatacD iu 
deien hardeo itoot, ciTa 1, 203 1. Dil' uam ick io 
benet, . . Maar O >ile« ract bcet^nt cu baida taterder 
kraObt^D, 3, b2b. IJcii Seodir aonder ttien ilDjtt 
oatlogb lang bulirnilL uourT, 9«i'. K t-^S. H^t 
Teel beilaeD (t. w. otiddfutmeKt iDagen) eau nauw 
bctloen , 2, SSA. I^at basrc Mxjeklcil iiiel rcr^luiid 
,,,, ïop de pai» beitüude, in bel dryi^en dr» ioop- 
tiBnd«lR, ceuifche vcirliinikriag Ie dircn , duufTi A' ^. 
10^2. VeroLitü Ier nccrcld üuck boUcn moet alle 
diniih Hj w«tti-n, by g«Mgh, vonpbi. 8, 1*4 Gfen 
«flhichX truf heoi . . . mier een . . , barneade boom , 
waer tr^eut g«eD pier lUerBhüiIea nocfate paDtser . . , 
beitaoa k'ïi'leD, 6, S^7. ten wecreEuHiit achaor kan 
uimmermcicr beiUaa, anbelijn, E^n. en B. 22. 
\lleea dat gene, 't irellk met de luirere Deüe . . . 
oT«rc«i»tBmt, ... lal butaau. v. nEUBar. Lekf. 1^ 9. 
' Ib biIjbFllB4l u»k iu loepaiiJDiE op bet iloontuu 
rati bel oaiiericielc du jochtera; uuk in cle lalflre taal 
all beeldspraak bewaani. || Uaeroiu iuIIëd de godl- 
iuuïË uict bcttaen iu het gerichte. Pi. 1 . S. 1>b 
braidt, voor Venu*, Min,, eu Hfiaen kan bek(a«n, 
HOQrr, Otd. 1, S81. Zlm knmaeuit bMtaea In 't baf. 
tXiitT blcmtn.t dan geluulcrt in ma^b ffaeti, vdhdel 
10, 64. n« weroldf^tscliiediriiia iii bet «rereldgerigt , 
zcirgi'ii 'pjj, dat w[j voer odicd regier kaociea bèttaan, 
onooHEI. Waari. B. oittm vcioruvfg. AS. Utt nat 
a*ecbL«er ( kau | vour de fliactten. ook «au eena tear 
gematigde eritiek gMn oogeoblik . .. bltj^en b«iUan. 
RDTI, Slud_ 1, iid. 

3) Uit het onder 2) gieaMmde begrig> unl^twt dat 
ttxi! niet Ie kort tdiictm, toer(i)(«Dd a^n, Tol^taui: 
Ibaaa vcTOudetd, |) Hic niet liends blindl wai, kon 
luydea genoogh van 't Roooiwb* Eelwf, CD beslanntie 
^ehililbeil, vindro, hoopt, jV, H. 240', l)tt, in 
atafle van mik belang ali gnjuctsle Hoogfaeit, gen 
Biik^l OEiaeggea . , , bc^taau niogbt, 4'>9, 

— Hst itfi ifêftUH, er daarmede arharaea of er iDaie Tolataau , ïniooderbcïd (ej-buadai 
huinm. II Haer «rerckeo mouten «y» 
men. mei KuürJeo uiat betlaau , v, laivic 
Dat {è^ ttiirr tfdjafleggntji \ ile Mcaaasf 
de gefoonlfjcke elauee van vaere «uunln Ij 
TBQ eode, faebbeu be*rs«n . KOon, Bt. \,i 
na» h«t uu . . geiui tj-iK, om ntet i'hi ecru 
[« iDQU|iheii beilaia, uoorr. .V. U. lOÏ, 
ioldaat alleen ^cbugen verd , Je kuk niit | 
rail Iweehoodert leedi^rRJaauhcn bolfiaf. IBt 
de Vruofi'ljea mei meer laK^iiEbeid «icfilM V 
OU met iiaif gevnlde glaaije^ konlen beaUtn, i 
Spesi., D , 03. Ka» pen l>utaaii lori la n 
dit allten geaehied ... om eeaa te laittbn* 
Ik kon bcBlkan met Ie {croelcn. sa l« |Ii 
Burn. 161, 

4) 1d bet leren blj^T^en dwirdat mn Ri 
winning tcefi (iDcer gcKoun ala zoo.- leTg- 
(IV II Dat t>-, HIJ »e ordenleljk «yia 
■Tel geoaodEBAkt vja gru., v. irns, &fi 
Q LoSelyks BrandeirjtD! . . . G) doet wtH \ 
bier ti; Imide, Alleen hf&iaan doen- u Ie 
V. BWLAHiv, Dr. Steshtji 14. Orenl, » 
Ereden h>cerBcboii , en «aar oicj) aïttiditrii 
tp bestaan, irouwl men. L'tv, 7. 4* I 
waarvan oien vel kao butaan {dat mh 
inkume» eplfurr!). Met Lcli ( met } kum 
{\a Z aid- Nederland ). 

6J lo weieo ïljn. — a| Van [Jerwaaa, 
hel, die , . . Bj lïch bestaat, eeeii tteaa 
ODtlK«at M.'.P vuMiat 6, £30. God bc* 
e, £17. In dal vreesaelf^k tydatip. slaat 
de handen aan tichielreu, daar hy b«t 
om niet Ie bestaan, dan ent, Looun, 
'^1^. Tiiiiacbeo Pelef en AUlsnder Uj 
verbanrl. Delailat«bestaat door den eerste 
B. d. Üno(f >, XI], 

b) Vao aaken, bettij aluffelyk of 
lok gal Tan den aerdtbodem verdelgen al i 
dat ick fEemaeckt hcbb«, Ggn. 7 , 4. 1> 
uict fay licb lelveu bctlaan. dubt aan pe 
bcehl xjn, V, nrr^N, Speal. 1. 75- tiet 
iia«r, dat lie'dn uict bedtaan kan xond 
Letv. 3, ;jïJ8 .^Ile belrekkingen, die eort 
A?.n, . . . naren uileeH gernkt, *. n. PAb 
jirAr. 21. leU . . . dat iu Griekenland i 
heefl, en niet beituti kuD, oKXI. 213. (ïix 
TTiaer, . . , Ven wat beitaat of lal bciluj 
6. 81. Et be*ta«noi;htcr ierzw^tbtend«4)nikt 
TüKEü-Na, Hui. b/uif- 2, 233. Middelhaa 
bïttoud «levt^dj enkel in naam, 3, 8a3. 1 
Terbunding uiet enkel frilelijk, maar nok 
■toud , 2 . 2B9- Tum-lien T&orbeote en 
kiemper bcutinid reeds vriwg * erwijdariii, 
In menig ojizlgt bestond aauleidLn|c trit t 
'i, 319. Bi-stond iiilke vryheidaiin krarbti| 
ons vooriicslaclil'i' rauin , OeieAr. ] , 3S. He 
pen TBu eene butaande reg'CcriDg, I(UTa,S 
Er bestond ... gruiid K^nueg Tour dat 
1 , 333. De liberale partl), iitoals a^ Uil 
I . IJ48. Op deicn regel bfataaa heel Wl 
riniten, 1, 'MÜ. M(J dankt er beataat e 
ma het te «elaoveio . 1 , 402. Tww W 
niacbten aaeït elkander kunnen tösh UI 
vosHAüB, Jmo;. 7S. Oader ben beatqaS . 
gestreagê tuehl , qiTACK , Soe. 1, 57. 8 
alle kan* om . . . schipbreuk te l|jden op 
lyke kniit. vekuh. ffUMxn, Kril. Oogm 
— lr(t Isiim* wilt i/tmand] Üeilamt 
ifvtanii , wanneer deic duet slanf het m 
«r aicb oiel om bekommert. || Uat boak I 
hem Dl0l. TOOT bcro is het al» niet gMOlc f! 
BESTA. BESTA. 2106 I MT «f ^pnAn truu». — Ik beo. . . . 
,.. *y beitut . . . TDor ni; dgen- 

vaM ifilaan , inurin jm/hiih 
pil, t. ■>. ftli «vrtniliig v«ij fr. raitim 

[wUTiluor brt ^rtfaan Vau Ictë ge- 

Jt. [I Ten onmhte maa^kt men dit 

_beefl gK^D rclea v«a be^taiu. — 

reelit van beftiiun uiet and wol 

Bil Qoerat, KVtPJiR, CaUi», m 

, heUy ibjoluut; «E nat bf*faal , 
ktng tot b«i>u1iJ« ptnoocD; &e 
de l'iegUod vin het ocigcublilL. || 
'beu klapeii ta nakeu , traarin de vitX 
met het nl»t bestaani^t Termengl, 
:t tDegtiTea un hIb ïorderiDgan des 
Diel te rerbrckcQ mei het baatBindB , 
üftid. 2, 934. Si) g4)s ... ia tl h«t 
'f JfaaftiHtfiUin^ifn litr repiiilUi ) tut 
«cniirtrgd CU door ccn gELecl dicuw 
FKVin , OtK/ir. 1 , 35. Zy liaiJ . . . 
bulubili: lebreii TeTiotd[i.'n. vosM^tB , 
1^ (t V-de mmickflijkf kfnnia'y 
Uv^i vKp tii;i b«alaaui3« gaf^ dvt 
IS» befMUili, ,.. aan üoxe wèl 
Iny bcaelwgurddeD, i.j,np, Zn/. 100. 

n wal de brpalinj; iiBitwf)it7 hel 

g«bruik. II B»tuQt Je Ecf iaiclial, 
HOOFT. Gtd. i, 37- De Llea|;bl, 
Beataal cd GoAi cu 't ^ïuel gcweleu , 
lT. De liefde. ... dia daar !□ , , , be- 

:.ii lujdeo leert, Termaenl nu under- 

M, Gfil. 2, 123. Mya werlt rowt 

\a hfl' vfTiiBiiKïIcn ... vmi 

318, ijn f^ul antnoord he- 

ïük ... omhaliiDg, B, IQfi. Het 

:a«r grootmoeder bcatoiid uitKluiteod 
tohuldbrief eo , TtROBMB^, Hat. srtiii. 

ware vTtagd die er uit viLiirireTlt tE 
afitckcD ... bestaat , hultatuli S, 
It dko, dat bet hiKiittli jfctuk d«afii> 

m sttdeTeu te geven, (juira, Soc. 

;eii (bcïlond) is baar füA, aiasHSH 
16. 

wj^lt de deelen on. dïe anel elkander 

fli thani veiroadenl, \\ Dg menBeh 
en li^baatn, iiE bbuwb, WgUI. 2, 
l<»ot , . . b«1onift *-er]»D(! in negaueu- 
BQ [regallea van oorLDeh, en ecj- 
|h brander*, bkihut, Dt Utiilrr üI . 
Melaebap bett^od ia dan M»rqüie*, 
mj , URiNfliua, ferm, deitnt. 1, 

ticatatid in Kcïnig meer dan twee 
«. I». 
r kii. 

\a wat de bepaling aanw^it; thana 
ID Hc>uwtl.|icVei] Staat ii ( we^9cbc- 
>..be«tMt a;I eea hartighe Liefde 
leu, naiDtna 3 , 123. 
lioK van de be^lauddeelBu; het Ihans 
IJ Het hniïgcciiL boattat üit iFubaancs, 
W *au Laiims , ev uuie Slj'nljo, 
ZQo ^eete werk . , . , dat ... uil 
nlealeo tat bMlaan. TKBOEHa, Hui. 
tte trovpeu bedumleti altditi vooreen 
It telmttcii, raviD, Gnehr. 1, 1^, 
, beilaaade ait Iwee groole kaïiien. 
■* 131. 

\té»K Hit iétt, te plljlc daarmede 
nbaar" wuco, et niet door worden nilfCaloteo. || O Riekt dal nacr billykhaït? M. II«t 
kaci'er mee b«j1aeu , de deckeb 1 , S, Zi« dur . , . 
Je ^raud«ti mfucr v-crdraaglUfiliicid: DD die kan met 
Je itriJLlrte recbtiïnDÏglieiii ten lollen bcitaaia, 

1^1 Khhimh btitaan iroót iele, daarvoor konosn 
gelden; Ibaoi *«roiidFrd. || No aal ly truoW'ca een 
Ael jorigh gflial , Ilie vuor txa goct Man wel inieh 
beiTacn, viaacHtB, BritÓi. 70. Do Vriat (bekeudm 
ijl had b<(«taaa, vour eeutn tmi de wjraie. kloekafe 
. , . Vortten der wcjelt. boo^t, jV, II. 9'i6. Hy 
( ma^) «oor iicLeol bcalaoo iii 'I Vaderland der 
bliadeo, HViatNS 1 , iSS. 

1(1) BeMfaan, grvol^d dour een datief^ lumi door 
'lan ijoiichrereu: aan iemand of ïetj behourcUi io die 
al|jein«ecie oijvallinji verouderJ, 1| A|«qq 't gouTornfl 
meut der Turnatauta itieest aan hem bettont, duor 
dien den Knninak . .. noch under jarich nai, Beyim 
f. fe*T/y. lï, Sfl* X\ wnt Godl oug beofl gho- 
^heTen, .. Sim wel dut hel -rleetrh twitaet, .\it dat 
nuscD gbeett aengaut, dhe^cliicr, Pruefil. S57. 

11> Imondfirbeid, ea ihaai nu); gewooD, iu toe- 
[iHiiinp op b!i)edv«rwt\jita«ba[i. !| Hy niarckt htta 
Btlucn BJaoe breed! ütt al ware nJelo dat hem be- 
vtai?t, iiE KOOfERB. Eatiur. V. 1&&. Laet oni au. 
■euDurelteu hiic nat^-bj dal de kettvB . . . de boote 
gteiten be^tse'n , iiA*i.[>, HooJi. 98. Eude ala ite 
^fue dïe hem bcitanden, dil hoordRo, pn^eii ty aji 
'MD bem VBjt te houden, waut aj aeyileD, Hy il 
Liij'ten eijne ;inneQ, Mare. !t , ?1. Een .... L>ie den 
Ru.ickhavren, ... in bln^dlTmndUcliaii oae fac»la«l. 
hoOfT, G«d. 1, 169. Die van atkiionist o beatnen. 
1 , 270. G](»en «oope naa 'i glieraoedt. Maer die mj 
na den ïli'cach alleen bentact, S, 311. Oonea «uda 
muejen..., 't Ejt de >«l»c lïc »ader ofte müedar 
bwlBta vaa volle otle vad balf bl'ncd, pr osoot, 
/i>/. II. 27. f IS.GjscucQ . . . iJie de Aïerleden Coninck 
int uiiuale aal bebben bottaen, of aengc-.^BCD, 0,-i, 
e. W.-I. y^/fag. &, 41 r. Ik word ... 'er meer eu 
meer ^trouUeh op, dat h^ to^ soooabutaAt^ LOdSJ», 
BroniA. H, 135. Zuo b«itaati ti*ee braederi clkandeir 
io den tweeden graad, (wmi cd oevea in den derden 
nti . B. »'.. o. 3-lü, 

li) Baiaaa, verliondea met Aoe, iOO, iooaUi 
lan lalk oen aard aijn ati de bEpaling aanduidt. 
Tbap» o>ig in do volkitaal. 

Il) Vain ïakeu; ilf a\\AtaViia^Aaa Aan dat ht4(aiai,? 
krijgt dan d« beteekeoii: hott \a dat denkbaar, moge- 
lyk? \\ M'ea ^af bcin dnc vcserlieodaajibeD. llus kun 
dit beitagii ■' , , , dg tjdl wai te koH, om Ie BruiAel 
... te ver«ch;rnen, uoorT, .V. S. 16S. liacl ont dd 
bcaioii buo bëatnen kaïi Jut het geeu, 't wcl^k wy 
qiiaat "«caieii , iitvt todanïcb ... i>, oa bruick, 
Wettf. 2, B63. Dat be.^lM!t löó, itat eil :óó in 
Maar (uit da volkalaal up Marken; Taatif, 4. 2i)6), 

— Vandiwr; «W/ *ij«m*ii krifnatt. jiiet „plan", 
ungerljind en T«rwcrpalijk a^n. || Uat kaa iiniueri 

niet bceiaac' — Het (kan) niet beataon ilea 

[t, w. lit kinderm) ongetugl te laten ga^n. cats 
1 , \mA. 

b') Vao |)erarinen. || 2A& beata ik oiel ( d. i. dat 
M liiel vam mij (f etnciicilen). — Eeu niau Taq 
middelbare jaren, die att% ü\t\ rergeten htttt hoe de 
jeugd beslaat, v ■.«?■!!. Spnl. I, 157- Ikweel..., 
hoe die NoiQci van halfwuien Vrouwen betlaan, 
Sur^. 1. Ik wn-t. hoB jelnl allemaal bügtaat, Lees, 
7, 14. Wanneer ik otn mij beeo tie, hiic de menarheo 
beitaan, dau komt bet mu . . . Doadiikeljjk voor, dat 
ly slak werden, TOBUAIH. LrffcTari. t. IS, Maar 
i^Kj bestaat d« raenacb: lelFt dan, wanneer by ni«t do 
minate reden tot klagen heeft, . .. aoett {bj|> .... tol 
b^ frn., aLXECtl 18, 'il^^. 2107 BESTA. BESTA. 18>] Uit het denkbwlcl getifid tijm ontotut dit ««n 
tmu me^fninff ^tliett, Ttndur: tiu* of loöj aoer 
ifii èditaan, tsw IDO over dflokeai thans uioL mi-cT 
ïDorkoiiiinilB. II Ik (beo), gelyk ik au batan, lutt 
■Mj xelT«, gelyk ik Mriydt hier attATttii bMiniid, 
eIi in MD coaTereatie {jieLredea , v. KFrLN , Sfierl. 
11, 170. Gij lyt MD inebje nurmlJD hut. Ik butii 'er 
net luo üïcf «1> glj„ LOüaJÈs, L^W. 2, 21)0. L^jii- 
sUgcr, die Gnnrl'je ■»£□... lArdig meisje voDiJ.eiiwpl 
bemerkte, liofl liju zo&a ... amtrcDi bmx beitaod, 

An. Betfaan , mw. (cïe het Toorg^sod *rt4; 
bMfamt (ïie &Id., 1*" irt.)] b&ttaandrr, inlaaiuil 
(lic lÜE woorden); onbetiaan , niet i^w^agJ, vrr- 
taling VB.D ist. tiraufuBi ( ,Wa1 ig 'gr d^ue dughen 
dijor 11 stbeilaan ofte an^chendl j^dulea", uoorr. 

Koppel, j^'a-, uneulbtitaandt (lie die woorden). 
BESTAAlfBAAB, baw. la de von^ eear 
in lEebiaik ^koiD>Eii aU *|]ejdia|; tru hrt lav. fiai/jian, 

diiob iKik w(l opicevat .>(g ■fl.eidiag vu het ww, ; 
wellicht nïgevülgj to hnt Hd.; hd. btifeUat {I>. WfL 
1, IRflIl) kumt Eclden raar. 

1 ) In dp Turi^ eeaw betttkeade bniaanèa^r wta : 
bcatundG nao frevol^o Vëu cefig □ntuiirUjkc ^cachikl- 
ItcTd ) . (oodat bezfaaKhaarAeul kou bet«fkcacu! dn 
hgidantiilieïd vio te Iteatun , hel beïUaa; vBudnar 

bjj CHCJMKL. Ftfre. 495o; „Besttan, bistatU^^Hf- 
Aeid, m 't Lityn exii/rre, betekend liet daadelffk 
tyn". II Wie ii Hj, die . . . Miljoeaea ia het abth^d 
TlDp, Ru al 't liotuabrp ichiqi? bild. B. 10. 

2] KniiDendB bestaat), mogclgk, || Bentuubere en 
oabeiilsuiban wortelt. ( ïi /fa leuhutife). 

— ia ide lcTend« tu] iniundcrlieid iii de uitdruk- 
king èfi/aanbaor mei if/i, davmedË t; ^«L(|k kup- 
DEude bestBSu, durmede niet in str^d. || Indien het 
mflt Qw fcelak butunbear tj, wenHh ik, dat g; iIg 
ijiiB moogl worJeo, Lfeo. 2, ÏOÜ, l)at alle djij 
weaichEO vervutd mogen wordsn, welke met dw 
HHaracbtii! heil beilaaiibaar i||n, Luosjxa, Brimkh. 
fl, a71. Z(j (t, w. df Furi-m) Ugea biuueu dea krin^ 
der oude dtokbrciden, ol daarooii waren t^ bcstuü- 
baar me-t de wtuirilieid, QkKI. O'S- Acht een erbilder, . . 
het jnet de waardigheid ran ïtjo talciil beetRHDhaai? 
BVBïHFi HUn, Rui. n?. Die GErhcid, welke nel 
uederigheid en 1 yduamheïd wdbeitaanbaar ï«, PIiitTa, 
Pautm 100. 

Aann. Zor^ti bekend i«, ^D.g Tooral BlL&tknilK 
tea «er in bet jtebruik va» woorl^p op -baitr, afge- 
ttjd van iairaiinitiva. Vandaar ook beilaahboar bij 
hem ia TerichLLtcude opiatliogen die de levende taal 
DiBf keol. 266 V V. • 

1) Kunnende ilandhandca , heiUnd tegen ieli. || 
Ghd WBpca, dat beilaaabaar » Ojj t^u begroeide 
vaehtl BibD, I, IC^T. Blinde Moed, wal itjt vj 
tonder krafhttaf Maakt gj de öQwtSrbre duif be- 
ilaanbnar lont den piur? ï. 1.8 (Dl. X, koU 1072 
vioiit men oniftfaanbaar in eeue plaau uit Aanh. 
Of Lee», Toor: niet bestand le(cet iet»). 

%\ Knonende voor iel» gelden, daarrooT kauoeude 
d'-irgoau, ri ''w Boerdcrf en PatrdesUl (iÜd) Be- 
staaqbaar voor een (ndiieAV*!. srLn. l<3, 14S. 

Afl> Onbrttaaitbaaif ( cie ald. )i htil aanbaarhtid 
(„Dat d« alwijze «ebïkkiag der Voarateaigheid . . . d? 
Aattmntaat Jer weMo» iu eene unoTÉftfliriMdbaar [iwk 
van inlaatié^arAfid houdt" bkbkhxt, N. B. 
4'. US) 

BESTAANDBR - ook iieaT.iNDn — .lew. 

ra. Vao Sn/iian (wk bettandent TKRoav 1, llOfi). 
'Ilian* Tproiiderd, 

1)1 ButMH (II) in de bel. I. i AU B). lemuddie 
ieta ondemeemt, ieta waiigt. || Bwlaodü* van alnk- ken, tot begon itigbing der welke bon fbrtein 
eerlj'k ia, uoqit, ti. H. ODl. 

i) BeMfea»\ Il ) ia do bet. II , B. 1 1 |. [«■«■ 
MD. ander „bei laat", bloedverwaot. || Vadar 
moeder ofte bettaeuder via Ad «eNN dca bit i 
ie vdorsi: vueohdje taccamnieuda , ('jott^ e. Ft 

XIX, u. 
BBSTAAfTLIJSt bow, la de vorige aauvl 

l^rVuik |i«kuuiea ■!« afleliliuic «au Sett^am [l),l 
^aaadeweg verdroBgea door bal aynoaieine Bmit 
baat. Thani gehdcl veroüd«rd. 

1) HeMtaande (ten garolge van cme D.atsarl|^ 
^jfhiktheid], vaudaar: lerende- |[ la de nmcnkooi 
van tnCo l^eetaanljkie vtrttst, rermengt alg bKI 
top., dat eiii., ■EXKHKt,. N. il. 9. 88. 

S) Kunueude beiCaaa, isfvoderh'id mtl i^U-, 
tnele beDlaaabaar. || Dat eene wesenil^he liadilj 
heij toet de ware deugt oiat bettainlyk kan 
V RrFiH. Sptet. '&, llt. daaweadcDde alle 
Ifke ïIjrC net do menachcljke iwakhiid bcataanij 
B, 167 

ATI. Beifaanlijkhaid , beataao. of wijie rin b«ti 
(.Zoüder dat wy ile ordï van anw^betlaanfltitkeidy 
uieti^eu", ïitd. Spfct, ï, 114; „NiBDtrljka 
ii|j dit uienw Tooanl tui bettamLlgi^ni 
torn" nti., Pi'tlait'rofe 1, 8B; ,Kunatwowdai, J 
die wel eïpnlük geei»" «in, ot,, om mfj beier dl! 
drukken, g-tene weie&L^k te bepalen irttlaaiti^L ' 
Ijebbeo, ducb die i«r fraai luiden", loaiait, r«n.l 
10, 37); bü overdracht: ieti dst bcataa!. h ,t«(t.4 
tfHere ilu^m) komen ... sle^t fior ala toetill^ 
bmlaanJykfieden" , BiaaHiT, ff II. 2. B57>. 

BBSTAANSEIi — ook dvbtan dskl . inra 
«KL ^=- , lan. O.B2. Van Bejrfaan < ook tettaitdm: 
BKBTaANnzR). ThaoB nog ii> Jtniil' Nederland. 

1) SestaaH (Hl in de bet, II, B,4). Middil 
bvilaan. |) 't li reker 't cclie btiitanrlutl dat die U 
broeri boven water hoadt [f0Gifnf), LoijurU tO.iJT 

i) Bet/aa» (U) in de bet. II, 8, tl). Vvbiri 
IiiiKcben [wee iake:u, bloed ver Kan tachap tueM^brn pff* 
s<inïii- II Gemprokt ghy lelve nwnïghiuael ran rial» 
^tid«ert bebl dat de redcoen beatanael nDocten btbh 
roet de jtae«keD van dewrlrke ty «preken, itK BVIJ 
Boit. ITO. Willende dalmaa bet Wtantiel eode Ut 
vrieuliËhapin tereemie weerdi^iiKjdt hoitdt.v. [iocrt>. 
Trad. d. Tribni- 225. Door geljjclforminhejl dei bt 
Btaen»eli, Lfvif. IS, Kan/t. b (d. l: dtx»' ftl^^ 
ip-aad van ectmanltekap: ile Dl ikOMM. Lat. Tm 
ISl). Welrkdaoig Beataiiiel in Conaanguiuitt]-! 
AfGHilejt bekt ('Mcmeii in Welte te eïtien ten pkl 
I.andc, InJei FF. Ffatf'atrft. 4.9 u. 

— By oreriraebt: maa^iehap, nsbrslaaudcu. || Ca 
ejgCD ouden, dw eygeo kiude]**, uw eygen btata 
aolt, die hebben a ^ebrtgt dacr (:y auijt. f.vufi 
WXPVf. aaojteh. b(j pt bd l]t a. 

BËBTADEN — Taak nok nnTAAiXW —.1 
EW. nw. Een« a11«idin|E van Sfadf, plaat*. MdI. 
ftüdfn I vcKDAW 1, 101^8); bd. inimfttn. Na ; 
16^* eeuw verouderd. 

11 Icti bïJteden aan iemaad, inaandcrbiiil la 
paaaief met een bgw. van graad , eaenala in bel Ml 
Hem ..., die li^neu broeder hier lajt Gbefaiwft ' 
ben , daert wel acn aoa i|jd bealijt, HOVWAtRT. 
Wigrtlt 4IS. 

— Itfi M Kft hrttaad (aon ifm«nd\, io 
•ing op ieta unaangcuaams dat brm uverkomt 
hy wd ïcrdiead b«ft («erg. 'wk B«Tit: 
bet- K. «). II Heni (t.w. Fimptiai] nm% 
hol wel bcilaojit nai, cnde dal bj alja 
■traSe droecb van dat hj l^^aMar Kroot 
faaddn, *. t. v- niBDvaLT, Piut BISb. 

t) Z^n \%i, «ftoe hnchtenena. <auiieU)! 1 

1 BESTA. BESTA. gcbrnikcD. || Duft loo ghj bcgboit tcbt. 
Ijl «fl batijt. 'J'ran n il. lïT. Uat hij 
ïcLnajjet Joot aii heen in UwnralU cryl, IJau 
jinlgfJt butirjrdt heeft jljutii UjC, rou>«*ixt. 
pw i iarktt tTtz l')l. Cotnpt hier Qork etn Kfle 
\\\ Wucyrn, MTUi^H. d/riif </«g Otm. 6 £. 
lurJiipte lietc! dip vrrbjr jtBcaile *1 dat gheiEhspcn 
ItW IL uR-ntigbEjl botavjt !□ hel fon^tcD ran 
. ▼. D. 1I4TT, Fatc. Myrth. IB. 
leb aaabu teilen. || Zoo i»\ die Dyk^naf inllteu 
itjw ilrhen, ofh b«iUdeii om öeu miDi^tea pca- 
C/r riae^Mti. 2.106 ( fi". 1537] 
All Tcchttlerni ' tnt oirrdi^ti aan trmand hf- 
, bel 'ifitwerpcii Jnirmu «au (e<DBDd upilri|tcn 
VuitAM I . 1066) II Den Aeokg^ber ( m1 ) 
laan IJroat oft Ri(<hler uod gerirblil'njileu kumuicti , 
f «ligui aea Urdtt hoe h; vjort [jr'><vilcti!u «al, 
de l)r<i>t ofte Hirbter bi^tUden iil aen «uini 
btainau, Lanit- t. T»/»»™ XIV. 2, 
Mtt HQ Msnoan sli T>iiorwGr|i: iomaDd erfni^* 
L «. hem cr)[en» tcfaool diMQ ^Sb || Hem 
»/• ;ooii].., (er Schi'lBii heataeyen, Aniw. Sp. 
trriiiji Wiltoni luaeD uylru Ilujbï btïtDtyïU, Mter 
ooa doohteta b; u. «□ ilueFse vrfSiatej-eii Üe 
ƒ!, innnr»BiiT, Firr Wteritt IB6. T*u i^iliüi 
^7 eertt lui Lejdtra weil bcttaedl ( „vn r# 

ial lj'!iiifn"\, II. HüBBlDSj JVrrf. /'0««. 02. 

BESTADIGEIT, b«dr- iw. ww, Vam Stadig 
at nk ^«dW^, bsif. Hnl. tetladigm (verdiii 1, 
lOM). 

DBif^lylt, IvU *wt, busdï^, malen. be«etlig«ti. 
fxknl Terouderd. || i)i«it Jiccft God sfja voort 
■»«Ua4irbt, ^aAa met ilen irerrlc' beaUiiioht, UahrfTlC, 
CmtJ^. 1, 477- Vour-bebouiJsn a11« ordeatlickhejidt 
(L w. y» Aft g^hruii [laH &e! ofrjei) bjr d«n g«ticri 
4b btt tontatt |d. t. loini hef aanhaal of [/i« ^0/ 
mtÊl hmlmnt) |cbcK»h cvde 1>»TBiJi|;ht, BumKNa, 

^^B In KniJ-NeHerlaad ia men ïn deu eeuw hel 
^^H infiniifin (lia de Aaoin.) gaaa gcbmilieD 
^^^««IgiDK van biJ. btiHtig^' . ter vermijilin»! »□ 
^^■if*/(v*v« II la amen )zee«l •cuuen n^ het nfttuur- 
tMMtl h\i. dal tl« );c)«erden beslailijf'1 df de dïrhien 
■iMoaid b«bbcD. mBHiijkHN. Nac, 16B. Eveumln 
^^■■4. ia hji er ia ^cetlaa^ eeni^ audrr teekt'ii van 
^Bi> L>^ *U»a pene oatirRkJDg te beit«<li|feD. 

— JkaaiB. Gebieel en al nnDcderlandMb ia de vorm 
énlMUfm. Kurdoor men hd. tetfifiifm meeiide t« 
knatai altdmkken, een Tarm die door sDinmJ^iïn 
ia ( lie b, r. AOBHANS, iangeh. bij ks 11.011H , 
t. i, 1105). «1 dien men Uier door ifiMi/jjw 
ttnt(i|;en . neuli in dr vurii^ Ëcuti lindt alen 
warm mrt / un sq dan in NoordDederlandiebe 
hriflaa. II 't Zj oen dit b^nTpe tit otct, dr dag;«' 
oQittiMiiidia^ kan dit gcDijcnoaiD belIntti^cD, 
2, <14X Ü die... boeren waarheid duur lal* 
't\t Hahatiui^u te bcfQien, of te bea1aric«D !zou 
itl 11e tkani in oatt too Fraai jCFicbreVcne VlHiilna('!ic 
IvbUcrwi niaralleael, « outsk, Pro/ 1 la'.IS&l). 
Ik bv»} er tan tt Itcaiatigtn, dat hel Iwailf uren 
11, I- Wi iTi , tv j*<f frtifM 60. 
MT AI. ^i' Panii, 

BBTAKSÏI , btJr nr. mv. Vu SlaaJt. >)«t 
lIlbB bostlaii , tuct «lekwerk omnnfceit, Tq dien lïn 
_f^ nt mmA. $niaim in gebruik | i.Qbben-walthik 
HMj; Rwl. téifait» kamt foor ia deo cïd tan 
^Hi^, •«■ mbA aam u)i maktn [f tatiaH 1 , 1105). 
^^b ao|i iJa timinsmiaDitenn ia üuid. Nederland 
^Bt. ■>iasiiLC«. nain. 621. II ^^U" P»*(^ii-['ercJf , 
Wt Ica* hoctMi wBrme-daoa, met {ilaueken wc] bc- 
mratst 1. 937. 
— In Zuid Nederland ook oueigealfjk «oor: 

[lerhen , bepalen, beatemmen («an t(]>S guegil). f^ 
Al mijuG iireu c^u bcstaalt, Ot ao 114, Kuul %\li 
mrif^en küincn? Neen. ik W biËatdlikt ^ l. *^. ''^ ^1^ 
■ii^f (Vr^ ) , Alil l'ie kamer ia bei.ta>kt ( brtpTvten ). 

BESTAXiI^EN !l), bedr. »w. ww. Byvurui 
van Beifeilffn, ia den lin VaQ belttgetm , iruluifen , 
bezetlfn (ii« tb>d*N I , 1110; en Tergf. lGbbxn'- 
mLTüBB 47 a: .beilalleu, bloeHStuer arriehtm, 
eiiiMcJilisiien , ifloffem"). Thau* geheel ferouderd. 

Ubf fr«al Heei C«n[n>ik wel, dal, bier kon qnim 'I (b*- 

[luch i ■ . . . 
Hos der Uaiancn bD-op ihetpmngBn ar» Ier tluïhl 
In '■.Hiiaiteri* Ebtblcdi, dlc '( mei (ti«irell «eilall«n. 
■REDBVO', RodJr. ïO, 

BESTALLSIT ^lll. nm. «» bedr. iw. WW, 

naarÏD Slalif» isu bijvorm U vin &foltfS. Tluni 
geheel vernnderd, 

1 ) OtiK. ~ Stollen , dik Korden ( «an vloei- 
■ (uffeD). II Ue lic rek' en anellc wiler-rallea Doet bjr 
haw weeck bej-dt bard liesïalicn. ciiÉPHUïïtN . Pi. 
IdT, 11- Uit mereq niet d« Sjiaen it h[>i>|[hDadi)(h j 
knitn «uu 't Sap uiet bthoorljjirk koauen butaUen, 
H. bKYBIKa. Urir. jttHBt. I , i7. Moegy . . . deoalruotn 
vuor ChaLtbini ifitte in braud, Dat al bet bloed 
beclJilJe oDi 't hcTt iran EDgoland, ouLiiikN, H.Brae- 
li^tH. 't!. 

2 ) Bedr. ~ In de ^olKeiide jilaHts aehlJBt de belee- 
kenis ^e Eiju: ifkoelen, doen bódBcïetL (van \oorB\. 

'I Jcolt loleï, In d' o.D|piited' dci Knutnn* ■■■ gimtleu, 
Eillhrir (docr Ilofdo) flit^ do* K-OninKH lüoin biritalLcn. 

riaeri. RedtKricrgk lu-nngb. A'a». !S, B91). 

BESTAMPEN, bftlr. iw. **- Te^en lela 
i.lampea. {\ WiHrncn xundeu braave Bediendea da 
hajreti uit bet Uwiti. rnlLkaii. en de vloer bcalampea. 
all faun Heer lyn xoip eu xwelglui.t door bet poolje 
betaalt? Blank, i, 2S, 

BESTAND ID. crnr. oni.,raf.i>»/4>irfn.Miil. 
ietfanl- ( TEItftAH I, llOQ,by U AttaUtixH , lUrilit. 
a. d. Sr. in atiat in bet liiT. bgrtamjm). Van 
Btilatn (II). 

] ) Srsiaiui had in de middelicBwen ook de b^ 
teekenis «an iHjvan liaan. Vandaar tertand in den 
gin van; het niet Toartgiiii mei dO' vpDddfJkbeileai 
verdrag, WBarrbij deie vuor een bejiaiildeii tijd warden, 
geilukt, wBpeDetilïland, w^enichortiniMElc TiBH^iii , 
t. *. p) , ta 1. asiUM, ™ D Wtb- 1, IG62). || 
Beitand, indmriag , ... belli frriat. Kil.. — 
H Elaaperen der hsDdeHDjjie qaim «p cgu v^^aail^li 
bebCBDdt uit; dat ,,. guloulen werd. o]i TDorwaatdeD 
dat yeder hielde '1 gven h; iii bad, uoorr, N. U. 6. 
I)«e«a wu 't brMken dea be^tsud*, door bem iel*ea 
bMwoDren. w^l teemene de Wit, 7. Hy lii«(f iMataot 
«itor leol JHTen f t. v. tand* 'ihirim^ , en tbcI andere 
nMjrdïüleD «wr het Chri^teDdvm, ui bthim, It'fltf, 
i, IV8. Tractaet ra» ijcstaul, eade ophandinge ran 
a1la Aden ibd Vyaulicbap, . _ . lEhEarrea leert endc 
tpeilctotea ia 'eGraveu-lla^ dtu twaclidleD Juaii lOtl. 
voor den tijdt tbb tien lareu. toMehem fm.. Qr. P/4- 
caafb. 1, 118. 't Ma|< wanHer schijnen dat d« 
ËngeldClie vortt, lodert ii.>o Itruiteiaehtig;, . .. tbami 
100 (cemak kol (j k boahnden toeat emt i n iel"! en.^ , 
Darm. tlitt. 4, 612. CntttimE endi iciIl- diC ibd d«iBn laado 
D«ü[i«a ^li^DnuctiIt» IhanUerd binnen bcilAAd*, 

or alii g)i>*ii inUndHtie ««rlostie «p nEmard. 

Dl cjiTBLBiJi , OnuJ r. Bhttor IlS. I — In mMT algetnecncn irn. |] MiciODi heeft 
bejtouasD ie beveu, bleeck te wprden, te iweetan, 
oDdemel Inyder ttemme bKitant te brijheiiraB., BTKaTiui 
Omêtt om »»ï fe Htnt» 486. ' 2111 BESTA. BESTA. — Intonderbeid in to«[iuiiiig op bet Tvaaifjarif 
Seüand (I60Ü— 16:i)), vuik aÜEcn Itet Saimd 
mtao^mA.. II TriictMt vid 't ]3««taDt, ^Lemiccht eaJc 
bulotEu bianen de Stidt Bade CilA vu ADt(rcT[kea, 
Jen aeguniilcu Aprili» I60fi, vuur d^o tijJI vin tnaelf 
jaren, Cuï^cIud enz.. Gr. Pleeaalb. 1, bS. lSeii{[oel, 
rSiit. }^ht%!intw ende onret'bieeckciüi^k Beslondt, endc 
a|ih(ilJili.Q^ ciiD iUb Actüii vnq Vjanddchap, 1 , 7 I b. 
O]) htit baUitt AiÈ jaeri 16(ID, 7Ï/^/ i'hn eengediehl 
ran uaürt ( Osrf. I , SH ). Het jru in 'I wolk t!e baade- 
liug tmn het tnaBl^airig bMteud }iEI«r«Q B^ovang g«lll , 
BBANOT^ De Ruiter it. 

2) V&D Betfaan in i3<iq !.)□ *iii i/nndAauden ïi 
•FgEleïd Infiiariii iq d^ i.ia rail éfifenrli^Afu/. ThiDt 
verouderd. || Dcse luns ree. Dut hj '( beilut van 
ïïcei mnch lorgeiou» verw«cbleD, cost'kiii 401, 

8) V«aJ»«r: bewariag. behoiH ; thuu seroudcrd, tl 
Ue lieer b^bued u, wiar g" ooic /}l, Eln Mjfl. tol 
uw bciliDd, St&ag aan iiw rtEhlErbaad, bix t. chanU'., 
ft. 131. 3 

4) Levanuiudarboud , cd ook bet ^tutddcl tbd bn- 
ituu''', dsKrlcM vErGÜcbt ^ tbaita VEraudcrd. || &ea 
[iravhitie, daar men miadcT iultuiuateu dan in d«u 
lot tja bestand vma miodru hoeft, V. KVrK!<, Spgci 
9, 102. Eau eig«D eerijk butand. 8, 153 (lie itok 
», 77). 

B) GËWentelyk n-ordl ififand aoV ^bnitkl ia dea 
t.iu Tiu Boorraad: KaarsnhiJDlDk eea gErmaDiime 
(veT|[. b. V. otreèetfand, ia Groaiageii^ yritnd v. d. 
CandmaH l, 297]. 

6) It ilfi vulgeade plflafa blikbaar: ver'rautiebap, 
nbeulRBDRet" (ia de b^t. 2|. |f Alet met de Jodui... 
nel ginok, eadc il ipu^dicb iru, koo sprakea >j J»a 
bcatanJt aait mtcgbichll|> , P»»]i;i, Doot*. ÏHD. 

Jl.ri. BtMiAttdtif ( I ) {«ie ald,); hr*taT<diteltfig ^ gc- 
Ifjhendi: aji wBpi<[iBt]]itaiid i(„'Er («Do) fiOO ScbepïD 
. . . g^iip»! . vm doD FriDiae Ie dienen.. . . Oal tiet '«r 
nÏGt met nlleu irstmtdaekfiffA DJt", iioorT , Br 2, 
S]0 {t°. I4SB.|. 

Saaieiiil. afl. BafmtdbTfngeTt aaiikaailiger vau 
HD bNtaod ((Hcleii Icn da|ie i^D de Heefoutcu 
eonige alaafAchu niea^rbeii, Be.il andltrenggri , va «er- 
di^ihoiten", OUDAAN, Agnppa 300). 

Hamenat. Bsiienddatl (lie ald.l; tetfandtlof 
<,Ue CbemUflie h»e HaïglLedeii van haar ^Hr0Ntf4''o^«" 
(I. "■'^eTüTtfii»), niiii,. Ch^linm,. Chr. Op&n6.^'&-\). 

Bestand (ir), hvw., «ntiiun u<t de kocipo- 

iiu^ B»u hel voont, fi, iq iixtaloflien Torin i», tii 
het inw, .Stand. D^ nitdrukktai: bcletikent dm in 
j/a«f (tot ielj^, en in liien lin ia ook intland ia 
het Hd. uiel ^heel Q!ih»ktD-I {D. H'ib. 1. I«Ë3)- 

1} Ei|Knii)k, ÏD itHt xijflde. vüldoebde. tuBfeikeod 
IaI datgene wat ccnc bej|)B]iDg noemt. Thtm *Dr- 
vuderd. || Si^Dde de , murhteloDihcïl der Juentebeii , 
die DÏCt bfslOeDt a^n (e «tiydcii tegeui do bcwe gcnlcD, 
V. II. HATT, Fo*e. Xi/rrA. i(\. Hrt Prrjirenu nu de 
IjnktiM aiet beitant eijnde «m alle dn Werk-tajilcii 
Ia ViUlideiii , Kenren op dg LfttcAr LatsTtdrap- «17. 
BiM veel Eolkt doen landen, (lat "y liritiDt zfjn 
om de Tjaud aea Ie raudeo. i. FjI rriM ii«[>i R. 

!i] T^n iËmaod of iele kaDtimde ■lumlIioudeD, 
daarïc([eii opgewMaea; meeatal geiolgj door (f^fn. 
Het Iheni aog gewaae gebruik. || AenfceiJCD ij^ander- 
!lng Icgoo elltandet- niet beetaot tjn, t. irrBtt , 
SpêeL li, bft. Hoe loude lixh . , . eeue jiilTruiiK 
WildHbul b«1«D(l ajja Icnnnea tr^en den . . . Atxa- 
tnplen .. van Arkel? ITtldid. H, 171. Hy ,. 
waM , . oïel be»l»"id tenen de btikoring va» »rtfui»el|jk 
(«boon. T. I). rit.11. Sal. 8. 7i. Dat uvea luf) aiul 
bMl*i]il Brhile lefnsn dcu iieiieftiiLden kBni|ier, liia mij 
haJ aït^ni>«|[ü. v. LtiiiiKP, A«fi. 3, 22. In baar 
lUm ( kg ) . . . dit . . . omredmtaubMT aulnkbalylM wiartogtn bj) aiet betlaad wu, TcwxjLki. ii 
170. Ue griekiche lurblbartighoid «u Hiel 
legeo de vree» d>'4 dooda beaiaod, asKn, PauJmi 11 

— ODg«iroon IS eeue bepaJiuK met raar 

Scftbeo, Voor *lEerbaudH ireér bnUud. 

DIJK, Sar. iib. Rb^a of Po . ... Met on*e 
hren atfoom voor dn nsuwkgiidd be«t«Dd, BIL» 9,1 
Wi« ■renelert u, dat ukc maag boetasd it m 
«Kp vaa uwe buarrroQwï vobiiaiii, trrff. 
70. Kta betg, vuor de eeuwigheid bcataad . Da 
S, iBS. 

3) By latere dicbterj. k de ecrit«pluUb(|aiu. 
kotnt betland vOor in doD lill laa: (ttndhotidtadi, 
hïyveiide, (ÏD ÏpU) volliardeiidei io de nwooo lal 
il die upvatiing niet bekend. || Kiet* ïi baittiiil te_ 
't Godlijk noord' biT.D. 6. ITK. T«M; iittttn : 
xieh in trouw ea red beatniid . 3, 107. Itlyl 
>lk6a plifrt be«ttfid^ aTKBiHS i, 94, ~ 

«ri. Btttandig (II) (lie ald.). 

BESTA1TDDEEL ~ duniaatt d« il 

onderde vufCD BLBTAANIIFRL — . tCW. dnt.. Df.J 
ifanddj^e/rn Eeo woord, dat neïii ■ïnd* bsl Ie 
der vorige «enw ïu anae taal wurJf ^cbniitt. tt 
naÉj-AcbtJiiJp aab hd. i^tfamilhsti tl otitleciid, 
èftfand in den lia van „bet gebacl vaariii lett U 
■ taet", het .totaal" ï«u iel«,. ïu bet Nederlandieb wl 
is BBD^cncïcD. 11* vorm Ai'jViinAi'ifdoelxieu.liaaDai 
hel all een iabmnMih «voiard heeft tr«eblt«n l«Terk!ar«i 

1 I Eeu der dwlen «Batait «en nmeogeilald gdml 
bcitut, iut'^ndffhriJ wnDneer dil ii itn maufMl i' 
eeae cbcmlsch^ verbiadiDg. || Door vcrhilling kael 
vermiljoeii oDtltden in xijjne bentanddeelen. iRHdJ 
kwik. — Meer ïilriuoUuur . . ., dan 'er tei »i*l 
fliag «iD 't lai^Boutijc bwtMindetl DwUg ia. R« 
ï, 121 (Eie ook %; 66. AÖ, 132, l£7 cM.] 

handget'DUWra , wier aboudierlij be bnlao 

di»r den wever . . . met baoleu en roeten in 
[tcbrBihl wordch, BUTPBK. Tdehno!. 2. 4*. 

2) lo tae|ja>iinf; op BllerLd onaloffcljj ke lakc 
Wsoaeer., . ban leveo, i%a d© ^V.'orte aan. 
aaogelaat io AeMt\h ^DSlc bi»lBaDde«ien . ORKIioirT. 
N. liXtrr. 2, Ui. Hare ruornaamtle beitaoild 
IL ir. ea* di Irayedii) (lijn) booge [wrtooeB. 
hartitof!t«n, groule gebearleDiiiCD. QIRI. 141^. 
die b eelt! CD , door lauft gebroik, oumiabar* 
deeleo der poétiachc taal gewnrdün? S55. Pub 
t<-gcn den iavlued van Bmi.ael ia een >[HiruBa 
gHanddeel der vlMmicbe litlentunr, bubkkk i 
Baè. 2H. 

3] Ook in toepBï^ing op jferionea, aJ» doelen 
eea krio);, een gexeUehBp eoi. || Die uilgeleiea 
. . . be^ttaat uit hderuiicne beeIaodd«elea , K Zn 
1, 10. De thcoIofÓMihe fa^oltcil (t w dr tttiUmt^ 
daarvan) \i Tooraameljjik uil twee vmrhilleadtj 
ataoddeclen iameog«atcld, VIBSHTHO. Heritm. a,r 
Ala een |(eii<Ki^iJ, dnch hioder«nd bcatanddeel, 
hy, DB verlofip feu eeu pur duien, bj] At kli 
in de bETanrirhn"! icelcld. t^VXLino. &)^li 

BEiSTANPIQ (F), ham. Van fluf^ 
in de bel. ^). 1'baui verouderd, en io 
«allen ïoriaiigen door Btffendig (At ald.). 

) StandbuudBtide, duunum, bl|}feDd. 

I I In 't iJpiaeen. || l' blijde iok melter he 
«nde luetlen maade, AtX ^hy tl^% di« dit radaj 
(foedt bHlandieb maeckt, Ohftil. Fiyap. 198- 
tii iok een be^Iandijch boji buuwen, rnda b| 
alttjt Toor het aenjcMicMe m^nu KualMeo 
1 Sapi. i, -^S- WalcreD die niet beetfendigh n 
JéffM. 16. IS (iTan^r.r Die ojtdmo^. nrU 
urie wtKhiQiwn). Geliji^k *e( faiittcü den eeuwigtn ' 
niet beflaodighj ii, tonoit ID, S6G. 

8) Van onitoQilljlte nk«o, aU ^"f'—'cir'irj UlcDtfiu El». It Oit neo 'ilii (1.1*. ét 
In irr /ar/iun) betrouwt . . . m toot bcitkailigb 
«t, sriiaiiiL l4'.'. Üc beitaiKligha Hude «ejli^ttii- 
F dat «an ^iMriheïdi. 269, Om dat due bel^ifle 

Ie riiler cjide bï9taudïg;er (ouile ticaca ^la.. 
A*M, ÜHfkr 9. Lryi/ 3H7 VVu 't vaile «rtiDghl, 

'I tmtatiLliirB blu<l>ckt|i V pdiitibs, Miui.'iiG. Be- 
idif^bc dcunliitcu, F-uiaTUKs, Lfv p SüTffia 18. 
i] Vu U:<<iliiuili|;bei3«D , weera|;i!8<e[<]hFicl eai.: be- 
hU|. II Sonder der Licfikn bint Kd Itna gecu 
wla a^D bntandivb iii bet Liul, fi Heiirmr.-ifrgi, 

Ucw bciUnd'g.Bii t^il, dïe tut rrwd' iï gcruuit, 

Aitdnr -ïcivA (ia iV«t. 3:^. flSI ]. Vbst buluudicb 
!' üpter^Liderlieli ii-lioua weer, Z. Nae^l. 2 , 4(J. 
)} V«ii ]wr*ui]eD : ïUndvutig , viflhuiieiid. || Da 
INnif|;cn hloiien b^sUndicb inds Iccfc der Apostelen , 
UIlX, Bi/erte. i, A (bl. 91 a . Aeaf,tsita lek 
■6<i *iMrtj«meD twaUsdig bl()ve, cats l, IBl i. 

Ifl. OiU^fandi^ (sic ONBt9T£N0.10)] beifandiij- 

if it b'<«damgheïd (in vut, bl^ieu^S Ce lijn 
h«ilto ^MUmJuifier'", voNUEiL ^,Vi1. .L)«8ert»ebe 
H.,., die... dru^en ea kcercQ, »wj daltof . . . 
I è» nünata hetfnndiyhrifi '\a eq ii tfl vinJea", 
anu. Jftffl. 12; Dalc \\t recbUtern; ^Idi^heid 
k ift/mt^iyfifiii endr oabcHtaDdii^heid der Ver' 
IcaÜMn", iik. GiiouT. /n/. 111, lil), I 17^. 

BESTAITDIO ( H ) . bciw. Vin ^««r^hirf r tl ) , 

iD bctrt-kcuii daaruD gnljjV. Tbini verouderd. 
) tn tUnt lut ialü [| Nu »(» badde Dirck vbu 
OJ ... iiiBt .. HIIO SuttSaten ... hem aaa de 
nvrdfok begeven, dur b; li^h ïu der j! tiiiïch«a 
Slo^ begrocT, bcitaadig (>at lE,geDweer, sotTk- 

IZtami. Are. tSi. Niet en iiisact haUtiAigh, 
I. . . berte 1*0 deaen jaogliGD cïuijiiocD te be- 
Blian, Lff. r- S. Franc. 'iH. \Htea,. initu ii; 
I K«U«r «ra«, biel sieb kwUnÜK , .. genoiwb, 
JH «derracren Prieatera te JUpij |«reil , vitsTBK, 
rf. K>'tl. i. 13. 
I) Tqpen iete bcatjiDd. [| Sleenrn, eo wal beitaa- 
» m*rcrulea tja teyeo 'l «iiur, sotTteooM. 
leJir, r. frfwini 24fl. [ïeie its ttgen. het grüot 
il («jaiulcn I niet bcalaadï^ . , . iie:aile, (troïkeD) 
■lunJa. 1b tu^, ï. jLKeiii.ui., J. fr. Oori \ii. 

STAPELEN", bïdr iw. ww. ïnU nu, 
of 1BD bovcu, be£et1eD met een itapelj ïeU 
> ieU ipttaiTBlcu. Thaaa weiaij! cif Dïet meer 
lib, II l^n Kamer, dïn ly rniitooLme riiet 
MCni^dt. en braulhiiut wel bauj^lt bealaejiüleu liet, 
p> *. l'oorf'j. 21. 109 i, L>(i P;edicBitt PicUr 
kriel* nf t Vlamdcrea , . . (wirrdt r onder ie fpacu' 
■ bcetaptlt. L'LKi, Ottil. Lrfuwli26. Men. uiukte 
■drea «iret*. d»t Let <>[\ deu Predjkaol gemunt 
I, en hleldl tieia , dnu gaut^cbeo lu^t, bestnpcld 
Is d( B|iaiuder». warcn., i/mj/. 1, ^7D <). 
-^ ia (igunrli|l(« toepauiug. || flit harl. bflita]>>eld 
1 Wwartp . TacusB 10, 16. Ovcrlut BiibBitapeld 
* JÊim { t- ■ :<(T arj'aurd). 13, », 
BBBTAFFEIIT, btdr. iw, ww. Van SUpp,r>t. 
aaa «am^ in ^broik. 

ÉAla ueani van eeue oogenblikkelijke liaDdelÏQg. 
kn foei ictlea op ieli. || [)ea . . . ^ing .. 
I alraom toc; endo blocf daar «chryeliai scbuit 
««u btalap! hi"i<|i;>i, all niet neeteude ho& by 
U*. HUOPI. jV. i?. Hbi. Vw ruat had ao;t bcalnpt 
1 a«*rr lic Sn oe-alroomen , wasTEKBaKH , Ofii. 
H7. 

IJ MH mr «tap nu een pdut lat eea aader punt 
■n, aao b«f)aaldcn «fitaod ovBr»ta|fpaD. || /f. Hue 
aan m plauek , Oul t' (cIimei U rAkeu ? 
dal ked ick Hiel beatajipe, Oe tdlijijierB 
Fdona 'I wel Miader i;aBfth of Irappa, HgrQb^S 
Om ia hal Staati-beiirind ta koEnea tot deo pai , Dte icfaoon bj uu iKstapt bsm toon ODmoog'lfk 
wu. üvrms. ff. Broedsrm. SO, 

'A) lemauid daor *ta[ipeii berrikeD, bem ïuhaleo., i|| 
Sliej^h bbI ïck ooi a lijd. stae^b lal iek ubtBlapjwDj 
uuiotr» 1, 497- l>e aehulj nrert alliido bchielt au 
biütapt, al ia 't vau verre (t w. door de rtraf), 
iia ujtuMi , Bani, 1 , d'93. 

4] fi^ti hioger gelegea |Miat door te klimuLeti Iid- 
redkeo; uot figuurlijk. |1 Den ïierdeu Crap.diea men 
nu butaplc, met inbreugeD vaa 't goedduokea der 
voarieide ilecrau fn;., tioori, H. B. 92. Hj (rnu) 
der eer'tea eeq, die de kruin f pan rfm tffal) beitap- 
ten, 35U. 

B) Al* naam voor ee'.>e voorldureiidH bandelÏQg. 

1} £«n bcr^ bcklimmfo: in 4e uuijere tul leer 
genooD, ook io Bguurlijk verhaiid. [| Uui montinea 
um de ^oii|{t dea steylcu berg beatappea , PKus , 
BrUffop/ioti 1, III, l>itiiB ititfi iiMtappea Deu Berf 
dor welcnacbappeD, AX dickba 2, 260. 

Viernikclji ó^m fivrgb waer op da ISvu^biL iluuliï iRife 

[1i>ahl. . .. 
Zaa tiudiilia li an «na iliifl, Jae movrlijck om treiuppen , , 
LHQifh' eanen eagen put, niaC glKd^p aii ttlrumr lra|i-pap. 

lonii'aL l , I4S. 

S| Sea ftcg betreden, er over Lnopcn. || Napuleao 
. . , leere D . . . den glorieweg betlappea, TflLLïKI, 
Naiaf. fr, 

BSSTABSN, bcdr. XH' w<r. leta of iemand 
blireul bticbnow^eu, aaoilareu. |1 All Tfaomai heal 
Vefbaeat , . . bcstaardi; Dt p&ürEClie alodeu vau u agde, 
voet BU bant, ubViua, Oi'sr-Yta. Sang. '21%. Mat 
mj va een (»t;eulitik tyli iw \t^tXtT verlealikt wor- 
dou, dat ouk dl' allcraaatle vricndea ... ua* met 
fiinge ilaaa bestaaren, ft iiaiiNa, Jok au. Ë. 271- 
Wauueer ick ... 't ïlin-atuwat üe^t lteilar«D mach 
van IL f^Qtklit, AmiI. PrffM. 164 b. Toen iij bet 
blvedtkuraal ( t. w. A#/ bla2f%d ^ftaat ) . . . Beolaafds ' 
VAD dil beeldt ( t. w. cah dfig ptouio). onlitak iga 
kaude bloedt, /. Vos, Ütd. 2, 3d&. ëcilb wjjl be- 
iturde hy met ityveu blik dien H(iu[>gcii|i[, CDNICIZHCIC 
1 . 227 4. Weu upDLeuir ik kcitarc, Meduee, uir \ 
hemelicb gexicfit tnc., rfR hon^t, Loreteif S(l. 

— ÜLJ overdrajiht; IjMciüuwea. u-verwu^HU. || Hier 
bid ik deu Leier , , . . dat hj do keK^aredan die den i 

Apoitel hier toe beiight, eeni aaad^ijhtelik be- i 

«tare, 0£ EnvNiL, Jok tn ü. iJS, 

— Naast énfafen findl faea uok Aej/arrgn. 
(Mjrra) nalroakta in 't beilarren vau vaiiers loiikert, 
ViLKHTIJH, Orid. i, HS {MtUnt. IQ . 3üU : ^nrhif- 
iju& III eni/iiui /iiitrcHt aeifual), 

BESTAHIÏEN — bimtkkkxn — , Wr- iw, 
WW. VsD merni-, ecD in de latere taal ungebraike- 
lÜkeo vnrim naaat fferre , t!tT. Met ■Icrren beletten; 
uiet io de taal van bet dagülykach leven, |f De lucht 
butttlpt, met bruine n-ulkeD, ... BulaareDit *i aaohta 
geco ao-ute kolkea. atx '. cn*nn. 5611, 'Taard r^k 
«al beitaral, de lugt twploegt werdeu.... 'T>*1 iu 
alle diugcu de wind te^eu de keer ^aan, valsntijh. 
Ooid. S, 156. 

— Iniuoderbeid iu het deeEw. httfanid. jiewgd 
vaa dea ticEael eo du iterreiibeeldea, || Uw reden kan 
dieo hemel niet bereickeo : Zj icbiet te kort aaer die 1k- 
ètarreadeas, vdhuxl 4, &14, FdLIdx en..,. Berkniea... 
ii)n teu besttBTDdeu hemel op^avareu, 0. 48B. Hemel- 
geesteiL, die 't beiternt geipau bevrouen, o. BuaNDT, 
foÉiy 3. 3fi0. Itet beitaj-ode haf (t. w. Att Hrmei- 

kof], a. BR4WUT, Vetm. Totq. TS Do iiBPht..., 
Id 't tlaanw bt^tarodG kleed ^etuuid. rciTH. Wgrtm 
IS, 140. Daalde An^teb (t. w. Uici^rh Aitgflo) op 
aa^do nit i^Ju heatarnde ttoooP t. dutse, Fad. Pititjf ' 
S. 67- 

— Met eeoB heiwlinic rerkiadeti. || Twee groota ^ 
4 2115 BESTA- BESTË. tioliten ■wieren, Sa treekta buaneii kreyiJcMtrMhiMD 
Iwttarailc dieren. VU'ültïi.u i. 6&i, De klacr bcïtsrmie 
WSegBii ([. w. i»( iéargii/ermtt), i, 6^^. 

— Dtwr HUïOüM» (1, 4+6) worJl ititend loe- 
geput a|i lette rtec lecQ « , wKiTJobijalyk in den lia 
T4n; ï>iK>riien van itipp^a. 

— UurtLuu-l iestfTif, sf^Iviil vbci ÜHia vorm tJem. [] 
's Homel» bcitairdcD Luup. ï. HETNA. SsTtita . Sertlf 
tffir S. De lin'igli-beilerde lucht, de tinck , Iftkei. 
Perm. 1, 1611. 

\t\, Bstlartfleit, 4Li frc^UHiilBlisf (.^Ridderordeu 
èftfarriliffi hem Hier «n dur de bant", couFXfLUa, 
Haf. 1,. a*). 

ÈSi^TAVËN, bedr, sn-. wm. Voorkomoutke ia 
dea AJa vbd ifusfn, bevwligeiL, tt<;vi|i> mak«a, || Dat 
koa die glaus Tna sjn besUEfJe niacht, niet quisteu, 

OUDAJiN, Ptlêzif -l. tf. 

BESTEDEIiINGr, inw, g«me«asl,, mv. la- 
tüdeiinij^. Vau Hitteden ia de bet. B, 6). Iciumd 
•)[□ worilt uïtbcstfed. jf Lic b<nt«lelÏDg blijft UiU d«<u- 
l^ïaeo L>[e bem voor 't luigatt ^th^i eea jaar lang 
wil O'dderfiüiiiletL, v. ugta:» ï, 6fi ( Do ^«j^E"J<r'j^Nf ). 

Hainieiiit. Be^ledelingkvU {„BciLedeliogbni- 
sin.... Hei doel deier iitrÏKtiDgtin ï« be^t verzornea, 
by wvga t40 be»I«d«ii. diii>rgciJiMul«- ndrinbeatutcii. 
. . . vea kiDdcrau uf oada en gebrakkige liidep, die" 
nu., 3and. d. Sl.-Ofivr. I8l9— 1&&0, i*'' Kamer, 
B,jl. \\i'*ly 

BJESXEDEN, Wr. to wedsrk. iw. w«r. Van 
ii'/^i^. Mol. èaitedm (vkbdaii 1, L107). Verg. 
SaladsH, dat op eene «uortgalflke h^io ii )^B«orind, 
4(iob ni| in ojibrmk gciin.kt, Bnfedf» -wrA oiidtydl 
ia meer gevallia gebruikt daa later i enkele rarou Je rd« 
bctfieke&iuen, b. v. dit vaa icfi ooerdoe», van d» 
haitd doen, ixaAt meu QUg gaweaWljk (lïe sgiiLiK- 
aoaBH &7). 

A} Met uue luk ata <aorirer]i 

1) Iets ergeni plBsIseD, lettaa, linggeit; tliaut ge- 
li«l verouderd. || Die dinghea itjn in iradera macht 
bt^vtcel, V. UA-NDt^K, Olijfb. 36, Mee baeldoD de 
proTao-t, die irett op \uax plaeU int s^bip beeUel, 

COOBNII8XT, OdyU. J, l\6. 

— Iti tocpMjiug ap wat mea „ter peru legt", tl 
H/ bftd . , . ïierdnjienl l«tarhoeïkw)i , . . teo d/ukke 
baslaadt, om ie ooder de gamMnte Ce Eaa^eo, tioorT, 
JV. S. S68. Scboon ik . . . uicmii; aiidci digt ter drqk- 
|i«ra heb bcjtecdl, dbob», Oterbt. l'il. 

— ■- Sin èrandet bettedtn. booi saDbrengen lej^a 
het >|]Btidelyk icbip of «rat uok , dal meu in bnod 
»il itcken. || ÜiX \ij meermaalea ... te ver^fi was 
■angeinaaat axa de tuïco tn te loopen , en ijn brander 
te beil«ed«o, Ba^HDT, Da Rviitr 5E<I. MbtIuiii 
Willeoui'WD , KammBDdeur op bet Zeeanaohe braodt- 
schip doD AfcDÜ, heeft hst lette aBn txa vjaudÜjiiiei] 
braiideT ... beiteedt, aulki dat beiiie de brindtn 
t'naiMO K^D verbraodt, 902^. 

E) Bene itoOelijke laak loc behoeft van Umand 
g^bmiken , bij ïeoiBiLd aatioeadea eai. ; t]iaa« vtx- 
i^uderd. II Hare ionen (haddea) ...«Lic gebe^lighde 
dingen vaa het Hoji dei Uecnia b<MtMdet «en de 
BbbIiih, 2 Ckton, 24, 7- Ub "|jn te veel bMleet 
UQtrent de enacke rreoweD, Xin tctto boTCD al dea 
meestea binJcr brounen, CAra I, 354 £. UeacKbare, 
l>ie 't braadend wieroock tal tot d'eer ifoi uaemi 
be^tcte. TOüDiiL 1. 32S. Be4l«Ca'1« een Codt ban 
wifliToock, parper, gout , ^r &-14. 

S] Vao gaailcD, ga'ro ea Oerg,; » iemand Mben- 
ken^ thans niet meer iii gebruik. || Witje (tunU ■«□ 
atr getoael besteden, Siio defl ou., CS.TB I. .*)18^, 
Gaereo tid vemnTt ... I^ïlyek de faeme! pligh aeo 
jemandl te beeteeden. Dien hy em., uoorr. Oed. 
I, ÜOO. lak (weoiKb) aen u bnehndt Al 't goodt dftt jck t« ffCDKhea ■*«!. i, StA 
mj beetieJea, V0MU8L 8, 8SB. ftu 
ilie aau bem besteeil wurd , >. EeraK , 

— /tf// il (lorf^, goed) 4<m 
Kaast die hem bowoiau wurdt, m.1 bij turniH 
desren. |{ Geef beni dal b'jek prejeut, bet is 
hem bwleed. Ik aai hem niet naar dat 
^aaa, bet is Eoob aict «au Jiciu bcitceJ. -• 
i|iq ick D heb gbe^urit Was aen ii aial 
itREi>EKD 'i, ^Öl. Ten iucr aiel aea bciM 
imemBiii hem meer geeft, hoc hj meer klatgU 
TifaUtt. lïS. I 

— la ZiLid-Nederland wordt die aildrukkui 
cipgavat, ia tuepassiug up iets ouaaagBaa 
ieiuaud oferkomC ea dat hy wtJ heefi ïctal 
UB accK. Boel. 2h. UK BO ll5. cnul 
Aittte. Idtot ; en verg. ecu icrgel|jk ^el^ 
Bwttden in e«D« plaaU vao *. i. t. niiun 

— Uük met Kat aaak als vmirnerji die ■ 

Ïeicbuukca oardl. || Schoou aj {dttiTrf\ ttd 
joti *A anad, AU dis hun meiaateri ban | 

4) Kgu ambt, eene laak aaa iemaiid O 
uplvg^u; lluDt 7ïiqii4erd. || 'T Toaoi* i¥t\ 
iDcË||;eUEXlt«1l luk, tü tJM. had mcA bMl4 
eea deel oD^ocblo measchen, HOurT, .V. 
l>Bt het bJHjk w«H, de amptco . . . aaa !,« 
te bmttaleü, 719. Een waa..., Dtcn *l 
hnjïgïïins ie stieren, ia besteedt, HOOFT, Gtd 

5| Ue iiitvoeriug vau eea werk op a«U| 
waarden aau iecilaiid opdrsgeu; tLaui aegl i 
ft^tlfden. \\ Wele buanea . . , meu op iqqcIm 
BDde voorwaerdeQ. in 't opesbaer ... Mqj 
luydau .. loadc agogen beiled'Hi, mH ara i 
1691, bij 1. D. i-ianw, rtFüfTwh, \iV. ] 
Gh>ere<ibt« licbbeu . . . indea jare 1611. deCM 
de Veulgraft, de W&lle eode vier Bolwori 
Rondeelen bostedet ^oA^ 4<«a makcu. duel 
1612- vitltrocken waren, o*i,i9A, BacAt.v., 
Ghf besteedt marmir te laegvn, . . . ea bdj 
ofgbe eeuwlgb leiea aum, tonvel G, 4t(l ! 
Od, 8, IS, 17: fii ifcandA Marntóra Idmi] 
Ruuthoul (il) betteed na bchoorca ta maakaq 
aS6 Guldïus, V, TK. Scifgpfi. 44. [ 

6-} Vaa lichaam en geeat of huuiu t| 
(toli van alle» wat aU eoac iiitiQ^ daarvu ,i 
deo beichjuttd. Zb Ie frerk itelien vaar ' 
paald dool. 

a ) Vaa liet lichaam ; thaiu vvroildwdj 
daerom, jouge vrou. irilt niet alleen de lol 
oock bot innigh. Lert beq uwen mBn b«atea 
! , iW £. Het 3citit ... kou s^D friwriic Ü 
wel-gemaeokte leden Tol alderley gedaaa « 
besteden, 8, liii (EieoukS, 14tl «; i.SSS 

i) Van de lintaïgiaD^ tfaans veroudwd. 
de gecu, ...die md wsUuidaiidG ilBn nj 
tiJDe ogËD tiïel dser hM besteed, maersMc^ II 
If^Uf. 2, 244. Mf sal men,,. tiw..J 
HiiBr üogt . . . Besledca op den mgh vaa I 
bekoanea Vaar kriijBrhcfa van m^a' nregk,'' 
1, 449. Hier besteedt aw' magen ; 't Ëj 
rer«ch, 2, 404. Kttnt met oatydigliBfd „ 
hier boateodea, irtBTHBaKir, Gtd. i, 9. n 
e) Van den geevl, het gemoej, de knj 
de gesiiidhed«D of begeencn daarvaig. || Sj i 
haers se!fs «orek^Ea aea God besteden , ( 
te syeie, OrnUrfif Sp. 18. Sno dickmiMl 
u-ast mija MDiieEi ga bul^ea Aca die iili 
kent, <D na ly" '<>*'erledf u , 3no dickinael i 
i, 1)11 d. Ka«r TODsle, Aen uk araicbDi 
[dfeiic.). iioorT, Geti, |. 98. E>' nnmal 
«eelse te botteen Tot «tichtiag vaa niiari 1, 194. A! iieefl oaa jtia^he Maagtit beitaedt 

Ljin*MO. Jmf. 6&. Om s^d nraMksierJ{;be;J leo 
^Atid U bwlntcii, TöNObI. I, 691. Hoa nur do 
ratdi bolecdt. im ghj nij qn ferruteo ! uuidins 
47. O b<vi»hB}ti ongtnieenl . .. kIaIdico ioo km 
■Mn . . . door (CB^lig^be/d ijn luit, toLKVELi, 
rmrf t'lorir ii. Gia d«q, TBnatnil uw t'iuai., eo 
■Lav jilicM txiileedaii . assslus. SdiMAi-M 40. 
^^bv <■'; >Lfa nnic vu^UDdigc en itsdeljke ver- 
^K ^«truuw botecdea, Letr. T, 196. Üe itudiA 
^Hqf ItMtMJJe Ud 't omitacii van i'a da», mul- 
^■tt 9, 148. Niet ud idke oBdenpclijp.gfta be- 
SSn llj (t, ir. lii hmtMaar) i'agaTCo, 8, S9G. 
-^ 'thuii iunxiderhiGitl inel kracht, ■moeite, zifTg 
• igoriietp. II Uodtuki ftite moeite «u ïor^ , Ban 
kt werk botMti, ü hel niet geilasjiig). — Uw' kralt 
Mf uu boilttdl iitaper.'i, tioort, Crfjj. I. £71- 
Ml o r«d«ii Ghïea movj\t> te bcsieoii I» i'^bveu 
^ wilt nrtnidcD, uondiuh, MQu/e-ithaitn utii. 
«■•rei vl|jt co Bcir^ «SD het (BmeuilelleD doier 
HchivdvnU wu betlccd, tsxobni., Hï^I, S'fwJ. 2, 
IS. Dtt dt meeilcQ hii vniirkear banDBH arbeid 
HlMitltleo uti «ikea, wBJirraa eitz., tijhehihg ,. 
'm MUI. l , m ')e bDb•;ll.-■^rtn!illg, wurua MarDii 
^ ]ut4t« krwhUn b«ita:J h««Et, ii niet sbmt diu 

TwvMigcD, rKtrrN, Tïf» J 2'i)S. 
) VkD bet l(T«n ea lyiie dNloa, ook Tin den Lijd 
I 1 ftlgcme*». 

a) Op ecae bsjiaslile plaat» iJnurbreDgea ; thtqii 
■wdvd. II Kt hiddv nu gravl deel vu igajonck- 
lyt til Sviticr laitt hetUoH, v. dxïeki*., B'fnevt. 
, 55. Ilj (krarde).,. naer Aegjptett, ain \n een 
Nuftuiv *Üi> IcvGD Twrt te b«>ledca, poirtkbb, 
■««*. UI 

^ll Op vne bepaalde w^i« duorbrengen, || Aïb 
iMg oia dm tchuw U grcwae jcucM heiledcuP 
•OVT, e*'', i. 148. Di« loeokca wel Ce doen, den 
||| ■«] btatnlea. i>a«ru. Lot z, IFijafi, UB. Lael 
,,Oai hwren ... of u l)jt voorlfden Ooo bclcr Is 
■ild«a, iioNDiUa, Jfmt/f'^eildiu XKTii. Eluehekbea 
r Inu ilaK Imtead'' ^«t bebbea ty nitgevoerd? 
M«, S. tö. Eevi^ nyner ledige nrefl wit ik foat 
iQb p«Ukiad beitMlen, bkhqhiimn, Siaa» 10. 

— Abfolan.lt «n eeoftvoordfelige wjjiediwrbfoDjjen, 
•b tan Butle maJcEn. 

. tml dMlMBdmaal , [•jï'VCir. de Ifd kui rlteiand <ibi. 
rnDarnt nv |*iii4, 'i !■ t|]d; btuL naakt onadv i>ciil»doiD, 

BILD. ^a, !3. 

— D« bMt|i;hrid U MDiRJDid door ecne bspaliog 
ua M. II fihj mowht a ti^t, dao !□ du^danjch 
^A, siat bctci bc*t«)eii, 6iJ v. vl^tkh, KiurAttp. 
^^U. To dau! ilarlvDieCa hMft licb air jtorhd lie- 
^H, nworr. Oed. J, 153. la ~t -rerbrcfo Vao 
ivia roeoi jek 't icctcn inL beal«£D, 1, 219. Tebe- 
Ww. in alaulekBii dJeatt, mija joeren eiu., S, 172. 
idtfcD wy . . dioD (arond) bMtwdea in mctclkiDder 
Ml bfratcn. Ltn. 7, BS. 

— Itoo» aene bepalig^ ntet (ot. || We van AUieoen 
...n hMl«d« bkrea tijt tot biet aaderg. dm om 
m afam te aeggui eado te buarüo, Jlaad 1?, 21, 
M «f d MBM duh -. . irnwo beitedeD tot alle ^- 
WÉ/U^Kji mde hejrljghejdt, CJmjf. Qebtd^ {iMia 

^BTndMr mIi eeac ontnp. trfja met m u, \\ 
^HtalpAdea di|r bettoedde ilc , om . . . alle m;pe 
■bin naken ia order te breng«], trer. S, IV;). 
rTwtMBrda) .... dat de jartn, op het notaris km toor 
VtaaidrA, nïHl bcatteJ waren um «dü de klasiifkc 
iIb pbael !■ doen nuglig wor<3eii, lEUOfiTH, Ümt, 

lal dev ttDB bcpèling met mei. \\ Qod«- 'ybSt dairtel, diu met daaiecu . . . bealeodl ow . . . jonge 
tjjdt, Hoori. Oed. 1. JDB. Ik weet , . . ntUa' tQd 
aioi beter te bemolea, èxn met u loo het md en 
audef te Écbri|ven. LOOSJXB, BroJtH. O, SS4. 

— Bene bepaliog met na» i« thaa* bet gewone- |1 
Zo hj (t, w. i^>f 'rif/} u ... voldoet, ml ik m; 
den tfd., dau sao hoaleed, oict bekliagca, Leeu. 
5 , 92. Hem .... die . . . tixiTeel jarea «a» >i)n . . . 
Icvea aaa bet bestuderen der brc'uaea . . . b&d beiteed . 
Yli^OllfS, Hül. Stud. 2, 846. Ue twiatig jarca. 
die by te llaulem un de taoiBJigicLIbag van cUo 
iScbilderboek beateedde. hebben ttttt bl(jTeuic irucbl 
gedragea, BiranKK hukt, Jiui. 1&4 Eeue gezwiade 
ladlag .... «au i^ ruiiu looveel t^Jd baabuleeddeu, 

tl( ifiM., BBKTB, C O. SI. 

8] Veo geld: bet voor leti lüCgeieu. || Die de 
Ter-umde Weei«a ... Hier cwmmer^ D,ool...Ter- 
Mwten,... Sa loo kjq averMhot bËitcot, Soh dit 
wei Hooden wesen moetenP bxkdiko 3, 89. Oin een 
let-tbill, die men beiteedt, de menielieQ een guldeo. 
moeite uadnen, Litt, l, 85S. Dat de . . . Doef, uit 
spu mam beid , den la bettedea pr(ji tot treinige 
bumleriJeii guldems beperkte, vaEdttNa, Hul. Siiut. 
2. ÜB4. Geld, op inlke icbaadeljjkE n^te butoed, 

B.IBGilI.l,HM, StaOM 164- 

— Datgene nat men «oor bei geld kiiojit, wordt 
utijfewesea door «ene bepaling ra«t boot af aan 
(vroeger ook wel la/}, || Nocb (ck «el vuw gien 
KietJBDt Giea han^dert jiondct beitsen, bububiio 
2<, IJ6. Ik weel niet, welk eeat grootc tivmine b; 
t]ij.DB voor eeD Kabinet tkd AbinaaDM^e , .. K«|wlleu 
beateed beeft, Leev. 2, iÜ. Zy .. . bei^teeden in jjt- 
eu-lnintijj wïqIcbLi een paar iLwlhaivea aan roiEderf en, 
'i, 40. ÜiikKrjli kwamen . . . laodgo^eren (e kvop. . . . 
Vau der Helst hid ... ifloeD «ehooaEoon herbaalde 
cnalen aanguet daaraa-D i^ti geld tebesteiileiL, 3jcoi!.bs, 
Fam, Df Mevltn. \ö. IBe«tee<le koslfm Int hulp ea 
bjitand Tin de door deu Vjsnd argebrande Uorpen, 
DiHBETZ, Milil. tfdb. 7&4I. 

— bU vergeljlking kuanen ook aodere itulTel^ke 
lakeu bet voorwerp i^d. die evBnaU geli! ^aaa iela 
lea koate gel^d worden". |[ Daer moet tweet eu 
bloed beoteet werden, iw-men die koitelJclce priji 
beloapea Eal, ds brunz. Bank. i, I^JR. Dfce «ecgnldE 
kraa^ waaraan-i Eoorael gum bsiJ besteed nm 't dtO|{ 
befaoorljk te d^n glimmeD, uirLTaTULi 8, 178. 

B ) Met een pertooo ala voorwerp ( bedr. en 
wederk.). 

1) lemaad lor ueb lelf) ergens plaAtien; thaui 
vcriiudefd. II £. Waer aollen wij uoa na gaen be- 
■ teden? H. Inder Bmorea^er gedachten alle uaclitca, 
Tfou m. il. 48. 

2) Iemand ( t. w. fitt Fiji van iemand) ier aarde 
liM^eiifK, ter aarde beiletlen; tbana Qog geweilelyk 
(b, V, in DrsDte^ Jrr:A. v N^ti. TaaCk. L, ir\t \ ea 
ia Grouingeu: Uiilmi* liS ). || Met ■Ua.lljke itltraarl 
... werd tj ..., in de beiojdenij-kappel der Looft' 
kerke, (er urde bcatcedt, uooft. N. li. Hll. Ëeo 
Vrouw, die 'ï all verwaot tec aerde hielp bcttcdcn, 
DBDST»,, Oderhl. 163. 

'i) Iemand plaateen in een raag, ia etae belreJi- 
biag. op een post; tbana nog in vele gewulen ia 
gtbrolk la tuepassiag op tet verhuren vaa Jienat- 
boden: lie ok bo Ilb, eu iiOLEHi. 31). || Ilie 
moodcr heeft bare docbler bij eenen bakker betleed 
fl. m, vfff-nurd itlt duTulbodt), \>X bo llB, Hij 
heeft ii«h b«itced als fMxfdckDecht. J/iJ. — Hem inde 
Riddorlykc ordo \»n Malle bcaledende, HouKT, Urnr. 
/i, Or, 2C9. Dat Ljr t'buje nog versebeyile broeden 
heeft . , . die alle ... in goode tucht geotffoDt (wor- 
den |, om ichier of morgen ia owen dienst besteedt 
te wordeii, «buuhcs., Saoftd. vi. 2119 BESTE. "llESTE. •4) Iemand ergea» grlulieu lU leirLmg, fhnai ter' 
OHiieti. \i l«ik bin om ti> lieroi) tö( UKsat llf't^t^ 
HOOFT, üed. 8, 327. (Sj) inLlcD ... 'I zckea 
(t. w, Ael jongefje) in de Wjk of te Ibuleia Bcliitol 
beil«edflD. i.S»«LIJN, SeiynA, Fr. 10. 

5 ji leiDiDii (of Bielh ie)0 er^na Toor mds bepialJe 
«ucn uilbutedcn, ,iii deu kuil docu'". || Ik (uin^) 
tot vrouw M-QUKlai ™> m Je ku*t hmteiBU, DBOBtt, 
Üfffrii. bO. I)4C ... oiiechlc KLuJerea ... by Je 
Huyiluj-dcu oHc B.Ditera w«rd«n beitect, ruJe ileaelfde 
DQClc ilickwilij up Mti kleja j^clt ufi gtkockt, om 
dio vüor altgiJl U öadorbuudcD , Gr. Ptacaalb. 2, 
Ï44& (ki'. I0S6). De .4ri»-QiMtCert BolSea gren aime 
Kimltrca, Oiiv«naDg«ada, o^ oude Lu^dflii mogea 
lifiiloilnn , rüi met bfsüudcrE toEateinruiagc vaa den 
OrScLvr ea ds llFf^N-u'leii , 4 , 1)53 a. Iliei' beatedcD 
ba&r tie oad«i Bur^rj rnet biBre srouiren... foar 
Mu lekor süiuuiE gelid,, die ay taat vuur baar l'Cven 
ujlkverna, cii t]«bbeu tiier baar IïViED de oobMai'Klid? 

Oji ËCD kiad (lijjaa ■Itgd eens duchter) uUbuwo- 
l^k-BD ; tbaui MDO BukeLa Dnaal aug wel voarkotneud». || 
Vele 'Ó3«l vrouweD baoranJe bser c£in|iieiisheyt Wou- 
wen beii niar.a aeu haer butedra, t. oHlaf Kda , 
Vwg. Al»; Tul. 230^. fajti daer «o 't*^'^ vüu^t 
MB BUgl belleden sou, CATa I, i%9 a, Gj bebt 
<nl eu" {seiDooiiC . . ., Dat ick Ie ^coner tiJiJL mijti 
diHibter «OU tiiiulEdeiL , 2, Ut. lek btb «cd. T^pe 
Maegl, die irüiid' ick <rcl beitedeo, i, 49.6 £ (xIë 
ouk I, 28QJ; I, 326 £; 2, bba, en vele andere 
iiluUeu). Chriatina..., dis by aaii wij, iu Hntcu 
iiiiweljrkQ bealoeilt heeft, tlOOPT, N. II. LB5. Vft 
Wetliuuiilera . . ginfjeii. . . Ur bruiloft by den BurKber- 
incutcr..., di» zyn' docbler bedCevdda, S(f}. Waar 

Tindintm HA tüia haAt noardii^b ? ,. . U duClitei' . . ., 
die Ducb am lief uooh Irct Sal nnlcritaaii n vLI, 
wur ifhy hur 4>Dck Vuleet, bbi^dkho, AHgm. i. 
fih; lull Dir' loOD en düchlera ryck beBleJea , VOHIiEL 
10, :27S. BesU ^erutt uw duehter . . . Abu luf, die 
hier vencQ«ek, U, SS4. be«te«d un dochler veel 
lierer oaa een man, die gbeld fi;Li«brrok beeft, «Ie 
acri gheld , Jal een man vao doen beeft, DK 8B1]|<IC, 
Banlt. 2, !J40. Ooit wierJ ecuti Maoijd jtelden nf iiouit, 
ondet do twiulig jmareu, len Echt bekleed, beh.srbt, 
jV. H. 3, 68S. Üen Heer Biaek te overtuigea, dat 
biJ BAti niemtud anders tliu UÏebt beter kan bealolcn 
dan a4U brin, v. i.i:>nkp, Jloni, 4, 115. 

^ ) Zich uu eeae Wiglicid , eene baadelwyie, ovei- 
l^fwea. ticb tut at iü ieti beUvercci; tbsaï voröuderd. || 
Maer aoo |(by u bentedeu nüt tut de aondeti mi: , 
DC nuux, Boef. 20S. L*e St-iiUa, buleada 't ver- 
njtcD,. . ï«rfe«ctr«il ... het bmlt tut AatWËT[ieil pe- 
da>ii- Ver)[L'efa. Ile Ryxf^aiaQteu beitwdBn lielj hieraan; 
Mien Torgtefi, aoon, N. H. S13. lloev'cl lanDii'eh 
iiL ^route vMr«>llefl ... met mh unOTcrwiuDelilEc 
dapperheiC moet beet«dea , OK aRCiNB, Joi m £. :U(I. 
Ick k&D het dujn begMD ..., Wbqdbgt ick hïd die 
jifjht my iclviGa wil bbt«detL, wmtMBtiH , Oei. \\%. 
Ue |;heeii Ule tut iloacken baar butecji, BONDEirs, 
Mtm/e-ioAaiH K'4, 

Afl. 'Beiltitf, &t4(etd4ier^ bulfdtlèitg, ittitdigtn 
il), tMitdvtg (sie die iroarden); betieêtlijk, locMeel 
>ti hétttdmdt (,Z>1ieh (rijn jij' ] ,. dïete houden ( t. v, 
iFij/Anr/} . eü bftlfdttic ij^ii'', UK □&»■, TnfaM. 
bod); tff/edtgi >□ denzelfdeu lin (.Wiq,,, dea 
tnittheD tfjt by my wil i^n iettedigA, Voeg' hnin 
ilau tilt deei deuehi", Ntiürd. He/ie. 11). 

RBmCDD't. BfifreMuit, meeit in Jea «urm itiirdf' 
Hui*, waar ouJe ot 'beboeft'^ inEnsebaa uilbeateed 
wordeu (.Oode Luyden. die Ec^i^w-ourdiK in dr 
BulifdeHufftr» wurdeo beatenl aa iiiiderhuuJeii'*, Kriy- 
nr. V. liiMrUm 1. 3-lSd (k^ 1763); ,i)e Kar BtilMileliutfcen , Jic «an e«a iwaAreo lati 
de tliakunie", JU.); mriiftl»A (aïe aidj. 
SESTEJOER, <Dii. 10., inr. Wi 
Btilfdtn. Tbao» niet ia vail gebreik. 

1 ) Ismacid die dc uitvoeriaif *id «a 
tekere vnurnaardeD aan een udef opirij^ 
B««leedcra (aulltuj bot Hout tut haarea kuii| 
ü|) 't Ltud br#ügeQ, Je Quut-|^jitui duea bix^ 
V. TH, SeJutpth. 44, 'I G-bed den AiaaeaKi 
na bebiurea aal nuetcn maaken, len K;eiioe|i{ 
BfïlHsdcr, 311. Bijaldien 'er . . . vuldnalt n 
nnreu, nin aan de Kshlbcid dea Meitaali letdj 
zuude de Keuroieeatcr deiie proere, iB<i tMI 
der Beateederen , konnea te werk ittUaa, 
21. 8. \ 

2) Iemand die 1^11 tyd ftyo, geld) t/J^ 
nia ecD» btipaliag UDdnidt. || U'eea bHh 

lipugh , Üie hl; gingb acliildereu Voor' 

wfjuelick Wteder vbq n}\iu' da|[tD. il 
1. 501. 

'■i\ Iemand die iga bercwp maakt vau 
van. dieostbLideu.. || D&L olie BettMÜBit 
ai aaieren, dis li^ met hel buteedeo uf 
van Uicnatbuden crueetcn , anllen gelianiil 
ilfiMircus ay eenige Diemtbodea >a hit bol 
verhuiirea bchiilfsasm tyn, eig ia «cel a 
iuTurineeren naar dBrzeUer gedng *iu., .fl 
J<ni{., ï^' TffP. 52 fl [aO. 1768). 

4) lemaod die tta kind erf^os uitbntee^ 

aullen de Gcfechten op koalea v|jid« 1 

oflQ Yaade geeoe dia de Baktierdeu atm aea 
noute Aotilit... doen huuJen randc Coaj 
gbemaeckt Kurden, ... eode wie de Oojal 
BiïbteilLTii liju, Gr. Plaeaiid. 3. 344B ia"] 

BESTEDIGEM" tl), bedr. iw. w«.' 
lengde vurm vsii Bfsttiim*. Thani vervuden 

I ) Met eeae laak ali voornerii Qc>tede< 
keu voor een lefiaaM dciei. || Uue teer if 
arbefdt «vretvii, eade op 't ■ieer«tlcbale al I 
len beitedlimii aen ^•■, baakdt. Dii^gti^mH 
wil ick. Heer, 't ierleii|^e iovea* licht | 
uw' eer beatedigen, ua dkckkb 1, SfrS. 
beilcdiigt bet {^ootite dw Chrii(«a vuU», | 
iilt«|)auuinii; der PeiMtagca. niet tot bidden ■ 
fiu., ouuAXN, Jprifpir SJ9. 

8) Met ttü \irtaiK)a aU Toornerp ; b> T. | 
Riag op bi^t Ier aarde l>eiileIlBD. || Soo ill| 
van dei« Trouwe ... ia St.-Jiat kcreke 1 
btatedighT. PEBB, 0»til. LetvK) 73S*. Q 
l^ebragte Rumeyaen eeu aaa der Voelen | 
ter aarjeu D^ft buIcJigt wierdeu, aonioq 
c. Sfae. 15. 

U) Ook in andere tutpUMng. || Ia da) 
i'iy SlDerman,. Filoal, of Schipinaa, du 
«tedicbt. rade i^q ampt niet en eau, Zté 
Witb» 1,2. 

BÊ3TED10EN (II), b^dr. iw. mm 

vaa bilifjiilim , bi'tladufim. Beveili^cu. Ue. 
ttedigra behooiL niet tot de eïjienl^k li 
«ehrijftaal. || Parma heeft die Sladt mot 1 
bcleeCtbeydt Ungbeouincn . . .: d'oudn Privj 
■tedicbt ent., «. Kkio, N*d, Oort. Bfi | 
lleereD vanden llove, die met veruedenajil 
(tepu teerden , hare eyiihenc aulh-arileydt ■ 
butedlgheu, 94 #. Bettedigheoilc roti a^i 
die n^el. dat <im., lOSia. Hy . . . hetlU 
BoTgeraeeiter-aeiijil «eilemin be^tediKht ■ ■ ■ 1 
tmb. 'I Steunt dal nby nws vlvoht a ' 
eu bettedïgt, pbu. Joiuu 76. Su 
Luydeo. apentlirk te aauien fnye'e 
l^lilan «l4ei bittcdtobt lyn. L 

^wn. 3. BESTE. BESTE. 2122 DOfO, KL', vr., mr. èt*ttdimffÉ».\aa 

talwitfidea fu een wak, || Men (iel) 
In daer dia meetle pumgio Ïb, bilj-ettca 
I ien tijdt, plnvtsc cad-e w»r<^keu die 
g wordsti, code m1 Aua aehtcirolj^ende 
t in 't upcnbftor geacliieiten, teu minitea 
ismIcu ïuord«eiD lut 't Landt, Gr, -PM- 

Htadca vna j^ld, lyd tas. \\ Betteediog 
d uft it Ke^imuitaku : Üia most ga- 
diaojt, antu en aaoil<FeaJigheedeD tu 
i. i-iunm., Milii. IFrtb. 706. 
■ing *ui dJeuïtMeu, || De DiuutbodsiL. 
rdi ^anrt rorden. ihHëq . . . gifehoudtTi 
ie diEniI to IcomtD Ibd tjde, bj dn be- 
TBilinDling fcepï^lit, UttfiJil'. P. Jmt/„ 

, [n de bet- 8). || Kruhl but niet» 
U'iatedimg, i. u. vaxm, ,%!. i, 4.29. 
\§i(idiiuf, hueligheidiikncbtVErifiilling, 

BD9TKR, taw. VT., mï. hnfnditeri. 

die er buir beroep vbd maikt yrouKe- 
sdea (■dnls ook miniiea) n.an een dieoat 
uk in eenigttiiu oagunitigen eid. 
}k. II Msquigiione, bestcedstere, Hsr- 
iU Piamté, [) I a. Koppclaer», on dLcder 
Bceto^ttterje , llcelstun "ik.. uuYaLBCS 1 . 
, Aa BeiUediter» ta \aat\ai>\jti», utii^^e 
ea* of Kaechia ergens ceu» betteed heb> 
DB , , , niet vermogïQ sulleii, dcceSve op 
balecdeo, dur toe te raaden, loopeÉiofte 
rw ». Ha^Upt ], 28la (i". 16913). 
ireo, dïc men Be*leediter» t«o Miniie- 
Bl, BtXKHBT, iV. Jl. i, lii,3. Mfn 

■o dr/ vend weg 'k G-iog ook nB*.r 

«r toe, jFp{ij^ 2. 3, $Q, Icmaod die 
lad ferkoopt en levBiiB bMtecdater is, 

■»t in Zfifd-N'aiprlaQJ htalffdttgrÜ!^'. 
oort ?ui oaderwetsche , groote paraplaïa, 
lamedc hetlefdsirrf looppen. || Z>^ [haddeo ) 
ImJu parajjlaie, sca zoa^npuni-ile be- 
BtdirraiHiieii , r. MBXkbeki;, '£ai loitrdl 

ét T, K. 1B8. üne [«raplnu» ilju . . . 

UUr ,bflale(4lerlje»" i;eaoemd nerdea, 
187X, 33b. Z^a panpluit, . .^büo gn^e- 

oavcrweUebe beateediter mei een |;rooten 

«D eco met koper gemoute* rdcn atok, 
T'^rbk SA. 

EiK, iDW. en. Van Besttk»n {in da bet. 
rn ift iQidel)jke grewmtËa. 
wan *BD e*a ^rtehenk op iemands aum- 
lardag: MoanitT. Brid, T. hl). 
«vn iBD den oumdag, btt Teest ter ge- 
tmn. II Ue BestHk hisaft Ld Brabant 
m Dp den arnod ?tidr deu naaoidag, 
I. Ua. Ik ken drie liwleken», Rie 

iaiielit pleerd ... voor den dag tu 
Mck, 1. ]Q&d. Vader «o tDoa . . . her- 
•« haDDBiL keilgeii patrooq FrMeifeui. 
Me betteck viel jutit lieca jaaf op ko 

usu S, 840. B|] den beeteek vao 

het almer Fraas, die het best kan 
■rQ aaa de iiit«il£rje (nnüetcn opdra^n, 
A«a/ ]?■ 

■«haak dat hmta^ bQ die gelegeolirid 
turfaa (ia dien cia ook by Hacum, 
TV II Hq (bad) Laar ,dea beateek" 
B lÜTren Tibakïdooi, v. Bin* BÜBTSlIESilL, law. anc. mv. hui^fkttlt. 
ViQ Beifekm. 

1) Bitfg/tfM in de bat. A. 6). GetcboOk op ver- 
jaar- -of caaniiiag^ io Zuid -Nederland. || lilen bmteekiel 
tinlTaiii^n, na bd 116. 

2) Biilekin. in «Ie bet. A. 9). All boekbiuifcrii- 
tcrm. itïDd van koord of af^de, weerinede neu den 
band iraa eeo Voek buteekt, ea die aan hel boven- 
ea benedeneïnde van den rag vas het b-oek Hotdt 
vnatgclymd. || Men ttrfjkt deq rug.,, met t^m , 
Icu einde bet buteekael laeC het boek ta verBenlgen, 
ilandtb. 2S. m. Dit gMd AtOCg a|jade, itrokt teD 
band TDor bel Capilaal (of beileekiel), 33. ISO. 

3] Beiteken ia de bet. B, $), Beatek, waoria brl 
schrijveir itXt bebaotlelt; thatu ferouderd. |] Irrk 
|j;hetiK>f dal Aent»! bet vooripel tbh bIJii dochtar gar, 
die. ick 'm evn behooriydt bMteeekiel meeQ te bescbry- 

BE8TEIGEHEN , bedr. iw. «w. Van Sftiyf- 

re», io deu tin «bd HimmtH (zteSTiiüEBKKJ.Thana 
loo^oed ala vcrQudtrd, 

1 ) BeklimmeD, up iela kUmaien, met eene •ilulTe- 
lijke laak bU voi>rwer|i. || Ueaijdt bem idfnh-fitpela) 
uoeh veel idid 't ellendige b^steig'reu Van een' ^ 
dirongcD'' kriek daer hem «[ja* bcenca wrigren, uut- 
oBNe I, 447- Wie ion inlckcn Tra[i buteïg'rea Ola 
ca Buicken Kaner luidt? S. iS2. Ik (kon], .de 
hoQghito ro1« Betldgberea, w*Tp:aj.DoB aphter hwï- 
OBUfr, OAfir, m On^Afèr. r. 'f Orgüei, lóO. Oica 
steldt de Ksjier tich. on d'Alpen te beate^gercn . 
ouDU,«.N, Toneelp. 129. Daer Sidae^ , itm'geatoi't 
met coreiyki: wondeii. Noch 't een' eu 't aader r» 
beateigert vol van inc«t. tciTOTilttEe S, 328. Zy. 
die . . . 'rDj|(ctu,i berggev.aarlp ea Idria top beiteigert, 
BILD. 2, +88, fly ,. . gr(j«be^ue«nwde wallen, . . 
De sec beataigerde U. doorbrak on ateeneu keten, 
5, 114. Indien Jopyn my liet d' Ulyiup beateigereo, 
wiJii-iiMs. Xaljif, lt>3, 

S) In tigiiHrïi)ke toepssAiag. || Of aj het toppunt 
dcT gelecTlLdt be«tc)Kert hadden, Dt hhune, IFelsf. 
t, i|[. 1^0 hooghflten trap «an volioaaktheit, dien 
de meaiebelike ewakheit kaa beilei|tereo„ 3, 1. üaer 
deugt werl uit 'et Tyk geatooten Boatragert tieraupjr 
den top, aNTOHiDXB 3, 4. 

S] Hy averdrachl: iati (met groote iaipaaniagl 
mBchtiij worden, ïermeeiterea , leliLEaam. || Geen 
heviglieid , 'i geduld, beilelgert ajjo veTla.Q|:en (t.w. 
d/Èfgfiif teal iij Bfrtaitff), BiLD-. 4, 4.40. 't llMleigreid 
van bun. ««elda (d!«r Aoo^m J il 't Leil varroekelooaen , 
5, 461 

BESTEE, IDW. au., mv. bettettn. Von Be- 
lleken. In het Mal. niet «angeweneu. Betfet ia tuu 
deele de num laa handelingen, (en deele de naam 
van hetgeen daardoor tot ïtaud wordt ifubraelit. 

I } Eeoe enkele maal komt heilek voor 'ta doo 
lin van^ het bereiken van oen zeker pmit. || Sen 
groot gemoed vol ^oddeljjeke lujiten, S'bI aJet voor 
a^o beateek dea eeTeQ-kerricka rusleti, Liaar beu de 
witte deoght wel atatel|}Dk verbeyd, hrkdbko, 
Au ff en. 34- 

2j EcD bepaald poat, dat geeteld ia b.v. i^s doei, 
ala grenapoDt eni. (ferg. ook nndor 4). || Eïon geyle 
Vroon' eu gierigaert vreek, KomeD Dirntner tot haer 
ïoorbeeiJe beateek : W^nl elck wil niEcr on >ncer 
voort - asJI , iihsciirb, Brahb, 53. S^hoOD hy op den 
kant gekomen van düQ graïo Aen 't lüteratc beiterk 
van 'f IcTeaa reisbaen «Caet, E>t bBCKKR 1. Mb. 

S) Bepaiilde afmeting, maati thana nog ala term 
ia de hoDge veeadeit, || In alle hoogc Teenon, dia 
aan ds taede itjo , wordt de lurf naar Bikere eigene 
uagCDOPiene nunat of beatek gegravaa, droog gemaakt 
on Terkoeht. üTevfdort, fuHfr. ^%i. Opmoaiboogle 

CS 2123 BESTE. BKSTE. wordt de hoop met bude ■rm«ig gsvuund. liingi, de 
geheek lengte en Wve breedte, — bij bevinding nn 
id&t due 4'/] TadomoD b«ilÉsii, wordt het toot goed 
betUk geliaDdca, 33. 

i) £<BnE. bepülde, ImgreuidQ len^ of raimte. [J 
Uea ... HerUig, ... in ud beatnck, vnchteDiiGr 
hut TcnronnBii h«bl!>eDde mdcd f^rootea Heer mj., 
T, ÏA.FHELEIIS11II, Prwuiel. Ln. 73. Zulk eea 
rericliil rtn looiitl in coo IcEeea kd bËtlek tiu 
Luid ... il icka der opmerkinge wiiardig, beke* 
Hir, iV. S. 3, Q^O. Elene gBDOEg»m« hollen 
..., ia welktfii bulek. ( ospacileit ) , ftllcjleüe ... 
itken Icuaoea bcfit wurdeB, 4', £90. Hoc vde 
TflTselüUBiLde ksnkt«ri, taiz h^, bevonden cieb niet 
in ben kart ibcSUik ran oBoigo i>«m£gn Rg nUadgche 
roctea, iiht, EHenA. 1, 342. 

— In toepauing op eea bspuldeD t-Brinlja vtn 
tyd. II Alle kuuen kefitiiD, ea alle tydt liocft ejd 
bëiteck, Koorr, Gid. 3, 272. In een «oo kortea 
t\jili betteek, 2, 989, Miti Kalteimui .. . ban tat 
iiiteritc bectek ita uautfolghaaden Turoiiddagb 
■telde ; gingeE èj dit icTdragli un «m., hooft , 
^, B, ^as. Z7 (datLdea) dodtljk lot unaeemeo 
v«n vr;«reiibmf, die Jknn verluDt werd, raitl hesitek 
(•.D v^fticD daagbea, 618. 

— Meni in aitdrnkkingen 4ie bet tX of niet l« 
builAn gaan vin die greoEen undniden. i|| Wau is 
toch u rentuuit, dat ghj dut xarl Tcricjt Van 
homcnt oabetoamt wt het beitnok vad reden ^ custkd 
m, AIé /eauudt □rertrtodt 'L bcaloek lyni rechtea 
Loti m., uoorr, Cri^. 1. 119. Tvolct aooh de 
dwingeludt noin orer taei b«ttecken, 1, 1A6 
(rert. tu; „m jf&ïi indaaiitu. iit ttant soa 
/a!» ttfranitu'). De mioiset en de itraf muct 
«lt|jt t'taemeii loopea, EU htfvea in bealeek tod 
biUiekbeitp vdkdsl 3. 112. Verdertglie aw vaen 
met bloenorerek naer den ■('|jl der K«derjJBkkaiiatei 
... bliyf ... binQ«n het beeteek vid Teretun, te 
villen WBHQ, e. 47. lek ben niet [üaghtigh boa 
(t. w. paardt») te honden 'va butcck, Wauaeeirte 
tati ea trat* ger^wkeii %<ta 't Terbettsn, Te hardt 
vao beek, U. 848. 

&) Afilniting, wsardonr Ma« bepaalde rcimle wordt 
bflgnnad. f] 't koitelick beetedc (t. w. cm htk . anu 
omhmiHs) , Dat deun Boomgaert iloot in TyTerlitke 
anebten, UtTiaBIf* 1, 84ff. I)« itadt ii voort* ghf. 
d«;U ia veel jwlen , . . . ende elck tiBeft lyn beateek 
eode ilnTUel ven«he.j<tea «aji don anderen, Q.-I. t. 
W^.J. Feyoff. 2, 43 d. 

6) Schaal waarde ieti worilt g«l«ekond. || Ben 
nieDire eaert, groot be»l«»i. tbh da bay ende lec- 
■pi^l TBo de bnytaarheo, v. aiXKKix, DaffterA. 
8. 617. 

1] Schats, [ilan ran «enig honwwerk. [| Beateak, 
b ew orp, dtiuuafio lieg adumiraiio Ofrrü cokJI- 
eiéndi, KIL, — AU ik het [(.w, Atat) nau myu 
beetek tal leratiicrt bebbea. v. ettbh, SpaeH,2&. 
AneckcaiDgcD on Jaiile meetkundige beatekken, door 
i-ec. Id dit 4tuk ervaren tjinraerptaa «exvaardigd, 
BiaïKKl. ff. H. 8. 21. 

8) Betchr^Ting t«d de deoLeo v«d eeii boutrweTk 
(ook Taa een mïUp), Tolgem welke bet moet worden 
aitgerovd. || Alle Amnemsr» (mllen), voor bet 
teeckenea «aa Beitccken, alle har« Medaatand^r* 
jnoeten omneB, en op de Beitaekaa aenteeoksoeD , 
f^r. PUuaaló. 4, UOii [a". 1663). Dat de Inge- 
nieo» . . . beataen te maeckeu dcae <i( geene veraude- 
ringb in d« Bn^teebo, u dat de beatediagb daer 
op gedtcn en gM^frobcirt ii. 4, imda (a<*: 16S8). 
Uat de BeaUkkAn bÉbMflük ooDapru ... aoUsn ae- 
icbreoTcn wurdni, 6, 648 (a>- ITSn <■, 

Idaor MM ^«tmmtttttr of Mommtr) aw ru ito grnai beraamd en raa^ 

A. LA46. ji 

9) Het plan waaraaAT «en «chr^Ter i^a/ 
voert, bepaaldelijk ten opsicbtc raa d* lilt 
der bahandeliDg. || Dat 'e bnitco vfii 
bealek, V. iTRlt, Speet. IS. bl. Woordia; 
den hartatoj^ in een klón bcttek «chUdonn, I 
i , e?. Ik loiide dit . . . wel broeder 
. . . öoi bestak duldt fael iiiel , rosu, B. i 
Men aal unt tegenwerpen dat wQ »u ia | 
kuadiging U veel bfj algemeeuliadni M 
boitek gedoogt geene aanwqajng t» ^^ 

niet afgewerkt, die valgena xgs bolak «nl 

denle deel Tolt«oïd tuu >ga gcwvcal, ii 
J7wMi». S. 147. I 

10) Plan, taioDcIwheïd wal betreft daj 
e«uer aadcrneouDg ol Wyae *an doeo. || I 
de geett begint, li maw ean ronw bcilq 

2, »2Ba. Hel vall' dan njt boq 't wtU; S 
beateckcn leggen Of Daefee ntot en d[>êb«u.,| 
1 , 529. Witten iTMtte lieo boe «oet ii ditj 
SiJ volgden miJa' beitcck, aviaaid, Cl^ 
Ik E(j«k van dcet t^d af bêttek tnet a te M 
ook alle iHiil U ■Uken. KiUL. P. W. l; 
uitvfKTea van dit lieitïaBDL beetek , ?. vril 
4, 84. Dat ... 20 eeo verfoeiij'k beatck aM| 
heiligheid onnioogl;]; kan beaUao., 4, 98. O 
ia alteen de Kouphandel, en ook braaf geldl 
4, 124. üoe blinkt nw wy:a beatak ia 1 
o Heerl v aIiPheü 1 . 193. '1 Vddfama^ 
BI LD. 6, S&D. Geen Arta, . . . Die iauna i| 
Tsa E^D ^neiiag wanktel 6, 487- 

1 1 ) Het beratnen vaii i«t4 , plao , tocll 
mee&t in ongunatigBn ain. || Dat b]r„ dj 
opgeevende, alle lijnea toelegh wsodde totj 
det verraderd'OD., iioort, Hfr. 4. ffr. lSi| 
ongeschiktheit werd t' Amiterdam aaagttl 
aoo seei door walpibdt van 'I graaaw, all 
en bvttek van ve«I der trefljkete bargbi 
Ueeze brief ... gaf hem itof tot bwlek «dU 
kiug (t. w. eenrr t(ad), vol*aerl door 1 
En denekt in 't minits piet Oat dmp d) 
door mtja bcitenk gheeohict, B&siMao, JH 
Hoe Lncljn , door Jonnoa Ioim beatoi, , 
broei, roND£L 11, 59&. 

12) BejialiDg van de g^vAn» waamiC 
w«lka plaats in aee een schip zich op fl 
oogaDblik bevindt. 1| Den 27. alio ooia 3 
aeo lant met haer betteck aloaden , e&d« \ 
en rernamen »u., O.'I. t. W.-I. Fof^g^ 
Sg«i dat wy vermoededen, al frai ona béatil 
hondert Mfjlen vaa Sierra Liona, dat « 
de GflineoBilie cuits waren ala wj meenden, 

3 , 11^. BevQudeii oni op de Znyder pd 
ran 87 graden S miaaten» an ap de ga^ 
van 802 graden 68 minnten, (habbende 1 
beguonen met 804 grenen, daar La Hm 
plaatat is], AOOSEVttK^ D^etrk. BS. ' 

— In vericbilleude vatte uildrokkiDgva. 
ijjn buteb leilen \nitl «» v^r tyn ait mi 
Het beetek afietlen {of tetten) [op ét' 
plaat i aanU»k(m«n waar neA AéC KÜifr 
liet beitck b^nnea (He pt-ofis op di l 
tMkiiUn santcaat dé frït acord/ g$aeAl Üi 
lyjt). Het boatek opmaken {d^or ttr$krmi 
waar rieh Ael MrHp <}p »n ^fgtatn 00^ 
i>i«4f). Het bektek overbrengen [df Ui^t»^ 
ca» At< faaiif mattgtUrktikdé lulfk wat 
kaart op dt andfrt curUtimun). Het | 
bnbitreii [•» pl»a/) van fftffüU LttgU 
lumff viUi» btnuttn ff pnmiiitUi BESTE. 

beatak ^m ook oodai Gishn bd 

da bal, 8). Brtieiiüut , Iwnamiiig 
dai volgem bsfaoefle en op be<t«lling 
4ig4< «ADnaugen guugd wordt ( vorg'. 
MM. 22); biiUkeijt. klcia of kart 

lal va» OQjCTe«r 1,60 c] leagt«. 
. 12). Bt*rfkkntfje, brialja, |»|iier, 

b^BÜng rui «mb m]u|i irardt oftge- 

n. Ia da bel. \%\. BuUkuUsr. uo 
voor janund die oiet: reel ru belang 
il eeji rcalile btitikattipr" { een 

JAJbii, tnw. TT., inv. beilekamert. 
ordl ook wal gaiegd de baiit. Ëcn 
tik ia Noord -Nödcriaad f^Hfioo toar 

dat bttUkamrr door valkaetiriiiolDgie 

faw?amff'« ibeuedangenelf, -kamer), 

CMie cfiMt mAAl ia disu lin iDor. 

baaa oog beataat in d«t) vurm dSii«- 

da lin Ttu 4mr of aai, DcMih, 

herft apgemokt | l'^/fii.Tiïr. 17, 

ia RBeD baw^a dat bautüamert in 

oint iq gvbiuik i« gewMat, terw||l 

ttmiT Toor pToitikaaur, ttthn ^- 

oaoet dna aaDaiaieD , dat dis lüt- 

d* grap op bat gebsm goauk u 

rj^^ ia rrij daidclykKÉUtanêtteD. 

^■^^utapmkt mat d«a koofdklemtooii 

^^^■Rnn mit het gebruik bij sadere 

^^BHI^/, ti^ltmpcn tra.). 

proakkuner , da moaiat* kameT 
wooot ia ecB Kei-der , ala wn aj-m 
'* KuDDT Boo piiitii de katkn (d. i. 
Br M «#iM jilaats, lóó gering, dal 
Braih. 46. Hoe lacbt de SchoUe 
rf* JMili» SefioUche loUitial), Dio. ., 
kamer [i.. i. >« .t«/ A^jr/« logiêt) 
TOMPIIL 4. 3^1. W; (giaaD} ... 
(U toe Lopett, Eu Tiadca al de beats 
'bed-itocn toiidcr bed, v. icnirBSK, 
Elaare baste kuileljke kamer, dav 
flio^t ichjneD, tot eeoe kraatnkHmer 
I, Lerv. 4, 34$ (fie oog aoderc 
LU(Q, t.a. pi.]. 

I^t. Tan iaattT vindt iD«a èetft 
hiTnka aan bodtiteda ttelt hem . . . 
wr, ooouTHBtT, Odyu. 2 (ad. 

de plaata lÊet men, hoe readi la 

uitdrtikkfiiK eupbemiiCiuh werd 

Waar ii je Heer? S. Inde bcute^ 

ekande lairaate, «. Daleü, Kal» 

VI) (ook kg r. MOUKBHKBn, jVnJ. 

ari^ eeuw kreeg daarua betfeianstr 

b«t«ikeiiia. |t De beste kamer, 
dia daar Im bdtoAren , of itU ditr- 
gearigate denkbeeld niet vervekt. 

Laat n 't ook aog maar eeui 
f mUn beate.kamer . . . te irbrollea 
it fet^aim van wkceat n gemak 1 , 
Knaopau 7*. Ëea binneDrlaata met 

rvi, C. O. 6. Nur ck Uatekamer 

de tiea'l«kunar. 

btdr. at WW.; het verl. daelw. 
nMm, vroeger, en tbana nog *ige- 
iatUad, ook iêtUèfn. Mol. h*lftfft BESTE. 2126 1) Eigenlijk, ia den meett algemoeDaD lin, || 
GekoomeB syade tot ïa dem BoÊxeia vu de Beven 
bannen dcHcikii At ( 'um paramtcn , oji meer ala sea 
Teriaheide plaataen met etokkca Jiebbea bevoeld m 
kcatwikeD, ^ij behkbii. N. E. S, 19. 

2) Met datgeae aU Toontefp waarin men ieta 
vattataekt. \\ Wy . . . maerkten eenigbe aprenghen vno 
dieka pUaekea , . . . eiide baitakea 'l roDdt-uiii mat 
enden van aparren iDd«groal, . . . «nde vingËnaLtcmet 
■ommighe Voiaen, O.-I. e. W,-I, Foyag, ), 38c. 

— Oan^enljik h^ mea ia West-Vtaanderen: &g- 
ilisktn ajn ini^l i&nden, „er hel gcnetea mede bulait 
hebben" (dx do 115). 

;i) In hyiondere gevalIcD, h.v. ali kenkanterm. ll| 
Neemt Xmrt of drie llDenleren, raauH geineden en 

in een Oaiaerol gadaan, doed 'er by B«n of t-n-ee 

beele ajnyaan met driia of viei kraiydnageli beatokeJi 
ihu.. Ricepf. (achter Onid. Keuk/nm.) 10. Üe runder- 
ribbeo met kruidnagelen te beiteken, eusaLN iiiticT, 
ItembT. 2". 273. 

4) Met beletten Tan dien ^rond tnsi itekken. || 
Voor 100 verre deaelre MiddHl-'niBerd.en ea OfjkoDtande 
Saadea ... oktbettokeaufbefiDot ajn. Geld. PiacaaCÓ. 
U. 879 (a". ITUJ. Den Hmt (jsI) 'tii«]ve(Uiddel- 
■andt} ... naa lyo gnet-vinden faaaaieo, bepoten eo 
bettekeiL mogeD, ü, Is^. 

E) 1d toepaUiing op Let rutbecblea raa iet» lot 
lieraad. \\ Uj bcateackt aja Vranw oock met de 
aelve Teirea , ooiu. Boert CgeJk IS. Het Gilden- 
kalf, ... Befaaitgi.D, eo beitoükcd tatl ■ki'BBdca, 
Trekt ïedan oog, turxKS, Byiorf 188. Waar mad* 
Bekleede. Beetake ik itw' terlc? »ilp. 10, 3S7. 

— Zeer gtir-aon lAct bloemeaar laaf ala b^pnlioj. || 
De Graven _ . . worden . . . tnet eauiglie verse llommeu , 
of taekjes, ionintjl, a!i ay die buoacbea bGiteeekea, 
flejM tt. foort^. 21, 102*. lek (viode) m^a. hooft 

rontooL beiieken , niet met veranhe roien . . ., 

maer met rechte, k ere kbo f- bloemt d , dat ie , met menigle 
van griJBo barren, c*Ta 1, htiUn. Daer vout. ibj 
dat de «toe^i met meyen >■ besteken, 'i, 20G b. Wj 
. . . beateeekeni ... De kerokea . . ., door al de atadl, 
mot meien, tokdel S, 314. Hj met |)UDl&of 'I hooft 

beateecken, Sprack luidn eni , 11, S3Ü. Sara, die 

liBt lacbte leger . . . Met bloeraeo opii^rt, «□ baatcekt 
mot ^Mne lelden, aoooTLiitr,, Abr. 139. Wj offren 
IL dit gond , in korfJEDi, rijk beatekEii, bild. S, 7,^ 

Wt« ion bvt gio#Da TmXt mat ^rüinte ea Inof bailroiant 
WId brannBn nhsl den lüej beit^-etiken, clareDi, toLDtll 

vapovL S, ISO. 

— In vrtjer gsbruik. || Wel be«tekea {i.'i. vcor- 
iitfn\ met ballen eo brieven^ h«bbeu,de ralle macht 
van den .. . princea der prïcitereii, ue BactBiii 
Mimnf&r .16^. Maegbdelieïe jeujitid MetwtteaiolLBpp, 
of luit tot weteDKbapp, bcateken, iiiirnsHia 1 . 304. 
Gdyk het kriekeiii raa dcD dag.. . Met ïonae itraal 
de lu.;ht (komt) besteken, k^ül. F. W. \. I^a. 

61i Vandaar: ieoiand met bloemen of oc-k aDdere 
geacbcakeu begifttgco,. en wel om hem gelak te wen- 
«obeo, b, V, op liJD verjaardag, «(ju nnanuiag of 
derg, In de luideldka gevreaCea oog than* gewooh 
(verg. BksI-he). || Zij wordt tieatokeD, omdat i^ 
de bmïd ta («< Nixfrd-Br^ianl). 't I* vau dage uvren 
aïond , on nio^eo nvren dag, 't ti tf&ard da 'k n be- 
aleken mag, geluhcenteh in P/aMtdermt. — Oodt geve 
dat ick ma^b noch diekmael n beilekea, M. ux wit, 
in caTfl 1 , 469 b. 'k Zou de Ueftlf gaoa beiteekeu Clji 
haer rrolyk jaargely ,. tok hel, Pciê:i) S, Oü. Na 
wild' iok wel een HIaea, daar ick a mee bMlaek. 

Maof 't tl gMo jatgËni t|jd , WUSTERBARtr, Gtd. 

1 , 64'G ( Aan mijn Btfr N. N., op tij» Bdt. giibwf- 
in-Aag\ (lie ook 1, 401; 1. 404, 1.497; 3.614). 
Uw Dochter ia v«u dug in 't aula ja«f getrcdeu^ 2127 BESTE. BESTE, DorhilveiL moet ick ItBer butckcQ doeu ^ig Met 
dstt' scij r^I^D Kjmi, dx dsckbb S, 243. Lut 
oa» ieo vorst eu lyn gel)ourtewieg Ijeilreken Mot 
hEHer»E9i]g, KU0KK5, Pocijt 8), Ue lïsit l( livtt 
dat da Gilde hur Delftn Nur ander wy^e kkL be- 
ttokcQ, Dl QiiTTKS, Kti^er K, S8, AU uw kleine 
Jin Niet leet geven Itan Om ii te bvlekru fnt,, 

— Dg dicblere ook nel met cbiI feeit éIi object. \\ 
Met laëlieiid logf bee1«eakt \\j 't loïcrfeeit, tokdkl 
», 722. Beateeckt dit TeeRl met meiea, 10, 20ti. 

7j Enkele aialea ook: IcmftaJ mtt ieIi iMacheDkcii , 
blijkbur mtX bet duel on. bem tot iete te bewegen^ 
v«rg. bd. beiteehtM , omkoopeD, || Wis v&ndeD Vrjeri 
wil qieI g^rtea a bealek>BD}' cooBNiiKKT, OdifU. 3 
(«!. 160&), W, 

8) Sun» adfs {(cbruikt ia deu lin vtn, beltonen, 
vergeldeui docb wdUcht in atrijd net iiet gebraïk. || 
Sj . , , beeft AraiatBs min Biet norpkejt lo bcetekeu, 
Ust tj bflin flueliU ateeti bd uLoitDer uu wud spre- 
ïni, FKTS, ffitr'r. iJ^arii. 8. 

0) AIa bockbiDdenCerm. Een bock binden met eeo 
boteeknl (tie «ld., en verg. Uandio. '2,%, ïl ). 

— Met ceae dcfgol^ke loEfiuiüng ec^ mcB ÏD 
Welt- VUaad eren: kousfi (of fui'i^H) èetfgke», „er 
ile voeCelingvD t&o mtt layette ovemuieD Toor >de 

kloek te" (DB HO 110). 

10) Met ecDfcberp <rerktLiigafrDuileu,.);ladniBkeii. |] 
l'rtlieren, boehmen , bwlttken. mAerkea dïen, gUI 
i)[t verdcrsD , v. d. würte, Sciat lUla. Ëea paar- 
denboef 'bcitfkea {haiselfêf aU beaajjden ; Me hbk- 
MKIJEH, VeejiTU. Hamfi. 21i Tlgg.)- 

B) leifl, door te «tekea , efperken, b^raueiL. 

1) AFbunen, atperken; tbani veranderd. || Op 
dat de bleccke doodt ia eej9 bcktukeiL reldt, Een t&u 
oa» bejrdeo doe e^n etyf opeet vergeten (I. w. dvar 
dn» dood in esn fVftffetfcAt], «OQfT, Qp/l, 8, |5?. 

8) Figaarltjk, || Aen icbool... tloa ie/i htmel- 

itehaam) ommeloopt bet pniU viii lija bcatekon 

eol, BKKDIBO, St- ftidd. 3, tCoint gj (t, ir, ifl 
plMteA) un HIT butookeo «ode..., '/.o breekt gj 
wt, ta hut mj (l. w. d^ tieli beenea raarcD, LDik&n, 
Jfnu M f/« Z. !4. 

a> By overiIrBcht. [eti uotwerpea, bepilea.ngelea^ 
Ibane bier «n daar oa^ ia Je ^pTeolrtBal , b. v. lo 
ZaiJ-HDlland. || Ik lal het »o» bestekna, dat ik 
ria (.vond Dog durhMO ga. — ISeiL die wat gTonb be- 
iteeekt 'n traegh in i^n beleid, ¥or«nEL 3, 409. Door 
dat bet vaade wil Godi itO' bestekeo ïo, bahcla-ivs, 
Vetsiaeniitg 8(11. Terwyi de mwiidwang dui het 
meneebiyk lot beittwkt, bild. 3, 123- 

— Mental ia een mitii of meer vaguogTi^eu «d. || 
Cleopatra ... Kaa . . . de uïcen hm> be«lfiken. Dat 
mr., CA-ia £. 173 9. Hoe lietig hl] ook igne nkflii 
meent Ie bealukcD, t. u. raLM. Jtt/, 1, 5. Hm 4i^n 
bet werk ook iMetokeo waa. ik bea ar toeh achter 
nkoBLen. i. lrwskp, Rom. 3, 1)40. Er waa nïela 
aan te doen . . . ; de Opp«r1iwCdoi>n tmft e^u (pel 
te go«d baitokcn, oOKioiiXcv '6, lh'6i. 

— Betlakm verk; oiet toeïalüg, maar afgaipro- 

keo^ uüg thane wel tn itebruik, \\ AU of betbul«keD 

•erk ware. AW. ^*c/. 7, 12. Met werpt lig Ci-riliJ. 

t «I dit het kocnbeid »f be*tekeu werk ware. loc 

•*■■ 4n tiwf der Tanjcreu In. wAnsjM., ^ncT. £fur 

t , 1M % U sllimial eea bcBtukeo ircrk i^wtEil , 

■ *■• n«. alt TOOt *« rUandelijlc , 

'"' ■<■§ itaa I 'at geweldt, 

^^^j^« «k eiEi^e- voi^r «DGu trek, Wrtwke» ■*%* 

heeft dit atnck besteIccD? vokdsl ij 

g, 81). Dat tj baar lot hel beslekM ' 

b«)negt>iy geliEfde te helfwu , BB UKH 

2, ia. Ue kaden der ^tatr, ... dia «1« 
CU bvt recht van geiterleiachafi (L «. •■ 
heim^lQk Legen bcataken, 2, 23$. IM <] 
rodelieke billickheyt verrielea ia ia alM 
diwe hem bealeken hadden, POlktak», JB 
Ik boor, hoe reeta betiemd i>, en fc—<'i4w 
derf van 'a Koaiaga hnji, t.w<e.iAiSt Sj—i 

vervEoeckte treken, AU atrii die ■■ 

heeft en besteken, DK DiCE^aB 1. U. B| 
't Échendip miadriJF heeft bcatoken, «imn 

3, 184. Pliilarcbua .. .legt dat brt atekli 
Hl?eD be^tulieH WN. V. LiVB, »or«ti 
1, 234, iiïta ontbreekt de loat, die aalt 
besteekt. Iieets, Rijittb. 159, 

— Het voorwerp ksD Pok Of MM mI 

t(jn aaD{!;eiliiid. || Hjr (baalatcj te kan, 
iibüKT, fV. /i. A7. Of gliij, (tceligniga, I 
badt bevteecken , Dat g hij q «iodeo mrit ■ 
wr' BD stee, iioC'rT. Ged. 1 , 140. lek tH 
met bcBtoccken Van a!, wat tiit den *n 
eiaebt word, vondill il, 49U. AU of de K 
lUtigh met den waen^gEr beatwekn badde, 
kuuLo^ te veratuotcD, 8, G7S. N'ou ii'ar i 
andera op handea, dat te bea/t bealaekiBt Ai 
tipilp. 33. Nieije Juper» viil bet beter k \ 
Uunr mau hadt scbuldoo.. . . Z7 . . . pakla 
keateu «ap bjeeq ...; £□ brt^t al 'tain 
vrienden, kotbaks, ttieiy 64&. Dat haar ^ 
dit 10 had beatuken, om Ie eien lA nu, 

4, 3Ö 

Ml, Settik, Ifitilwk, èes/fnAttJ 1 ite die ■ 
büëfekgr, aaulegger, hmmeiyke bewerk er (, Pt 
rail AppiuB moordt", hoojt. Toe, 17tl:.0>< 
en voortdryrerV (C w. tnn maittrijr» m d 
iiDort, .V. ^, 247; .De bêtUtktri « mli 
van den tüelea op Byaial", 700). 

Mamc-nat.. Beiteekiattd , als ttaam voor 1 
reepjes atevif! perkament gebruikt bjj het 
van een boekb and ( TCTit, Üandio. 22 . 9t ). 

BESTEL (1), snw. tT.,mi.brit»lU»A 
Tan beaebDLt, die ititondcrbeid dirat ala «ga 
kraainnüuwen. Ue $ moet ontitaan l^o n 
b. T, in btsniil voor Menut), cd bêttti ant 
aan. ofrs. metttil ( later mrieil] , ni«QKkona 
MD verleD^e vorin heeft op«eleTcrd niiL « 
JatêT ntatrelui». De m ia nog bewaard in ■ 
mmhüs ( westvt. maifglU), ama^t ifffetlfi 
morttellt, monttlhkem, dat b^ Tertaalt m 
lam , la^aHUn , aYli>lnga.nuwi, Zie ook Uai 
Haal even vyf beilejlen. 

t^ameBit. SeiUllmmtHi. melk die nel 
bucbnit er in ie gekookt(,UagneaiD. venkel 
t!«llt»metk" [in i^ng opiomming pim «tfrrï 
itnt tni^^nvtn üm/rkomt), v. KKtt'naL^n 

B^TEL (II), inw. om.. loudn i 
bttte! (vEKDAK 1, 1110). Van Httfttü 
üog (leebU ia enkele Revallea teer gewooa. 

1 ) Het nemen vah maalregElui lot I«ta^ 
Hel ia een. raar beetel [<m ieonderti}k 
iioLUiTT, Bred. T. 68. — Dat alle even 
bestel, van even en gelgc gerolt; ia, H- 
Bfdr- 8,4. Sy ... beeft ... geawJit. . . d«ï 
maebt in baer R{|rk vatt te itellen. Mmi 
be«lel ia door beer döot om-^toaten, t. I 
cAéliun' Otteh. 401. Ue tqdeiisht kort bHtd, 
1, 8fl. 

— DooT htHel («n iemand), diwr a^ 
itl>*»a Diog uial gehacl Ten;iiid«d, \\ 01 BESTE. BESTE. 3130 LD dtt Terdri<rl geraeckt. vokdse, 3, 7RB. 
kort hiefaa, door bciitel tbu Alud . . . 
vmgabregt, WAUErt,, Vad, UiH.2, 190. 
prwoutie, «m si«t door lyo bettel ver- 
ard«a, raui, B. R. S, 270- Gij... 
ir EDn bMlel, tJet iKur tbu de nieun'e 
nutlVfl 2 , 44. Zfiku- is het , dut ... 
Mt boitel nDi>r buchenneDde VouriisDig- 
«Ili>n onheilen werdea ■fgeweo't, Entp- 
.&7. Ben lid der ^nweiito, door «riens 
lp }if} . . . op^nomen «erd oaiet de lt*t~ 
Jit^ateheKhool, viêiKKMm, Beriiin. l,i. 
itti l/vaa iwnand), op i^n rtad oF bevel , 
idoni; thans Trij oDg^iraon. || Heiluv«r' 
Juuakcnde, yAa iloea Op mijn {Ejdrat') 
iht' ^Dsh [tluDcleren tAd 't groen, 
), Arkel deod, op m^n b«)(e1 , llea 
voU buettea, v. lckksp, Paël. 

tttl doen kutnC voor io den riu tui: 
i, hem bcdianeD (ib koDpm&n). || Snit 

taldoi hooinelcin» ^t. <^. ^JrTKtrAüUt'M} 
e Ie doene ruMhelic b«ite1 ? KVBJiAEKr 
ïilcbeeliJ fa.n oapruBtheid, bedr|]rig- 
flrin^ , druk t«. Ij W at )■ er eed heitel 
I guterecrea, Etvn, L. 1, Ififr. ^'at al 
il, wat ^cdtiri^ »r^ ii er Qoodjg, om 
. , , U worden ' '- d- •*« uu , Saf- 7 , BB. 
!, bew«£ing. ophef, beslage iD ifiiid- 
t jtirofliu , inïonderheid In do nitdrak- 
W^ket». \\ Moeite loo'a beito! maken, 
) oaDooiel isholdtjc \xtkf coicNiiLissEii. 
fcan bcttel maken! Aid. 
pge wat men, omeenplanail te voeren, 
leoraakt. || Ga heira, bê^n, ik heb dd 

ïlcl Lut mjr lieftaan , ik tal hel nel 

mgm, suLLJ>*». Orat, ?» Matk. 47. 
. bnigbtid, || Soa lal 't n wel gun 
pigetm. Al aw beatcl lal *ttefken tot 
nmvt 2fi. Dat jnreu, mBCDilen .. . Ea 
ktgun tM nel. Als Doch U k^rt voor 
KbiriTEa, Baff(r»l. 4. 
■g, b<»eliikkmi;, bwliMiap- || Wel-B[nekeiL 
ran YIk hem (t. r. etn gord predikant) 
(d- i. OtJi/ ^«/V Afui jiof fot laak it' 
asns 1, 1^4. Iluni (t. w. (ïirf/) «ooibtj 
I bind en healt! daerïa tjïct Op lA tDcrkui, 
J]ce kurtii^tigheid verraJea, t. d, pkLH, 
I. Het d&chU der Vcjorzieaigfaüd ande», 
dSgca dat lteit«l, DOKGIR. Leetf. I . Ttt. 
ig, balaiir, beheer. || llat de hoogilei 
t beitel TBD de lakea tid Keligie aec 
it itotd. BHism, Ttr- G^ooi Söfl. Het 
iderlioat rniie )(>nicKe butcl Tan de 
IftTeo euile haaken. mltigadera lejStQ, 
enpuyica en aUtrlcy ander lirandnreet- 
P!aeaa/i- S, SSj a [ 1°. 166&)l. l{»bb«iLd(r 
t lakra Tam bet buiihaDdea, tiet beatti 
Ljikhnten. kteiliii^ «5ar d« kiudeTcu ... 
Krnsl , ipteL , 78. D« Keizere . . . 
|CUig en Wiel «au ite EeT-smplea, ïci 
*«l al* iDORvIjrk wa*, bbd bnu i« doen 
aauTK, Jifitm 1 , 100 a. Een . , , ge- 
bnde, cLie . . butel farkree^ over )»- 
cler«nhnlEn, r n. Fit.H, S'iiA 5, 10^. 
ia alle lakea komt d«n •tefv'Ung meeit 

. -*. LXKHRP 2&n. 

I hNpnaini; op het wefeldbeitDaT van 
■g . . . mn n lie IieMer<J.khfïd >au God* 
n •rkfuimi. t. d. ew-v, lud. 1, ISB, 
■ Wiel van Htm, Jie ilet meHltihcD hartoQ en Xaa^a at haadga in igoe tiugt beeft. 
T. D. p*L«, SoA 4, 179. 

— Iq TiTJBT gebruik. || H(j drijfl dati londertlod, 
naar '1 wuft beitel dei windun. arAKDtw 3. 134. 

S) Het hetchikken over ieti. J| 15e«t«l of iliijioiitie 
OTeT (Ie Geueraa]» QuiirCierea lig aaamsEti^a: Dat 
tl vej-booden aao de Geaeraalft^ dihbetz, Milif. Wdb. 
71 o. 

9) lu de cpudere taal komt btilrl loaii voor in de 
leer venrakte npvattiog wa. mak, etiulaHdig^tid: 
blijkbaar ontirteaq uil het Ibfigrip van opift, btieid, || 
Ghlj hoordeo n dagan no^t lotler btti(e3 Dan tniij 
ilacr ïooicn ca[D|il, Trou m. it. 17. Waehennci] ' 
Wier lal Ir^.k loepen? Uit* eeii eracek butel! ü, 

BESTSLAL, mw. gameeniL, mv. bettelalitm. 
Uït liti:!dl'u {\a >Le M. A, 8). lletielfde ati 
Albgtiet {jS.K'iXA. 't , do«h io leti minder anguDatÉ^en iiia. 

BESTEI^BIEF, inw, m,, mv. -Jri^p^. Uit 
Besf ellen CD Brief. 

1] BfSftfllen iu de bet. A, 17). Brief, wau-bQ 
aan innaad «ene opdraebt wgrdt gegeTBo; eommiiaie- 
brief. Tbans verouderd. || ReDoenbergh ... kreiegh 

bMUlbrief om leahaadert ruiten te «rerren, Moorr, 

if. H. 449'. Lamee . . . T«rtiKiDid>e dat hem het Stad- 
LoljdericbË[j vaD Holland fan dnu Frince 'ait» aenbfi- 
voleD. Eu ayae butel tirie ven ia. de ««rgaderinge ^- 
Imgu lijnde i»r.^ pzus-, Oriltt. Lft»u 403 a. 

2) BfireUgn in de bet. A, L9}. Brief iraarby men 
ieU uu et!» kwpuLBn heïtdt- 

BESTELEN, hedr. «t. ww, Mnl. &Étft/m 
(vKaoAM 1, 1110). 

A) Iemand i;f 'kU dovr diefttal beroa?eii; «qalc 
abaoluut gebruik L 

1) Me( eea p«r»oon als voorworj). || H^ heeft 
my beitcUa voor eene waarde van / 100. ~ (J>er- 
daet . . . kramt dtt vromen recht . . . ; BvjiteeU het 
land aen •raer'C, aen iclieep*-tu;gh, en aen vnchtoa. 
ïOHPEL 3, flO. 1U1 i» Cartouebe geweeit die deesm 
He«r gitteren avond haeft beitaolen, i.A.nos!io]JK 
4, 241. Dat hjr, die 1711 Heer beeteelt, looder ve«l 
pleit:tigheld wordt opgeknoopt, {.ger. 7, ^63. lietaelHe 
jaar bedroeg hem e^n gElieiinichr()ver , en beitoul hem 
Efja hnfmeeeter , HAtiSEittsuA, Geal. d. Pa» HargJt'f, 
134. Bettolen dpoT i^u dienglbodeii, veracht door 
alten, itierf hl/ c«auain, S. Hm. G, 386. 't ti 
niet ^iiiMg., (lat de vBlachaard» mQ ...bMt«l«a, lij 
tnonteoi mü oog mijne eer oDtnemBu, BEBauaNH, 
Sraat 165. 

— In WGit-Viaaoderen wordt htttolf» t^ ook 
gebraikt vwir; beroufd ilfa, t.n. door eeo Btvrr^vai 
(verg. ook eug. idr tmtemirtt). || Al H«ere. Lk ben 
toch (oo beitDlen, nfla kindje e» dood! LoqtuU 
L, 9. 

3) Met eeae Baak sl* vöfirwerji, t w, ieta dat 
e«ne lekere gcldiwas.rdo aanduidt. Ecu deel daarTau 
docif dlefiUl oatvrearaden. || ïotideQ e; da inkeoiitea 
Tan oDi kantoDr beftBelen P daar Eiilleo zy voor bloèn , 
LAKGiüDiJK 4, IVO. Ual do reelitea van het land 
<t. w. d» Qfbrengit po™ nkert bttaiiingi*) gnlokon 
of be4tnl«n n-erden, WUdtri. &, M. Wat ii er ge- 
beurd, dat je 100 oatdaan bontP — beeft hjj Je kaï 
T>B4toIen1* K. ?ev. 4, UI. 

B] Iets (aan iemand) ontstelen; in de middeleenwdti 
was deze boteekeuie gewooD, doch na de I7<'> eauw 
komt ijj nie-t meer vcwr. l>eie «jiTattiug ïi van de 
hot. A, 3) niet altyi goed te ondetkcheid^n. f| Mf) 

>[ijuokt dat, di« vertraawet goedt besleJen, SQd 

waert een baat te meer hadden ■{ maer twve kcelan, 
iioorr, Qed. \, IS. K;f besteelt alle oaehta de 
bnare hiier korven en hner Fnjiiken , hrxD'SHO 1, 
147. De Beun wort ooi haar Kelt be^toleti , vohkkl 
4. 2». 2131 BESTE. BESTE. DbUlOildl uw' R'VdfQ nlsta, MD hdTaa doisIi ten haclia, 
3üo «pol ghf iitvi lip«le»1l, lBBrl<hj»' hMt MeeilBriloleti. 

UDTOUI 4, IM' 

4ri. Bttfelttuf („Eeae uitputtiug door vertcbei- 
ilcne buii)Qer(iut«ii , Id Iwr tiriliage-a , , . . iejfiiiK' 
jn.", ea*., BILD.. JiK 2. !67:. 

BiRRTBTiQOED, tow. om., m». '0oaiim, Uit 
ButtUtn (iu d» b«t. A, IG] en l9o/<J (11), Id de 
bol. B). Allo* «At Tersoadea cd un, hq bepulit 
■dr» moal "ordtQ Imtorgd. 

1} la 't ïlgfiinraa. || At* nn kind. ja. erg sr nog, 
•Il een pakje lie»lclgo(id . . . gMXpfdiBeid, te wgrdsn, 
£. Zbv, ■*, 20. 

St) ia 't btjtonder, iLi tenn b^ im ipoorw^ 
ütDtl, AI wat met TTcineu TertoBden en door da lorg 
der sdtniniÉtratie uo eau bep*a1i) adru nordt bworgd 
[ïerg. VuiCiiTaoBD), || ]V **! den koffaT Tenenden 
al» beiUilgiKd oa mtt al* putapersgocd {dat Üj 
aaitkamil door deit reiziger •■ ontcangil KOfd/ guto- 
mfji). — Het TerTOer TM ijjl- en l)ea1«l goederen ... 
met kueltniaeii kiui . . . wordcD toegelsteo, Bat. e, 
Ï7 Ort. 1815. ,S7i/'- 188, a. 83. 

BESTELHtnS, mw, ob»., m*. -hiUm. Uit 
Bf/eiU». (!□ de bet. A, IB) m Buit. EflU huil. 
«lier men tUc* lun besorgeD (goedere, boodsctup- 
peit «uï. ) , «it 9«ir een bep*Bld periooa , eene be- 
pBaldE firoiA beattni ia. \\ Het bratcllmii vu d«a 
NedErUanUcbea boekbeDdel. Ia die altaAt h MQ bestal- 
Imi* VAD ie lialUadiche Spoor. ~ Ww» . , , mao 
({ckkI KUB nau 't beatelbuïi ua te gUD. en t>b Ter- 
toeken , dut, men uu* morgcD een verech netje 
(t. *■. tiiT) thu jg le ndl. K. Zfv, 4, 40, 

BEBTËLLSIT , bedr. (eene enkele mul wedcrk.) 
■W, WW. MuL IgilelUn (tësdam 1, 1110). EêQ 
woord dat ld de miidcleeiiweu ia velerld toepataiai^D 
jiebriiikt werd, ea ook nu oog ^tmnaa is. Bij bet 
ruigirliikkcn der betoekeaUieu MiblJiit mca te moetefi 
uitgua VUL bet begrip' ^ti if(t itxtütn (verg. 
j, asiUH. in U. ff 16. l. Iflïa). 

A) Mat aene itak al* roorwerp. 

1 ) fett net iet« 1>e»et(eD ; tliaaa veroadard. || Een 
valt IJweio «u bMtelt met gtLsbaetiteiL der dodea , 
OtmlHÜ* Sf>. 42b. De«e pcidcD (t. w. dit pa arden - 
vi/tk\ 1»lte1deQ zgnm^be ilrBEl^D^ wkfdtb 96. Men 
dru^ duk Eorg, dit ^e wielitcii (t. m. de teacil- 
foifen) keI büteld «rerd'Cii, im sKÜtH, Biruren 
I, U«, 

^ Som* ib tae|MutiDj op t^d: bsataden. |[ Den 
lieelEii ilegb (iriert) beitelt ... io geeateiycke oefb- 
DliiKhea, jakijujh, Trittvipke 24S. 

é ) Ueü akker bcbounea, bejilautea. )| Ik tan Dp die 
landen, welke ■□ tydi bcitcid kiiuaca wordeu, tiieicr 

Sed, jarig lud uemeii mi., Mtd. en Bit, d. Otid, 
tü/ieA. e. L<tndJ>. 184Q. bk. 10. Keurig i* 't 
teld Alommo beateld, 11e tiklccli TerTaugen de pioe- 
geO, DAUTZIHBIMi, ftflpT. tn Ssg. Ofd. 17, 

S) Het vee nn roeder Tooriieai in Terechillende 
f^eatea ngg 'Ibant ld gebruik. || ZjJD do Kbapcn 
al bnteld? ot bq 11&. D« meid moet de lioei' nog 
beelelten, CQKNeLiasxn:. — Een ilachte kinckel. die 
•lleoii b(V|;uaem ii, om pMtdca Ir be«l«ltei], en de 
ndtt-w^fon (e iMden, »? bkitmc, 3ank, 1, IflO. 

4) Voor iet* largea, faet beJiMrlQk hanteer en ; 
thao* feinindenl. || fipaHam naefu* tl, hanc oTKa. 
Gh; belit irel wat die handt au te boudea, beetelt 
dat, BAiTOK., Ad^. II, G, 76. Bwtallen ea baa- 
deleu truuweijk het gaicliut: Daar mogen de Arte- 
loryC'bedieadena niet efeoheyden loadei' kenneljke 
reedenen, DiBDns, XiUt. Wdh. 71a. 

G) Eeue tiutetling, een gebruik goed inrichtea, 
repiten: thu» vsRfudenl. || AIk» «crt den dieuit 
*au hel II^i}> de* Heeren hcattlt, S C^re». 8V, SG. Tot Jat bf bel recht op anrdeo Ml 
Jêi. 42. 4. Halet hst booac, eode helM 
gOede, eade btetellet kei recbt in der mti 
6, 15. Dal . . . het begterea der gMllHjkli 

Ijke ampten, in slle oprechtigheit a H 
bceteldt wierda, BOL^rt, JT, fi. 94. 

0] BestsreQ, rtigeoreii; Üuüu TenodBri. | 
«(] bel r^Qk geaanietLtldck bntelleu? uoor 
1, 143, Hf >al de ireereld recht bctU1 
't recht van »jn gtfechtigbdt , Sil T. i 
Pi. 98 . 4. 

7] leti voor hemsod in geroedheiil brtog* 
veroaderd. || Bode iek hebhe voor oijn Ti 
eeae plul»« betteit,. % Sam. 7, 10. Bril 
ick oweo Tnderen bettslt hehbe. I Cin». 
Laetie ladclboefton bettetlen, op dat tj Paal 
op leCtea, Hand. i3. U. D«t dan Ii^ 
. . . obe eea pLaelse werd btttclt, uoon, QM 
Om de itacf 1« butelleo , Die teguu iLin 
moet beerleek «Ijq WAt, Z. 184. Dal h 
Ugti ... van nn ïoortaen fotu Wialerltf 
hun gebiedt aldacr (moat) bealëllen, T. MM,Bt 
Geteh. 363, De aooer voorby tyode, btauJ 
de wialerlcirutieren toot idit I^iiMaei, 
H»f. 1 , 370. 

9) leb rcselen,, bepalen, de ooodlge beK^ 
Toor ieta maken; tbant nof geweatelgk I 
uoiiUKn, Bred, T. 58). || Ooü geduerighU 
aea roor de Arike, na dat op eicken di) 
«at, 1 Chrm. IA, 37- De fret ... ia dooid 
beitelt ÏD de bant dei middelaer*, Gml. &, \S 
OCto, geordioeert), Voorts »oo b«at«lJe bj 
koAtHQ der fTederieoperi) aeker daghen in 
hy oenen j^egbel^ckcn [dje tot hem wilden 
eenjgherle; sakea) verhoorea Honde, oult^ 
D. Le^d 880. Vermifs wy oaw beel«lde re 
eouri na 't n. o. niet gehouden hebben, 
W.4. Voyag. 1. 8«, Wy sailen 't *vi ben 
kfju' (t. w. Palawuiet') doodTjandao ... 
*êllen, TONOKii 2, AAfi. Ik (moiot) 't heoi 
(d. L ik moet mij tter hiletfd gtdrnfn 
nekte ojt het hnyB, t. dobp, Sti^M. CM 
wBB gaoseb ODboknaam om bet noodige tn 
grafeoli te butell?», iiAirN^n, /*<*/. l, 
waarde arerlcedBne heeft lelf alle* omtrent 
besteld, Lmv. &, 294. Maai aDderi i* '1,4 
beiteld, bqgxbu 2, 119. Aldaar coie c 
te boatellen. mot do optiaaeT* der efosied 
BMETS, PaullU IA2. 

— Datgene, wat men door lyne hm 
«oarbcroidt. kan sjjn aaafceduid iu hu I 
dat. II Gaet üm boimelück butclleo. Qal 
. . . Paeien gereet te iqu («gen de mïdderaad 
Üed. 2, 1£L Z-y ... beetelde dat liur ouk 
der ... bij de rechte moeder ter minne beeti 
VONDEL 7, S4. 

9} Iets re|;e]en, en TaadUTi ten oitvoe 
verricbtcj]. || Hopman do Rjk . . . had neb 
Tentoferde icheepea, nu Esplaodt Tor* 
» ta gelde te maaken; 't welk met pnir 
ea op geen bot te boatellen wa*, noorr, i 
lek gft. P170 heer, en iil 't «olktHDeljjek 
uaorr, Oed. 2, 61. De in; werpen ot 
□TCT, *f beat»llEDt non met daj^e* Die «1 
deni Karen (ait aalmaitm), sastvEBD, 
Beu knecht , . . . kreapot ea ttick-Bieode , . . 
mermier en doet 't G been hjr hoort I* 
BumiLEO S, 961. Na de di^en Dee aeki 
'I wotek ten «ollen \b bottelt, TOMDSL 8, 
[l. w. ief ilruiktit (■on leJter »irii) kon HX 
niet beatelt worden, of de WethoDdm ' 
een^ ïenni* via h«t drokkea, atAKDT, BESTE. BESTE, m beilelil b«ii, URiNHivH, VfTvt. AaoMi. 

ai. i«fa bnorgen, lerKhtScu; IhAmi var- 
l«ai«, iQr lalt giu rred« bestallen: wint 
\M ooek >11« ODSE uksD oytgeriabt, /«. 
k tkl D mOtghea vronch . .. deinn ghedia- 

nnek beÉtcUeD, vand«i w«lrk«Q ^b; 

&lu td! Tijt driockeu ciill, v. bkeuqjcl, 
Sff. Odck lat ick u een iChMD gtiMea 
Ueo, Om meje U oiTer^o. cooKMnKKT, 
Al. Me-Trauw' iok iftl 't (t ir. \gl tpel) 
ttellen om te Ieisd, co^txs. 481. Baiïat, 

. . . T^Hll]cJl raadt, om il«ti«ulioiid«rt roer» 
igbir to buuUflD. iioorT, N. H. 179. B«' 
. drte vaadeboKjiiitc jcbepea, naoü , Oed. 
* ... hwr genek «□ )iulp b«iitt-U lu nudt 
UDKUi S, BV. BeiKimcsleelUKiLiirMrd, 
[jd te TMht«Q, tdK»bl S, 41B. Oby tljt 

»eniiM<jkl; ïwrïea k«a iok u botflllmi, 

10 fhj doortuteo trilt huc dal mu mui 
I. Beitelt hem inacr een Ampt, Bt^TaifNa 

BftUI Iiftt i«*4 d*D KLtlet, 

Em dahbelds no)[i( den muber. 

xaaia, ff'ormai. III. 

ii3 wtA Worgen, leveren, t- w, «i< Urwad- 
laudsa de booter «rel procTCDi op dal 
meer *ï bettetde, iudieii i'' 'n ■nuRak in 
ion, y. B. S37. M^D Viar wu hu 
iMtenikei. ... d« bcéU BoeriDDtn ... 
B tlt^t den pcDoing xn gtaddeu glielde ,, 
jv inlcke haugdighe klD«t«D beitelde, 
CUe* Kluel 1,1 

nog in Zuid-Neüerlaad in toepMiIng op 
B fu winket waren. |E Kaftje, r^it, aeep 

11 BO lift. — Ukt de meid oiit zeer 

rai in, het beitcllsu der juelk, ■- want 

lüdd men koeieo, lotkliko, Saefd p. 

nd ïete opleiereu , t. w. ali Toortbrea|j«el. || 
I llge bnaien bute]l«a het vee lotif, deii 
loira, TOHDIL i, lül. ll«t Viash beat«lC 
upeU. E, 108- Al 't Uat (beitelt) otu 
ftS. De . . . droif , die ... u een" grooteu 
'au it«rckg»i irqu bcelelt, B, 21B- Dat 
, Zvit en Noort hwr { t, w. Anufrrdmn ) 
l"» baattlt, DK DECxii 1, 113, Gf... 
^IL w, htt l4t%d\ groolliki door aw i«egeD -, 
mcbt tmlel, slX T. CHi.v.D,, Pt. 65 , Q. 
n io rnioirreD rin, niet bepaald in dien 
na of ojiievifrr*. \\ De marii beitelde m; 
•en, hwr lUcVerend licbl, TOKoei, 4, S52. 
raffom H7 hieT d'oitvacrt vieren, bul«it 
(tci, icggenile dat «n;., 2, 353. De rin- 
tt ^t. ■>. ie red*) lEkerbett bestellen Viu 
iv raa het Tonnii ïtaet te Telïnn, 4,4S6. 
■a Kaning ttecnt , bc«tcll geea «tof tot 
S9, Elek lijnen recblcn loo-D EieitelleD, 
fj... aien om [iie<ffeD haet riwr oudeu 
llca, uvrozh» ! . ÜbS. Oma nord mjn 
tot droefleojt butald, *. dk haeb, Jl^ii^. 

ï volgmdn plaata Mb^iLt bet Ie beteekti- 
wm.pena. aildrakkiii. || Oen d' htKjrdcii 
Mlihhedeu tot eou walgc te maten, aoo 
■ auk door üuitiche irnordeo, üfi bkuhe, 

eu 

begrip kari rtok oiergaan in dat van ca*- 
I Gesa iLiiheeFDkrbe oorlofi; . . . Heeft dae 

o|i ecne bepaalde pluti of 'V^ een bepaaU penoan. || Boende defdvt ( AraiKJAitin ) 
brautmerk'Cii, op dat naar 't gebriiynk van dien, meik 
vet«D DUf ffaar die weder te bedtelleD, Utr. Fiaeaatb. 
3, 6LO11 (a°. Ifil0)<. Den 19. dito ii dea Vtoe-Admi- 
rael buich glieweeat, de (cc»ch«acken i» bevtdlflH, 
durte behoorea, Btgm t. !'oori^. 11^ Ha. Deeae 
. . . bet-tElden Mnea g'ijtdcn boOp ghuos . . . o]) K-rim- 
{wa: Tta waai het vooii . . . trit der Gaude gebngbt 
weid, uoorT, iV. .?, 3lt4. {left) scheep buUUeo 
(d. i. imeifpM), TDKOllL 2, £91. Hiu- gekomea 
lynde, wilde de Scbipper eerst "«ilg ander goedt be- 
stellen, BiBAnDT, Dt Grooi S47. De C^DarticnnMa- 

ten - . . (aiülen) <ie Viatuulle dïc oïcriohtet, . . . 

Hnlaromme aeamen , eode dje faeitelleo in de Ëotte- 
lerye, Gr. PUeaatb, B, 471 fl !&". 1Ï02I. 

— ' Inioivdcrboid ia toej^ssiog op bet beaorgeavao 
briiveu, t«LeipiinimeD , goBdHren^ tbasa nog zeer ge- 
woon., 11 l'E. lutwoordit «Jeu brenger deiet te laetea rul- 
gêD om Bcn my te iKeteilcn , itO-OPT . Br. 1 , 48. Bvltelt 
mj deae brieven Bj Jaap Haas, skedxro 8, 3 69. lek 
geef bem md brief met m^D eigen haat gêichreren, 
om dien acn n te beitclleji. of bj 'j cfgeoi Vood, 
VONDBL 4, 163 (sie ook 3, 3Gfi tax,\. Dat... 
groDle sbsjKfl . . . «nde uactien irurden igepleegl In 
hot bcttollon rail de Amiiordamie brïeTOD , cade 
pKokgeni alhiei, Vir. PUeaatb. 3, 391 a {tf. IBEV). 
Het Lood, ofte port vao de brievea, die dwr den 
Puatmee«l6t ... ita Le;d&ii üp AuilordiDi wordui 
bestelt, bij V, HiBKiH, BifKkr. e, Lwyd. 494h 
(a*, 1670}. D« rolgends firiavfto xja mj ontanp, 
en kort aa malkauder, beitald, v. ekem, SpieT. 
6, 17. De byliggende {brief) ü bier fan den. mvrgw 
besteld, Len, fi , 127. 1^ brieren glstenn net de 
■□biüt tot mj afgdODdea , «jja neden ooLtend 
eerj^t oiu acbt uren beiMd, BiLii., Br, 4, 1B9. U^ 
wilde my die rijRipje« (t, w. ait tHMn/iritriim ) ... 
doea beatell«D un JaffroiiK Etnerence, BIKQitAHH, 
Slaoi 95. Open beitellen (t, w, nfpt rfUffram), 

16) Met bet begrip aieta ergeni brgngm" ti rer- 
waot dat vaa „iets ergeas plaafiem" in den meesl alge- 
me«n^D fio; tbane verauderd, || Virgilïai... beeft 
... het V&gev;fBr be«teldt hj een Mefr ..., het 
wdcke «tact oiet «eor verre tqd Roomen, UaKNIX, 
Byms. (ed, I64B) g, 8 ( bl. lOaa) (ed. l^fl» en 
Ib74: fdttell). 

11} Ben werk, t. w. de aitroaring daarvan, a*n 
lemaad opditgeii; thuia rerouderd (Terg. evbt4r oadci 
IQ), II Etn uikeidjman, un wien ik eonif irerk te 
beitellea bad,, v. srrzN, ^eet. 1, 81. HetaionBapcl 
. . . was Tovr i^eie gelegeubeid beateld «n vervaardigd 
genorden. Bt.Es:rKx H, S7. 

18) Uit het begrip iefM in geraedhtvt brengm 
(lie Q-ader 7], cat^tut dat r&n^ i«te reed* *«n te 
Toren bctprekea, loodat men er over kan batchikkaa 
■raoucer het ooodig ii ; tbani no^ maar in cjikelo 
gevallea, || lek hebbe' balpe beitelt by eenea belt, 
Pi. m. £0. üewi)]... de iilaatun (I. w. im een 
paartlentfgt) reeda btiteld waren , EIBT, EiJttnA. 
I. 15EI. Ik bad reed» logies beatald io de herberg. 
K. Ztv. S, 312. Z^D graf crgeui beateJleii (lie Dl. 
V, kol. 688). 

tV) Vaniiur; ïet», dat mea wensnbt te koo|i«D 
aï te huren, ^Dtbieden van Ata koopman ai verTiaiu- 
der; in de jongere taal icer gewoon. || Ik aal bet 
boek hier niet dadeljjk koanen kragen, mev ik a«,l 
b>et dan tuili butellea {bij iemuid). — BealAl nen 
donjya of lei andren (t. w. iioêteK), Lees. 4, 124. 
Ik lal diea H'Ontiui beatelleo., auu 116. Hebja 
dien portnr^Q al, dien je bij heen beitellea londl? 
£. Zev. S , SG. Metronw aon mg . . . aeer varplichten 
met... MD vigilaulc vwr mfj te laten bettellen, 
3^ 868. D« meid (wordt) DaM- eea haif doi^ri BESTE. winkeli gestaard, om ... speclgood, beoeTcns tw] 
■ndere voorwerp*» te bcitell^n, bukckx 3, 282. 

— [» totipiuMEjg op h«t laUn kutnen vu hetgeen 
mcu gobmikt op c>>dc [i^iMieke jiliiBti. [| H^ gpralc 
FrBDïcti met Jm kwtetein, beeleld* zyii mMllyil, 
t^a D&ai tiree kamen ia liuiir, Ltfo, 1 , 224. Hier 
br-ilelde Ejlar . . . otn blevig ontbijt, ff. Zeo. 2,320. 
In afvracbtiug tbq bft bestelde (t. w. tn «Aur risr- 
Aii^^j (Bette ik m^l ud het bene^eeoLaile ceDerlkB^e 
tifel, V. T.Bii^Kbi', Ram. 3, ]Q. li; bed heel graag 
V ,.WrBl" b«>teld, MiiLTAtuLi S, 103. (Ik) be- 
Gtetdc ... ecu bittcrlj« vwr mjj Kehcu, eu hQ inigel|j1(B 
vuor (ïch, aVKis, C. O. 44. 

B) Met MU IMTSOQH als ToorwBrp. 

1] Ifimaiid vin iets voortien, thnns veruuderd. |;| 
'][ Sal deee bieneii ledden, Rd bcittilco met ocüighe 

DUDtlÜ'^lll'^?'^*° ■ BB-EDEBO, MoOTlje 31 

3) ThBDï in zoo der held no^ io toepss^inK op het 
gerieTCD vao klaoCcDj ïn ZnLd'NcdQrl&iBd. || ZIJt gê 
al besteld? {gFarone vraag in itm v>t»kei). Willen 
wjj iriakcl spelmF... Ik »I winkelier itJa ea be- 
«tellcD, LOTBLiKji, Eaofd v. 't II. 76- HIJ berliulde 
ijj.D'B «raig om oncnidilellijk l>esleld te n orden. 
„Wj] kuaaeu o niet bedieaui, lUee U vtirlcMht oC 
hetpTokciL", LOTELINO, SópAüt SIQ. 

i) lemend toetakdeo, in Ziiid-.NEdoiUiid thAHB. 
aftff ia bet deelw. beileld: gebefeod, bivuilJ eoi. || 
H^ ktrem leeLjjk beatdd uit de MOkütnCe. UB Bo IIG. 
Mij naj deerlijk beiteld: e'q kleioTen in «tukkaa en 
se' gericht val bloed. cofiNELrsiKN'. — R. Had ieie 

bier, io eotidw be^ die bUca brakeal R. Wy 

IlbIiIhiub h^^ wel btïtelt, Waat «ij «yo tooi ons 
geblcTen aU die crancke , Trou m. 61. iffi. 

4) lainand een of meer pertotieo beiurgen, leveren: 
thans verouderd. || {De) Majestraat, die liun atadi 
trbeidsvolk beatelde. on de vloer vaa pnia . . . te 
klikren, hoopt, .V. n. 106. Weet gb; oat U he- 
ateLJ en. Een* rechler loader i acht P Huü rx , Ctd. 
i, 21. Do heiDï'l, üu verEoent, beatelle 't voelde eea' 
nachtcT. YONDKL 7. 0S3. (IiïkJ b«itell faier eea 
Meid. HUiüiLNii 2j 6 [Bttttad»ttr). 

g) Iemand ergcua beioi^a. brea^n, || DtusDegen 
perdMaen ... inaer liwcra eea li.nt te heatelleu, 
Bayim f. Voorfg. 12, SCIa. Daar worden er lo Teul 
in WaterUud besteld |t. w. verdrtmken) Diar oieii 
de Klak niet nrer eu laid. amklijn, Kfnamb, b. 
Z. Jant 6Ï, Dftt h^j (t. w, i^agiar) nog Toor dqa 
genroDcn t^d i^u Le^r in de viuterkwirtJereti be- 
•tolilo, D.*«iD, HUI. l, 67. 

Q] Dit begrip thu iemajid ergena brenifen, buUdtn 
kont inzonderheid 7i>Dr ïn de vulgcnde t«pais«iagea. 

>> In 't algemeen: bü iemaDd, io Lcmandd huii., 
om daar C? wonen. |] Hier woont een grote vrou.... 
Hier lal uw dtrcfater lyn, iele silder baer baatelleD, 
caTi 2, ISSJi. QuLoliaen ..., dlo ... ba«r, té 

Katane, bj een lichtraerdige «rouw beslelite, op 

liopfl dat <M/., TiXHDXi, 4, 3SÖ. 't IIa;i , daer ilt 
naa in do Icoat bi&ilAlt, DBOSTi, OofrÈl. S. Ik ge- 
loof, . . . ilat Moiider joo by dat lief kind in Leidca 
niel [Doeat besteld bebbea, Lste. 6, 276. 

b] Iemand ergen» ichooi latea gaan, of b|J iensfid 

in de leer doen. || Joachim Oudaao wert >□ ifno 

kiatiheit beitelt ia de ieei- «d ichrjfiefauol, v. eooq- 
BTitAfüH, LfB. V. Ourinart IS. Celicdc word ia een 
Fruiufae School besteld., ... ara goede mBiiiereo te 
learen, v. BPriH, Spfel. 4. 215. ïn mUu jongelioj;- 
achap tot Kalwi}k aaa dea RhQn op de Kottaebool 
botteld liJQJe, naHKiii;!. N, H. 6. Hl- Zal de 
goede God hen dao op nieuw weer Sehool b«iteUeD. 
om dea ... TenntiadsD l^d te konneo inhulEaP 
BianA, \, 12?. lieatel haar bjr JtiOroaw Vermeer 
Tenttmd op 1 Wolknnujrea, Eeo». L. i, 54. c) lAEoand ergeai plutMH aJidienurafM 
Vu« !k baai eentmael tn nweo lUeoil bold 
was myue meyjiiDgb uiel, dat by •tieh*.,j 
wépen-üierk op dea maotel vbcer-ilntt l| 
(»ou), oBULiMCK, Soa/dl. Ut. To«i ik hHt:< 
wierd ik aaa^tondp by e«i< Cbjmiit beiUlJJ 
lH:lui>fJe. ïo ik hem tronw JienJe, tay Ijaj 
te leren, v. MtKV , SpecL Hl, 7&. Ik lutl 
oadetrigteu vrd aJle tmogclgko wJnkela. «d 
Suie besteld ïoa hebben, loüsjb, SmUL^ 
liy waa ts iwak Tnir dat werk (t <t. hi^ ft 
man), weahalve mco beiu bij ku apotbet^r 
bad, omi dcachjci te ipöelcn, BBETB, f'. 0. 4j 

— Voor de aardigbeidr in onetgealjikc lof 
ter axoduidiitg vbd ieta wsarvan inen ianri 
werk laat maktin. [| Detty) hj mj op lltf M 
beiit«It beeft, eal ik Toor eerit mj-n geld t<J 
tellen kooaea. Burg. 604. Uonglfk ül bf U 
FUntaaicren bftslflld wördeu: Hy ü wel twr'l 

£«K(i. 1, 20. Mama heieft hem DonJtDpdt) 

beateld. 2, 178. I 

d) In toepuiio; op het bqgnTea: m in 
itr aards ónitl^; nog thana in pbrait, 
tai eerst beiorgeQ, dat de d9<?de beitelt ïe 
wurdcD eo begraren, y. aiusTKLi, Jm., m 
Achjllei co Ajai (b«ateldeo) EJj'>" ^"^ " 
tec Berde, tonpbl 2, 350- Sedert mj mjd 
beil.go becncQ En nnraehat in 't graf b 
S, 391. üao lal ik . . . hel Ijjck Uet ongela 
ia haer eigen graf beiteUcn, 8, 61Si. Zji 
wierd herKaai-t& getoerd, ea met dit Grmti 
aarde betiteld, ok bkutn, Rcri^^m I, 14 5. 1 
loLat van Madeliue werd ... op bet kcrkbof 
atein Ier aarde beatelJ, K. Ztv. 6, 131. 
overledenen werden ... met gmoten la|| 
bNleid, LOTBLING, SophU 4bS, 

7) leuLBdd ergËQS heea lenden. 
, . . loordeeldeo hnxtghoaiber, dat de 
aantachap beitelt wierde, BOon. H. tï. 81 

S| iHmaod tot ieta vtrardeneitt «uuletl 
verouderd. |[ Daar nae heeR de Vice-Admin 
beatelt, die io 't EjUadt Tidor voortMaatQ 
ende de negotie coet deu InwoöDderwi drQn 
g. roitrfg- 12, Syb. Dat de Stadion tMita 
Lu onae VBrgaderiDge , hare reapcvtiw M 
lüadeu mogea beatclleD^ t. luuwsn, J 
L^d. [rSS. Bevelende .., allen Oversten, . 
bflbborea, ea roorti allea knderan io dicq 
. . . verceaigde Nederlanden... wcunde, i 
Doemden Michiel AdriaanBrz. de Bniter n 
beatelden Kapitein te huudea cu t'arkeiiDen. #t| 
Öit JluUer 10, 

9 ) leinaxid ergeni plaatsen, op poet I 
Soo «allen ■; Overste der beyrea aen de j 
«olcka bcatellen, Datl. &0, 9. Ii derbalrea 
gesteH de . . . Balda,teii aso der vrijelavden I 
bestollei) . om baer . . . voor mee^lB^ OBj 
helpen bewaren, V. BFEBEKK, Dagvtth. 3. 
(bevoDil zïrh ) m de noodiakel^kheid van aijne 
... in, venebilleude laadstrekexi t« beaCkll 

ly fccn ^cbfek tonden tüden, dati 

t, iBa. 

10) Iemand ontbieden, inioüderheid «b ! 
b!s wcrktnaa ene, || Ik beb den bebaitie^ al | 
Ende liy beatelde iteenhanweri,, om ujt % 
steeneu . I Chfün, 23 , S. Das moet gj da 
Uvfraneiert) op een ander aar bëatsUf 
a. 171. 

1 1 ) In de oudere tul komt tick iatê 
in deo liu fan: ifcb bcntalleik, bedaren. |[ S 
reitede ( liofi heTteiyrkea,). . . , Elocb ileb 
■tellende^ vnvghde h; m., coobhiiibt L a la|dtfi 

lerwïirtl BESTE. BESTE. n3H l<l (II). triMler, èsifelliog (zie iit 
ftfrliaar, ■•uiltiir oaieiUièaBf ( b. v. vru 
I). 

. Jttatêl, Letlelil, &»iltliüé/, -§mA. 
Ib wnanien). 

-. BHffhsft ("rg. d« bet. A, 2] („Da 
H» d<M jmMd) ^bcurt met tpade eo 
,,., igiifttyife, ralbluk", Oaiiiv:. Landt. 
KH, 8); bntflgtld, dit Bao durabulellM 
•f co itx^. wordt bsUkld , ifitiUsaart, 
beatetlingca icbrijfti in/eFiaaIwir;Betftl- 
tÜBvn (pDat dB Uut«lden op 't Ainil«r- 
Lf... Ma -derde meerder dan de Vr>|^, 
»■ (luaiDBu ta gBnietvq voor Bêj(»l-loon , 
oatfaagen", JFmrtfo v. Eaertffm 2, 4fl i 

^Ifelmeitlrf, roorkomoitdei in den Iin 
KÏ ( gltada Salomo badde twaetf Bettel- 
tt guUcb IiraèL, di« dea Kouiuxh Biide 
nHrKhdco", 1 /Ton. 1, 7; ^Soo tta laildl- 
'OornirbCi^ iéiftl-eifulrr v\a het Kejlïgh 
. Mg. ÈTteAaimt' QueJi. 11^34). 
LIiEH — ia ilfr ToLketul ook biebtel- 
■. in., mv. teiltlfera. Van Beiteiltn ia de 
lemBud, wieD* Wucjj heft ii [iLkkea, kofer«, 

na bonadTCïlebeiorgea^ tliaastuEODilier- 
it op di loapcra vna het post-of telegruf- 
IVrw^l hy, met hel tipeaeii der geildt- 
KB «n bettaldv Brief-lbaD te bettlen, 
TiTuiua, Wittl. Av. 71, Dat de Knedit* 
srluDDifir Sebippcrs ... buone Pakjeof, 
btMigeD, niet alle «iD de Dealelder ?■>□ 
■r kumea orer te gcevea, muiT neni^ vui 
I gun br.iiellea. ea de Vri^ «n Bntel- 
Ib aich toucf^DEu, KeaftH o. SatrleTit 2. 
SA). M|a BaoTuiBn, deu Beilald>ar, iVfAi. 
k TÜBg nll Qiv het poilkiDtwii dea be- 

ik Die4 sitten t.f«Agteo, Ltm. 3, 12d. 

boaft de beiteldfr óled ( t. w. ffm brief) 
\ Xn. t. 117. W«]k« but^ller hoü bem 
«B, ia djit domicilie? MULTaTiJti 8,1193. 
n to^twaing op een „nttklEl"',, die aan 
pWioD bet reinKoed mecueemt en iMftorgt. || 
dtn kfia>lil«D (kafier) op. terwijl oen 
e«n «itten kiel den aaderea torste , 
, Strm. 4. t. 
Mtt ut. itjetUirr. II Eude op dat bel 

bwtellen ordottelyek Bug ^ebtedea , ^aa 
•teldBn utde beilcUteri ïq drie (inartieren 
d Tcrdecit- . . . worden . U(r. Placaatb. 
». 1«M). 
L BritanbitttUer (tu >ld.)i bettellm- 

\ bft iF^nkea van een Ijrief bem 

nang, oLli^chien bet ,,, vertiei vfl i^n 

tl tm kagten". E. i^». 4, 5V), 

fT.T.i M f^-, inw. ir., mv. iei/ttlliitffem. 

m in Tencliilleiide loej)BBBiio|;en. 

JOT io d« bet. A, l]. Het buetteo tu 

L W. door het aaa iemand te Vergeven | 
derd- II Dat ... gelaten *bI wordeti aan 
nu Staxte de bestellitigb der Majoora- 

da Plaataen ran de Bafriert, Gt. Pla- 
10« [a«. lïU). 

Elm in de bel. A, 3). Het bsbouneii van 

Toon] up leer iterke (croadeQ . . . moet 

( tfliiig ge»«Ju*d«o, daar ander» het tU* 

oünielt. Mtd. d. Oeld. UüafteA. e. 

%, £U. 41 

üm Eu de bet. k, B— S). K«|t;eling. acbik- 
ifn#< Il ('y die de irel anifaaiien hebt 
ngtti der Kugelen, Hand. 7 , 53 (gr. 
:. Üal alln «ardere punten v«d ordre en 
de Iwtcllüig Tin wedensjdta Adnü- rbalea uogbt McrdED gelaatca, BRAünT, De UuUtr 
480 (knmtt.: DUpotifie). Do b]]rd« Jeugd... Iaat 
de TBidere beitelling [f. w. 1^4» ten/e<r*i) aaoeealice 
Knr^te bd Mei^ea OVei, dia eru., BKBSnBT. ïf. H. 
a, IH7- Zy (wareu) , . . te ïeretrooid, ot te diep 
iu urdiobe beatelliagea iggcuikkeld , om dit Ibtbd 
■teed& ale muc >(i(irbcj«ildiDg voar het volgtode te 
beechouwcD, r. n, fLLU., tia!. f, KOT. 

— iDSODdeibeiii ia toepuiing up Güdï bcetuur. || 
Vcrtronw6Q o[^ God. ... terndehbüd met t^at be- 
■teltiag, V. D. PAtM, Rfd. 1, vi, Wonderlbare be- 
itelliog vu Ëodif VooraienighBid ! v. i>. falh. .Ta/. 
3, 17^. 

Ib Ur beaMlltug w beruiwa 
Ia nwdi np aard* lallgliald- 

T. «LFiiaB a, ti. 

— Bf) oser^rarlit ouk: ia woordea uitgedrukte 
bepaling. |) Ik vrae^hdc wat boeek dat hst faB dat 
sy iu de haodt hadP ende men acfde mj , dat bet 
hner ri^l, met aijn hjggvaeghde beeteEliagen was, 
iiAKt^uifl, Hardtr B. d. g. NaeAl l-Sfr. 

— taon. Il Atit opvatting {lok aas ta atmtu 
ia d« bekeoile aitdrulcking dunne {ai sUcife: TUIN- 
na?! 9, \i'i) betltUitg, ia toepaïBiu^ojiietB waarvBQ 
DJet veel v«rk 'a geruaalit P || Meii verwachtte veel vaa 
die disBortatie, maar lïe. het i« cciie duune Wilelllng. 

4) BsHelltT 'm de bet. A. 11). Uei^rgisg.slleve' 
ring T«Q koopgoedoren; iD Belfiië || VreesacbtigeD..., 
dia . , . eak«l 't avaudi om vraren Eondwi eu hem vsr- 
■oehtca iQiie heitellinj^a bij daiBtcreii te doeo, i.otk- 
LIHD, Sopiii* 3fi8. 

5) Btilallfn ia de bet. A, 16}. liet besorgen 
vaa ieti aaa eeu bepaald ad.rea. |f In Nedeilaud ïi 
opnu beatclUfig «ao teüej^raiitimen toegclalea. 

G) BeilalUn \a de bet. ^, 17 >. Opdracbt vanwege 
«en Tor&t af het opeobsar guag ia bet algeiueeu, 
t. w. ah poidiioe toot iwttiinu»^; thaai vetoudcrd. || 
Capitejiucn , ichippcr» , . , , die hevündeu lallen -weuua 
t;hewa])euder bandt ter see-ifaefts vaerende, loader 
heataill^ngbc Ofte OiM Talscber beiIeJlIjnglie, o{tc met 
twee diucreebe heatetl^ogheii vso twee diuerBrhe 
iBDdeii. VI. Pleeearrtb. 1, 372 (a*. 154H). Si» en 
•ril Dunk ghcCD recht Eidder Chriati Btrydtm ooder 
t'vendlqD «ent Hoopmaoi, dïe gheeu wettig beiitel- 
ÜDghe OU maeb Idoimd, caoBHiiEKT I, 5Qf. Wïl 
hf «egghea beilelllDghB te hebben ran dea opperBiton 
Keyaer ^elre ««., Aid. Zjo iMtbrief, laait de he- 
aleltiDgea , die h^ uitgegeeiTea had. { werden ) door 
den Vnai weederroepen, hooit, iV. R. 300. RooTer 
ea Eluiter, nunaili Kapiteju Ie Vi'ater, die sf^uder 
besteUiD^fa de 2ee door swierde ta «werfile, hskuxbo 
2, 14. Cammistie-TiUrdar»: Uie n-Deteo haar« Bvalel- 
liogeu en C'uinmliBLëD lljveu bebuudeo vaa luar Hoog 
Mag:. DIDBSTK, Müii. Ifdi. 12r>fi. 

1) Btilelit» ia ae het. A, 17 en 19J. OpdrAfht 
<np leta te leveren, t. w. ^ne koopwaar. || Eeue 
beitelliDg uitvoeiea. Sbob DtooiB, groote beetelliDji — 
Tcrw^i de eeritc op '\^ kantoor lat. reisde Galjut 
rond om beit«llingei) op Ie dnp.n, K. Zev. I, 260. 
Dat hü (t. *r. een beeidAouKtr) ail Amerin eeue 
beAlcLtiug had ontvangen *m\ haar (t. W. fine ffroep) 
in marrner uit (e roeren , tosm a ek , Aviac. 240. 
Ik dank il van hBrte .. . vmr ilete beetelling^ ik aal 
trachlea haar tüt uwe volkuiiieu voldoening ten uitvoer 
te brepgen, iiMBaa. üMf *» £r. 41. 

3} BeiUlUn \a de bet. II. SI. AaoïtelliDg: thana 
verouderd; ïniooderheid io de aameuBt. magiilraalt' 
ifjfef/iHtf (verg. da bet. i). 

Hamenat. Ij ds het.fi]. Spoitddirt/jffliiif! (tWÈÜd.);; 
erprirMg-baiteltiny , gehruiltelült voor hea telling van 
brieven dadelljl; db aankomat. 

— In de bot. 6]. MagiitrMtituteÜiif (ucBld.). 2139 BESTE. BESTE. — AU torste HA. In èe bel. ft). BesUUiitgiritf, 
dour HO Of T ge truiit «oor eommiMtielin»/ ( iV. S. 668). 

BÜSTELPEN — durouM bk&tcl?in en 
BKST^LrsH — , bodr i«. Hw. Vao Sttlptn, tfiiftn. 
Thoii xDogoed. ats veroud«rd, ma*r tot !d ^eift mow 

1 ) V«D ïutir. Het met ïeta bedetleD, loodat het 
niUuoft of iltbsQ» onuielttaar Kordt. |1 Om im- 
liioatlerl uilaïleeie ichntten rin deo vju-jt in te 
Uatc», die die kool hnaD'Cr tooien met kooken moetten 
beetoljit liDDden, Maorr , S. S, 3B2. 

— t'i^uurlQk. [| Ëeo ^TurEjk mar tbh oproer 
. . ., dat, Uitelfk ^atookt, roonichleljk beitelpt , 
ten liaite... valkoomeljk uefnigort «reri, Kooy^ , 
JV. H. S30. Wit miunuT km ijn miniLeTlUD bo- 

stelpeD? iMSLO. Poê;^ IBL 

Wat lldiBsn vliit, met 11t(, tlab □]■ loo te babvlpan. 
Dat U)), rsFicbaftc ra«dl -om tIbiuiiw ib bailalpflU , 
D4t ly iiial «t an kcvIT 

lEDOri, e«i. I , ««e. 

2) Vu Tonden. Ze bAdekkem, londor » oog te 
■luiten. [I| 't Kkd ... IJe nande wel btaiulpaa, muu' 
niet itelpen. camfhctzim, Sticht. Rymm- 68' 

8) VkD folkuien. Ze min af meer tegenbondai 

io huuoe ncrkiDi;. |[ ScLraiidre knait Kan ow 

ruramu«a obt beettflptu , nimmer atft^w^ svitiKUA 

BAKKIX, Poèiy 1 , Ug 

4) Onder fsa grafierk bedekkeD. || Wis iade bloem 
der jenglit «Idut tea gnv« vsert, üeitalpt msIgeeneiL 
lerck ftl l'effeni e^q gebeente En nnern. TonnsL 
h, fi&a. Oe lerck beatnlpt odeg A«eb, 6, 76B. Oi« 
woeiturt . . > Leit vin dit gnf beitulpt, de dj:ckxk 
S, W. 

• — Bij vergel O kiel g. || Geen grmF beilulpi i^ii 
faeoi, voHjjEL 2, 12S. Gsdk bülvlp uw «ebult,. 
geiyck Af ier«k i|jQ fi^. ïl. I&. 

5} Met ieti averdekken, of twkleeden. || 0« 
liMht beetojpt, met bjuine wolken, bii t. cuxhp. 
&B3. Wat Itun ty au, Jan 't t^. t. Aët gilaat) 
panti besMpeu mei t^eireeul bild, 3, ISO. 't Krotikleiid 
kUimvpbLed Dst muur ea dek 1»Bit«lpt, 12. I9&. Het 
poin bcïtaljite ]ili;in'ea pad, üoidijk. Ki^innn. 1,271 

ft) IbIb beiciiapeleu , tJutYeiciieii, || Pst hj den 
kommer nieEDigbmit.li met gebootite bijdubip \»- 
•Iftlpte, tioorr, .Y. H. 907. 

7) BedeKen «odur ieti dal nwr^tort. || Het (t. w, 
Mai mfple/tf buêkntif) , ., bestolpCe, met den ril, 
edn' niin»j>enooii, dia «tit.j hOoït, jV. R. 167. 
Fer^muna he^ qp 't Int met pnyii be^talpt ■■nb. 
ielve, voKDLL ï, 238. Men aal a bi«r bqruvan, 
Beetnlpon onda" 't pujn, ï, 416. Del. tfrerhocm 
geetoTt, 't be&tElpand buuwftevurte 't Gedrochtlljk 
wsD^eïiaobt (der refuen) vcj^lettert, bilc. S, 1B. 
Woed. iBn burg. en »ted, ... oadof galven Vad 
ttroomead •fnai beitilpt, lulofb, Gsd. 5. 

— I'ljiiorl(jk. II Zaa dieht nart by Toritni te 
■Uan AtX hnn val u bntelpcn kan, aoon ,M.fHgtiK. 
41&, J)»t ahj om wilt beilolpen, Ist mItb oogelaek 
■Iser Jn gb nhebt ghobolpeo? stob.ii. £iie«iuf ISI t. 

8} lenLaod met ïoti overladen. || Schoon men 017 
daq met bitii verwllt bvunlp', onDAa.it, Toiutfp. 74. 
Hoe meer ik ... uJtireide in a<r' laf, Hoe meer fj 
m; b^lËlpt met eeee Ece vAo itof. Dl MakKE, 
Saf. 70. 

ft) Iemand o*arirBldi^n, i>renDBDiiDQ; ook net 
reue UüdMaiüg of eeoe anderrinding ala itnderwer)). || 
lift bondicb Nederlant, bettolpt met deee mare Int 
midden vaode iccfc', bë^viub, Oaer-Tn. Sang, 3S7. 
BeetKlpt vtu wi|;btiich wee, hoopt, 0«d, 1, SGO. 
Baa' aenkelIJflkBQ d«gh, Di« 'a menfoliev b^ bvtelpt 
nut ootmoed ep ootaivili, S, 3ïi ^jdraefheylVrnnt 
lialalpea, BUtiXKO. Soddr m. Ixatnder . . . iu Kcllea iM Tertmacht, Bestolpt vu itarn, aiiv.caa» 
M^n geeet (wierd) beitulpt na wu, BTX T.om 
Fir n , i Pe ovennacJit der forachc 
Beitelpta 't liddrend rol, >IL0. 2, 401. 
«BD «erbied, 7, SU. Beat«lpt obi de oTa«ig|| 
'1 leit nu., BOOAERi 1. IB. 

BESTEMAAT, raw. m., m». 
Koppeliag TBD Bttf/, BaperlatieF, en Maat,: 

1 1 Nog oict gdieeL sn al Ut koppvlEsf 
Beste «riend, waarde Triend. :|| Za alt ik stf, 
bette mast beeft mjac gvheele oortpma^l/bel 
uiog in ds war gettaard, tetn, 4, 183. J. He 
bute maat' H. Vurwel dan, t, alpiibx 1. ' 

3) Alt koppeSiog. Vertroawde Tiieod, Ïb 
't Pupj> hielt 170 Jan ( t. w. i^» i*dimiét) 
i&tct ^ooT Beetemaat dan kne^, £r«n. L. 2, 

— Biitemaals mil ifmiutd rijti, dikke 
met iemiad tljo. || Pï xïw Piinart, met wjqi] 
in der tgd buneni j^ocMen hesCt, doel) nn I 
i», ja* oouw, VoIktvBfJn. 488. 

BESTEBID^ZieB ïBTtii MBn . 

BEBTEMDHEID, tnw. rr.. lOBdor on. 
B'êt'fd, in den lia vtn itpaatd. Bepaaldheadtl 
TGraolulleDda opvattiogeu. Thani ia vabrnik, «a 
meden alt pirmaniune. || Htt itul . . . MB 
B.cbr^ïer . . . aan «en deakbeelil wat mear o' 
betletndbeid te geven, bil»., T.- m Piehtk. r^t 
h. li. Ual do woorden leerkonde^ kanit, 
. , . mi. get-ae jaiite bettemdbold bebbea, BQ 
Brit/K. mtt Tyd. \, 2S3. Den wU..,, «QBdai 
■□den dan «ene gewaarwoTding dei-<letetfflinstii(a 
miojt ol beetfundhel d ) ran DQg inoigtU agn, 
Verh. of&r ZedaU^r fiK. 1*6. De lin... wiat| 
kracht, in klaatheid en beetvmdhcid < t. w. 4y 
tpijtigiKg dtr vfTiali*^), ». o. raLN, Sai. 7. tl 

BffiSTEMUËN, bedr. (ca lomiou.) tw. 
Mol. if$(rmmtn (taiDAH 1, 1113). Vaa Sfm.\ 

1 ) Een toon *«a bepaalde bw^te met de 
reiken.: thans ongebruikelijk. || Ik woud nj tclfl 
lot den boogatcD toou der rrolykluid, dien ik 
itemmea kon , on dat anden taja Ijdui 
toa geweett cja, Burp. 4S0, 

2) Met de aleta basiogen, Mfigend *(riM«igk 
dichtarltjk. 

'i^^BDiHr da IMIf beatainl bal («au laaB tiaaA (■••• 
Dan kllDokt dia pJni en w(|i rtal acheaBai la Dsai 1 

TOVDSI. «. !>.] 

3) Zyne item uu ïeta geTUi. door het oit 
«an itjue atam ïeta goedkcnraB; is nncfaiU«4*< 
piisiQg«D. Thaaa veroodind. 

a) Kigenljjk. V^r iota atemmen, ndt 
«erklareu. || Oorlogen te bettommBn. coa-m 
Z(K) 't BntMin niet Imtemt, heeTt al dit ««rek 
klom. Het moeit eenpaerigh gaen, TöiiTikL 3. 
Nq wil aocb Parlemaat, noch rolk baar dooi 
■lenuaan, oudaan, Tóiuiilp. 45. Deo S2. 
watt . . . nooh even coat, daei denr iommigei 
beetemdea , alto ddi t' noiit lialen » . . . mo 
viel. datnen eenmaal d«t dB«c]u een rjtx na 
loudea aaoleggben, O.-l. t. lF..f. Fotmff. ], 493 

— All OU. WW. TerliondM met een vw^nvUtl. 
Het ia gertden «rat don »der icir te t| 
Of bf bHtemmen kan Ier itrtffe aau den 
TomiBL 10. .ais. Patie (nie/) . . . BMtemden inj 
d^, hoe cecr a'htm mMbtsa httva, ovoutKi 
Brofdtrm. G, 

i) Met dBtgMW bIb Toorwer^t aan welka 
men TecklaaH te gtltoren || Harre oof«a 
naaliji hel gammel, datte buorcn, Ra d'j 
itcm, vQNüXt 9, iO. ba wijata wi^bwi acI&J 
in 't HeideDdum, BeMmnen eenefi Godt, BESTE. BESTE. 2142 leu lust «»l iemODd luiluri ftoegd of 

bel toetteininco oF g>ae<Ucar«o. |t UiN- 
DiMt Imlaiutnea , dml Godt de ircirclt 
>i|o BTSbsn lelveii bel«7<JC. Dl bdck, 
[' OniButighejd tui «rueli, gtpleegM 
lood, Ün heett h; nojit beitcoit, ïon- 
Beitem Q]«t reuvkclwt b«t ^a gtj 
4. 2W. BeihuD'et, of ejjt'er mM te 
f t '«t o, aiet mee, oiulinCx,, Hoo/fd. 
ld bMtemt lil' wi-t 'niwha» 'begeert, 

Otm. 60. Vtcten bMtcmdea dit, met 
■burden. WAajiH., ;'^. ^u^. 12, S2i. 
ilemt itit oiue mond bclQflit. dild. 
ord«el'. gj buleml. 10. S93- 't Bchto 
irt bMtomt du ilicfateri Zug, uxLMEsa, 

7. 

ar eene TerkUring; berettii^fln, beknoli' 
■ op btMtemt d« Brait de Iruuvrbelofte- 
Ant bire Itdow . . . cp (hspi», vgKptM, 
I TToede nut loo rremt. Of zijatia rut 
rfart (d. i. A)or Je volgende ftifm^ 
71- Twrwyl «jn , . , verliul »»d «pwkwT, 
raa mond tot moad, Enfliodel^k geloofd , 
doet liceiBDj T. WtntBK, Jaarg, lÖfl. 
hem (t. O- ^^ iritf) bestemDBQ net 
. we Aar;), bili)., ^r. 5, 4. 
Uvi nnoek goedkcureu, inwitlïgen. || 
ütMOHU wkt hy be^eenlg beitemmsada, 
BoecAl. 77 "- Ëftadtir weUekomt hetb, 

vcnocclc, en noodightie op bet feest, 
818. lek betteia unea oueh, es ^t 
iroDnen, K, 11b. Z\t dur m\^&' wtütt\i 
ü. 4, 20. Almwlitige, die . . _ Hiikiau 

11. ISi. 

begrip Tan goedkeuren ontitut dit van 
\ÉMÜnten, UÜdi fCfdadcrd. [| Het iclaE 
'WB alio bwlemt eade gLeaiotau Tiuden 
lif^a de tiiHiie, Mabhix. Byfne. I, 1 
kt hy (iJe /'uur) mocbl heeft, een Mhd 
n • • • te TDTclareQ , Ie Wtemiuea eade 
btjiieb te wtitü, 2, '10 {bl. lSl>a). 
>rt*.lMit«mt . . , giemBghtighden teieindco 

aoorr. iV, B. 411. £Ea...£;Uod, 
a Toorti b«t«mt bet Ltgbcr ciwr te 
IMAHN, Zetr. l'i. Dtt'i êlroe beHtemt 
lan lud, QE OKCBEK ;2, 2Ë3. ¥ilip> 
rotsen, om ... enn Beetaod met drn 
BeUer te ilniten: 't welk, g«l;k mwr' 
d fnreeel wii, tgt weiiaroiJzeg^eDB toe, 
WtóMH., Fad. Bilt. 4, 817. 
tetatlBD, bepaleo, eeQWJJieo; tJuDi ter- 
la ^uehge teeriDge wert hem van dea 
tien, cick dogdick* bistomdB detl op 

8. £iM. 35, 30. Al« ick het bettemde 
bo^ bebbeo ent., Pt. Ib, A. 't Sy 
I . . . ipeart, ... 't ty dat u»' 1iest«mile 
fa lereo ejnd!eD lut, Hürrixira Xl^L 

Moe Terumelplu-ti beitemd , Hur bjj 

i|}deii tacitriuiDeflda ... nuuudhiiijteii 
d, *. D. »L]f, Sijb. V. d. J. 9, 93. 

bang «H met de plsatsea Ce be«leminea 
nrbeodeii deu vifitcTtuüdtLujYcrbTeagea. 

1 , 165, Briiqo . , . . diï hem opgeilot^u 
ir(|ldet de koniogiiija lol Ihm temde, S,5G8. 
dw. bafeiaii knml vuur kU bair. in deu 
itfld { IQ de bet. A, 2): th^nj wordt 
■et opset Tcrmedeo dur men er een 
u airt. II LIbd. tfd . . ., dat ao» Vader- 
ttndi iorichtiag kreeg, bild., OncA, d. 
IL wil ... truttten teaige weiaigs 
JdefE dèoklioeJdcD nan u inedn te 
Are'. 1. lU, — Zcu gewopQ il ietfrmmrm in dtas niivttüjijc in 
toe|WMiiig op tyd. II Ëodle de Heere bettemde ecittit 
Bekerao. t^t, Urod, 9, 5. Bode hj TerlucTde m-vcq 
dtgui tot den tlijt dien Saiogd bettcmt bvide, I -ivm. 
IS, ». Na de tydt vu 't h^lick tinjUr, al if be- 
ilcint, uoOti', 0*d. 2, 3)4. t' Avoat ii de t^dt 
baatejnt datma met de Briendeii ri«t -ittiyt, 2, 3^33- 
k\t m;r 't aur der ruit »1 dagea, dat iMitemd ïi 
van mjjn'God' 6J1.Ü. 10, 4&3 

— - la het iierl. dael«. || T«.o beatemdeu daj^e »Si\ 
hy na «ys bny» Icomea, Spreuk. 7, 20. AUu heeft 
eeneo beitemden ti^t, Préd. A, I. Ter boat^mder tqt 
ïbI hf «'edetlic«reiii , P«ifi. 11, 29. Haer bestemde 
t^dt, uoorr, Ogd. 1, 91, Die... ap den be^teroden 
tyd licb niet (lal) beriDdon tErgeordouneerde plaFttc, 
eal serbeurea m:., Ör, FWoAlh. 4, 187» (•".1092). 
Clarise..., vieai lierde, met het uftdereu laa biio 
beilemde trouw-dag, digeljtk» Mihcxn te •cTSauweci, 
HE[FiSius, ffrm, AvoMi, i, !fl3. Hiwom liet ly 
de koeti niet voor het butemde dot afrjdaa, hiiSB. 
4, lOS. 

— SnVelt BiMea vindt niea bfitemd btj^oordilp 
gehrnikt. || Wenneer tj t\vn* loo baUnd, im 
^clicrp .. . audwuordt, eiLtt. IB, 147. 

fi) Mït eeiie lank b1( onderwerp, krijgt Af |^n>tii»)> 
de betEekeDÏa van bepcl^it, delirmineert»; ueriuk 
t^u dat ictn iód wordt aU het worilt^ waarschiJBiyk 
unar bet voorbeeld van bd. betÜmmfn, va ili gcrma- 
oiamu «Hoafdueld. || Zqu baBcbTËr'tilijr io 't be«reu- 
neat Beetemde hiein t*a nuiiu ( t. w. ürtij-a) , bild. 
l, UI. 't Beweegred, dat... aller rudreo Itrap 
butemt. 1. 3aË. Zyo (t.w. at>dj ) vil-iILecJi buteiat 
mlJD lot, 8, IIË. Spoot ïorgToldig oit, wie bet xyn , 
mei wnjeel 4ea al^GioerncD tovd bnteiut; wat fauji 
g;«valt. genlle ook a\ r. o. tAia, Bad. 2, 97. 

Eta niDi>i>e>, geklemd op •ion civk. houdt deti tcidisl; 
Twve refepïb tbh ^let bsiietiimtn .lü" ipoDf 

TBH KiTB. Snhrpp. TQ. 

7 ) Ëeae bycoadere toepaiting ran bet begrip vatt- 

tieUfn, tgpaleH, tia»Kij:m ia die waarby iela vait- 
geatetd wordt met betrekking tot tta toekoiüjiig 
t^datip, inzonderheid wanoeer apreke is vna de ruds* 
bealuiteu van God, «as de Natuur. || Ediocb het iraa 
bestemd, dat by deo soudftg van <iea JA"'" Juli ia 
den lIiirLemmcrbuiitiau doorbreogeo , bi^ltb , C. O. SS. 
~ Met «IL itatieT van dea peraoun vrieu ieti wordt 
afto^wcuea, Toor wien iet» ii neggolegd. || llj^ die 
dflor oreriDABt vu. studie of arbeid , laaax de helft 
VBQ i)>De TOur hem beatendo, ea naar lyn ualeg 
bereikbaare jaaren beleea, BlaHi, 8, 114. 't Wefk, 
den nieosch bestemd van boven, dient oaar elseh door 
u betracht, i). j. «. [.khhsf 24B. O, 't wat K«a 
blyveod hdl, dat God u hiei bestemde! iiBil£NltSTtT 
1, 87. 

8) Vaodau iutmd zijji, ran laken gez^ voor: 
een doel, eece ilrckkiD^ hehbco ; gevirljcd doOT Hde 

bepaling met voor. || Beue nieawe orde van Eaken , 

die voor I&u^Jarig bei.tiau ea tieleid«lijke outirïkke- 

liog bestBmd «bj. VIBBBBIKQ, Hffwnit. S. 206, 

— Ook wel door eeoe bepaling met om /#. || 
ladieo bet Orakel ... miadar beaCemd wm um te 
vool-BpelIen ... dan om êm., flEUI. 1B3. Ëerit het 
ebri«tendQin ia bestemd, om iet tot aller bawuitzdjn 
te brengen, dal Gud een gc«at ii, die cth:., ofzaoMKB. 
Ifaarè. v. o voorui/ff. 31. UdiTersileileii sijn uiet 
bestemd om eem ïekera hMveelbeïd kejioia te VB.f- 
«cbaffen , die iemand oiiKidig heeft itm E^ia levens- 
onderhuud te liuden, vtssEaiMo, ürriw. 8, Ihi. 

— Met «ene bepaling, aBi|w(jieoi)« ten geliruilce 
van wien of wt,t iets is vemriiend, || Een heLudwcirdeu- 
b<Kk der KameLosche andbedeii , liit si:hoülgebruik 
boftewij, vKtuiHs, IlUi, S/pd. 2, i^S. Sea axbeiJ, BESTE. 
itmr bet tjdiirhirift „ De Militaire Spuata^lot'" beilcmil , 
290. Z. M. nu haoittijt nntr 4ta *o«r 3tvin be- 
itcmilcn faiifeiiil guUpt, hultatull 8. SitS.S[»qja, 
gclljlc bot |i;iiKiirden i* oaéer hit atclnl imd ttfpena, 
i)at "uk voor una lund bntcipj wu, rv^lK, Gnekr. 
I, Sd. Itcohlufer iIca kwufil, liMft in«n ds ■rdihen, 
f (Mr- liifroa hiiut bestemd, sËciRiia, Fam. De MfuUn.l . 

— Niot zoo gïwoon i^n ïq dit ^vva| d? notiPVS 
vormen viu het irw. |) Men wset, dit t^ . .. beu 
dMt i*n Let bni) bealriDiiieci om er weeien U *di- 

SUgeri en uji te ïiwdeii, qi;«CK, Soc. I, 177. Ik 
Db dit gDHihoDlc uo^it u ^itemd. 

— Van iotü dat vonouJea wordt, laet eeas be- 
pRllii); f BEI darj pïrtooa n-ieu men bet touendt; mwai 
van briovflii en derg, || Uf ttnïttoni .,,, d«t &b ge- 
Ijcimiinniite tli^jifche uaiDugalj'k «oor hem kca butemd 
■yn, Mui.THTPti H, ltl9. 't It mÏBtcbicQ EcD brief, 
büteiüid voor icmnnd inde», LAtMtiLi.ASn. Krinf 
M Kt 15B. 

— Mnt «ene bïpaUog Ytu Je plutt woonf twp iet* , 
I. «f- ren krhi]), oji tv^ gut of ïé, || Dat lehip U 
bottemd niiar Ltnttvin. 

Ü) üi>l( met Ï1.1D i/BTïQon ala nuorwarv! irmandvoor 
iffi Cof ^0^ ü^i) biëtemmfn; een taeHconiiiti^D itul , 
Moe tookoroiti^ Eoopliaan Toor iemand riuütflUeit. 

a) M«l (•9tl, de Natuar, of ile nmitADdigbvdcD 
tla UDdarmip. || Vt (hen) orenuï^.... d&t da 
Xataur hem aiel tot wn Kcttardouder bettemd had. 
Ltn. 4. 320. M'y, Vnitiwea. lyn ... bestemd , om 
do Maanea utt het bederf te redderen. 8. S3S. ZöA 
vslaii ran II ali de aatoar tut Prutaislen bertemd 
heeft, oxii. iil9. It|i, de ilamhtiudu dei Eylan. 
ca, tmar «llo iMrakminji; hU butemd, Mumul de 
fjpFaveDkroon ta WDentu,. K. Zêv. 8, ISO. Indien H^ 
nvoitiyk ons lut tnbandeltiker itraf Bettemde itu,, 
Tan KATK, P*f. frtl. 6. W«iui>, ... bulamd d* 
ledin SnglETitroneD Te tdIIpu, 51. 

I) Htt xihtcrs, vi>op]Ei) en iler^. aliODdrrwcr)); inecat 
1b lHtptMiEr.il lEi) Miidootigii ^ader be<l«nd vootdm 
haadal, en niet vaar de balie. — Ik «ai . . . 'be*t«ind 
Bm br itadie t« warden ^gndao, TKXQtns, B%t(. 
SfHd. 3. 241. Vaö tgn (ra«fte jeujcd af «as hjj voor 
da kriji^iaiiii butemd, 2. 287. Prinaei Ërika wan. 
. . . baatand ( ui. le^t gtmmlim > voor deii traon^iivolgvr 
vu *n gntal Hjk dil <«u.. Hu^LTam.! 8. 97. Med 
mooi toriren. dat aas Ja kisdoreq, die tot nchte» 
bulcinJ tUn (t w. M rf« lEmiAIüi' toh PUU}, 
pEBBuulndcllikc sprookjet . . . vefnaaU irordon, ijuack, 
Svc. 1 , 84- 

An. Bttfrmminf, onbettt»d fne dis woorda). 

— Bttfimwuêitf . ia ZuidncdErtandkclie boekan- 
laai, iiuoDdierlwïd in de taal Je> adminictntic ; 
tMid voor »tn iets beatemd ii, tu vartaling vu 
h. dtÊtÊÊUUirt (»Ë» huDtcn kaii^" (< " m'dhwrf- 
ittf) ..., aonala a^j er diaa Hoqpa ... na had 
▼ovrtS BHD dngHi Htr dts iHtMMarMy^. wti- 
um. Idm. t04): iM^Mtam-, b v h|^ die m «w 
•üA tMataal (.codMT aa iM^Mtn^r", tumi^ix IQ, 
aftS}i «r ia 4n all tu: kQ die icU bepaalt, vaat- 
rtril («Ihh Hlian lud^Hvw «a tafcMMar van 
i n tyBifci H . ■ ■ daa fct ■■■ii V iiim i | l i ln .«rtirt". 
WU»., r^*. aa »r Iw Mwr rw. «tl). 

BBBTnOCnrO, n». TT.. >«. »«/.v«MyM 
Vm Jiiihwaw. 

1) J wl Ww w in d« bet »). GoaOaKTi^. Ia*. Vt^MOMu. II lafc 4aUa 1 wnl. *i Mf.. vonniL t. < 

▼Wrtia Mcfe W ittitta vw 1 iialilM. of mfWÊa 

«r, 4. «17. « rml^. «i(M«aUb Ma VfMa. 
■* ^^^^ I t ru a. aaikM. 8. »5. Dt vrieudeiyke Bruid Ziet haar 
Eodige DO|^a QÏt , 1^x01(1013 2, 

2) JSetteiamtv ia da bet. 1). 
van de N«tiinr, van bet Lot, lan 
iil de to^k'>lc*t lal grbeuren; Ibvu 
bruik. II God heeft tiet VMRÏen ea besbod.' 
beitemmiiiK tal aiet falen, IiIld.. KtrirM 
l>'«UH. 177- Vioor b«t Lot en if)D butrmiUTnf d 
bLLD. *, &^. 2^ue (t. ir. Qod^) butirininiruM 
te weteo, v. a. paui . Hal &, iay Stt 
DÏeti ^eb«urt loader b«ateminifl^, SitOMjiüü. i| 

3 ) fttttimmUti/ ia dei bet. O ). Itat^eai 
iemand ii beirteiad. 

a) D^or l»(ctiikkiiig van God, v» J« 
van eeoe bDvenmcnieheiiyka ma<<ht TreLki >ri 
gBlot>r, Merronn, dat oudenock nu ^bImJI 
b«temmiag en gelotaaliglidd uitmaakl, Urn 
Ueakbeelden over '■ inD)Mh«D bailcmmiq i 
twlrekkiog lot ecu Jioogcre magt , am B 
bvütemmiog der mcn-wkbeid ta renrenalljkM 
V. II. BBiNK, Stud. S. 177. T« dienen '4 
■temmin^ der vrouw, »«irb*dek, V. ra | 
VwrtreffelÖkhaden , welk» .,, met «olal 
Eekerheid turen huiulacbeu oonproa^ <d hart 
KÜte beateoiniiag (t. k- vtt» Je JTrrl) T*rkl 
K.MUPPKLH- 7, &0'- Geen «racea kas bovtnli 
mmraing gun; dat it bet boogalc, ali de 
vervuld, elke Vn-a^ antpltraïd, elk« vmcht 
opiOOHKS, IF-oarl. V. o. voontitg. 88, 

h) IIdot be»chiktiii|; vao menteben 
bat geluk gabad al lijoe kiadeno tot bi 
mug te licD knmca (t. w. ufod^f si) 
ÏM ét M4iif»eAafij>ij Atibm p&tréft»), — 
denken., 't wai na eenmaal ja 
a vw N«r etntnjmi ifpjutld dsl /« 

AMn icUdl ff AH"), K. Ztt. t, 300 
i) BfifemMfn in de bet. »). I 
eene aiak beatamd is. || Nog adelcr beatiaiaü 
die woDÏng, Tay lATK. -Sr^rpf. L6B- 

~^ loionderheid inet betrekking tot 1^ 
pnctireb gebroLk. || De dikte en leiigte dM 
ijjo... afhuikelQk van hoaBa Iwrtuamiag 
V. '9 DB-, Bomtok 1, I6S. Haar voomauuJI 
ming t"* ^ teUfr*4if) ia lea dioute vl 
ea Ecevaart. tiisekimo, ffliriaN. 1. 60. l| 
daicu dier VtrpUvbtinz herianerda, , , aan dvafl 
tOke baataasiBg der bra|;, rat;i.i, Guekr, 
h) £MWmHM iu de bel. 8}. PlaaU «MÉ 
Wtwd b. II Dat aohij» he«ft afli» Wtefli 
kaenaa. SaitïalaadKbe beitmBitngaii ((.i 
tftefTmmwten]. — De hood acbaen hal I 
voor aQiM beatemuiiig t« boudM, n *« 
tieh m^iair, bxeh. V. O. 310. Aa ift 
waarop de botcnuning eo de naam da 
IBlt gnote lettora geaaJuvrcD 

— Ook fta^ri rmk tMftmmi-f 
^•taekevü tbd irtttmmuf nog daid«t|k 
^^'<gv^ir naar i^cr gut hg voort, toÜ 
^laab van a^n bartuhBÜng: b^nikt baafl 
non. W. #■ Dr. 831. Dm- bj dm g^ 
4Mrmaeat om Iff fJaaln» tQter Wtaatniag < 
■tan. a O. Ut W<) a$a ft< Na Ml 
eaa raaq;» . t«w%l hfi *^ portiwn liM np 
«s Je piMia ^m Wtnudig haart « 
j*. ni vattn, aMMU. IBS. 

Wawwial. J <afiaaai i a j <f laa ft , wajaif fa 

— JUs twmAt m. £af(4taMnn^ (da 
BESTIBIIOEDKR — «ear pwooa ■ 

MQXa — . «n». Tr , terk!- int tmttrff ' f. I 
»«b Btttt, WKfÊAaitl. «a Maté/r. 
1) nvMOlk. la» BESTE. BESTE. 2146 iü Dencmftrlicn co Nuorwe^^eD ifAOfkofnt, 
t|k DOg thaiii h\j vai in j^bruik i* {i-ftie' 
.ilcrtehe tuugvAÜtiti: 'taalé. Jl/ajr. 2,410). \) 
endD ihFito mooiler lau Agi», v. k. t. Meu- 
. JtU ^, Miyombe, die nich licl iiMr Belte- 
nen, Ku liet gom vremde Mbili ijutrcnt 
I ItouMOi. CA 19 t, H2a. 'tWu soci ffrnat 
tunoen, al bj ileu Heer (i.i. r^pfi/' over* 
ara, ffed. 3, 332. U&er i^u ïtuciieQ by 
iqiL bute-motjerea, BREbEBO, JefoL dü. 
BTJi kind'rcn toe mst BMtï-IC<)ïi' tc kgxn 
IMI L, 16. G7! lÏD^ oir Butemci^r iiw 

( Tünr! BCLn. 4, ÏT6. 

ilbniiiinK- Oude, aFgcleBfiie vrouw, twaje. || 
«ennaeit, vcrlEvcnl, ^ebroochea, U ïït^e- 
mtait''- VONDEL G, li&. AIcctcr ... Neemt 

T>n een besto-uiE^er aen, WEiTEHSAtN, 
A. Bsle-mwr jy moet dit nao (]ua]^c1c 
I, W, D. Iioorr, V*, (ir Pifre 7 [lie 
I mid Be«lem<>er^au dat urn genea douden 

•oa hebben mlUu iterven, nX <lc Vn«nJea 
te ir«gh, roiaTtüs, Mmk. lÖT. Wie... 
ie lich niet eeae bdtcmucr . . . hcrinncrl, 

4Ia1eet vaq wn vorigen tyd onu kinder- 
Lounttry rMdi «rorg leerde >KkgohcD? 

>. BKIMK, SfuJ. S, a2). 

/ (I) fiiv ald.). 

iMFELSIÏ, Iwdr. tn. ww. Vu Stgm- 

fUrmjifltfn. 

iiyk. 1«U vaa eeu merk TioorïiGn door 

ecu ([empcU Ihanh Teroudcri). || Waouecr 
door dt WcTcri ter Halle gebra|[t, be- 
barstd, bevondea wi>rd«u, slut men 'er 
& a«t de Utter G. bestempeld. V, HlxSia, 
Lryd. 4G4d. 

irlQk. I«ts vut sü>3 Eaeilc voonien, ar 
t san ^oen; ongemeeo. |f SjiiU vbji düt, 
L$ elk ïlflgtig woord, ea IimUI betweêr, 
doorden geMt, dieulieniiroaDt.aTAaiHa 

KgsI Op ieU drakkea, ïuta beiegeleo,, 
■>• K^Bt goedkeuring beehteni thuua ver- 
Püü' ui ^el)k ccn hctlign afgodt weezen, 
«ooii Dier hun lio. Z^d domme jfuedfaeït 
adel en genia Baiteo)|i'lGiii, xtKUii, üf-f^. 
lapclile. tchiiiu ijj liet mD«dcrli|k goif^de 
, »rt Kbtlm*, toDME», Z^ryii-^, 1,303, 
Ce^ea op iets drukken, t. ir. om <ti eeue 
Hnmiof; aan Ie geirru; \a aaeigenlykc loo- 

angewaoD. || Eeii lai^bJEi), dt tfnieLdd 
Bdüi pandlji, IJedtemjieldB a reeds vroeg 
eU Eu|clenr«i«a , BILn UI, 810. 

bet (ban* DQg genqiie gqbmjk; iemind 
ttmpêitn vul tm natfui; mei dien naam 
b atnwQM Wordt omatrcekt 1700 docnr 
kanrd (Jml. 8fl rtgjs ). || Üe ptreoon 
■pelt net lyneu aenie, dat ia, gencHmt, 
ik ntg dit tit nuL bcatempeleD , diit is, 
kmtt», oT auemcD, ntwi^, -JfttJ. SS, 

db ... dicBK boeken, dien, lander niï- 

■et den baam van heuHlachCig i>esl«in- 
iteA, 1 , VN. Dit deed idvd, door HOtO 
'aM r||k«gebied eïg acer t«rre uitstrekte, 
roe^^k auinwiiord ^root (« butteinpelRn, 
', Lrkt. 4, OO- H\>«v(;Iea loudsD lelïi 
gta biet net des «eraaam na vaortiglig' 
ipdcn. LOosJaa, BrontA. 4, j)G. Om dit 
Kli0ii>el (1, w. t*pri( da eerpi) met lija 

(c bealempelea, ia Je gepaite uitdrukking 
•dcrtaaJ m^ aubekend, y. i>. palm. Red. 
PMnanH luti ar dii iukt bui dejikeD, hem 
I tfotaum ait vrcirgu- Cf)dlebe^tcn>[iel«i, JT. Zgp. i. 379'. Dan verdient vadierlAndaliefde .. . 
dou naam *a.a dnce parij , "aarmede aciniaiigSQ liMT 
butempeLen. baku. v. d. SKrcK, ^ïiuf, 3, 180. 
Zjjue geleerdheid, af bctgeea men met dien naam 
I geticft te beatempelrn , bumkbn KUkt. Famf. 3, 40- 
l^ie , . . eiekle, die mtu ia bel dageltJkMh leven ntet 
d«n ... nanni van lODuvtiakiogïoorlB garooa ia te 
bestempelen, bbeth, I.'. O. ISb. 

*f|, Bi'l"ipêtiNf , d»or Jen B.chri)*er van gader- 
staande abDlialiog ar^ elieEird ( „ Ue bir.fIfinfiehH'j de* 
tjt», i», du aaawyuDg of bet merkteken 4» tjU", 
^■1(U0^:. .(m/. X6I. 

BESTENDELUK, bj)w. van «tjae. UlUk. 
baar oatleeiid luu hd. in^iiaiilich [ O, tf7i, 1 , 
1 S&5 ) , dur eeu euiver NederUiidBCli frotird bier 
irursehijalgk a ia pla&U van ^ sad JisbiicD. Be- 
«Uadig, «oorldareQd. Tbaos uubekenJ. || Dat tiy 
uu VDOtti meer beeleudelfjck mwt vülharde'D in liJn 
goedt opgnt, CüOKViiKm: 1, 3SfI ». Op den aeUeu 
[thruoa) aal iheateadelick eoa aittea . . ., eea die aar- 
deelt, eade 't leeht «oeekt, Jft, 1&, g, Dat^üamyn' 
. , . liel ... den l«ilen dievfiQ-aa^bt Besten delick 
beiienrk', fTlanfiCude ïerwacht', hl'tbkn'b 1 , S8. 

BESTENDIG, bn». ea b^K. In het Mal. 
niet vooTkomende, va blikbaar antleriid itan bd. 
beaf'iiuliij («erg. het vai>r^Bsnd art., en attV liettbaas 
TerDuderd? Setlanduf (\), 

i) Bdw. — A } Van xaken. 

I ) Ia 't algeroeeii. Dourxaam, ataadhoudcndfl , 
blIjveiLd. II Dat e|jd {Ood») woort, aijaeD nxX ouiie 
1^11 verbünt altyt even vost ende betteuticb blijft, 
u^kKHTK, Getckr. t, 37. U huja aal beMendighi^n, 
ende u K.o.ainckrlj'ekQ, tot ia eeiiwigbej't , voor u 
aongetiidite. 2 Sam. 7. Ifl' Uat iek met n aal liJn. 
end» u «eu bestendigb buya buuwcn , 1 Ko». It, ÜS. 
Het b^atsDJt tras niet be^tcadigh. uoofi. iV. H. 6, 
Al wie op detcd bunwt, raiLeckt ecu bceteodig hu;*, 
\. soKp, SficAf. Gtd. 23.4. Dat 'er op lommige 
plialïen . .. eeuige vaster ea beit<a<iii.|;«r iluGTe ia, 
di« langer bljft nitteu, di^heiikv, .V. R. 'i,1. 0#Br- 
blf (■«U . , ., die men ia cenige onïcr tlolluadsche 
etreeken beileadi^er dao in aaderea bsapoart. 'i , 44^. 
Reu gcidvTDcbtig hart, de farou vnu bet eietst en 
bestendigst gooii , v. Li. falh , :S'a/. 7, 306. Niet steeda 
l« de liefde btetendig vao ilutir, TOLLsna S, Y^l. lly 
beeft een beatEndi^en Laklrlak op igii overgeslagen hale- 
boord , BBITS, r, O. 'i. Besteodige gasten {_H»nwt 
sf>or gatitn die mm nof niei lot vloeüfojfgu heef' 
kuKHfH egrdieAfen ). Eene b«;atendige {permanm/t) 
cummi^sic [6. t. lol r»gt!ïny pan opeftpotym^ COtt- 
i/reuen ), 

Aeh I wtg 'Lnden, «asr w^ Kiren, 

lileu bütloiiaiga hlvr tiuDtdn 1 
FSiTH . Werken ö. lïJ. {Et. Ga, KW, 11. 

2) lu 't b:|JrandeT, tan toeatanden , i^lragïngcD, hoe- 
diflijtbedea ent. Zich ^vM^k blüvem), \\ Ik «ua^eli abe- 
steudig velaija. I-lij beefl een aevr b«iitendi.|; kArakter. — 
Ghoin vcrauderlijcke tijt, maar cca beateDdigbe ecuwig- 
bejdt, cooKNuiHT I, 33b ^. De min Ib cloeok, en 
met pedalt butiuidi^h lljj allËt overwint, noorr, 
Gid. 1 , Vit. Met bestendigb gelaat sa Burgh«r- 
(nïMterlykf acblliBertieit, iioon, N. II. J200. Ghy 
enlt - - . Uj'n . . . ^oede iiille om a dieDil (e doen 
eeawel(|c eu besleadicb beriodea, BaaoitHO 3. 1^3. 
Dat de Hullandde-bMnehaiipIJe altoos xipeeu bestendige, 
ende DTje voet i^ataaa beert, v. lkbuvtin, Bi-teJkr. 
D. Lf^d. SSQ. Ne«Qit daa een beiteudig ojkxet vaa 
t'dverwinaea of t» alwea, i^ BnaniiT, Dt Ruiier 
478. Eet) butendi^ g^n^. ... eau laater en handi- 
ger uürdeel, naaKHET, jV. H, 3, 474, Zekere be- 
stendige heideïheiJ vau gcdifcten, Ijffv. 6, SEft. 
Paradaien, atTydi|[ tegen bet geeond voratand en Ae 2147 BESTE. BESTE. betteudijn uodvmadijig , 9, 367. Eau bHUndJ^ 
HawLjkj-gelnk, 7, 69. H>6t bcdUDdig ^ruit ImeH 
viD het gfllierde, fi^ 60'. Het rraA^e buCendigB weder, 
KIST, KiimA. 4, 139. Zg dit mee, onder b«t be- 
ipwlbii na het volle werk (t. ir. »im A&t oriftl), 
^een b«stcDdig geluid, maar gniUdigi: itootingvu ta 
trilliDgai) gïwau- wari3«. Handig, 19, 13,. In V«iJ«, ia de 
Ëngelaelie en ia de Fnojtcbe geMbiedenii] tieD w^ 
diia een bealcaiü^D vuoritit^a.ii|i|; ia dejeUd« richtio);, 
rnuiN, OeteAr. 1, 24, Een ieótt dïi; osii.^ ataatkim- 
di^ gi:ielLiDdaaM mcL ttaigt aAndHcht b»chaund bftft 
weel, dat sg Eulk een bDitendig karakter di et vertoont, 
1. 35. Kt), 'iiefqLk eea betlendig locDDht in hnis ea 
op het hoC aitoefeDde. lovelinq, SopAie 1&7. 

S) Vau TnrklaringfED. Duadig,, geldig, kr>chC bcti> 
IwjiJe; Omut qog wel in got-rHlBLijk gebruik (lie 
*D(tr Drente JrcJt. ». yed. Taatk. I. 247). II Alao 
heeft oacfc de Juotacbe Kercke de Scbriftxn Mosia 
eodc der Propheter liondieh j^heweseo, endfl to« 
buteoElicb UDf enainen , ytiiNjs, Üvitni. 1, 2 (bl, 
S3aJ, lek boord' een dcflig man oeas deae reden 
wggea, Rn i^a bei.ten.dig wo^rt \a uiet te weder- 
leggen tm., CATH 8, 7i A. Bnndigh en beclendigb. 
HurnENS 2. 3bh. Een pecbtur . . heefC ^becn recbt, 
na dat xjiue ^cLt . . . omgekoineD , , . (ii), de pvAii 
... Ie beholdea «oor den prijs die een ander daer voor 
lil it1c(\ Nellen, tcQ ware Jat bem «ulcz bj bestendige 
linjrcednl be]»e(l were, Lttnir. v. f'tluwm XXVI, 9. 
By ghetireek raa bloe:l Mamberea . . . «al d' 0[&d«r 
aiïdere frame vnd g«icbic(e lof Jen da«r mede (t. w. 
mft- kut aumèrrnJUf) ) belftden , die iich dser iane 
bnjteiL beitpnlighe redeo Tud oardaken niet en s'allcn 
Wejlgeion. XXiX, B. De Te^tameaUn ...tallen be- 
steodig wuea, ladlea door de g Trïtat«ur of Tntitnee:, 
DBvea* twee ... Getiii|^ti iQlleD weien geteikent, 
Lanif. B- Dtfnlhë lil. &6. 

4) B>«aa!i het woord Ae^t/aKcf^ (lieaJd., $<'' «rt.) , 
werd ook bnlaniig ia rroeger t^d gebrnikt jmj: 
ttaadbaDiletide , bmtaDd tegen dalgene wat ocim be- 
paling Doeml. II lioQ . .. »loed, (n watecftroom, wier 
voor Geta rQiBubgDrd, ^eea data, geea paelwerek 
hl\)lt 'heiUEOiligb. vondkt, S, 304, Bea baii Op 
aaiea pylcr* , dat beiCeodig Voar itromea iwicbt , 
noeb «tQTmgtdriaii , vollxnhove, Üruitfr. m (?«. 
70. Het iicbaam llird en buleadig tvgen de lagl ea 
iedere ongemaJiksa t« maakea. aiHKUiT, N. S, 
S. 4G7. YêCR vr\|burg o|) tto rota, Buteadig U^to 
'I güU|;ekl«U, BiLb. 6, 440. 

— De bepaling kaa ook ffja e«De uobep, wtj» mei 
em (*. II Oaa ke^Krlgke borgt . . . Wai niet beelcii- 
digb om «ijü WMdea op te iobortou, v. rarrKNaODi. 
Otd. 4. Uaer is noob scbayt, Do<>h wagen. Besteqdig 
om il 'l volk naer 'i Gravenbaxf te dragen, 243. 

— Vandaar abtolaat: ateiig. || Eeu man van 
kloeke beeuen, Bn beatendjg van g<wtigt, t, P9PLPj 
■Siirki. Qed. U7. 

B] Van pt-noDCn^ thaai aiel mMr In g:tl]rni]l. 

1) Bl^iBod, itaadbondeade- fj H; ia de levendige 
Oodt, «ode bwleadigb ia eeuwigh«deD, Dan. 6. S7. 
Keert 't IIh!*! liah «m, di» mj b««teiidig WHea, 
•II.D. ia. 279. 

— Ëokele melen lu verbiadïag [net een qoaEitatitf 
woord, t w. in uvalging van fr. p«rpffuel-. in Zoid' 
Nederland- (| Ue beer N. N^ Beataodige SMntarii 
van die MaatKliwipy. 

8) Zieh lelr gel^k blgvendei ktandüutlg of geldli- 
matig. II De dapperat' en bMitendigh.at' aller hellèu, 
iioorr, S*ii. l. 383. ZoQ de v;aadt vut bselendiigli 
t[>eurt. ia ecJidraght, lin, en inixdt, ata ^at 

middstcn te tpaaïira, uOorr, iV. H. 631. Chri^e 

(wai) ... opTMbi. baalfodif, en giv«Ug, Lm». 
4B. llr vyw. (vBii »|)»), 

11 Al doorgaaadc, londer ophotilaa. R 
Kerrk ataet vaat , ca dnnrt beatcndif^b , 
4, 424, Al(ooa bet liebt van (jd geweelan 
en bedaard te volgen. Leiv. 7, 7l.lDdiutda 
leert , del de Heer Leerend niel die jeea 
voor tk bem. bafeadip; blyf faoudsn, 7. U 
het bmUndif met de neaMtbeljhe utinr 
t. K»*=N, 'Spert. 12, 110. Hjj (wêtdj | 
veroordeeld, docb bleef «r beatandü )i|,J 
%<±tit mcdeitaDders had, fokkv. S. & (, ! 
lelfde afkeer vao nilerli^k vertoon ... bid 
iteadig geopenbatiTd jn «E 4e baudelin^D 
welbuteed leven, lEXSUfn. Uüf. Sfud. I, 

2) Telken» b^ voarkomendc gelcgenliedNi 
de gewtwnte van aa kort pijpje beatendic 
leirden kant tiiB,srhsn de lippen te kleAmeB,v, 
Ausi. 3. 20. Vao bet Hui» Ie HiideatoB « 
tloebt* de malerialea vernieuwd, maar on] 
daaate benUadig reraaJerd . iT. Zer. 1 , 1 
broeder . . . die met deiea adeldom beatendi^i 
■tak. ESRCB, Twre Sprotfn 73. 

Sin, 7At AAl<UDuaKNi>. 

Ari. Beslendifffn, betlsmdiyhtid , tniaU 
die wo>irden); vcrbetftiuii^«m , hetxeJIde >U 
gm, en ooódeltKiB lang (.Er wiordt tca 
onrMh C ged lid , bedref ea , te^inUitdifd i 
land", öOKTt-a, Lelf, Sfu4. 2, BBfi). 

BËSTfïïnïIGEN, bedr. sw. 
ttamdiffen {D, leU. I, 1664). 

1 ] Met een peraoog ^la voorwerp. 
banden, hem bewarsD; thane verutide 
digb my, & Rod! in do#e «liager-wiadeB. 
>aj al te iwack in dese bolle Zee, V. OOK 
Ged. S6b. 

i) Ven ieinandi karektar, van lijD gn 
uifiken, er vastbêid aan geven ^ thmni ni 
Ski lang ali het ventand. ea 't I wrt 
lieden Niet vaat beatondigbt a^n door «j 
1. Doap, Siiclii. Oed. Hl. 

3) Iet*, t. w. een toutand. Bene 
bafit . eoDD geiindlbeid nni., doen foortda 
blijven. II Dat »alck ryek ... t' onder gbi 
wergaen , een ander «pghekamea en bcitci 
UOCUNTOBF, Lipiimê' S/an/natf. III, 1> 
kü alegi het r(^k bMteoLÜgde, heeft dea n 
stichter... niet ijleea gepoagt U verevvi 
nok Ie overtrefièn, oUna^H', Afri^A SU 
(t. w, Oird'\ Arpna kroon ïn \ buy* v* 
... Voortaan beatfndigt heen. aVDAAH, 
SOS. Deeie aag ij'n boop . . . «ene wjl h 
i>ir»AiH , Poay 4 , 40. Van die oniev 
waaacBT die laafereo t^d bestendigd win 
de gOTolgen niet Ie berekenen ilJn , m 
PE., Jdü. 184S— 1850. 3, 9S. De nle« 
liDg ... 'u ... telkeni weer beilmdisl 
hoofdüak blgtiD voortduren lOt Op ITSB 
Getekr, 1, 78. Door de te^aaprask val 
mannen der weteasehap . . . werden ét t 

• IcUin^Q bftttendi^. BUSaiH RL'ET, S/hJ 

Die eeuigaiioi aodere manieren . . . , dan ■ 
Hullaaden eigen ign, werden beetevdi^, 
teGant...zoa gua iindwren, qüick, A 

4) leta van kruhl iii«keD„ geldigheid 
fereDi thaoe verouderd. || Alle ifti»d« < 
gowooaleD ... CD w crdea noch door de, Im 
tgdi, noch door de oudhejd der gewoonte I 
/oncTiJs. fy^i. l, 6, Hel vertoog dor ¥ 
Dal met getuigen word beatendiöt. om 

Brmderm. 4Q. {Otynmi) die li^ i 

geran... uftpna, en voor on ftool 
atnondiê «UligheTd. dmr ■-— — — 


■HM-ï 

i 
BESTE. BESTE. 2150 1 éa kio, (di(|i)«a Wtvaitigl te hcb^, 
2MMMit« MOif. TCr. 
Nav atWrlogie via de «ela w«, op •m 

U bttteivUn gnormd n«ut iulnii^a^. \\ 
il voor dea *il Uw' toet beilanden hI. 
BïroiGHEID, mT, «„ ïpodor mt. 

. klgcmbiML De haoJinijheid v&a *oart te 

bi bl^Tco. II Wie loekt ... Butcndigheit 

A^TQKIDKa Ir 24, 't Wu g»ii licslendij- 

ap men itut küü mftkea, oud«^an, Poes^ 

botrekkiiLg tol icnuailg kankter. 
Inttighiiid, 0DT«nettel4kh«iil ; tban* rer- 

Hj (vejrdighd') brie.vea ml.,., om de 
ben' bsrtaa ooTcr «jodt te rMhtvo, va 
Dluïilighdt ia tu lUmiicii, Hoori, JV. /ƒ. 
nda, ten lubte, bur bwtflndi^^t aa?er- 
Qina d( nbaumn tan bals' uit, 47^ 

SSS, 389, D06). AJ dat loort tu ftf- 
t am Zaeuwicbe beil«ndtgiiaid . . . af ta 

lioder itarke ^pnttiag. Ds boadaaigiheiJ 
galQk, Tas □OQHqaant te blyTca; tban* 
liet in ^broik. || Zulke (t. w. htl-onliyen 
dartijÈ gte^ ) kan aonder Teel laoaitG vsr- 
'ordeo door beitendigbetd «□ orareenstcm- 
opToedsri, V. ürrsN, S^vk/. l, SS. Tnee 
> gevoelige hulea, die ftllt do bttstöDdigtifiid 
M MI bcbbcD, BD Di«ta vaa oma aubnip- 
Len.i..a. Weetpywel ....Jathalilamg- 

irU aodtfi ü Juk buten dïghf ld? 7, 86. 
BN£N, badi. cw. WW. Ovn i«U itenen. 
mm Br eo . IreimD. Tbaiu xeldea mnr ge- 

aenn orei kd aogelnk of eenc misdaaid. || 
, dit 't . . . oa^uek Be«leeut, ichep aioté, 
, 489. Btcq all ecu nocbtegacl DeaCunl 
«■), TSD igo joagen, S, i9i. Mü» liel 
.'I bitl«r Ijen Vaa i en my, S, 471. 
>k . . . BDÉteneu ma^ 't *«rgrf p ran dat 
palkebt, t>( DKCKEB 1, S4l. Sobeepi- 
nkcD, 't wand huilt en piept, ioq dat 
Ui a^D üubtil Ëelptbe«t«DeD, TALENT1JN, 
.t-I. De landuat mocht i:yn nood bo^'t^aao, 
w mR ecB ivii (fcklap, bieti, £i.?A/. 

IMnn DTei bet TeilJea van ieiuand o( 
>k BoM 1b 't bejrmellick beiteenen Mqo' 
a iek mti, roNbEL 2, 278. Sal iok m^a 
nQp kle/ns dwC bt^lBsnen? wtHTxa-SAiM, 
Sb&. Aii aj (lonek) faiv doffen dood 

«tX T. CUAIlD. 410. 

|ienoQuiTerbwldjng vau ha( on der ir er]). || 
il«aai (t. n. rfi9 pumAoop aan tf» t^mptl) 
tmgt beulgckbeyil b«iteBoei3 ,ea bcicbi-B^Bo. 

E&F> laM. ODi. Van Setlmtn { in dia 
). BrfeiiJ», Teraterf. M»h JKtf^ (tibi^au 
|. ttiam Teroaderd, \\ Gj moogt seu r^ck 
I amn vader crvea nu., caii 1, 28-3 n. 
IJHg vnlck ren lecl «au air buUiif, 3 , 1 5 i. 
RkFENIS, iqw. TT,, OLT, betifrftfit- 
t**trtftiu»M C*«EDAli I, 1113)^ tbaaa 

Bmlmm in. de bvt. I, E). Het bard 
_nntaeD«n na mettalvBrk. || De be- 
den TefiehgemBtateD grandalagb der 
r. Tf. ff. 348, 

ietvt» in de bet. I, 6>. Krfeaii, 
Aaa^ptcuilc d' •rSeuiiaen eade beiterfTc- 
di ftaten ... Ie niet gbedaen . , . alle beicfcreven Reebten, Cuitüjmeo «nde UsuEieD ... 
tot deteD dage toA gcbrayekt, noapende de buterSc. 
oiaten ab iDtêilalo, eoJe soader diitpoaitLc sao Tetta- 
nente. Qr. rUcaalb. !. 3S5 (■", 1580). Dat deo 
oom, bj' tijDB Dieh1« aflfj*1ghaid, eeai^erha&de 
leaCerlTeais të nacliteii badd. jomctiji, Pynb 

1, iia 

BE8TERKEN, Wr. ifr. *rw. VoorkomeodB 
LD dflu liji TBD mrr-ilvrlieit , t. w. als term ia hel 
krügiKeaefi. 'fhaju onbekeud. || Gemarct dit dene 
SLtfjC Tan lisjdeo jaatama* bewaert endtt bcilcrct 
in, algoo dal <rj ODBe Forléii hdibca to-t LammeiL, 
Ltyderdurp m :.. ji j OBtBna, Beiefir. e. Lepd. 4?8. 

BESÏ'ERVÈN, dm. en beitr. *t. ww. Mol. 
IgiffTvrn (rEKrjii.H 1, 1114); ia hel HJ. 'u éfttt*'t*t 
vrü (lugew^on (aie I>. H'dt. ], 16TS). 

1) Dhk. 

1) SCetTeD , in eï);ealükea clo, van panonari of 
ook wel Ten huji UcHum. Tbens ifebeel Tcrtiiiderd 
(Terg. ook onder 2). || Ofu ia >alf Étnel... ba- 
■tame, ttValULSvT 4S. Iluwcr Meuirh Tele mocht 
gheraecken te bei(eni«u«, ilZ. üod g«ef, dat bun 
de tong in ayae mcnd beaterft. Die tut u aehtu- 
decl die immer reppeo derft! aT«.RTiR 3ft7. VUgt 
T(jiiwcy|iie« mot bair ba»tgrfeA «iagreu. KOOLaaHT- 

BODFHIN 14'Ö. 

— BtMtoTve» ëlaap, dicbterlyk «oor: ilup Tan 
bem die iutonen is, doodiilaap («.NTOHiDCe 1, 7). 

— Met eeu datief ais bepalinK: iemaiid of lota 
afsleTTeii, licb er geheel «in laainakeD. || la dat.,, 
da meniche ... niet aSapper ea wordt in wel Ie diKa, 
ciid« bem te kealerTui, he wit, LgB. v. S. Getfft, 

1 , 87. Se . . . ofTerde (d«a Heere) baar herte dat de 
werelt Hmde bMterven, 3, 137. 

2) Vaa Aandoening ontitelleo en „doodibioek" 
worden; tbaas nog niet gohcel Te/oDderd. || llaer 
leden "erdea >tQr„ baet waaifBn die beBtervBn , catb 

2, 196 ó. Slnla dia bHturT ali hj doD bandel «ag. 
Het («heen man »()□ gallet het vu «ijn letteo dag., 
2, S48a. 'K ttji h^ta Tan lyn mius bylicli, 't wai 
inokeu da]id«rslach ia i^n oarea, Ue kasrl beaturf, 
io ToraDdurd'' hom i^n bloedt, BOurT , Oed. 2, 307. 
H)i tal 'er om betterTea , aatk traaea nit i^ne wgen 
«iarttD, TONDKL e, e09 (bobat., Ad Püon. 429: 
palCtseef). Ky bettorf..., Ali een roq^ haer Terf 
Teriehiel. 10, 4Ö7. Wur donr den Craniank «oo . . 
verbaeit wiert, dat hij heet baiCierr, ... end» ganbch 
Tan treeaeu beefde, t. sAPitELuiGiilïr*, FriiteeL 
Det. 04. Ik Toelde, dat tk beitorr; ... mjnt 
wangen beefden, aijdo uogen ècbootco bliiom- 
«.Iraalen, Letii- h, 294. 't Oog ,.., vitnbliucbt, 
beaterft, in 't Toorhoofd wejEgetonken , bild, D, 4I&- 
Maria ... kwkm OOgêablikkelJik ... voor dnu dag 
ïcbieleu en batierr op het tieo vm hare» , , , Maurïta . 
LooaJEB. Lijiul. B. lOG. 

— Itmaadi gelaati-kleaT «udt dan vergelebeu met 
iflti dat aeer wït ig. || Sy beaterft alt linnelaeekea , 
HDori, Gfd, 1, 13-1. Nu blooide ly, daa Mheeu 
ie, all marmer, te besterven, HOoaTLiST. Air. tó. 
Het goede meisje boitorf alï bur linnen, Bm-ff. E41, 
Ik bèétvrf u een dvek, skttb, r". O. Q&. 

— Met eene bepaJiog, aaadui4ende dat bot i*- 
iltrven «ooral in het gelaat lichtbaar ïi. || Ziende 
lifb beectuemeo . . ., beatorf liJi om den atondt, eu 
werd baer^ rooien qu^l. HDort', Gëd. 1, 261. Zy 
iw^'giïo en beiterven ia bet aeni^ioht, en itaea ver- 
baset voor bet hooft geslacgen, Tommi. 6. 677 (aio 
ook 2, i^9]. Dap|>er wiert xe . . . onCiteU en bealort 
om baer booft foo wit al) een dixk, bbiki't, 
Dt Groot 247. 

— Mot eenA bepliliog Taa oonaik. J[ Beatervm 
aal jek niet Tan vreea, nogrr» Ofd. 1, 384. Hoa BESTE. de mkegbt uLl «reue dootich bMterft , vdhdbl 6^ SS. 
Oe ihiute bcatorf om de ue, die Tan (^rogblao 
krUt. 9, 531. Bon dw! bettarf «in »ehrili, anto- 
NIDB 1 , fiO. Suie .... die ... het gelut taii vreogde 
bul.ierf op hit sieD van Juffrouw Ëlxcvier, LOOa^u, 
Brmkh. 6, £8$. 

~ [oiondcrtidd in h«t deelw. laiarBév, van een 
penoua. ifjoe wang^ea, siJDC lippen, lijue geluti- 
kl«ur- doudsbl^k. Soinc ook ld toepusiiig op iamiüd 
die iuderduiJ gutoiTen U. || Gby, met bèdropta wan- 
g«ii , Bl^tt aea u mriceii'aiiibaer hAli bedoncn huigen, 
HDorr, Gfd. 1, 81. De pri«ten«hap Torbant, en 
■I butorren vlood Om inoti n> d' ont«n toe, 
TONDEL. 2, 46i{ (ook 2, 18 eai.}. Beatorveii aU 
hui linavD, g^f ij ecu gil, Ltn. 6, 166. Ï1«C 
due iTüordeQ drukte h[i een afwlieidtkui op hur be- 
■tar«cn lippen, f, TjInkkf, Som. 12, 110. Tot dat 
ïilne TTOuw eiqdeiyit viMg ... — met ... een bMtwr- 
vta klaortje oin bana dcdi ~ wat er dan toch ... 
gebeurd «ru, K.sirpiLU. 3, 140. 

— Vaak met hlteJk jvbpivden- || Oi* bestoTre «n 
blBBcke lipiwa, vokdkl 3, »SS. Wat deert n? Gy 
aiet et bleek nit en b«t<irvDii, ilwrckx b, 14E. 

— Ook wet in do leTbindiDg ileti btitorom, 
betaU op tg vtXtea tii iltek m èn/crvf», of kIi 
lieiiorvmt tood-ai tntrn f^st u ffetnotiitit. || DüQ 
DiKMi..., Wiaai. bleRck beiturviBn booR met Uower 
WM orovtiiebteii, voNUiL I, SOA. Hoe bletb beititr- 
T«ii il (lat jenchiiig aanguioLtl gcusxMxu 211. Ljm, 
dis 'er bleek baaloFfea oituf, Loou», Snidch. 
M, S42. UfT bled[-b<ut«rviEii liinpeii, teh baab, G^id, 
S, 2«. 

5) Va» vamkilltniie uken, bfj ver |i;e1t) hing niet 
het alerven t«d meo^cben: te niet gun. i^De kracht 
*erlicaen, rertt(jveD cm, || Noiamer . . . En zal de 
flani beil«rfeD «aa atr eer. Kaars, Oed, I, 246. 
't Baitorvea landt (t. w. ïm <^c» vtinfer), %, XëS. 
IJJt veilt irierd doidcT all bet plag. Lle ta'nneriDr 
bFit^irf aU ral« ollJfboomblaBreD, t^iita^xotA 2, Ifl. 
fi«l(jk on* DU|; die taiiae >ag; beit«neo Aan 'ibenela 
Iraua, Til HAAI, Qed. 1, 127. Boiterfl om lamp- 
licht op i.|Ja |)it nu.^ BEETB 2, 42fi {Kfrt<aBot*d\. 

— ieti dat mea beilg it te xegigea, iisler/t op 
tl* Itppnt , naoneer mea bel, dvur welke oorzaak 
'Kik, niet t(rj ralla uitipreekt ^ *>rg. tj. Dfovrir ia 
dergeïf)'' 6*''>'»ï''' II ^onefrijk wct<i bleek lU een 
lakcD ta eea Icracbii^F vlouk battierf op lyu lïppen, 
T, LaMNar, Rf>iK. 4, f^l. Daa beati>iirf Ie «nig, die 
Dreoketaer bad ToargeDAmeB te Aotn, hom bp de 
lt[)p«D, Jf. Zn. b, 74. 

4) Van vIbmcIIi «a utd>fre batamJdMl«n van ge- 
ilnchle dierea. Minder Tirruih e» durdoor geatdiilt 
wurdoii om te wo rdea g<iel en , f | lj«ter iit ( §fn 
ijHi^ci't oarkem'i «eq eloiMl op te baogen .. <n ' 1 bloedt 
MO Uteu >f-treekeu en beilervca, f^erm. Lamdr-tn. 

a, 82 >. 

— In Zuid-N«derland ook wel tran bier, en dan 
in den eïd rtat verKÜtaleB. || Dat bier ii beatorrBiL. 

6) ïu toepiuain^ op alterlid itoffen, die esril we&k 
aljii: hard, droog wordea. 

41] ËigciilUk. II £«□ beeU vaa wuch gemaeokt cd 
ijnaHjpk uoeh biMlorvea, ketius, Ov^- l-ti. St»g- SS, 
Idiatac { t, IT. dt gtkookit riJMtf/addittff) vat ïn de 
Servet itaan datia beiterft, aadan valt het ojt mal- 
kaad«r, üfld. Kemiemm. 2An. Het (t. w. Ufi dat 
gnrrfd ü) mag ook aa% wet «rat bwtenen, want 
bel il . . . DOf wat Teraebj roKti, B. R. i . 940. 

— foiaaderheid tao mctaallwcrk: thao» ireer etr- 
flftHf fcmocmd. [| Op dal bet lelia werek wel loude 
mogfiD bc«tefvea; omntr daar neer bKj»meli''k<B 
loorl op l4 rooien bonwea, oat-aaA, Bttfkr.u.i^d. 
lis, Lle Rrondalageu san de bliwaa fl*a>i Mniga jureo b«»tori>(n ijndei bebbeo die eaa Ji 
eilld[^lJk . . . KuedKevonJen , dat de. HoeganI 
,., verder opgebouwd loode wordso, t, 
Btiekr. f. Linid. 17 #. Butonea p^nd {L 
dapiMifn: «erg, Ol. V, ]co1. 940, es 
kul. 1079). 

b) l'ihtuurlyk, lu, vertcbiUcod'e Vufuiapt 
sevaicbt ' ( t. w. van Heraetittu ) , . . . al bM 
^imsoei vko b«t buileo, nooTT, Qtd, 1, 
aensdifjn, 't nelek door verdriet es VM 
trcureai kreaokeii na al moul beaterral 
3, £13. Hel sluek ii vul geraen. laat li 
beaterren. tondu. S, S98. I^t^kun^mu \ 

trfNia : Maer aar de r^ibon it beatotl 

11, 14. l^«e( rrieotichap .. ., dq meet dq 
jaar Bcflnrven b ein«Dt, aniu>, Poiwf \ 
raadt ia wat te facet. Ei laat ae wal beatcrra 

p) Ock wel VBD paretiaen: tot lïeb ulf 
op iQb g«ntk komea (b. v. vaa ienand 41 
opge«taan). || ,Jp moet me ecirat wat laten kfl 
tei van der Hoorren gecawande ea am ^ •! 
»EXT8, C. O. L90. 

e \ VAüdaix tt^ mea itft ii a^mu m I 
wanneer bet diiaria eene vaate plaat* bealt | 
slaebta !□ eakelfl bepaalde geTallea. ■ th| 
algetueene taal nog slccbts in m'd enkel t 
beneden}. || Elit P«pi«r, Mn een ntl goina 
haulen St«ellje va«t gemaakt (1. w. Ma 
lOBiiifr) , TODd in«n in de banden der IM 
di«a tfd ala besturven, akkkhit, .V. ff, 
ZDn hoed ii op iTju hoofd balarrn (b| 
nixiit af), BolfffKi v. LsHHKF (in. vomu 
/e Ami/rrdam t» ffeirtiH, 

— Ia irniriiidi aoitd iutorptm ia datgnu 
h(j altjjd ,den mo'nd io!" heeft, dalgea 
Iclkens te pat brengt; tbaaa oog gewunq. 
hem de Godidienst in den mondt baatMrH 
Hootf. y. a, 2» [lie ook Br. 1. 21b 
Joan ViatoTfjn, In wiena mond Elektra 
il, voKOBL S, i84. 'i HeoLeli lof... Ia 
Iq bann' mónt. 7, &BS. De waarbcït ■•* 
ilurveu lo myii' luundt, anblo, Poëxy 1^9. 
haiD van dea Eade, ... wieoi nacn ... 

nknnt bettOfVen wa*. T. EröOOaTKAtUI, 

Oudaan 42- Ook bleef dea HeïJaota niBtn 
iia haer' mont. raat S, 311. De n 
. . . ,a]a bet God bebaagt", di« onie Groa 
d^n mond bwtorveii lag, B(LP.. Bf. 4. l* 
l^k' ciaoverkomelükl itJn voarden^ ib i^ 
al» beatoTTCD, T. d. fALU, Soi. 1, 41 
woord .... daC in deo monit der avM 
itrutjcagd bulorven ligt: dief' uultatu 
7) Uoor het atDiren van een vader of « 
oF tan beiden in den toeatand v«d weet koi 
in het deelw. Jruionf?t. Thane waudod 
den «verl«d«ii beidei i^dea beatorvtti ia, i 
ifl/. II, 41, f S. üeet dochter i| beften 
kant Haen vadera. webtiiiibaen. Otd. 

Nageo (mu^cn) . welken van dan i 

reeda bcitarven en dm beërfd irn, v. crr 
10, 218. 

— By orerdraefat: dé beitonm eijdt 

Svao- vader of va» modder) uu wolk* 
ettorvm ia. || Ue naa*t« vrnnden ran di 
ijjde, DX oköOT, /*/. I, O, j ia. Ben 
d«a overleden beataet aei de bütorveii «14 
f 9 (lie ook f 13). 

— Ook «BQ eene weduwe. || Neel, joag 
Woew, litt in baer eerate rnnw^n, uCIIBI 

9 \ BlJ het iterten van leaaad dieni t 
ia de latare Ual alleen is hel dealw. £ 
'I Ia esu beelorr* Dogifi die Tl IM i 
BESTE. [knwolyk ui Wcageu, T. KPrKK. 
rjk*. Bil T«n baari V».ieri tjile 
'dbr^ 10. [17. Uit Kecrlje i» wu rin 
riaaoMhe Jnaksrljoa , ledorl twee jaar ec» 
Ind. Hl uog riDg«bii«1, 1 2^. ISH Uj>un 
ff MU. so aU oiaii iLal iiucnil, ecu be- 
^jc. Ky hkdl Mu >(iiivpi Kiiodi. Awr^. 13. 

on«Jb*ükcl|jkti«ii) t*ii •ane *Hr*iii*tle eu 
irl|4Ur, KM.ti'KRiH. 4. IDV. Menrauw ... 

Ïb titnd Je .butuTvciL'' Hcc* Hba u|i, 
au JuM -;!, r4^. 

mand «nrervea, h»» fiuibeslccvau''. lluüi 
iDtar ïu ds mtd<iNr)»u*eu ^woou. || Het 
;H>t, . . . dMi' V4U lic Ltiiil«u . «aic lodeH 
liu toe btbuor«uile. bulufroQ i(ju oi» 

10 KtiluCcr, V, LKIDNEM, BrteliT. st. 

r. — Aaa of (loor ieb itervcD, tbsitsuog 
li in gcbfuik. 

lu d«od aU «Mirwwp; tbu» ferijuijetj. || 
o« t dw daot b«t«riMiu. ovin,, l'om/' 
[■ia ook UB cknsjxtti, Ctmtt o. Rhaior. 

tmt tlekla, iroiiil, kvul, t.\i Toorwerp^ 
idarJ. II NooLaiermeeT en eau ick* du 
wra, lok muedtbHtnrucB, PtcAaTKLi[N. 
Afior \m. Lio Gruf v«a llooghaUuten 
n ■tiet i^cM boute n . . . i|ujiiiii 't korteliüi 
I, Hoorr, .V. H. 11)8. ËtD kleeae hort- 
•turf hf niet <Id iloul, tiiMiMt LI, 485. 
ieti dftt mcD beproeft, bh dat mso piet 
aott tiuurea, al» Toorwcip, thini ver- 
fol«M«rl dat bj bolierf, HUtfotMBS. 371. 
icta, ■■! «uk. ala TQornerp, ital i^niaild 
koal: thaaa acHi^oed all tcroaderd. || l)c 
i^Q doul y t. ir, vam dn :aon \ hiatcr^ta. 
, 130. lek locltt «olek .... Dp allerld 
■^oreaht. F.u die gseiu . . . qi^q' teiltghËit 
p reuen vao ge*aar, itumtn» 2, tOO. 

«B* 'l ile *chiil4 «eas ■aJeri tebcftteivïD, 
i. SI iU/f iMtrtiiA gtifgd ). G«tL Vader 
aat eane Ueroerta Tan; ^{eeae Moeder be- 
TtmaJcriiin; in hurt Zoodb Deakwj», 
8. Baa «rarreohl ... 't )Cmi t; taocl 
ILD. ». 122. 

■naak vaa kioauda tiikod no-rdt boidh JiHir 
ld. tban* agg j^irooa. [| Do eirhduDTader 
, bcatorf bet utet lie du^t, vorictEi- 
IA nod* Ik k«a(«rï«u zoii hel itnmcr plaAl^ 

JUm4. 1, 3fl. Ik «irisw, dat «^ het 
J, ala aQ bet 1* weteu komt, toosjtti, 
tO?. Hy (oa het bularren , in^eu hy 
rfvo k«am . dal i^u Jocihlcr ecu NaxarcDer 

tit. 2. 97. Hft Houd* hetbwierven,.. . 

balute moul (laverTulJ IbIgd , aLKBcti 

^»rf, lêt<»r/*^it, omifi'fri'n (lie die 
tütfJW W Bf f .Ick . . . afTen aen n . , . alU 
la bnlrrvit'ghi >tu iuIjued . , . moodt tot 
l««iiiM|[ha .. . *a(i «ile b«t gbeue «y mia- 
DB WIT. i**. f. S Gferlf. 1. 487)^ 
rttoov in de miüdeleouwen ( lie vbbdak 
k&tnt uok lUai w«L voor ali l«nn in 
xaaobriRaa (tic b. v. Fi.lJl.>j, Gtiekr. 

Att . afibrtttriteik (üe die Hooriitsu). 
VAD^EB — aeer gcvooii iu de aacnea- 
rTK«*4a , IDW. m., m*. héitHadert, 
«liaf can A^ii'i' an r^i^ ('crg. Beitx- 

haa* BD^ luf«*«>l«l\)kgBbniik ((aG«ld«r- 1 J Gmotvadu. || Jy mII ao ra»oh besUvaAf wneo 
a* u doabt«T de br'Ujdt, uourr, V^r/. 2, DUS. Ouaer 
üud«rea, Btiiumer dau >mki beiteraJoreu , eeu huil 
oDi aoth buotcr iruartg«btagbl. TUNliKL G. 496. Veel 
j^cloek» Bru^ti Moer, eu veel jtclwk^ Kt'Ufl* Vaar, 
Gud güeCt Jalje iea acr jaer b«tije ttiuet wtun, in 
'ij Bcal«-vBOt, w. D. uo&rr, Sfi/ue Pttt IH. Su bol 
kJuiiUi-kiut bj bet luveu vaudou be*te-vadtr liJ gbeiuQ- 
ceilEerl iu pÏBct» ran den idqd , i. u. ba.nii-s. (?«w. 
Stuteien &&S. tih; moet luy. wiut ick beo 't. u 
EIe«t«-vader aoemta, pdistep^, MijI- Vii. Bram 
ken 'I irel do4Mi, ... ca dsar b; liMit tyo Butc- 
vBor noj; drie potbaiun ïu deae Stad, HKixtiua, 
i'trm, Avmtf. 1, 3M. 

U ictLrlGk VBQ Urltfktulaad I . . . 

Wl*a lek lüna futen lal, en ciotlrogliiliiiDfl emcraii 
TuËWGaMcJiiii . GD oüch d«ii lu^ . dit Id igb' uilddHlJavrvn 
Sub be«M<ai9<r litiuR ïelneklfb it««Meliri4bC. 

iFunaac. 'j, UTl. 

3) Ook wel in doii tin vau roorTader, oudiador. || 

Ueu lodeo wis 't rergual vraiick te Ietdd aac 

doT bealeBad'ren »«'e(j, vgHPïc 1, 736. Der VaJ'rgu 
BntaiB'AT ^t. w. ^Adam, dar i/afJftit i/mier''^, 
i, 24. Hj' itam VBO Uarkis huis ceu adelfk b^gia: 
fm telde een laui^eo rj gevroesde boattvarea Uit 
't^jjien Briui «tam, AHT0.Nli}it5 2, 231. 

3) SouiB in toepaaiiDg up ecu recJi bejaarden 
tadei. II Uc kaerigt btttovailEri, ou tl' arme maegb- 
dea, die eerit getrout ifiD , treeiea datgbe Lieri: 
luauB met uneu adem lalt o.|iboudeu, vonüki, 6, 4ö:j 
( uuicjii,. Carwi. S, 8, S£; j^mh parci). 

4) Oud maa ia ruimer oprattiug; joma ia guuitigcu 
liu, lomi meer ia dien vao' node paai. || (>e Saitef' 
viersDhaer . . . Verwyit om BfeïteTae/ , met afgalMfJen 
strut , Te lernea 't llor-Kharcit, ïOmdel S, 117. 
Manoea, daar is Bc»toTaar, {zw> wenlt te dier tydit 
die Ruiter uD^der '1 bMtdvolk guiaeint) die komt 
oai belpaa, BRtoiiT, Dr^ Sui/tr 80]. Gy , ó beate- 
vaar, Sileeu., getrouHo koeclit Vaa vadar Brumius, 
.ac>Tai,t(s, Faitij 9S&. Gepruttoi Van Battovaari bry. 

■iLi>. IJ, aan. 

13 brili Bi!*t«iiigr1 ifBl WbbH ttir Jl^lUoit nut. 
'hÏBii *tfl dB> mtril», iluvu 'I l|]( TSD 'citocikiin ■reidfeilDt. 

TOMbBc. 3, as. 

BË&TEVEH£!H — daarnaut »om», minder 
juist, BKBTBVi.ia — ■, bedr. iw. «w. Vau .S'rmm iif 
van iVfefiun. 

1 ][ Deo «teven ricbtea naar ceac pJaata, ivaar men 
met goeden nind ra ruime Ee« kau komeo ruutler 
dat mcD van koeru beJioeft I-e veraiidur«n : ook in 
vrijer gobfaik : ergeai beeu vareu. || Ala irauuear 
OQBMl ^mari volgeiiB gewoonte am (.'abu de \><M 
F.tpcrance te beateveDen. dervfaertï acDboiiprdan . 
v. RiXBKRK, IfoffDtrA. a, SOM. NtfrlaaJï helden..,. 
IMo . .. Het Oigit beaterend^a ïii iwaare watertogtetJ > 
PB HABJiBj ^«1. d. Hixwi^l 10 {_l. w. leien Aijsm} 
voor al de ncicLd Eipeiiitaat. word te Echler niet ló 
neer baatcfend, dl uhu¥n, A«u«w 1, 66 i. Hat meu. 
>Bu Brouwerabavfi . . . pla^ do lolva Stad BneL 1« 
beslevenen, v. xbaitHaUa. Üficir. n. Uru/r t . 320 6. 
Zb . . , laaJdou ... lot Sluii - . ., de Stad Haar uïIïi; 
het voarl-aden jaar 't le^l gingui, au diete uu weder 
bfiiUvend badden , v. kLa.Ki<Ai>i, J. Fr. Oori. 247. 
Zeker ii bet, dal er reudB vroefi NedorUciJera geweeat 

■ yu, die gïjidtcbe kuiteu be^te^ottdcu. EuciHEK , i^aort. 
ottr de yetck. d. Utd. Han/J. 44. 

— figuurlyk: op iem&ad of ieCa afKaaa. || Die. . . 

■ alBcbe itceelii'^ea diiiU' aofatolouce vruuiirmoDicJicj) , 
da loBBO aiauen der gBoen dis baar whiJuBU te be. 
iteevcoeu. mei müiwu te vwl^men, Ub bbuab. 
Jvt m E. ISt. 

2) ÏEeaf gvwoaa !□ verbiodiug mtt Ama&k, dat 

CS 1 I 2155 BESTK. BESTI. il het benilieu vtn ie £>1ibU dia id«u inUvend 
beeft; dikwijls ïd fijj^üuritikc iatybM\&^, || 2ich voorU- 
ducDdiV met liciogb opgEVfea, en pricbtiglie b«lDfUii , 
CD uiigunde op ijD kompM, i^iavr mea twirilea, 
't grwa bieiL butMïcaile, Hoofi, i^^L II. 744. 't Ii 
best . . . dit niet recbttilreecki eti kan beatereat 
ncrdoQ, k1 UfgrsDilc . . . hs beieyLeu, db bruhi, 
üniti. I. ;I18. Hit i» imiaerB . . . dwuilkeilil, nog 
Uoget «GDt hBveii te willen WteTcocn, <lie die oatln-> 
vladiog l«tt dit mca niet b«»il«n kir, v. uekiiit, 
Ltkl. l). 115. 

— In iiainiiiigt BprwkwwHflliJke nitdrukkiögeD. || 
Wtt hj beilaiMt mieh hy beiBQUiij bartob.. Adag. 
II, B, 33 (lie ook DB BBifxB. JpTMC^w. 462). 
F4U bdïUH niet qlt^t dni h; bnteaet, J(d. Ue 
gprwkwiji; hjj lil wel beHÜeD, dat hi) bciteerend 
henft: dat ïa oneigenilqk, h|j aal wel tot aya iiMginerk 
prMik«u, wKcscRooTïN, Sftm-an 28», Neo bwwH 
• lljjdt alflt, dat men begtevcDl. Oneig. 't luoktall^dt 
uiel, wmitH, Schetpii. SOI a. 

— ' In TrUer ütbruik. |j Al wat \A a*er tn^jq 
Dogb butBVen Beifejlt mlju moedl, tohobl 7, 84. 
la plaat* tiu diMt' of die gaLei^alhul, die cUa Varat 
heimfUk testwreDtt t« bmnlaa, ui hy ((r^Mj^^ji^i') 
'er, am b«teri w]i, loa hy meiat, vtn afweoden, 
DK 8KIINK, ■/oJt m E. IfhO [lic ook b. «. 14l[. 

3] -SorDi wvrdc hslfvenen gebruikt oigego^ alt 
ijuonjein «aa tesdttn. [| Dnor «enea gelukkigien 
wiud cp ds MaM gïbr^t, beatEveoeo i.^ den Briet, 
en nemei] b«t Ïd , htijl. Opk. 14S. Eeo knodif 
ttaarmaa begeeft lich up £ee, met hêt oogmerk om 
teltBrt^ LvndBii te bsateevEaen, l,t$v. 5, 107- 

— l^igaurlyk. || tj heeft alli mugclrke oKiichtcii 
om bet huwijka rciaje gelukkig te rolbrongen, indleU 
Mn mgtaarttge . . . Inborit, ... en lakwa Vronw«- 
\y)tt gciUwNbeitH K«r ToorntaiiLe reTsLicfateiii cyn, 
tita dat oogmerk te beateneO'Ga, L*tv. 3, SHit, 

4) Kakele msleu [ninder jqiat iq deg lici vag 
lnvatti». II t^n ichip, am dDD oeeaao ta b«it«T4Q«D, 
t. RtKKtH, lie Ttett MotdtTi 3, lA%n (by iie Jxnla, 
ftwHi^f. a, B3S}, 

BSSTOOSD, iQir, om., ■vader mv. Ka[)petiag 
van Bei(, bnw., en Qotd. In dan Ubiktbauw, Bc- 
niimiQg Tia dt lH)*«ait« bladsii vau d« tabakaplaat „ 
wtt tpilMT en grooter dsn d«' oTcri^) «ik éovmt^otd 
( «e A «aDooan )■ \\ k ardgoed ia mnr waard dan 
teitgoed, QDidit de bladia Itiav ea taaier lyo- — 
Hit bcatgoed Tan de rroege plïDticia wt» uar kltiin 
fan bUd, en bier «a daar gMl ap itain geworden, 
Mtd. m .Srr. d. ö/i^, MaalieA. t. Ltauib. IBei}. 
Ui. ISK. De |iff)MQ ia d« tHdodt hènd van öttdci 
tabak ifjn thaoa ala folgt: ... baatgoed 1* qaal. 
/ 3e liL 43. 2' qual. / S4 A ST, Tif fnt dafblti. 

BBBTXAJlIi — ook BKBITIkti:. — , oigdnlfjk 
bnw., ontleend ean fr. beitial. Ia oaie taal a)i loo- 
daoig Diet teer igewoom de (dguilyke beteekenii tio 
brétttg if oiergegaaD ia die fan baeifaóhtig gtoot 
in de Tolgeade pluU; ,lek lal on promoveere tol 
Uuelar Jurii door oo iutfjiui Tentant", buduo 
8. lAl {Jar^imo). 

— Gewoon ii ttttui/il in onder t{]d {ux tbaot n-og 
algemaea ia Zuid-Ncderlud) ali law., t. w. in 
tMTolpag van fr. btttial, dat in de 17*' «eow nog 
ia bet Fnaicli wcr4 fKbraikt auat het nti% vroeger 
fewoDC tuf Mi {iftaili, wurran b«t b^ RIL. ver- 
nuldt ifttlaim (lic BtTir.-DAaliBsT. 1, 228). 

1) Iq colleetieveB liq. Vm. gnfol «a klein. [| 
ilrt Baatiaa] (waa) wej^aald..,^ da Hofatudra 
eo Soere-Woooia^D ( wwea( rcrbraad. icMaaTsr 
H^int. 60. Weydt hier mjjt Beeitiael, w«jt|l 
tiifn tur'|lu Vee. tomdkl I, 47 (aic Mk I 
IM «^lanha BMetiaal il »eki«lt)di«« gbartonn S)S. W^ (i^hcu ) veel beeitïael upl bcx>g« lanJ 
den. O.'t. f. H'.'I. Foyag. S, ^ d. Flailaq 
becetiae! geataen hMldcn . t. iiibexk, D«^ 
D|t . , . niemandt woooeade bianea de bialal 
sDQeD Butiut bujiea op eeaige Dorpen t| 
alaea ofte alceekea .... of fiu.. Gf. Pl^tdit, 
<Jp verbenrle van 't irUe Be:«tiael ofte Vte,< 
Ufl Gurdera rao 'i Landi recht u|i iet ] 
9, 1017 1 {>■>. n»S). Kocyao. .StiltHptd 
«nde diergeljjcke Bntiael. FL FUeoMril.\ 

S) Een aluk vee; ftewojutijk in het ^ 
bnjtialcD via dïe tiofDto'» gMO verkoekil 

tut BO (iM aU. rt^ gfnige Odd^/wt^M I 

lijd). GTOota aponbire terloopiag iie 1 
en liudbauwlial m m., gtKwm m «ihwnti 
d«t</. — Import op alle BuÜalui. ili | 
ÜBB«D, Koeyen, Kalveren. Scbapea. Vodl 
Plaeaad. l. ITfil {OpieAri/f). Ik pul 
:tejde BEBtltelca ArjvmAt ofte beitieröde, 
gshoaden . . . weMQ keoniui te doen vu A 
1«]ri &ade qaaliteyt raa de Beesteii dia 1 
iijt-dr^^reb, Fi. eUdeaerfb. 4. 1011 | iMJ 

3) Énkele malen voor een bfni in rnia 
tiog. bcjtBildel^k : na groot beest. || Zwom! 
beutiul Vuar ome kast .... Menig sehipu 
jlooten. [>E HBtiT. Mntgild. 61t. 

fl«ni«iist, Bealiaalsreyi [d. i. aceijnt ) (I 
B, AMil-.'-l^^Firp.l); -^W^ (,UDt recht, endl 
jteatelt op de paiturereade Beitislea gei 
b«Uiael-gelf\ Fi. PUifAerlb. 4, 986 (a^ 
■rtcAi (aOe S"'"' eenige Boeateo aubjcel 
Beili^elrftAt loader BiEüet laeten pui 
vFfbciiTeu" ifni., Inder FI. P!teeatrib. ift 

B^STLBS, law. oai.. londer ut. Vi 
mn. Ë«u wiaieUorm vaa Batuur (rieeld.], 
in de algemeene tati iL^chi* iü bepaalde 
wordt gïbruikt. Mal. tntur (vsBDaii 1, , 

1) list siur&n can een icfaïp; nog in dl 
jeAtfpMtgttier, 

3) BBataring van een dier; thant Ter>>ndfll 
hen^blee huefdev dsa bniitier van lerp iri 
llo^irt. Ged. 1 . ZB7. 

S) Leiding «aa de iBkea. belejd, beataioi 
rerwinnet el, ia ewaerelta beatier, Qtnftei 
Papen noch elarcken ea cryghea hiar bell 
M. bt 113. Ghij qnecnit tot m^Jn . .. Doof 
Eoda en aoad«rliag beslier, Hoorr, QH 
't Liefile Vaderliodt, Waar van a^} bet t 
r^pe reden menden, 1, 61. Alioodie ran Ai 
lot liBOoTing van aljsrlef opapraak, aftnl 

't werk boni beilie» te reraatwoM 

d' Algeneyoe Stilten. aooTt, ü. B. bfiB. 
klachten ... ter laake raa 't roorgaajide 1 
iteede, Atd. 't Lant van Engeren bleef Tfl 
jaren onder lyn butler en ^weld, sobtiM 
c Stav. 8S. David ... begreep ml, to 1^ 
gekheid lou doen,, hj dan bet beatier dia 
brood nodig had. Ltn. ^, 2S3. Z|]b roo| 
eeu oad «i^er, . . . mtt de tundca bailanM 

keerd itonden Hf) liet mQ het bcaUf 

over, BUT«. C. O. 1x7- i 

— Door ( of bij ) iemtimd* b^fifr, doet 
doeo. II VeMoaleadft ij doorloglw . . . . Sa | 
jndcr bcmutea bedwanghe. Rna moei Hi 
diicr buer beatierkin pappen , araaAKaT 9] 
bennheniehejt .. . Wout ghi|fac |t.w. ditri 
■parec not Abribaraa bMÜare, Om Ihin 
•l'vh*. a. sura 378. 

*aniar «aa deao, Ma|| b{} tem bi 
' dtmr— ^- ^-MelwÜ»*^ pdi BESTI. 

> atut: Die ftxtohl* boeTMU b«bbcD 
tnu m. il. 2i>\. Bltwtti^heglieeiiti- 
. tbcdr^f: ËQ tfhcniuintl iet ketenen 
. AaD«u Teracbrict i|JDds dear dit 
BBtmM, firg. Aen., fo!. U6 a. 
... BS teoF «üt bealiier, Haef tehict 

vii«T Hj Mal tianit nur 
ItckciM 'bA* itiHf t* ntatvne. 
ln/n~t>(«llBr ■• iltkana 

• TKHltBBT (0. 

Uadnideude ii» men te weit 
,,tinor«a*rul)utiire, v.aiciaiELE, 

SOtf. OotmOeiliiih na beiüer*, ful. 

beitien, fol- 51 i, Hoe hem twee 
I mvt feilen bcMibre, fol. 23 i. Met 
. 31 a. Met rreede bcatiera, fol. 
iH«r liffde iit U dya Uaea, DIm 
bniUD een irOii bestier , Minttgir, Au. 
bwf* d. JU.) 97. Hier moet te pnj] 

•n •», A«^ <le« viuiti! door ralju 
k. BlJNfl 3iS. 
da beleekeab nageaoeg dia *in; 

Ma h; d'olj . an tMiloDl ban 1* eladBn , 
ba«m TUI itt Biatsl tD«^dflrU4-rD. 
ht«rll«ker cd iclioQErdrr tui btitlls», 

mr irmcj «n Joml op h?ai 11*1 daLiiii, 
CooiirEHBT. Ódyif. I, 40 ■>. 

' (^Verttoorthe^d, (mtatlür, *er- 
flOBMT, Pj. 78, 4fl (ft. 31,21: 

furtmaH (,Uertigb Betlierêmannen 
m, die in het Afi^iD des Konincliij 
( Kiieki-tikeii •ouden betrubten". 
thut' GfteA. 9). 

tDTffl I i-nw. in.,iaf. itMtirrdfrt. Bta 

Sttluurdtr, eu ttuou in Noord-Nedsr^ 

hoogerttü atül in geliruik. |] Op dit 

rlyka orde verricht mogt word«a, ryn 

[Cttcide Be^lierJers eo Opiieniiere ver- 

k«aiert dicT KklIiED hy een te 

te berokden irit tot ws|- 

it foduD te i;d, t. utESia, 

45Ta. De Beatiarders, OpiieodeTü, 

HalJea, Aid. Geluelt Mulrudeo,... 

Zu, . . . Beatierdera lan het roer 

60. HoB dinkbur ben ik d«a ge- 

vu om lot: Ltn. 4, 3iO, 'Wy 

ar Boakhttuder i^f buCierder oaier 

173. Ik (-11) eeoe Ngrerheids. 

.... Ik nl de b«(ierder «r v&q 

DDt er BcbitbêirÉardEf raa wor<leti, 

17». 

M tB «trdd mrt oui Uilngoa. ïs 

TOrm héttitttr. || In de middel- 

ouin Teeltydï gebruikt , om een 

(tierer veo ceo Gewf»! . . . te tw- 

Vüi. Uüf. S. U. 

Ten aenU^^tr ven eeD kompldt. [| 

:l>oe, iet deeie vier peraoanen slegls 

nuF dtt iIb btstiarder van dit 

iJeo, Lf99. 7, J82. 

itilurd^u ca itsti^rigm, || 

'be^dt? 7*. £cD lM»tierdcriie vandec 

:I«D tonm «m ftedeoe, cdokneiibt 

il eeoe der BeetierdcruMa dier 

D3«ll OefealDgen noeml, Ltiv. 

tmitr (ile eld,]. 

bedr. en «ederk. (w. erw. Vee 
Sttim. Msl. ln^i»rfM(Tii- BESTI. 2158 D1.K I, 1116). In Noord-N ederlend tbuii» alleen D6g 
in ho«i^ea tiyi- 

1) ÉieDe aCojTeli)ke uak is eene bepsal>ilB riehti]]; 
doen voartf^eaa, er de goede ricbtioj; aae geven, 
iaeoadertrid in taepassiug op «en mbip, een wegen, 
een dier. en iemandA bind. || Ijracl . . , le^de .^. 
(«ijoe rDeb1«r biaL) op Ephraimii hooft ..,, ende 
lyae ilineker luat «p Man^^iBea boQ(t: hy beatierde 
lyae huiden vers tu.de 1 tck , Gm. i8. 11. Men lïet 
een kleine balok { t, w. htl rctr ) een groot geveert 
(t.w. >tet tehip) beetLerea,. En dwiagea □leiyii iajt, 
VONDEL 9. 179. Uc DAcbt^odin ... gaf haer' broeder 
lulle nagbt Den tilrren iragon Ie bestiBren, 3,71S. 
( Oe) Heockei: . . ., Die ... op teu' itrojeu mui Dea 
uDgewiat.«n arm ten ageerde leert beatieren, HDTaEVB 
1, I2fr. Ik weet, dat owe beecbeidenheid hiv (t. n, 
'twf pen] beiÜerli Leev, 8, 37. L>e Asea lalien mfjii 
■wurd bealioreo te^^n dea oVifiruoEdtgeo dwiagelaod, 
CQNeciKNcn 2, &6 s. 

— Vsodaar ook met ita toom tno eea dier ali 
voorirerp. || De digtbestavea voentiaii kan. HtU 
noehter, naanw den loom beitieren, niiuwla:)!), 
Nas. Oed. 106. 

2j Eene enkele maal «ordC beifi«rsn, net eene 
andere opvatting Tan bet voorvocgid, opgevit in dea 
lil) van: (eene plaaUt) bereikea d'Xir (kei lebip] la 
de goode rfehtiug Ce J^lareu. || Soo raaeekteo iek 
meer Zettf, qq peite schopt te vteren, Om ... m(jn' 
haveo te béalieren, hutgknb 1, 409. 

S) Jlamaod ricblcQ, leiden, bêstaren. || Wel toerie 
doeo je wai beitiirt By u<rer wjihc^t, ktkhaebt 
160. Wie lieeft den Cïeeit iu Hureo hentiarl, ende 
«iio beeft hem ala a\jii raettmao ooderweacBÏ'.^M. 40. 
1^. KiadE.reo, in biere jonge jaeren onmacbtig synde 
haer leUeo te bextierea. dk asoOT, Int. I, 3, j 8, 

Of IJ xicb door btlljkbcid , waarheid , liefde 

beeft iaatea hntierea, Letv, 8, 300. Moi4a g«f voor 
dat volk, 't welk hy bcttierde, de beita watten, 
Blank. I, 393. 't Waa of my hooger gecitbeitierdD^ 
BkBT>, I>ieA(. Vtrh, S23- 

— I>e 'OttbepL irQj' idfitandig io den lio van; 
beheer, bevelvoeriag, gexag. || Dajieot kaeobten bad 
hj in ijn besliireOj v, ohistbi-ii, Piry, J«i., fol, 
llJld. i>oeD 't meDiebelliok gheilaeht hadJe ODder 
■jo beittervn , . . ghefaracliit , , . d' oogbetemde dieren , 

TUKDD. 1, 13)1. 

4) let» beatareii, behtserea, t,w. ieti OQitoffelQln i 
thsa' nag gewoon, maar \n Noord- Nederland j-lecbta 
in hoegerea it^l, «n geweitelQk (b. t. in Drente) 
nog ia den lio rAo: iets ten nitVöCT brengen ^ be- 
redder'o (lie b, v. Areh. n- N*d. Taafi. 1. £47). || 
DacTom yoeget haar f t. «. dt sUi). alit edelitadeel, 
door hare krachten den liobame met ïpe kraehten 
eade liuiien te beiUeren, cooknhibt 1, 27Sa. Nu 
. , . beitiert xy de gehele hoitboudiug, Jtirg. 322. 
Nu beeft do Heere bel lo lieatinrd, dat ij bier 
bevsUeD moeat van een ichooaen Joogen, Lftv. 
i, 914. Tnj'felea aan eene allei bestierende Voer- 
lieniighEid , 6, ISl, Bealicr mjü ^ebeel lotl Kiea 
voor nif , S, 7- BMtiereo de laaken lu allen tot korte 
eipedilie van jnititic! Pst ii de pligt van den Hoo- 
gen Krjgiraad, dibbitï, XiÜt. Wdi. 71 d. De 
wtjiheid der genen ..., die de gangen tjjnei jeugd 
beatierdeu, t. aiHXBT,. l^kl. 8, Il6. Alle natioaiJe 
io&tellingea (mouten) ogihooden, eo België op lyn 
Romtinsch beitierd ^ordca , Davip, Si*f- 1, 296. 
Ik (ameekte) den Almaehtige. mijn gangen te be- 
atieren, v. lbmnxf. Ram. 4, 89. De generaal •ioupec- 
teur ikwim] ... om de btriuriehtiog van oga ngi- 
mect Ie InetisrftD, conbciimci I. \%ti i. HQ had 
■Qne laken oaberiapeiyk beetierd, acmitUKL 9, IQ i, 
— Jyovr itnanh iittitm, doOT »(|n toedoen. || 2159 BESTL BESTL MeaichcD . . -. >i-fUT Cinm bestiarca ... in boMloa 
Tcilcetirt , V. (]His.T£LG, ^jr^r. Aert., fol- 127 «. 

&\ kU tTedsrk. nw.: zich godfftgcn IbO&ll tnat 
bepkliag ujiduidt. ||l •'^ dmcLt my loo «teeiren z>l Dat 
JD mj qiuliti ui QULuum bulifrca iifil , BVkLASUT 40. 

— Da onbep. «r^ji' ■!■ zav.: gadrag, m^tt (au 
doen. II Odi Tiojhdic «runkeui met druiBkiGb b<> 
■ticrtD Submen met btogHD^eu hijrc iiear ooc ver- 
in of en , V. uHiBTCLK^ firg. Aen., fol. 44 a. L)o 
llotpLiyiiBn . . . LigghflD eji iriijMLen niet vremt lM> 
itiefea. Boren twatAi' oid een nerncren. FuL flO 4. 
Lut joait beg;Mrig ijn, ^ijck mqs. Hirti bMlioruii 
..., Soukeail' ■&% t' water, vonniL 1, 20. 

Eick iMli VijMrni ïut Aieliur «fl vH loriB , 
V«rwcind*rl door iDn !>>■■"> hmrltek Id( itetilxreD. 
Wuit PkIIbi glDO htnn iDct OtHllIcke (ratta icrelBtitii. 

0] l«ii:it.iid toeUlEEl«a, hem Élecht b«haiidiilen i 
tliuil Dng >□ Belitié ÏD gebruik. || Ue fc^cd en. de 
niad hBbbca hem idiaaD b«ïlierJ, dB po IlS- ^- 
Hoe 1^ hircn coatrcmiii nullen bNÜereD,S;r° ■Ughen 
fchune», Qft ligm aehoffierea, di ctsTKLBin, f'oiu/ 
«, Rhstor. 19. Vrou Voaui gby EJjl va1*cb indtn 
graudt . .., Tirj wHd; uy beitieroD. di Ck^BTiuBiN , 
Lu4- 49, fib}' en aqU my ulet meer iliu bejtïercu. 
Al gbtot my Uerliet ^e^bcu . . . ühy ilecU nede, 

bHtiBTt. Ja miftclL te recïtcu «el, ia ap^tte weisa, 
178. Ic leg^e, 't on ia tl niet, Ui.t die wljft iTillcD 
die [Qiuii bulisTieD ;. Sall«ii *() ""* 1'ten van vrou- 
wen M|:ieTenï Tiou m. H. 468. Uen Jyoytscbeo 
«oril ... ui ulieden oo« «ulaleu en Iwitierea, 
T. T].OTEir, N. QttEhiêdi. 2, 383. 

1) lenund ,Wtellcn". i^erieTeiL^ bedieneu; tliana 
ELug ia IMgi'B io gebruiï. || Uur lEwameLi looTeel 
■□«DkohBu ia deu winkcL, dat hy lo nïot meer alocn 
beitierea ea koode, i^i ■» U'S- — % (t. w. is 
SpaaruihgixvuUit ft Qtul ) bebbsDBe (t. w. mijiui 
tehfpfn) I.] weoh ghtgrepea, Eade gbevocrt na dAat- 
■rerp4eh.e riTlereD, Om myn nabutreu daei ued' Ie 
huticren. v. TLüTlH, jV, Oetekuit. 3, 2flS. 

— Ook in (oepBHiag op het i^bettclien*' van het 
ree {in ui ao UQ}., 

S) Iet* iü gtTKdhdd brengen, kliarmakeu, ergent 
beaorgeo, leveren en dcr|^.^ in België thani oog ia 
toepauiag <op bet bedieoeD van klanlieii. || De een 
Wticrde de drooge wafca, eu de andet de natte, 
DB ao llfi. -^ T^edde dat Amia daer badd-e buliiirt, 
f, amsTBLE. rjr^ Jm., tol, 70 d. BE«lierl my dit 
(walgt Étnt apiomming pox alieilei proviand), 
DX PKÜIt, ?'cfi'ii«. 3S8 A. WtrTdinnê. Beitiert ghy 
deo «yji.. . . ffttrt. Wy( dTMabt loorghe jat Weeden 
der apyie, KviaüiaT LOS. liet lichaem.... Dat ■•]. 
ineD ipiiturvcD ter eerden beatiarei], a. bijm^ ULO. 

ÜII. Bttiur, titlierder, bttfigrig, iaturin;^, 
onttM/ierd (lio dit iroorden}. 

— Betlinliji Icumt »oor uageuoeg ali Bfitigrig, 
in de bet. 1 (.PiijLmDm. die hen (t. w. ^« Try'anan) 
nu Ai»/i«rAj'e ,T. oïiaf ILK, /'iVy. .ilin*., M. 153 a). 

itaaieiist. JUnntirr, a1h(t«h!k, aU [lervopiuaupi 
(„De Wittenb«rg«Dua bieten LnCheritni eeaen tct- 
«tacndm aat, twrNEluDi.en kop, ■(□9'», ai&fi/Ur", 
ojTio, ücolA. S04)i B<wrJ0jriff-<f,T(Kirb«cbikt[pDeo 
beqiiAiiiei] eode voorhnfttrdtn t^df', Dx Vtt ,Let.v. 

s, QtfrtT 1 , eas), 

BESTIEBIO, bav. Van Betlurtn. in tweeërlei 

«pfalliii^. Mml vuorkuuictute ia de aS, tfnhutitriij 
(*Bai)Aii 5, 272}. Na de lfi'> «ean vvroadenl. 

1) la a>ntieie opfatcin^;, nafieuo^ ^l^kitaandc 
Bêl ififierfidt. II Qiiadii^ gbenegealheyt. boe wacrd;. 
haer b«itierinh oock , Qhy -uutfaaghticgivlch. Ag/^/rrf. 
Sf. 111. 2|[ In pMiieve op«attiDg. BigColQk^ 
leid, oadei tachl; vanda&r: iagatogea, hf 
beleefd eoi. || Je bebbe bem gbetieii. d) 
buCierich Eta gruelca «efchitrieil hem gheiMa' 
KTpaaiBT SS. 

Jlfl. BMiierigheid . vuorkvioende ia ^ 
bcHttiur, Wdwang, maclit (,,DaeD Laddie 1 
m;a tettirrichtdt" , BV£&*EaT 138); mM 
de middeleenwen , ea ook diuna ntqc: M 
uitgelaten, dol CQi. (,Hi ïi te booM. «J 
tfifrieA", 1. OHISTKLE, ÏVtïV. J«*. 94i 
lelie gram, onbitliertek. (^nael ud> piayfl 
HBULECf, kftiaiffi. 29; „O' aMfTtnt6fif)mfi 
<;gBe<li(e wjlf TandM liop*", w*tii>. W^fimffi 
BESTlEBlNO^ infr. rt.. mr. M 
Van Bntirrtn. 

1) Het bentüTeu. «wk het alrirfflen na) 
thaoa iü onbriiik. |[ Uitheemiehe Hkenn... 
bekennen . . ., dat ouie Vrieien en Hollu 
oiertTcffeD, in <Je oatuuilyke bettieriag da> 
tot den HarddnkF, bkekhet. ff. R. V. M 

3) Butuur , atunr oorr ieti., hd 
maebt ibebbeo, t. w. hl) rergelükmj: ntt 
over een dier of nn «chip. || Uit gbabnc 
weten: dalM dickwila door geaooate plockbl 
Godt weel hel: woAa beilieringc ofi qw4 
trad gedtiefitelooté wifst), ub wjt. Lts.t. 
i, 319, llt beb te laag in het Perk dar 
g«leeÜ. on nu noj; feea bMtieriag onr i 
U bebben. Lfn. 1, 141. '"" 

3) ^tuur, bfwiod, beheer. 

ü) Eigeiilyk, lOQder mv. i io 
vcTuuderd. II |]e Mieren . . . h«b1wn gecoca 
noeh Bu«ea-si1ler, maei ■ƒ hebbisn eene ge] 
beitiariojïe, riBB, BtUffüpAiM S, 106. In 
daer 't genua vokk de Iteitlering beeft, 
nu., &s BRUKE, Wettt l. UB. Dit h 
bealieriDge GodCa bj gheoaniDD waa, dat tm 
Ub. e. S. Gtrttr. 2. Il7. Uaar men 1 
laaieen, wau lecblen, Ton bettieriog van 
dyücea., belending, aU andera «{jreekea a 
Üfgül. 3, 117. Uat by lioh .. . nooit h| 
tlat gwleelle <ler hdaHlylce bqatieiing, Lr» 
Ue Eor^eode beULering du Alm^tigen, R, 

h\ By overdrachl, mei mr. Bene do) 
ttuur. II Ü sy waa ... lo in haareo mI 
lieitieringeo ren baareu God ^ httv. 8, S6I 

— Bepaaldelijk in tvepaoiag op e«n 
loop der oia sten dig heden dat men daarin dt 
lioinat van ceo goddel^kan wil mecul te I 
iqpdtr ercQwel dat er jaiit eea wonder 
Tliana Ün Noord -Nederland nog j^wmw. j 
QiMiait men een byiondara healicf 
h«ine]a ^n t'tamwloop »d vmtlandj^ 
seldflQ in. 'ttelfdf rerband kooBicD. ,'(4 
tan» . . . raa de generale welteu , eena ... I 
pene vggrgncbrecren, af le wjksn, t. kti 
9, Sd. 't Zon waaraebtig te bcaehanwHi a 
hettiefiog rati omen Lieven lieer, K. JE^i 
Wat Ik toen dnd, ... ii (itu door «n« 
beatiering ten lagen gewDnleit, muldi 
2, 26(1, 

BESTIG, bnw. en bt|w. Van Am/ (' 
gemoeniajiile laai vaa rcncbilleade atTEken cca 

A] Bbw. 

1 ) Van penonen. — a ) Voortreffelijk I 
danigheid «aai-Lu de penoon wordt genoa 
in onbruik- jf Hier had ik alijd beatiga ' 
... op myn hand, ^e rae 't g<>ed in haia 
XQnder dat ik rad aktyn* of pompttuk wiet, 
Sftct. S, &2. 

ï\ fieet, bruTi thua in Noord-Nedafl BESTI. BESTl. SI62 gvbntik II 't Wu tnlk een beitig 
a, 124. Gg «yt Ka gQtie, bettigC 
ICBX 0, BS. 

vai; iniDoilwbeid m«ï ontkcnnïng; mm/ 
qüt kl la «cl { lie h. *. TiKir MirkEii Taalg. 

■O lid tot.). lUHoc il iJe [utiiQtP" ~ 
Ijg". T, LiKBip, Rom. 4, 2&7. 
[ftken. Zocr go^ ii) ign; noort,; (huii Ln 
ük. II Uw rud ü butig: kudiI q niet 
lIsD, Br. dan r. h. t. goeNS 1, 218. 
ind il niet te bw'ïg: lo je outwmtDieor 

itnort, ui }£ UD Itagcr wal dryvea, 

atief. \a ecu iivttrwoTd dnt eaaa toesMm- 
^rio({ bchctit. II )kom, . . dtt ü |«d, 
, Un- 4, 316. 

lerhod eliiptUel) gebruikt, cvcntli Sul 
d1. 84)94): imt ^nnou Id bat dkgeiykMh 
egKpeu x} in 't «ecfolg md» i«U beier 
^, ■«« ik ufiiceD, GD doca ti«t lo. Burg. 
et dea gsliralcD Citcchisinul JiKdikfifl: 
ila geao een . . . Kuudig üver, t^«c. B, 
os ... Hn dcD Bottenkaal".. . . ,Best, 

1 a. mA «eni komm O|]iockau ," LOOUEB. 

,51. .Gij bebt ileebts aan den. Bode 

DOCEaen, wur de Ritmeester binaeii U 
^Ai^tig'" Ecide Jorii, >. LEMNhP, Al>H. 

^^TkD haedaniglieid j , iniondBrheid met 
tng; Ihnni niet maar In gabruïk. || Hee- 
k* . , . nivt t« beitlg gettadecrt hvlid^a , 

11, S&. Uat veelen d^t recht niel al te 
I te gcliniikeD , Lnv. 8, 551. 
'O^T, Mr. «t. KW. Id b«t Mal- niet 

en niet geoMmd thf} Kit.,; bd. i-iifeufon 
IS7X ). Waanefa^aliijk leret liodi de 

in TWt gebruik, lli ijnonltm van tt- 
aai niet in de tta\ rin het di^elijksch 

ook BKSTEiaEBkM. 

Hl jieriioan ali i>aderwerp, en all Tonr- 
kt hoogu j^legan i« cif eea wcf waar- 
ra hoon^r paait bernkt. 
Qk. 11 Kaa purd .... dit ik beiiygen 
uta, .Srviii-X- e. Site. Hij lerbecldt 
l roiate uittigt en andere geaoegent bem 
Ui beat^jfent rykelijk imllm rergnedan. 
, S»l. 4. 112. Te •■■□CD Wstijjgea ij 't 
, Vr. aiLD. 8. 87. Oiider hel bei^ügen 
fg ia bet ^prek celdcn levendig, asui. 
m 'I geleiiLerde hnlkje hcït^gan, tn 
1. idS, Zoodra «Q bet jacht hadden 
I Lodewqb bet aeker lifbi«D, t. lsnnbp. 
I. Terw|tL ly mei Loome arhr^^ïan ... de 
, ^iraaldon bare redicbtea mz , E, Zrv. 
laar btaUt^ ik dca Ri^, kniffelk. 7. 
il «eer flink geatrekte kDltën beileeg hj 
in tra])peD. multatuli i. 273- BQ de 
gen af weder den waficji, vosuaib, 
Jbehoon bet bestijgen en . . . hit afdalep 
amerkcljik bwge bruggen bem «r|J wat 

d. BKBTB. C. O. 107. 
Ifjk, at Mnigiiin» b^ ovrrdracb-t. || 1)« 
latten allu . . . «m bennen teergeliefdeu 
^ rutfC. dan dJDU tan rtn amtiH^toOLau, 
Ijgen, «. wrwtn , SptcL b , ]'i. Ikeie 
) gaf 4>a Hvrtof ran Orleaai plegen' 
lia Ragent dea Ryki ... don troon c«aig*ii 

beat^jjien (d i. ^r regttrtn-), roKKE, 
rO. Het bed Yan eeae lijaer Gemaliaaea 

«. BWHt, Ukl. 3, 4S, Wie beetljgt 
b«|aa ( t. w, 4» ffutem ] Op dat bouten 
>. 9, SM. 2] MdL oene [ antCaHel^ke ) tuk ali ondenrerp. 
Eana lekert boogtc btreikeD, of ergena komen van 
beneden af; thuA gshwl in onbruik. || Zjot vrea^ 
besteeg ... dal peil, Uge. S, 261. Esn bloi beitec^ 
ba^F wasgea. Een leeb, baar heqtchea mond, aeld. 
1 , 196 (verg. fr. ia raaffsttr lui vionfê au pitagf). 
Zoo maog' un iFankbre tang Ol^mpua top IwatOgen, 
wiaBLius, Jft^;, i, U7. Het rQi>d der drïft boateeg 
lijne wangen, obkouann, Jfóe. J17. 

ftfL Bftiijffèaar [„tim-aw èftf^gSare ro-tagaira.artan", 
y. LEiCK. BaouwiiK Jr., JJtiar i]-. vaodaar bniijff- 
iatlrAaid [ , De hoogte ii.u het 1^, en daa de nocie- 
l^ke huUjghaarhfvi". BKETd, C. O. ftO?]; trmbstlijg' 
insr (lie t\i.)i bntijger (nEen aodei peerd.... 
dat ... niet ifja' tutfij^rf den bal nam naar" «wi., 
Dxvio, ifuf. -i, 538; randnar b, v. btr^beilijger); 
bntijginy, b. r. vok van eeo fnw», tii»rdrat}ilelt)k 
ook - plaata die metu door eone btif^ging bereikt 
(,lk wia voorop en vond de portereoillB bjj bat rnnt 
der eertte beitijgin^". skel 11),-, onbnlfgem (,d O»- 
bfstayen tOp", TOLLEIfa 6. ISS). 

^•racnsl. kfl. Trovnsbetiijgittfi (ile ald.). 

BSSTIKKEÏT, bcdr. iw. ww. Van Stikkm. 

1] .Sfiitm iu rniËune opiatting ( Tcfg. aiL. ],leta 
met leti- lieatekan, met ieti varakren dat or op wordt 
raitgebecht. 

a) EiKflniyk. || Hctnclablacuwe keu» ... BmÜcIiI 
Fnet Hjacinth ... En foort* met diamaat, vokpii. 
S. 556. 

é ) FiguiLU-tgk, iaiondcrhcid met betrekking tot 
druppels die by parela wgrdea «ergelekea. |{ Vo«htig 
rig , , ,i Dat als de dampen ati^gea. Met paret* blyfC 
beiiikl, BEKTS, Korenbl. 40. Z^n met milliocnan 
djüpptl^Bi ali beitiktc diijfel, M9Kt.,Twtc Spnlmfi, 

SJ •SfiikfH, fene b|jEandere manier van HgaMM. 
leta met a.tikwerk TenicrcD. f\ S^n roek on bTOoeen 
mei d« naeldc dioht bcitiekt, wBsrEBB^cif, OeJ. 
j), -lÜl. Un oude Mode, oca die BoordMU, dour 
kearig Naaldewerk, met rant^'ea, kaapjea, ilarrelj)ei, 
rooajea, enx. te lieatikken, bbbkhei, .V. H. S, 797. 
Een ijjdeu dcwk . Op 't Traaiit beatikl, boouia I, 
241. De atoelen qjn met i|j' beatifct; Een rijk Upjjt 
bevtuert dm grond, molet i>b: bh,, Qfd. S. S7. Op 
dr faorit «peldeu f^ een witten dook. al ffaderom op 
Marlceasrlie «gie beitikt, bieti, C. O. S40. 

JBESTILLEN, om. en bedr. bw. ww. YmSfil- 
!eK. Tbaoï rerouderd. 

1) Obb. — SCiElen, bedaraB, kalm warden (ook 
flgnarlljk),' het gewone gnbrnik. ||&Bl{jck de WBt«ren 
baatilleD, endo laohte and« kIla«Tgaea, ati bet onwader 
ovtt ... tl , Es^ei. 83 , Kait/(. 37. Ab de boy wat 
bwtildB* bergrwp by de annapraak, aoort, JV. B. 
866. Myn herCe ïa ooc groene, want het oÊet en 
beatillet vbd te hegbeereo, v. &£be«ixip, S^iJibr, 
B. dn Gi*étuira. i, 95 d. BealilteD, Stil werden, 
wlTsen , ScMetpió. éSS 6. 

2) Bedr. (ali toodanig o^igegeTaii voor het Mndd.: 
LifBBKN-waLTUEii 47) — Doeo bedaren. || Het 
atillen ran bet weder BaeHIt dca Teerdere hert^ OAUf- 
HüïHK, P». 107 . 17. 

BEfiTINESN, bedr. it. ww. Vu SfMtn. In 
het MdI. ia aaogewesen ètttcnttn in den. lin lan 
jfinkmd (viBDi.li I. 1118);; waaTH;b|jnïDk ii bt- 
ttinkett: togen ieta llinken. ietd itjnkend makeu. 
Tbaoi onbelend- || (EcV) beb igbeiondicbt tot hemel 
eerde laobt* faeiljnitken, di dbuk, TBUam. 246 a, 
lloa nl mo^hon m dongbelureghe bêcTkyen. Ea kCbt 
nyet, da t >y n wornk baatiocken, Trou w, bl. 189. 

BBSTIPFELEN , bedr, iw, ww. leU mat 
■Cippcla a'Ftcêkeneu of Wel ■efaierco: van. Itippela tOot- 
Eien. 19 llemela-btao met goud beaCippelt, auDaax, 2163 BESTl. BE8T0. BKSTIPPKN, bedr. ■*■ •*« Vu $(9. Ii 

het MqL niet ungowucn. 

A) IcU na itippeo Toonitii. |l Al« ik dan dit 
(Apttf tóö bHtreept, b«tipt, bekrald ea bettcbud 
heb , trak ik . . . rau' cirkol □m kllM bua . roKtt , 
rm. JF. 2, IM. 

— Mat «nc b«|AUa£, undvidende hw die itippcn 
xi^B. II Violen ioken op bcutipt lOtl liefl^ekheileD . 
VOJIDKl 3, 64T- llt »*g gf«n hemel meer, met »oq1c- 
leivd goud bcAtipt. iiLD. T, 7fi. D« ideS ( hf> mx 
hui] met noi en blatuv hntipt, BrLD. IS, 37S. 

B } 1«ta , Ui wire hel door itippm , i«er duiw- 
kenrig uodiiidcD: thaat in onbrnik. 

t) leta ■■ndaidei], uogeren. || Sominigca bebbcfl 
tuune eerita opkomit ïu Eiet Iwulfdc jht van Keiur 
Theodoaiat bcatift. F. MlruwLAXD. Lelt. fffl. l.tll. 

% ) Iemand aanwïreTirig dtwD iretca nl hj) te doen 
beeft, hem Diuwkeariic de wet «wTfctriJveQ. || Wat 
wellott loa mca u TËrbüSu ! Wat lou mea a loo aaea 
bfftippenl VOMDEL 10, 40S. Hj ... doet bet gcea 
s^D (iriutet dvtt, [>i« Iiem in al ijb doeo b«tipl«, 
Utua, OptrftU. Gtè. SDB. 

Ta tcuckelcw* la n; «<fl enliceiïb woori □ntillpt. 
B»n niidarlissv Dia vort alaimai oara be*lJpt. 
Zf biiii MD niinna •«■ ooon murann pa T(rrdii«(B. 
TOXDIl. U , fi7. 

Afl, Bfittpt. 

BESTIfT, ban. mi bg». Het dec)*, tu £r- 
flippm, aia böi». ^biQikt. Thuu *erondcrd. 

A) Bbw. — i) Naawkenrig aaagtdald, joiat. [| 
Hj (kan] bem ... do«n «eten de butipto tji ffu- 
ueer (Jd maeater beat te ifietkea u, T. irrix, 
Sptct. S. 179- 

&] Naoirkeiirig bijiuld, alleea |aiai. ItebiMrlgk. {| 
De beatiptc maiiier van een *ogd te doodco , BaxTiT, 
T/ifr. t» J-ff. 1. li". 

B] BUw. (raa hoedaaijbeid ). — Naawkeurig. 
•ttpt. II Swi hv deM pael <L v. i*^/M^) oiet te- 
iüpt en h«ft TMflTgïkomen. Trawja, Ntd. St^-SteH. 
151. En wil mail ao btaUpt elka doen co itaat gTondee- 
rea? Wie tal der riy ija om de Ia«tcr af te wertji? 
auxLiJH, ^m. m Jt. 33, Door 't lien ^ogmitmeq 
b«t all door butipt lerhalu Da gladate tong or peo , 
•mUiKKKNa, Or4. 1, 22. 

Ati, Itt*tipffl\Ji, 'm bepHlile termen, uitdruk- 
kelf)k ( «Om aaiT de regelen nu de f biloaophic daar 
«f te aprakao, 10 moet mea 6eiiipf»ttji eo Tolmaa- 
digb nit H^en dat" n^., DK aauNi, Wtttt. 3, 
iSi): ttttiplkeid, itiptbdd f «Ut trota«h« Phaftic^r 
■nwkte tjae oatfaondiag Tan grooTe 0Dgere^;ti9bfldeii, 
en ijae butiptkeil ia eeniee aiterlTke Terri^o^nu, 
(ut dia ^rond raa if d plcil", HKRTET . Br. 1 , SOS). 

BESTOET, baw. Vau 5Jar^. Met Beu atoet 
amgeven^ otD^^ren dnor «□« meoiirte van int gene 
b«[)aLiiLg noemt, Tbani nilbdcend, |,| Ghy groOten 
dicht t)viloet m«1 Voriteiyck geaaor, acsoxao, LitM, 
%, E7 0. Mei VonUn ^ck te «Qb beatoet. Of net 
drommDls vaa Gelen ens., latfrUO, Bti dngJUt ■kl . 

B£8T0ICiIN, b«dr. iv. w<r. Van Sfokm- MdI- 
iattyitit (TJCEDAU 1. 1118). ffo/n (lie ald-l is 
neu aw. ww,, dat in het algemRa hcticlfde betetkcnt 
«lii het (t. wir. Stakm. 

A) Besteken, d. i. bereddereD, in orde breaks, 
tol itand brengen, Ihani «eKnidetd- [\ lek ga voor 
hel Fwht d« *ake «d beatoten. Dat mj de Gaa<er- 
nanr h1 komen haaat te baal, Bttncto 1, 383. 
tlou atand, Verrutder. die ... Dil lielacb lernail 
Wti»Dkt, «o 'i xaain hebt halpcn ameedcn, JLaacLiiM, 
J»L 4* MiA. 67. Srf*]randeD die n h«d«rf btfatooken. 
uakLIJN, Smmmria ïl. 

B] AU aS. na Sfotr^ ia in tin Taai «uw 
braoden. 1 } lamand dt oanuta «an bat vaar im 
vjndn. (haaa ia. osbniik. 11- Maria ... I 
bcatolcut mrt uweT uiooen glwt, inaue 
3) Ëeoe ruimte, eea lertrek door itokMff 
f uvarmea ; in. ^meeiuaiBc U«l. I| Den I 
niet te faeatoken. waatLtti de vind 1^ deiaaa 
C> V^andelijk aaaTallen; ia da miÜdm 
gewone boteclccnt*. 

I) EigeolBh. II Beilfi]c«n /Xaadl p 
men, kil. — ASra lelü hield Wheljk, h 
tc ieatnokee, HOon, JV. B. 18«. Dil wi» ■ 
luoa bealook«Q , om de f erweerdvi t« ntlU 
Dctaviaen, ali bg ... Beatokeo qitam im 
trattf der koninginnen (t. w. CUopsfrê], 
G*d. 1 , &03. De hainsn gaeo elckaodra U h 
TOüDEL 7, 7B9. G«en goeaJ^a lal gnq 
gtwelt Vaa wapenen dil rolck bealooaka, 
leggen, Sr 6^6. De aaibaar BaatooUd»! 
du nlt Darid 'l beencfaeq miiT, roor 1. 
wel ly (t. w. 4e Jfg^nuAAn) ante Gf« 
na en dan op niaaw beatookten, aiaansT 
3, 987. Wen 'ir^and» swa«rd bet Vaia 
atookt». BILT). I, yA\. Wanneer onie \*^ 
flugt laadea E{)a, en ccd overwianende rp 
bodem van aab|^ beetookto, t. n. rtlM. 
170. Biitgera, . . . die. aon Ewak xjj varen,.! 
in ijjue le^ierplaatsen dnrtJeo beiiakeo, t, 
eenta. iUb moed vatte on . , . hem [t. w. 
in i^ti. eigen, febiod te gaan bettotea, n 
LodewJik Tifi Friealiuid, vauiji, Tit^ J. S! 
S) Het naderwerp kan ook iéu eaU 
waan: iemand of icti aanvallen, er een a 
dpeo; thaat aiet meer gewoos- || Oeea 
dejD off iflk moeatat baatoaekcu (t. w. 1 
hdrirm), iij V. «UiTkrt, KbtcAttp, l, IS' 
DOJl krielen bp«f de leden qnam bettokoa, 
bet ma^es-rliea ia m; en ii gebnh 
I. Ha. 

— Zelli God kan ia de oadere taal het 
ttjn. II Deo bufen koat (soo gbQ t* k» 
k«o ) De rook van aogit len toppen igt | 
uoon, Ord, 1, 2'9. 

Sj Van bodfe tnaebtoa, dood, nekte, 
eni-, die den nenacb belagen. || De Anj 
itooekt del de geoe, dïe beu elrcede ■h 
f:tfttta hebben , cara I . Mi. Doet uw 1 
Eer >i d* doot beatoockt, ), 41A4- AI| di 
ben aal konen beatookeo, wu bet wal rai 
DB aaDNx, Joi en E. £S5. H^ kan den 
ontvlieden, die beat m aijoc eigen aderwi 
T. D. tk-LM, Sul. 4. SIS. Dal op de iclfi 
Spaaiyea , Vrankrfk , Italien , Dnitaeblan 
raa (t.«. *«• ït poüt*) beatookt ia gi 
aauNi, ffffii. I , B8. Laet eau een' hei 
. . . Dw boog gsmoel . . . *ae(^, aw ednl 1 
keo, PB DBCana 1, 43, Zj imoart met*) 
koorta dte haar beatookt. bilr. 1, 178. 
nad nl ttraÖooa waj bestolen. 3. TT. 

4) Van allerlei omittodiifatdeo en ak 
iemand laalig maken. II Wj . . . daehtcs 1 
(t. w. itl ij») ooi Bo haait wedrarini ao 
beitoocken, (?.-/. i. F.-l- Foy^ \, 1 
dit '1 een rremt geral dat mf bier koml 
ciTa 2. 43» a. 

I) Van liet water dat tegen bel land tak 

Eeo dam , die hra (ieirrf mftrfjti) ' 

aeheidde, en dete belette ai«b , . . iu Tei 
itelLea met dea gsooemdeo Waard «n g 
met deien Jo amallD itrook landa te bei 
aau haar andere tijde bloet ilond aan de 
Tan deo Seboroer, a. am VKia». Bt 
•krte. ftS. BKSTO. BESTO. 2166 dsnkbuldui beitrydt, |f ïlct anfeloof 
: hmu met de p^lta via t|Ja iiir«uiaB, 

JBg, ea bieef de tliwtogie . . . Imtoken, 

-Ir, 1. 41- 

'ctfFt HBviller [,Pe blodigb^it vui de 

n IadJcii U maata diicnfJU dienHigir, 

vhcidt ïkD dt besfaker'', i>k ibumb, 

IO)i ttrtokm^, iiaval (tia dx brukk, 

10). 

[iXi£lT, am. iw. *w. GïIlwI atollen; 

ïraik, tl 'k Kiwip ia itea' oljverw, m 

bcttoUcD. HUToXH» S, IbHtrUtprata 

Urrij). Li] oriivatpIddettDkl, r.ipfin, 

itPEN, bodr. iw. WW. BDvoTin T«a 
I ald., «n Terg, oog de solg^odle plwben . || 
IJ Tillen, YerdrDacken noch Tecle tu 
\m am de !; toe *iclcu. «□ mei de Zee 
iB. lATiH. /dur», 7- Een iwsrte ntelit 
!m met dajiternU . viSTCEBiRir. I?>fif< 

ÏÏXShETS, bedr. iw. wv. Vu ^Si'^n- 
É^ Thtiii ÏQ de «IgflmHDA tul Di«t in 

% menlgle omgcvea„ t. w, i$ei«gd tan 
I enK. II Een Wipendri^r, ayt de joa- 
■ 't purp're Ryicihoafd diefal bex^sreQ, 
n, OUDAAH. ètfOmieAe Mag. ifi^. 

, t «f. eta bakexkind , iii[»kkeD. f| l>e 
beatommclrl hel kind . . . id frilte glyf> 
tic vÏDdMlen, TALKATIJN^ Oeié I.IS. 
lUne vroQ* ml 't kindje . , . Beatamm- 
• BD daane w(|i|g;erd blafla, CüBEl-lti;, 
IW. 108. 

[ itwtomaitfd , Ingepkkt, gskleed. || Ryk 
I bqwratd, WELLINK. Lutth. 150. 

baw. ^iTQrdeD it i<fifommald «Li t«rni 

,die er warmpjei in lil"^ de Tolkatasl 
lüd gibrnikl het aog hedeo vooi; icti, 

beiitteade, srioder juiat r^k te i^ii. || 
> w. wit ffrWoii*-) met liUnr alot, loo 
m oude, beitammelde kcukentDcid er 
\ a^ii, Tijdtf. 18&6, 1. 800, 
ÏTEIT, beJr, st- ww, Mol. btiiQ/tn 
1120). Tbiu niet ■iu«r in Kebraik. 
Mlfde all Bfiioktm (in de bel. C }. 
Ifjk uatutM, t. w. ia d«n oorlog, [f 
leyt. ajt de wcloke h; niet en loada 
ibea am den ijindea te bci^tooten, ten 
b«a FDweliclc dier C<w getcrcbt hadden, 
iDTEtTj Pltü, 64 b. Oatrent Fythöudfirt 
rclke iju' Uuorlachtigheit . . . met vier- 
ifi Qaverïieul [1m4 bettootm, hooft, 
Tiiree xjatt ledjelea, 4ie ond«r freefh.s 
rden t«u Iwee kornetten sjieerraitBn., 
itietCD lich TIJ) weedenïdeo de ruitert: 

Je kuBcbten tebrip te^bena dkaodn. 
ka , g»at uEirlugeu , ... Beatootie , en 
«ITDBL 1. 091. 

rl *tj *aii d«*' 1««e temtutds VloCan, 
( |it*«lt •nilnudiaQ (o beilotn. 
T D. rTL, Slarh tl. Ltf. \6- 

npen, bepn>e*iDgeii. [emand tcitEBren, 
dAyhc nubl. IF VftD illflo nu^ca met 
ilea WerJeD «D beilaot«n, a. buks 436 
L} Van wier i oock die tHbnUtie be- 
■Bt iruten uiet len n Ooidi gthin^^ii, 
'it i. anm. AOA. Ver^fi hetloot de 
I iQa fol>*B, ct.itraviTxv , Pi. Stt, 1. 't Onbtijt dit Di; DU batoot, Ü, 1. Stie^b-duor in 
'tbcTt met aieuwe Treei h««tiMtea, IIU, Si. Ut d«l 
§;bi beitodtea wort met 'Moip becaria||;^he, lo keert 
B tutHQ uoyee, ooEfT&ZKTB, Want. d. Hfn» 3. 

'A) Ook ÏD toepuiing op een aÉa*al door een euk^L 
periooD. II 'T bejtool«D vid deo babak , die liab «cd 
lalk een ro»Iier been darrea wrijvea, JiaorT, Br. 
2, ISl- 

— Ah rechti.term.. || Te recbt ejiBBben, ,. , met 
rsebt bettooten, Jppehr ou eoA/raindri de tenir ta 
jutliet, tKLEOROM, Stinon. 340. 

4) Ia miadcT vIjBudvlUkea sio.: «p iem&ad, by 
iemind uadringen. [| Aeneai (wert) btttaolta nu 
ille t||ei!, Vaa Dïdo ou Aanar t. auiBTaLx, Firg. 
Ain., ful. flS4 {Atn. 4, <Vl; adiiduit Mne afqus 
hine eaciitu /itrot tuiiditur). 

5) Van aaken , in raimer opvatting: treffen., wou- 
den. IH Gaf BiotIiiu, tot uw [ftnui") F«eit, i^u 
lottit Wf|n«a niet, U priokel, »Ei «eritompt. kebn«» 
ceniR hart be»tiet, J OWcr rJi. Fgnui en ilm. 20. 

BESTOPPELEIT, bedr. iw, ww. Frequen- 
tatief VIA üeifüpptTt (lie ald.). Ni. Aa \1^' eeait 
■Liet voorlcameaiEe. 

1 j Het deeln. beitoppald komt rcni ia den tia 
Tin; wel voortien, r^k (rerg. Buloppen ia de bet. 
tt). II Soo r((ok en wel bej-loppelt Geworden, oR #ar., 
■ixvLiWEU, Tim. Mi49Hlhr. 22. 

fli Iemand bedoltea (verg. Beitop^fn, ia de bel. 
fi). II llebdj oi) qi«t w«l bgaloppeltP Ja («gea roÏDea 
danck len e«a w^f gbeeuppeltf t. obiitels, Tirtitt, 
Andr. lift. Certefu gbj tont mf nel bestoppelen, 
Tarml. AdaipJt. 94, Phornvio die ona t.aa aerdich 
beitoppelt h^R en .Aatipba aea due Trouwe ge«)]>- 
pelt beeft. Tfr/^f. Phorvt. 64, 

BE3TOPPEN, bedr. f<t. -w. Van Sfoppfn. 
Mnl. it'itappM (tëbd4H 1, IllS). Tbins nog ia 
Zaid- Neder land (lie b. i. DE so eu coknklissin ). 

1 ) leti met ot oader iet« veritopp«B, bedekku. [| 
Endc werdt de gedoemde heenen gerTikl. rioependc, 
ïoo luide hj 't, bettopt met t^n kleoll flit. obdueta 
M4ii), en met toeg«wr(iitge keel, aitiettea koo, 
Hoorr, Tig, \m, lok gh«biedt u... {d«) ksade 
ledea der Birbarscbe rooïEri ... Te werpen iu een 
put «o met U7de bettoppeu, eVEPtKo, Raddr. Ü. 
Wy . . . tmcteat lea int g^t dier wj 't buut u}'t 
gbebinll badden, ende beitoptent dieï noder, oicn de 
oorsieck WMb Ie nemen , dat da Bc^r«o niet oa ooi 
toe loudcn comen, O.-I, t. W.-'J . Voyag. 1, 47i?. 

— Ook met de laiik, waaronder ieti waritt be- 
dekt, all ondarwerp. || Slut deie msald am, dig 
de Maegdelekke lidmaeton beetoppe, en d' cerbaofbeidl 
beiiB«re, btjlpibt v. d. wjilx, Fr. Cüraef 169. iü« 
■erde om butopt, het water om verdrenkt, krul, 
F. »'. l, HB. 

•^ Ue bepaliag kan ook wegblijweD, |[ Waerom 
tgoud-greeluw haar aoo beimeliek beiloptf Hel voor- 
hoofd loo bedeckt? BTALPKaiT. d. wièli, Vf. Ciai-aêf 
60. Beatopt voor al ds Borat tot boven 8EQ deahali, 
llA. Want itM men aisl en kao beitoppea ware 
«lammen Soa dicht, of 't achgot up 't IftAit nu.i 
STABTiea 1S5- 

— !□ flganrli||)b verbaod. || 'tVe,rBiff (t. w. vim 
dm latler) , ia huja boilopt, braeokt bj op itract, 
Eo la&terl tdo mija «taet. CAUffitirxïM, Pt il. 4. 

S) 9£ts ODatoffeiiyka, t. w, een Toarval, bcdfkken, 
verborgen boodeit. {| StaaDde gruotclji te TBrwoodcren , 
boe, onder lutk een' mMoigbte *«□ luiden, diea 
wutti^ allea too rnim md' tjdl , butopt ble<!f, hoopt , 
N- H. 352. Uit waa qBaalyk inli t« bei^tuppeD , 
ofl daar leekte ye(weg «il, 524, Waar door,., de 
twitt meer beatupt dan Teratikt werd, lO'fiC. 

3) Teta iifilvïlen, ombeinen; Ihan» nog ia We«|- 2167 BEBTO. BESTO. VlaftDilerBD genouiL, || HeiLO wdAv btoUippca, hu 
beitopt jierk, DE BQ 110 {sie «ld, ook raorbMldra 
Liit oarïe» (ceubriflea). 

4) In óe vol^eaic pUlti icltjlat iéi/ópft&H te be- 
tetkcDBEI^ Diet laten lonpea, ophouden , ÏD be^lmg □Emcn 
(in de miildeluuW'Su nu ittfoppai geiroanl^k trr- 
»lappm, ktfrr» , aftlaxtcn cm.; bij E.IL.oifn^ai'ii). || 
Jb wi) DMT loden In andre itedcD ptofjt becloppen, 
IVIRAIKT 10. 

&) Icrosnd (of iele) overlbdia met iet«, t, w. 
j{«(cbeiikei] , r|]kiloin pn deig. || Andromujio . . . gaf 
Hatenui, in miUdt.di^heit van hcsrl^eke pftcD, oiel 
tcM, en lieiiaiite bet kini met koilcl^ck borduurw-ercl, 
TONDIL 5, 19fl. Vader Oobbm, SffncgeD vloot op 
vloot met rQokdDm Ie bflitoppen, 7 , 64S (£n- 

flj lemind bedottïu; by ui,. falUtf. II Ngjjt 
VQlck en moohtmEo biiit bestoppen, Troa m. bl. Yl. 
£f{, Tuljlc «luere,... Suldfj oa» msDii aocb meeT 
bMtoppeof' 2S4, 

4ri. Et>iloppii«n {lie ald.}; Ah^ii^ <>( bttloftni, 
in U'.f5t-VlaiiiilercQ : omlieining (dk bO )16). 

BESTOHJffiEHf bodr. i". ww. Vaa Slormen. 
alt tbim in het kr\jpw«tcii, dit ifgaLeid » t«d 
Storm, aiiLval, itryd. Setform«» irordt döiir LIL. 
verludil roet 9ppitjfnare, impiiynafs, impetert. 

1) Eigenlijk, met aeati versterkte pluti ilLi vQgr- 
«arp; die drjur «torm IrMbten te Dotncu. || Sj . . . 
trwkan voer BommnTn .... cade daer d«deD i; 
tut itourmcn op. . .. Cotrle qoamtn sj wede-romcDe. 
IWBtoerineR ., ., ende dt>eD wonneii ay met «toerjaendn: 
Uaol. DK POTTUiE, ÜagÈ. SS. Doe qaani AbimelMb 
lot *BU deu toren. Ondc bDitormde dien, RicAt. 8, 62. 
Ohy..., Pria* , be»toriiiit de Stadt, HOorr, Ged. 
I, aio, Charlei de B'arbou .,., gcii>eiiveld . , . in 
bet bMloi-incD «D ItekUniatËb van S. Pii:t«ie Barg te 
RoueD, DE eaiITH, Reiifn l , 14 A, [t>arap laai 
bj) . . . de atid met geweld ua bIIb itjdeni b«>törni«D , 
roHSi, B R. a, IB&. 

2) Met butrekking tot een wocttea asuvaJ. door 
ftiideren dui ïoldalen. Tl ilet gimuw (beatormt) aiet 
aUnn de paieixtü der groAlcd..., maar ta«taa d<i 
WUlcdotDmeii van het ichoone, hnxffelh. 10, SOt. 

a) Fi^Qurl'ijk, ÏD tof'FiUïÏD^ q|j den atr^d Inreo 
leerHlFlltii^'GD , deuk heelden. || BerthraniDB tea dapper 
eade geleert Mao {\t} uppheitBieu, iie d« ElJificosebe 
loeTA der Traagiabttantiatie mauneLfjek beitarml heeft. 
M«8>jx, Bytne. I, I {bl. 4£). 

4) Id tvfpuiip^ «p geweld tegea een enktl per- 
aoitD. leldiaatn. || t.Z\f) Mgen lig door «en vreeiac- 
\j\. lempeeat van pf nclj^ka atok-ila^n beatoraiBLi , 
imnaivi, FfTM. Jpd»!. ], tSfl. 

b) In toepaiBing op eene kraelilige poging urn 
lemaDda Uefda Ie winoEn. |l| lilj (nai) itri de slot- 
agm gwitkt, d«t by geea bet«r gel«};enlieid kan 
TÏDdu om bur h«rt te bHtormiD, K. Ztv. S,347. 

6) Het betrekkïoK lot aaadoeainien die iemandii 
gmt en geiPfwd met kracht o'ervallfu. || lle vaeek 
ea ilup . . . Beitormdbo , . , m^n iliert. beelornideD. . . 
mjja l«3ea. bbeukxo 9-, 838. üire waarde Moeder 
)i«t 'M tljaoj 10 eeaen ttaat. waiir in liaare rmt 
ran atle t;fden wordt bMlormd, Ltiv. 4, 232. lïrlftea, 
dia den ^eeil he»tatmen . h, ÜS. Dat «lEea te tamau 
butormde baar liel, K, Zet. i, 809. WbI moeite ijj 
ook deed Am rïeh lagco do anaaagenauiA ^fiiUtnat- 
diagen te vanetten, die baar beatormdeu,. 3, 2fi0. 
NenvD wil liever... aao, dat Ltmartioes . . , ^^eut 
. . . liflh door «me wereld *au nieuwe dcuk balden . . . 
bstlt butormd gevimld, kneppelh. 10, 1). 

7 ) Mei eaae ivkere nvcrdrUviog !□ Iveputiiig ff 
ffleui,^üldi^ baanek, herhaalde aafluiefcen. oitdiirm- 
gingen eu der^. || Geen wondel .. ., dat ilJa wacbl- kamer (t. vr. van eikftVH- «AoMMfJ dl( 
beatormd wordt door becoeWi. die Mn . 
raadpl«^D. K. Zes. 4, 37). W||. rfikt lii 
dan luodaniii bcatormd doüT Terioekeo n i 
allea aard, ... dat m., coühiemie I, 1 
bij ... lu Parijï verloefde «erd bD...ti 
i(jn aUilicr door bciMlcera eq koatlkoepMi 
Siud. 337- 

— iemand balormfn Pitt vra^n, htm i 
vragen Bteïlta. to hein aiDwel|]ktt|dg«<i« 
antwoorden. || Elk beslomide m^ met n 
echtflr vilden maar weinige mij gei«v«s, 1 
Pal. 128. Nu »tel ik voor, ... dal w 
Maleier niet met vra^n beatanat. uair 
gnane om op zQn verhaal te komen. K. U 
Ik . . . Kat weldra . . . aan bet miiida^nnadi 
VU) vrag^D bEitormd werd door htit jongm 
het huisgeiio, v. LCNiiEr. Jivm 3, ItO. 
beatonnt mij wet onvertchilligD irafjca, I 
verkeerd aqtwuord , PBiiQMaN:), Siati M. 

Ari. 0>tbulonui (,Tenrt)l Ënea* TiM 
vericheide troepen naipoort, ... usl 1} i 
gedoreade dit harde gevecht, p«^rf/«ntf I 
rour aich leggen", vdhdbi. &, 40S}i i^A^ 
toeataud vau datgene wat bestotuid W'onU.I 
l{|ke lamenit. (gghj (waert) «ni, Gndt 
hiLfi van trooit in alle iurtt-ttUormUtifi 
HUtSBN. Ft. 90, l ); itêiormelijk , bm 
ilormd worden, aan het ^viar vta orei 
blootgËatdd C(A1 il de dengd in 't hert al 
een' ifiiormelyig plaata.... De wacht iiow 
««.upuiTTüKn. SfieAl. Sf»en 227); itit 
aan oeoe bBstorinïag deelneemt ; ook ftgu 
die een aaova) doat b. v. op het ware g^ 
hj doa DÏct . . . Guda Zwn vertrede, ■!■ i 
mw of ïcriftktr"'. OIJDaaw, Paé^y l, ' 
altaren .... Voor acliiiiiper en bt-itomtet rtj 
6, 8d]i iiutorming. aanval waarbij itan 
wordt («Uc (gewelddadig aaaval of de oti 
il eene duT)r ceaa korl« inaaF kriehtige ku 
TOOTbereLde iatm-taing", laNDOLT 8. SIH 
Ie vareo bepaald «eïn bogint . . . do teii 
RoloDDfo , . , rokken door de afdiUuit en i 
dvergaog ritonttt, bekliinmen de brei, 
Terdedigera met de b^'unet overhoop" nu 
„Met alle h«Mt warden er . . . mMtrageU 
aa de Üfjiarmia^ Ata v(jandt «f te w« 
aciBNCE 1, SnSA; „E«a «erate tttterwn 
21>'rD Mei reeds argealagen". tjoacK, Sot 
vandaar de aairienit. èrftitt/orwti 
Sameuat. ). 

BESTORT^T, bedr. iw. 
Mnl. b^sfortéii {TKiDiiy 1, lllfi). 

,K ) Sfarim , al* Irantitïef ww, 

1 ) Met eene vaete of vloeibare atsf I 
begieten. j| Bettortcn, j. begbietan, j 
iiL. ■ — Wageiia,niït RotuliacL blo«tWto 
G, ^70. Ocb gh; wort Mei nie«dara trui 
beemuhen ^roat bettort. Es met mn bi 
begraven ia doe* ttreecken , 11, 738. St 
ttort bjr 't barniaeh ga geweer Met bloed 
wsSTXaaat;», Ord. 8. 846. Bcatnrt W4 
de IOC of baereu ovemtolpt worden, Ntêm 
MSIkMjih, Cvm. Vél. Dat Mck de gb 
daminelackEa (d. i. hef lafeiiakeH) beetu 
bearen aal . , . eeoen jtyjver, Onfann. rooi 
i Tfi (tv V. icKLCsasKiLK, pg i'ét'mt 7 
uOf gMoe eeae Uaone, die ik de eere bad 
nen, met Jni, of Cbocolaad b«tort, Lft 
09 itiDMfecr Tin tabaksdamp, van bier, i 
tutrinereii la.felplaten , LOVMLiira, Idom. H 

i) Onaigenltik. Mei gelaï «a npn, BBSTO. BESTR. S170 EttUgtD: tb4n« vetmitri. [| De oe^ca 
tlUM) Die Pegniui bdtort mei idnea 

f. HvmsiLt», Pfvni. S3- Al bflt pwdl 
bMtorl*. Hoorr. ff<rf. 1, 271. Vin 
tiMlurt. £, S02. {Dt Aemel hef/i) 
aan Cuningiq BmIotI wet rrEdelijckej- 
Ue baDjnrigtte •r«dcroiniiic metttri HoorTi 

• briturlcQde , orlbib. Bfichr. e. £*jrrf. 
an dml de Go'oq kh icLepifil iw butoi- 
nlQckbejt ea glanU, sll dker i*l yM 
, tRlbïaO, Sj", Ridd. B. Dil tek, dwr 
, Bntort wia met de bumt Dor rocte 
TO!ri>BL 2. S2&. Sethlehem ... dMT io 
f^ lltt nMckU KJnt, bfuLurt met va\V 

I, tJa icitnoailicf «w. — Op gmund 
imoDcIctlidd in %i]arlfjk'E toepofaiii^. 

Mv ia gcitiriiü. 

iigdok- II Voort» heil^rtte hur 'ionbc^l, 
irgberjre gebronwu) bad, hooit, N. ü. 
gramtdiap ■»! bstortea Diu 't mivBtt 
1 «al Bcbadm «f yËrïorteD. tiutakMB 
■tugt aoch wel, hoc Irort Gclcëa lUlien 
^( «ieri btjitoit, LuraKuaACH^ ffwu^. 

rb^sleriag^ laodaiT bnford , Tai>)^»\KrA , 
■g. M. ÜMfürrr. Il D. Gy koot 't miB- 

, nsoiLii*cH, Spooi, jtf™, B6, 
trtvig (n^ordende de pain gebruikt lol 
H den Maliicr-Zccd^k", Teg. Si. d. Vgr. 
V_ 

VEN, bcdr. iw. WW. Eet) ww., dat 
'iodt iii l)ct iledw, btUoafd, dat evsnal» 
Im/ocm (ran ietluii-fn) it belMkeaiti 
loonien («aa ietti). begaarrl, »f behept, 
k ia ihtfvseft af^ad vsd dea itralclieti 

• ouk in bel £nw. stof Ipiiiffi*] bbd- 
W«erin \tj i:!)» DDHohalt, alu ten maii 
9 tj^ta duet, op datmeo aiet eo dea-eke 

tLaer ueij« 4t wat besl'iiuft (&, eado mei 
l^eti Terkeert ht»h. hadmix. fly«n>?. 
M 4 }- <Si> bet iri'Ol mE«t«T C«:DliaD<i nicl 
B utoDdc. jbclfj«k als het nel to ver- 
Titi evaen ^i> gbttroqwen onderi'Ut dar 
vatektt Kareken, ai» dat bj met de 
ejlirhejrL eruJchiiDi bcttoaft ji, Bganc. 
6, S (bl. 3A6i> (i»l- KUS. bl. S20£. 
»- 

Af BAAH, baw. K.DanondD, moeEoiide 
leo: ilra/baar, benspeiyk- Tb»ai 7W- 
leamrtaer \» de diad, Die lich met 
Bekt . en njot betiKtmoD kan , ion dxl 
« in '1 hamlyek «u Ife'tnfbtsr wnek 

11, SlO 

mfrafiaar f rie ald. ). 
&£T£XJJÏ, l>[)<i. Qngevev- bati«ltae 
<4r (lie ald.), en tneer TCurkoaiende. 
dcrd. II Wilt ia a lelf ^eDciea 'T gtea 
n tatjBi bentrairel^rk te wfaea , votiUKi. 

bntnffclfke behandel ia^em van lueciir- 
tf^ÏM. die licb een ipe\ makeD, van ... 
I owtnigea. dat ie varn bun met aeQ 
oogBtark bemidd wuHea, T, irrnf, 

II, 0«ljrk (.'h^*t[l^ dit ali eemt ia de 
Im m Phariieeu biutrifftlfke iiake, 4tt 
EfTOtCiD^n cD eeMtteli van Etabbi , be- 

■/nu UiMspelcn T-Dordraagt, Nirii. Sjteft. 
Bg* Ln>l»idiJuid en bcutralTel^k mianoegaa, 

v/rfil^ {«ie ald.). BESTBAPFEW, hedi. iw. ww. Van Slr»fm. 

In bel Mnl, niet i«Dgew«teD, en bj^ KJL. oict 
ïermeld. 

A ) Met een perioon aia roonKrp. 

I) In 't alinemwp. ]ein»n4 iln? Joeo «mdergaaai 
hem itraffeo, b«e ouk. || Ende b; \d« Rumr) h1 
rifihlsD onder d« Hej deneu , ende bulraffen vele 
Tulpkeren, Jfë. 8, 4. Si» wJe ick lief M^be , die 
bealrafle ende kistjjde lek, Opmi. H, lij (gj. tUrxar 
tal naiiëttta) Hier over xbI by satntfilB btnlrift wijr> 
den, V, rrtxn, Speef. 11, 99. Wat j> er te beginnen 
met Icisdera, die. ali men beatran, niet weenen.; er 
ali men ^^oedkfiirl, oieC huppelen ï' Blank, 2, tlÖ. 
'k Bailnf u Diat (■□ we^n d' off«rinil«D. 

Daar die aoiUÏ! iiH>r du °p 'C uuter briDiIea. 
PialmbfT. M , I. 

i) lemaad tnet woorden beritpea , beni eene beria- 
pïag geren. || HeatralfeDdG dixir woordiaii, die nieten 
balcD, ende door redenen, meC dcwelekc hy gten 
prof^t en doet, Job 15, S, Ënde indien qw' broeder 
tegen a lopdligt, loo besti-aft hem: eade iadiea het 
bam leet ii, aoo vergeeft bet bcffl, Lut. 17, 8 (gr. 
taiiifijao* oütuj). Ende ej bracliten oock de kinder- 
kïna tot hem ,..; eatie de discipelen dal lieode be- 
nlraften dueWe, Luc. IS. 16 < jjr, il^^tl^n<lt aïtau). 
Mj (butraftc) mj , omt een wel ri^riieoile tfberp- 
beid, wt^DB it rMkeJQïe oubeaebe Ldeniheid , waat aan 
ik mj aohaldig had gemukt, *. errEH, Sjifd, 12, 
14. AIb er teot iemand .,. wat vijTbrilid beeft, dat 
mcu hen dca ecril oader vier oogen moet beitraffcn^ 
Lttü, 6, S51. Uil Bcide >!) mei een getant. Jat my 
beatrafte, loobjes, Bronti. G, llï, 

— Ook io taeblcre opYatting. [| i>ikwylB hebl fy 
mj TrieiLileEjk bestraft over nijue DOgehechtbcid aan 
dit «Cerfeljke ... leven, J>rp. A, lOR. My eag1je« 
bettrajïende over myne hartaLochletjkbeid, leide ij 
nu., », 109. 

— Wederli. gebruikt: licb aelf faar4 fallcu m«r 
letB. II Z^l heritelde lieli echter jpo«dii;, eb bMtrafte 
tidi telie OTOt baar dwaxea Bcfarik, K. Zn. 3, 3S4. 

B) Met eeoe luk als bapiliug. 

1) Ia bjjbeltiAl, in laiomiga geralleD waarin eene 
«aak all pcTaouu wordt voorgeBtuld. BoriBpa. \\ Hj 
. . . beBirafie de winden eade de lee; ende dter wiert 
grwïle itiltc, Maltk. 8, 26 (gr. innifnio' tWe iW- 
HMf xai (f 9aiiiooii). Ende Btaende buien baer, 
beitrafle by de korbe, ende de Itartae vtrliaC boer, 
Lue, 4, 3fl (gr. iiiniji*|oii röi Mi/gtriji]. 

3) Zgne afkeuring o*er jetB te kennen geven; 
tbuii geheel verouderd. || Geleek ... de hMfprofaaaor 
Voiiiui, op de tooaeelwetten afgortcbt, dïC ïn Bu- 
cbianaa overlang (egeue my beatraFte, voHitrL S , 
U. Ia 't boune-D Tolgbdc icik itip dei auden vaJera 
Toofbcclt, Een tekening, waer in meu nieU bestraf- 
fen kan, II, 311. SulckB (t. w, eene al fe hoos» 
Tskmting) onder om «el wierd begroBimelten beilraft, 
unioCNS 1, 553. 

3) Iels, door bet aan ^t Hebt te brenpui, ala 
ïleoM doen kuaoea;. ieU legcoalraffea^ tLaiu geheel 
vcronderd. || Want bed yegclick die quael doet, hhet 
het licht, ende en kotiit lot hei licht niet, op dat 
sIjDe wercken aiet beitraft en worden, -hA. 3, 'id 
(gr.. ïia fii\ ii'ïX''^'l '"^ ^Vf ■r^i'-')- Alle duQ dingBn , 
v»a 't Hebt beitraCt i^tidc, wuTdea openbaei. KpAu, 
B, 19 (gr, fltygifitm rni' rnt' funjjl. llofmeeBttf, 
ÏB 'C niet ricbt, beilraf m^n' roem, tokubl 3, 24. 
Liater ..., Die nodlch ii bestraft, in v, p. vikk, 
Zótneé. t*t. 48Q. 

*ri. Beiirafbaar, bÉi(ra.fftïijk , ktttraff^ , betlraf- 
Hny (lie die woordcD|i btttraf, herUpiivg, afkeuring 
( „Reiyek de itonle Vegen S(jD |cenegen lot intlraf 
der manaen laeek", i^urnTiJif, Lgt e. B. UOJi. 3171 BESTR BESTR. K«pp«l. Bulrajf*m»aard <„Ks>>t bi«d ook s|JD 
dud butrafef^nesari. Mcd kW mj., t. uiir^ip, 
/■oé/. H, 2151. 

BESTBAFFEB, lo"- m,, mv. bnfraftt*. 
Harüper, liiaat alleen nog io oaderwetacheD atiQl. || 
Eoa wyi Itaitraffer b/ een hoorende oors, ii md 
guqdea ooreienel , ^irmi-. 2G, 12. Hictglie dea opeo- 
hutigfla butraff«r, clic fvene gebrekea verKhcwnt, 
luo bl|jf[gbe daicc ia «tekpn, VOHDIL 6, &(}. Kui 
fiifn ««□ bcUr )ii«strB,9Er hc^bea, dan iieh letTea? 
V. D. rAtu. S(nl. 4. 143, 

BESTRAFFING, »n«- '»r-. o>^-beitra0!>igtn. 
Van hiifrafen. 

1 ) Id 't Hli^nLCBU. Ue dud Ttu iemaod te bcdCnf- 
hn , iin hem te IcMt^den ; by oierdracfaC dalgeac 
wurid da ïtraC beatut. |j| Om mttkt (« doen o?cx 
do Hnjdeacn; ende bcatftHingca Oiar de folckea. Fi. 
149, 7' Ken "(ji loou hoort de tucht d«t r«d«ri: 
ttiaer «en apvttcT en boort dabcBtrafüafCBuiet, ^rra^, 
18. 1. OpeabiTc beitraffia^ b bcicr dan Tofboritcac 
liefde, 27, tr. H)> heeft de bettrafBage alJner onge- 
rcfiitigkeyt gahadt, 2 jF'f/r 2, J6. Alle bure griwU 
latenren luïlen hur tol beitranSQgitrrkkBD, Wildiök. 
1 , 70- BeitrafBDji! buigt des nie&iclL in ootmowj nef r, 
T, A,LP[[IN S, 107. 

3) Ia 't btjiandef. Betiipin^:, cd ouk de wonrdcu 
wisrcpede men iemand berïipt. ]| Beatelde ik in «en 
«rniCig 0D(LeTW«rp, iIe ion de bëitrafltiig myner Lee- 
leien veidieneo. t. trrKH . Spfci 11. E'S. Uwe 
bes1ranici||;en over inja uDTeriD'noordelylt i^ng om- 
treot juvaca Vrieiid LcctcdiI, L&n. 7,346. Uo Broe- 
JerljkQ Venuaa.Ding«D eu BealraHiiigeQ moetcu ... 
op ecoe licfderj'lEe ea Trieadictapljlte w;ie gedaao 
wordcD . iadicn. ij lan ont lullen tJQ, CHOKtL, 
FgTf. BOO a. Amelia keek eenigiuDi bedeead aitsr 
deie beatratöof, r. LBrtKiP, SUm. 3. 3b3. 

— In lamciiat. \\ tte Al^meene Sfoode Att Her- 
Tormde Kerl! . . . beeft ijoediiesondBii ia bepalen: dat, 
de loogenaamde èntfdpiiigi'pTfdiiiaaltien, mitegidert 
aan leenreD opgelegd« boet -predi kaats ie a . . . *aiL nu 
loortun ... Dergeni mfier lullen [ilaatt hebbaa, 
Btil. B. hti Svnodt d^ Rtn. Kerk *-, 9 Juli 1821 
( Ji>. Stil. hli. 990) 

BESTKALETÏ, b«lr. iw. ir». Vm S^-mI 
Bjj ttL, vertaald met" ajftUgtfe radüj. 

A) Siraa! ia den sin van a"?»/. Mat een angel 
atekaei: (ham nog in Zaid:-Nednlan,d. ]| Hoc jeakt. 
eo imert <tie fjae aaald, Ali of eea bic mf had b«' 
itnall, six V. chand. i^'i{M»{ig*ja?ht^. VaadeWa 
«Q «eapea Wtraelt te frordea. t-aiKTiw.Matk.i^. 

B) Straat in den am vao licififraal. 

1} Naar Mn« oqjiiUte, tban* vervuderdc voontel- 
ÜDE. Met den atraal van het oof: ifia trcBcD, ieta 
iieu. II Dtu appel blejn lan tjn ^hciickt . . ., Waer 
nwdc hj tliini mro hMriydujt (t. w. Oviir K^ep- 
pimf) beaOaelt, tordke. 1, BB. ïtcyt n^jn oo^b. g«en 
■alt gBKhemel , Soo be«traol iele giai (jC'nemc] , 
», D. iijtM*. Tif/. B, rf, ü. F, 74. 

S) Met ecoe bron van licht ali onderwerp. Stialcn 
latso nitgaaa naar een bepaald panl^ iemand oMeta 
dwT ryue itralaa Tffirlipbteo. loaii ook TerwumeQ, 
koeatËTCD. 

a) SigenE(|k. || Blek (^ plamtfm) tan d; (t. w. 
tia» rf« ïoa) neemt kracht, Utütt ende ^ieracl aen; 
D hitt«pt7ieQdo,d.ie hacr beatraelt otnringel, K. HITMS, 
B*rHu. SfTlit Wftf 173. CDf) waan ia in riek 
Kif een liehaun gonder loiiter, ilet ii. wanaeoT de 
ton het niel beatraalt, gaati daiiter, LAnOinLt;,)-!: 
3. 8Si. Waarom mout de g-uudcn idd u bet eerat 
beatraalcn in een land daar At tIaaEichn kaophiniiel 
da meeit Kta^badeD Godheid ii? Wildstli. I, \m. 
DaHlIde un ..., dia allien bfitraalt, tn énrïfde Iveht , die door allen wordt iogeaiïCDid , 
Sttl. S, i2. Toea . . . Alleea d< togrti kal 
yt Met ddffob gloed bettraalde, STa.lt1ia I,] 
. . . 't AvDodrood haat pad beitraalt, T» Bi^ 
S, 71. fien milden da^, waarin hsa peril 
bemeliche lloht Wordt bcatruld, 4111». JM| 
Wanneer de eoone,.. Met ^ndea glaiw 1| 
bettrult, CODPHa». Kimé^tL 90. 

■ — Met periooaKCtbecldiag tin hel atAili 
o Blonde Fhoebaa! ,.. U'ondanckbra Gnjjj 
tettracl mt.. tohdbl 2. S79. Apol.-.M 
d'aei-de met ifja atraelen, datic iploct, II, f 

— Ook ali tenn ia de weleaieb^p. |i 1 
ichËrin io achaiDcii ilatid ^plaabt ten optfl 
de fichtiag der «tralflD, d. i. TÏel da uanunl. 
bflitnaide vlak niet lamen met de riehti^ I 

1cjl Au., DOBlCHa. Nafuutk. { 1193. 

i) Vi^QTljjk: het onderwerp, of wet lalgM 
medt Jati ietlraali wordt , ïi dan ieli dil t 
terend. Weldadig lïdil Wordt »«rg«Iek«ll. (| . 
baer {dë ojtgrloocigrm) niet co beatralc da t«1 
dea Eman^liunLi der Ikeerücktiejt Cluiiti,, 
t, 4. lok (^a/o^7) wil ... gecii nagbl I 
met jfcnade, 't ËQ ifie aan mlJDea «tod I 
Terhcer(pewB«dc , tohdkl 6, 271. Dïen ... 
ichapÉ gloed, waar mede gj myaen ««Tkiag 
heitraald hebt, l-efv, 4, 271- Zgne genade 
U, diHrdriage uw hart, bild., Br. b, Ifi. I 
met eea ticht^ dat de UeideDen ontbeTED, n 
uni eene Eware TeraDlwwrdiug, boikju, ^ 
179. Nu die loD dei heil* opnieuw ooi boV 
w|j het geluk ooser vroegere dagen tar^ 
CCNBCiKKCL S, 127^' l>e nieuwe Godntgi 
heeteind om (xtk da Heideus^be wereld dmI 
der heerlOkete kennia te bcatralen, *. oM 
Ln. V. Jeeat 1 , iOS. Nu lieatrult gt) 
harte, WQihegËeFte cii roötf ! TEK iaTK,5M 

— Bq KuidiiederlaDdaGhe achr^t-era ook 
f^eh aia (hnderwerp. || Êen glimttch vaii ( 
keiijk xielipelnk bêalraalde haar gelaat, C(M 
% . sa ^ Eea 4cEieLma<-he gllmlmch beatii 
geel, gerimpeld geLut der uude, bioeH) 

siui. ts»), lig. 

~ Zeldaa m«t ecne ToortrtS'elqke ai^e* 
onierwerp, waarru het plaat de nitdnüd 

toool, II LuereCia > ^ieni Toor-booid 

taehl en nedrigliBydl butradt, fiks, Lutr* 

8} Iq Euid-Nadertaad mdt latya intradi 
lin fan dronint. 

.itlel d«n w^e tarhoUD dln^haB 
Voor dcia difh kan dlckmuli bftnilMI 
All den kifrp ]i wat tailrull. 

U*Di|lL ■()□ DilidaM mhaall. Afl. Bêiiralwg {.Of, 10 verlicht 
edeler batraliitg", xoiiaz, fn-rf. Co 
term io dr natnorkunde, waanan tfiir^Üi^ 
de hoeveelibflid itralen dïe door een {tefteren 1 
wordt opgevanpn (in de tijdieenheid} (,!] 
kelijke intraluigttferkte ...'\t ümpktoA 
mt-t het vierkaiLt van den afitand'", bobicsa 
oabntraald (lïe aM.). 

BESTRAIÏDElï , berfr. aw- ww. lal 
gfilljk aaD Bfiffan^/s-n ( lie het vvlgen*)* v^ 
«ch^jinlijk lijn de woorden tfrand en tfritnf 
giteb nauw verwant (lie «crdcr StXAitD). f 
Tbans onbekend. || Hoe tuldji noch farai 
droefhcjta banden, all uluicf en aohudBn^ 
bestrtaderi, ^Iterd. Sp. IIS. JamniB oi 
iilI bent haaat Stranden, Sn ion hbiw 
nu., 125. BESTK. BESTR. 2174 jUfOKN, bedr. ïvr. ww Ju b«C Mal. 
I io het •^fllnde woord batrimlhsds 
, 1140): bi) ciL. WQTit iftmmftm gtï^l- 
IWMiiMm. Mri j|;fi>Di] woord i« naan Ter- 
ïfrm^ ( tie lid., en verg. ook ket soarg. 
TmciJviL II WiDDEer laltda do«D nruck' 
* df( mj ao halt bcitranghnD? hakhis, 
I («d. l&SO). 

bqi. w|J& tls inw.; UDdriag, oploop. || 
■itccndc docht bi/ Lck hoorde Vnu vciicke 
leï gtvot butruigeii, db 80o*i»i, jPiyi 

;AirSN, bedr. ifr. wv. Vu Slra»!. 
g; bem boetten nti «ese laag «■« %U)t- 
itMoen } i verg. fr. pater. In Zuid-Nfder- 
LOQ k*ttfirm. || EcD tchooDO brada rojklc 
(, F#m. Lti4*e\e Sui.'fft-fSng. 68. Dit 
»Uif» JmAC) DDodiulcl hen ... de vegen 
1, «df ta bMtrk*,lcD. , dcwj-L mso te udan 

m kasoED. betncdei), bekehi;!, JV. A, 
') boomen, <)ie op de goadgeele met klinken 

tia itaen, Zrirfv. I. 19&. De injoeg il 

ktitn bc*irHt. T. Zn. 1 , 17E. Ia .Je 
irortnfflen tsq om rQk 'narden de wegen , 
kkdsD gewooolflk ta«t gebikken itëen , 
'» genoemd, bcelratt, putak 29, 
'binJing tnet na b^w. |] Ben groene weEk 

beter ■!■ bet pat Dub tehup en hut 
OU lejdt na de tUdt. cdstik 99. Eea. . . 
ilackt bmtnte weg, INIT-PILH. 7, IC. 

•A'X'isO , BDw. vr., DT. bntralingrn 

*)■ 

Melïng *«□ een weg te bmttalea. || Indieo] 

■alk eeue beilrutin^ iet groate wegen, 
t, of aader Indigloopeiid ruik, !□ «redes- 
elintikeii, Bet«Hin. JV, ff. ;!, 7ft9, 
rvtfdrKlLt. De iteeolug wurmede men 
trut. II Vloeren r geitclvsa en Diiderurd- 
itingenj RRvEMitT, y, /(. 2, Ifla. Id 
a VDtdea de iteenBn der ksotligeo op hun 
vl, weertnuchcD meti de dgenlükobëttra- 

be*t«%a4e ail kliokenteeiieo op hqnksol, 
p de U Ten den weg. futis 80. 
\t JifiktlU , kei-, kimktrhuiTai'atg i^Mtl 
Tis een fliegeode batterij over een 

r ". «lltMTi . £tadi l-liT). 

L^EIiEN, bedr. xw. «w. Id ds I7<^ 

BBOode In den riu vib ifresltn-, Ihai» 

I IVomt, llert eo Liefitentje zlJn oBmea 

FroDiraii door de btnck bter Mannen mi 

acrsENi d, £30 (lie ook 1, l^B). Wat 

m^D oogh^ wat Init mijn laat bertreellP 

■ a»ui e. a. 1 , 244. 

XS., iDW. OU.; bet mr. kamt niet 

Bttfrttkeit üitgcitrcklfaeid, gebied (ook 

ïUoJ ): tbani nog in Zuid- Nederland. [| 

heeft een beatrek via een e aar vier- 
Wk ILfl. — Maohtich ghenocgb wii a 

W, ITAa if itad Qml), ia iTfi';. Jfwj. 
■ttir aonder aerbevt aieaiaot en ea Onder 
ia bardasbe beeirrck, i. b klULKn, 
4. Partjen ■aUia geLouden i;d tid »ig 

al^ Toor ÉfDtD eompcteoUD Eïechtor, 
o recht gedaeo Ie worden in het beitreck 
liart. yt. FlMemtrti. S, 41 • {t". 17S&5 
tm 1. ÜIS DOg un roorboeld a^. 1 7 S& y. 
.Kii< K Kig , oat , bedr. «i wederk. iw. 
'trtJiktn. Mui. irifreekm [vitliilM 1, 
M aog ia WEBVVltandDrea, 

II Hoe Terra beilrakt dü |»r(Whie? LUk bo 117. — Gb} Cherub, gheipreel. 
beatrockende nji», 1- b. UklTL£N, EftiuiffA. 121. 

2] Zich aililreVken tot iemand of ista , uiet vreernd 
daaraan iIJd. |) Tol alle erutuerea ydelfaef t bcttreekt, 
Alle DieaMhea %^a toch jdelfaeyt tubïcot, Oenfieke 
Rif. 176. 

8) Tal ieU «trekken, tot ieta dienen, berorderlfjk 
i^n. II &eu luaderliug deel bebben wy au woorva , 
Dat tot (child^r-coBit weUtantMl butre<^k«'D, t. han- 
DKS. OroAdl d. Sehüirre. 10, 1, 

4) Tot ieti «trekken, ala toodaaig djenen. || Men; 
wil oock Renoecb vo«r geet beetreckea Orieogieb, 
dall gantrerwich te bodioden, V. liaKDXK, OfüHdt 
d- SeM!drte. 11, IA. Z^n ujl fao« vaj\ hem edel 
Valek beatreckt, y. uanuiR. Biieol. n. 

B] Bcxlr. 

t) Zioh over eene bepaalde minvte aïtitrekkeu. [| 
S» rerre dtn muyr dat mocht beatrecken, oblchs, 
Bfiekr. V. Leifd. «66. 

2) Eene tydiruimie vuIIbd. |t Koe echildrich ichijiit 
met Heydenaeli pen betchreven Hier Bdeji Mvt, daer 
loet eo Iv.iticb leven En leydden oa« voaroodera voor 
den Til, Deo galden Vijl dit wel heetreoken lal, 
T. HartDEB, Oiijfh. II. 

8> Z^ne ■orgen tot ieU, otit ieta uitatrekkeo , 
iets bfiorgen, bebceren, .beiekkea". || All d'OfÜder 
naer lyn e^ghen jirofOjI atel en spMrt, MacrtghemEjD 
goet wel beatreckt, uoiPWALKf, Osnrr. Loop 201. 

4) lelt raken, belrelfen. t| Midi dat «7 vau 
Baladen, RefeieyiiEa, RoadDcl«Q Hal ne metten gbc- 
heeleo deea comt beatreckeade Spreken «ni-, i>a casTi. 
LBiH, C-aiut e. R/ttior. bi. 

5) leli lot aicb trekken. |[ Achan ... Nam ali 
Kjerico was ghewooDeo, UieFteLick leloer ende root 
goDt, Üm Ie bettreekene in i^jn behont (d. 1. insijn» 

mathi), 7. D. UXtTLItN , KittiaigA. 83. 

G) ieta qitgevsm, bcitedeu; by kil. vertaald met 
ero^-irt. || lok ben een inteken menich die niet weet 
Ie beatrecken 'tgeen vanden Ifnr wj ii geghoven eu 
gbfgoQt 1 (^iinti-lkoort. Juy, 194- 

7] Waard lyn (t. w. tekdr bedtay). \\ (eta geito- 
lea bebben dat 76 icentimea bcitrekt. 

C) Wcdork. 

1) Zieh uitaCrekkeo. || Zoo iKt&ti, all baer dia 
Chriatcn laodoD. Imtrecken, *. vaksnkwijce , Fi. 
Audtsr. al. Eerdtbenioglie lalten bem butrtcken 
Ter weerelt in veel dineriche plecken, ». ö. krucrn , 
Se/itiiifh. 178. Myn oliedieiitie en beitrekt baer ook 
iHK lerde niet, Iluf. v. Con». Adv. 1 , ÏÖ. U wgi- 
bdt en deaelit, beitreckeede faaer lo wqt, Dat gbj 
nu., «. ii.oTi!<,.y, fffj'CiliW!. 8, 221, EenigeSceate* 
iQeke Thiearien , ileL beatreckende orer Landen ende 
Polders in Vlaendcrea gelegen , Gr. PlaeaaH. 1 , 

i) Zich tot ieti Uiitalrekken, ieta ia ign bereik 
hebben; vBDdaar.- ieti knanen waaracmDD. || Waot 
de Sinnen beitreckeB baer alleenelljck tot d' iijtweo- 
dighe ghcilaenle dea liehaemd, os buck. Bwf. 8BS. 

Afli Berlrii { lie ald.) ;. bfitrekMi ( „ilaoo wieird hn 
naeeki^nde ttdunderi bttirtcruU", i^i i^JiNi, Tgi(*m, 
184^]. 

BESTILEMUBn', ons. sw. ww.Orbeel itrem- 
men , dik worden. Thafli niet In gehnik. || Die gruwel 
is vOJTocrt («r il tprakt vam *mn4 on/koofifinff)^ 
mj ïBpen 't Bloed Ie gader BdlremmeD in hetsand, 

BE8TRENGELSÏT, bedr. ew. ww. M, 

omntTengelfn, ieti behiqde" met ieti dat er tmheeu 
geelren^ld wordt. Than* onbekcad. || Waer ia 't goad 
geele bajr gekralt en loct beftrengeïd , Met lyde 
inoertjea, «« met alrilcjei djcbt door mengeld? IMH, 

f. r. 8. 8». BESTIL BE8TB. BBSTB^FEN, bcdr. iw. •nr. Mat lErq»]! 
beietlGu, )),y. in ttwpUBJug opiaU geKlmvDnc wurÏD 
vmI tl door^catfcept; utdHum. [| Oc ...prietUrB 
□Hmen brmndenile Jttr, endt botreepteD dwir made 
hiez kinden, uaita int., t. bijiesirtk, Smiffh. 
f. rf:* Cn^rdro ], 108. ÜMr ng . .. diïwijj» ... 
lalle beitreeptH eu Iwllai^dc bladen ter drokkerg 
nadeD, «fat d« bekwuuute Mtlcr» er dol om nvr- 
d«D, F&KKi!, Tai V. S^, 48. ËCA hcljfl* uhitüng. 
bsitreept met br»edie (oode IDoeD, v, looï, i'rftro 88-. 

Afl, BeilTffin^, Yoorlcomeade in den iio tu: 
gestreepl beid ( t. n. rin bloemblideuij coMaclCHCi 
1. 133 i. 

BESTREVEN, bedr. iw. ir«f. Van Slrnm. 
Th»a* Dcig «nkele malen b^ diobterB. 

1) Strijdende □ji ietnnnd unTBlleO' II Tobd treorde 
Itomu, . . . TtteD baer 'I mcinmdigh inert butT»(de, 
TOMbXL 6, BI. 

2) Nur ieU. .flreien, vf iwa* Qoh; tita dooi 
■lra««a verfrervfu. || Tcnr^I Kwmiag Pbilipi tiraan 
■UiKeboarea' aDdennatcn in 't htir lil, om jdit bet 
uiteritB der Jieershtnl Ie Wlrveven, HOo/T, jV. H. 
^99. Mur me er lutCoag*. wit er tiII'. D« Ginler 
blDft Lij° ''^c' botrercD, BoniRU 1, IB. Met die 
(Lw. ««/ loijtAfid, IvnofAriM) tet gowle en 't DlKBr'' 
b«ilr«erd! 2, mi. Der Scbriftgele^rdea beul. Dit... 
Gerecbtigbeid bcitrae^a in «'cidHcbe plecfatijheca, 
V. [», HOOP, LfKft tn S. 64. 

B£99TBIJDBN CO. bedr it. ww. Mnl. A«- 
jfru/t^ (iiKD^AU I. II2E). 

1 ] Strijd voerril Cegea iemand of ïüln. 

A) Met een gien'oOD als □□derwerp 

1 ) T^wfl iemaDil itr|)den met d« nipeaen , 1«geQ 
hun Tec^Cea, bem booarlogtn. || Gj «Q »alt noch 
klejoen oocb gm^itea beatrifdeo, mier dea KoDiogh 
hraili allecii, 1 JTun. £2, al. Deo onderdiuii te 
mjjdea, l)ea trotien te baetrQdan (irert. run parttr* 
luhjretu el /l*irlFar» fupfriot), hooft, Gtd.l, lEiO. 
Zoódat by merkfilljk meer volk onder do •rapens 
had . . . om de Bal^D Ie beslrgdeiii, dm nu., DATIb, 
Wil/. 1 . 76. 

2) Met troorden Ugea iemanit uitvaren; door 
KlL. aiji^uïd at» Ftaivi , ea isrtaald rat% t^ba^rgaTf ; 
ihani nog ïn Zqjd- Neder) md. ||| H^ HÏard *aai|^neD 
vaHnr bC'>trcrD omdit hij te late thuil kwun. Dl BO 
117. — üem een Lick d'Kist i^a ay, wert bear P«Ur 
bcfltTvdea, b^j v. vlotkk, KheAftp. l. 149. Met 
hitoluke wordoD bcbbca *} m^ Ain«iD|te1tt ja »; 
hebben mj bc^lreiJen soodei aonalte, Pi. 109^ 3, 
Men heefi dij met da t«a|h buproo^neL beitreden , 
ËD tot de wraock ^tcTjiht, iK'iflixf 1, 383.. 

3) Iemand* michl, ïavtoeit lef{eQ|^Q, tnohten 
bem Rfbreiik Ie doen. || Daar bebc px notaris fsn 
Uaiflme cd «eit paar notabolaa , die aptol^k Ata |iutaor 
be^ltljiten, bovsLiina, SojiAü 2lb. tien indiTÊdueelea 

Earticalicren nerkkriing, waarbtj . . . abouderLgka' 
tibgea ctkaDdsT . . . lElfsCaiidig; aaaTolleu of be- 

«trijdeo, ^UACK, Sue. l, ï. 

— I DioDtlef beid in iMTHTa i«mand wordt itKrê- 
dtn teb optiehle <tmu At dtakbttUta die hü tct- 
tai^waqnligt II Ven na il i^a de gStaalknodUKe 
nMhoD*iin^a" Kbiar nitalnitcnd lu bet beatriydan 
na Groen tid PriiuteTer gewijd, TkcoKH*, Hiif, 
Stmd, S , as. I>al hij , . . de flonierratiflien bêatnvd , 
mewht eeoe palitieke font aQn tm,, buts. S/mi. 
l , 389. Ue R«i;aMiDa ... b^ de itembn* te beatri^dm , 
t, 454 Ragei — waagde het Ihani. nle( alleao 
eer1tLhli)C tib bem ia Rmalaa te «eraehilleu . mur 
bam lelb mtbvwinptld te bailrljilen , Kn 1 M hvl 
I, IU« 
4J £i«h ntMttan Npn irta dat gebeuran., trachlen afbrank l« döta «0 M 
«tiAt. jl Allïn vilheemteben , dit ijn 
(t. w. ««H d^M tfaai) butrjdn oft beajfdw' 
Hoorr, N. B. 830. Meer dan teaê wed 1 
kiaing ai» lid der Kamef beatre-len, *»«■ 
Sfua. 2, Sil. 

il ) Urne redeoeering itrljdsn legen cao A 
e«DC le«, «ene ilclliag eoi || lï moet ii 
bulT7deii: lut nif diar mede b«(un. ijn 
Het Cluiitcndam woidt na niel lo *ea H 
aU wel Tervalieht. T, 7. Ik (hhI aktgi 
gunitig Tooroarderl da t^dj^nootea bcatr^ 
271- Ik zal bet aoieDdcmeal niet êb M k 
itriJdBn; ik xil iHtea dit seggen, dii ra 
BfcOm , Par/cTN . Rtii^v. 1 , 167- Uw»lia( 
door OM wel mui met rorigan ^Ttf, au 
talent, «erTolpd en beitredtii, baku, t, o 
Sfud. S . 9«. GÜ wcirt ... boe aijne nMcB 
lommigen awer biet beatr«d«D ii, S, UI 
op dl meeMe imalen tljti g«v«lefl bcrtnl 
iClEHOi S, 207 n. In Daani tib de gtn 
eeabeid van Nederland en IndJi, werd betn 
vwratcl al didelük beitredeo, bbti, Sitd, 
De EiEnswijze tkd Aicd Mioi^ter (wordt) H 
met warmtE beitredea door de ÜMraa 1 
1 . itÜ. .[« HolUoi leru de menscben M 
de (raSiêo (In haaoe hnükamen" ... W 
foclde ifraolen lnj.t deie Oosteraebe tbeK 
aUjjden. TIK BBIHK, Bom. i, 81. 

— liet begrip vin eene ttelliitg , eeue 
een titch , ka>n ook op minder rechtatneki 
ï|JD aangeduid. || D« Mhtbeid van dat itnl 
goede gronden beitraden. — Dat tealamiBt 
door ni(nen frootvnler .. . roor dra rc^tff 
TBHiitti, Sul. Sfud. 8, 81b. 

A> Met eena laak ali voorwarp, dia 
deukt all erae booie macht, min of m 
Boaua tor bedding {| Mjo nootlol dwiof^ 
b(Hi»haid te betlrjden, |.am«i,mi>[JK 3, 
itrjrdcD . . . ^Dfl ander« oDdeagden, daa 
■nu., BLuik 8, £8«. AU een . . . art* . . 
neeil|jll lecr . . , wil met (Les vlqm b<4tr\| 
T. LiKKiP ICB. Waarom dan niet onie ai 
met fMlea wil baatraden P coHiciKiiCa 
Minacht ie moeieljklwlen pifl, die je U 
hebt, UULTaTULl 8, 293. De beinareo ci 
bedeu , welke men b|j de Hmenatelliojc ran, ha< 
t« beatrüden bul , BUTa . Slud. L . SSO. I 
Ter^ft dat ij ae (t. w. dtf» êöói) laa^ 
aanlache KcuEeimïddeli beitreed , cocmTM 
OfieJi. r. d. J 107. Vrome, rijke lioiie 
maebt in baoden Lebben ödl bd kwaad t« 
LomLiHo, Sapiu }2a. 

7 ) Ook met kotten , aniotftn ala toi 
noodigc middeleo rindcn oin te te diakk 
Kranache beiLnur, dat... nit eena balaa 
■ ehoolgeldea de nitgirea voor opeafaw 
beatfBcd. TEaaEHI, ffUt. Stud. t, 831. B 
nii|] ... bet noodige «entrekt, om da ka 
beitrijdcn. K. Zer. I, 1S7. M«d (kon) i 
do middelon vind«a . om den Itaatadlaaat 
dan, qvacE, Soe 1, U«. 

8) Met ean liarlitoebt. eene uaigtnf 
werp. II G7 bebt nit liefde en eerbied vooi 
driftav beütreeden, Lr^. 4, 13i. 't 
driften , aU ae o&twikan, t« batr^dta . . . 
en nwtigJog, LIJ«Efca, 0»d. 8, 23, Hai 
Mii Jwaie iHigiuit *oor «en mdtj» ... 
A'. /cir. :l. jlll. Uren tuK l:o«atcrde ij), 
«al' dcae KedaoblMi, welke ijj lal« 
11* raad. avoKM, Ta». D* M 

«itewwT 
BESTR. 

oogeluk. hulitocbt eu. Tb&oi niet 

I Ut doot ito mdoKbe oafoortiicu 
r 360. Mier «trftkii 4Mr iOD fW 
ireden . Mei j^htligli blo«t en kaïule 

An 1, 4&BJ. IIw' katebi, men Me 

l|jkWa bciCrydan «;., aoQrr. ö/i^. 

«•ur^ idÜil' krublen qiif)l Umt bètle 

trut. 1 , :tOE. V«a diia aach tot op 

TV) augelnck Doch hdioIi nmi) be- 

D 1 , S91 . Ten uiieriUn bettrcdca 

mfti7, DK DECKH 1, 2S8. Hf 

«oor t ungua tu den ilegb ... 

▼Ml bekaunwriageD beilreeden , 

ImMVt 819. V«rwJat de waahoQp, die 

beitrjd, T. wiMTix en t. uxkuh, 

. Beelrecdcn dowr lerlutgcD, dcwr 

1, . . . Terlietl fj n iclf ïn. nw« gS' 

44, Nmd, 'iBArdiclie leTeo ü ... 

**t kidt de (tormeo nnt beitr^dwi, 

*Urke upTtClia^ ^e^egd rsn wet 
ring 1>na|:t. 1) l_iw leaiien iaf(«bcKireQ 

beeoorl^ck hirt bcatrjeni, I>Bt fs.., 

9%. 

A Tffwerrea. t. «. oet de oirorwiB- 
Thut TGToaiJerd. || Mich hy 
lea . die Biet en T<)lb4rdt in 't ïti'^doo V 
82A i. Neemt een* d«t ghj de vJetoTy 
«■cmiAAKN, Snj. 1, «89. 
trr, in/rijiiinif, otibettredim (lïe die 

>K7 (1)},. bcdr. *t. WW. Vu eui 

lul ongebruikelijk Sitijde»,. dit 
it *U SrArijdmt. Ia hel Mnl. laml 
D den liü viD Af^jimntm (tibdam 
LD ^eKe*m^kc UbI (b. t. te Deien- 
1 Ktn bejJUitdeD afttaqd btetappen, 
' tkQ elkur lelleo, 

)EBt »nir. m., üit, bfalrijrlin. 
Toert t^eo een, of meer perSDQeD 
A of UDg«ilaïd- 
ïn deo oorlog; Lhau» in oubrnik. i|| 

;h , o Godt . wiint . . . den gint^chep 
de bettr^der. Ft. ES. 9. lolt hebbe 

« Alleiboof h»[e I &S, 3. 

pbraikr ieicuud die gewcltJ [)le^. 

II Beetr^der rita na sëIljih, nat 
BOOPT, Otd. I. ase i^LaiuTa lat 

't/rarekaft graf vtmuMl"). 
■ eene itftUid^, ectus leer. en dtm 
n bettrydt; de then* gewone op*it- 
ifden T«D d« IrcKMtriJkiIeleenliikkea 
•t. IFUdteA. 5, 874- Wederl^p^og 
(t. w. pam da voaTitid) , r, d. P«Lil , 
Bake'i b«tCr|i>iers op geluig^niHen 
igen, d&n ak, biLkh. v. n nEUNK, 
De . . - niet l«,lr(Jk* bettryders ¥«n 
L . . . doQF geeaerlei vulau band 
Sluii. I , 383- llcn be^lrydeT «IQ 
«. roM têkttf ffidiri/n^, eerie, 
CrvDtiuch (toonde) een w«rni be- 
bAodlautfcrtileitel (c iIj.q, kuipebh, 

nnttuirijiff, t. w. vin bet goddetljlk 

i*a» 1g T, P»., Oitgtiao/en JUn. tS7). 

iLHCk, inw. Tr.. bet mv. leldzum 
Si). Üe dud Tin i«D»ad «( iets 

;; IhetM veroudertl. \\ Neemt nwc 
«■11. itk bea betwek«Q vto de 
Ml, /><. S9. 11. BESTR. 2176 S) Minder eigenlijk. Heftig veriet, aitiag fu 
rijtDdMbApi tbui aJlBen in boogereo hIjJI. || Schuld' 
belijding .. . 'i^cn tuen der bitlertte be^lrüJlug, 
oi. COSTA 'i , 4^7. 

H) Dekking ven kuiten. |t Gene mm <Ha JM.Onri.ttOO 
/ St. lot bea(ri||diDg laa paoaiueijeo, wacbtgelJeti 
tnt., viaiFKEKQ, iierinw. 3. 87. 

3) StrJJd tegen eco deakboeld, teue eleMinfi^, eene 
partfi enz, || Men viudt er (E.w. ir zfker hork)... 
eene doorgnaodu baitrUiliug der ougodister^. buskkn 
UVEt. Fani 19, 101. Dat . _ . eïj in elk kd>bI eene 
9 teltel matige beatrljdiog «nu lieL iDiiEiRt«ri«-Tliurbeck« 
Icn aterkale afkeurdcu, euvt, Sf\id. I , 474. 

BESTRIJKEN, bedr (ouk «-wl'e.k- ) st. ww. 
Vfto Sfrijten iu verschil Ie Jide opritltiqgeiii liïe Sritlj- 
lkn). ïlol. Jrn/rÜn (vxidau 1. 1192)- hd. it- 
ttrekheni^D. Wfi. I, 1683). 

A) leta bereiken. Taken, tot Dim ielf, Un|;* iet* 
komen. 

IJ Yia paarden. Men legf, dat een paard :icA 
bttfrijkt , waaneer de achterbe^ncD onder bet }!lkn 
elkander BoiDl|jda raken. 

2) Van een ichot ^eL^^aÜDk van den kügnl die 
geicboleu wordt): ifiMjttnd reApt , wivbü de ktlgel 
diebi lenge den grond g»t, 

— Ook gezegd v«a de kogclbiMn, en 6etMJt*nd 
wordt ia.a geliMl en al buw., iDodit bei ook trspp, 
V, ï«rg, kna behbea. || Hbt bcilrykeader eeue biao 
ia, dea te voordoeliger ie i^ toot gebruik ia bel vrQe 
*eld. LAMIQLT 1, SIS. 

'i\ Van een vogel: op leer korieu trolaud uvar 
ieta heen iliegon. || Twee aidlaar* . , -, Uiu . . . IJe 
daken vin Je stnd in lage vlugC bcntrijken, t. 'ainu- 
TIKtrUKT, OdflSf. 1 , 38. 

4) Van een bepaald puot eeo ander |iuiit rast het oog 
kannou wurnfliuEJi. || Lut ons,.. Uit hoogcr [iluta 
don kr||g met oua gcïigt bc^trykcn. V, ''hukiïjin- 
WKMT, I!. 4. 37. 

— Ook mei bnt pont, vin<rur nea ieta kan 
Haarnemen, als öüdtfAerj). || Ëen grtMt Kaïlce] .... 
beatrykeede «eu uitstekende punt, i>k anutN, lieizm 
1, 31 n. Zj (I.W. ïeiert pearl) wurd bettreekeu 
door IwM iwaare ronde T'infDa, I, 78 £. 1-^u ateile 
rott .... vau achteren dour eea hcioge tiergiipïla be> 
at rek en . mm, Paulut 100. 

5) Met gaiebut md bepaald pnnt, eene bepaalde 
uitgeftreVtbcïd kosneo rakeo, <en du) bebecrveben ; 
heUij !«( KtnTal orierdedi^Lag. iJi Vunrhrakers. , ..di-e, 
dondTDode over 't nat, Ileo rlüed beatrykeu, i>t uatiai., 
j?ji/, 64. Hierop... planten (nj) «a ^mm» q|' de 
beki^aamite plaatieu. om it Markt te be«lrybcü , 
WAOIN., Vad. Hul. 6, 81S. Ilrie «tukkeo bettreken 
...den i(r»Blweg naar Namen, BDasciiia., ï,fv, r. 
W, Il . 299, Meer een restiagwerk om . . . eene riiler 
te beatr^kan uF eoo toegang Ie ' verdedigen dan ceii 
edolmaqhïerbUJf, ityiitBM iiuït, Jiembr, I, IBB, 
Rtne veraterkls Unïn butr^ken, baar kankeren, 
noemt men haar VBrJedi|(«n door iniddd Tan eene 
andere linie, welke net baar eea . , , hoek lau onge- 
veer 90" mailrt,, lanjjolt I , S9. 

^ In wroener liJd unk iii toepaaaing op bet IrclTeii 
met een blank Kapen. II i>at hu .Man laneie dooh 
uiet beitriijct , UB dihi, Tetfa». Ml &. 

4) Soma ook voorkanuende in deu liii vau^ atrek- 
ken, eene aom beloopen. || Indien d« peoniugben lo 
verre beatrelten, nDu/. rfc Gand 1, BO. 

7) Een fi>t met ptanken beleggen^ diehlmakeo. 
b. T. air lebeep^tiinnierminilerui. 

BI Met ieta a>ef Mn« opperelakto Htrykan^ door 
alr^keo eene laag daarofer leggen. 

1) Eigenlijk. Met ieta, dat min of meer vlt»ibaAr 
ia, teti MtiiUMa. Il lolt nam bem (t, W. mh ioadtn 12179 BESTR. BESTR. ifoM) dt:t iagawvxdl nl ,.,, Eode butiwc hun iw 
mot ÏDendBr bloct. EndAvtféix^t heoiaöcb. FdaldtrA. 
gt». Vicki. 41. Sao iult gy u groot» «teeaia op> 
riobteD, eadc buCriJckeuae tnet Icalck, Dmt. Ül, i~ 
Ue meuMhe ^emuiat J««ni mkcckte iljjak «nde bc 
itrecclc ni^ae oogea, •'ojÏ. O, ]1. Op deeeii «loer... 
tuU gb7 dea 0*bq . . . opmeUea . . . cnile b>utr|]okeit 
biun KH aUcd itkotoii met ghnhajrdea Leem vid 
biijtea enda bjunea, fq. HKauANNi, Dü/illüri. E. 
't It mwr eQD gbebalde tieurelt«, mM kryt butn- 
kca, dat «CU mt tïckjcu &en <Le koude kleerengheeft, 
maer niet deur EQ ^«t, PI DKUNI, ^ani. 2. S31, 
U! llecoLd, wat «en ODgeoeuHk neet Mo«t Fliii 
bettrjken (t.w. om Mei U geiuunj, sii v. t:iii,ND, 
'iTl. Bestrljlt er (mfi tekire ponatadt) debaürltwH 
plutien... EoedE, cboicil 8740. Het nat dn g«- 
wooate . . . by de ilobreeawcD, ... èal s'ij bmtiten 
b»rd ca UDgeiïclit net wetnekendetalvca beatrekeii. 
V. D. PALH, Sal. 4, 32. Ufi dqum (nardt) in eea' 
gnkitea ÜCoil gedaan, wellte met iLeeDcu liomotiBld en 
ureril wal beatrwk^n il, Stm-Iw, 3. 149, 
2) Hgiiurl^k, LD iDinmi^ Utaos Teraaderds tag»-- 

a) Iemand dt puilt ittlrijkm, GTenali fr, grainfr 
ia pa (te i qiulquuM, hem omltoapeö. f| Hm rajti 
#Oft beitreken, Brodc bKcr oogoni u^ftgEilokeni Üet 
gift«a, Jie qIq); «ei] b«D HheotLt, HABifJl .i*!, 3Ö. tO. 

— Ook dt Volgende uititriikkiiig doelt ofi mnkoo- 
ping. [] Te meer, de mente oTarste der PartegeeMOF 
met den gulden ttoek butTcerken, beKoogell ea mollc- 
taliod iraercd, piba, (hifsi. Leeuv. Ui a. 

i) lemmaA turf ilagfn iêt/rijkn*; v«rg. aïtdirnk- 
kiana til tmtrm tiuf rottitt^oUt en darg. || Db 
koccbten , . . Mei kLu|]p«l-il«gea ham (t. w. it» n*l) 
bcilrekcn al lyn leden, voKDiit 1, 4^1- 

v) Igmfini iettnJiiH ittri ook gebnikt roori 
iemand bed'Otten. || Beatrij «ken, ƒ. wCatruckan. 
faeum fac«r* aliftii, qi fiUofi mlilmtrt . fiircHtKri- 
èere, xil. 

8) fiij oiTB^rdrachl: leta met mo glimp bedekkno, 
er een gunjtïg loorkoiDeQ lan jievefi; thane »er- 
ouderd. || Op iM het bedrogh. atit geetUAy'kta fUmj 
btatreekcn, zoo *eel te gladder ginge, hooft, N.JI, 
CS. Of nu die Wyte dwaal dit ( I. «r. ^ vfryamif' 
lijkktid Da« Ket aafdieAn) met dien gUmp butrjkl, 
Dal tnz , ouDAAM, PoSzy 1, tj. 

4) Met ict4 beklc«dcD, beiett«a in mimeren lia; 
th«u reroadcrd. || lle plseli en heer getuig. Attt 
)□ tck ben geweken, Ii maer een boojgen landt* met 
meijcn au beitnkcn, ca» 2, %^^a [er it tprmif 
van aaaplmtiagen in kei dat»). 

h) Opichikke», venierenj hst «ert. de«lw. al» bnir. 
io den 2in tbü fraai, nertijJi. Tbiai reroiidcrd. \\ 
D'een (t. w. ds tchild/rrhKui) Tcrwich «r\JÉt, ea 
d'aader ( t w. <Ja dirMkuiut) met beatraken Bj> 
woorden niKlt, ta dojdtal watt bcfthMft, t. uahdii. 
B»ni. Opdr. £ea cierlDek gnf ...,VoI rottillgl 
bïnuen, eoi *an bejlea lebrniD bettreecken, tondkl 
3, 67. Hier quant het JoC^cricbap .... Dat t^p iljn 
«rdighrt ii beitrvecken en gekloedl, HUTEHBklH. 
Ook. 167. 

5) Oak in oDgnnattgvD lioi nsl ïoti overdekkea 
dat hel voürknmen t-am da taak minder IVaiu. maa,kt; 
ikani vRoadeH. \\ h\ Khtja' een poot die giut 
bei1t^e& M«t HOe nevel , doolHb en dnw(, oudaah , 
T^ftlf. 229, 

Afl. Brifrtjktny. in «ertdiilleii'ie bolwkeniuBii , 
iniooderheid in de bcL D, 1 I.Wannear, na de ^e- 
ilaoe bvi'^kmff ra«t taer, deWuMrde knobbel opgc- 
koman i*" «w,. HmaaiT. W, H. d, 884, ,D« J* 
ifrUimt d«i linker- iwif»" (t «r. wu< ttt tr e t*in . 
V. Jk rUM. Sul- 7. Si«; .iH iMtrifki» oerw ïwtioerd ««rit Ic giuckiedea, tlt" tm^ 
19, laS); Js«ty>)iMf. datgene mt efSHH I 
ken wordt („Het duntte an tedejate nmi 
?aQgt ia twee keerea na don l w#yfa >) 
■crglaABd". ifoWH). S. 178). 

ti«nicnal. B/sfrijibtrrtttl , om luehtlatij 
(Ti;iLSTBKi, Smid iO). j 

BSSTHIKKEN. bedr. tw. «v.M 
Mal. buiricken >(tibdaii 1, 1118)i hd. j 
(J?. rf*. 1, löBE). Tbuit laggoed lU 1 
in gebruik, ed vroeger leer gearoan ïd H 
Rooin«ctt-Olholicke Mystielt. 

i ) \At met iet& bebinden, bc7leebtca, OB 
omwinden om. || Wre«del\jok ... gebondea 
den , cade om i|jusa biU met tovwea heitn 
HATT, FMt. Mirrrk. 9^. Ue ilippen der... 
Uie w.atrea meit ceu laasr be«trickl ran gondi 
-S^q rock en broiiscD me' de oaelde dicki 
irtSTiiBAiN, Oid. J, l&I. De SpeeLaMlM 
den Bruidegom oeae mol üaten «o bl'OeaKa 
Taljakipüp . . . aen, hbrmit, JV, B. S. U 

— Zuiver figuiirlgk. || De vrygcTockli 
Beilrikkcu 't (1 w. htt ncaard) daar H 
net («Tiei] yire bsndeq, i, vo» 1, 6<i4i. 

S) lemaad of ieta ia EQa« rrtja beivegiag 
ren, bem binden aaa Bekere befialiagm H 
dimct dat tqiewe Teatameoit OM DM bfill 
dan Hedeae oo Wet dlken flnalick, OtntÉtk 
Hier nyl oont gb/ . . . ftfoeuieu . . „ hoe dl 
. . (e haailalea toeitaet, opdat de duijtdl 
hej t warde Daderbondeo , trant lO men «N 
j^biot de tueaschen te beatricketi, daereDtaJ 
meer eynde noeb mate in ghefaoudea wordn, 
Oettkr. I. lïT. lok... irrige a: Of dia 

Uenobdea Adami willa aoo . . . boatiid 

met d' «Iderdiohtate banden, datbjDjilqoa 
willen, COOtiiMXKT 1, Ibl d. Wannear n 
Toren ZjJD lianen niet beatrickt, ev diat do 
tortn In onae leylen *al, men mget f 
voort Uoor deteitcrm rergacD, j. lüiT, Oljn 

S ) Iemand Tangan in eeo itrik of net. |j 
voghela vandea vogbelu-ea Ëeatrict WBrdbn, 
Sp. 480. Niet meer dan een SpianeircblM aoi 
een Biler oft Crapj bedwingen endv 1 
KA&NLX, Bpene. 1, 4 (bl. 36 6). De Vi 
Beatricken met . . . aolten , tiuchkk, AtmJ 

4) Ia flgaorlfike toeptaiiagi iemegd 1 
in j«ti watrdoor b^ wordt legcagebondd 
gesteld, bedrogen, verblind. || 3j lyn tM 
yilele wud butrioktr Eatttrd. Sf. S70. 
go«dt bedrogh dea Coningb liklclfjek bei 
CQOBNHBiaT 1, S07f. Aldni butrikt. ■ 
vu miane, uaorr. Rmps 38. Agrin 
bur' gramtéhap denr wiileade, in in Mia 

licbaama bMtrikt, begau tban* au., bg 

126. Nero. la de boelaadje eener dïesal 
veralingnriDg op Aete beatrikt, 887. lek [ 
berangbea endo bHtriekt . . . mat ajglMii*i 
heyt Q17D* aelb, y. Hinic, ASttnupr. 9. 
Den dn;*d . . . locht mj met ai|jno liatM 
bedeu te beatcïckeo, aliai, J^f. r. JW 
Berikot. 10. , 

— Zeer gewoon in wederk. gnbrnik ia 
op «elf bedrog. II Ghj ,,. bettriokt u ii 
voor laf gheleyt, raouiHXiT 1, 1614.1 
eltydt Ie ^aen metten reelwoordighen , dal 
■iEb aelfi ppt iJder vuto b«tridi«a, «b 
fieh meeit nejndaa U oatnmo , i * i 
booi' . . . Beattii^ rich in a^n eygOL «nnl 
lltiHK», Pt. O, If'. 

b ) Bg vergd^king vordt U»rttkk*m oak gi 
omAtUtm, i. t. omntlM. amalailaa Be4 4 
BE8TR. BESXa 3182 i) (eilnl om mat b*«r amuj) la ti*" 
[■trif-ken 
|ilvl)i. i* iH>f ir»! TvrfUcl(«p. 

BDon, e*d. \ , Itt. 

riiümf C|Wal ïi talck babmeat «pol 

WD d>iich Éiaderi dui eem arglicliïtighe 

wtiu mede ... tut ^hcmejriie volck 

okei) rert gbcTin^hca?" cooRtt&BBt 

ST, bonr. Nut dan Torin hu verl. 

iaderdaail recbtttrcek» afnlcid tbu 
■trikkea opgHÏwd, opguchiki. |'| Itt 

... Niet tulf genoeg bïilhkt. ta 't 

gMpuji, toHPKL L, NaUi. 44- Ge- 
eknU, btliuUi en bwtriekt, WBaiiK- 
166. Hm meaigh g*etei Ibeatrickt. 
«irall ÏIct de acibcjicken Tan hiu PdIi 
ur polUn), ooinc, l'n'M ^«o/ri. iélt. 

wki beUnt cd bcitrikt , Ed boa t ea 
kikt, MExntK.yertpr. i% A'ag. Oed. 244. 
NOHN, bcdr. iw. ww., bü iil. ver 
•i^u eoérefre: iraancbQiilijk itgeldidi 
ll> bgrorm van Strfiig , taw. {^Vg. V^ 
Igbe. ilTBtige. rinexilwim. tmIü , 
.). Boom; ook fifCDurliJk. || AL WAt 
1 wht-bHT b»|ria){h«Q, Uoe tmI. *«r- 

koe Titemt ru «hcu. t. handcb, 
UUtre. IS. 1. 
>EXiEI7. Zia Bbikviuh. 
>OIEN, bodr. Mw. WW. Vu 5^r^M>A(. 

n (n>.DAK 1, 1I£3). 

E. ieU door ilrooieo jnet ieU mia vf 
I, bedekkOn. || tadea tAcj cndc LettCen 
■S p«t bloemen butroejca , Koocii. 4. 
I bmr hur, bwtiindc bet <rul pari. 
1A7. lek most □ ïra^beu ... Waeram 
Tre-»triB;l»iL ■ . . uvet potja% tv» b«- 
tcaiu. Prat/il. 41. H»t rerdek iVw. 
ndW'^ . . . wel (et beteert, en met ^c» 
is iwiTcl bMtnwit, wmut, Sthtfpii. 
itf, ia ttd bcan geknoopt, wutcduaig 
i«BlnaoM, dat nu., r. srrcx , .ïprcf. 
Tbar b b«tr»ïid bbI . , . tigurUHbe , 

m Bt^fdktD ^U4 BKIQHlS^f . Stoa* S3. 
nriD (DBt fijn kotanatar , . , b^trtMiit. 
■DhKAtin^ Ttn het twai uu bet ^«t- 
Mlettaa, KUTrsa, F^ciImiJ. i, 88. Het 
ih bertroQWP |uc koi. 7)7)- 
r U^AiAi. vut roff» ifftrooien ti iht 
ganriyk p^ruk, iai oud er beid tu md 
ouiea. II Hi) nf »t|ti Ursifp«d is«t 
botd [ii) kadoKMttr gtUtèki^ Uvtn).—^ 
oenl waannt^ *e ci> koeta beatrooyeo . 
koM, i>. imn, JV^. &§d. S, &i. 
ièkp, terr^l t^ oomb «eg nwt muea 

«ok tu iift«nta nvllt^. Ttnt de be- 
TVituaa. rüAri. 1. 19ï. Z« ft.w. 
Mfaxraili da bBwel|k<nig mti IJefel^ke 

goocgn, T. u raLM, &>/ ï, 123. 
I niére gemaUiel^kcf teaa tooi stofa, 
ag bMttoeidi dk BitUa«Bu,l,S». 
I fêé ifttTvm'* kooil «ok Toor taaim 
m, U iM SB n^i den Tt^ tmt' ]mh 
■ votr hui te ^Boltad brcogeo. || 
lüBH. M W rtr o j ««tr a bet pst, 

■ardl iMAroowa Sgnnrlgk 

pbnikt j[ Dl blMmu 

Mibeht gttdcs (iw tdc 

uds «eratft Jwbbm, 

9f. Dn nmrfii n, die 

Ibwhi m Kkifli&ea, TKtSAtB, 0«d. 1,£1. SflnuMtetciinw»o«au« butrooit 
dwi HegcdoraD, Ten i.*4i, Seifpp. 9fi- 

Sumi b«Kttil da Hlndle raltcbandoor tiatdor farimpald lofif , 
l^n ^lUHïlt hfll kruïpDDd water Indo fimchtaD mel.K^n roof. 
Tem BA1K, Otd, a. M. 

4) Keer anHganlük toordt betlrooif» gebrnikt in 
de vul^eode plutt, ww *prakv !* '«n WD itTUt- 
«lüper. 

Hhi ra lek laal dacli an dacb iHitrofan da itraat mei 

Imh bIJlari 
En waal iqdaH B.iai i«4o«n, kUbus moT«rD*titi> W iplUaa 

M«C «en lufe lackeian hoop, <tla Dtmniariaaar *sna«t 1*. 

coaTBB Ml. 

BSSTBOOUEN, Ui.t.sm,ww.\MSirt,omm,. 

ThiD» weiaiii ia gebruik. 

1] Ei^enl(ik. (Stfooiüo&d; bts|)M]Ea; tbd iralcrtn 
gtupd waBTiBD laad i* gele^eu. jf Zuideriueef (t. m. 
ee*« dm gekisttn tailntpiiiaU) .... Dit ... vin 
acbtcfen sieb toclt *kiL 't MeefbÜtfooineci, bOöBBHf, 
Oid. 32. Hoe d' Amitel ... arolfk koint baar' maiir 
beatrooiDBn. Il74. Hel blAderryk geWmt. Wur iugi 
een Leldro boek bet vrofifattiBBr lauil bealrourat, 

WBLLSSINI eO TLBKIKO, Düiktl. Uitip. 167, 

5) ViD licbUtralen. 2iieii oT«r ieU oitgielco. || 
Hare atfalBii . . . bIjd . . . nog warm, ea beitroomea 
da iiataDt met retvigaa gloed, coNiciBHC* 1 , !> ^, 

3) femud net jfelak OTeritroomeo , ,bi)diDw«D'* 

ea*- II UoB imd \\.j gavm nefr Om oiild ta 

Kgearjk do ijnen te bettroomea. ouoaah. Pffêfv 
i. 170. 

4) lemBDid mei ongeluk beiaekeiiij ook met eea 
ongeLalc, eenc kwatl eni. al> oaderwerp. || l«ii ui 
u . . . Ic keDDfii] ghcTCD . . . Hm dat l^den eo dfo«f- 
htft Job qaam bealronteD , Rofirrd. Sp. 1 4S, Wij 
wuta bedvclil, lïit eeaiob aer<>g4Bea IJ mwbt beilra- 
mra en rallciL quaeiick , Trau aa. il. 2H. 

BESTROOPEIÏ, bedr, «w. ww. Vu J/roepffl. 
Berooven. Thaa» geAecl ia oabrnik, 

I] leoiBad {of iet*) ibo ïcta befooven. \\ Htt 
pkrte Ugdt meo ajct , . , jvptnetlljck id bnodt be- 
derf «d CD beatropu , STOiit . iM^Atau ii i. Di 
lichamea al , dte dacr laghea .... kocde dit wilt 
ghedleri niei heel eitd' il botropea N<wbt« ver- 
ilindcn, 118 a. 

— Aaana. la de volgende plaata U bnlrwft 
wellicht eue drukfont roer iulroapl. (] PerialeB dii 
bdifgght bet gantBcii FeloponcBca, . . . Beitrooft de 
i«e-kaat, en vErderft da booge ludco, HBKCIMIKB, 
im. 45. 

3] BerooTCD, ia <tcD Tcraadcrdcn lio tbd roortm, 
im/rw» II Be* wcfltf njedomniBn ... door hem 
bMtroopt beroon, rrom, Zn^dMu llVSd. 

HBSTRniKT, bnw Met atmikgewu bei«t; 
wcjoig Twrkop>ra4i. 1| Ecu tvig beiiraiktfl wt|t. 
aokboord mei iteu boopeii, rotXE, Ftn, JF. 5, tl. 
Mogteo alleii, die aog waraleleo op de rnwe, hobbe- 
lige VD bcetniiktf bgwcgeD, dit middelpuJie au- 
treffienl B. 37. 

B£8TBUTL£N, Mr. iw. ww. Van ShuiU» 
(bij £iL.: Ttdéerr tiri^*m). BewUereD. Ia VImd- 
dtna i* gewMB de byTonu ialrorU»- || Onder het 
pu U V In geen dopjp ergeni eea hoek dioM oivt 
onrfUedig beatnojrlea, om datie de bUu too ig^ 
tfmaata bebbeo van den w^d, orDBAN, RaomtelU 
itov. 437. IleinWtroekn tu 't Uebca. 

BESTRUIVEN , bedr. (en wed^.) tm. ww. 
Tan Sinaf. Ken woord dat in de oudere taal raak 
Tflorkoal, our lUttd ia nwifnlQke beteckcaia. 

1 ) l«aw>d a( itto bevailen mri vitwerpaelm (eenifi- 
(ÏEt* plfjkende op eeoe ntntnaf, kott kil. Kvooemdl 
flatml». tcriüRlt, lafammj. \f De oawe m nwowe 
Bfng, wasoeeïae «an da Kitrta-ir^^bm* . 9cbnji«- 2183 BESTR, BESTU. bocfao, BD 't ktogÜM Tolek wd butruylt wiren. 
CORTtK 465. Sdhibt OTgtQi, ia dn dÉscbphUUdeu 
yt».t ODVcr , Jit bntiaivcu sj (t. w. farfijim), 
iix «. cuANii. ibi. De bovdem (l. w. ean etns 

iabifa Biet drek) l>;kt uil dn kroBinj^ ia. i>iu 

frerdl hj beel butrayft vhd boiea tut de kia. 
V. ü. VUN. Zmnib, Q7. lil butruyft {\.w. hsl 
kmd\ oidQ (DdKitUl vegbea, SIB. i)i»c vuuto lugt... 
Jie hem wel buut lou duea iwerca, dat b; iig 
baKtroilt hvi, kbikalui, f^fr^n. Av^nl. 1, &8. 

— In ceiiie lïjcuurlyke uitdmlking, die boleekout: 
19 S\)a ei^u bui> eco icliadul t«KFi;g;bTi!Qgea- || 
K. Kn al.i nu oate Ualthaiar .elJu «i^ea aut Hn.» 
butruin (t. w. o/uM' ontttckt Ie pUgtn mti zijn» 
4ifMii-</t/B)t y. K- Wel füti AlexRQd«r, hiw kumt 
D lulk HD grnml ia bel boofil' iitiiKOZKHL, B. 
Knoepitu i8. 

S) ËeDS «rouM bedriogBn en ifrauger maJteu. || 
Mo]f Trljutjca i» ïutrüytt, en gut fui kiudeswaer, 
ï. HKiUMOJiT 4V Hj die b«ei beeft beilroyfl, i:*tB 
8, 42 A. Un vruuw, duor my heatraïft, hcmibhek 
;)'yi), Ueieu Jangea Hier htd ten Jaug Deftïij 
Borgfir Meisje botralft . i{j baardo hem een Kind, 
BtBKuxT, Jtai/. yirlsll. 82. 

— Ook ia tt»)>usiag aii Let bedrieg«Q vtu nu 
mui doof tyilË rraun. || Wig| iele ilechU goedcu 
rut, ODi OJutken tn betltujueu, M*er by U lou 
jftloen,. IMtlULLIKK, PurpA, #n Vypr. bb. 

3) BiGDa «ukdc tD>il, Bur IlbI tebljot. ia tm> 
pH»iDg <i() b«t uuatckcQ uiet eeue YeiiBri»be liekte. {| 
Kitu butruyft, HirtucHS £, GOi i,Ti/e[ sait êtn 
puntdic/it op ifmand dir êtn ^fyoeiigi toijf" Jkmd, 
icdarcAK Aij liei lift »eAti4e»). 

4) iBOikQil beiIultBii. tcleurttdleu , hei» bekMid 
1«U itU nC dcirii koinen, || ëd «iet! dur bIiL mrn 
doou en kee«k, BEieliiiupl. bMtrujft. bedot, bBgeekl, 
t;«TB I. im e. Hy ii Itegael, beatnijn, bedot, 

— Bcpuldelljk; i«jDAiid «nblAanljelitenloapeD. II 
UtwULu itja butrDjft mtt ilubbtl blmuwe-ocfaEeueu . 
«. a. VIKHIC, Sme-wial 60. 

Etb JlDuglbniBii illrt- Tiu iliii MniB Uaf wordl baiu-uj-ft, 
I> ««B «lUvn Vkitk ■*li)rï, AIb Benl i» tuikujn, 
Ot« vliofbt dlckumel r>p^ %l tt^at éma baadlj 
UiiH dis ilJii Seh'BcD te itiwin It iwvaoD , 
Bl.Ufl «EU lillen. 

ruscBiK, ffrafr6. Isa. 

BBSTRUKEEN. b«dr- tw. m^. Een Nwrd- 
holludftch wiiurd viKtr. bereulderea , in ord« brtagea, 
«uriictiiïD (rat^. BuRtmocMikif 58, ao Je dtar 
Mit|(ebMlilB werkfu). || KoR> ï^a, ÜrBornxUt. un 
''t wi-rk, er ii nog becj *Bel voor u t« li««LrDkkea, 
Blumi. i, mO. hLlaat moei h«l il tMntrukkcu, 
Swm. L 1. lü. 

Ari. BfilnU, ,iitiUe, «dige, Waarde huijhaBd- 
■ Ier" iXav. Aj 193), au batni^jg, ook , een vreemd 
|ier»ooiii;e, ifotaud v«a ua^wgue gntalte" ( pokukk- 

'UOUBN l a. |il, >. 

BSSTUDEEREN, bedr. i«. «w. Vbu Sla- 
HtfTf*. Ui ■!« voriue e^uw iii ^Vrnk gekomaD. 

I) l&eu ge^brin, B«u letsl. mat aandacht luea 
eu <iv«rttc^rii , om de baCeektai* er van folkiimBO te 
liwrail bigrüimiH TB«k ook met ccd Khrtjier ali 

tOMimtf. \\ If l*il(t idm Gudi liefe ÜtAu^rlit BÏtt 
wat uuratijcrr botuJoirt, Blaiii. 1,146. Wj (DiiMleo) 
aLiB jaar mevr dan favndsri prvdibtUïln bwtud«ir«n. 
.1, 188. WDItenbw-h. viaa* Iwmu . . . hfl met 
iuu«a|MiiQ«ii aanJBchl lulKtle en bMtnJeenie. VKtutNa, 
Uui, Siud. 3, i67. (//t>) dia . . . iddtbbI jaran . . . 
tu bal baatudereii der broangii ... bad batcail. 
i, SAA. Lulüfi intent, atat meu .. Vcuutel . . . ala 
•m' kUailaktii Qrwkighn of LalUoMkn) dichlw be*ti|ileerea moet, B&lQ. v. D. BKINt , üla/, 
(Hji) vcnekerde . . . m^ >Ut bQ lick t^aai 
darde maal «aa Jiet leien cd ba)ladBrl^u >i| 
Iib4 gezet; 3, 4^9. UeHroeu dïe er jirm | 
onder g^irerkt b«ft en *A gutooliukt iikri 
wear apaïeua' te be«ludoareii ^I.ir. zrifT rt^ 
èfilttif}, viaaXKiNO, Ürrinn. 'S, SOS. Bcndr| 
. . . laa niet meer dau eecii^ deelea ds Ü 
[>i:ii]idi:Dlie der Veneliaaiiuclie ainbaiaada u ri I 
U beitudqereiL, um n«:., BUakKR lliIMl 
2. SOÏ. 

— Soma ini acberta: ieta aecr ecatatj 
gruotc aaadacht 1«KU. || Telkeui waquor | 
tot ijjoE huiirvroun wiit te Uggca, ^a|'{ 
menu buludeereii. — ( ^Ü) kodc rarbaiud I 
iiÜ ... Jaa Bleek Ai-, <^i« aooii uor •ebmil 
c^attrt ging. een «(fieb« lag bAitudecrcn, 
5 , 2BÜ. 

2) Ook g«d«ukCe«ke>]BO ■au noe anJtft 4 
i;ei«bHCten kaanea het ?iKirwerp aijD. || H{|| 
iUlie, naar Griekcalaud, naar Biufpla mitl 
uïflrbliJffBli It, W. PO" tlf ouJAtfirf) up bu»M 
boiliideraü, axth 208. j 

3} Met eaa gcb«el Tak vaa welenacbap 1 
wBrp. II Ik ben .. . reed* drnk aag bal la 
Att Mathuia, Leee. 1, S8l. lËeo ieder d 
schiedeiiii dier eeaifSJi met liefde yaat I 
wsarhBÜd biutudeert, rftrin, Qe*ehr. I , ïtf.. 
mcaach .... die . . . aao obd der voOmaaiDal^ 
««.p Itotterdam dea bindel be4.tude«rdB, nurn,| 
4) Het uit&rlljk VAti ietn 4>f tbo nmaBd ij 
w aam cm CD , on bet karaktflt er fin te bM 
Wanoeer dia man met je «preekt, kqkl 1 
of bij je bestudMrt, — Ik (beatudev) <lil 
geiicUBtrekkcD. (loV (aa aulke tieden. uri 
niet* 1q doen iieb, Ltev. T, 380. Het beitnJ 
iiatuflT-, het la üdachapMbil deren ia tnlver NbJ 
•aa Dorapiaog, Bnoaica, Anta). ScktiiirrtcK. 
ï) ViQ kinaudt karakter iluckief malen, ( 
d-aor hem in z(jd Mitarlgt: «raat ta Demen, 
«slkD irijK OHjk, II Myue Eiotje Ie beatadci 
il 4at aaderi dm den SodadieDit btaiudean 
4, SK6. Lk, die dMr mOae bctrEkkingea 
, , . meer daa meaig ccu3 aoder beatadt 
T. HEUiBT, Lrki. 7. 104. HB kent ds 
vilaeheTi. by beeft ic bcitudDlird , OtlX 
KBJ een oagewooii mcDfroh, ea wel da nM 
bsitudeereu wairdi^, hult^tull 1, 43. 
b^ te hdludeerca, die kloiae karmkl«r1j«( , 
STBT Z. SIS. 

ti ) Vbu uttiagan. Met ovcrEes twh-W^ 
laKiu afhtugaa ««a den ïndrak VAu het aa| 
Berit wardt meu afgemat dnor ceu t«J ta 
veel U heatadeerd gebed, Lmv. 1 , 9b. H 
by elke ajIaoödi^Dg (t. <f. etM Mn tUM 
nieuwe uitgave levcreo «au baar lnat«l ' 
glimlaebja, nuiaMANN, Staiu 126. 

— Vandaar bealudéFfd al» ba»., «fcinii 
laade vaa gfMaakf. \\ Ue Hacr Elxevier gela 
helft vaa alle bqdb nitdmkkiDgeu, «d 1k« 
allhaDA ■aorMn^ocitgDdBelt«nMr bealndficrU 
LOOMKB, BrwtiJi. i, 7. Uti een ^rifl, 
b«l«r mtwerking deed omdat die niet btKtvi 
K lts 8, ISO. Van daar dat deic r«4 
EBkunsleida en beatudetrdj heeft, ooana, ] 

7 1 Bg oTerd-Birbl heet ook iemand 4 
wieua nilicgaa itttadttrd aga. || Beiiaderil 
metra iu i^ne TOTtiiea, lu^ylig in sQbc| 

gtti, TBROKyt, Uial. \fuii. &, 859. I 

•ri. Bnttidgtrrimf C.Nauwieorige jwi ft ij 
tif MriKflbrim rkn 't kind". HVLTiniu < BESTU. ifJSM f badr. <m., dlMo Ïq den Icg&Dir. 
«11. IinusJ out «ene bui^u^ bqcguifiB, 
gen, ■!* beleefd hei J*r arm. Thtuu wet- 
t lieht eea rreamdBliiigh . . . loa , , , 
ir ■||a bwifd liet bukbnjr* raa (ni}ii' 
a I, 96 (YêTg- ook 2. 187), lek, die 
ii« bettcifitt, beboogfu, Geviert, ge- 
it e^f, «EsTïaBkEK. OtJ. i, Ml, 
JaBtttü, ^ die u lict bcitujpou. Uw 
ifWi bcloenp eu iKluyiKO m., hhtkk- 
El. 

TEN, bïdr. I*. «rw. Vau Stuti^, 
u, IcoiuJ uf tet< aph«B)el«D, prQMQ, 
■r «prftken, ia Eiiidalyfce gcwcaUa (lie 

r, Brtti. T. aH; COSBRLiMltJI . Jn^lH. 

VES, bedi. al. WW. Uol. iafuae* 

1123). Beo woord Jat vroeger in I 
alfkt «|i«ittJ?g gewwn «u, ducfa tb4oi 
.lUkeu sin wonll ,gebruilit. 

gl ieCa mto oF in«er bodekkait met 
«ivand op »U; bjj) kil- «erttald n«t 
r aiptrftFÊ ptileert, MordidAre pitiaera 
BOg gnwouc ojivattÏDg, \\ Kea butavra 
n^) kml, gtlcriitc);e)t om lija' wren 
M tal hoseJui^h"), uuiQiHS 1, 14&. 
B 4ca roock, Bekraseu vaa de lachl. 
Is mooelc ( L w. p«n Ai /a jdit | , riia , 
9ui luirbluMta, na dat i; met pöeyer 
d«ar mee (L w. mr( vijUel van ijirr) 
tninjta. PE uuuKi, Fe/il. 1. Td. 
l«/r) Ueh heel audcf 't idccq beit-itEo , 

rtycp. I, 37 A- Wie, clie{) tn 't grat 
Ijd ... Ooit awc gtwdfaeit umr^ aix v. 

6, Ö. Bloemen, die door JDauetto 
in ta worden, (bebbea) gewouuLük (md 
ioHl <■«., OU0UIAHS en »e vbieb, 
•/«■*. 1, S7U. 

ilw. letfwn ai^Qoeg ali bnw.; met 
I^Mi'g. II M;n baadwerirk i&acckt my 
I, bagikt. bealaica, éIUTljkMb 2, ii 
. . . ovarvinl (Je daar) ... ia een ouvre 
itji Tan KD Japaai tan een Uifel xo 
Ü«ldi,t. dal m;., S/wU. 1. 68. Welk 
■■ [lart^ ciitJe. be«toveiie bc«luD t« 
^K niemand inc«r aaoraakt. voBMAltK, 
^B. Hel bcatuvca reiigcwaad, K^ Ztv. 
^breuperkauieuteu tmodel, BCB-oiiann, 
^■van..., beiifeet, hijgend als fa»i- 
^k w^ iu. i]« Ëkitof aan., iueckx 
Hweq iDenWt, BEoiUiq, litAf m Bt- 
lUa dan bulareu quartya van de kap 
taat, tuaa, ÏSd» Sproktn il. 
IrnkkiEig KOU dsH mifirm [ of mtt litn 
tÊtottn nj» kitmt berhaaUeIjJk Toor in 
aQuC R^iineD uiot ^iehr«l -en al b(| alkaar 

aUg »au Oon muien bMtbebbïn", ahel 
liali mal aauiUllea (verg. iiLEoaderhdd 

78 — 74). L>ic le^WQ» ia nu|i; aiel 
■hlMfd. II Üaef L«ier »o r«1e b«)tuucii 
nydal gheqqnlt, Jnr». Ludi,TA.1nm- 
<B^ tUEtlMttaa Uie metten iDeetbajdel 

2U. — M K. Qcb de liaDea e^d oat- 
b »Mn gb; ba ItfDt. S. Sjtfte bdtouen 
•7 KTxaatJiT b7. Moet ghelyck die 
VU da inoleu Wtvveu i|jd, >oo bah«l[)ea 

Asla. Ila inoleu, aêggtten sy , wiat al 
lat al itiUe-itaande, oi BSUMa, Bajti. 

ndat MUI daidetyk« boeld«pr«Bk wofii 
m vrnmÊuU ran «ene be5ialiiig, ^b^uLkt 
il. flwt ImUu tu gacat. || Baalavan, j, bewaart, «^«"aw rpirifn. fm»tttm», ïil. — 
Broer Aalbtft aKh itraei wtti dat daea Vrouwe wat 
beaita*ea waa, *. Dacuiiai.. Bataaf. 91a. A\t i;lij 
{C. w. BofeAvi) komt iu hur, daa worden ij tar- 
itondt VaD awe nt-ery bceUxreo eu jtewuul, □. hkiii- 
»rus, Poént. I2U, Yejniudl. ..., vietu brein ineL 
««jpigh oDverataudt butiiuvea bleek , KOOPT. iV. Ü. SI . 
't Scheut uw SciiwatixtD U bwtoaren. Het leulerd 
met hem, hj i* mtit de nar gekweld, Dl wit, 
Wfnotgti *8. 

1) Iu toopauioj op liet bedwelmen »u den fjeeit 
duor miiidel van «terkon draalc. || tJa lael n ntct 
bealufveo 0( vaa bel Rinte aal, of van de Fraotctie 
dïujTea, ur Jküder beet gewu, c^Ta I, ^&4i. 

— I oioadarheid ia hel ver], deel w., at of oielabiu' 
lavt gebruikt, bq in hel eertte g«val ^beeleea bnw, ge- 
worden: dranken. Thaoi DDg in Znid-Mederlaod. || l>e 
bur^terj, bcctookca «au deu wyn , ea rersoapea in 't gof 
lier maakaD, bOOM. jV. H, 7- We! hay, hebjsioiigat 
Tol , uf boi^e be»Coieu ? bkkdbiio . Synau 9. 't Broawen 
Hjientje, dat Hem bcatotcn aacb vaat nit. TOMnkl, 
S. d8ë. Daar alt den drujp-nt'nri . . - la kniclce-boUea, 
BöiUtfea »Dde wyn, v, n. tae», Zinntb. 11. (^tr 
uardeit) tmatU aoo «rd |^tr acteert , dat m altemaleu 
luligh bettdven wierden, *. aiaBaKs, Dagverk. 
i, 302. Tueu we rarlrDlckon,. wstcn ., . m;n' makken 
deerlik beitoieu, t. KttKü , Speel. 11, IIT. Die 
knapen {tuti Aiuartrt), waufoor ik mi den weg 
ILcp, omdat ai) m^ meer of min beatoTen «eheaen. 
|,QoaJiS, Bronkk. h, 51. Dikwjia kwam b; beitooicii 
t'haU, Dtnker Q, 2S«. 

h) Bttfooen Wordt ook in ruimer DpvattSu^ gebraikt 
voor: behept met eenig gebrek, liaarvnD niet Tirij. || 
Üic meltea iprwCDD lyi» bettpue? Int asaticht , ^xfic, 
Sp. mijj. Aeiiaiet al watter in 't ii altemacl ba- 
ïto»eq Mot ïeelderle^ verdriet, ï. üfcfECOt* 188. 
Dna leaft men bedendaegï, en wy . . . Zyo van dit 
eTel meoat beioedelt eu beatüibo. de uec8E& I, IS. 
Bea' di« . - . Vau alle echelnier; «eel dickcr is be- 
staven, Uaa sU' wat immer wierd van u^de^tgJ i^jige- 
leit, 1, SIIC. Met het buDgbmoedekeD Idaer al leel 
baer; gelijck aeu vaal «711) wai hj dapper butoven , 
M)[BTKBJ, Hof r. TAëod. 17, 

e> BeMtoom il ook cene aehertaesde oitdrukktD^ 
voor: niet kul, gegoed, wsliteileid. || Hv keut 
TeeawU wel, en h; weet dat li^ majljcas ia WCo- 
Teni, i\j Koume ien. kiioy gbefcu. COSTEB SS. Jae 
!k;nd ij {%. w. di oudrr' «am lektren vrijer) aio boatovo 
THö gout en »ilï're brickoo, w, r. Hoorr, A. ót Fivft 
LI. lek (heb) ... van al*.... Ik jiQ »B b«)lave 
kueebt, ...'k beb vru al wat iuite melek lebrooSiEn, 
w, n. BOOVT, Ja» Sali/ »a. Bj d'EiigeliciiB die wol 
«an gelii wareu beatuvsu , . . . RÏcrile groote bojl ge- 
VDadea, ecBB, O^UI. Leevw 798 4. 

7) BeiiMsm, iaiondorlietd in hel verl- dnlw,, 
kuml ook TOOT aU a^oaoiem vko beeprei^eUn, té- 
iproeieti, ea andere termen, die alle gebrnikt nnrdca 
in den lilt vao: begavcii, bewilligen. || ( Frouw*» ) 
die iDMal eijn met hciir» {f'imtu') kinta jonate bo- 
«loaea, P*IJJ., (-(ntle il. M. 74. Bdot ?riiJCW*E, 
met alder conat butonra, un cibtilhn. Conti r. 
RAe/ffT- 12- VLud 19 met aldet neeTAtiehdt beetouen, 
inu, l)e töinfB van de vrau. met loele min beatonn, 
Gaet Diuit, en honig êtUi, gut alle aoct (e boTCD . 
CETi I . 321 a. Ink, beatoïau met haer meenighïDadc 
jöftn (t. w. tan „hil Zii*"). ««orr, G«d. L. 31)6. 
Welk luk uiemant van hen allen ait beatoven badde, 

PK BHUMK, Jak fl> E. 11. 

8) Svme II Mer ïrjj gebruik aU sjnoniem van 
iie:f{ten, hedtkken. || Dm p*iA by til nacct eitten 
iiiile bgeaeCL bedovau, fin entte d' M^de aoilr^Ak met 
gruflte bwtoTen, coo&»iiiei,i, O^h. 1, ïfli. S7 

70 2187 BESTU. BESTU. w«ril«d hun \Ulytiet\ ^vnmt , beiLuven mat bladen 
met brimcQ, l, 8SA. At^nucrale ... wu hseflyclc 
met 4)t iu;uor cleet ( t. «r. Kiijdjtf'u/) bulousD. .ïeitaol/i, 
1C9. De biMiiibc;>) op getojt, En tavi een Bcb^a 
VBO vrcedïuiDbejd bcatuvea, CiUDAA^H , Pawn/p. S90. 

\f\. Bnlviving ( „ Door middel vr.d dsie keo' 
mBrJcciii il bet «leêdi gejiitltLellJk te hwlUBen, of «mi 
blvom vaar ies/uiemii dociT iiü Aind dta wel door 
jiaïHiten iugerictt ïs", ouDïHAiiie cd ük vblks, 
Zf^r^. (f, Plaitlfni. I, 270); vanduT itlfbetiuning 
(e. w. 1, 2701- 

BESTULPEN. Zie BserKLPKn. 

BËSfUBEN — duTDuat bi;9TIkb.zn (lie 
eld. ) -^ , bcdr. (en weiEerk. ) m. nir. De vorm, die 
ia Nwrd'Nederimd inbecmicb wai «n geblerea i<, 
wurnuAt beiiiereH thaiU' allBeii lu b'Wgerca Bllji 
wordt gebruikt. 

l) EigBüIiJk. Ecne tiAlf qF «□ dier ia eene be- 
paalde rirhtLu.i; ilo«a voortutuu. || Dea [utje(jel(jken draf 
der kauieelen . alg kI), met dca neusriii^ ou hMrtil 
brndal bdtiiard, aangeeiKiordiiiirdea Int Mn'FoUen rea, 
T. [). PALU, R^<J. 3, 4&. {Bit) Wigabeid. die de 
Rfccrea la 't nnDtcIcn beataurC, TBN tii.li . SiAtjyp. SSS. 
Ztj kandaa de 9elie|iea . , . niet beatureu, eii ï|j warea 
wiad en ^aïna pry&. voshabb. Aiaa:. ïil. 

3) lemaitd (of zleb lelf) stgeoB h«tiD voniren. 
lejdeD, bem la een be|Jaalden toeatkiid brengen^ thsJii 
allaciL lUït hetrekLiDg tot eeve bepaalde riclttioj; «■□ 
^eeit of gvuiued. || Zich ter weliaart te beatiiureu, 
Il «eci wyaeljkeo aard, Liif^eN, Z. », Se. Oe:. 2S5. 
Ki) ["erdeu) belden door de. gebeorteaiiBCD die lü 
beteefd bebbeu , docli in t«§;cnu«ergejtddDn lia , bjj 
bel vuriueu vso hunne diiikbmldcn beituurd, qhokn 

T, PR.. 0:y*/i>o/M firt, laa, 

8) Ook met ecoe la&k ili abjoct ii do fipiarLij|ke 
inepaiaiu}!; ^woon. 

d) Vaa iemioJi f^i lor aandaïdiing dat d« illenk- 
lliccldea, door een «ebr^fcr geoït, al of niet eeae 
be|l«Blde itrcikkiDg kTljgeD. || l)a.t mea ds ODdsu^deu 
irel . . . m&n verlaoacn, tim »leel)ta ingetogea .fKvoel 
DU Iruiachheid de pen buturta , COHICEIKCE. 1 , 100 a. 
TVniy meu isoclit n-lUea aannemea, . . . dat iIImu 
bet toeval dei tehrijvera [jqd beatuLirde, Bwa, Slud, 

i, *2a- 

b) Van kriditcn, neïgiugeti, in geeti of geroueJ. || 
Gj kuDt uieC getoa7«u, hoe j:avn. ik «roat ia («oa 
VroniT lie: miü deiElvc wel beatnord wordt, Ltgp. 
4, 4A- Monne WBHawyihEiii [uaM ifftogtfr») ,^ett\fisjd 
dwr eaa' ï«rwardeu ii«ett . . ., maakt e«i] brabtneling, 
daair ij icIvdo niot weelen uit Ie koracn, ff^ii. Sfitet. 
4, LOS. Dien burgerkrij^, die aa% aq ileclita alt . . . 
doelloos miidrijf Toorkonit, mur wairiu ongetHfJCeld 
do harïttOcht^u door redenecring lija lieatuiird, raüiN . 
Oitchr- 1 , fia. 

4) Iets. b. V. eea Jecl van een frerkluig, in ijjn» 
beweging Idolen. || Do aloepea (i.14,aa»tenOTgfl), 
«elke . . . den Joargaeg itx wiiid« . . . toelaatea uf rer- 
biodenn, . .. wonlca bestuurd door trtklce». ... w«lke 
den dUU Tfta Uegïtterii draagoo, Handia. 19. 16. 

6) O-ak in toejuujiug op eea peruKiD, ali irederk. 
irw.: lich bebeersehflii , siob ia bedwang bouden. || 
lek hjbje »a beteleti lief, lek kan mt: aiet bettaren, 
BK«»KBa 3. 834, 

G) liet loMicht tip letê. de ludiu^. het bebeer 
Tin ieta hebbeu. [| Zjj (.willsn) het werk van de 
hand iln^U du^r deu wil tsq daa gfeat bfetaurd 
lien, fi4£ii. T. t>. laiKK, Stud. a, ITO. DeljHiTtv 

biutuart lie eotiDonj tii de beate geietmhappeu , 

BBtoHxtiK, fyfea» 144. Ër U,., mik vovrHeel aiet 
jun ecui aDderauiDB (celit (t ir. timt gtUittè*») tA 
beilnrED, LOVbl.lMl. Sofi&ie 171- 

ti lainndefbeid met egji* ioitellliig. «en ganoot- t-chap, uea aUaltlieliiiaiii Ui v 
Blgenie«iie term. (J Mi^iebiea efit 
ille eeoe .. . LoitelliD^ aJg deia tuH kneï' 
wetea ta be&tur«D, TiJtOEXS, Hül. Srtii.] 
AUecu rrji te weeën te mjdiiea «tu «rel 
«leehl beitnarde rfjkeD , Kbeen hal boiM 
VKULK, OfKir. 1, 47 Hel Hretecnde gdi 4 
noekcT «in de ftnno io^crtteDeii af^e[>mt. I 
tteren ontaardt taa dueudc in geldmakcn, | 
EcH voret die «!« d« in«eit« duitiebs to^ 
iaeb1« hand oen land van gcringeu omria^bl 
BDavKN Hirar, FAnf, 30, ]57- 

— Bnturmd amhlamaar. in tegenilelliae 
rtektetlijk amhteHiMt ( lic b.Y, DAUK. Iba^ 

•^ (Jok in tuepa!«lDg op Gods repeirtf 
heelal. \\ (foiI die allea bcatsart, 1 

S) Oak mot do pGraoncii kU Toomnj 
vereeuiglD^, al« ojider 7^ bedoctd i*, ali 
't Valt awasT ve«1 buolueo (« bealunn, \ 
8, 366. Met beu laut rlüh de nwsari^l 
E^ langen eieh zelf betturen , rauix , Qmk 

fl) leti Waddeiea, liediiMletL. Tollimsii 
ang gewctoai iu GraQ>u|cii [aok de relgl 
halingeo «yn uit aan reiiierhaal «aa 14 
Graaioji^eu), || 't Ettii ii beituurd, liomi 
Giageu Aa.t plaaii beiicQ. helurolk beel ^if 
wai, <lewyl maar Icleïu gd niot v»l renuM 
liodeD wBB, in JVar, \b, 3i4 {ifi. 1740 
ueeTdea □■ den herberg , alwaar . . . ila tuaall 
voiiden, dewelke beatuLrt ijjnd?, vertnkU 
deie atadt. 45. fü. 

M\. BtMtUfmg, biittnir, bttlitmriÊt [ 
wogideu). 

— Verder. SHdtwtel, ïcU waardoor I 
bealunrd [pilaar luchttfaNaa, dj^rend rw \ 
Die iu i^u dwaj-lea, tuimleo, i«e*en, N^ 
puul aoeh lutaurttl vindtT' bil&. B^ Sl8{ 
^aata , f^eneigd tot boiturca , tut kracbli| 
vandaar bfitmtnaavihtid, waalffunib'id ) 
{.OiL b; (t.w. Qod) den DaÏTel heeft Im 
>(jne beimDij-ke en alljjd kraghtige tafumi 
gm ao te doen", sekkib,. Bêiva, Wtrr. S, 

BGSTURIKG, luir. vr., tonder 
Bciltiien. TbsDD veroaderd. 

1 ) Da d4iad. van iemand ot Iet< in eefl 
(ia de ^oeil«} rirbting te leiden. |] Jodm 
, . . aig ia do wereld aecrietteM , au aan kn 
bcitaurlog wQrdeu everiteJeetea, BlmnJi, Si 

— Tfr tei/urinff. tot heter begrip, tot la 
Wy loadea onte begr-briJTiog ie kort dof 
bier niet ter beatuvring bijTot^eB, dal 
HandK. 28, 66. 

2} Het hcitareu , bet regciea van en 
werktuig, fl liet werk tot debwlaurlDf 
noodip, Doend men bet Re|i;eerwerk , ff«>Ji 

8{ Het behaer Tan eeue iiiilelling, van 
iq 't algamL>ea. || fieil Boete vaa SS Om 
bohoeve tuu de a]||eineene Boaluaringe 
&ehrcereu LinMïender^c, Kturm e, Hatrléi 
(a«. 1749). De Oakoitan, welke tut Jeml 
isa Oplicht noudij tja, S. 18BJ. liet In 
ook ccne beitnuring nooJig , lo al* hy lo 
bet t« bnorgeu, Lt'tv- 4, 341. De ... m 
dal in ... de beftariog van on» gauMbe lot, 
Wt)ihad ... en lAMt ruor om f^% 
V, ». PALif. Sa}. 4. 3S3. 

4) B)) overdrubt: beitaread roUcg«. t| ll 
welke tot Knecht van deese algaineBne | 
tal i^it mangetteld, Krvrm e. Itt^f^m 

Satn-fiaat. lietfuritytof , iemtnJl I9I1 
bMtnard wordt ( bild. IA, 4tl). ■BI , 

d BESTD. BESTU. 2190 !TEN, Ijcilr. iw. ww. Slulteu ^ ojnlor- 
» onbek cDil. Il Uien Giidt butat't , 
ttut •e«n5' c]«>|pHUIK^^. F». 23, 4, 
T& — JurüuUaE»TiKB («iekld.)^. 
i«. ifiluren (in de bet. 7). Een rurm 
lal. niet ii «■u|i«««eu f4a bij kil, nid 
4( nuu in lut NattrdoiMlErliiiili'Ch lesr 

L. 

lelïujf v«n i«tBi, dat ia bewe^ÜQn; 1é, te 

itaren, h. t. ia ilv &iinenB.t. teheepi- 

bertureo tui mu uhip (r. uxr&Lixa, 

1. I8I0). 

kele niul QfkrJrachuIjjIc roer: peiiooo 

leidt , ^di. (I [>B rruB, beAtaor At» 

BMt 4» maauen luit, iohdxl 4, 72G 

ir iM/ontM |. 

[, baJwaug. HurdiHir ïsti, b. r. MQ 

verktuig, "grdt beheereebt; tltaq« uiot 
I HoMtcri . «aiLr door ly (t. ir. 

amm ttm orgtl) Ln beituiir {{«houJca , 
l(m liob te bvcaniM . ifa-^ic- itO, 193. 
BMT inargp nm i^ne ledeaLatc» ïii 
Itgaa bebcBneht en regvLt ; ook hot 
VtM; Ului qvg maar ia eeoe EokeLi! 
(1)1 U 100 ontundig, hy h«eft in 't ;e- 
itüai OTcr Kyae aimcn cd beeaeo. — 
■ it*!, laq itaet Ijeel Hec, heel £rie,)iEcl 
lok T>D iboluiC: Qiat toeglil^ek tu bc- 
«b Tan mftoieren , bxkdieo , Moortje 44. 
deling fin periPaea of taken t« be- 
ifcenQ, Ie biheerctt; hel bciriüil, bet 
il ua bïl voorkchreETeu GenooCscbip 
Icfi... «al iliaa bat i;eLEelc Ëutuur 
noolftUÉ Gti S«bujrgf1oaweD, Ktmt» e. 

185S {•». 17W). Zo ay (l. w. A 
I nift . . . oaler het ... hoagilBood- 
ntir der VrAanco bcgMVeu, dea mz.. 
I. Uien *Um ««ruiagenileQ, dien Ter- 

invlowl (l. w. van SapoUoit), die lUn 

ukU, T. II. PALM, GrJmMtiAf. J8- 
ima, Ie Miltaa, aaten. vgf geeitelijkcn 

a, ouadu aaa het bettuar der biKkerQ 
igaoA aadMaemiagen. auL 32. Ku^kte- 
u de TenrijderÏDg tan het woord ninu- 
n bU hoofde» t«n iepaHrmenttn van 
■W in dn plaaf« itdde, VKtaEtis, IIuL 
1, Vugrbean oDbefuoaltiare velden >ratcu 
rilcbt ^Uur in mu blueieoie (trcElc 

r. LKXNKI-, Som. 1), 2S0. God .. , 
ll^k b«*tiigr Alle auudilrufC Tarwekte 

b. TIN KATS. SeAepp. UI. Wtllem III 
Ml Talk it Goedi, Umdal lija begluur 

ri w*t Toor de cindnri«teii , fbuln, 
Db gTtJodflagBJ] ?Au ees ordelük I'S- 
MI V in iya imolUa^D Vin het jaar 
1. 88. H^ (hail)..., tevreden met 
A tot het bcstuiir (aa iQh eig^a geiis 
llO. Ztjd God tMDt lich . . . ia t^a 
ia w«nJd «1 ssea dom-daw — «la oue 
rsuiH, Dutrtld. xziix. Uat de o*«r- 
Mlnar Aa ^otrAtti^ tut guu Tre«mde 
InmwBii kptmea. Lo*S[,llia, S^piit 60, 
twrfdtikdQlc met bet buCaur der h«Te 
I. Fm*. De Mentnt. 0. He ïoiteo Tan 
rbond TBn neAen tot gimeeascbappe' 
dog» CU., BBBiiixH. Nid. a. ['. 131, 
'ial^teld by Je algecneeno imaatregelci) 
> van LnHcodiii beitqnr Tan deu Stut, 
■rt 1818. SilfL 13, a, 1. Tca aanika 
i(iUtre([elca Tan laReadig beetuur vaa 
ilt d« iret iD4gEliJka de w^ie tui 
mdilii), waarna i4 lullen warksn. Gro»die. v. IM-S, «. 111. Het^ai^I^kuilt bcAluarder 
gomeeDLe, aan Bargemeulcr en Wetbaudera apge> 

rtiB^io, Oeaifmtne-, 't, 179, 

G) Hat giiu^, de macht, de regtterlug, die, oji 
Moe bepaalde wyae gieorgauUoerd, bsl b4<vind Toert, || 
Nadat xe isalkander nie( al dïe b«&turen (t, w, 
moHarofiif. (/[iynrnAig ^:.] braiT in de wat bcsluurd 
baddf^D («^ , roHEa, B. B. ï, 199. Waar bet uppcrst 
Basluur lijDiB kloakie hoadiog TerliEtt, ■□ geeuQ krach- 
tige u[iJerikt«Liain^ niKr doet bnpeu, t. d. palu. 
GeiUidcMchr. S4. De oaaFhaakelykheid vao carporaliën 
en |wsuaau kfeuofer hel al^geincen bcituur, ^KD1M, 
Q/teir. 1 , £6. Üüilei ecu loa aedoelcciatig iu>(i;nclljt en 
loo marbtelook hcïtunr, 1, S?. Zy (t, w. i/^ Imiri- 
tehap) (ivcrd) . «ottrokkea aan Let geaa^ vau het 
gemeene beitoiir der itrMk Trauia i'^ ^\ef,Ka <iri4. 
I, 52. Elke w^iigia^ in hetlMataar, iIle W4riiic!ielijk 
lebHDi, k^D heiTtiefii ...nt^rüe», 1. Tfi. 

7) Het college dat, krarhtcDi iturtM antrangea 
marhtiffïag, ca oadcr TErpl Lchtiu^ van ««ranlwiirurde- 
1ijkli«M, M aaugelegodteilen vaq «ene vereenl^iag 
(staat, gcweit, gemeente, gruwlichap eni.) regelt 
ra brlbcevl jf i-Ie leden faa hel bcatunr euner Ter* 
ifBoigUg, Et'uti vHTgidering van bet batmir- Het dage- 
iljkflch bestuur vaii eene gpmeeDtc. - — Wie totD aad het 
hoofd ?au Jat bealuur staad [t. w. van de ilad Haar- 
If») . berinnHT ik mij niet, vkeobhs, (fti^. ■'itVfl, 2, 
238. Vae die beslurnu der waUraebapfxn. ali b. V. 
R{jnland„ «ormt neeatal een gedeelte bet DagelfjkMih 
Bealuur, BiiiKH.aH. Ned. «, i". 131. Het Uag. Best. 
vau Rijulaucl (bestaat) qU (-éa [>i)kgraaf en >.fa lioog- 
beemrailen , ji/d. 

mi. Beftfurl'ji. vaf^biitHwr (lie die woo-rdcn); 
lirtictiUUf (ïifl Bkstibk. Afl.), 

Mamenal. BeituaTiiijetnkomêt , Tcrgaderiog Tan 
E«u bttluur [.11^ (rond) w ieb beibigelijks in ... 
allerlei Vefgaderlu^u en b*tftiriri6iJfimioiniien b)] te 
wonea", vasoaxs, Hü/. Stvd. ï. 271); -sertiade- 
ting , in deoEBlfden aia (lie h. t, aiiL Sil); -vorm, 
b. 1. [q dui lin van reg^ttrinfftnófm («li(| (t. w. 
üafioifon) (begeerde) dat . . . de Bataafacbe rejmbliclt 
eïD eeuLoDr^igeD hetfuurtvürm uioe^L aaaaeuien". 
noFDiJX, ScAtU n. i. Gtteh.d. iVm/vrl. 102); volt wti 
in dieu van: vurm , wjjce «aa doen, die in taken *bd 
regecrinf; gebraikelijk ie (,lJe jange TarBlin (t. w. 
Margarefu vaa l'nrni^) . . . Iiait woe laiodykeouder- 
«iudioK Taa «taaitaiakeo en keade Je aWan beer- 
acheode taluurn- armen", conacititCE 4, ïlOGifi). 

— Aii tveele lid, Dyik*- , dorjit'^ gemtenU-, 
Godt-, landi- , leger-, ffpfff-, pcfd^r- , ttaali- , 
liadt-, wsreldbsMtuur ena. (j.ie by die noo'rdea of 
b|i bet eerite lid], 

— biehtarlijk. Sthrikiettvar , tabrïkbewind (wisa- 
HWB. Mt Hg. 1 , 1781- 

BESTU UUriER — ouat auTiiRUEB (tic 
ald. I — , iDK. □!.„ iDT. bes/uurileri ea&0i/utird*r0n. 

1 ] lemané éie ieti, dat licb voortbeweegt, iaeeue 
bfipaaldo riohting doet voorlgann. de atnufüiad. || Ut 
braluurdeT van oen icbip, rau eea wag«n, Taa een 
rij Hiel, 

2] lemaad die leti regelt, b. t. mo marhlditt. |) 
Uou handelt loen lU de beatuardar eeaiir «twm- 
mackine, die, aït rreei dat de kelel epriibgcn kan, 
voortduread ilecbts met halve kracht werkt, viaaK- 
Upg. ƒ/«■"•». 3, KOI. 

3) lemoDid die, hetK|) alteen qF met niideren, een 
bestnar, een liewjtid Toert, insoadlerlieïd ovef eenc 
ÏLBtEning, eene maatachapplj . een genuotuihsp ; thaaa 
oiet teer iiewoon meer. || Hat Tan de les aliu aan- 
gettEldn Begtuarierï . aa verloop Tan véa Jaar, 
t««e van dotelre tullen afgean, Kfuren v. Rafrfrm 
i, 180 (a^ 1T4ft), Dat inianderheyd mede dwir 2191 BXSTÜ. BESTU. J« vaoriofar»ïea B«tiiiir<len nuawksBri^ tj^ 14I 
utoobeD worden ^BDamaQ, af ïn doeiti. Stad jmtad 
lau eldera iouiIb Diogea komea, amme de Lint-, 
Kaat- oiU Lin^et-Fatirjq te lixrea, i, 1S6 ^. B«- 
xtuarilsrcn tbd. ÜiBfLlasiligD ^estichtHD, fVtldici. I, 
108. Hol werkvettrek , dat bij advocBteD . , , dfl 
itudie, bfi tKulkiurdc» tu jioitmBMteri het bufiei, 
bjj ... Ii;auplieils4i hut tatiOür hsfit, aKitQUANH, 
Staat ïin. 

— Diuiraiut ia hot rr. battuuTMter i tliJiDi ruk 
direciTicf. \\ ü»n lal aite liefhcbbüiidB Koiter ea 
liHtaLu'4tt«r lig (Do^ea vleien ilnt uwe bekcerioK a u^ik 
ernit 11, )fiidtek. 1, 10-7. E^d ToorbeeUigS' beaCiiQr- 
■tor vBD haftr hniirhuudcQ, av.v, 261. [)e lueaig- 
fuldjge wofrigea, irelke de tMtuuriÈut {t. w. Ban 
utme JeeulteAooi) van de i||de tter Frauiclin PiTd- 
tBitintcn uutTaits;eD moet, K^dPriLK. 7, 19G. Üe 
buti] i>rs.ler der bevaaricbi»! , . . mt . . . ÏU hare be- 
o^forÏDgcD vordiept, i.dvl;i.in«, SopAü 373, 

— Nng inioder .jjeniKiii iï btttuwrderêu§. \\ Het ij) 
meu ile nroaw beacboDwp bU de . . . gueliia odim 
levcna. af als dB butunrJlBreiiiB ani«r haïeust^lit Aau- 
gelBgEahedBn, of ea:., v. o. r&LU, Sal. 2, 12fi. 
De wti«b«iii, .. . be«iauriler«»se vau qus g«irv en 
OM» wandfd, 8,^. 

8afM*H«t. OLcbtetlyk. Dieangbëxtuurilrr, in toe- 
putiag vf Je kra^bt »□ b«t ugvdlvt {^O dwang- 
Inetittarsitr Tin al '\ irersk Uie Gooii on inoa»olien. 
■te1d LVTi prrck", voNDiL 2, 40S ), 

BSSTUUBLIJK, buw. StuHultutrAataxA.- 
NeilcrUiiii gDbruikelgk ali purisme yam aefmitiitfra' 
ti»f. Üp bet biatuur beCrekkia^ helbeade (en b. t. 
niol op ile reelitfijiraak ). || Mtier dao eei» had men 
hem in de gemceute «■reji laai ten en bestuurlijke bc- 
treltkiai^Bi aingebodca, altois bad biJ dezelve g^- 
wei^ard, UBLcaüis. Murgtnd, m. t. a. l&S, Het 
(hji») itoud Dudor de hoede nacr trotiire dii!D>Cbad« 
(t. w- bij afics^fmid can dun Bargfmtftitr'ji . . , 
de ichefiBD deed den liettuitrlijkeD dieatt., LOTKiitia. 

Won. 89, G(} hebt He Rtiyter bjj iijhh uTariten 

aangeklaagd — , Het beatuurljjk u siieiT-cidE , dat . .. 
brtfl plaali gehad, i* gebeel tal üja vaaróni aSgt- 
lo'ipeu. niLCiBHH, Fam. D< .tfiru/^fi. 32. Wal in beituur- 
hjlc EQ rucbUkundig üpiïaht ket oürdwl er uva ook 
ai) <mz.. Hel f^aliiialanf b. •è April I8IBS. Het Be- 
itDurl^k Itecht. Aid. Dete bad mtdrukkdyk befoofd. 
Jat bü bel begÏDiwl Laag» bDitnurltJkea ne^ taa doen 
eerbiedigen, A{d.. 4 Maart \%m. Het iidatlegcrdat 
m^nscbappeit l^rert voor het veldleger, voor de teating- 
artiUerie. de bücaDdcre kurpavu en deu b»tiiLirlljkeii 
dlienat, :4EiilO. LtffeTjttaetiie in Belfië [UiFg. 1/. A, 
H'vÜ^msf: yif,< . 1^7. 

BESTUWEN — daaruBAat eMTOuwis — , 
bedr. *ir. ww. 

I ) leU (aelden iemand) bexetteu met laiteu 
die er op of er tegeuaaa ilrtikkeu. || Noit dJBcli met 
ir}in te zicu ea wildbfaet Jicht beatoant, ne mtCKEB 
1, 211. [Jeu jongieliug beatoat Ën overlaêa . . . «au 
meu1i»teeu«D [t. w. alt iloaJs/r/i/) , l, 305. Meo 
oioriegt eu bcttuuwt diieilE op dn RiioilcrB KepCeatate 
MnlTela Tan allu lyden mal koulcn, Jlindic. 8, Bfl. 
Hul ... op strand ui> Taarluig, bil beate h 't van 
Oferal Digi met atoenea, die hol dekkoo tegoa aliQTm, 
p. j, V. LeMK«P 35T, 

i) Beiluied komt ook rour in den lia fsn: bccet 
dMr een diebUu boup vau uicnschoD. || l)e venatATs 
laafcbea bettiii*t met Ti-uu^en en du^-hlerg, . . . yder 
•tta 't p^rafthtiglut apgctaoil, iiocii-t.iV /f, 647 

)l] ('iganriyk. Iemand nr ïvti DVeralcIpen met be> 
HbaltUttiugeik eni. || Zal me» '< (I w. uker bo4k'\ 
oeavig du nrat vluek n[i tUiek beeluwaDC oudiam, 
^iMM^, 8TS. 4) Koodoia met i«ti bekEecdea. |f_ 
diel aoo aeei beatnWt met kleerea , Al I 
1.287. 

6} Iemand met ied amgenn. 1| Da Cknl 
word ia triomf ontfaogen. Bealnifl ntl | 
vBueu dicht bahaaguji, tokubl 3. 131. 

— B^ oudere dichten mioadwliad 
paiiiiug op perioden die doof uae IQf 
t^a uiiiringd. II .^[jollo dicht beitawt 
E^n GoiilnneJi. HKEuaau 3, ;)04. Glif ...| 
(13 '1 pajoï lier ridderiebap, VONDU 
'ïHemela IIi»ilij;bilum. Daer.., BogteaGgdli 
ara CD om, 7, SIS lek calag toert pil 
bnrghpoorle uil , en moC oea bende miter; BI 
0. 41, £ea wwht "in vIjMicb lyftfouowua j 
bein). e. 876. Ue jagbtaleep haer (l.w. iM 
«tawt ,11, ■tS4 ( lic verdcj- b. r. *. oc aifl 
65; BOToa™?. J'iwiy 3ll;«"K>ptF«,P<ië)ra 

BEiSTVAT, aow. DQE. Koppeling nB| 
on yal. lSi^ca1\)k: eea «at biet, mtJ M 
gemengil. Jat b^ ai-kere g«legeqbedea ua J| 
l^eichiktea ten beste «rordt g^Tca : nidl 
haal ia raiineren lin. Iniooderhdit uf oilill 
NöOtd-Hi>lltUil in Jiebrnik (verg, eD«llli004l 

Ari. B f/ilriif lfn, beslvat b^udeo, tratMi 

BESTWTL jOM — ). bijwoanloljjlwl 
wuriD bftlwii eene a»iii«D4te|liikg i« uit Btê 
ea Wil: ter wille van iemanda twlaag, OBI { 
dool ts bareikea ( v«rg. 1)1. X, kal. Uil a.i 

i) Alt bepaling bü eea vw., «Ie AmJ 
iititdfign. II OanÜDé tal bot onï beat «Ü 
ui^B arme zial te behoodea, L*eir. 'J , R5. Ik 
om beatnil. Maar gij doet mtj muiiu]ig«Üll| 
*. tlN.'aBl', fiow. 4. 7&. J 

i) la da nitdriikkiog #»■ A^mi om Mi 
docr di« leu^flu du luiu of meer venml 
wDi-dl. [| Een leiigcJi om beiatnil i* gica H 
SïlomDD, LefV 7, 14. Eseawel moet bM| 
Lbtr van md leugeutju um beilwil ntt \ 
E^n, LDOiJES,. BrintH. 4, 1b4. Al* ttt 
vrouw eea klein Igagentje om beatwil a^t, 
ey dwirgaaae nicfa lelre, £, Zev. 4. Gijl 
ofichoon om beatwü, my roet eea \<x^ea ■ 
helpen, v. Llc^s^Kp, Rum. 4, 178. '' 

BBSUrffEItEN, bedf, iw. t-w. ti 
al* linucbeeld van wat loet eu aaDgenaam \ 

1) Van euue zaak; lesviMfrd ia dan: I 
eoer ïldeüd. |f Aj uvat ten aoetoi Bmb^ 
naem gi-jjgh inSt, oaiax, ^Vi-en Boo/ft. 76.' 
woordcQ. naer 't uïtwendigh iieauïébert lyi 
belmCtheydt opgbeprenckt, caBLIEfi. .VammJ 

2) Van aea peirsooa. Iemand iu eeue M 
name «lemmiug breagieo. dw7 hem t« rleij 
Heare Ca«le (t. «. van eene tiektt vromrl 
alrigk die voor wat tydta u beanjflknl.l 
naer begalt door de verbitterlherdt vaa n 
der aonde, oi hakeiuth , ffuiitri. Ftiuei. | 

3 > Iq de volicttaal norJl wel geie^ j 
tuiksrd? ale euphaiuiatieirbc Terkatwiioj ■ 
uitdrokkinzen. die beteelcCDCn: ben Je pek*' 

BESDTM". Zie B*RUi« [be[iaaldelijk I 
fk, aU naam vau eeae loart ïna ichoenBi 
Viouw-Volk (giuck j gemeealfk met alra 
om de kailea fSQ de becaea, eade mit 
aAJi haar vrjEtËO. llbouwiixk, tkrotk. 811 (| 

BBSniS.D, bo«r. Beu woord dnl enU 
Toiirkoml in geraileia weariq men vtiift%iiti 
waöhWn (rerg. UL X. kol. lOSd tXfg.i 
aelfft de Da^rel ïn sijt) TADdl. la bat? 11 
■nel ijja Criji . KU ghj b«ii;i Je T«ppen i^ll 
Dtufilmjf. m. Het Characlar vu 
uD««rdo]dtge en ougertMle gaaat du BESUI. BET (n). 2194 bettieKD. door gntnn^ {jivtllEn 
BiiM(i<J« , en om «er ■totpadi', y^rru^t 
D^vd, T. crFEit, Speet. 4, lil. 
UfiH — d«Bra«aït eKstiiatJt — . b«dr. 
!b4i over ieU beea guu; Ibini ciDgebraïkev 
att (ds Ha) door teu Icleio kMsltje pss 

rhtsotéX wert, VALEHltJii, Otid. 
iwaimut BESüCHT — , bnii. en 
:T** cenw ttet gi^wooa in de HollaadiChe 
ur llt«r loui^ueil mii niet mwr vngr- 
u hnfC ititêif iiill«a KfleUcii via ïufAl , 
in buw- è^ntcAf . m«t dirkte K^kweld 

EInJ bal««D. Mear berwhl bad lïuoit 
Furden. WÉ*nrclijj olijk » bemlrt «ne 
I duur ETL. si* Bol/. opKegeven vgrin 
■r», morboi f overMnkameitde net iDbd. 
Bi tuek), ta Jie by oaii ii ferTtu^n 
Upuieiiw afgalfiid tid ^k {xa het Mul. 
ia ■ara tvwct ia eeoe pluta, Reit, IJ, 
IfMbQnlI^k bedorreo i»: ilft J. ir, uctllik.. 
7. Sa). Ooit geeft KIL. all Sa^.Sieamh. 
■fcr. d. l madd. »<(« ( obd, rivehi, mbd. 
^ptrA''). wurvRu ittuift, ^mit «aer 
■F' (].iiBBeH-ffJi.THsa 48). De *orui 
u«t otl i f tui f ctjii «oUtua, mur tt 

Lru .-luAi [gatb tsuhii, obd. ju^O. 
«Af «D ArtwfJ/ door elkur in deiaUde 
ipTBtting tXê MhcldtiiMirdeii werdeu ^- 
■m KÏ) te tamca hier bebaudeld , en. wel 
die l>y d-^f v^rtiuderdi; woordsD i^Moou 
BxzrtuT, 
Uit b>l deakbeeld vwo: met ueao 
gnUtua bet bt^rip *»; beroerd, 

II Dete bemcfcle SUw katten 
met de Biwreo. PKt-PBKo 1, M9. 
teef het benr lo lang met priten 
tTKi 421 . Hoe komt faj un cru 
■uelite j(wl ! Rumin? 1 , 57i, 't Zaya 
■BbtJme, K ËSn. Kecé. joavbcaiLoblE 
ebme gniterc' iLJct cjiiaeÜckeD ttocrt, 
1, Sfll; 2, 5*56; ï.40i;ï.48«|. 
ikeu : 80018 in iwaVkere ujivstting; lon- 
htre. Iet ctKjt wBll«beiii(iktcitTekD Dit 
~|bcu. iicjioKKfl I, 804. 'tit tog hiel 
■I jniil mMt Kreten. Seon. L. !l,806. 
■n [jraiid V || üy liet me loo b«sacbt 
il o'nl ouL (e iprekeo, «onKR 1$, 
bonrkl ooweleud' lief. bkkdiio 
ft bu«r Uiten , , , lohnurt, Jo grawt 
jetueht tetilicb en klur iue, D , 18S. 
DrertooiDCT bocrFD . . . lebefucklclcmenli 
)91, I l«t helpt IietuckteTrai,BTAMTU&20. 
KBN, btdr. ew. WW. Door idiub tot 
y»i Uunt ougebrkiibelgfc. .|| Haewel dit 

Sotten nïelbeiml, BViNOEiL ik bhaniiih, 
t. H|j lieen het mi) en aDdersn ge- 
b«iiit bem, lODreel bet sjja kü, 

re- «. aa. 
[•nw,, Co de 17''* e«uw Toorkomeade 
tf «M* ««^ wunrnu UI. V. ko] SS4 

iQd gegeven (wiarbü men nog 

iit«-KKit t, 186; ,Ali tj . . iimr 

mj b>>kclea" tn*.). Blijkbaar ia dit 

dtsbe) blJTinin VKD ierf cd tiq éit, 

op üeeelfde itljie irordea gflbraikt 

»l 1445 >. — Ook tliiert *iadt meD 

jiff Aeiirn (lie Lofvfh 7, 41: 

LftU||;G Ac/ ( d. i. li begtijp al lang) 

to v*miti")- £m Jv^ ü dua »m BÏ?P {II) — durnlLUt BAT (tic boTBIl fcol. 

1066} — , b|jw. Mui. bét , a^a. titl vui-meo wmria 
de DTerjfang tiu a b «, ia Terband met het vro«g- 
mdjg *efd<r(|DT'u «bn do i ia den aitgang uug uiat 
voldoende il verkla&rd ( verg. b. *. sievïju , Agi. 
Gramm. $ 1^1^), Üa^ bijvoriu vm het b^w. bal ii 
io do 1 1**' enun aog teor guivouD. en knakt ook bjj 
latere ichr^jvera e«ae enkele maal vuor; thanA ii 
ir/ tiD|^ bewaard in «eui^ m mengen lelde nitdrukkiu- 
gcD. Reeda ïi bet Woord bchAodeld oudnr Goitit, «La 
bów, (lie Dl, V, kffl, 320 flg;.); bier yolgeo nog 
Moige TffDirbeeldeA.